แปล A-Walk-Among-the-Tombstones partที่ 1

คำแนะนำในการใช้งาน

- ให้แปลจากช่องด้านซ้าย(sub_eng) แล้วกรอกข้อมูลช่องขวา(sub_thai)

- การเซฟให้กดที่ปุ่มเซฟ หรือ enter ก้ได้

- แนะนำให้เปิดหนังแล้วแปลไปด้วย จะแปลรู้เรื่องกว่า

- ข้อความที่แปลจาก google translate เป็นapiจากgoogleทีนำมาใช้อีกทีการแปลอาจไม่สมบูรณ์ อาจจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม

- google translate จะล๊อกให้เลือกแปลจาก eng เป็น thai เท่านั้น ถ้าเป็นภาษาอื่นไม่จำเป็นต้องแปลก็ได้

- คำไหนที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้เว้นไว้ แอดมินจะทำการตรวจสอบให้อีกครั้งนึง

- เมื่อแปลครบ 100% จะหยุดให้แปลทันที แล้วจะทำการอัพเดทซับให้ทันที

<<<<< กลับไปหน้าแรก     ดูหนังเรื่องนี้NOTimeSub_EngSub_ThaiAction
100:00:39,141 --> 00:00:40,379You need some help, man? save google translate
200:00:40,550 --> 00:00:42,367Oh, god. save google translate
300:00:42,368 --> 00:00:43,448I don't care. save google translate
400:00:43,487 --> 00:00:46,193You wanna mess up your own shit? save google translate
500:00:46,234 --> 00:00:48,236But you're gonna mess up mine, too. save google translate
600:00:49,138 --> 00:00:51,042I need to know, you got my back. save google translate
700:00:51,085 --> 00:00:52,935You're gonna come fall in'through the door behind me. save google translate
800:00:52,936 --> 00:00:56,245Don't worry your prettylittle spick head off. save google translate
900:00:59,095 --> 00:01:02,413Anyway, that was all I wanted to say. save google translate
1000:01:02,414 --> 00:01:03,716Is that it? save google translate
1100:01:05,677 --> 00:01:08,019- But now I know.- Fuck you! save google translate
1200:01:18,473 --> 00:01:19,257Scudder. save google translate
1300:02:02,841 --> 00:02:04,579[Speaking Spanish] save google translate
1400:02:09,393 --> 00:02:13,572Okay, get out. Both of you.I told you last night... save google translate
1500:05:44,227 --> 00:05:45,700Hey, Matt. save google translate
1600:05:47,086 --> 00:05:48,282It's me, Peter. save google translate
1700:05:50,214 --> 00:05:52,873You know, Peter Kristo.Oh, Peter. Right. save google translate
1800:05:54,422 --> 00:05:55,646Do I know you, Peter? save google translate
1900:05:56,010 --> 00:05:59,396Yeah, I was at a meeting few weeks ago. save google translate
2000:06:00,400 --> 00:06:04,225I'm a painter. Got hook on smackand all the school... save google translate
2100:06:04,226 --> 00:06:07,065Oh, yeah. You're the guythat did the Jackson Pollack save google translate
2200:06:07,095 --> 00:06:09,964number on the wall of the johnwith the blood from your- save google translate
2300:06:09,965 --> 00:06:11,093Syringe. Yeah. save google translate
2400:06:11,380 --> 00:06:12,135Yeah, it was me. save google translate
2500:06:12,136 --> 00:06:15,808Enjoyed your story. Oh, thanks.Appreciate it. - save google translate
2600:06:17,404 --> 00:06:20,561Do you mind? Sure. save google translate
2700:06:22,106 --> 00:06:23,988No smoking here, honey. save google translate
2800:06:25,518 --> 00:06:27,256Something wrong, Peter? Ahh... save google translate
2900:06:28,674 --> 00:06:31,976It's with my brother, you know.He needs your help. save google translate
3000:06:32,646 --> 00:06:33,954What can I help? save google translate
3100:06:35,549 --> 00:06:37,386I think it's better youcame up to Clinton Hill. save google translate
3200:06:37,416 --> 00:06:39,283Talk about it there with him. save google translate
3300:06:39,284 --> 00:06:40,654Clinton Hill? save google translate
3400:06:41,317 --> 00:06:43,825He pays for your cab outthere and back each time. save google translate
3500:06:43,855 --> 00:06:46,392Whether you take it or not. save google translate
3600:06:48,753 --> 00:06:51,698Please. Just hear what he's gotta say,That's all I'm asking. save google translate
3700:06:51,699 --> 00:06:54,000When does your brotherwant to have this chat? save google translate
3800:06:55,470 --> 00:06:56,919You know, right now. save google translate
3900:06:57,558 --> 00:06:59,314That's what I was afraidyou were gonna say. save google translate
4000:06:59,315 --> 00:07:00,425Here you go, Matt. save google translate
4100:07:00,854 --> 00:07:02,217You know, I'm sorry. save google translate
4200:07:02,577 --> 00:07:03,653You're eating. save google translate
4300:07:05,060 --> 00:07:06,479I'll come back. save google translate
4400:07:07,869 --> 00:07:08,979Yeah. save google translate
4500:07:24,351 --> 00:07:28,404Jenny, can you keep this warmfor me, please? I'll be back. save google translate
4600:07:37,484 --> 00:07:39,486It's there on the right. save google translate
4700:07:41,441 --> 00:07:44,183This is it. Nice place, huh? save google translate
4800:07:47,568 --> 00:07:48,969Alright, Mr Matt. Go on up. save google translate
4900:07:49,004 --> 00:07:51,524Kenny don't want me smoking in the house. save google translate
5000:07:53,887 --> 00:07:55,192Hey, Kenny. save google translate
5100:07:55,674 --> 00:07:58,531Mr Scudder, come in. save google translate
5200:08:05,345 --> 00:08:07,475So, you are a private detective.Is that right? save google translate
5300:08:07,506 --> 00:08:09,780Unlicensed. What's that mean? save google translate
5400:08:10,716 --> 00:08:12,552It means, sometimes, Ido favors for people. save google translate
5500:08:12,553 --> 00:08:15,427And sometimes, in return,they give me gifts. save google translate
5600:08:15,842 --> 00:08:17,142Gifts. save google translate
5700:08:18,107 --> 00:08:19,881But, you used to be a cop, right? save google translate
5800:08:19,895 --> 00:08:23,564Yeah. I was with with the 6th Precinct,then I stopped for a while. save google translate
5900:08:23,597 --> 00:08:26,009Before that, I was over here with the 75th. save google translate
6000:08:26,628 --> 00:08:28,315So, why did you quit? save google translate
6100:08:28,353 --> 00:08:30,767I didn't like the hours, Mr Kristo. save google translate
6200:08:30,768 --> 00:08:32,819Uh, corruption get to you, huh? save google translate
6300:08:33,107 --> 00:08:34,550Not really. save google translate
6400:08:34,712 --> 00:08:37,485It would have been hard to supportmy family without it. save google translate
6500:08:41,239 --> 00:08:42,933So, what can I do for you? save google translate
6600:08:45,202 --> 00:08:47,093Well, this was really mybrother's idea, y'know. save google translate
6700:08:47,123 --> 00:08:49,043Bringing you out here. save google translate
6800:08:49,808 --> 00:08:50,747If you want, I can leave. save google translate
6900:08:50,748 --> 00:08:52,438Someone's kidnapped my wife. save google translate
7000:08:54,724 --> 00:08:56,241That's a federal matter. save google translate
7100:08:56,242 --> 00:08:57,253They said not to call the cops. save google translate
7200:08:57,254 --> 00:09:00,485Naturally, they would.When did this happened? save google translate
7300:09:00,486 --> 00:09:01,824Yesterday. save google translate
7400:09:01,829 --> 00:09:03,816You should be talking to the FBI. save google translate
7500:09:03,817 --> 00:09:05,268I'm talking to you.Look, Mr Kristo... save google translate
7600:09:05,269 --> 00:09:07,539Kenny. Kenny. save google translate
7700:09:07,573 --> 00:09:10,021If you're asking me to run a bag,deliver money, save google translate
7800:09:10,669 --> 00:09:13,413that's is not something I do.I already paid them. save google translate
7900:09:14,848 --> 00:09:15,748When? save google translate
8000:09:16,222 --> 00:09:17,458Last night. save google translate
8100:09:17,658 --> 00:09:20,526How much?Four hundred thousand. save google translate
8200:09:22,361 --> 00:09:24,189And your wife? Where is she? save google translate
8300:09:24,231 --> 00:09:25,826She's dead. save google translate
8400:09:27,518 --> 00:09:29,752I paid them but they killed her anyway. save google translate
8500:09:36,677 --> 00:09:38,144I see. save google translate
8600:09:40,411 --> 00:09:42,397I'm sorry.I don't want you to be sorry. save google translate
8700:09:42,398 --> 00:09:45,509I want you to find the men who did this,and bring them to me. save google translate
8800:09:45,510 --> 00:09:47,964You said you pay them the fourhundred the same day? save google translate
8900:09:47,965 --> 00:09:48,896That's right. save google translate
9000:09:51,772 --> 00:09:54,976You mind if I ask, what kind ofbusiness you're in, Kenny? save google translate
9100:09:56,787 --> 00:09:57,788Construction. save google translate
9200:09:57,789 --> 00:10:01,119What exactly do you construct?Houses. save google translate
9300:10:03,163 --> 00:10:05,894I guess Peter's standingoutside right now because save google translate
9400:10:05,924 --> 00:10:08,684he, what, doesn't likeyour building methods? save google translate
9500:10:09,993 --> 00:10:12,798Peter is not supposed toassociate with people like me. save google translate
9600:10:12,799 --> 00:10:14,972People in my profession. save google translate
9700:10:14,973 --> 00:10:17,078Since when is drug dealing a profession? save google translate
9800:10:18,036 --> 00:10:19,756I mean, that's the reason, isn't it? save google translate
9900:10:20,397 --> 00:10:22,397I'm sitting here. Not the cops.You're a dealer. save google translate
10000:10:22,612 --> 00:10:25,002Properly speaking, I'm more ofa trafficker than a dealer. save google translate
10100:10:25,032 --> 00:10:27,451You understand the distinction? save google translate
10200:10:28,118 --> 00:10:30,347I really don't give a shit,one way or the other. save google translate
10300:10:31,539 --> 00:10:36,128Whoever it was that took your wife,didn't just pick your name out of a hat. save google translate
10400:10:36,606 --> 00:10:40,408They must have some idea youhave that kind of cash in hand. save google translate
10500:10:40,409 --> 00:10:42,181That's exactly what I want you to find out. save google translate
10600:10:42,268 --> 00:10:44,081Who did this? save google translate
10700:10:44,154 --> 00:10:47,589And there's twenty thousand dollars.Consider it my gift to you. save google translate
10800:10:47,590 --> 00:10:50,246There's twenty more if you findthe two fucks who killed her. save google translate
10900:10:52,491 --> 00:10:54,422So, that you can kill them. save google translate
11000:11:02,729 --> 00:11:06,037I'm sorry but I can't help you. save google translate
11100:11:16,100 --> 00:11:18,874It would have been nice if you hadtold me what your brother was. save google translate
11200:11:18,909 --> 00:11:19,888Yeah. You wouldn't have come. save google translate
11300:11:19,898 --> 00:11:22,541Right. I wouldn't have. save google translate
11400:11:30,333 --> 00:11:31,696I stopped drinking that day. save google translate
11500:11:34,067 --> 00:11:35,787Just, er, it just wasn't as fun after that. save google translate
11600:11:37,099 --> 00:11:40,918Well, I guess I'm just, er... save google translate
11700:11:42,747 --> 00:11:45,203Anyway, I'm, er, 8 years sober. save google translate
11800:11:46,640 --> 00:11:49,480I...well... save google translate
11900:11:51,268 --> 00:11:52,824That's all. Thanks. save google translate
12000:12:10,575 --> 00:12:11,489Howie. save google translate
12100:12:12,828 --> 00:12:13,687Hurt yourself? save google translate
12200:12:13,688 --> 00:12:15,261I found it out back by the dumpster. save google translate
12300:12:15,621 --> 00:12:20,527Mrs Dolgren in 202 left it there whenMr "D" stroked out last week. save google translate
12400:12:22,607 --> 00:12:24,122Any messages? save google translate
12500:12:31,542 --> 00:12:33,295I never told you her name. save google translate
12600:12:37,350 --> 00:12:39,733I don't want you to think that I'm cruel... save google translate
12700:12:41,147 --> 00:12:42,551or don't care. save google translate
12800:12:46,988 --> 00:12:49,599I just can't say it. save google translate
12900:12:53,593 --> 00:12:55,562What happened? save google translate
13000:13:04,857 --> 00:13:06,174Hello? save google translate
13100:13:10,408 --> 00:13:11,408Hello? save google translate
13200:13:11,559 --> 00:13:14,301She never came home, right? save google translate
13300:13:14,462 --> 00:13:16,116Excuse me? save google translate
13400:13:16,122 --> 00:13:18,156We've got your wife, fucker. save google translate
13500:13:23,079 --> 00:13:24,896Carrie?! save google translate
13600:13:30,611 --> 00:13:32,428Carrie?! save google translate
13700:13:34,280 --> 00:13:35,487Baby, you up there?! save google translate
13800:13:47,397 --> 00:13:48,728What is it you want? save google translate
13900:13:48,768 --> 00:13:51,695We want to help you get your wife back,if you want her back, that is. save google translate
14000:13:51,705 --> 00:13:54,924Of course, I want her back.Good. Then, stay by the phone, save google translate
14100:13:54,929 --> 00:13:59,738don't call the police. I willbe in touch... very soon. save google translate
14200:13:59,769 --> 00:14:02,228It was, maybe, 10 minutesbefore they called again. save google translate
14300:14:02,267 --> 00:14:04,597How much does your wife weigh, Mr Kristo? save google translate
14400:14:05,348 --> 00:14:07,875110, 120? Something in theneighbourhood. Something save google translate
14500:14:07,905 --> 00:14:10,462like...50 kilograms?Know what I'm saying? save google translate
14600:14:11,682 --> 00:14:15,632Now, 50 keys at 20 a key.You know the score. save google translate
14700:14:17,458 --> 00:14:20,168Adds up to a million, doesn't it? save google translate
14800:14:20,203 --> 00:14:21,215What's your point? save google translate
14900:14:21,224 --> 00:14:23,106My point? save google translate
15000:14:23,267 --> 00:14:27,956My point is that you pay a millionfor her if she were product. save google translate
15100:14:27,958 --> 00:14:32,615If she was powder, Mr Kristo. Isn't sheworth that much to you in flesh and blood? save google translate
15200:14:32,649 --> 00:14:34,586I can't pay what I don't have. save google translate
15300:14:34,723 --> 00:14:37,465How much do you have? save google translate
15400:14:39,414 --> 00:14:41,296Four hundred. Five. save google translate
15500:14:41,329 --> 00:14:44,190I'm not haggling. I'll give you the topfigure right away. It's four hundred. save google translate
15600:14:44,265 --> 00:14:46,169Oh, well... save google translate
15700:14:46,211 --> 00:14:50,063if that's the best that you can do.Okay, four hundred it is. save google translate
15800:14:50,105 --> 00:14:53,673Before I give you anything, I wantto make sure that wife is all right. save google translate
15900:14:53,712 --> 00:14:55,713Well, that's impossible. I'm at a payphone. save google translate
16000:14:55,785 --> 00:14:57,722How do I know that you even got herin the first place? save google translate
16100:14:57,764 --> 00:15:00,506Are you familiar with her tits?Excuse me? save google translate
16200:15:00,509 --> 00:15:03,284They're quite nice.Would you recognise one of them? save google translate
16300:15:03,317 --> 00:15:06,179That would be the easiest way.I could cut one off. save google translate
16400:15:06,380 --> 00:15:09,630The one with the cute little mole on it.I'll leave it on your doorsteps. save google translate
16500:15:09,726 --> 00:15:11,988Would that put your mind at rest?Jeez, don't say that. save google translate
16600:15:11,998 --> 00:15:15,665Alright, then. Let's not talkanymore about proof, okay? save google translate
16700:15:16,656 --> 00:15:19,496Put the money in 2 plastic bags and go to save google translate
16800:15:19,497 --> 00:15:24,816the corner of Columbia and Converse,to the payphone and wait for my call. save google translate
16900:15:34,453 --> 00:15:36,488Hello? Where's the money? save google translate
17000:15:36,495 --> 00:15:38,756In the back seat. Two bags like you said. save google translate
17100:15:39,145 --> 00:15:43,192Good. Now, leave it. Walk up Columbia.Do it quickly. save google translate
17200:15:44,091 --> 00:15:45,071And then what? save google translate
17300:15:45,080 --> 00:15:47,901Wait on the corner for fiveminutes, then walk back. save google translate
17400:15:47,931 --> 00:15:50,781Get in your car and go home. save google translate
17500:15:51,655 --> 00:15:53,045But, what about my wife? save google translate
17600:15:53,696 --> 00:15:55,637She'll be in the car waiting for you. save google translate
17700:16:03,111 --> 00:16:04,155Carrie?! save google translate
17800:16:07,898 --> 00:16:09,007Damn it! save google translate
17900:16:18,493 --> 00:16:20,569They run me around andfinally, they called me save google translate
18000:16:20,599 --> 00:16:22,704and tells me that she'sat home waiting for me. save google translate
18100:16:23,184 --> 00:16:26,143I go home and she's not there either.Carrie! save google translate
18200:16:31,801 --> 00:16:34,640The phone rings again. No! save google translate
18300:16:38,438 --> 00:16:41,529Where is she?He sent me out on a rat hunt. save google translate
18400:16:42,428 --> 00:16:45,354Tells me she's in the trunkof this abandoned car. save google translate
18500:17:25,286 --> 00:17:27,451He taped this to the inside of the trunk... save google translate
18600:17:28,382 --> 00:17:32,114with a note that says "Foryour listening pleasure". save google translate
18700:17:44,636 --> 00:17:46,573This is my number. save google translate
18800:18:07,549 --> 00:18:10,411Oh yeah, are you scared? save google translate
18900:18:19,995 --> 00:18:22,857Hey, Carrie Anne... save google translate
19000:18:31,421 --> 00:18:32,367Yes? save google translate
19100:18:34,356 --> 00:18:36,173Where, in the red hood? save google translate
19200:19:03,333 --> 00:19:07,703She tipped me 2 dollars which is twiceanybody else tips if they even tip at all. save google translate
19300:19:07,737 --> 00:19:10,995You mentioned a van?Yeah. It was park tight there. save google translate
19400:19:11,661 --> 00:19:14,437Two guys got out of it. I rememberthey checked her out pretty good. save google translate
19500:19:14,599 --> 00:19:17,308They were both dressed the same,some kind of uniform. save google translate
19600:19:19,290 --> 00:19:23,076They pulled out after Mrs Kristo.Cut her off her driving. save google translate
19700:19:24,172 --> 00:19:26,373Remember what the van looked like?Yeah. save google translate
19800:19:26,821 --> 00:19:29,247It was light blue, definitely light blue. save google translate
19900:19:30,810 --> 00:19:33,704I could tell she's a good cook.Nothing frozen in the car. save google translate
20000:19:33,746 --> 00:19:37,446She said she was making kanafeh. Said she'strying the Lebanese place down the block. save google translate
20100:19:37,480 --> 00:19:41,147Yeah, the van was parked across the street.I thought they were making a delivery. save google translate
20200:19:41,150 --> 00:19:42,568I don't remember a van. save google translate
20300:19:42,569 --> 00:19:44,964I do remember the pewtermaker, Mrs Newess, save google translate
20400:19:44,994 --> 00:19:47,419came in and saw, like,"Oh, what happened?" save google translate
20500:19:47,420 --> 00:19:49,019"Are we okay?" save google translate
20600:19:51,777 --> 00:19:54,615She said two men and thewoman run across the save google translate
20700:19:54,645 --> 00:19:57,512street away from the storeand leaped into a van. save google translate
20800:19:57,521 --> 00:19:59,249She thought they had just robbed the store. save google translate
20900:19:59,436 --> 00:20:00,415Two men? save google translate
21000:20:02,244 --> 00:20:03,169Yes. save google translate
21100:20:03,201 --> 00:20:05,801I think they have the name of aTV repair place on the side. save google translate
21200:20:05,831 --> 00:20:08,461Two Initials like... B & R TV. save google translate
21300:20:08,914 --> 00:20:10,366For sure, "J & M PA." save google translate
21400:20:11,307 --> 00:20:12,084"R & L Stereo." save google translate
21500:20:12,712 --> 00:20:15,156"B & A Appliance." save google translate
21600:20:59,342 --> 00:21:01,143Remains of Queen's womanfound in vacant lot. save google translate
21700:21:23,701 --> 00:21:25,436TJ, I'd like a word with you. save google translate
21800:21:25,859 --> 00:21:27,505Now, please. save google translate
21900:21:32,142 --> 00:21:34,949I know you didn't sleep in here. save google translate
22000:21:36,371 --> 00:21:41,713I know because Mr Keyser said you lefta god-awful mess in the men's room. save google translate
22100:21:44,104 --> 00:21:46,704Not to mention the mess you left here. save google translate
22200:21:48,939 --> 00:21:53,430TJ, you gotta...Jill, clean that up later, okay? save google translate
22300:21:53,630 --> 00:21:55,572Right now, he's helping me with something. save google translate
22400:22:06,842 --> 00:22:10,410For what? No. I'm good. save google translate
22500:22:10,544 --> 00:22:13,817Sheet's for my head. Notthe first store white save google translate
22600:22:13,847 --> 00:22:17,149dude coming here tryto put a hand on me. save google translate
22700:22:17,246 --> 00:22:19,030Okay. save google translate
22800:22:30,139 --> 00:22:31,597Child of god. save google translate
22900:22:33,510 --> 00:22:34,084What? save google translate
23000:22:35,314 --> 00:22:38,470The name. Gotteskind.It means Child of God. save google translate
23100:22:38,471 --> 00:22:39,600It's German. save google translate
23200:22:41,978 --> 00:22:46,312Except, clearly, God neverlook out for more reef. save google translate
23300:22:57,328 --> 00:23:01,093TJ... that short for something? save google translate
23400:23:01,190 --> 00:23:03,127Yeah, short for TJ. save google translate
23500:23:06,870 --> 00:23:08,753You Five-O? No. save google translate
23600:23:08,785 --> 00:23:11,234But you got that look.I work private. save google translate
23700:23:12,551 --> 00:23:15,639Yeah? Like Sam Spade? save google translate
23800:23:15,640 --> 00:23:16,954Yeah, just like him. save google translate
23900:23:17,402 --> 00:23:20,393All I'm saying is, I've read about him.He immortal, too. save google translate
24000:23:20,402 --> 00:23:22,656All of those guys. save google translate
24100:23:22,657 --> 00:23:24,577You spent that much time in here?Some. save google translate
24200:23:25,092 --> 00:23:28,398Mostly when it rains.I just like the sound it makes, you know? save google translate
24300:23:30,006 --> 00:23:30,678Matt. save google translate
24400:23:31,491 --> 00:23:32,782Short for Matthew. save google translate
24500:23:34,561 --> 00:23:37,003So, why're you looking atdead pictures, Matthew? save google translate
24600:24:08,478 --> 00:24:12,291So, these guys you're looking for,they'll be like real 7:30 or just save google translate
24700:24:12,292 --> 00:24:14,301like thugs? Like real what? save google translate
24800:24:14,527 --> 00:24:18,5127:30. It's the time they giveout the meds at the men's ward. save google translate
24900:24:18,547 --> 00:24:20,516Ah, right. 7:30. save google translate
25000:24:20,589 --> 00:24:22,929Can that program go back another year? save google translate
25100:24:23,665 --> 00:24:26,737Listen to you. That program. save google translate
25200:24:26,780 --> 00:24:30,156It'll take me maybe a minute to figureout how to work Yahoo all by yourself. save google translate
25300:24:31,183 --> 00:24:34,563Why bother. From what I hear,it's all going to shit in 6 months. save google translate
25400:24:34,598 --> 00:24:37,410Please, please, man. I've gotway more important things save google translate
25500:24:37,440 --> 00:24:40,281to do than worrying aboutall that Y2K bullshit. save google translate
25600:24:42,941 --> 00:24:44,785How ironical. save google translate
25700:24:45,203 --> 00:24:45,755What's that? save google translate
25800:24:46,176 --> 00:24:48,837Dumping an already dead body at a cemetery. save google translate
25900:24:49,258 --> 00:24:51,065"Tuesday, the body of Leila Andresen," save google translate
26000:24:51,066 --> 00:24:54,125"a 25-year old interior designmajor at Brooklyn College" save google translate
26100:24:54,126 --> 00:24:56,029"was found at Green-Wood Cemetery." save google translate
26200:24:56,030 --> 00:24:59,168"Andresen had been missing 2days when Eduardo Solomon," save google translate
26300:24:59,550 --> 00:25:01,729"a florist across the streetfrom the cemetery, " save google translate
26400:25:01,730 --> 00:25:04,116"found what was lateridentified as a portion of save google translate
26500:25:04,146 --> 00:25:06,561the victim's leg in adumpster behind a shop." save google translate
26600:25:06,952 --> 00:25:09,589"The same day, more humanremains were found save google translate
26700:25:09,619 --> 00:25:12,286scattered about the cemeteryby groundskeepers." save google translate
26800:25:12,696 --> 00:25:17,055"Witnesses said Andresen was last seengetting into a blue van with two men." save google translate
26900:25:20,869 --> 00:25:23,267"Anderson's fianc save google translate
27000:25:23,297 --> 00:25:25,725he and Leila was supposedto meet over lunch..." save google translate
27100:25:27,183 --> 00:25:28,546"...but she never showed." save google translate
27200:25:29,479 --> 00:25:31,424Good guess.Thanks for your help. save google translate
27300:25:32,291 --> 00:25:34,323What's this? What's what? save google translate
27400:25:34,716 --> 00:25:38,115My time is valuable, man.How valuable? save google translate
27500:25:41,867 --> 00:25:43,41810 bucks. save google translate
27600:25:45,694 --> 00:25:47,660Here's 20. Take it easy. save google translate
27700:25:52,377 --> 00:25:54,385I'm gonna go get something to eat. save google translate
27800:25:58,651 --> 00:26:00,653You want a hamburger or something? save google translate
27900:26:01,587 --> 00:26:02,949I don't eat meat. save google translate
28000:26:03,405 --> 00:26:07,670Oh, okay. Nice meeting you, TJ. save google translate
28100:26:10,074 --> 00:26:12,592What I'm saying is, I don'tcare nothing about cows. save google translate
28200:26:13,452 --> 00:26:15,490Just care about what I put inside my body. save google translate
28300:26:15,585 --> 00:26:19,239No meat, no soda, nopringles, none of that shit. save google translate
28400:26:19,669 --> 00:26:22,089I was thinking about gettinga little eat-on myself. save google translate
28500:26:22,489 --> 00:26:27,274Alright. Shall we then both getour eat-ons together? Come on. save google translate
28600:26:31,392 --> 00:26:32,602Come on, Watson. save google translate
28700:27:11,546 --> 00:27:15,665Where do you sleep?It's nice again hiding in the library. save google translate
28800:27:16,199 --> 00:27:18,533It's a nice place to stay. save google translate
28900:27:19,455 --> 00:27:20,655What happened to your parents? save google translate
29000:27:21,751 --> 00:27:23,338You don't have to feel sorry for me. save google translate
29100:27:23,730 --> 00:27:26,197I don't Good. save google translate
29200:27:29,068 --> 00:27:31,933You could hire me, though.Make me a partner. save google translate
29300:27:31,934 --> 00:27:32,887I don't think so. save google translate
29400:27:33,798 --> 00:27:36,311Why? You think I don't have whatit takes to be a good detective? save google translate
29500:27:36,312 --> 00:27:39,643I'm sure you do.I'm just not the partner type. save google translate
29600:27:41,419 --> 00:27:45,365What does it takes to be a gooddetective anyway? A strong bladder. save google translate
29700:27:45,973 --> 00:27:47,155Seriously. save google translate
29800:27:48,137 --> 00:27:49,795I don't know what it takes. save google translate
29900:27:50,694 --> 00:27:53,275I don't know? Patience. Instinct. save google translate
30000:27:53,888 --> 00:27:55,790Blind luck, mostly. save google translate
30100:27:56,364 --> 00:27:58,718And a good name. A goodname is very important. save google translate
30200:27:58,861 --> 00:28:03,490One with varied flavour like... Sam Spadeor Philip Marlowe. save google translate
30300:28:03,493 --> 00:28:05,406What's wrong with the name you got? save google translate
30400:28:05,407 --> 00:28:06,008No, man. save google translate
30500:28:06,047 --> 00:28:11,146You think something morelike Daunte Culpepper? save google translate
30600:28:11,408 --> 00:28:13,190Quarterback from Minnesota. save google translate
30700:28:15,061 --> 00:28:19,247It's a good name for a detective but a reallouse name for a guy who plays football. save google translate
30800:28:20,183 --> 00:28:21,592Daunte Culpepper. save google translate
30900:28:22,595 --> 00:28:26,490Ya, Daunte Culpepper, private eye. save google translate
31000:28:27,044 --> 00:28:28,311Now, I like that name a lot. save google translate
31100:28:29,017 --> 00:28:31,608You sure you don't want a sodaor something, honey? save google translate
31200:28:32,145 --> 00:28:35,228I know you just love to give ayoung black male like myself save google translate
31300:28:35,258 --> 00:28:38,370one of your sperm killer sodas,but no, thank you, ma'am. save google translate
31400:28:38,371 --> 00:28:39,935I'll stick with the water. save google translate
31500:28:43,735 --> 00:28:46,023What? You only give sodasto low income people. save google translate
31600:28:46,065 --> 00:28:49,084With a bunch of chemicalsand with stabilizers. save google translate
31700:28:49,085 --> 00:28:52,916That's why I only drink water;A gallon a day and stay hydrated. save google translate
31800:28:52,925 --> 00:28:54,137You don't eat meat? save google translate
31900:28:54,330 --> 00:28:56,257Yeah, so what? You got a problem with that? save google translate
32000:28:56,258 --> 00:28:59,499Not at all. My ex-wife, she was vegetarian. save google translate
32100:28:59,500 --> 00:29:00,980So, what happened? Why did you split? save google translate
32200:29:01,510 --> 00:29:03,743What was she? A clucker?A what? save google translate
32300:29:03,744 --> 00:29:05,544A clucker. Chicken head. save google translate
32400:29:05,545 --> 00:29:08,498You know, those females that only likeyou if you give them nice things. save google translate
32500:29:08,557 --> 00:29:10,851If you ain't "bling bling",you ain't seen shit. save google translate
32600:29:11,435 --> 00:29:12,395Can't you speak English? save google translate
32700:29:12,736 --> 00:29:14,911I don't know. Sorry. save google translate
32800:29:15,881 --> 00:29:18,957Wait a minute. What time is it?Almost 10. save google translate
32900:29:18,958 --> 00:29:22,626Shit. I gotta go back to the shelter.They closes at 10. save google translate
33000:29:23,227 --> 00:29:24,826Thanks for the pancakes. save google translate
33100:30:43,786 --> 00:30:44,991Jonas Loogan? save google translate
33200:30:45,565 --> 00:30:46,559Yes. save google translate
33300:30:47,037 --> 00:30:48,472You're the gardener here. save google translate
33400:30:49,199 --> 00:30:51,269I'm the groundskeeper here.Can I help you? save google translate
33500:30:51,308 --> 00:30:54,152I'm Matthew Scudder.Whoa, that was fast. save google translate
33600:30:54,318 --> 00:30:56,609Public Affairs back at the77th said that it would save google translate
33700:30:56,639 --> 00:30:58,960be at least a week beforeanyone get back to me. save google translate
33800:30:58,961 --> 00:30:59,987Excuse me? save google translate
33900:30:59,998 --> 00:31:01,781You really want the book to havethe authentic feel, you know? save google translate
34000:31:01,785 --> 00:31:02,717Book? save google translate
34100:31:02,718 --> 00:31:04,602That's why this ride along isso important to me, you know. save google translate
34200:31:04,603 --> 00:31:07,242Spent some real time with real cops? save google translate
34300:31:11,394 --> 00:31:14,260What do you want? I was hoping I cantalk to you about Leila Andresen. save google translate
34400:31:15,221 --> 00:31:16,167Who? save google translate
34500:31:16,628 --> 00:31:18,087The woman they found over here. save google translate
34600:31:19,050 --> 00:31:20,957Yeah, I don't know anything about that. save google translate
34700:31:21,507 --> 00:31:23,187Your boss tells me you were here that day. save google translate
34800:31:23,920 --> 00:31:25,909You spoke to Larry? Yeah. save google translate
34900:31:26,231 --> 00:31:28,605Great. Cause my boss is Gretchen, okay? save google translate
35000:31:29,501 --> 00:31:31,430Oh boy. I messed up. save google translate
35100:31:32,389 --> 00:31:34,368You are too smart for me, Jonas. Damn. save google translate
35200:31:35,090 --> 00:31:36,666Think you can help me anyway? save google translate
35300:31:36,699 --> 00:31:39,755I already told everythingI know to the police. save google translate
35400:31:40,175 --> 00:31:42,169Eduardo, the guy who ownsthe shop across the street, save google translate
35500:31:42,170 --> 00:31:45,208says there were about 20 garbagebags over here. That true? save google translate
35600:31:45,489 --> 00:31:46,371Eduardo was wrong. Therewere only about 10, save google translate
35700:31:46,372 --> 00:31:49,458and most of those wereon the 5th Avenue side. save google translate
35800:31:49,459 --> 00:31:51,631And there were 4 more floatingin the pond down there. save google translate
35900:31:52,080 --> 00:31:53,962So, you saw them? save google translate
36000:31:54,473 --> 00:31:55,844I saw the pigeon first. save google translate
36100:31:56,803 --> 00:31:58,259I keep a coop on my roof. save google translate
36200:31:59,164 --> 00:32:01,062This was a helmet. save google translate
36300:32:01,206 --> 00:32:03,026Leave it alone, whichif you know anything at save google translate
36400:32:03,056 --> 00:32:04,905all, but helmet's quiteunusual for that breed. save google translate
36500:32:05,004 --> 00:32:08,762It was sitting on one of the bags tryingto get at whatever was in there. save google translate
36600:32:09,439 --> 00:32:11,611I just fish them both out after they'vedone with the mowing and threw it away. save google translate
36700:32:11,612 --> 00:32:13,515You didn't open them? save google translate
36800:32:14,103 --> 00:32:16,670Nah. I figure it was alljust some water-logged save google translate
36900:32:16,700 --> 00:32:19,296trash the kids have throwninto the night before. save google translate
37000:32:19,940 --> 00:32:21,311They do that, you know. save google translate
37100:32:21,822 --> 00:32:24,055Throw their rubbers and theirempties into the pond. save google translate
37200:32:25,923 --> 00:32:27,491You see the corpse across the street? save google translate
37300:32:27,492 --> 00:32:29,617Yeah, I didn't make thatconnection till Vince save google translate
37400:32:29,647 --> 00:32:31,801came running over fromthe 5th Avenue entrance. save google translate
37500:32:31,811 --> 00:32:32,610Vince? save google translate
37600:32:32,897 --> 00:32:34,611Yeah. The other groundskeeper. save google translate
37700:32:34,971 --> 00:32:36,919He's the one that foundthe bags over there. save google translate
37800:32:36,949 --> 00:32:38,927Is Vince around? I'dlike to talk to him. save google translate
37900:32:38,959 --> 00:32:42,172He quit. He opened one of the bags. save google translate
38000:32:45,980 --> 00:32:48,046You know, I was just startingto forget about her. save google translate
38100:32:48,629 --> 00:32:50,874Thank you so much forbringing that all back. save google translate
38200:32:51,514 --> 00:32:52,758What's your book about? save google translate
38300:32:53,586 --> 00:32:55,565Don't patronize me. save google translate
38400:34:23,375 --> 00:34:25,257Yo, Matt, what cha doing?Hello, TJ. save google translate
38500:34:25,769 --> 00:34:27,489You know I've been shadowing ya.No kidding? save google translate
38600:34:27,721 --> 00:34:32,559Er, so, I followed subject back fromdinner till meeting night in church. save google translate
38700:34:32,566 --> 00:34:33,899Used to drink some, huh? save google translate
38800:34:35,742 --> 00:34:38,613I then followed subject back to someshitty-ass building on 45th save google translate
38900:34:38,614 --> 00:34:41,644where subject remained...I know where I was, TJ. save google translate
39000:34:43,419 --> 00:34:46,477You met me at that flower shop, didn't you?I met you back at the subway. save google translate
39100:34:46,859 --> 00:34:48,194Damn! save google translate
39200:34:48,195 --> 00:34:50,080This book I'm reading saysthat a foot tail's hard save google translate
39300:34:50,110 --> 00:34:52,024if you're doing it on accountit's so easy to spot. save google translate
39400:34:52,025 --> 00:34:53,076That it is. save google translate
39500:34:53,077 --> 00:34:55,115They said it's good to use 3 guys.Two alternating save google translate
39600:34:55,145 --> 00:34:57,213behind and another guy on theother side of the street. save google translate
39700:34:57,214 --> 00:34:58,762Sure, if you have 3 guys. save google translate
39800:34:59,342 --> 00:35:03,187You know, you used to spend a lot of timein church and you used a lot of payphones. save google translate
39900:35:03,188 --> 00:35:04,056So? save google translate
40000:35:04,129 --> 00:35:06,216So, you don't got no cellphone?I don't like them. save google translate
40100:35:06,435 --> 00:35:09,090You don't like computers andyou don't like cellphones. save google translate
40200:35:09,091 --> 00:35:12,233Fucking Amish got moreflavour than you do, Matthew. save google translate
40300:35:12,269 --> 00:35:15,069I watched you follow some dude.You didn't even try to hide or nothing. save google translate
40400:35:15,074 --> 00:35:16,074He wasn't looking for me. save google translate
40500:35:16,575 --> 00:35:18,975It's funny. Me following youwhile you follow some other guy. save google translate
40600:35:19,447 --> 00:35:21,717It's real ironical. save google translate
40700:35:31,286 --> 00:35:32,076TJ. Yeah? save google translate
40800:35:32,084 --> 00:35:33,197Stop following me. save google translate
40900:35:41,753 --> 00:35:43,822Reuben Quintana?Can I help you with something? save google translate
41000:35:43,908 --> 00:35:47,976My name's Matt Scudder. I was wondering ifI could talk to you about your fiance save google translate
41100:35:47,977 --> 00:35:49,752Fiance save google translate
41200:35:49,753 --> 00:35:50,559Oh, Leila, ah... save google translate
41300:35:51,934 --> 00:35:55,208You know, I gotta have this little placeI have to be... It'll just be a minute. save google translate
41400:35:55,750 --> 00:35:56,250Yeah, okay. save google translate
41500:35:58,955 --> 00:35:59,774Yeah, come on in. save google translate
41600:36:01,319 --> 00:36:03,835I get you something to drink?No. Thank you. save google translate
41700:36:05,714 --> 00:36:08,583Must be nice to have the time towork out in the middle of the day. save google translate
41800:36:09,261 --> 00:36:11,049I'd rather be working. Period. save google translate
41900:36:12,316 --> 00:36:15,303I'm an actor.Yeah, I thought you were familiar. save google translate
42000:36:15,491 --> 00:36:17,238Have I've seen somethingyou've been in? save google translate
42100:36:17,239 --> 00:36:20,064Maybe. I did a Stetsoncommercial few years back. save google translate
42200:36:20,065 --> 00:36:22,947Stetson the hat? No, cologne. save google translate
42300:36:23,234 --> 00:36:26,198- Ran during the Stanley Cup final.- Most admirable. save google translate
42400:36:28,623 --> 00:36:30,586Leila went to BrooklynCollege, is that right? save google translate
42500:36:30,587 --> 00:36:33,471Study decorating?Interior design. save google translate
42600:36:33,472 --> 00:36:34,311Right. save google translate
42700:36:35,527 --> 00:36:37,628You told the police that it was3 men who took her. save google translate
42800:36:37,942 --> 00:36:40,150Yeah, that's right.You sure about that? save google translate
42900:36:40,151 --> 00:36:42,226Yeah, I saw them. save google translate
43000:36:42,994 --> 00:36:44,866I was at the coffee place on Prospect. save google translate
43100:36:45,752 --> 00:36:47,392She used to meet with me there sometimes. save google translate
43200:36:47,885 --> 00:36:50,170When I see 2 guys jumped out of the vanand grabbed her. save google translate
43300:36:53,430 --> 00:36:55,849What they look like?I couldn't really see the faces save google translate
43400:36:55,850 --> 00:36:57,819but I could see a thirdguy behind the wheel. save google translate
43500:36:59,925 --> 00:37:00,587Hey?! save google translate
43600:37:01,616 --> 00:37:04,041Hey! What are you doing?! save google translate
43700:37:04,457 --> 00:37:05,617It's the last time I saw her. save google translate
43800:37:06,046 --> 00:37:09,360This is a nice place. Lots of nice stuff. save google translate
43900:37:09,361 --> 00:37:13,127Leila do the design?Yeah, you should see the bedrooms. save google translate
44000:37:14,618 --> 00:37:16,991Wait, that doesn't sound right. save google translate
44100:37:17,030 --> 00:37:18,934You don't deal, do you, Reuben? save google translate
44200:37:18,935 --> 00:37:20,719What? You heard me. save google translate
44300:37:20,720 --> 00:37:23,598You're asking if I'm a drug dealer?Unless you prefer trafficker? save google translate
44400:37:24,020 --> 00:37:27,619Or maybe you wanna tell me you made yourmoney peddling cologne on ESPN? save google translate
44500:37:27,848 --> 00:37:29,315I got a trust fund. save google translate
44600:37:29,411 --> 00:37:31,237From your rich family up in the Bronx?Yeah. save google translate
44700:37:31,238 --> 00:37:34,107My mom won a lawsuit a few years back.Come on, Reuben, save google translate
44800:37:34,108 --> 00:37:36,983Nor even a dog's dumbenough to buy that one. save google translate
44900:37:37,834 --> 00:37:40,626Look, I don't care howyou earn your living but save google translate
45000:37:40,656 --> 00:37:43,477the guys that grabbedLeila, they might have. save google translate
45100:37:43,480 --> 00:37:44,633How do you mean? save google translate
45200:37:48,449 --> 00:37:49,409How do you mean? save google translate
45300:37:49,945 --> 00:37:51,284Thanks for your time. save google translate
45400:37:53,236 --> 00:37:54,742Thank you. save google translate
45500:38:14,600 --> 00:38:17,248Jonas, what are you doing outside? save google translate
45600:38:48,875 --> 00:38:53,504What's happening?Why did the police come looking for me? save google translate
45700:39:42,235 --> 00:39:45,010"He carried her through the field" save google translate
45800:39:45,299 --> 00:39:49,285"the dandelions and cattails still wetwith morning dew," save google translate
45900:39:49,448 --> 00:39:51,674"and set her down by a steam," save google translate
46000:39:51,778 --> 00:39:54,548"whispering through the strandsof her fine yellow hair." save google translate
46100:39:55,511 --> 00:39:58,415"You're safe now. You're safe." save google translate
46200:40:00,282 --> 00:40:01,351Fuck! save google translate
46300:40:31,582 --> 00:40:32,796Jonas. save google translate
46400:40:36,517 --> 00:40:38,051You caught me. save google translate
46500:40:39,371 --> 00:40:42,117You gave the cops a differentaddress, didn't you? save google translate
46600:40:42,462 --> 00:40:45,659That's why they never put youacross the street from Leila. save google translate
46700:40:46,622 --> 00:40:48,496This is my mother's building. save google translate
46800:40:48,888 --> 00:40:52,327I live in Sunset Park, but I am notallowed to keep my birds there. save google translate
46900:40:52,430 --> 00:40:54,314Even though there's room on the roof. save google translate
47000:40:56,133 --> 00:41:00,001Your mom home right now? Maybe we cango down and talk, have a cup of coffee. save google translate
47100:41:01,398 --> 00:41:02,845I can't let you leave here. save google translate
47200:41:03,523 --> 00:41:04,968They'll kill me if I do. save google translate
47300:41:05,119 --> 00:41:06,604Who's they, Jonas? save google translate
47400:41:06,986 --> 00:41:07,629The other two. save google translate
47500:41:07,630 --> 00:41:11,764So what? You're gonna stab me nowwith the big fucking knife? save google translate
47600:41:13,301 --> 00:41:14,586It's going to bother me,too, for a long time. save google translate
47700:41:14,616 --> 00:41:15,930I know it will. save google translate
47800:41:15,931 --> 00:41:20,060How much is it gonna bother you if I takethat knife away and stick it in your neck? save google translate
47900:41:20,067 --> 00:41:23,003Could you really do that?Yeah, I will. I could. save google translate
48000:41:23,004 --> 00:41:24,385But I rather not. save google translate
48100:41:24,965 --> 00:41:26,760How about let's say we trade? save google translate
48200:41:28,684 --> 00:41:30,559Okay. Set it down. save google translate
48300:41:40,172 --> 00:41:44,596What was it I said gave me away?Everything. You're a weirdo, Jonas. save google translate
48400:41:44,597 --> 00:41:46,845I never laid a hand on Leila. save google translate
48500:41:47,898 --> 00:41:50,350The other two.They're the ones you've better worry about. save google translate
48600:41:50,351 --> 00:41:51,575What other two? save google translate
48700:41:55,451 --> 00:41:56,409Jonas. save google translate
48800:41:58,841 --> 00:42:00,185What other two? save google translate
48900:42:06,941 --> 00:42:08,837They're not human. save google translate
49000:42:10,713 --> 00:42:11,755How 'd you meet them? save google translate
49100:42:17,573 --> 00:42:19,357It's this video store near my house. save google translate
49200:42:20,318 --> 00:42:24,173They've got this basement where they keepsome of them more specialised stuff. save google translate
49300:42:26,031 --> 00:42:27,970I was killing the game. save google translate
49400:42:28,928 --> 00:42:31,803You wouldn't really noticed themunless they spoke to you. save google translate
49500:42:32,295 --> 00:42:35,584One of them had a beard or a goatee. save google translate
49600:42:36,034 --> 00:42:39,444The other one smile a lot.He did all the talking. save google translate
49700:42:39,562 --> 00:42:40,622What about names? save google translate
49800:42:40,842 --> 00:42:44,230You don't exchange namesin a place like that. save google translate
49900:42:44,518 --> 00:42:46,103Not real ones, anyway. save google translate
50000:42:46,104 --> 00:42:49,014They love that I worked in the cemetery.Thought it was funny. save google translate
50100:42:49,678 --> 00:42:51,875Want to buy me drinks. save google translate
50200:42:52,135 --> 00:42:56,636So, we went to this bar in themiddle of the day. Had rum and coke. save google translate
50300:42:56,795 --> 00:42:58,538Talked about the different videos we liked. save google translate
50400:42:58,614 --> 00:43:00,959I saw the awful waythey laughed, like save google translate
50500:43:00,989 --> 00:43:03,364watching over drug addictsfucked each other. save google translate
50600:43:03,365 --> 00:43:05,410They were like obsessedwith that whole world. save google translate
50700:43:05,583 --> 00:43:09,057Dealers, addicts, different kinds of drugs. save google translate
50800:43:10,051 --> 00:43:11,491They told me they work with the DEA. save google translate
50900:43:11,888 --> 00:43:12,935They were cops? save google translate
51000:43:12,936 --> 00:43:14,209I wouldn't say for sure... save google translate
51100:43:15,724 --> 00:43:17,124except what they did was secret. save google translate
51200:43:18,661 --> 00:43:21,526But they have one of thosepolice radios, you know. save google translate
51300:43:21,656 --> 00:43:24,269One of those hand held unitand they had all these save google translate
51400:43:24,299 --> 00:43:26,941files on drug dealerswith DEA stamps on them. save google translate
51500:43:26,942 --> 00:43:28,863Told me they work on special assignments. save google translate
51600:43:29,064 --> 00:43:30,972You told them about Reuben? save google translate
51700:43:31,163 --> 00:43:32,930I...I told them about Leila. save google translate
51800:43:33,589 --> 00:43:35,891About how I wanted to save her from Reuben. save google translate
51900:43:36,110 --> 00:43:38,192So, we came up here and wewatched them for a while. save google translate
52000:43:39,813 --> 00:43:41,657They said they wanted to help her too. save google translate
52100:43:42,558 --> 00:43:44,536So, you follow her? save google translate
52200:43:45,014 --> 00:43:46,365Picked her up off the street. save google translate
52300:43:48,014 --> 00:43:48,938Then what? save google translate
52400:43:48,939 --> 00:43:50,224I drove around with her. save google translate
52500:43:50,376 --> 00:43:53,678We finally parked somewhere nearthe water in Brooklyn. save google translate
52600:43:53,679 --> 00:43:55,488Said they wanted to make their own video. save google translate
52700:43:56,280 --> 00:43:57,871She was really scared. save google translate
52800:43:57,872 --> 00:43:59,089They love that. save google translate
52900:44:08,847 --> 00:44:10,460They kept talking to her. save google translate
53000:44:11,068 --> 00:44:12,395Pick one. Which one is your favourite? save google translate
53100:44:12,396 --> 00:44:14,403Eenie, mini, minee, mo. save google translate
53200:44:14,404 --> 00:44:17,282You pick one you wanna keepand I'll pick the other. save google translate
53300:44:17,569 --> 00:44:21,918One for you, one for me.That's fair, isn't it? save google translate
53400:44:21,919 --> 00:44:24,839You're gonna pick one orI'm gonna take them both. save google translate
53500:44:24,840 --> 00:44:27,726Well, what are you waiting for?You trying to stall? save google translate
53600:44:28,205 --> 00:44:29,540You trying to make me mad? save google translate
53700:44:29,609 --> 00:44:31,520Touch the one that you wanna keep. save google translate
53800:44:32,002 --> 00:44:33,378This one? save google translate
53900:44:33,379 --> 00:44:34,322Okay, good. save google translate
54000:44:34,513 --> 00:44:36,235It is an excellent choice. save google translate
54100:44:36,438 --> 00:44:40,137That means that one's yours...and this one is mine. save google translate
54200:44:40,138 --> 00:44:42,557Practice is practice.You never change. save google translate
54300:44:48,707 --> 00:44:51,654Then, 2 days later, I thinkthey thought it to be funny... save google translate
54400:44:51,655 --> 00:44:54,493showed up for work and there'scops dispatched everywhere. save google translate
54500:44:55,430 --> 00:44:57,363You know, I never say anything. save google translate
54600:44:57,373 --> 00:44:59,260Where was this videoplace you met these two? save google translate
54700:44:59,261 --> 00:45:00,500He moves around a lot. save google translate
54800:45:00,883 --> 00:45:03,842I'll still be there, who knows?How do I get in? save google translate
54900:45:03,843 --> 00:45:04,796Helps if they know you. save google translate
55000:45:04,797 --> 00:45:06,246What if you come with me? save google translate
55100:45:11,015 --> 00:45:12,787Can I feed my birds first? save google translate
55200:45:30,373 --> 00:45:31,203Ray. save google translate
55300:45:32,064 --> 00:45:32,829What was that? save google translate
55400:45:35,295 --> 00:45:36,557That was his name. save google translate
55500:45:36,558 --> 00:45:38,980Which one? The quiet one?Or the... save google translate
55600:45:45,275 --> 00:45:46,607Jesus. save google translate
55700:45:52,813 --> 00:45:55,704I was off duty one day in this barin Washington Heights. save google translate
55800:45:56,584 --> 00:45:58,644The cops didn't have to payfor their drinks. save google translate
55900:45:59,942 --> 00:46:01,802And a couple of guys came into rob the place. save google translate
56000:46:03,331 --> 00:46:06,201I chased them into the street.Shot two dead. save google translate
56100:46:07,090 --> 00:46:08,497Got the third one in the leg. save google translate
56200:46:09,387 --> 00:46:10,983He never walk right again. save google translate
56300:46:12,899 --> 00:46:15,097Yeah. I quit drinking that day. save google translate
56400:46:17,027 --> 00:46:21,517It's just... wasn't as much fun after that. save google translate
56500:47:22,525 --> 00:47:24,633People are afraid of all the wrong things. save google translate
56600:47:53,860 --> 00:47:55,217I'll be right back. save google translate
56700:48:49,851 --> 00:48:51,825I wonder if he pays much for the nurse. save google translate
56800:48:53,298 --> 00:48:56,487No mistake. Come on. Let's go. save google translate
56900:49:02,813 --> 00:49:04,623Wait, wait. save google translate
57000:49:52,528 --> 00:49:54,427They worked for the fucking DEA? save google translate
57100:49:54,428 --> 00:49:57,267Probably not for very long andalmost certainly not its agents. save google translate
57200:49:57,599 --> 00:49:58,767And what were they? save google translate
57300:49:58,897 --> 00:50:01,078I don't know. Maybe they wereused as confidential informants. save google translate
57400:50:01,079 --> 00:50:03,047Maybe they were office staff. save google translate
57500:50:03,060 --> 00:50:06,022Whatever they were, they couldn't havegone very far or lasted very long. save google translate
57600:50:06,023 --> 00:50:07,905Why not?Because they're insane. save google translate
57700:50:08,868 --> 00:50:12,566If only you managed to get your hands onsome files, one of which had my name on it. save google translate
57800:50:12,567 --> 00:50:15,179And if my name's on the DEA file,that means I'm being locked down, right? save google translate
57900:50:15,410 --> 00:50:16,815Well, you were at one time. save google translate
58000:50:18,026 --> 00:50:20,311You know a lot of peoplewho do what you do? save google translate
58100:50:21,172 --> 00:50:24,966It's not like we have a union or anythingbut I know a few. Why? save google translate
58200:50:24,967 --> 00:50:27,406I want you to call them and tell themwhat happened to Carrie. save google translate
58300:50:27,407 --> 00:50:29,864Tell them you hired me...Are you fucking kidding me?! save google translate
58400:50:29,865 --> 00:50:32,162Word gets out about Carrie, the cops will- save google translate
58500:50:32,163 --> 00:50:33,498They've done this before... save google translate
58600:50:33,950 --> 00:50:34,741and they're gonna do it again. save google translate
58700:50:35,036 --> 00:50:36,845And this time, I wanna hear about it. save google translate
58800:50:37,228 --> 00:50:38,482What do I say? save google translate
58900:50:40,025 --> 00:50:41,344I'll think of something. save google translate
59000:50:43,107 --> 00:50:44,214I could have paid him. save google translate
59100:50:46,311 --> 00:50:48,608I had the whole million. save google translate
59200:50:49,634 --> 00:50:52,851It was our nest egg. You know, themoney I was going to use to get out. save google translate
59300:50:53,237 --> 00:50:55,355This guy I know, he's gonnaput me in some internet save google translate
59400:50:55,385 --> 00:50:57,533start-up, sells shoes online or some bullshit. save google translate
59500:50:57,534 --> 00:50:59,630It was our future, and I didn'twant to give it to them. save google translate
59600:50:59,660 --> 00:51:01,786Now, how fucking stupid is that? save google translate
59700:51:01,787 --> 00:51:03,790She was already dead. save google translate
59800:51:04,215 --> 00:51:06,335And if she wasn't, they wouldhave killed her anyway. save google translate
59900:51:07,215 --> 00:51:09,123Call your friends. save google translate
60000:51:45,567 --> 00:51:47,768[Remains of Queens womanfound in vacant lot] save google translate
60100:51:54,739 --> 00:51:56,995I just knew her as Marie. save google translate
60200:51:57,452 --> 00:51:58,913Jacinto, my man. save google translate
60300:51:59,048 --> 00:52:02,201[Speaks Spanish] You have any cold drinks?You know where it is. save google translate
60400:52:04,642 --> 00:52:05,962She lives around here? save google translate
60500:52:06,770 --> 00:52:08,581She works around here. Where? save google translate
60600:52:09,004 --> 00:52:10,381On the corner. save google translate
60700:52:10,951 --> 00:52:14,172No, no. Your mama said forone person not for two. save google translate
60800:52:16,119 --> 00:52:17,171She was a dealer? save google translate
60900:52:19,117 --> 00:52:22,773She works out of the crib not too farfrom here, if you know what I mean. save google translate
61000:52:25,630 --> 00:52:27,317[Speaks Spanish] save google translate
61100:52:31,422 --> 00:52:34,463See that old building down the blockwith the vacant patch on the ground? save google translate
61200:53:49,331 --> 00:53:52,718Alright, tell me, cocksucker.What do you want with Marie G? save google translate
61300:53:55,835 --> 00:53:57,463You're on the job, fucker? save google translate
61400:53:58,160 --> 00:53:58,653Retired. save google translate
61500:53:58,654 --> 00:54:00,538Who you working for? The family? save google translate
61600:54:00,762 --> 00:54:03,311Shit. When are you guysgonna leave it alone, huh? save google translate
61700:54:03,312 --> 00:54:04,747We didn't do it, okay? save google translate
61800:54:04,843 --> 00:54:05,486Okay. save google translate
61900:54:05,487 --> 00:54:08,891You think we just chopped up a cop andleave her on our own fucking doorsteps? save google translate
62000:54:08,892 --> 00:54:11,864My son's a fucking moronbut he's not an idiot. save google translate
62100:54:12,742 --> 00:54:14,801Wait. Marie was a cop? save google translate
62200:54:15,786 --> 00:54:16,628Who are you? save google translate
62300:54:17,514 --> 00:54:20,515I'm not after you or your son. save google translate
62400:54:22,074 --> 00:54:23,612I want... save google translate
62500:54:25,399 --> 00:54:27,207I want the guys that killed Marie. save google translate
62600:54:28,057 --> 00:54:29,730Not if I kill them first. save google translate
62700:54:31,536 --> 00:54:34,348You dealing out of the store?Not any more. save google translate
62800:54:35,547 --> 00:54:36,731But she was working you? save google translate
62900:54:37,207 --> 00:54:41,600Working you?The fucking moron wanted to marry her. save google translate
63000:54:42,026 --> 00:54:43,423That's how good she was. save google translate
63100:54:52,659 --> 00:54:54,436Hello, my name is Peter. save google translate
63200:54:54,504 --> 00:54:57,461I'm an alcoholic, and still drug addict. save google translate
63300:54:57,682 --> 00:55:00,717And I got one date back...Hi, Peter. save google translate
63400:55:01,237 --> 00:55:05,503To see all friendly faces again. Stillhave managed to turn your backs on me. save google translate
63500:55:07,426 --> 00:55:10,077So, I slipped, you know.It happens. save google translate
63600:55:10,188 --> 00:55:12,765The funny thing is, I ain't startusing it until I was 28. save google translate
63700:55:13,012 --> 00:55:15,360Up until then, I haven't smokea joint even when I was save google translate
63800:55:15,390 --> 00:55:17,767overseas and half my unitwere on one thing or another. save google translate
63900:55:17,768 --> 00:55:19,184You were in the army? save google translate
64000:55:19,185 --> 00:55:21,773Yeah, in Germany and Desert Storm. save google translate
64100:55:22,295 --> 00:55:25,617I come home. Go back to school, andme and Kenny start dealing. save google translate
64200:55:26,033 --> 00:55:28,067It's enough to get by... save google translate
64300:55:29,993 --> 00:55:32,800I was dealing in College,I do it to pay for art school. save google translate
64400:55:32,865 --> 00:55:35,063I wanna get hooked on theproduct, dropped out. save google translate
64500:55:35,064 --> 00:55:38,949Meanwhile, Kenny, he stays in the businessaspects and gets some real money. save google translate
64600:55:38,950 --> 00:55:41,763While I'm in garbage and sleeping inabandoned buildings. save google translate
64700:55:41,764 --> 00:55:45,139Till one night, I nearly blew my fuckingheart out of my mouth up in Harlem. save google translate
64800:55:45,140 --> 00:55:46,583What you gonna do now? save google translate
64900:55:47,002 --> 00:55:50,095I got this job as a bread maker.I figure, stay busy at save google translate
65000:55:50,125 --> 00:55:53,248night, sleep during the day.Get into less trouble. save google translate
65100:55:55,170 --> 00:55:57,936Alright. See you around.Take it easy. save google translate
65200:55:57,937 --> 00:56:00,044The number you have reachedis not in service. save google translate
65300:56:00,045 --> 00:56:01,391Please try... save google translate
65400:56:02,822 --> 00:56:03,879Directory assistance. save google translate
65500:56:03,880 --> 00:56:07,586Hello. I'd like the number for theEast Village Plumbing, please. save google translate
65600:56:07,587 --> 00:56:08,126Which zone? save google translate
65700:56:08,127 --> 00:56:11,328I assume it's the East Village.One moment. save google translate
65800:56:11,604 --> 00:56:14,348No listing in Manhattan.Try Brooklyn. save google translate
65900:56:14,482 --> 00:56:17,799Nothing in Brooklyn.Try all the boroughs. save google translate
66000:56:18,382 --> 00:56:20,939I'm sorry. We have no listing.Thanks. save google translate
66100:56:42,616 --> 00:56:43,746What happened to you? save google translate
66200:56:43,968 --> 00:56:45,980I bumped into something.You okay? save google translate
66300:56:46,899 --> 00:56:47,961I'm fine. save google translate
66400:56:48,478 --> 00:56:50,770What you got there in your bag, man?Nothing. save google translate
66500:56:50,771 --> 00:56:55,210It's my notebook, some twislersand my pencil case. save google translate
66600:56:55,211 --> 00:56:57,739No. I'm talking about theblack Baretta with the taped save google translate
66700:56:57,769 --> 00:57:00,327grip you've got tuckedbeside your water bottle. save google translate
66800:57:00,328 --> 00:57:01,233Oh. save google translate
66900:57:01,901 --> 00:57:03,130You mean this. save google translate
67000:57:03,560 --> 00:57:04,713A new gem. save google translate
67100:57:07,021 --> 00:57:09,895It's a nice one.What are you planning on doing with it? save google translate
67200:57:09,896 --> 00:57:12,016I don't know, man.Right now, I use it for protection. save google translate
67300:57:12,396 --> 00:57:15,638I figure, being a detective,you need a piece. save google translate
67400:57:16,116 --> 00:57:17,524Uh huh. Where did you get it? save google translate
67500:57:17,975 --> 00:57:20,102I was taking a nap in some alley. save google translate
67600:57:20,520 --> 00:57:21,300Heard some footsteps. save google translate
67700:57:21,301 --> 00:57:24,250I seen some dude who worksas a lookout for some bulls save google translate
67800:57:24,251 --> 00:57:27,125and he just threw the bagin the dumpster and split. save google translate
67900:57:27,731 --> 00:57:29,061You stole someone's stash? save google translate
68000:57:30,209 --> 00:57:32,869I didn't steal it. I left the moneyin the rock where it was. save google translate
68100:57:34,464 --> 00:57:36,674They'll gonna come back forthe piece, you know that? save google translate
68200:57:36,675 --> 00:57:39,661Nah. There ain't no way, man.You can trust me. save google translate
68300:57:40,145 --> 00:57:42,115The cops clipped their ass. save google translate
68400:57:43,285 --> 00:57:44,479You know how to use that? save google translate
68500:57:45,953 --> 00:57:46,780Shit. save google translate
68600:57:48,155 --> 00:57:50,414Point it at me, like you're gonna shoot me. save google translate
68700:57:51,567 --> 00:57:52,844Go ahead. save google translate
68800:57:54,254 --> 00:57:54,943Come on. save google translate
68900:57:58,478 --> 00:57:59,777That's the way you hold a gun. save google translate
69000:58:00,255 --> 00:58:01,824It's the way I hold it, yeah. save google translate
69100:58:02,456 --> 00:58:06,337You know how to eject the clip?Empty it? Clean it? save google translate
69200:58:10,306 --> 00:58:12,983But the gun's still not empty.You know that, right? save google translate
69300:58:13,759 --> 00:58:16,314There is still a roundleft in the chamber here. save google translate
69400:58:16,750 --> 00:58:18,748Now, put it back together. save google translate
69500:58:23,262 --> 00:58:24,208Belailah. save google translate
69600:58:26,132 --> 00:58:29,276Grasp it. Rub it. Like it's part of you. save google translate
69700:58:31,333 --> 00:58:33,144Feels good, doesn't it? save google translate
69800:58:33,729 --> 00:58:36,904Yeah. So oily and what not. save google translate
69900:58:37,038 --> 00:58:38,004Turn off the safety. save google translate
70000:58:41,658 --> 00:58:43,636Now cock it. save google translate
70100:58:47,370 --> 00:58:50,295Now, put it to your temple andpull the fucking trigger. save google translate
70200:58:52,035 --> 00:58:53,768What? You heard me. save google translate
70300:58:53,769 --> 00:58:55,412Shoot yourself in the head. save google translate
70400:58:55,413 --> 00:58:57,053Might as well get it over with now. save google translate
70500:58:57,054 --> 00:58:59,479Cause you walk around with a gun,sooner or later, save google translate
70600:58:59,480 --> 00:59:00,831it's gonna happen anyway. save google translate
70700:59:00,832 --> 00:59:01,726No rewind. save google translate
70800:59:01,821 --> 00:59:04,752No going after popcorn and comingback to the show. save google translate
70900:59:04,893 --> 00:59:08,627It's just you with that gun on yourhand, a stupid look on your face... save google translate
71000:59:09,249 --> 00:59:11,378and your hash all over the wall. save google translate
71100:59:12,906 --> 00:59:14,512Take it easy now, TJ. save google translate
71200:59:28,173 --> 00:59:30,011East Village Plumbing Supply. save google translate
71301:00:02,049 --> 01:00:03,583Ah, fuck! save google translate
71401:00:08,834 --> 01:00:12,582Scudder, I'm assuming that you're notdumb enough to shoot a federal agent. save google translate
71501:00:12,583 --> 01:00:15,385Show me your badge! Right now!Okay. save google translate
71601:00:15,386 --> 01:00:16,677I'm reaching for my wallet. save google translate
71701:00:19,193 --> 01:00:21,833Stover, Drug Enforcement. save google translate
71801:00:22,149 --> 01:00:23,151Put it down! save google translate
71901:00:24,552 --> 01:00:25,805Great. It's broken. save google translate
72001:00:26,206 --> 01:00:28,112Next time, identify yourself, okay? save google translate
72101:00:28,113 --> 01:00:29,073Maybe we should pull over save google translate
72201:00:29,074 --> 01:00:30,930and try again this timewithout a sucker punch. save google translate
72301:00:30,931 --> 01:00:31,901We'll see how you'll do. save google translate
72401:00:31,902 --> 01:00:32,892Why wait? save google translate
72501:00:33,451 --> 01:00:34,822Hey, that's enough. save google translate
72601:00:35,430 --> 01:00:36,760Who're you working for?Kenny Kristo? save google translate
72701:00:36,761 --> 01:00:39,525I can't sayCut it out, Scudder. save google translate
72801:00:39,526 --> 01:00:41,515You're not licensed soyou don't have privilege save google translate
72901:00:41,516 --> 01:00:46,311and retired. So this gives you 'bout asmuch legal authority as a fucking mailman. save google translate
73001:00:47,206 --> 01:00:50,031So, the sooner you tell me what you'redoing hanging with a known drug dealer, save google translate
73101:00:50,032 --> 01:00:52,784the sooner you'll get to the AA meetingand not talk about it. save google translate
73201:00:52,785 --> 01:00:55,852I'm trying to find Ray andhis buddy whats his name. save google translate
73301:00:55,853 --> 01:00:57,759You know, the two guys thatkilled Maria Gotteskind? save google translate
73401:00:57,760 --> 01:00:58,715I don't know who you mean. save google translate
73501:00:58,726 --> 01:01:02,514Really? They go around sayingthey're on the DEA payroll. save google translate
73601:01:02,746 --> 01:01:05,414It was right before they choppedsomeone into little pieces. save google translate
73701:01:05,415 --> 01:01:07,336Was Gotteskind looking at Kenny Kristo? save google translate
73801:01:07,352 --> 01:01:08,280I can't answer that. save google translate
73901:01:08,281 --> 01:01:10,199Maybe Mrs Kristo can... save google translate
74001:01:10,288 --> 01:01:13,651although we haven't seen her aroundfor a while, have we, guys? save google translate
74101:01:14,172 --> 01:01:14,992I know... save google translate
74201:01:15,097 --> 01:01:17,763Maybe you should talkto the brother, Peter. save google translate
74301:01:17,782 --> 01:01:20,642Seeing he used to spent alot of time over there. save google translate
74401:01:21,288 --> 01:01:22,579You know what? save google translate
74501:01:22,742 --> 01:01:26,660I was wrong. This guy didn't knowa fucking thing. Uncuff him. save google translate
74601:01:28,187 --> 01:01:29,421We're done here. save google translate
74701:02:01,470 --> 01:02:02,796In the program, they have this saying. save google translate
74801:02:02,941 --> 01:02:06,580Don't give up 5 minutesbefore the miracle happens. save google translate
74901:02:06,668 --> 01:02:07,604Scudder! save google translate
75001:02:07,944 --> 01:02:10,385Of course, the flip side of that one is,if you do give up, save google translate
75101:02:10,386 --> 01:02:12,444you'll never know.What are you doing here? save google translate
75201:02:16,147 --> 01:02:18,119I'm admiring your wallpaper. save google translate
75301:02:18,124 --> 01:02:19,144Oh... save google translate
75401:02:19,714 --> 01:02:22,451It's a rush.It's started as we do for a painting. save google translate
75501:02:22,815 --> 01:02:25,812You do them all here?Yeah. We had to. save google translate
75601:02:25,813 --> 01:02:27,651Want to be a surprise for Kenny. save google translate
75701:02:27,652 --> 01:02:30,539Was it? A surprise? save google translate
75801:02:31,413 --> 01:02:32,455What do you want, man? save google translate
75901:02:33,354 --> 01:02:36,292You and Carrie put the DEA onto your brother, didn't you? save google translate
76001:02:36,293 --> 01:02:40,103Hey, I wouldn't blame you forhating the guy, I mean... save google translate
76101:02:40,304 --> 01:02:43,889It's not just that he has a beautiful wife,it's not just that he's got all that money, save google translate
76201:02:44,032 --> 01:02:47,731while you work someget-well job making donuts. save google translate
76301:02:47,752 --> 01:02:49,263What really get me... save google translate
76401:02:49,837 --> 01:02:52,532is how you can be arounda whole lot of junk... save google translate
76501:02:53,133 --> 01:02:54,496and never use. save google translate
76601:02:56,994 --> 01:02:59,230Carrie had nothing to do with it. save google translate
76701:03:03,578 --> 01:03:06,877About 9 months ago, they go to Bermudafor their anniversary. save google translate
76801:03:08,462 --> 01:03:09,974Carrie asked me to watch the house. save google translate
76901:03:11,610 --> 01:03:12,820I may as well be dead... save google translate
77001:03:13,270 --> 01:03:17,104to find some cash Kenny had locked up.All I was thinking about... save google translate
77101:03:17,132 --> 01:03:20,270I go to Queens, this guy I know to score. save google translate
77201:03:20,271 --> 01:03:21,275And you get busted. save google translate
77301:03:21,886 --> 01:03:25,056Yeah. Get caught in a room withthis woman DEA agent. save google translate
77401:03:25,814 --> 01:03:27,218She's so nice to me, you know? save google translate
77501:03:28,144 --> 01:03:30,088And I gave Kenny up like that. save google translate
77601:03:30,089 --> 01:03:33,009Of course it didn't help thatyou're in love with his wife. save google translate
77701:03:33,409 --> 01:03:35,840Sometimes, I think Kenny leftthat money on purpose. save google translate
77801:03:36,485 --> 01:03:39,651Yeah, I'm sure that what it is. save google translate
77901:03:41,036 --> 01:03:43,764I'm sure this is all exactlywhat he wanted to happen. save google translate
78001:03:44,400 --> 01:03:45,785What're you talking' about? save google translate
78101:03:45,786 --> 01:03:47,386That agent that busted you? save google translate
78201:03:47,769 --> 01:03:49,137The nice one? save google translate
78301:03:49,428 --> 01:03:51,182Her name was Marie Gotteskind. save google translate
78401:03:52,962 --> 01:03:55,076She was killed by the sametwo men that got Carrie. save google translate
78501:03:55,459 --> 01:03:57,881How do you know about this?They stole her files. save google translate
78601:03:57,882 --> 01:04:00,825And one of them, thanks to you,has Kenny's name on it. save google translate
78701:04:06,123 --> 01:04:07,451Tell your brother I'm done. save google translate
78801:04:08,312 --> 01:04:10,355I'll return his money tomorrow. save google translate
78901:04:10,631 --> 01:04:12,179Does Kenny know about me? save google translate
79001:04:12,827 --> 01:04:14,098Not unless you tell him. save google translate
79101:04:24,693 --> 01:04:27,500Yo... there goes the bitch ass right there! save google translate
79201:04:27,533 --> 01:04:29,016Hold up next to him, man. save google translate
79301:04:29,017 --> 01:04:32,279Yo, TJ! save google translate
79401:04:32,319 --> 01:04:34,169I know you hear me talking to you, right? save google translate
79501:04:34,234 --> 01:04:35,779Let's go fuck this boy up. save google translate
79601:04:39,245 --> 01:04:41,844Hold your ass, man!Whoa. Whao. What's up? What's up? save google translate
79701:04:41,941 --> 01:04:43,738Yo, we got something'bout the rules, me man! save google translate
79801:04:43,739 --> 01:04:44,941What you talking 'bout, man?Where's my get up, man? save google translate
79901:04:44,971 --> 01:04:46,202Where's my favourite piece? save google translate
80001:04:46,203 --> 01:04:48,976Man, I threw it in the fucking river, man.What?! save google translate
80101:04:49,010 --> 01:04:51,691Why did you do that for?What do you mean you threw it in the river? save google translate
80201:04:51,819 --> 01:04:54,262What are you doing? I told you. save google translate
80301:04:54,263 --> 01:04:56,515Give me your mother fucking bag!Give me that! save google translate
80401:04:58,370 --> 01:05:01,068What is all this shit?No. No. No. No. save google translate
80501:05:01,073 --> 01:05:01,998No, man... Shut up! save google translate
80601:05:02,031 --> 01:05:02,789Where did you get this money? save google translate
80701:05:02,790 --> 01:05:04,344It's my money! You sold my gun? save google translate
80801:05:04,345 --> 01:05:06,686No!You take the fucking things off, man! save google translate
80901:05:06,703 --> 01:05:07,354No, man. save google translate
81001:05:08,636 --> 01:05:10,009What the fuck's wrong with you? save google translate
81101:05:12,391 --> 01:05:14,315Are you out of your mind? save google translate
81201:05:17,412 --> 01:05:18,767Any messages? save google translate
81301:05:20,655 --> 01:05:22,208Yeah, JR called. save google translate
81401:05:22,209 --> 01:05:23,498TJ? save google translate
81501:05:23,556 --> 01:05:26,436Yeah, whatever.Did he leave a message? save google translate
81601:05:26,437 --> 01:05:29,213Let me think... No. save google translate
81701:05:29,433 --> 01:05:31,831Well, yeah. He's in Belville. save google translate
81801:05:34,074 --> 01:05:35,995He got worked over pretty good. save google translate
81901:05:35,996 --> 01:05:39,066He was also out in the rain.Either one could have triggered the crisis. save google translate
82001:05:39,067 --> 01:05:40,789Crisis? He's a sickler. save google translate
82101:05:41,429 --> 01:05:43,669He's got sickle cell anemia. save google translate
82201:05:43,894 --> 01:05:45,545You didn't know that? No. save google translate
82301:05:45,640 --> 01:05:48,035When a sickler gets a cold or a chill, save google translate
82401:05:48,036 --> 01:05:50,881anything that makes a normal person'sblood cell count go up, save google translate
82501:05:50,882 --> 01:05:52,246anytime the body getsready to fight something, save google translate
82601:05:52,247 --> 01:05:55,770the red blood cells panickedand take on a sickle shape save google translate
82701:05:55,771 --> 01:05:58,976and actually created a kind of traffic jamin the arteries. save google translate
82801:05:58,977 --> 01:06:01,818The blood gets very thick.Suddenly, you're not getting any oxygen. save google translate
82901:06:01,819 --> 01:06:03,740What are you doing for him? save google translate
83001:06:03,941 --> 01:06:07,027Well, we're hydrating him.Giving him demerol for the pain. save google translate
83101:06:07,028 --> 01:06:08,883But he knew the drill.He got in here early enough. save google translate
83201:06:08,884 --> 01:06:11,369So, I don't think itwill go on for too long. save google translate
83301:06:11,562 --> 01:06:13,403I'll be right out there if you need me.Thanks. save google translate
83401:06:26,817 --> 01:06:28,591Don't feel sorry for me. save google translate
83501:06:29,465 --> 01:06:30,514I don't. save google translate
83601:06:34,309 --> 01:06:38,165How long you gotta be here for me?Depends on how well you behave. save google translate
83701:06:39,104 --> 01:06:42,037You know my mom told me oncethat I've got special blood. save google translate
83801:06:42,613 --> 01:06:43,886That I can never catch malaria. save google translate
83901:06:44,559 --> 01:06:48,673It's how sickle cell got started in Africaas a defense against malaria. save google translate
84001:06:48,674 --> 01:06:49,674Where is your mother, TJ? save google translate
84101:06:50,882 --> 01:06:52,460Why aren't you a cop no more? save google translate
84201:06:52,461 --> 01:06:53,453You first. save google translate
84301:06:57,239 --> 01:07:00,133I had a crisis once.I was... I was about 11. save google translate
84401:07:00,357 --> 01:07:03,971My mom took me to the hospital butnever came back to check me up. save google translate
84501:07:04,563 --> 01:07:06,621So, I guess she thoughtthat if she left me save google translate
84601:07:06,651 --> 01:07:08,738there, they'll put me witha really nice family. save google translate
84701:07:09,120 --> 01:07:10,685Little does she know. save google translate
84801:07:11,068 --> 01:07:13,563I saw her on the street a fewtimes after that, but... save google translate
84901:07:13,564 --> 01:07:16,360that... that was a while ago. save google translate
85001:07:16,864 --> 01:07:18,446She had some issues then. save google translate
85101:07:19,217 --> 01:07:20,261Your turn. save google translate
85201:07:21,665 --> 01:07:23,658I was off duty one day. save google translate
85301:07:24,269 --> 01:07:26,320I was in a bar in WashingtonHeights where the save google translate
85401:07:26,350 --> 01:07:28,431cops didn't have topay for their drinks. save google translate
85501:07:28,432 --> 01:07:29,763Wait a minute. save google translate
85601:07:29,897 --> 01:07:31,685Three kids held up the place. save google translate
85701:07:33,291 --> 01:07:36,141On the way out, they shotthe bartender in the heart. save google translate
85801:07:36,443 --> 01:07:38,502I chased them out into the street... save google translate
85901:07:39,315 --> 01:07:41,278And I shot two dead... save google translate
86001:07:41,297 --> 01:07:42,223got the third one in the thigh. save google translate
86101:07:42,224 --> 01:07:44,143I heard this already. No. save google translate
86201:07:44,556 --> 01:07:46,438You didn't. save google translate
86301:07:46,935 --> 01:07:50,756You see, one shot... well, save google translate
86401:07:50,971 --> 01:07:52,703the bullet took a bad hop. save google translate
86501:08:12,531 --> 01:08:14,694It hit a 7-year old girl in the eye. save google translate
86601:08:15,703 --> 01:08:17,617Killed her instantly. save google translate
86701:08:17,618 --> 01:08:19,976Reach higher and it wouldhave grazed her head. save google translate
86801:08:20,006 --> 01:08:22,394But the next isgone, that's all. save google translate
86901:08:22,404 --> 01:08:26,444So, wait. They quit your ass afteryou took on 3 baddies by yourself? save google translate
87001:08:27,485 --> 01:08:31,011They gave me a commendation.I quit my own ass. save google translate
87101:08:32,498 --> 01:08:34,328I've never met anybody that type before. save google translate
87201:08:34,329 --> 01:08:34,877Type? save google translate
87301:08:35,489 --> 01:08:36,758Brave. save google translate
87401:08:38,336 --> 01:08:39,617I wasn't brave. save google translate
87501:08:41,944 --> 01:08:43,368I was just drunk. save google translate
87601:08:46,017 --> 01:08:48,243Don't feel sorry for me. save google translate
87701:08:51,056 --> 01:08:51,985I don't. save google translate
87801:08:53,875 --> 01:08:56,809[Speaking Russian] save google translate
87901:08:59,178 --> 01:09:01,435Now, please. save google translate
88001:09:40,657 --> 01:09:41,608Watson? save google translate
88101:09:58,464 --> 01:10:00,088Watson? save google translate
88201:10:31,287 --> 01:10:33,289You know how lucky you are? save google translate
88301:10:42,613 --> 01:10:43,799Scudder. save google translate
88401:10:59,098 --> 01:11:00,049Hello? save google translate
88501:11:04,843 --> 01:11:05,864Kenny? save google translate
88601:11:09,937 --> 01:11:11,105Anybody home? save google translate
88701:11:21,168 --> 01:11:23,363And where have you been? save google translate
88801:11:25,443 --> 01:11:27,791Been trying to call you.Where's Kenny? save google translate
88901:11:27,792 --> 01:11:29,151Whitestone. save google translate
89001:11:29,177 --> 01:11:32,971With a friend. Says he's having the samekind of problem's Kenny had. save google translate
89101:11:33,038 --> 01:11:33,941The wife? save google translate
89201:11:34,442 --> 01:11:35,270Worst. save google translate
89301:11:42,235 --> 01:11:43,515I don't have that kind of money. save google translate
89401:11:48,937 --> 01:11:51,163You're the detective, right?Matt Scudder. save google translate
89501:11:51,675 --> 01:11:54,091Dani, why don't you gooutside and keep an eye out. save google translate
89601:11:54,579 --> 01:11:55,948That's a good boy. save google translate
89701:11:57,437 --> 01:11:58,785Now, I have to post guards. save google translate
89801:11:59,718 --> 01:12:03,583The horses don't run far.I locked the barn. For what? save google translate
89901:12:03,584 --> 01:12:05,557Huh? What can they take from me now? save google translate
90001:12:05,608 --> 01:12:07,214She's 14 years old. save google translate
90101:12:07,215 --> 01:12:08,35714. save google translate
90201:12:08,647 --> 01:12:11,227This is Anna, the nurse. save google translate
90301:12:12,324 --> 01:12:14,100They took her last night. save google translate
90401:12:14,760 --> 01:12:16,168Called us in the morning and save google translate
90501:12:16,777 --> 01:12:18,057tells us not to call the police. save google translate
90601:12:18,897 --> 01:12:22,643I remember Kenny called up the other day.So I... I put two and two together, save google translate
90701:12:22,644 --> 01:12:25,572Mr Landau, listen. You have to know that.. save google translate
90801:12:25,573 --> 01:12:27,509I'm sorry. What's your daughter's name? save google translate
90901:12:27,510 --> 01:12:30,386Lucmina. She calls herself Lucia. save google translate
91001:12:31,024 --> 01:12:35,141You have to know that the men that tookLucia had already killed at least 2 women save google translate
91101:12:35,142 --> 01:12:37,065including Kenny's wife. save google translate
91201:12:37,982 --> 01:12:42,410The next stand. They haven't the slightestintention of releasing your daughter alive. save google translate
91301:12:42,800 --> 01:12:46,660And that... there's a strong possibilitythat she's already dead. save google translate
91401:12:46,661 --> 01:12:48,509No.The police know about these two. save google translate
91501:12:48,510 --> 01:12:50,039They know who they are.They know what they're doing. save google translate
91601:12:50,040 --> 01:12:51,406No, no, no. No police. save google translate
91701:12:52,407 --> 01:12:56,233You have to help me. Kenny said you would.I'll pay. save google translate
91801:12:56,234 --> 01:12:57,255I'll do whatever you ask. save google translate
91901:12:58,288 --> 01:12:59,251Please. save google translate
92001:13:07,703 --> 01:13:10,543Hello?Okay, you know what happens next? save google translate
92101:13:10,782 --> 01:13:13,403Yes. Please, I'm trying...I'm working on it... save google translate
92201:13:13,404 --> 01:13:15,352Go work harder, Yuri.We want our money. save google translate
92301:13:15,353 --> 01:13:18,220I just need some time.Please, I'll give you whatever you want. save google translate
92401:13:18,221 --> 01:13:20,712But, please, one thing I want isto talk to my daughter. save google translate
92501:13:20,713 --> 01:13:23,472She can't talk right now.You gotta let me talk to... save google translate
92601:13:24,553 --> 01:13:26,812If she's dead, you get nothing. save google translate
92701:13:26,947 --> 01:13:28,764And who the fuck are you? save google translate
92801:13:29,148 --> 01:13:31,756I'm the best chance you've got if youwanna get your money. save google translate
92901:13:32,170 --> 01:13:35,752But the girl's gotta be alive and all inone piece for any kind of deal to happen. save google translate
93001:13:36,399 --> 01:13:38,306Are you listening, motherfucker? save google translate
93101:13:39,520 --> 01:13:41,179Fuck this shit. save google translate
93201:13:44,450 --> 01:13:45,801I can't believe youtalked to him like that. save google translate
93301:13:45,831 --> 01:13:47,211He knows what he's doing. save google translate
93401:13:47,319 --> 01:13:49,590The important thing rightnow is to keep Lucia alive. save google translate
93501:13:49,591 --> 01:13:51,510That means these guys have toknow that they can't get a save google translate
93601:13:51,540 --> 01:13:53,488nickle out of you until wefirst know that she's okay. save google translate
93701:13:53,489 --> 01:13:56,056What if you make them mad...They are already mad. save google translate
93801:13:56,057 --> 01:13:57,417You... you're giving theman excuse to kill her. save google translate
93901:13:57,418 --> 01:14:00,308They don't need an excuse.They're gonna kill her anyway. save google translate
94001:14:00,595 --> 01:14:03,130All they need is a reasonto keep her alive. save google translate
94101:14:03,131 --> 01:14:06,954How much cash we've got?I don't have that much right now, but save google translate
94201:14:06,958 --> 01:14:09,998do these bastards want cocaine? BecauseI got 15 kilos ten minutes from here. save google translate
94301:14:11,432 --> 01:14:15,567I don't know, maybe I can get my hands ona few hundred in cash, but... save google translate
94401:14:15,677 --> 01:14:18,285I can't guarantee the qualityand I have to return it. save google translate
94501:14:18,286 --> 01:14:19,966You'll need at least five hundred in cash. save google translate
94601:14:21,406 --> 01:14:23,257When the time comes, I'll go get it. save google translate
94701:14:23,258 --> 01:14:25,170Is there another line I can use? save google translate
94801:14:25,850 --> 01:14:27,372There's a phone in my daughter's room. save google translate
94901:14:33,484 --> 01:14:35,650Culpepper Investigation, Dante speaking. save google translate
95001:14:35,651 --> 01:14:36,769Where the hell are you? save google translate
95101:14:36,770 --> 01:14:38,557In my office, man. What's up? save google translate
95201:14:38,558 --> 01:14:39,798Why did you leave the hospital? save google translate
95301:14:39,830 --> 01:14:44,264I don't want some social services personcome hauling my ass away to a foster home. save google translate
95401:14:44,265 --> 01:14:47,168I need you to do me a favour and getme some muck out of my apartment. save google translate
95501:14:47,169 --> 01:14:48,111What's going on? save google translate
95601:14:48,226 --> 01:14:51,758There's a box up on my closet.I want you to get it for me. save google translate
95701:14:51,759 --> 01:14:53,869The kid at the front desk will let you up. save google translate
95801:14:53,907 --> 01:14:56,660Apartment 11G, key's above the door. save google translate
95901:14:56,663 --> 01:14:59,626A guy named Peter will meet you out front.Give it to him. save google translate
96001:14:59,627 --> 01:15:01,627And then, get back towhatever it is you're doing. save google translate
96101:15:10,146 --> 01:15:11,082Hello? save google translate
96201:15:12,067 --> 01:15:13,717I understand we have anew player in the game. save google translate
96301:15:13,747 --> 01:15:15,427I don't believe we'vebeen introduced. save google translate
96401:15:15,552 --> 01:15:17,856I'm a friend of Mr Landau.My name is not important. save google translate
96501:15:17,857 --> 01:15:21,518I'm assuming that Mr Landau's notdumb enough to speak to the police? save google translate
96601:15:21,566 --> 01:15:22,496He hasn't. save google translate
96701:15:22,593 --> 01:15:23,524Then who are you? save google translate
96801:15:23,525 --> 01:15:25,390One likes to know who's on the other side. save google translate
96901:15:25,391 --> 01:15:28,308We're on the same side.We both want this to happen. save google translate
97001:15:28,309 --> 01:15:30,510Good. Then, all you gotta todo is follow instructions. save google translate
97101:15:30,556 --> 01:15:32,123No. It's not that simple. save google translate
97201:15:32,505 --> 01:15:35,129Of course, it is. We tellyou what to do and you save google translate
97301:15:35,159 --> 01:15:37,813do it if you ever wantto see the girl again. save google translate
97401:15:37,814 --> 01:15:40,032You'll have to convince me thatshe's alive in the first place. save google translate
97501:15:40,033 --> 01:15:41,652You have my word on it. save google translate
97601:15:42,646 --> 01:15:45,115That's funny.Why, it's not good enough? save google translate
97701:15:45,116 --> 01:15:47,355Let's just say you'velost a lot of credibility save google translate
97801:15:47,385 --> 01:15:49,654when you returned MrsKristo in poor condition. save google translate
97901:15:50,247 --> 01:15:52,600There were special circumstancesregarding Mrs Kristo. save google translate
98001:15:52,630 --> 01:15:55,013Her husband triedto haggle with me. save google translate
98101:15:55,014 --> 01:15:58,332Sliced the price. We, inturn, I don't know, you save google translate
98201:15:58,362 --> 01:16:01,710can finish it up all foryourself, can't you? save google translate
98301:16:01,781 --> 01:16:03,646We are not going to argue the price. save google translate
98401:16:03,734 --> 01:16:05,010You will pay the million? save google translate
98501:16:05,237 --> 01:16:06,532For the girl alive and well. save google translate
98601:16:07,211 --> 01:16:08,469I assure you she's both. save google translate
98701:16:09,063 --> 01:16:12,895Your assurance mean shit to me. Put heron the phone, let her father talk to her. save google translate
98801:16:12,896 --> 01:16:16,083Uh, I'm afraid I won't be able to put heron the phone right now. save google translate
98901:16:16,084 --> 01:16:17,956Please deposit 25 cents. save google translate
99001:16:17,957 --> 01:16:20,198Out of quarters? Give me your number,I'll call you back. save google translate
99101:16:33,333 --> 01:16:36,112Yeah? I'm afraid the girlcannot come to the phone. save google translate
99201:16:36,113 --> 01:16:37,173That's out of the question. save google translate
99301:16:37,174 --> 01:16:40,102How else can we re-assureyou of her well-being? save google translate
99401:16:40,127 --> 01:16:41,290Wait. save google translate
99501:16:41,873 --> 01:16:43,841Tell me something your daughter would know. save google translate
99601:16:44,438 --> 01:16:45,784The dog. His name. save google translate
99701:16:45,785 --> 01:16:46,650They could know that. save google translate
99801:16:46,937 --> 01:16:48,767They've been following her.They know your schedule. save google translate
99901:16:48,797 --> 01:16:50,657They'd probably seenher walking the dog. save google translate
100001:16:50,763 --> 01:16:53,633Heard her called him by name.Think of something else. save google translate
100101:16:54,027 --> 01:16:59,156We have dog before this one. A littleblack and white one. It got hit by a car. save google translate
100201:17:00,983 --> 01:17:04,573The dog's name, and the name ofthe dog before this one. save google translate
100301:17:04,574 --> 01:17:07,814Have her describe both ofthem and call me back. save google translate
100401:17:50,275 --> 01:17:52,113For 16 years, we were married. save google translate
100501:17:53,259 --> 01:17:55,662I don't even rememberher even having a cold. save google translate
100601:17:56,541 --> 01:17:58,176Then, one day, she wakes up and save google translate
100701:17:58,702 --> 01:18:00,509says she can't smell anything. save google translate
100801:18:03,873 --> 01:18:04,885You're a policeman? save google translate
100901:18:04,886 --> 01:18:06,547Yeah, I was. save google translate
101001:18:07,771 --> 01:18:09,211You dealt with situations like this? save google translate
101101:18:10,441 --> 01:18:12,177No. Not like this. save google translate
101201:18:12,448 --> 01:18:14,468Still, your gut must betelling you something? save google translate
101301:18:15,413 --> 01:18:17,744How was it getting you now?She alive? save google translate
101401:18:25,210 --> 01:18:25,710Yeah? save google translate
101501:18:25,916 --> 01:18:28,152It's good to know how you figure all this. save google translate
101601:18:28,391 --> 01:18:30,015Tell me the dog's name. save google translate
101701:18:30,016 --> 01:18:32,024Oh, well. Let's see. save google translate
101801:18:33,268 --> 01:18:34,818What would it sounds like, huh? save google translate
101901:18:35,488 --> 01:18:37,724Fido? Towser? King? save google translate
102001:18:37,725 --> 01:18:40,536Rover. That's always a popular choice. save google translate
102101:18:40,622 --> 01:18:44,382Hey. I know what it is. How about Bingo? save google translate
102201:18:45,081 --> 01:18:48,193What about Spot, huh?Run, Spot, run. save google translate
102301:18:48,200 --> 01:18:50,910Not a bad name for a Rottweiler. save google translate
102401:18:50,911 --> 01:18:52,981The dog's name is Watson.Watson. save google translate
102501:18:54,864 --> 01:18:56,868And the other dog? The one before. save google translate
102601:18:57,403 --> 01:18:59,178She couldn't tell whatbreed the other dog was. save google translate
102701:18:59,208 --> 01:19:01,013She was young when it died. save google translate
102801:19:01,548 --> 01:19:03,488They had it put to sleep, she said. save google translate
102901:19:03,871 --> 01:19:05,551It's a silly term for it, don't you think? save google translate
103001:19:06,007 --> 01:19:08,089I mean, you gonna killsomeone, you ought to have save google translate
103101:19:08,119 --> 01:19:10,230the courtesy to saythat's what you're doing. save google translate
103201:19:11,679 --> 01:19:14,059You're not talking. You're still there?I'm here. save google translate
103301:19:14,551 --> 01:19:17,884I gather it's a mongol. So many of us are. save google translate
103401:19:17,885 --> 01:19:20,688Now, the name although may be a problem.I may not have it right. save google translate
103501:19:20,784 --> 01:19:23,646It's a Russian word. How'syour Russian, my friend? save google translate
103601:19:23,685 --> 01:19:24,865Tell me. save google translate
103701:19:26,454 --> 01:19:29,411I may be saying this wrong. Balalaika. save google translate
103801:19:29,431 --> 01:19:30,624Balalaika. save google translate
103901:19:30,985 --> 01:19:34,256The name of a musicalinstrument, so she tells me. save google translate
104001:19:34,528 --> 01:19:37,988What do you say, pal?Does this strike a chord? save google translate
104101:19:41,517 --> 01:19:44,723You got 2 hours to get the money together. save google translate
104201:19:53,931 --> 01:19:55,174TJ? save google translate
104301:20:37,266 --> 01:20:41,093TJ? What are you doing here?Had to give you this. save google translate
104401:20:41,094 --> 01:20:43,973I told you to give it toPeter, not to come down here. save google translate
104501:20:44,848 --> 01:20:48,772Matthew, that dude was sponge. There'sno way I was going to give it to him. save google translate
104601:20:49,235 --> 01:20:49,832Later. save google translate
104701:20:53,225 --> 01:20:55,518How much have we got?I'm not sure. save google translate
104801:20:58,509 --> 01:21:00,657Holy fucking shit. save google translate
104901:21:01,680 --> 01:21:04,550This is, er, TJ, my associate. save google translate
105001:21:07,370 --> 01:21:10,293It looks good. Ink's looks right.It's nice if they don't... save google translate
105101:21:10,294 --> 01:21:12,204This looks real enough. save google translate
105201:21:12,681 --> 01:21:13,891We repack them some slightly. save google translate
105301:21:14,086 --> 01:21:16,422We rused the bank robbersto protect 6 billions out save google translate
105401:21:16,452 --> 01:21:18,817of each bank and replacedthem with the real ones. save google translate
105501:21:18,818 --> 01:21:20,298Three on top and three on the bottom. save google translate
105601:21:20,373 --> 01:21:21,726What's this make the count? save google translate
105701:21:21,727 --> 01:21:27,522I got at least 200 could go another six...Just right about eight. save google translate
105801:21:27,903 --> 01:21:28,747It's good enough. save google translate
105901:21:31,318 --> 01:21:35,181We have to meet face to face. You gotthe opportunity to inspect the money. save google translate
106001:21:35,728 --> 01:21:37,606We get to see that the girl's all right. save google translate
106101:21:37,634 --> 01:21:40,894And then you people come down on us.You'll have the girl covered. save google translate
106201:21:40,912 --> 01:21:42,422A knife at her throat? save google translate
106301:21:42,423 --> 01:21:45,677If you want. The edge of a bladecut up under her windpipe? save google translate
106401:21:45,679 --> 01:21:46,604Whatever. save google translate
106501:21:46,636 --> 01:21:49,094Yeah, I don't like thisface to face business. save google translate
106601:21:49,095 --> 01:21:50,476We'll set up 50 yards apart. save google translate
106701:21:51,012 --> 01:21:53,345You'll be in place first.You'll see us arrive. save google translate
106801:21:53,553 --> 01:21:56,311You show the girl and Icome over with the money. save google translate
106901:21:56,627 --> 01:21:58,156By yourself? Yes. save google translate
107001:21:58,969 --> 01:22:00,019Unarmed? save google translate
107101:22:00,040 --> 01:22:03,800With a suitcase full of money in each hand,a gun won't do me much good. save google translate
107201:22:04,470 --> 01:22:05,818Keep talking. save google translate
107301:22:06,210 --> 01:22:10,035You check the money. When you're satisfied,you let the girl go. save google translate
107401:22:10,140 --> 01:22:14,294Your man takes off with the cash.You and I wait until you feel good, save google translate
107501:22:15,212 --> 01:22:16,570then we go home. save google translate
107601:22:17,181 --> 01:22:18,155You're gonna grab me. save google translate
107701:22:18,156 --> 01:22:22,501You have that knife you keep talking about.I've done two if you want one. save google translate
107801:22:22,634 --> 01:22:25,778You want to see my face.Wear a mask. save google translate
107901:22:25,779 --> 01:22:27,770It cuts the visibility. save google translate
108001:22:28,354 --> 01:22:31,680I already know what you looked like, Ray. save google translate
108101:22:33,407 --> 01:22:35,394What do you know? save google translate
108201:22:35,993 --> 01:22:40,127I know you're a genetic fuck-up whofucked men in the streets ten years ago. save google translate
108301:22:40,128 --> 01:22:42,068I just thrown you out of a fucking window. save google translate
108401:22:42,069 --> 01:22:43,061Be careful. save google translate
108501:22:43,185 --> 01:22:44,655It's been a busy year foryou and your boyfriend. save google translate
108601:22:44,656 --> 01:22:46,664You know I could cut thelittle cunt's throat. save google translate
108701:22:46,694 --> 01:22:48,732Send it back to daddy,a chunk at a time. save google translate
108801:22:48,733 --> 01:22:51,604And you're dead. Oh? save google translate
108901:22:51,605 --> 01:22:52,591Yeah... oh. save google translate
109001:22:52,926 --> 01:22:55,285You want your money or youwant to be looking behind save google translate
109101:22:55,315 --> 01:22:57,704you for the rest of yourworthless fucking life? save google translate
109201:22:58,290 --> 01:23:01,283Do this deal and I'll seenobody knows about you. save google translate
109301:23:01,829 --> 01:23:05,059You can take your little Burton-Ernie actto the other side of the country. save google translate
109401:23:05,205 --> 01:23:06,985There's plenty of dope dealers in L.A. save google translate
109501:23:14,575 --> 01:23:16,347Where do you want to do it? save google translate
109601:23:16,538 --> 01:23:18,454How about Green-Wood Cemetery? save google translate
109701:23:19,124 --> 01:23:20,404Yeah, I think I know that place. save google translate
109801:23:20,645 --> 01:23:24,191You should.That's where you dumped Leila Andresen. save google translate
109901:23:24,352 --> 01:23:27,050There's 2 entrances on the 5th Avenue side. save google translate
110001:23:27,051 --> 01:23:31,642Take the 35th street entrance andhead south about 20 yards inside the fence. save google translate
110101:23:31,643 --> 01:23:34,724We'll enter at 25th andapproach it from there. save google translate
110201:23:35,020 --> 01:23:39,505Say, er, 10:30. It gives you overan hour to get there and set up. save google translate
110301:23:39,792 --> 01:23:43,357Leila. Was that her name? save google translate
110401:23:43,358 --> 01:23:45,286I would think you'd remember. save google translate
110501:23:45,287 --> 01:23:48,142No. Once they're in the van,they're just body parts. save google translate
110601:23:48,617 --> 01:23:51,96510:30.Oh, god. She was so scared. save google translate
110701:23:54,335 --> 01:23:56,651Have you got a rifle? Dani. save google translate
110801:23:57,539 --> 01:24:01,433He's a good shot? Back then maybe.I think he's a little bit rusty. save google translate
110901:24:01,570 --> 01:24:03,356Peter was in the army. save google translate
111001:24:06,713 --> 01:24:08,134Yeah. It was a while ago, man. save google translate
111101:24:09,175 --> 01:24:13,000Give him the rifle. Keep Dani andthe other one here with your wife. save google translate
111201:24:13,662 --> 01:24:15,440We don't want to spook our friends. save google translate
111301:24:38,684 --> 01:24:40,640Who would like to read the 12 steps? save google translate
111401:24:47,897 --> 01:24:51,146Hi, I'm Sarah. I'm an alcoholic.Hi, Sarah. save google translate
111501:24:53,045 --> 01:24:54,059Step One. save google translate
111601:24:54,587 --> 01:24:57,826We admit it we're powerless over alcohol. save google translate
111701:24:57,860 --> 01:25:00,724That our lives have became unmanageable. save google translate
111801:25:37,624 --> 01:25:39,687What's the drill? Stay inthe car and lock the doors. save google translate
111901:25:39,717 --> 01:25:41,809Call 911 if anything goes down. save google translate
112001:25:41,810 --> 01:25:43,734This is such a bullshit. save google translate
112101:25:46,595 --> 01:25:48,601Step Two. save google translate
112201:25:49,506 --> 01:25:54,286Came to believe that a power greaterthan ourselves can restore us the sanity. save google translate
112301:26:26,773 --> 01:26:27,785That's far enough. save google translate
112401:26:27,880 --> 01:26:29,678Come out where I can see you. save google translate
112501:26:29,930 --> 01:26:30,634Show me the girl. save google translate
112601:26:30,635 --> 01:26:32,674I have a knife to her throat. save google translate
112701:26:33,181 --> 01:26:35,509If my hand slips...Let's hope it doesn't. save google translate
112801:26:36,296 --> 01:26:38,209Is that our money? save google translate
112901:26:43,186 --> 01:26:45,023Step Three. save google translate
113001:26:45,317 --> 01:26:47,994Make the decision to turnup well in our lives save google translate
113101:26:48,024 --> 01:26:50,731over to the care of Godas we understood Him. save google translate
113201:26:53,550 --> 01:26:54,751Now. Let her go. save google translate
113301:26:54,761 --> 01:26:56,907We ought to just shoot this cocksucker. save google translate
113401:26:56,908 --> 01:26:59,323Don't change the rules now, Ray. save google translate
113501:27:05,030 --> 01:27:06,025Let her go. save google translate
113601:27:07,909 --> 01:27:09,848Sweet Lucy. save google translate
113701:27:10,800 --> 01:27:12,718I hate to see you go. save google translate
113801:27:14,919 --> 01:27:17,473Lucia, walk towards me. save google translate
113901:27:17,610 --> 01:27:19,696Your father's just over here, Lucia. save google translate
114001:27:25,151 --> 01:27:26,991Step Four. save google translate
114101:27:27,503 --> 01:27:30,364What's the matter with her hand?Nothing. She's bright as rain. save google translate
114201:27:30,365 --> 01:27:34,713Make the searching and fearlessmoral inventory of ourselves. save google translate
114301:27:40,073 --> 01:27:42,362It's before you set the terms. save google translate
114401:27:44,277 --> 01:27:47,261Go to your dad. Go to your dad, baby. save google translate
114501:27:54,086 --> 01:27:56,193Go on. Get out of here. save google translate
114601:27:59,699 --> 01:28:02,038I like her. She was nice. save google translate
114701:28:07,228 --> 01:28:09,546What the fuck is the matter with you, man? save google translate
114801:28:09,628 --> 01:28:11,941Why aren't you afraid? save google translate
114901:28:12,047 --> 01:28:13,074I don't know. save google translate
115001:28:13,923 --> 01:28:16,801Maybe I don't care if you shoot me or not. save google translate
115101:28:17,394 --> 01:28:20,741Or maybe there's a high poweredrifle pointed at your head. save google translate
115201:28:28,255 --> 01:28:30,203I can still kill you.I'm right here. save google translate
115301:28:31,351 --> 01:28:34,008In some ways, you'll bedoing me a big favour. save google translate
115401:28:35,667 --> 01:28:38,864Nah. It don't pay to be shot. save google translate
115501:28:40,456 --> 01:28:41,706They fucked us. save google translate
115601:28:41,902 --> 01:28:42,681Shoot him! save google translate
115701:28:44,171 --> 01:28:45,537Step Five. save google translate
115801:28:45,538 --> 01:28:48,571Admit it to God, toourselves and to another save google translate
115901:28:48,601 --> 01:28:51,663human being with exactnature of our lives. save google translate
116001:29:04,273 --> 01:29:05,243Step Six. save google translate
116101:29:05,244 --> 01:29:09,729We're entirely ready to have Godremove all these demons and characters. save google translate
116201:29:11,358 --> 01:29:13,271Peter! save google translate
116301:29:21,883 --> 01:29:23,707Step Seven. save google translate
116401:29:23,708 --> 01:29:26,663Humbly ask Him to remove our shortcomings. save google translate
116501:29:34,303 --> 01:29:35,282Step Eight. save google translate
116601:29:35,324 --> 01:29:37,815Make a list of all thepersons we have harmed save google translate
116701:29:37,845 --> 01:29:40,365and became well intomaking amends to them all. save google translate
116801:29:57,839 --> 01:29:59,162Don't move. save google translate
116901:29:59,163 --> 01:30:02,629Kenny, I got to tell you...It's okay. save google translate
117001:30:02,673 --> 01:30:04,556You gotta know. save google translate
117101:30:05,481 --> 01:30:08,475I love... Step Nine. save google translate
117201:30:08,897 --> 01:30:11,576Make direct amends to such people... save google translate
117301:30:12,215 --> 01:30:16,800I love... I loveyou too, brother. save google translate
117401:30:20,800 --> 01:30:24,165Except want to do so, wouldinjure them or others. save google translate
117501:30:28,832 --> 01:30:30,176Which way did they go? save google translate
117601:30:35,668 --> 01:30:37,532He shot me! save google translate
117701:30:42,246 --> 01:30:43,257TJ? save google translate
117801:30:43,267 --> 01:30:45,114Oh, Christ! save google translate
117901:30:45,723 --> 01:30:47,914He must have panicked whenhe heard the shooting. save google translate
118001:30:47,915 --> 01:30:50,917He can't be out in this rain.We have to find him. save google translate
118101:30:50,958 --> 01:30:52,607He's got a phone, right? save google translate
118201:31:19,998 --> 01:31:22,930Come on... Albert. save google translate
118301:31:38,316 --> 01:31:39,177Shit! save google translate
118401:31:43,109 --> 01:31:44,892Hello? save google translate
118501:31:45,990 --> 01:31:46,915Oh, fuck! save google translate
118601:31:48,064 --> 01:31:48,955TJ. save google translate
118701:31:48,990 --> 01:31:51,220Scudder, I got in the van.They don't know I'm here. save google translate
118801:31:51,221 --> 01:31:53,089Listen to me. Get out from there... now. save google translate
118901:31:53,261 --> 01:31:56,574It's cool. I'm in the garage andthey're in the house. Which is where? save google translate
119001:31:56,585 --> 01:31:58,467Sit. save google translate
119101:31:59,425 --> 01:32:02,167I've never been shot before. save google translate
119201:32:02,297 --> 01:32:04,656There's a first aid kit in the bathroom. save google translate
119301:32:38,091 --> 01:32:39,937Hey, I don't see any numbers. save google translate
119401:32:39,938 --> 01:32:40,954Try next door. save google translate
119501:32:42,380 --> 01:32:44,800Er, 6-9-7. Wait, no. 6-9-2. save google translate
119601:32:44,801 --> 01:32:46,698Okay. Now walk away from the house. save google translate
119701:32:47,080 --> 01:32:48,625Go to the corner. save google translate
119801:32:50,198 --> 01:32:52,388Is any of that real? Some. save google translate
119901:33:03,603 --> 01:33:06,368Er...51st Street and Church Avenue. save google translate
120001:33:06,410 --> 01:33:09,660Borough Park.It's not even a mile from here. save google translate
120101:33:09,768 --> 01:33:11,240Stay put, you hear me? save google translate
120201:33:11,292 --> 01:33:13,076Here. save google translate
120301:33:25,842 --> 01:33:26,547Hey, who's...? save google translate
120401:33:31,270 --> 01:33:34,110Shit... Shit... Shit. save google translate
120501:35:04,966 --> 01:35:06,338You can have your money back. save google translate
120601:35:06,999 --> 01:35:08,269He's downstairs. save google translate
120701:35:35,028 --> 01:35:36,949You're the husband. save google translate
120801:35:37,134 --> 01:35:37,922So? save google translate
120901:35:38,251 --> 01:35:39,306I'm just wondering. save google translate
121001:35:39,497 --> 01:35:41,058You're just gonna leave Ray down there? save google translate
121101:35:41,413 --> 01:35:42,355No. save google translate
121201:35:42,776 --> 01:35:44,708He's gonna get something to eat. save google translate
121301:35:45,464 --> 01:35:47,482I was gonna clean up before I left. save google translate
121401:35:47,575 --> 01:35:49,378What were you gonna do with him? save google translate
121501:35:49,665 --> 01:35:50,621Chop him up... save google translate
121601:35:50,984 --> 01:35:54,090wrap him, put the bags in the cupboard. save google translate
121701:35:54,091 --> 01:35:56,950And then what? Delivering it tosomebody in the trunk of a car? save google translate
121801:35:56,951 --> 01:35:58,482No. save google translate
121901:35:58,889 --> 01:36:00,808That was just for you. save google translate
122001:36:02,055 --> 01:36:03,718He's not yours tonight, Kenny. save google translate
122101:36:04,598 --> 01:36:07,546There's a lot a hard evidenceagainst this asshole. save google translate
122201:36:07,581 --> 01:36:09,459He's got his dead buddy in the basement. save google translate
122301:36:09,745 --> 01:36:11,802Not to mention the van in the garage. save google translate
122401:36:11,993 --> 01:36:16,249It's gonna be lots of fibres and bloodtraces and god knows, what else. save google translate
122501:36:16,708 --> 01:36:19,753He ought be lookingat 3 life sentences. save google translate
122601:36:19,783 --> 01:36:22,858Personally, 20 or 30 yearstagged on as a bonus. save google translate
122701:36:24,259 --> 01:36:28,056And what about the other choice?You and me? save google translate
122801:36:31,898 --> 01:36:32,878No. save google translate
122901:36:33,814 --> 01:36:36,252I could turn him in, I'll sleep just fine. save google translate
123001:36:36,253 --> 01:36:37,667I don't think I could. save google translate
123101:36:37,668 --> 01:36:40,514That's why it has to be your decision. save google translate
123201:36:42,420 --> 01:36:44,343Then, I guess I just made it. save google translate
123301:36:46,540 --> 01:36:48,444Take it easy, man. save google translate
123401:36:56,465 --> 01:36:57,196Come on. save google translate
123501:37:05,378 --> 01:37:07,586You know, I could help you with that hand. save google translate
123601:37:10,408 --> 01:37:11,744Will you? save google translate
123701:38:18,255 --> 01:38:21,850Shelter's gonna be closed.Wait for me back at my place. save google translate
123801:38:21,851 --> 01:38:23,996Where are you going?Just do as I say. save google translate
123901:38:34,957 --> 01:38:36,524Step Ten. save google translate
124001:38:36,525 --> 01:38:41,035Continue to take personal inventory andwhen we were wrong, calmly admitted it. save google translate
124101:38:41,975 --> 01:38:43,215Step Eleven. save google translate
124201:38:43,486 --> 01:38:46,536Start your prayer andmeditation to improve our save google translate
124301:38:46,566 --> 01:38:49,645conscious contact with Godas we understand Him, save google translate
124401:38:49,723 --> 01:38:54,406praying only for the knowledge of His willto us and the power to carry that out. save google translate
124501:38:55,921 --> 01:38:56,872Step Twelve. save google translate
124601:38:56,873 --> 01:39:01,038Having had a spiritual awakeningsthat we sowed from these steps, save google translate
124701:39:01,039 --> 01:39:03,975we try to carry this message to alcoholics save google translate
124801:39:04,084 --> 01:39:07,752and to practice theseprinciples in all our affairs. save google translate
124901:39:39,464 --> 01:39:40,367Kenny? save google translate
125001:42:39,266 --> 01:42:40,364You know? save google translate