แปล American-Hustle partที่ 1

คำแนะนำในการใช้งาน

- ให้แปลจากช่องด้านซ้าย(sub_eng) แล้วกรอกข้อมูลช่องขวา(sub_thai)

- การเซฟให้กดที่ปุ่มเซฟ หรือ enter ก้ได้

- แนะนำให้เปิดหนังแล้วแปลไปด้วย จะแปลรู้เรื่องกว่า

- ข้อความที่แปลจาก google translate เป็นapiจากgoogleทีนำมาใช้อีกทีการแปลอาจไม่สมบูรณ์ อาจจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม

- google translate จะล๊อกให้เลือกแปลจาก eng เป็น thai เท่านั้น ถ้าเป็นภาษาอื่นไม่จำเป็นต้องแปลก็ได้

- คำไหนที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้เว้นไว้ แอดมินจะทำการตรวจสอบให้อีกครั้งนึง

- เมื่อแปลครบ 100% จะหยุดให้แปลทันที แล้วจะทำการอัพเดทซับให้ทันที

<<<<< กลับไปหน้าแรก     ดูหนังเรื่องนี้NOTimeSub_EngSub_ThaiAction
100:03:16,750 --> 00:03:18,620What are you doing?Going behind my back, save google translate
200:03:18,820 --> 00:03:19,820Telling people i'm screwing up this operation? save google translate
300:03:20,690 --> 00:03:24,340I got you a suite at The fucking Plaza Hotel.- The shittiest suite.. save google translate
400:03:24,540 --> 00:03:25,540What?-..The shittiest fucking suite. save google translate
500:03:25,740 --> 00:03:26,740Based on what?- The food is wrong... save google translate
600:03:27,360 --> 00:03:30,780And, What is this?- You got like one of my closet or something. save google translate
700:03:30,980 --> 00:03:33,030No.- Are you dressing him, like you're dressing me? save google translate
800:03:33,230 --> 00:03:34,990No, what are you thinking?This is not about you...{i} save google translate
900:03:35,190 --> 00:03:36,900Are you trying to dress me so that,I look like him? save google translate
1000:03:37,100 --> 00:03:39,540No, you're not dressed like him.- I do look..I look like him. - No.{i}- No.{i}' /> save google translate
1100:03:39,540 --> 00:03:42,160He's in like velvet...- You asked me to show you, how this is done. save google translate
1200:03:42,360 --> 00:03:45,470You wanna fuck it up, be my guest.- Look, i never laid a hand on her, Alright? save google translate
1300:03:45,670 --> 00:03:46,670Is that what, this is about? save google translate
1400:03:46,740 --> 00:03:49,660Technically, that's not true.{i}' /> save google translate
1500:03:50,280 --> 00:03:52,510Look, we never had sex okay?I just wouldn't do... save google translate
1600:03:52,710 --> 00:03:54,490What will I do...I put my hand like this... save google translate
1700:03:56,330 --> 00:03:57,600Don't you fucking touch me. save google translate
1800:03:57,800 --> 00:03:58,800That, bothers me. save google translate
1900:03:59,000 --> 00:04:00,570Oh, it does?- Oh, yeah. save google translate
2000:04:00,770 --> 00:04:01,770That bothers you?- Yes. save google translate
2100:04:01,790 --> 00:04:03,370You know, a lot of shit bothers me too. save google translate
2200:04:03,570 --> 00:04:05,320But, i was just trying to help you.If I wanted to bother you. save google translate
2300:04:05,520 --> 00:04:07,390If I really wanted to fucking bother you? save google translate
2400:04:07,590 --> 00:04:09,220This is what I'd do. save google translate
2500:04:09,430 --> 00:04:11,680If I try to bother..that's what i would do. save google translate
2600:04:13,040 --> 00:04:14,520You shouldn't have done that. save google translate
2700:04:14,920 --> 00:04:16,350How's that, you bothered now? save google translate
2800:04:19,240 --> 00:04:20,760Alright, don't make a thing of it. save google translate
2900:04:21,290 --> 00:04:23,640You shouldn't have touched him.He doesn't like that. save google translate
3000:04:23,840 --> 00:04:28,160Oh, my God! Fix his hair..Jesus Christ!- ..it takes some time, okay. It's not like just..{i}' /> save google translate
3100:04:30,500 --> 00:04:31,730We gotta get in the other room.Come on. save google translate
3200:04:32,490 --> 00:04:35,100The Mayor is in there.- Yes, I know that. save google translate
3300:04:37,350 --> 00:04:39,830So, you go to the beauty parlour?Is that what you do? save google translate
3400:04:45,270 --> 00:04:46,950How does it look? save google translate
3500:04:47,150 --> 00:04:48,490Fine. save google translate
3600:04:48,690 --> 00:04:50,700Let's go. save google translate
3700:05:19,500 --> 00:05:22,000{1c&HE6BF3E&}-: AMERICAN HUSTLE :- save google translate
3800:05:48,320 --> 00:05:50,360This is face to face..person to person...{i} save google translate
3900:05:50,560 --> 00:05:52,030This is why..call me old fashion, but...{i} save google translate
4000:05:55,860 --> 00:05:57,110Hey, what?Excuse me, excuse me. save google translate
4100:05:57,750 --> 00:05:59,830I'll handle that for The Mayor. save google translate
4200:06:01,230 --> 00:06:03,010Well, th..it's for The Mayor. save google translate
4300:06:03,390 --> 00:06:06,090It'd be a sign of disrespect to the SheikhIf The Mayor didn't take it. save google translate
4400:06:06,290 --> 00:06:07,290This is for you Mayor. save google translate
4500:06:08,230 --> 00:06:09,870What're doing?Carl...what the fuck? What is this? save google translate
4600:06:10,070 --> 00:06:12,830I'll take care of it. Everything's good.I got everything under control. save google translate
4700:06:13,030 --> 00:06:14,270Whoa..whoa! Hey...hey. save google translate
4800:06:14,730 --> 00:06:17,220What is this?- I don't know. I don't know. save google translate
4900:06:18,530 --> 00:06:19,720I don't know you. save google translate
5000:06:19,730 --> 00:06:22,450I don't know what the fuck, that is.But, it's weird. You understand? save google translate
5100:06:23,260 --> 00:06:25,220A misunderstanding.Misunderstanding. save google translate
5200:06:25,420 --> 00:06:28,070Look, I came here to meet a Sheikh.That's all i know. save google translate
5300:06:28,270 --> 00:06:30,100I'm very interested in that.He's not here, apparently. save google translate
5400:06:32,000 --> 00:06:34,500I'm very interested in meeting The Sheikh. save google translate
5500:06:34,500 --> 00:06:35,780You let me know, when I get that. save google translate
5600:06:35,980 --> 00:06:37,970Thank you, have a good day! save google translate
5700:06:38,530 --> 00:06:39,620Richie, save google translate
5800:06:40,250 --> 00:06:41,370you better go and get him. save google translate
5900:06:41,840 --> 00:06:43,360Go out there and get him right now. save google translate
6000:06:45,140 --> 00:06:49,010I don't wanna do this in the first place.This is your show... save google translate
6100:06:49,490 --> 00:06:51,240..you go get him.- Look, you have no choice. save google translate
6200:06:51,440 --> 00:06:53,010You have to go get him.Now, go get him. save google translate
6300:06:53,210 --> 00:06:55,160So, he takes the briefcase by himself. save google translate
6400:06:55,360 --> 00:06:56,360That's the whole plan, Irving. save google translate
6500:06:57,760 --> 00:07:00,260What were you doing,pushing the fucking briefcase, dummy? save google translate
6600:07:00,260 --> 00:07:02,760Huh? save google translate
6700:07:02,760 --> 00:07:05,800You know, how much this fucking cost?With this goddamn hotel, that you fucking asked for. save google translate
6800:07:06,000 --> 00:07:08,880Now, I gotta go..mop up your mess.I'm gonna go fucking mop up.. save google translate
6900:07:09,080 --> 00:07:10,080...your mess! save google translate
7000:07:17,300 --> 00:07:19,280Do you understand that he had..it was working until.. save google translate
7100:07:19,480 --> 00:07:21,350he was upset about the Sheikh. save google translate
7200:07:22,300 --> 00:07:24,840Did you ever had to find a way,to survive? save google translate
7300:07:25,330 --> 00:07:27,830And you know, your choices were bad. save google translate
7400:07:28,030 --> 00:07:29,030I learned how to survive.. save google translate
7500:07:30,350 --> 00:07:32,110When I was a kid. save google translate
7600:07:33,780 --> 00:07:36,540My father, had a glass business. save google translate
7700:07:36,740 --> 00:07:40,480I would rather be on the taking side;Then, the getting taken side, save google translate
7800:07:40,680 --> 00:07:44,390any day of the week.Specially, after I saw my father get taken. save google translate
7900:07:44,860 --> 00:07:48,120I mean, seeing that.Scarred me for life. save google translate
8000:07:49,450 --> 00:07:52,510I took it upon myself to..drum up business. save google translate
8100:07:55,070 --> 00:07:58,020I became a different kinda then my father. save google translate
8200:07:58,220 --> 00:08:00,130I became a Con artist.For real. save google translate
8300:08:00,330 --> 00:08:01,560From the feet up. save google translate
8400:08:02,050 --> 00:08:03,150I was gonna survive... save google translate
8500:08:03,950 --> 00:08:05,240..no matter what. save google translate
8600:08:06,130 --> 00:08:08,630I still had the glass business. save google translate
8700:08:08,630 --> 00:08:11,130And, a few dry cleaning stores also. save google translate
8800:08:11,130 --> 00:08:13,630And i did, some art dealing on the side. save google translate
8900:08:14,910 --> 00:08:17,130Stolen or forged art. save google translate
9000:08:17,330 --> 00:08:20,150I'm your host..enjoy. Enjoy! save google translate
9100:08:20,660 --> 00:08:23,980So, I go to this pool party and wham. save google translate
9200:08:24,770 --> 00:08:26,030Meet my friends. save google translate
9300:08:50,220 --> 00:08:52,270Is that Duke Ellington,on your bracelet? save google translate
9400:08:52,990 --> 00:08:56,250Yeah, as a matter of fact..it is.He died this year, you know? save google translate
9500:08:56,450 --> 00:08:58,920I know.I doubt anyone else here, save google translate
9600:08:59,120 --> 00:09:00,120knows or cares about it. save google translate
9700:09:00,160 --> 00:09:02,910Well, i care about it.He saved my life many times. save google translate
9800:09:05,920 --> 00:09:08,410Mine too. Which one? save google translate
9900:09:08,420 --> 00:09:10,540Jeep's Blues.-: D save google translate
10000:09:10,740 --> 00:09:11,740Jeep's Blues? save google translate
10100:09:12,640 --> 00:09:14,990mmhmm.Jeep's Blues. save google translate
10200:09:18,420 --> 00:09:21,450You wanna hear it?- Right now? save google translate
10300:09:21,880 --> 00:09:24,400Yeah.- Sure. save google translate
10400:09:43,440 --> 00:09:44,880Who starts a song like that?! save google translate
10500:09:46,420 --> 00:09:47,420It's magic. save google translate
10600:09:50,790 --> 00:09:52,540Magic. save google translate
10700:09:55,340 --> 00:09:57,840He wasn't necessary in good shape.. save google translate
10800:09:57,840 --> 00:10:01,670..and he has this calm over.That was rather, elaborate. save google translate
10900:10:04,130 --> 00:10:05,720He had this air about him. save google translate
11000:10:06,270 --> 00:10:09,430And, he had this confidencethat drew me to him. save google translate
11100:10:10,510 --> 00:10:12,180He was, who he was. save google translate
11200:10:12,990 --> 00:10:14,330He didn't care. save google translate
11300:10:15,430 --> 00:10:19,720I mean, she was a very particular person. save google translate
11400:10:25,400 --> 00:10:29,080Like me, she come from a placewhere her options were limited. save google translate
11500:10:36,590 --> 00:10:39,780It actually can feel kind of sexy, sometimes. save google translate
11600:10:41,570 --> 00:10:43,720There was a boldness in it. save google translate
11700:10:45,430 --> 00:10:47,550But, where would that boldness take me? save google translate
11800:10:48,510 --> 00:10:49,880I didn't know. save google translate
11900:10:52,190 --> 00:10:54,680But, I was gonna find out. save google translate
12000:10:57,480 --> 00:10:59,980Like me, she learned to surviveand reinvent herself. save google translate
12100:10:59,980 --> 00:11:03,770She knew she had to reinvent her lifeand her identity. save google translate
12200:11:04,220 --> 00:11:05,760Like me, she envisioned a better.. save google translate
12300:11:06,650 --> 00:11:08,210..elegant future for herself. save google translate
12400:11:08,840 --> 00:11:11,780Like me, she knew she had to have a vision. save google translate
12500:11:13,030 --> 00:11:14,100She came to New York; save google translate
12600:11:14,670 --> 00:11:17,170She visioned it.And, just like that... save google translate
12700:11:17,170 --> 00:11:20,470She applied for a job.At the Cosmopolitan Megazine. save google translate
12800:11:20,670 --> 00:11:22,680You're obviously here for a reason,let's get to it. save google translate
12900:11:23,070 --> 00:11:25,540Our cover story right nowis on Cunnilingus. save google translate
13000:11:25,740 --> 00:11:26,740What do you think about that? save google translate
13100:11:27,250 --> 00:11:28,790I like it. save google translate
13200:11:29,960 --> 00:11:33,260Do you have any clerical skills?Can you type? save google translate
13300:11:33,460 --> 00:11:35,770She loved the world.But, she was stuck in this clerical.. save google translate
13400:11:35,770 --> 00:11:38,270..job that she was too smart for it. save google translate
13500:11:38,270 --> 00:11:41,480She was a smart girl.I never met anygirl like it. save google translate
13600:11:42,750 --> 00:11:44,130She knew her stuff. save google translate
13700:11:48,930 --> 00:11:50,400I was broke... save google translate
13800:11:50,960 --> 00:11:51,990fearless. save google translate
13900:11:52,740 --> 00:11:58,050Got nothing to loose.And my dream, more than anything.. save google translate
14000:11:58,790 --> 00:12:03,690was to become anyone else;other than who I was. save google translate
14100:12:10,530 --> 00:12:12,300He had a chain of Dry cleaning stores. save google translate
14200:12:15,810 --> 00:12:18,750I got two in the Bronx...and uh..three in Manhattan. save google translate
14300:12:18,950 --> 00:12:19,950Hey, Byron. save google translate
14400:12:20,040 --> 00:12:22,540How're you doing?This is Sydney. save google translate
14500:12:22,540 --> 00:12:25,040He asked me, If I wantedto come in and upgrade my wardrobe. save google translate
14600:12:25,040 --> 00:12:27,540He said he had a lot of nice things. save google translate
14700:12:27,540 --> 00:12:30,240That got left behind by peoplethen forgot over the years. save google translate
14800:12:31,220 --> 00:12:33,930Hey, you wouldn't believe the shitthat people leave behind here. save google translate
14900:12:34,130 --> 00:12:36,210They're unbelievable.- People leave stuff here? save google translate
15000:12:36,220 --> 00:12:38,040Oh, yeah.They got out for the night. save google translate
15100:12:38,240 --> 00:12:39,240You know, they drink. save google translate
15200:12:39,560 --> 00:12:40,630Come in the morning.. save google translate
15300:12:41,470 --> 00:12:44,760put their clothes in and they forget. save google translate
15400:12:45,320 --> 00:12:47,350Is that nice or not? save google translate
15500:12:47,550 --> 00:12:50,540Some of these almost had been for years. save google translate
15600:12:50,740 --> 00:12:53,290They are not picking it up.Someone's to pick it up. save google translate
15700:12:54,790 --> 00:12:56,770Sydney, it's yours. save google translate
15800:12:56,970 --> 00:12:57,970You want it..it's yours. save google translate
15900:13:01,420 --> 00:13:03,920Whooo, I like it. save google translate
16000:13:03,920 --> 00:13:08,230You look fantastic! save google translate
16100:13:11,490 --> 00:13:15,500My God! I can only dream about it.These dresses are beautiful. save google translate
16200:13:19,080 --> 00:13:21,570This. No, it's beautiful. save google translate
16300:13:21,580 --> 00:13:24,070Put it on, come on. save google translate
16400:13:24,080 --> 00:13:27,890Look at that, Please? save google translate
16500:13:28,100 --> 00:13:30,590Really? save google translate
16600:13:35,500 --> 00:13:37,350I felt like we had a secret. save google translate
16700:13:37,550 --> 00:13:38,550Just the two of us. save google translate
16800:13:38,750 --> 00:13:40,500You know, like that thing..when you just wanna be with.. save google translate
16900:13:40,700 --> 00:13:41,700the one person all the time.And.. save google translate
17000:13:43,340 --> 00:13:47,020You feel like just the two of youunderstand that nobody else gets. save google translate
17100:13:47,220 --> 00:13:48,560I could just.. save google translate
17200:13:49,100 --> 00:13:51,550tell her everything about myself. save google translate
17300:13:58,830 --> 00:14:02,640And, I never had anybody like that,in my life before. save google translate
17400:14:02,720 --> 00:14:06,420It felt like, finally...I can truly be myself. save google translate
17500:14:06,940 --> 00:14:11,140Without being ashamed..without being embaressed. save google translate
17600:14:14,130 --> 00:14:15,330What is this place? save google translate
17700:14:15,530 --> 00:14:16,530Do you sell lies here? save google translate
17800:14:17,200 --> 00:14:20,170Yeah, sometimes. It's my office. save google translate
17900:14:20,370 --> 00:14:21,780I know it's your office.But.. save google translate
18000:14:22,260 --> 00:14:24,780.. you have all these other places.So, what's this for? save google translate
18100:14:26,320 --> 00:14:27,550Why did you bring me here? save google translate
18200:14:28,550 --> 00:14:31,550This is getting to be my uh..my main business. save google translate
18300:14:31,750 --> 00:14:33,230My going business. save google translate
18400:14:35,170 --> 00:14:37,810I hold that loans to guys who can't get loans. save google translate
18500:14:38,010 --> 00:14:39,010You know, like their last resort. save google translate
18600:14:39,210 --> 00:14:40,210You're their last resort. save google translate
18700:14:41,050 --> 00:14:43,660Since, interest rates are northto 12% and heading to 18%. save google translate
18800:14:44,210 --> 00:14:45,890That's nice smarty pants. save google translate
18900:14:46,580 --> 00:14:47,910Fucking Jimmy Carter. save google translate
19000:14:48,420 --> 00:14:49,620Fucking Nixon really. save google translate
19100:14:50,560 --> 00:14:52,500The war and the defecit..and all that shit.. save google translate
19200:14:52,700 --> 00:14:53,700I fucking love it,you're so smart. save google translate
19300:14:55,170 --> 00:14:56,070You are. save google translate
19400:14:56,770 --> 00:14:58,360Thanks Kid. But, how do youget them the money? save google translate
19500:15:03,240 --> 00:15:05,750Well...- You don't..do you? save google translate
19600:15:08,050 --> 00:15:09,010You don't. save google translate
19700:15:10,800 --> 00:15:14,070Thes..these guys are lousy risks.You know? save google translate
19800:15:14,270 --> 00:15:17,350I can't get them the loan.But, i get my fee..five thousand. save google translate
19900:15:17,550 --> 00:15:18,980Five thousand? save google translate
20000:15:19,660 --> 00:15:21,200You take five thousand,and you don't get them anything. save google translate
20100:15:21,790 --> 00:15:25,290These are bad guys, you know?They get pair of divorces, gambling habits.. save google translate
20200:15:25,490 --> 00:15:27,690embezzling..and all that shit. save google translate
20300:15:28,480 --> 00:15:30,970Everybody at the bottomcrosses path eventually; In a.. save google translate
20400:15:31,410 --> 00:15:34,120pool of desperation and.. save google translate
20500:15:34,880 --> 00:15:36,460..you are waiting for them. save google translate
20600:15:38,200 --> 00:15:39,120How about we? save google translate
20700:15:41,180 --> 00:15:43,670We?- mmhmm. save google translate
20800:15:43,870 --> 00:15:44,870How about it? save google translate
20900:15:49,750 --> 00:15:53,340Sydney? Sydney, I'm sorry.That was too much, i went too far. save google translate
21000:15:53,540 --> 00:15:55,270I didn't wanna upset you,Sydney please, i'm sorry! save google translate
21100:15:55,500 --> 00:15:57,080I know it ain't for everybody. save google translate
21200:15:57,820 --> 00:16:01,590Oh, God! I love getting to know you! save google translate
21300:16:01,950 --> 00:16:03,780Alright..why did you have to tell the truth? save google translate
21400:16:04,490 --> 00:16:05,570Telling the truth? save google translate
21500:16:11,260 --> 00:16:14,150Why did you do that for?Why did you do that for? save google translate
21600:16:16,400 --> 00:16:19,270I should've never tell the woman the truth. save google translate
21700:16:19,470 --> 00:16:20,470But, she's so smart.She is terrific. save google translate
21800:16:22,320 --> 00:16:24,370She is terrific. save google translate
21900:16:24,630 --> 00:16:26,060God! save google translate
22000:16:32,010 --> 00:16:34,080You said, it was nice knowing me. save google translate
22100:16:34,240 --> 00:16:35,780You said, it was nice to meet me. save google translate
22200:16:38,550 --> 00:16:39,660- Yeah. save google translate
22300:16:39,860 --> 00:16:41,460Would you like..to meet. save google translate
22400:16:42,440 --> 00:16:47,140Lady Edith Greensley. save google translate
22500:16:48,230 --> 00:16:49,850I have royal banking connections.. save google translate
22600:16:50,930 --> 00:16:51,860in London. save google translate
22700:16:53,310 --> 00:16:56,810I'd love to help you with loans.But, of course i have to be very... save google translate
22800:16:57,010 --> 00:16:59,510Selective. save google translate
22900:17:03,340 --> 00:17:05,260That was fucking fantastic. save google translate
23000:17:05,460 --> 00:17:08,870Thank you. Did you like it?- I liked it. save google translate
23100:17:09,070 --> 00:17:10,070Thank you for coming back. save google translate
23200:17:11,520 --> 00:17:14,030Thank God you came back.- I wasn't going anywhere. save google translate
23300:17:14,230 --> 00:17:17,050I fucking love you.- You have me. save google translate
23400:17:17,250 --> 00:17:19,160And, so...Irving and I began our partnership. save google translate
23500:17:19,730 --> 00:17:21,520In love and commerce. save google translate
23600:17:21,720 --> 00:17:22,720Rebecca.. save google translate
23700:17:22,920 --> 00:17:23,920hold on. save google translate
23800:17:24,120 --> 00:17:25,120You're Edith right?- He told me to tell my friends.. save google translate
23900:17:25,320 --> 00:17:28,000I had London Banking connections. save google translate
24000:17:28,200 --> 00:17:30,280She told me, you'd get me a line of credit. save google translate
24100:17:30,480 --> 00:17:32,250I know you have banking connectionsin London, England. save google translate
24200:17:32,450 --> 00:17:33,450And, after that say 'No'. save google translate
24300:17:33,650 --> 00:17:34,650A lot. save google translate
24400:17:34,820 --> 00:17:40,850Until, the guy is hook.- listen, tell her. I've never missed a check. save google translate
24500:17:41,210 --> 00:17:44,920It was almost scary,how easy it is to take money from.. save google translate
24600:17:45,120 --> 00:17:46,120Desperate people. save google translate
24700:17:46,210 --> 00:17:48,700Lady Edith Greensley. save google translate
24800:17:48,710 --> 00:17:51,200It's so good to see you, Ken.- Lady..Your Ladyship.. save google translate
24900:17:51,210 --> 00:17:53,310Thank you, again.- These are the roles... save google translate
25000:17:53,840 --> 00:17:56,110..that we were meant to play.- We are very selective. save google translate
25100:17:56,590 --> 00:17:59,760Without strong application.We talked about it. save google translate
25200:17:59,960 --> 00:18:00,960I don't take a deal.. save google translate
25300:18:01,250 --> 00:18:03,750that i can't close.- You're not being aggressive enough. save google translate
25400:18:03,750 --> 00:18:06,250If you've ever been to great nick. save google translate
25500:18:06,250 --> 00:18:08,600Everybody knows my dealership.- Five thousand gets me fifty, right?{i} save google translate
25600:18:11,320 --> 00:18:13,810Five grands get me fifty? save google translate
25700:18:15,640 --> 00:18:19,510I was doing so much more business with her.We doubled..we tripled! save google translate
25800:18:20,260 --> 00:18:22,750I've never met anyone,Men or Women; save google translate
25900:18:22,760 --> 00:18:25,250In business.Who's so careful and precise about.. save google translate
26000:18:25,260 --> 00:18:27,750... everything!Every stylishtic details. save google translate
26100:18:27,950 --> 00:18:28,950Congratulations!- We kept selling art together too. save google translate
26200:18:32,360 --> 00:18:38,200Its 'A Boy and His Dog'.It's a non-religious painting. save google translate
26300:18:42,690 --> 00:18:44,330Before we go any further.Is this legit? save google translate
26400:18:44,530 --> 00:18:46,810Ah, let's just say..you know it's missing from Spain. save google translate
26500:18:47,010 --> 00:18:48,010Let's leave at that. save google translate
26600:18:48,210 --> 00:18:49,960Don't show it to any Spanish friends. save google translate
26700:18:54,630 --> 00:18:56,290I mean, it just took off! save google translate
26800:18:56,490 --> 00:18:57,490We got a better office. save google translate
26900:18:57,690 --> 00:18:58,690We called it, London Associates. save google translate
27000:19:03,610 --> 00:19:06,960When I was around her,I felt 'joy'. save google translate
27100:19:07,160 --> 00:19:08,160Fucking Joy! save google translate
27200:19:08,360 --> 00:19:09,360And, love. save google translate
27300:19:09,760 --> 00:19:12,250That's what i felt. save google translate
27400:20:30,870 --> 00:20:32,040As..as far as I can see. save google translate
27500:20:32,240 --> 00:20:35,010People are always conning each other.To get what they wanted. save google translate
27600:20:35,210 --> 00:20:37,560We even 'Con' ourselves. save google translate
27700:20:37,570 --> 00:20:40,060We talk ourselves into things, you know.We sell ourselves things.. save google translate
27800:20:40,070 --> 00:20:42,560whether we do need or want. save google translate
27900:20:42,570 --> 00:20:45,060You know, we are dressing 'em up. save google translate
28000:20:45,070 --> 00:20:47,850We leave out the risk.We leave out the ugly truth. save google translate
28100:20:51,270 --> 00:20:52,860Pay attention to that. save google translate
28200:20:53,060 --> 00:20:56,420Cos, we are always conning ourselvesin one way or another. save google translate
28300:20:56,620 --> 00:20:58,640Just to get through life. save google translate
28400:21:01,670 --> 00:21:04,150He was married and he had a son.{i} save google translate
28500:21:04,920 --> 00:21:06,010Daddy! save google translate
28600:21:06,760 --> 00:21:08,060He had adopted her son.{i} save google translate
28700:21:09,230 --> 00:21:11,710He's a really good dad.{i}' /> save google translate
28800:21:12,190 --> 00:21:13,890I respected him, for that.{i} save google translate
28900:21:15,270 --> 00:21:17,760It was a tough situation for everyone.{i} save google translate
29000:21:19,400 --> 00:21:20,690What did you do today? save google translate
29100:21:20,890 --> 00:21:23,460That kid Donovan is being mean to me. save google translate
29200:21:23,660 --> 00:21:24,660That big kid?But, he.. save google translate
29300:21:26,130 --> 00:21:28,960Mommy was picking you up.So, he couldn't bother you. save google translate
29400:21:29,380 --> 00:21:31,150She was late. save google translate
29500:21:31,350 --> 00:21:34,060And then, after we put out the fire.Mommy said, save google translate
29600:21:34,260 --> 00:21:36,540to stay in myroom with my baseball cards. save google translate
29700:21:36,740 --> 00:21:42,150What fire?- Did you know they made a lamp that had the sun in it? save google translate
29800:21:42,190 --> 00:21:43,500Mommy got the lamp. save google translate
29900:21:44,000 --> 00:21:46,780She made a special drinkand the lamp made a fire. save google translate
30000:21:49,260 --> 00:21:50,710I put out the fire. save google translate
30100:21:52,090 --> 00:21:54,390The fire is out! save google translate
30200:21:57,720 --> 00:22:00,760First time in my life, I do the right thing.- Oh, shut up! save google translate
30300:22:01,170 --> 00:22:04,020No, no..no.Save, a young single mother.. save google translate
30400:22:04,220 --> 00:22:05,220..and a kid. save google translate
30500:22:05,370 --> 00:22:08,280I married you. I adopt him.- You fell in love. save google translate
30600:22:08,480 --> 00:22:10,870Don't you dare forget that part.We fell madly in love! save google translate
30700:22:11,070 --> 00:22:13,050Yes, I fell in love.My God, I fell...yes. save google translate
30800:22:13,250 --> 00:22:15,960But, you know I thought you were mysteriouslike my mother. Until, it turned out.. save google translate
30900:22:16,160 --> 00:22:18,720the mysterious just meant depressed.Alright? Hard to reach. save google translate
31000:22:18,920 --> 00:22:19,920I mean, i'm dying here! save google translate
31100:22:22,650 --> 00:22:25,370You're young..you're beautiful.You gotta find somebody else you gotta.. save google translate
31200:22:25,570 --> 00:22:28,120go out and get some friends. Alright?- I don't like going out. save google translate
31300:22:28,320 --> 00:22:30,730You know that I get anxietywhen i get to meet people. save google translate
31400:22:30,930 --> 00:22:31,930You know how hard that is. save google translate
31500:22:32,130 --> 00:22:35,530You cannot just stay in the house,with a fucking sunlamp! save google translate
31600:22:35,730 --> 00:22:38,040Alright? I can't..I mean look... save google translate
31700:22:38,240 --> 00:22:39,980I can't trust you with Danny.When you're... save google translate
31800:22:40,180 --> 00:22:41,180the fire and everything. save google translate
31900:22:41,560 --> 00:22:44,050I put the fire out Irving.There's no fire... save google translate
32000:22:44,060 --> 00:22:47,200Maybe, if you were here more. Then,there wouldn't have been a fire in the first place. save google translate
32100:22:47,400 --> 00:22:49,380There wouldn't have been a fire,if i was here? save google translate
32200:22:49,580 --> 00:22:52,220Just stop with the whole fire thing!God! It was a mistake. save google translate
32300:22:52,420 --> 00:22:53,600I'm sure million people do that. save google translate
32400:22:53,800 --> 00:22:54,800All the time.Those sunlamps are dangerous. save google translate
32500:22:55,150 --> 00:22:57,870I shouldn't have it in the house, really. save google translate
32600:22:58,540 --> 00:22:59,730I bet that happens all the time. save google translate
32700:23:01,150 --> 00:23:02,960This was nothing. save google translate
32800:23:04,560 --> 00:23:06,700We are not happy, alright? save google translate
32900:23:10,840 --> 00:23:12,540You know that I could take Danny. save google translate
33000:23:12,740 --> 00:23:13,740You know that most your work is illegal. save google translate
33100:23:13,940 --> 00:23:17,680And, you know that if you try to divorce me;you know that, i'm not saying that I would. save google translate
33200:23:17,880 --> 00:23:18,880But, i'm saying that I could. save google translate
33300:23:19,080 --> 00:23:22,190But, i'm saying that.That is why, I don't like divorce Irving. save google translate
33400:23:22,390 --> 00:23:23,390Women do that in divorces. save google translate
33500:23:23,590 --> 00:23:26,230Women get the childrenand the father never gets to see them. save google translate
33600:23:26,840 --> 00:23:30,040My mother never got divorce.My granmother never got divorce. save google translate
33700:23:30,240 --> 00:23:31,240There are no divorces in my family. save google translate
33800:23:31,440 --> 00:23:33,190I am not..getting a divorce. save google translate
33900:23:33,390 --> 00:23:34,620Come on, what are we doing here? save google translate
34000:23:34,820 --> 00:23:36,770We fight and we fuck.And, that's what we do. save google translate
34100:23:36,970 --> 00:23:37,970That's our thing! save google translate
34200:23:38,170 --> 00:23:40,730She's the Picasso ofPassive agressive karate. save google translate
34300:23:40,950 --> 00:23:44,020She was better than any con artistthey ever met. save google translate
34400:23:44,220 --> 00:23:47,480Including myself.And, she had me like nobody had me. save google translate
34500:23:47,680 --> 00:23:49,680Irving come the fuck up.Come on. save google translate
34600:23:50,100 --> 00:23:54,280You might say, she was my Karma.For how i took advantage of people. save google translate
34700:23:57,040 --> 00:23:58,480Oh, my God!- Come here. save google translate
34800:23:58,850 --> 00:24:01,530Come on, get in the bed. save google translate
34900:24:01,730 --> 00:24:04,710No, wait.- Baby, there's such good stuff here. save google translate
35000:24:04,910 --> 00:24:08,350I did not wanna leave kid behind.He's my son! save google translate
35100:24:09,440 --> 00:24:11,770She had me.I..was her mark. save google translate
35200:24:13,020 --> 00:24:14,870Now, I can't assure you. save google translate
35300:24:15,070 --> 00:24:16,620That your loan will be approved. save google translate
35400:24:16,820 --> 00:24:19,760But, I can tell youthat any deal I take..I close. save google translate
35500:24:19,960 --> 00:24:22,940However...my fee is not refundable. save google translate
35600:24:23,140 --> 00:24:24,140Just like my time. save google translate
35700:24:26,530 --> 00:24:29,040I wanna thank you very much.Irving, for seeing me. save google translate
35800:24:29,240 --> 00:24:30,240Sorry, i'm so nervous. save google translate
35900:24:31,280 --> 00:24:33,450Is that..am I not buttoned? save google translate
36000:24:35,200 --> 00:24:38,110I just gotta say Mr.Rosenfeldthat Lady Edith was uh... save google translate
36100:24:39,250 --> 00:24:41,810very...you're top notch and.. save google translate
36200:24:42,330 --> 00:24:44,290I really need your help.I am desperate. save google translate
36300:24:44,610 --> 00:24:47,460I mean, I got the house leashed..and uh.. save google translate
36400:24:47,660 --> 00:24:49,530Two boats and..I forgot to mention, save google translate
36500:24:49,900 --> 00:24:50,970that i have a little piece of real estate, save google translate
36600:24:51,570 --> 00:24:53,530in Long Island.- Hmm..you didn't mention that. save google translate
36700:24:53,730 --> 00:24:55,520Two lunch with you,you never mentioned that. save google translate
36800:24:56,150 --> 00:24:59,040Oh, I was gonna mention it.Then, the guy with the hat walked in. save google translate
36900:24:59,240 --> 00:25:02,240The hat.- You remember that? - I do. save google translate
37000:25:03,270 --> 00:25:04,910That second time we had lunch.- Yes. save google translate
37100:25:05,710 --> 00:25:09,040We couldn't see his eyes.Like he had no eyes. save google translate
37200:25:09,240 --> 00:25:10,240Did they sell hats like that?- I don't know. save google translate
37300:25:13,420 --> 00:25:16,120Actually, i went down the storeand i thought the hat store down the street.. save google translate
37400:25:16,320 --> 00:25:18,190I thought..I was gonna get you one as like.. save google translate
37500:25:18,390 --> 00:25:20,100It was like a momento.- Two lunches? save google translate
37600:25:20,300 --> 00:25:20,750Yes. save google translate
37700:25:21,100 --> 00:25:23,260Really?- It's two lunches. What's the big deal? save google translate
37800:25:23,460 --> 00:25:24,460That's unusual. save google translate
37900:25:24,660 --> 00:25:26,810Just trying to get him,to be more agressive. save google translate
38000:25:27,010 --> 00:25:29,220On his loan, that is.- You showed me whole new side of the city. save google translate
38100:25:29,420 --> 00:25:30,420I've never seen before. save google translate
38200:25:32,260 --> 00:25:33,850You're welcome.- No, thank you. save google translate
38300:25:34,380 --> 00:25:37,140Yeah. Should I take Edith? save google translate
38400:25:37,340 --> 00:25:38,340You'd like it.- Yes. save google translate
38500:25:38,540 --> 00:25:40,120So, I'll take you there twice. save google translate
38600:25:40,320 --> 00:25:40,870Stop. save google translate
38700:25:47,700 --> 00:25:49,980You like this guy?- Yes, I like this guy. save google translate
38800:25:57,460 --> 00:25:59,080Fine, you play your part. save google translate
38900:25:59,280 --> 00:25:59,760Take it to your people, in London. save google translate
39000:26:00,160 --> 00:26:01,450Please. save google translate
39100:26:01,760 --> 00:26:02,760Take it to them. save google translate
39200:26:05,000 --> 00:26:07,450I got the cashier's check right here. save google translate
39300:26:08,720 --> 00:26:10,670I give you five and you give mefifty back, right? save google translate
39400:26:11,010 --> 00:26:11,870Please. save google translate
39500:26:13,860 --> 00:26:15,330Please, don't reject me. save google translate
39600:26:16,260 --> 00:26:17,570Give a guy, a chance. save google translate
39700:26:25,310 --> 00:26:27,730Zurich, you got office in Zurich? save google translate
39800:26:28,650 --> 00:26:31,490Paris, I can call Paris? save google translate
39900:26:33,080 --> 00:26:34,490Do whatever you need to do. save google translate
40000:26:34,950 --> 00:26:37,020Go ahead, take your time. save google translate
40100:26:38,430 --> 00:26:39,940Stick around for a little bit. save google translate
40200:26:40,570 --> 00:26:43,070See my friends over there? save google translate
40300:26:43,070 --> 00:26:46,860You got the wrong office.You're gonna be embarrassed. save google translate
40400:26:47,090 --> 00:26:48,730Hey, hey..hey..hey!Go easy on her. save google translate
40500:26:48,930 --> 00:26:51,340I may not have you Irving.But, i have her on fraud. save google translate
40600:26:51,540 --> 00:26:53,750Impersonating another individual.- On fraud..on fraud? save google translate
40700:26:54,500 --> 00:26:56,990What is that? Identity fraud?- You may be from England.. save google translate
40800:26:57,000 --> 00:26:59,490but you're not royaland you have no banking connections. save google translate
40900:26:59,500 --> 00:27:00,980That's a felony. save google translate
41000:27:01,180 --> 00:27:02,660How long is it?That's three to five years. save google translate
41100:27:02,860 --> 00:27:05,080Oh, really?That's interesting. save google translate
41200:27:05,280 --> 00:27:06,280I don't even know your name. save google translate
41300:27:06,480 --> 00:27:09,060Richie DiMaso, F.B.INice to meet you. save google translate
41400:27:09,260 --> 00:27:12,220You gotta keep away from this guy. save google translate
41500:27:18,010 --> 00:27:19,970He wouldn't let me see her, for three days. save google translate
41600:27:20,170 --> 00:27:21,170Even managed to delay a lawyer. save google translate
41700:27:27,160 --> 00:27:28,870She couldn't handle it. save google translate
41800:27:32,830 --> 00:27:34,950Chuck, how come the fluorescence is on?Can we kill that please? save google translate
41900:27:35,500 --> 00:27:37,500Jesus Christ, i put this lamp here for you. save google translate
42000:27:37,700 --> 00:27:39,540Cos i thought it will be better for you.This wires here... save google translate
42100:27:39,740 --> 00:27:41,560They're scared b'cos people hang themselves. save google translate
42200:27:41,760 --> 00:27:42,760But, i know..you're too smart for that. save google translate
42300:27:43,360 --> 00:27:45,320Where is the table and chair? save google translate
42400:27:45,880 --> 00:27:48,790It's like a fucking asylum.Joe, is everybody off today? save google translate
42500:27:48,990 --> 00:27:49,990Jesus Christ!It's scary. save google translate
42600:27:50,190 --> 00:27:51,810Maybe, i wanted to scare you.I don't know. save google translate
42700:27:52,010 --> 00:27:53,010Maybe, i'm little off.. save google translate
42800:27:53,710 --> 00:27:56,550the beaten path. You know?I don't know, maybe. save google translate
42900:27:56,750 --> 00:27:58,800You look dehydrated.You wanna have some tea? save google translate
43000:28:11,160 --> 00:28:12,570I know you think..look at me.Hey, save google translate
43100:28:13,430 --> 00:28:15,080Edith. I know you thinkIrving loves you. save google translate
43200:28:17,180 --> 00:28:18,610I know you thinking that uhm... save google translate
43300:28:20,270 --> 00:28:21,910You think that he sees the worldas this... save google translate
43400:28:23,100 --> 00:28:24,260a cold dark place. save google translate
43500:28:25,410 --> 00:28:28,670He cares about nobody.But, are very few people in the short list. save google translate
43600:28:33,400 --> 00:28:35,600What if you are not?What if you are not on that list? save google translate
43700:28:35,800 --> 00:28:37,900What if you're not onthat list, at all? save google translate
43800:28:39,320 --> 00:28:42,880He'd be in here right now.If he took the check. But, no you did. save google translate
43900:28:44,920 --> 00:28:47,050God! It's so clear to me.It's so crazy clear to me... save google translate
44000:28:47,250 --> 00:28:49,200But it's not clear to you.He uses you, Edith. save google translate
44100:28:49,400 --> 00:28:51,290To protect himself.To protect his son.. save google translate
44200:28:51,490 --> 00:28:52,490and his wife in long Island. save google translate
44300:28:53,480 --> 00:28:54,820No? Yes! save google translate
44400:28:55,770 --> 00:28:57,590He put a ring on her finger.He adopted her son. save google translate
44500:28:58,370 --> 00:29:00,160They have huge house,they have two cars. save google translate
44600:29:00,360 --> 00:29:02,120What does she do all day?I'll tell you what she does. save google translate
44700:29:02,320 --> 00:29:04,690She plays with her nail..she watches T.V and she spends your money. save google translate
44800:29:04,890 --> 00:29:06,460The money that you make. save google translate
44900:29:09,050 --> 00:29:10,810I don't like that you're in jail.While he is going free. save google translate
45000:29:11,510 --> 00:29:13,800I don't like any of that.I wanna help you. save google translate
45100:29:14,820 --> 00:29:18,080All the 'razzle-dazzle' that he does is not good.It's not real. It's fake. save google translate
45200:29:18,280 --> 00:29:19,900It's not real.Who you are is who you are. save google translate
45300:29:20,100 --> 00:29:21,100Between, you and God. save google translate
45400:29:21,120 --> 00:29:23,340You and your soul.That's what matters. That's what counts. save google translate
45500:29:23,540 --> 00:29:24,540That's what i'm about. save google translate
45600:29:24,740 --> 00:29:25,740That's what I see in you. save google translate
45700:29:25,940 --> 00:29:27,850Tell me, you didn't feel,the first time we saw each other. save google translate
45800:29:28,050 --> 00:29:29,660Am I crazy?I don't think so. save google translate
45900:29:31,120 --> 00:29:34,270I am not supposed to be talking about this.I don't care. I'll break the rules. save google translate
46000:29:34,670 --> 00:29:37,870Okay, Edith..Edith.I wanna help you. save google translate
46100:29:38,070 --> 00:29:39,070I like you. save google translate
46200:29:40,880 --> 00:29:42,640I like you.{i} save google translate
46300:29:44,250 --> 00:29:45,680I like you. save google translate
46400:29:52,720 --> 00:29:54,190Been in here three days. save google translate
46500:29:54,770 --> 00:29:56,450This doesn't look good for her. save google translate
46600:30:03,610 --> 00:30:05,280How does it make you feel, her in there? save google translate
46700:30:06,500 --> 00:30:08,540That check was for you, right? save google translate
46800:30:08,740 --> 00:30:10,600But, you knew something was off. save google translate
46900:30:12,680 --> 00:30:14,530Because you're good.You're like the best of the whole country, save google translate
47000:30:14,730 --> 00:30:15,730Aren't you? save google translate
47100:30:18,430 --> 00:30:21,580You know, if the country were run bypeople like you, Irving Rosenfeld. save google translate
47200:30:21,780 --> 00:30:24,080We're gonna be up stringing like Guatemala.You ever been to Guatemala? save google translate
47300:30:25,300 --> 00:30:27,790If you ever tried to get a telephone or an apartment,or anything in.. save google translate
47400:30:27,800 --> 00:30:28,360Guatemala. save google translate
47500:30:28,560 --> 00:30:32,370That's what this country would be like.If we let people like you run this country. save google translate
47600:30:32,570 --> 00:30:33,570Who made you God and Judge?Hmm. save google translate
47700:30:34,410 --> 00:30:37,490My Aunt Gria lived to be 93 years old.Never lied in her life. save google translate
47800:30:37,690 --> 00:30:39,550Congratulations!- Thank you. save google translate
47900:30:39,750 --> 00:30:40,850I'm proud of that too. save google translate
48000:30:41,730 --> 00:30:44,710Except make you another good person.Isn't that something to strive for? save google translate
48100:30:44,910 --> 00:30:45,910Why are you breaking my balls, huh? save google translate
48200:30:45,960 --> 00:30:47,680Get to the point. save google translate
48300:30:48,300 --> 00:30:50,350I see something in you, Irving. save google translate
48400:30:50,550 --> 00:30:52,900I get very excited.I think that we have a lot of potential here. save google translate
48500:30:53,100 --> 00:30:54,050Now, look? save google translate
48600:30:55,520 --> 00:30:57,670I came up with the idea.It's all for me. I wanna change things. save google translate
48700:30:58,440 --> 00:31:00,270I wanna go after,White collar crime. save google translate
48800:31:00,470 --> 00:31:02,100Irving, you're a very skilled man. save google translate
48900:31:02,300 --> 00:31:03,300And I want you to teach me; save google translate
49000:31:03,500 --> 00:31:05,810Hell, we can do this.I want four people to do what you do. save google translate
49100:31:06,010 --> 00:31:07,950Fraudulent investments.Fake certificates of deposits. save google translate
49200:31:08,200 --> 00:31:10,450Stolen art..fake art.You get me four people. save google translate
49300:31:10,650 --> 00:31:11,650You're off the hook! save google translate
49400:31:11,850 --> 00:31:12,850Four busts... save google translate
49500:31:13,640 --> 00:31:15,020..And you will leave us alone? save google translate
49600:31:15,570 --> 00:31:16,810We don't have to testify? save google translate
49700:31:17,590 --> 00:31:19,280If you got it, you're done.Anything you want. save google translate
49800:31:22,450 --> 00:31:24,040But, if you run..then your life is over. save google translate
49900:31:24,240 --> 00:31:25,470You're gonna be hunted.You're gonna be very difficult.. save google translate
50000:31:25,670 --> 00:31:28,600..for Rosalyn and the kid.To live in this country. save google translate
50100:31:29,970 --> 00:31:31,100We need to leave. save google translate
50200:31:31,300 --> 00:31:32,300We need to run and we needto do it now. save google translate
50300:31:33,020 --> 00:31:37,260Right, we'll go to Estonia or Romania;I don't care. save google translate
50400:31:37,820 --> 00:31:39,410We talked about it a hundred times!- What about Danny? save google translate
50500:31:39,950 --> 00:31:41,260What about Danny? save google translate
50600:31:41,640 --> 00:31:43,460I adopted him.I gave him my name. save google translate
50700:31:43,660 --> 00:31:44,660I'm not leaving him wih Rosalyn.She's.. save google translate
50800:31:45,050 --> 00:31:46,810...unstable!- That is a manipulation. save google translate
50900:31:47,010 --> 00:31:48,010Rosalyn will never let you go. save google translate
51000:31:48,210 --> 00:31:51,750She used Danny against you.Because she's too messed up to let you leave. save google translate
51100:31:53,390 --> 00:31:55,460I can't leave him.I love him, alright? save google translate
51200:31:55,660 --> 00:31:57,950He is my son. save google translate
51300:32:00,400 --> 00:32:02,550Richie said, you will say that. save google translate
51400:32:02,750 --> 00:32:03,750Richie?- Yeah. save google translate
51500:32:03,950 --> 00:32:04,950The cop?-Yeah. save google translate
51600:32:05,150 --> 00:32:06,810You're on a first name basis, what?- Yes, i am. save google translate
51700:32:07,010 --> 00:32:08,010I am not even on your list, am i?- What list? save google translate
51800:32:08,560 --> 00:32:10,140Your list. Your short list...your long list. save google translate
51900:32:10,340 --> 00:32:11,340I'm not even on any of your fucking list. save google translate
52000:32:12,220 --> 00:32:13,760I thought that you love me.- I love you. save google translate
52100:32:13,960 --> 00:32:16,060...that we have something.- We do have something. It's perfect! save google translate
52200:32:16,260 --> 00:32:18,220What are you saying?We're gonna go to Romania. save google translate
52300:32:18,420 --> 00:32:19,420Is that what you're saying?- Yes. save google translate
52400:32:19,520 --> 00:32:20,930Yes, that's what I am saying. save google translate
52500:32:21,130 --> 00:32:22,990You..Me..Danny.Yes. save google translate
52600:32:23,210 --> 00:32:25,440Well, you never said that before.- Well, i am saying it now. save google translate
52700:32:25,640 --> 00:32:27,840We are us.We can make it an adventure, like we did. save google translate
52800:32:28,040 --> 00:32:29,920We can make it an adventure,like we make everything, alright? save google translate
52900:32:30,430 --> 00:32:31,450Alright.- Okay? save google translate
53000:32:31,870 --> 00:32:34,020We have to go now, alright?Trust me. save google translate
53100:32:34,220 --> 00:32:35,220We have to leave right now. save google translate
53200:32:35,420 --> 00:32:36,420I can't leave Danny, without custody. save google translate
53300:32:37,170 --> 00:32:39,270- No, you have to take me away.We have to leave. save google translate
53400:32:39,720 --> 00:32:42,010No, what are you saying?What are you saying?! save google translate
53500:32:44,210 --> 00:32:45,750Will you pull it together. save google translate
53600:32:48,870 --> 00:32:50,430Don't say I don't love you.That is bullshit. save google translate
53700:32:51,440 --> 00:32:53,010This is bullshit. save google translate
53800:32:53,500 --> 00:32:54,920WE..are bullshit. save google translate
53900:32:56,500 --> 00:32:57,950You are bullshit. save google translate
54000:32:59,440 --> 00:33:01,410You are bullshit. save google translate
54100:33:01,610 --> 00:33:02,610Please, don't do this. save google translate
54200:33:05,880 --> 00:33:08,660I just never thought thatyou're conning me. save google translate
54300:33:09,560 --> 00:33:10,750I can never con you. save google translate
54400:33:11,730 --> 00:33:12,620I love you. save google translate
54500:33:15,570 --> 00:33:16,850Please don't say this. save google translate
54600:33:24,130 --> 00:33:25,070No, I am done. save google translate
54700:33:26,790 --> 00:33:28,220Don't say that. save google translate
54800:33:29,460 --> 00:33:32,840I'm gonna do these four busts,these four cons. save google translate
54900:33:33,040 --> 00:33:35,440To get us out of this.Not just me, but us. save google translate
55000:33:36,360 --> 00:33:37,860And, i'm gonna get really close.. save google translate
55100:33:38,650 --> 00:33:41,720with Richie. The Cop. save google translate
55200:33:42,380 --> 00:33:43,720In case, we need to use him. save google translate
55300:33:44,020 --> 00:33:46,020If we need another move. save google translate
55400:33:46,220 --> 00:33:47,220We won't need another move. save google translate
55500:33:47,420 --> 00:33:48,420We need four busts. save google translate
55600:33:49,460 --> 00:33:50,640Then, we are done. save google translate
55700:33:51,080 --> 00:33:54,240We are gonna need another move.Trust me. save google translate
55800:33:55,780 --> 00:33:58,930The key to people is what they believe.And, what they want to believe. save google translate
55900:33:59,230 --> 00:34:01,370So, I want to believe that we were real. save google translate
56000:34:01,610 --> 00:34:03,050We are real.- And, I want to believe, save google translate
56100:34:03,250 --> 00:34:04,250that a man could want me. save google translate
56200:34:04,480 --> 00:34:05,990And, i'm gonna take all of that heartbreak. save google translate
56300:34:06,530 --> 00:34:08,280And, all of that sorrow andI am going to use it. save google translate
56400:34:09,670 --> 00:34:12,720And, i'm going to make Richie thinkthat I want him... save google translate
56500:34:13,260 --> 00:34:14,130..and that I like him. save google translate
56600:34:15,770 --> 00:34:19,340And, I'm gonna be..very, very convincing! save google translate
56700:34:23,180 --> 00:34:24,840And, I am pissed at you. save google translate
56800:34:25,040 --> 00:34:27,540Cos, I am pissed at you! save google translate
56900:34:29,170 --> 00:34:31,630Maybe, I do like him. save google translate
57000:34:34,150 --> 00:34:36,420Maybe, I like him a lot. save google translate
57100:34:40,940 --> 00:34:43,520From the feet up, right? save google translate
57200:34:43,720 --> 00:34:44,720Baby? save google translate
57300:34:50,120 --> 00:34:53,340Quit, bellyaching and come upwith something to get us out of this. save google translate
57400:34:53,540 --> 00:34:55,680You're right, I am in no stateto deal with this. save google translate
57500:34:55,880 --> 00:34:58,520So, what's it gonna be Mr.Mastermind. save google translate
57600:35:02,220 --> 00:35:03,640An Arab Sheikh. save google translate
57700:35:03,870 --> 00:35:06,210What do we want an Arab Sheikh, for? save google translate
57800:35:06,530 --> 00:35:07,760What do you think this was, stupid? save google translate
57900:35:08,840 --> 00:35:11,550If you could not call him Stupid.Which he isn't. save google translate
58000:35:11,750 --> 00:35:12,750He is smarter than you. save google translate
58100:35:12,950 --> 00:35:16,910Last time i checked, he's in control;and we work for him. Now, be nice. save google translate
58200:35:23,330 --> 00:35:24,500To set this up. save google translate
58300:35:25,060 --> 00:35:26,440To bust the Con artist. save google translate
58400:35:27,630 --> 00:35:31,030We need to make the honey pot.To attract the bees. save google translate
58500:35:31,780 --> 00:35:33,560To attract the bees,we need to offer them.. save google translate
58600:35:34,980 --> 00:35:37,340..wealthy individual.That they can take advantage of. save google translate
58700:35:37,540 --> 00:35:39,900Someone special. Someone new...someone amazing. save google translate
58800:35:40,360 --> 00:35:44,100And, those guys that I wanna sellfake bank sheets leads to that guy. save google translate
58900:35:44,360 --> 00:35:45,360Thinks the Sheikh's money. You see? save google translate
59000:35:46,390 --> 00:35:48,980Only, they can't get into his money.Unless, they knew somone. save google translate
59100:35:49,180 --> 00:35:51,400And, that someone is us.- Oh, that's good! save google translate
59200:35:51,710 --> 00:35:55,740So, if wanna get something like,your con artist friend..that called Elway. save google translate
59300:35:56,400 --> 00:35:58,420He keep him wanna buying.- Keep your voice down. save google translate
59400:36:03,600 --> 00:36:05,110There you go. We can pinch him. save google translate
59500:36:05,380 --> 00:36:06,570That's right.But, I don't tell who is Sheikh. save google translate
59600:36:07,420 --> 00:36:08,940I wait for him to call me. save google translate
59700:36:09,610 --> 00:36:10,820The art world is a small world. save google translate
59800:36:12,130 --> 00:36:13,780And one of Elway's acquaintance.. save google translate
59900:36:13,980 --> 00:36:16,550...is clocking us right now. save google translate
60000:36:16,990 --> 00:36:18,010Where?- Number one. save google translate
60100:36:24,010 --> 00:36:25,180You have a good look? save google translate
60200:36:26,460 --> 00:36:27,920How do you know the Sheikh? save google translate
60300:36:29,220 --> 00:36:30,640This is my friend Dal, from Queens. save google translate
60400:36:32,330 --> 00:36:36,190I do aluminium siding and roofing. save google translate
60500:36:37,780 --> 00:36:40,020I wanna show you something. save google translate
60600:36:42,620 --> 00:36:44,670People come fromall over the world to see this. save google translate
60700:36:45,080 --> 00:36:46,360Yeah, he's good. Yeah. save google translate
60800:36:47,330 --> 00:36:48,310It's a fake. save google translate
60900:36:49,010 --> 00:36:51,200But..it's impossible. save google translate
61000:36:51,400 --> 00:36:53,560People believe, what they wanna believe. save google translate
61100:36:53,930 --> 00:36:55,530The guy who made this, save google translate
61200:36:55,900 --> 00:36:57,040was so good. save google translate
61300:36:57,470 --> 00:37:00,070That it's real.To everybody. save google translate
61400:37:00,470 --> 00:37:02,680Now, who is the Master? save google translate
61500:37:03,550 --> 00:37:04,520The Painter.. save google translate
61600:37:04,920 --> 00:37:06,010or the Forger? save google translate
61700:37:06,500 --> 00:37:08,280That's a fake? save google translate
61800:37:09,180 --> 00:37:10,190This is the way,the world works. save google translate
61900:37:11,290 --> 00:37:14,940Not, black and white.Like you were saying. save google translate
62000:37:16,070 --> 00:37:17,280Extremely, grey. save google translate
62100:37:18,430 --> 00:37:22,740Irving, could I?- How many time I gotta tell you. save google translate
62200:37:23,410 --> 00:37:27,240Not yet. Wait your turn.- Arthur, Hi. save google translate
62300:37:27,920 --> 00:37:29,410Edith.- Edith, Hi. save google translate
62400:37:29,610 --> 00:37:31,760Yes, I wanted to introduce youto Robert Spencer. save google translate
62500:37:31,960 --> 00:37:32,960We are advising the Sheikh, together. save google translate
62600:37:34,800 --> 00:37:37,190Robert Spencer, advisor to the Sheikh. Yeah. save google translate
62700:37:37,390 --> 00:37:38,560What's this about, a goddamn Sheikh? save google translate
62800:37:39,150 --> 00:37:40,820Why are you leaving me out of this? save google translate
62900:37:41,240 --> 00:37:43,420Huh? I gotta hear it from my friends? save google translate
63000:37:43,730 --> 00:37:45,550It ain't for you, Carl.- What do you mean, it ain't for me? save google translate
63100:37:45,750 --> 00:37:46,750No, it ain't for you. save google translate
63200:37:46,950 --> 00:37:49,020We gotta do certificates of deposits. save google translate
63300:37:49,220 --> 00:37:51,050I can print as many as you need.- I got my associates, it's the right guys. save google translate
63400:37:51,250 --> 00:37:54,010C'mon, this is not one man operation.- Look, I can get other guys. save google translate
63500:37:54,210 --> 00:37:56,100What are you talking about, Irving?- Are you telling me that... save google translate
63600:37:56,300 --> 00:37:57,300you can get four guys. save google translate
63700:37:57,750 --> 00:37:59,620To sell, fake certificate of deposits. save google translate
63800:38:00,030 --> 00:38:03,960To my investor, Within a week?- Yes, I can make that happen. save google translate
63900:38:04,550 --> 00:38:06,490Carl no way can do what he says,he can do. save google translate
64000:38:06,980 --> 00:38:09,330That's interesting.But you know, other guys lined up; save google translate
64100:38:09,870 --> 00:38:10,970I gotta meeting. save google translate
64200:38:11,460 --> 00:38:14,650Carl, his associate says here.. save google translate
64300:38:14,850 --> 00:38:15,850He's got a meeting, he has gotta go to. save google translate
64400:38:16,460 --> 00:38:17,750I gotta run.- Listen, don't go...don't go. save google translate
64500:38:17,950 --> 00:38:20,020The crazy thing about people,The more you say 'no'..{i}' /> save google translate
64600:38:20,220 --> 00:38:21,720The more they want in on something.{i} save google translate
64700:38:21,920 --> 00:38:24,330It is so stupid.{i}- I gotta run! save google translate
64800:38:24,970 --> 00:38:27,160C'mon, I'll tell him. Don't worry, I'll tell him. save google translate
64900:38:27,360 --> 00:38:28,360Hey, you know what?Carl just told me. save google translate
65000:38:28,550 --> 00:38:31,270He said we could do this whole thing,with four guys... save google translate
65100:38:31,470 --> 00:38:32,840..within a week. save google translate
65200:38:33,040 --> 00:38:34,040We could do something much bigger. save google translate
65300:38:34,280 --> 00:38:36,770Something bigger? Yes, my guy dealswith hundreds of million of dollars. save google translate
65400:38:36,780 --> 00:38:39,270How much bigger?- Hundreds of million... save google translate
65500:38:39,280 --> 00:38:41,840I knew you were holding out on me, Irving. save google translate
65600:38:42,450 --> 00:38:44,800Like, i'm talking aboutwe can say never the fuck mind to see this. save google translate
65700:38:45,410 --> 00:38:46,870And, we could have some complete accessto something huge! save google translate
65800:38:47,180 --> 00:38:50,730Huge..like what?Robert Spencer, I'm advisor to the Sheikh. save google translate
65900:38:50,930 --> 00:38:51,930Carl Elway. save google translate
66000:38:52,070 --> 00:38:54,670I want you to think, the most under valuedasset in the state of New Jersey. save google translate
66100:38:55,780 --> 00:38:58,210The rebuilding of Atlantic city. save google translate
66200:39:00,390 --> 00:39:04,190Look, maybe they legalized gamblinga year ago.. save google translate
66300:39:04,390 --> 00:39:05,390But nothing is happening. save google translate
66400:39:05,590 --> 00:39:08,420Hey, quit while you're ahead, Carl. save google translate
66500:39:08,620 --> 00:39:10,660I know the guy, the right peoplethat are gonna help you out. save google translate
66600:39:10,860 --> 00:39:12,890Who's the guy?- The guy is Carmine Polito. save google translate
66700:39:13,090 --> 00:39:14,770Who's Carmine Polito? save google translate
66800:39:14,970 --> 00:39:15,970Carmine Polito? save google translate
66900:39:16,170 --> 00:39:18,640Carmine Polito, No. save google translate
67000:39:19,220 --> 00:39:21,710My boss started proceeded to tell me that,Carmine Polito was.. save google translate
67100:39:21,720 --> 00:39:24,430the most quietly powerful personin the state of New Jersey. save google translate
67200:39:25,040 --> 00:39:28,290A lifetime native of the veryracially mixed Camden. save google translate
67300:39:28,490 --> 00:39:29,490Which had become a ghetto. save google translate
67400:39:29,700 --> 00:39:31,210And, where he had been Mayorfor ten years. save google translate
67500:39:31,670 --> 00:39:33,350A very beloved guy. save google translate
67600:39:33,900 --> 00:39:35,530A guy, who never gave up for his people. save google translate
67700:39:36,550 --> 00:39:40,190His father had immigrated from Italy.And, had stoked coal. save google translate
67800:39:40,390 --> 00:39:42,350A BIG family guy with five kids. save google translate
67900:39:43,690 --> 00:39:47,340They even adopted some other kid,a black kid..from boys and girls club, save google translate
68000:39:47,540 --> 00:39:48,540from a Boston family. save google translate
68100:39:49,400 --> 00:39:51,160I mean, his house hold was a Jewish place. save google translate
68200:39:52,080 --> 00:39:55,310And, his wife Dolly..well she was the apple of his eye. save google translate
68300:39:56,660 --> 00:39:57,900And, the centre of the household. save google translate
68400:39:59,290 --> 00:40:00,920I mean everyone, love this guy. save google translate
68500:40:03,410 --> 00:40:04,560And, he had a huge heart. save google translate
68600:40:06,070 --> 00:40:09,740The W.P.A employed craftsmen to paint this,during the depression.{i} save google translate
68700:40:10,730 --> 00:40:12,500Why can't we employ people, today? save google translate
68800:40:12,980 --> 00:40:15,260To do work like this,and rebuilding Atlantic City?{i} save google translate
68900:40:15,960 --> 00:40:19,250He worked with all the unions.He was the leader of the state assembly. save google translate
69000:40:19,450 --> 00:40:22,610And, he just got gambling legalized inNew Jersey, to create jobs. save google translate
69100:40:22,810 --> 00:40:26,050But, he couldn't get the fundsto rebuilt Atlantic City. save google translate
69200:40:26,250 --> 00:40:27,410And that, was his problem. save google translate
69300:40:28,660 --> 00:40:29,810So, with out help.. save google translate
69400:40:30,010 --> 00:40:33,420He was about to have his handin the wrong pocket, at the wrong time. save google translate
69500:40:33,620 --> 00:40:35,360And to me, that meant corrupt. save google translate
69600:40:36,820 --> 00:40:38,370You said, grifters..con artists.. save google translate
69700:40:38,570 --> 00:40:40,940We are not going aftersome politicians. This is.. save google translate
69800:40:41,140 --> 00:40:42,140This is a bad idea, Richie. save google translate
69900:40:42,580 --> 00:40:44,690Look, it's really simple.All you need.. save google translate
70000:40:45,200 --> 00:40:46,740..is to put two million. save google translate
70100:40:47,170 --> 00:40:48,550In a Chase account.- What?! save google translate
70200:40:48,750 --> 00:40:49,750Under the Sheikh's name. save google translate
70300:40:49,950 --> 00:40:50,950Whose, two million dollars? save google translate
70400:40:51,480 --> 00:40:52,400Sh..just listen. save google translate
70500:40:52,800 --> 00:40:53,910Two miliion dollars, save google translate
70600:40:54,360 --> 00:40:55,720under the Sheikh's name..In a Chase account. save google translate
70700:40:56,950 --> 00:40:57,940That will be controlled. save google translate
70800:40:58,970 --> 00:40:59,940Carmine, save google translate
70900:41:00,580 --> 00:41:03,520calls up on the telephone,calls the bank; save google translate
71000:41:04,210 --> 00:41:07,210And, he sees that the Sheikh is real.And he has a real account. save google translate
71100:41:07,470 --> 00:41:08,430Five days. save google translate
71200:41:08,860 --> 00:41:12,340I'm not taking 2 million dollars of thetax payers money, save google translate
71300:41:12,540 --> 00:41:13,540putting it anywhere for five days. save google translate
71400:41:13,740 --> 00:41:15,530I don't care, if we control it the whole time. save google translate
71500:41:15,730 --> 00:41:18,560Start let us do, what we need to do.To rule out corruption. save google translate
71600:41:19,120 --> 00:41:21,820And, to get rid of the pay-offs.Guys that are ruining this country. save google translate
71700:41:22,020 --> 00:41:24,180That's my dream.Don't smirk, please. save google translate
71800:41:24,380 --> 00:41:26,140- You know, RichardI understand your eagerness. save google translate
71900:41:26,360 --> 00:41:27,570I really do. save google translate
72000:41:27,770 --> 00:41:29,700You know, i'm from Michigan right? save google translate
72100:41:29,940 --> 00:41:30,950Let me tell you a story. save google translate
72200:41:31,150 --> 00:41:33,260About me and my dad, my brother. save google translate
72300:41:33,460 --> 00:41:35,250We used to go, ice fishing every November. save google translate
72400:41:35,450 --> 00:41:37,900Ice fishing..that's all anybody..that's what we live for. save google translate
72500:41:38,100 --> 00:41:39,100Just listen to me! save google translate
72600:41:39,140 --> 00:41:40,860It's beautiful!We had a little stove, save google translate
72700:41:41,060 --> 00:41:43,340You huddle around.We keep each other warm. save google translate
72800:41:43,540 --> 00:41:45,930You drop a line..and you just wait. save google translate
72900:41:46,130 --> 00:41:47,960One year, my brother says..let's go on october. save google translate
73000:41:48,420 --> 00:41:51,680He wants to go ice fishing in October.My Dad says, 'no, the ice is too thin'. save google translate
73100:41:52,540 --> 00:41:55,030My brother says, I love my brother...- I understand what that was.. save google translate
73200:41:55,040 --> 00:41:57,530Is that your brother went out on the ice,the ice was too thin. He fell through the ice. save google translate
73300:41:57,540 --> 00:41:59,970Went into the water,b'cos he was too eager. Just like i'm too eager. save google translate
73400:42:00,170 --> 00:42:01,170Is that what you're saying?- No, i'm not saying. save google translate
73500:42:01,440 --> 00:42:02,530What are you saying? save google translate
73600:42:03,660 --> 00:42:06,310You know, we'll finish the ice storyanother time, young man. save google translate
73700:42:06,970 --> 00:42:08,060For now, no Carmine Polito. save google translate
73800:42:09,330 --> 00:42:10,590Go do your job. save google translate
73900:42:11,050 --> 00:42:14,170Staunton shot the whole thing down.- Boring. save google translate
74000:42:14,370 --> 00:42:16,210But, Edith was a genius. save google translate
74100:42:17,400 --> 00:42:20,400She somehow, found this woman.Who controlled the wire room. save google translate
74200:42:20,940 --> 00:42:25,030A woman, I had never even heard of. save google translate
74300:42:26,400 --> 00:42:29,350Way back, in the dorm buriedin the bureau. save google translate
74400:42:30,500 --> 00:42:32,400This cat lady no one even talk to. save google translate
74500:42:32,930 --> 00:42:35,250And, Edith met her in the ladies room. save google translate
74600:42:35,870 --> 00:42:37,830Yeah, became friends with her. save google translate
74700:42:38,500 --> 00:42:41,650Hi, how are you?- This lady handles all the wires. save google translate
74800:42:42,370 --> 00:42:43,500And now, she was working with us. save google translate
74900:42:44,390 --> 00:42:47,570She was excited, to be included in the operation.Instead of just... save google translate
75000:42:47,770 --> 00:42:49,660..being on the other end of a memo. save google translate
75100:42:49,860 --> 00:42:50,980It was beautiful. save google translate
75200:42:51,180 --> 00:42:52,590This is from England?- yeah. save google translate
75300:42:52,790 --> 00:42:53,790Oh, I brought you some tea as well. save google translate
75400:42:53,990 --> 00:42:54,990Oh, thank you so much! save google translate
75500:42:55,190 --> 00:42:57,440Nobody ever talks to me.- I know. save google translate
75600:42:57,640 --> 00:43:01,470They just say, ' Brenda, do the clerical wiringstuffs and don't ask questions'.{i}' /> save google translate
75700:43:01,670 --> 00:43:02,670You need to tell Richie about your cats. save google translate
75800:43:02,870 --> 00:43:05,110He loves cats.-My Cats?! save google translate
75900:43:05,310 --> 00:43:07,650Well, that's Perry.Look at him, standin up. save google translate
76000:43:07,850 --> 00:43:08,850Isn't that sweet?! save google translate
76100:43:09,050 --> 00:43:11,100And, that's Wendy,she's a rascal. save google translate
76200:43:11,300 --> 00:43:13,420But, Bernaby..that's another story. save google translate
76300:43:13,620 --> 00:43:14,620Bernaby plays the piano. save google translate
76400:43:15,240 --> 00:43:16,470That's impressive. save google translate
76500:43:16,830 --> 00:43:21,170We got her to wire, 2 million dollarsto an FBI controlled account at Chase. save google translate
76600:43:21,420 --> 00:43:22,640It'd be there for five days. save google translate
76700:43:23,210 --> 00:43:25,750And, if Polito called?He would see that the Sheikh was real. save google translate
76800:43:26,300 --> 00:43:28,560And, by the time he Stautoncaught up to us. save google translate
76900:43:28,800 --> 00:43:31,290Edith made sure, his bosswas impressed by my idea. save google translate
77000:43:31,300 --> 00:43:33,410So, before he even knew it was happening. save google translate
77100:43:33,610 --> 00:43:35,610His boss was calling to congratulate him. save google translate
77200:43:38,080 --> 00:43:39,400Anthony Amado. save google translate
77300:43:39,600 --> 00:43:41,990He had a major hard on,for to make a name for himself. save google translate
77400:43:42,190 --> 00:43:43,190I mean, this guys love the ideaof being famous. save google translate
77500:43:45,330 --> 00:43:47,820And, Stauton had to sayit was all his own idea. save google translate
77600:43:47,830 --> 00:43:49,670or he'd look stupid,in front of his boss. save google translate
77700:43:49,870 --> 00:43:51,510You made me accept, praise from my boss, save google translate
77800:43:51,710 --> 00:43:54,230thanking me, for somethingthat never should have happened. save google translate
77900:43:54,430 --> 00:43:56,650Something that I didn't approve.- You should be happy. save google translate
78000:43:56,890 --> 00:43:58,360There's an imaginative thingshappening in this office. save google translate
78100:43:59,530 --> 00:44:00,840Alright, we're not just working in a box. save google translate
78200:44:02,360 --> 00:44:04,850We got the two million toput Carmine and the Sheikh together. save google translate
78300:44:06,690 --> 00:44:08,120I like being on the side of the line. save google translate
78400:44:08,990 --> 00:44:10,160But, someone had been left out. save google translate
78500:44:10,630 --> 00:44:12,100We succeed because,we stayed small. save google translate
78600:44:12,490 --> 00:44:13,920You took on Elwey, save google translate
78700:44:15,240 --> 00:44:16,880you both still went on. save google translate
78800:44:17,890 --> 00:44:19,700So, if we max this.That's enough. save google translate
78900:44:19,900 --> 00:44:20,900It's three one, no politicians. save google translate
79000:44:22,550 --> 00:44:23,670You're gonna do this, because.. save google translate
79100:44:23,870 --> 00:44:24,870.. you got no choice.You work for me. save google translate
79200:44:25,580 --> 00:44:27,180Now, you keep changing the rules. save google translate
79300:44:27,500 --> 00:44:29,550Now, you're getting a...littlepower drunk. save google translate
79400:44:29,750 --> 00:44:32,010Richard, now you wanna tell me.You wanna wake him up? save google translate
79500:44:32,210 --> 00:44:34,540Oh, no. I said, we shouldn't do any of it.Irving, you know I said that. save google translate
79600:44:34,740 --> 00:44:35,740So, now I support Richie. save google translate
79700:44:35,940 --> 00:44:38,070He's got vision.Do it heavy, or don't do it. save google translate
79800:44:38,270 --> 00:44:40,850I mean, he's the one ruining America,not me. save google translate
79900:44:41,050 --> 00:44:42,730How the fuck am I ruining America? save google translate
80000:44:42,970 --> 00:44:45,800Because, people just got overWategate and Vietnam, alright? save google translate
80100:44:46,000 --> 00:44:47,830You're gonna shit all overpoliticians again? save google translate
80200:44:48,030 --> 00:44:50,330Is it because you wanna be a big shot,and get a promotion? save google translate
80300:44:50,340 --> 00:44:52,010No, I'm thinking big. save google translate
80400:44:52,210 --> 00:44:53,210Alright, this is gonna be fantastic. save google translate
80500:44:53,410 --> 00:44:54,410We're doing video surveillance. save google translate
80600:44:54,610 --> 00:44:56,460I'm doing this,from the feet up! save google translate
80700:44:56,660 --> 00:44:57,920You will never do it properly. save google translate
80800:44:58,120 --> 00:44:59,550Because, you got too muchgovernment attitude, save google translate
80900:44:59,750 --> 00:45:00,750to be small and sleek. save google translate
81000:45:01,130 --> 00:45:03,300I'm like the fucking the A con-man, alright? save google translate
81100:45:03,500 --> 00:45:04,500I'm in and i'm out. save google translate
81200:45:04,700 --> 00:45:05,700I was there the whole time. save google translate
81300:45:05,900 --> 00:45:06,900You don't know it, alright? save google translate
81400:45:07,100 --> 00:45:08,100That's, the fucking art. save google translate
81500:45:08,300 --> 00:45:11,580To become somebody,who people can't pin and the police.. save google translate
81600:45:11,780 --> 00:45:13,480dreams on. save google translate
81700:45:13,680 --> 00:45:14,680You can't do it. save google translate
81800:45:15,790 --> 00:45:17,370How about the suite at the Sheraton Hotel? save google translate
81900:45:17,570 --> 00:45:20,210For Carmine Polito and rebuilding, Atlantic City? save google translate
82000:45:20,410 --> 00:45:21,410Why not?- We need a luxury for the Sheikh. save google translate
82100:45:22,050 --> 00:45:24,590Oh, Come on! Carmine is used to dealingback door all the time. save google translate
82200:45:24,790 --> 00:45:26,580We don't have a budget for that, Irving. save google translate
82300:45:26,780 --> 00:45:27,780We are gonna knock.. save google translate
82400:45:27,980 --> 00:45:30,990The Mayor..the speaker of the state assembly. save google translate
82500:45:31,190 --> 00:45:33,330You gotta knock him offhis fucking feet. Alright? save google translate
82600:45:33,530 --> 00:45:34,530He's gotta feel like he is out of his league. save google translate
82700:45:35,370 --> 00:45:37,780What you're offering this deal,I mean, this is unheard of. save google translate
82800:45:38,360 --> 00:45:40,880In the state of New Jersey.Maybe, in the whole fucking country alright? save google translate
82900:45:41,350 --> 00:45:45,740Hey Sheikh, you're loaning us millionof dollars to rebuild Atlantic City. save google translate
83000:45:45,850 --> 00:45:48,340Are you fucking kidding me?That's gigantic, alright. save google translate
83100:45:48,350 --> 00:45:50,840The mayor, he's gonna want to see the cash. save google translate
83200:45:50,850 --> 00:45:53,750He's gonna want to see an account.He's gonna want to see it right now... save google translate
83300:45:53,950 --> 00:45:54,950And, he will check. save google translate
83400:45:55,060 --> 00:45:57,070That's why, this meeting isn't happening. save google translate
83500:45:57,270 --> 00:45:58,270Because, to get millions... save google translate
83600:45:58,800 --> 00:46:00,010..you need millions. save google translate
83700:46:04,230 --> 00:46:06,120We already did it. save google translate
83800:46:06,320 --> 00:46:07,960What? save google translate
83900:46:08,880 --> 00:46:11,660We got the Bureau to parktwo million dollars for three days. save google translate
84000:46:11,860 --> 00:46:12,860We got the account numbers. save google translate
84100:46:14,490 --> 00:46:16,130WE, meaning you and him? save google translate
84200:46:18,820 --> 00:46:20,000Yeah, me and that guy. save google translate
84300:46:20,680 --> 00:46:23,210She showed me.- Show him, our thing? save google translate
84400:46:24,290 --> 00:46:25,750You did that without me? save google translate
84500:46:25,950 --> 00:46:26,950Are you kidding? save google translate
84600:46:27,250 --> 00:46:28,480What are you gonna do? save google translate
84700:46:42,880 --> 00:46:43,880You're playing me? save google translate
84800:46:46,480 --> 00:46:47,490Or you're doing this,you're playing him. save google translate
84900:46:49,000 --> 00:46:50,820____ save google translate
85000:46:51,020 --> 00:46:52,370You're gonna have to decidefor yourself, kid. save google translate
85100:46:52,570 --> 00:46:53,570I just laid everythingon the table. save google translate
85200:46:59,460 --> 00:47:00,670This is all very exciting. save google translate
85300:47:04,770 --> 00:47:07,200I didn't know I could be like this. save google translate
85400:47:12,080 --> 00:47:13,360To be wild. save google translate
85500:47:16,090 --> 00:47:18,720You know we're taking downbad guys. save google translate
85600:47:20,030 --> 00:47:22,740A very important politician. save google translate
85700:48:08,910 --> 00:48:10,420This is agent, Richie Dimaso. save google translate
85800:48:10,970 --> 00:48:13,210I'm placing 75 thousand dollarsin this briefcase, save google translate
85900:48:13,910 --> 00:48:16,350for Mayor Carmine Polito.To procure.. save google translate
86000:48:16,550 --> 00:48:19,470Casino lisence and building permitsfor Atlantic City. save google translate
86100:48:30,620 --> 00:48:32,940I don't know what that is.This is very weird.{i}' /> save google translate
86200:48:33,140 --> 00:48:35,410This is very weird.I don't know what the fuck that is.{i}' /> save google translate
86300:48:40,270 --> 00:48:41,400Mr.Mayor?! save google translate
86400:48:41,900 --> 00:48:43,140Please, stop listen. save google translate
86500:48:43,340 --> 00:48:45,180I apoligize, if that punk offended you. save google translate
86600:48:45,380 --> 00:48:46,380I really apologize.- I'm alright. Thank you. save google translate
86700:48:47,920 --> 00:48:49,920No, i'm fucking embarassedto be associated with that guy at all. save google translate
86800:48:50,120 --> 00:48:51,120Can i just say, something to you please. save google translate
86900:48:52,310 --> 00:48:55,680Don't loose this opportunity,to fucking Florida. Alright? save google translate
87000:48:55,880 --> 00:48:56,880Just because of some... save google translate
87100:48:57,680 --> 00:48:58,770Bullshit, save google translate
87200:48:58,970 --> 00:49:02,850from that punk advisor.With his diploma, alright. save google translate
87300:49:03,050 --> 00:49:05,310Who could never get intothe school that we come from. save google translate
87400:49:05,510 --> 00:49:06,690Don't loose that opportunity. save google translate
87500:49:09,440 --> 00:49:11,110Where are you from?- From the Bronx. save google translate
87600:49:13,000 --> 00:49:14,740Way on dock house164th street. save google translate
87700:49:18,430 --> 00:49:19,820I got lot of friendswho lives up there. save google translate
87800:49:20,340 --> 00:49:22,830Yeah, got Tomasso running.. save google translate
87900:49:22,840 --> 00:49:25,330Tomassos on Arthur avenue?- Yeah, the clams there... save google translate
88000:49:25,340 --> 00:49:27,830Clams..oh, those are fucking to diefor, those things. save google translate
88100:49:27,840 --> 00:49:29,920I haven't been there in a while.I like that place. save google translate
88200:49:31,320 --> 00:49:32,390Well, you know what.. save google translate
88300:49:33,240 --> 00:49:34,640Can I call you Carmine? save google translate
88400:49:35,570 --> 00:49:36,770You know, Carmine... save google translate
88500:49:38,150 --> 00:49:39,300Hey, my fucking heart is done.. save google translate
88600:49:39,800 --> 00:49:41,770Running down...i'm not used to running. save google translate
88700:49:41,970 --> 00:49:42,970It's a lot of green grass.. save google translate
88800:49:44,440 --> 00:49:46,670in that hotel room. Up there.Alright? save google translate
88900:49:46,870 --> 00:49:49,030And, all the dealswill flow through you. save google translate
89000:49:49,230 --> 00:49:50,940You'll get a serious pieceon both ends, alright? save google translate
89100:49:51,140 --> 00:49:52,140You do with thatwhat you will, man. save google translate
89200:49:52,730 --> 00:49:54,730I live in the real world. Alright?I'm a family man, save google translate
89300:49:54,930 --> 00:49:56,370I got mouths to feed andeverything like that. save google translate
89400:49:56,570 --> 00:49:57,570But, you know...this.. save google translate
89500:49:59,090 --> 00:50:00,890You gotta grease it directly. save google translate
89600:50:01,090 --> 00:50:02,930No middle man, no bullshit.It's the Arab's way. save google translate
89700:50:03,130 --> 00:50:04,130That's it..that's it. save google translate
89800:50:04,330 --> 00:50:05,330Alrigh, look I understand. save google translate
89900:50:05,770 --> 00:50:07,270It's a great opportunity,you understand... save google translate
90000:50:08,670 --> 00:50:10,970I was a little thrown bygoing into meeting with somebody, save google translate
90100:50:11,170 --> 00:50:12,170I didn't even know would be in there. save google translate
90200:50:12,970 --> 00:50:15,620I was thrown as well.- Understand, I'll deal with you directly. save google translate
90300:50:16,380 --> 00:50:18,200Not any middle man orany other bullshit. save google translate
90400:50:18,400 --> 00:50:19,400Done!- I'll deal with you directly. save google translate
90500:50:19,600 --> 00:50:20,600I like you.Eye to eye. save google translate
90600:50:20,800 --> 00:50:23,040We can do business together.- That's fine. save google translate
90700:50:23,650 --> 00:50:24,860How long have you known this guy? save google translate
90800:50:25,480 --> 00:50:27,970You've work with this guy, before?- I gotta work with him. It's the Sheikh. save google translate
90900:50:27,980 --> 00:50:30,170Alright- But, I still need to meet the Sheikh. save google translate
91000:50:30,370 --> 00:50:31,370Okay?- Done. After you. save google translate
91100:50:32,090 --> 00:50:34,860I'm going out for dinnner,with Carmine and the wives in Camden. save google translate
91200:50:35,060 --> 00:50:36,060Who? save google translate
91300:50:36,260 --> 00:50:37,260Carmine and myself with the wives. save google translate
91400:50:37,910 --> 00:50:39,240What? Without me?! save google translate
91500:50:39,440 --> 00:50:40,440- He doesn't like you.What do you want from me? save google translate
91600:50:40,640 --> 00:50:42,800I got him to come back,take the money. save google translate
91700:50:43,000 --> 00:50:44,000You got him on tape. save google translate
91800:50:44,200 --> 00:50:46,000I can't make him like you. save google translate
91900:50:46,600 --> 00:50:47,920I did my job. save google translate
92000:50:48,120 --> 00:50:50,920Did you tell him you're working with me.And, that i'm the Sheikh's associate. save google translate
92100:50:52,460 --> 00:50:54,220I just fucking told you!He doesn't like you. save google translate
92200:50:54,420 --> 00:50:56,240I mean, let him have a nigh out with a human being.For fucks sake. save google translate
92300:50:56,440 --> 00:50:57,440Alright? He is going to jail soon.You're done with him. save google translate
92400:50:57,460 --> 00:50:59,950You got him on tape, taking a bribe. save google translate
92500:50:59,960 --> 00:51:02,220Carmine has got to deal with me, Irving. save google translate
92600:51:03,000 --> 00:51:04,760We're gonna use Carmine.Yeah, no..no, no. save google translate
92700:51:04,960 --> 00:51:06,820Carmine will get us other people. save google translate
92800:51:07,170 --> 00:51:08,800What? Like who? save google translate
92900:51:09,200 --> 00:51:11,600Carmine is gonna use the Sheikh'sto pay off people. save google translate
93000:51:11,800 --> 00:51:12,800Are you fucking nuts?Are you... save google translate
93100:51:13,640 --> 00:51:15,960We're gonna let Carmine,show the Sheikh Atlantic City. save google translate
93200:51:16,160 --> 00:51:18,440How he's gonna renovate hotelsand see who shows up! save google translate
93300:51:18,910 --> 00:51:21,570Whoever the Sheikh pays off.For lisences and casinos... save google translate
93400:51:21,770 --> 00:51:22,770That's who, we're gonna go after. save google translate
93500:51:22,970 --> 00:51:23,970We are gonna go after all of them! save google translate
93600:51:24,170 --> 00:51:26,030No more politicians?- Yeah. save google translate
93700:51:26,230 --> 00:51:28,290You realize how fucking dangerous that is? save google translate
93800:51:28,490 --> 00:51:29,490There's no fuckingreasoning with you. save google translate
93900:51:29,520 --> 00:51:32,010Alright, Edith and Iwere so sucessful for so long.. save google translate
94000:51:32,020 --> 00:51:34,510Because, we kept it justsmall enough. save google translate
94100:51:34,520 --> 00:51:37,450You're taking us to a veryfucking dangerous place, save google translate
94200:51:37,650 --> 00:51:39,480with very serious numbers! save google translate
94300:51:40,040 --> 00:51:43,450If you're that sucessful,how come you wound up with me. Right now? save google translate
94400:51:43,650 --> 00:51:45,110Taking orders from me. save google translate
94500:51:45,990 --> 00:51:49,230You're taking your wife out to dinner?Your fucking wife, did i hear you correctly? save google translate
94600:51:50,000 --> 00:51:51,300That's the one thing you heard me say? save google translate
94700:51:52,500 --> 00:51:53,870I just find it rather shocking, that's all. save google translate
94800:51:54,490 --> 00:51:57,450I get to handle two wives,with one dinner. Alright? save google translate
94900:51:57,650 --> 00:52:00,000I take Rosalyn out,she keeps her mouth shut.. save google translate
95000:52:00,200 --> 00:52:01,770She sees that my work is legitimate. save google translate
95100:52:01,970 --> 00:52:02,970I get to keep my kid andI get to keep... save google translate
95200:52:03,500 --> 00:52:06,470..that fucking wife happy.Both wives happy. save google translate
95300:52:19,250 --> 00:52:20,940Richard, what are you doing? save google translate
95400:52:21,610 --> 00:52:25,440Richard don't eat in the bathroom.I told you so many times! save google translate
95500:52:25,640 --> 00:52:29,430And I have brought Napoleans.Come out of the bathroom and pray. save google translate
95600:52:30,270 --> 00:52:32,760Oh, my god! What did you do?- Richard, save google translate
95700:52:32,770 --> 00:52:35,260The filter is broken in the fishtank. save google translate
95800:52:35,270 --> 00:52:38,070It's the problem.- See, my job is to do the ground. save google translate
95900:52:38,640 --> 00:52:39,830When you don't do the filter right, save google translate
96000:52:40,330 --> 00:52:41,440You get all the fish die. save google translate
96100:52:42,330 --> 00:52:46,200See?- I can't that top of the thing... save google translate
96200:52:46,870 --> 00:52:48,180And, please help Richard, save google translate
96300:52:48,380 --> 00:52:50,660to marry Diane so thati may have granchildren, save google translate
96400:52:50,860 --> 00:52:51,860And, the Pope may have more followers. save google translate
96500:52:52,580 --> 00:52:55,170And, please bless this food.That we are about to eat. save google translate
96600:52:55,600 --> 00:52:57,540Richard?- Yea, hello? save google translate
96700:52:58,780 --> 00:53:01,070Hi.- Who's this?{i}' /> save google translate
96800:53:01,270 --> 00:53:02,110It's Edith. save google translate
96900:53:02,770 --> 00:53:05,710Sit down and pray properly.- Are you alright? save google translate
97000:53:06,460 --> 00:53:07,870Yeah, yeah I'm fine.It's just.. save google translate
97100:53:08,240 --> 00:53:10,730..i'm alone, you know?Irving is out with.. save google translate
97200:53:10,740 --> 00:53:13,000.. Carmine.Oh, yes that's right. save google translate
97300:53:13,200 --> 00:53:16,060He went out with Carmineand his wife... save google translate
97400:53:16,260 --> 00:53:18,110Yeah, you must not feelso good about that. save google translate
97500:53:18,310 --> 00:53:19,310Richar sit down.{i} save google translate
97600:53:19,420 --> 00:53:20,470Wait, who is there?Who are you with? save google translate
97700:53:20,970 --> 00:53:25,280Oh, no. It's just people.- People...? I'm your fiance, Richard? save google translate
97800:53:25,620 --> 00:53:27,950Oh, you got a fiance.You are engaged. save google translate
97900:53:28,150 --> 00:53:29,420I don't know. I don'thave a fiance. save google translate
98000:53:30,020 --> 00:53:31,220You don't know? save google translate
98100:53:31,570 --> 00:53:33,590You don't know,if you have a fiance. save google translate
98200:53:33,790 --> 00:53:34,790I don't, no. save google translate
98300:53:35,790 --> 00:53:37,310Hmm, interesting. save google translate
98400:53:37,780 --> 00:53:38,960You wanna get together? save google translate
98500:53:39,770 --> 00:53:41,930Richard, Do something about the fishtank! save google translate
98600:53:42,930 --> 00:53:44,34054th street? save google translate
98700:53:44,540 --> 00:53:45,540Okay, 54th street. save google translate
98800:53:46,130 --> 00:53:47,330Okay, great. save google translate
98900:53:48,590 --> 00:53:50,970That's what the phone call is about. save google translate
99000:53:51,700 --> 00:53:54,590Everybody thought, "Oh, Richie DiMaso isgonna stay in the office, save google translate
99100:53:54,790 --> 00:53:56,940pushing papers."That's not gonna happen, Mom. save google translate
99200:53:57,140 --> 00:53:58,140I'm outside on the field.I got peoples working for me. save google translate
99300:53:59,250 --> 00:54:04,090My ideas, I'm running the show.I'm the quaterback and i'm not gonna settle save google translate
99400:54:04,290 --> 00:54:05,290for no one, Mom. save google translate
99500:54:28,310 --> 00:54:30,800Rocco, how are you? save google translate
99600:54:30,810 --> 00:54:34,450Rocco, we like the..chicken very thin, alright. save google translate
99700:54:36,020 --> 00:54:38,400Look, the way you dresses the chicken.. save google translate
99800:54:38,600 --> 00:54:40,900With the red sauce. save google translate
99900:54:40,900 --> 00:54:43,110They're so good. save google translate
100000:54:44,180 --> 00:54:45,340Here it is! This is it. save google translate
100100:54:45,650 --> 00:54:48,150This right here, this right here.Look at this. save google translate
100200:54:48,150 --> 00:54:52,190This is so..good. So good. save google translate
100300:54:52,490 --> 00:54:54,250This is so nice. save google translate
100400:54:59,090 --> 00:55:00,770Thank you, Rocco.- Thank you, Rocco. save google translate
100500:55:01,780 --> 00:55:03,580I believe that, you should treat people; save google translate
100600:55:04,030 --> 00:55:06,090The way that, you want to be treated. save google translate
100700:55:06,290 --> 00:55:08,580Did Jesus say that, or something?- He may have. save google translate
100800:55:08,780 --> 00:55:09,780I think also, save google translate
100900:55:09,980 --> 00:55:13,220Always take a favour, over money.{i} save google translate
101000:55:13,420 --> 00:55:15,400I think, Jesus said that as well. save google translate
101100:55:15,600 --> 00:55:17,170I don't know if he said the second one. save google translate
101200:55:17,370 --> 00:55:18,370He might have said the first one. save google translate
101300:55:18,570 --> 00:55:21,170I chipped this moving furniture.It's my new obsession. save google translate
101400:55:21,370 --> 00:55:25,000Moving, redecorating..makes me feel better. save google translate
101500:55:25,200 --> 00:55:26,200like, exercise. But, there is this... save google translate
101600:55:26,520 --> 00:55:29,010There is this top coat.That you can only get from Switzerland. save google translate
101700:55:29,020 --> 00:55:31,690And, I don't know what i'm gonna do.B'cos, i'm running out of it. save google translate
101800:55:31,890 --> 00:55:34,010But, i love the smell of it.- Oh, I can get it for you. save google translate
101900:55:34,020 --> 00:55:35,850That would be amazing.- Of course! save google translate
102000:55:36,050 --> 00:55:37,050There is something...the top coat. save google translate
102100:55:37,630 --> 00:55:41,050It's like, perfumy.But, there is also something rotten? save google translate
102200:55:41,300 --> 00:55:42,970And, i know that sounds crazy. save google translate
102300:55:43,170 --> 00:55:45,170But, I can't get enough of it.Smell it, it's true. save google translate
102400:55:45,370 --> 00:55:47,150Dolly, historically.. save google translate
102500:55:47,350 --> 00:55:50,610the best perfumes in the world.They're all laced with something nasty. save google translate
102600:55:50,810 --> 00:55:51,810It is true! save google translate
102700:55:52,010 --> 00:55:54,060Irving loves them. save google translate
102800:55:54,260 --> 00:55:55,260He can't get enough of that smell. save google translate
102900:55:57,310 --> 00:55:58,580I can't get enough. save google translate
103000:55:59,480 --> 00:56:00,890Carmine.- Carmine, smell the nails. save google translate
103100:56:01,090 --> 00:56:02,090Sweet and sour.- Smell the nails. save google translate
103200:56:02,290 --> 00:56:03,290Rotten and delicious. save google translate
103300:56:03,490 --> 00:56:05,790It smells like flowers. save google translate
103400:56:05,990 --> 00:56:06,990Flowers, but with garbage. save google translate
103500:56:11,270 --> 00:56:13,140You know what that is for me.It's coriander for me. save google translate
103600:56:15,250 --> 00:56:16,720That's what hooks him. save google translate
103700:56:16,920 --> 00:56:17,920He always comes back for it. save google translate
103800:56:25,390 --> 00:56:27,880He's gonna say..He is gonna say, save google translate
103900:56:27,890 --> 00:56:30,380'We have to talk business'.In Five... save google translate
104000:56:30,390 --> 00:56:34,010four, three, two...One. save google translate
104100:56:34,670 --> 00:56:37,320Dolly, Can me and Carmine talkabout business here? save google translate
104200:56:52,610 --> 00:56:54,130I'm not this drunk. save google translate
104300:57:04,900 --> 00:57:07,090Didn't your fiancewant to come out tonight? save google translate
104400:57:07,290 --> 00:57:08,290Yeah, uh.. save google translate
104500:57:10,230 --> 00:57:11,810I don't know. Yeah..No. save google translate
104600:57:12,010 --> 00:57:13,010I don't know. save google translate
104700:57:15,940 --> 00:57:17,050Oh, God..i'm sorry. save google translate
104800:57:17,250 --> 00:57:18,660I'm sorry.We don't have to talk about it. save google translate
104900:57:18,860 --> 00:57:21,220I was just teasing you..- That's alright. save google translate
105000:57:21,420 --> 00:57:22,800Ever think like, ' How did I end up here?' save google translate
105100:57:23,000 --> 00:57:25,820Like, how my life becomescrewed? Ever think of that? save google translate
105200:57:27,900 --> 00:57:29,250And, you wonder like... save google translate
105300:57:31,900 --> 00:57:34,290Can I ever gonna get up to a better place.Or, this is it. save google translate
105400:57:36,550 --> 00:57:38,330You feel like that?- Yeah. save google translate
105500:57:40,060 --> 00:57:41,450Yeah, I do. save google translate
105600:57:41,990 --> 00:57:44,390I definitely, know that. save google translate
105700:57:44,890 --> 00:57:47,450I'm sorry, we don't have to go dancing.We can go have coffee.. save google translate
105800:57:47,650 --> 00:57:48,650or talk..or just..- No, no..no. save google translate
105900:57:49,780 --> 00:57:50,940No, no. I need this. save google translate
106000:57:53,190 --> 00:57:55,220Please, I need to godancing with you. save google translate
106100:57:56,180 --> 00:57:57,200Please. save google translate
106200:57:59,480 --> 00:58:01,130Okay baby,Let's go dancing. save google translate
106300:59:12,210 --> 00:59:13,820Hurry up and get out of this.{i} save google translate
106400:59:14,020 --> 00:59:15,020I really fucking like you. save google translate
106500:59:16,070 --> 00:59:19,690Yeah..yeah.I like you too. save google translate
106600:59:20,430 --> 00:59:21,560I wanna live. save google translate
106700:59:23,500 --> 00:59:24,660Like, for real. save google translate
106800:59:24,860 --> 00:59:27,710No more fake shit.Right? save google translate
106900:59:29,400 --> 00:59:32,670We're gonna wait until wedecide, we fall for real. save google translate
107000:59:32,870 --> 00:59:35,320That's when we fuck. save google translate
107100:59:35,520 --> 00:59:36,440Not till then. save google translate
107200:59:36,640 --> 00:59:37,640Okay? save google translate
107300:59:38,360 --> 00:59:39,630Okay. save google translate
107400:59:43,460 --> 00:59:45,840No more fake shit.- No more fake shit. save google translate
107500:59:46,040 --> 00:59:47,800No more fake shit. save google translate
107600:59:48,000 --> 00:59:50,220No..more..fake, shit! save google translate
107701:00:02,970 --> 01:00:04,190Get out. save google translate
107801:00:04,390 --> 01:00:05,390Get out. save google translate
107901:01:05,470 --> 01:01:06,600Boys.. save google translate
108001:01:06,800 --> 01:01:07,800This guy right here, Julius? save google translate
108101:01:08,240 --> 01:01:09,440This guy, save google translate
108201:01:09,850 --> 01:01:11,600Irving Rosenfeld.You know what he's gonna do? save google translate
108301:01:12,090 --> 01:01:14,940He is gonna bring the Sheikh to Atlantic City.That's what he's gonna do. save google translate
108401:01:16,190 --> 01:01:19,560Where we can build all those resorts,there. Put everybody back to work. save google translate
108501:01:20,250 --> 01:01:23,070He's gonna get this community;He's gonna get this state. save google translate
108601:01:23,630 --> 01:01:25,180Back on it's feet.To where it belongs. save google translate
108701:01:26,140 --> 01:01:27,290Isn't that right? save google translate
108801:01:27,760 --> 01:01:29,040He's gonna grow our tax base, save google translate
108901:01:29,720 --> 01:01:33,150And, create thousands andthousands of jobs, for everyone! save google translate
109001:01:33,490 --> 01:01:35,020Do you understand that? save google translate
109101:01:35,220 --> 01:01:36,220You know what that means? save google translate
109201:01:36,420 --> 01:01:37,420To Irving! save google translate
109301:01:37,620 --> 01:01:38,620To Irving! save google translate
109401:01:38,630 --> 01:01:42,880Come on, this guy right here.He's got a big heart. save google translate
109501:01:44,840 --> 01:01:46,700Let's just say, thatit didn't work out? save google translate
109601:01:47,070 --> 01:01:48,130What do you mean? save google translate
109701:01:48,520 --> 01:01:50,750Of course, it's gonna work out.Guys like you and me... save google translate
109801:01:53,010 --> 01:01:56,200right? We dream and we build. save google translate
109901:01:56,400 --> 01:01:57,400We never give up. save google translate
110001:01:57,600 --> 01:02:00,300We never quit. save google translate
110101:02:03,590 --> 01:02:04,630Hey, can i ask you a question? save google translate
110201:02:06,750 --> 01:02:07,730Yeah, sure. save google translate
110301:02:08,060 --> 01:02:09,250Is the Sheikh black? save google translate
110401:02:11,790 --> 01:02:13,320The Sheikh, he is uh...He is an Arab. save google translate
110501:02:16,550 --> 01:02:18,240That's black isn't it. save google translate
110601:02:22,790 --> 01:02:24,110I know it's justa dumb question but... save google translate
110701:02:25,030 --> 01:02:26,250I was wondering.. save google translate
110801:02:27,130 --> 01:02:28,610Why are you asking? save google translate
110901:02:29,250 --> 01:02:30,570I would like to,arrange.. save google translate
111001:02:31,230 --> 01:02:32,280the Sheikh.. save google translate
111101:02:32,850 --> 01:02:33,930to see Camden. save google translate
111201:02:34,580 --> 01:02:40,140To see the people of Camden. save google translate
111301:02:41,810 --> 01:02:43,930Irv, i really want him to see. save google translate
111401:02:45,530 --> 01:02:47,570How good this is going to befor the community. save google translate
111501:02:48,500 --> 01:02:50,480How ready we are forthis opportunity. save google translate
111601:02:51,260 --> 01:02:52,880And, he could see how farhis dollar would go. save google translate
111701:02:53,540 --> 01:02:55,010You know what i mean.What do you think? save google translate
111801:02:56,550 --> 01:02:59,150Yeah, we can do that, yeah. save google translate
111901:03:01,100 --> 01:03:02,180Ah, good. save google translate
112001:03:02,480 --> 01:03:05,080Oh, hey..I got something..I wanna give you. save google translate
112101:03:05,490 --> 01:03:07,260Come on,I got you a gift. save google translate
112201:03:08,100 --> 01:03:09,490Let's get out of here. save google translate
112301:03:10,600 --> 01:03:13,090The wive's gonna kill us. save google translate
112401:03:18,630 --> 01:03:21,530Here you go. save google translate
112501:03:22,750 --> 01:03:23,700What is it? save google translate
112601:03:24,130 --> 01:03:25,500It's a Microwave. save google translate
112701:03:25,700 --> 01:03:26,700It heats up everything. save google translate
112801:03:26,900 --> 01:03:27,900Pasta, Lasagna..meatballs. save google translate
112901:03:28,100 --> 01:03:29,100Whatever.- Really? save google translate
113001:03:29,130 --> 01:03:31,400It's science. Yeah,it's that how it heats up the food. save google translate
113101:03:31,600 --> 01:03:32,600It's scientific.- And, you specifically, bought this save google translate
113201:03:35,140 --> 01:03:38,470science oven..for me? save google translate
113301:03:38,670 --> 01:03:39,670Yeah. save google translate
113401:03:41,890 --> 01:03:43,060A new friend. save google translate
113501:03:46,810 --> 01:03:47,890Thank you. save google translate
113601:03:48,750 --> 01:03:50,280Thank you. save google translate
113701:03:53,180 --> 01:03:54,080Don't put metal it. save google translate
113801:03:54,300 --> 01:03:55,830Come on, let's get out of here. save google translate
113901:03:56,310 --> 01:03:58,040I need a Jet at Tithe bora. save google translate
114001:03:58,630 --> 01:04:02,020I need a Jet at Tithe bora, for the Sheikh.- You don't..you don't need a Jet. save google translate
114101:04:02,220 --> 01:04:03,220Let him walk to the curb at JFK. save google translate
114201:04:04,050 --> 01:04:05,460That's not how it works. save google translate
114301:04:05,660 --> 01:04:06,660You gotta start from the feet up. save google translate
114401:04:07,530 --> 01:04:09,200That doesn't mean anything.What does that mean? save google translate
114501:04:09,400 --> 01:04:10,400It means you gotta be committed. save google translate
114601:04:10,600 --> 01:04:11,600Means, you gotta be committedto something in your life. save google translate
114701:04:11,800 --> 01:04:12,800For Christ sake, alright? save google translate
114801:04:13,000 --> 01:04:15,650I want a Jet at Tithe bora,for the Sheikh. save google translate
114901:04:15,850 --> 01:04:17,730It can be a small jet,Doesn't even have to take off. save google translate
115001:04:17,930 --> 01:04:20,080Cos, i know you're so worried aboutthe money the bureau's gonna fucking spend. save google translate
115101:04:20,280 --> 01:04:22,610It can take off and landon the tarmac, okay?! save google translate
115201:04:24,220 --> 01:04:26,100Alright, you can have the jetfor an hour. save google translate
115301:04:26,300 --> 01:04:28,570But, takes off and lands at Tithe Bora.- I got the jet? save google translate
115401:04:28,770 --> 01:04:29,770You got the jet..- Alright, thank you. save google translate
115501:04:31,880 --> 01:04:33,310Wait, tell me the rest ofthe ice fishing story. save google translate
115601:04:34,830 --> 01:04:35,930Where was I? save google translate
115701:04:36,240 --> 01:04:38,650Your father walks in the blizzardat the lake..come on. C'mon! save google translate
115801:04:41,010 --> 01:04:42,330Okay, when my brother and Iwere on the ice.. save google translate
115901:04:43,650 --> 01:04:45,670..and my father came out of the house;and I could see him coming. save google translate
116001:04:46,310 --> 01:04:49,460Holding the lantern and there's blizzard,and i knew he was gonna be angry. save google translate
116101:04:50,450 --> 01:04:51,730So, i went to intercept my father. save google translate
116201:04:52,200 --> 01:04:54,340B'cos I knew if he sawwhat my brother was doing, save google translate
116301:04:54,540 --> 01:04:57,080He was gonna kill him.- Oh, you tried to protect your brother, save google translate
116401:04:57,280 --> 01:04:58,720But, you couldn't.And that's why you feel bad, b'cos.. save google translate
116501:04:58,920 --> 01:05:00,400you're trying to protect meand you're worried about me. save google translate
116601:05:00,600 --> 01:05:01,600Is that what the story is about?It's about protection. save google translate
116701:05:02,360 --> 01:05:04,140No, it's not about protection.- No?{i} - No.- No?{i} - No.' /> save google translate
116801:05:04,340 --> 01:05:06,500Alright, fine. save google translate
116901:05:07,930 --> 01:05:11,700'Don't put metal in that science oven,Roselyn...' save google translate
117001:05:22,530 --> 01:05:24,890Another fire!- NO, Danny! Not that one. save google translate
117101:05:25,090 --> 01:05:27,090That one's empty.We gotta get the big one. save google translate
117201:05:27,290 --> 01:05:29,570I told you not to put metalin the science oven. save google translate
117301:05:29,570 --> 01:05:32,120What did you do that for?- Don't make such a big deal. save google translate
117401:05:32,320 --> 01:05:33,320Just get another one. save google translate
117501:05:33,380 --> 01:05:35,950I don't want another one.I want the one Carmine gave me. save google translate
117601:05:36,150 --> 01:05:38,530Oh, Carmine..I want the one Carminegave me.{i} save google translate
117701:05:38,730 --> 01:05:40,970Carmine, carmine.Why don't you just marry Carmine. save google translate
117801:05:41,310 --> 01:05:43,550Get a little gold microwaveand put it on chain around your neck. save google translate
117901:05:43,750 --> 01:05:45,040You wanna be more like Carmine? save google translate
118001:05:45,240 --> 01:05:47,270Why don't you build something,like he does. save google translate
118101:05:47,470 --> 01:05:48,860Instead of your empty deals. save google translate
118201:05:49,060 --> 01:05:50,060They're just like your fucking science oven. save google translate
118301:05:50,260 --> 01:05:53,490You know, I read thatit takes all of nutritions out of our food. save google translate
118401:05:53,800 --> 01:05:56,540It's empty, just like your deals.Empty, empty! save google translate
118501:05:56,740 --> 01:05:57,740That's bullshit.- It's not bullshit. save google translate
118601:05:59,070 --> 01:06:00,670I read it in an article.Look.. save google translate
118701:06:01,380 --> 01:06:02,850By Pulver Deur. save google translate
118801:06:04,440 --> 01:06:05,800Bringing something into this house, save google translate
118901:06:06,000 --> 01:06:08,860That's gonna take all nutritions outof our food and light our house on fire? save google translate
119001:06:09,480 --> 01:06:11,950Thank God, for me. save google translate
119101:06:39,930 --> 01:06:41,490Alright, you got this. save google translate
119201:06:47,580 --> 01:06:50,950I don't think,you should come to Carmine's party, tonight. save google translate
119301:06:52,140 --> 01:06:54,220You look beautiful.By the way. save google translate
119401:06:55,810 --> 01:06:57,520Don't look at me. save google translate
119501:06:57,720 --> 01:06:58,720Alright? save google translate
119601:06:58,920 --> 01:06:59,920Don't look at my legs,don't look at my head. save google translate
119701:07:00,120 --> 01:07:01,120Don't smell my hair. save google translate
119801:07:01,320 --> 01:07:02,320Don't ask me how I am. save google translate
119901:07:02,520 --> 01:07:05,130Don't talk to me outsideof this rules cos, i'm done. save google translate
120001:07:05,330 --> 01:07:07,490Just stand still.Get in the umbrella. Come on. save google translate
120101:07:07,970 --> 01:07:10,220Just..Carmine wantsRosalyn.. save google translate
120201:07:10,700 --> 01:07:12,880.. to come.- I don't care! save google translate
120301:07:13,390 --> 01:07:15,880You aren't listening.I don't care if Rosalyn comes. save google translate
120401:07:15,890 --> 01:07:17,960Just do your job, okay? save google translate
120501:07:18,160 --> 01:07:21,480You're nothing to me,Until you're everything. save google translate
120601:07:21,680 --> 01:07:24,810I'm not Rosalyn,I'm not gonna put up with that shit. save google translate
120701:07:32,420 --> 01:07:33,990That's a fucking jet, right? save google translate
120801:07:34,190 --> 01:07:36,820It's good.- It's the kinda moves you need to make. save google translate
120901:07:37,160 --> 01:07:40,190Paco Hernandez?I'm Richie DiMasso. save google translate
121001:07:40,390 --> 01:07:41,390It's nice to meet you in person. save google translate
121101:07:41,840 --> 01:07:45,240This is Irving Rosenfeld.- Paco Hernandez, nice to meet you. save google translate
121201:07:45,560 --> 01:07:47,890Paco..wait no, no.He's not an Arab. save google translate
121301:07:48,660 --> 01:07:51,140No, Mexican, from Tucson. save google translate
121401:07:51,400 --> 01:07:52,870Where is my guy?Where's Al? save google translate
121501:07:53,070 --> 01:07:55,030My friend from Queens.Where is he? save google translate
121601:07:55,230 --> 01:07:56,660What are you doing?- I gotta hire an FBI guy. save google translate
121701:07:57,420 --> 01:07:59,860You speak any Arabic?- Yeah, As-salamu alaykum.{i} save google translate
121801:08:00,060 --> 01:08:02,390That's it?- No, i have a couple of phrases. save google translate
121901:08:02,690 --> 01:08:05,350From feet up, you motherfucker.What are you doing? C'mon. save google translate
122001:08:05,550 --> 01:08:07,420Act normal, that's it.Just seem all like... save google translate
122101:08:07,620 --> 01:08:09,760You can't barely understand english.You can't speak it. save google translate
122201:08:09,960 --> 01:08:10,960You say as little as possible,you follow my lead. save google translate
122301:08:11,160 --> 01:08:12,160Alright? save google translate
122401:08:12,360 --> 01:08:14,310Who's running this?I thought you're running this. save google translate
122501:08:14,510 --> 01:08:15,510I am running this.We gotta listen to him. save google translate
122601:08:15,710 --> 01:08:16,710He's the guy with the vision. save google translate
122701:08:16,910 --> 01:08:18,700I got the vision?You know the vision I had? save google translate
122801:08:18,900 --> 01:08:19,900You just kissed my girl.Right outside. save google translate
122901:08:20,100 --> 01:08:22,140That's what vision I have.- I thought you guys broke up. save google translate
123001:08:22,440 --> 01:08:23,900I'm giving you a compliment. save google translate
123101:08:24,690 --> 01:08:25,830What's going on? save google translate
123201:08:26,320 --> 01:08:28,140Don't worry about it, alright? save google translate
123301:08:28,340 --> 01:08:30,370I got a knife.This is for the mayor. save google translate
123401:08:30,570 --> 01:08:32,890You gotta present it, to the mayor.Just look at me. save google translate
123501:08:33,090 --> 01:08:34,530Alright, look me in the eye. save google translate
123601:08:35,110 --> 01:08:39,280This means a lot to you.Right? That knife, play it. save google translate
123701:08:39,480 --> 01:08:40,480You present it, alright? save google translate
123801:08:40,620 --> 01:08:43,500Friendship for life..alright.You gotta feel it. save google translate
123901:08:43,700 --> 01:08:46,020Sacred. Can you do it?- Sacred. save google translate
124001:08:46,030 --> 01:08:48,120Sell it.- If you believe it, sacred. save google translate
124101:08:48,320 --> 01:08:50,730They are sacred, alright?- listen, the details. That's what makes.. save google translate
124201:08:51,030 --> 01:08:53,720...This guy a genius.- Again? You're complimenting me again. save google translate
124301:08:54,340 --> 01:08:55,690Rubbing salt in the wound? save google translate
124401:08:55,890 --> 01:08:56,890What are you?- I'm complimenting you. save google translate
124501:08:59,870 --> 01:09:00,940You got any other questions? save google translate
124601:09:01,140 --> 01:09:03,350Yeah, i think the nameof the operation is offensive. save google translate
124701:09:03,550 --> 01:09:06,360ABSCAM.Arab Scam? It's racist. save google translate
124801:09:07,470 --> 01:09:08,390Are you fucking kidding me? save google translate
124901:09:08,590 --> 01:09:11,060What do you care?You're a Mexican. save google translate
125001:09:25,860 --> 01:09:28,190Hello, Sheikh.- ___ save google translate
125101:09:29,400 --> 01:09:30,380Welcome! save google translate
125201:09:30,580 --> 01:09:32,970On behalf of thegreat state of New Jersey. save google translate
125301:09:33,250 --> 01:09:34,610I wanna welcome you to New Jersey. save google translate
125401:09:39,230 --> 01:09:40,650Thank you, thank you. save google translate
125501:09:42,650 --> 01:09:45,350We have a great party plannedfor this evening. save google translate
125601:09:45,550 --> 01:09:47,890What are you talking about,I can't go? save google translate
125701:09:48,090 --> 01:09:49,970I just did my hairand make up and everything! save google translate
125801:09:50,170 --> 01:09:51,170The Sheikh's a very particular. save google translate
125901:09:51,200 --> 01:09:53,360It's an internationalcultural protocol. You know. save google translate
126001:09:53,560 --> 01:09:58,090International Protocol.What the fuck are you talking about? save google translate
126101:09:58,290 --> 01:10:00,730Do not answer that,Do not answer! save google translate
126201:10:00,930 --> 01:10:01,930Hello?- Robert Spencer for Irving. save google translate
126301:10:02,380 --> 01:10:04,410Robert Spencer,I don't know a Robert Spencer. save google translate
126401:10:04,810 --> 01:10:05,900What do you want?- I'm a business associate.. save google translate
126501:10:06,430 --> 01:10:08,350Who is that? save google translate
126601:10:08,550 --> 01:10:10,480For god's sake,I told you not to call here. save google translate
126701:10:10,680 --> 01:10:13,230Alright?- Two more Federal agents tonight. save google translate
126801:10:13,430 --> 01:10:14,430No, what? save google translate
126901:10:14,630 --> 01:10:16,600Two Feds.- No. save google translate
127001:10:16,800 --> 01:10:18,860I need them,bodyguards for the Sheikh. save google translate
127101:10:19,100 --> 01:10:20,900No, no. Too many guys,too many to control. No. save google translate
127201:10:21,100 --> 01:10:23,420Irving? Remember who'sin charge here. save google translate
127301:10:24,660 --> 01:10:25,980Rosalyn, get off the extention. save google translate
127401:10:26,800 --> 01:10:27,900I'm not on it. save google translate
127501:10:28,100 --> 01:10:30,230Look, don't call here again, alright.Don't call at home. save google translate
127601:10:30,430 --> 01:10:31,430Alright. Okay, bye.- Alright. save google translate
127701:10:33,060 --> 01:10:35,610It's a business call.Don't interrupt. Alright? save google translate
127801:10:36,160 --> 01:10:40,550Federal Agents?- It's bodyguards for visiting dignitaries. save google translate
127901:10:40,750 --> 01:10:41,750That's all. save google translate
128001:10:41,950 --> 01:10:44,380What is it? An IRS thing.Like a tax investigation? save google translate
128101:10:44,580 --> 01:10:46,410Why you gotta say that?That's why I can't invite you. save google translate
128201:10:46,610 --> 01:10:48,410It's too complicated.- Are you in trouble? save google translate
128301:10:48,610 --> 01:10:50,400Stop being nosy. Look at these shit.- Well, i'm nosy. save google translate
128401:10:50,600 --> 01:10:51,600Cos, you never tell me anything. save google translate
128501:10:55,150 --> 01:10:57,090Do not answer that!- Hello? save google translate
128601:10:57,290 --> 01:10:58,290It's Carmine.{i}' /> save google translate
128701:10:58,570 --> 01:11:00,400Oh, hi..Carmine.We're just talking about you. save google translate
128801:11:00,900 --> 01:11:03,000Yeah, Irving is being a mean, boring man. save google translate
128901:11:03,200 --> 01:11:04,200Saying that he doesn't want me tonight.- Tell him he is crazy!{i}- Tell him he is crazy!{i}' /> save google translate
129001:11:05,150 --> 01:11:07,090Well, I agree.Tell him yourself. save google translate
129101:11:08,030 --> 01:11:10,230Can you imagine.- Cos, you're coming. save google translate
129201:11:10,460 --> 01:11:12,500Yeah, Tell him yourself. save google translate
129301:11:13,260 --> 01:11:15,660Irving, you're crazy.Your wife is coming, save google translate
129401:11:15,860 --> 01:11:16,860You're kidding me.She's the life of the party. save google translate
129501:11:17,060 --> 01:11:18,060We enlist her. save google translate
129601:11:20,520 --> 01:11:21,890You know what she's like,she is unpredictable. save google translate
129701:11:22,320 --> 01:11:25,680Hey, don't talk about me, like that!What is Carmine saying? save google translate
129801:11:26,340 --> 01:11:27,290Carmine loves me. save google translate
129901:11:27,960 --> 01:11:30,450This is really big night for us.You understand? save google translate
130001:11:30,460 --> 01:11:34,700C'mon, you gotta bring your wife.Dolly has got something special for her, right? save google translate
130101:11:34,900 --> 01:11:35,450Listen, listen. save google translate
130201:11:35,460 --> 01:11:38,860I got the nail polish for you, sweetie. save google translate
130301:11:39,060 --> 01:11:40,060What is it? save google translate
130401:11:41,650 --> 01:11:43,420Tell me. save google translate
130501:11:44,280 --> 01:11:45,780What is it?You got a girlfriend coming? save google translate
130601:11:45,980 --> 01:11:47,710C'mon, i thought we are friends. save google translate
130701:11:52,470 --> 01:11:55,060Look, we're handling this like men.You understand? Bring your wife. save google translate
130801:11:55,260 --> 01:11:56,260We'll have a good time. save google translate
130901:11:56,290 --> 01:11:57,330We'll see you there.It'll be fun. save google translate
131001:11:57,530 --> 01:12:00,340That's an order from your mayor.Goodbye. save google translate
131101:12:00,540 --> 01:12:02,980Alright, you happy?Go get ready. save google translate
131201:12:03,540 --> 01:12:07,620Yes, I am happy. save google translate
131301:13:01,620 --> 01:13:07,320I know who you are. save google translate
131401:13:07,990 --> 01:13:10,230I know who that is, Irving. save google translate
131501:13:18,270 --> 01:13:20,950Oh, it looks beautiful.- So, this is the lobby. save google translate
131601:13:23,070 --> 01:13:25,560Reminds you a week ago,this place was a mess. save google translate
131701:13:25,570 --> 01:13:28,530But, what existed was this,plaster work. save google translate
131801:13:28,730 --> 01:13:29,730Look at the detail.It's beautiful. save google translate
131901:13:30,000 --> 01:13:32,560My son is a craftman.Please, tell him what you did. save google translate
132001:13:32,760 --> 01:13:37,620I did birds, sky..clouds.____ save google translate
132101:13:39,220 --> 01:13:40,830This saved us 50 million.Look at me. save google translate
132201:13:41,030 --> 01:13:42,03050 million,right of the bat. save google translate
132301:13:42,230 --> 01:13:43,230Like that. save google translate
132401:13:43,430 --> 01:13:44,430I waived a loan.Got the help, right? save google translate
132501:13:45,350 --> 01:13:47,420Instead of constructions having tobuild ground up, new. save google translate
132601:13:47,620 --> 01:13:48,620We don't do 'new'. save google translate
132701:13:49,130 --> 01:13:50,400We renovate, right. save google translate
132801:13:50,600 --> 01:13:52,050We used some temporary funds. save google translate
132901:13:52,250 --> 01:13:55,510The gaming tables, some roulette..for people to have a good time. save google translate
133001:13:55,710 --> 01:13:56,460It's for charity. save google translate
133101:13:57,210 --> 01:13:59,960Support some legal programs andsome art programs. save google translate
133201:14:05,640 --> 01:14:06,940This is the Oyster room. save google translate
133301:14:11,110 --> 01:14:13,570There's some gentlemen,sitting over there at the bar. save google translate
133401:14:14,970 --> 01:14:18,410That's a 130 years sitting right there.That's how many times between them. save google translate
133501:14:18,930 --> 01:14:19,930They run the biggest casinosin the united states. save google translate
133601:14:21,310 --> 01:14:22,580We have to work with them.- Right. save google translate
133701:14:23,120 --> 01:14:24,710The good new is.. save google translate
133801:14:25,240 --> 01:14:27,210..they know how it's done.They get it done. save google translate
133901:14:27,410 --> 01:14:29,250You don't have to worry.Everyone makes their money. save google translate
134001:14:29,450 --> 01:14:31,590You mean the mob?- Yes, but they're business men. save google translate
134101:14:32,740 --> 01:14:34,520Spend at much or little timewith them as you like. save google translate
134201:14:34,720 --> 01:14:35,720But, we do have to deal with them. save google translate
134301:14:36,270 --> 01:14:38,460All we gotta do is go and say, 'Hello'.Just gotta say, Hi. save google translate
134401:14:40,300 --> 01:14:42,650We gotta confirm beforewe talk to those guys. save google translate
134501:14:42,850 --> 01:14:44,850Confirm?What is there to confirm about. save google translate
134601:14:47,260 --> 01:14:48,930I don't understand,they're casino guys! save google translate
134701:14:49,760 --> 01:14:52,160Irving, we came all this way.We should be here. save google translate
134801:14:52,360 --> 01:14:54,310What is everybody scared of. save google translate
134901:14:55,060 --> 01:14:57,630Those are the guys,that you guys are all scared of? save google translate
135001:14:57,830 --> 01:15:00,130Those guys over there?They don't scare me. save google translate
135101:15:00,330 --> 01:15:02,170Rosalyn..Rosalyn? save google translate
135201:15:14,600 --> 01:15:16,270Irving, that's not the way to do this. save google translate
135301:15:19,680 --> 01:15:21,220I love this! save google translate
135401:15:25,500 --> 01:15:28,740Kids, I want you to go up andget some soda and pizzas please. save google translate
135501:15:32,990 --> 01:15:34,290I think they got this room, all wrong. save google translate
135601:15:34,480 --> 01:15:36,020Yeah? What would you do? save google translate
135701:15:37,940 --> 01:15:39,510I would do in all black and gold. save google translate
135801:15:39,710 --> 01:15:42,990I would do this bar like a bigwarm, golden mirror. save google translate
135901:15:44,280 --> 01:15:45,790Sounds beautiful.- Oh, thank you. save google translate
136001:15:49,500 --> 01:15:51,510And, i love that ass.____ save google translate
136101:15:51,710 --> 01:15:54,710I'm sorry, Is she a wife?- No, she is my wife. save google translate
136201:15:55,490 --> 01:15:56,880Look at these fine gentlemen. save google translate
136301:15:57,690 --> 01:16:00,510How are you?- Good to see you. save google translate
136401:16:05,940 --> 01:16:09,930Oh, i know because he's a party pooper.He's so boring. save google translate
136501:16:10,480 --> 01:16:12,970May I present, Sheikh Abdullah. save google translate
136601:16:12,980 --> 01:16:15,470Gentlemen, from Abu Dhabi. save google translate
136701:16:15,480 --> 01:16:19,030Sheikh, these are professionals.They run the best casinos in United States. save google translate
136801:16:19,230 --> 01:16:20,230Mr.Sheikh, save google translate
136901:16:20,460 --> 01:16:23,240As a sign of our seriousness, Mr.Tallegiocame from Miami to meet you tonight. save google translate
137001:16:23,610 --> 01:16:26,210Mr.Tallegio? save google translate
137101:16:26,540 --> 01:16:28,770Why didn't you tell me, Mr.Tallegio is here.- He's in the back room. save google translate
137201:16:28,970 --> 01:16:31,310It's a sign of disrespect to talk, save google translate
137301:16:31,510 --> 01:16:33,520business. On the first meeting.- That's not true. save google translate
137401:16:33,530 --> 01:16:37,670Yeah, I don't know what you're talking about.He's got it all wrong. save google translate
137501:16:37,870 --> 01:16:39,430You wanna leave him back there,in the back room waiting? save google translate
137601:16:39,630 --> 01:16:40,630We gotta meet him. save google translate
137701:16:40,830 --> 01:16:41,830My friend from New Yorkdoesn't know the custom... save google translate
137801:16:43,100 --> 01:16:45,870Hey, Irving i'm gonna be having fun.Maybe, it will be contagious, huh? save google translate
137901:16:52,650 --> 01:16:54,460Can you believethat he talk to me that way? save google translate
138001:17:02,650 --> 01:17:03,970Carmine? save google translate
138101:17:04,780 --> 01:17:06,510Victor Tellegio was from Miami. save google translate
138201:17:07,560 --> 01:17:09,410He was Meyer Lansky's right hand man. save google translate
138301:17:10,040 --> 01:17:12,670With his prior reputation,as an enforcer from.. save google translate
138401:17:13,250 --> 01:17:16,090..20 years ago was known,to never bury a body; save google translate
138501:17:16,290 --> 01:17:19,270B'cos, he felt it sent a stronger message.To leave it on the street. save google translate
138601:17:23,720 --> 01:17:26,770This is the guy,we now have to deal with. save google translate
138701:17:29,410 --> 01:17:31,390Are you sure, you don't wannago out there. It's new bar. save google translate
138801:17:31,910 --> 01:17:33,670It's beautiful out there..- I don't have to go out there. save google translate
138901:17:33,870 --> 01:17:35,600I like it here.There is an exit. save google translate
139001:17:35,800 --> 01:17:36,920I'm like a ghost. save google translate
139101:17:37,330 --> 01:17:39,220Nobody knows i am here. save google translate
139201:17:40,480 --> 01:17:42,680Tell him, I speakfor our friends in Florida. save google translate
139301:17:44,600 --> 01:17:46,720We're very excited.It's been our life long dream save google translate
139401:17:46,920 --> 01:17:49,270to build Casinos resortsin the east coast. save google translate
139501:17:52,450 --> 01:17:53,460You told him that. save google translate
139601:17:55,100 --> 01:17:57,850They don't want the Jews to make money.They don't want the Italians to make money. save google translate
139701:17:58,050 --> 01:17:59,050They definitely don't wantthe blacks to make money. save google translate
139801:17:59,640 --> 01:18:01,270After, the oil embargo.. save google translate
139901:18:01,760 --> 01:18:02,820gasoline crisis. save google translate
140001:18:03,760 --> 01:18:05,030The hijacking, the olympics. save google translate
140101:18:05,540 --> 01:18:06,620They don't wanna see Arabs, save google translate
140201:18:06,990 --> 01:18:09,930make money.Plus, not on our soils. save google translate
140301:18:10,910 --> 01:18:12,750I don't know, if you can tell himin your own way. save google translate
140401:18:13,900 --> 01:18:16,100I've been in the casino business,for forty years. save google translate
140501:18:16,300 --> 01:18:18,550It's scrutinised more carefulthen any other business. save google translate
140601:18:19,660 --> 01:18:20,920Carmine made this legal, but.. save google translate
140701:18:21,850 --> 01:18:24,210we must be careful or theywill take it away. save google translate
140801:18:25,650 --> 01:18:29,410So, Mr.Tallegio..how do you thinkwe should approach this? save google translate
140901:18:29,610 --> 01:18:30,610What do you wanna do? save google translate
141001:18:31,840 --> 01:18:34,830If you wanna get the gaminglicense and keep it. save google translate
141101:18:35,420 --> 01:18:38,350We have to make our principleinvestor here, The Sheikh. save google translate
141201:18:39,370 --> 01:18:41,780An American citizen. save google translate
141301:18:49,400 --> 01:18:51,250Lots to expedite, citizenship. save google translate
141401:18:52,010 --> 01:18:54,840One that requires special treatment. save google translate
141501:18:55,560 --> 01:19:00,160Well, you would knowthe right people to do that. save google translate
141601:19:00,810 --> 01:19:04,300U.S Senators.U.S congressmen Senators. save google translate
141701:19:04,500 --> 01:19:06,610Wow! That's fantastic! save google translate
141801:19:07,990 --> 01:19:11,400I say, stay away from that.That's bad. That's trouble. save google translate
141901:19:13,600 --> 01:19:14,740Irving please? save google translate
142001:19:14,940 --> 01:19:17,400Who is this guy?Who are you..huh? save google translate
142101:19:17,650 --> 01:19:19,060What are you, a farmer? save google translate
142201:19:20,150 --> 01:19:22,470Mr.Tallegio, i'm sorry..this is Irving. save google translate
142301:19:22,670 --> 01:19:25,140He is Irving Rosenfeld. save google translate
142401:19:25,150 --> 01:19:27,390New York business man.- What's the matter, Irving? save google translate
142501:19:28,340 --> 01:19:30,830What's the problem?- Nothing, no problem. save google translate
142601:19:30,840 --> 01:19:33,330Don't get your balls in an uproar. save google translate
142701:19:33,340 --> 01:19:34,950Everything is fine.Everything is good. save google translate
142801:19:35,150 --> 01:19:36,150It's all good. It's all good. save google translate
142901:19:36,350 --> 01:19:38,380It's all good.I just hope.... save google translate
143001:19:38,820 --> 01:19:40,060the other part of thisis all good. save google translate
143101:19:40,700 --> 01:19:41,690And real. save google translate
143201:19:42,200 --> 01:19:44,810Because, we are real.You know that. save google translate
143301:19:45,010 --> 01:19:47,190You deal with us,we are real organisation. save google translate
143401:19:47,440 --> 01:19:49,710We're dealing with..we don't know what we're dealing with. save google translate
143501:19:57,200 --> 01:19:58,380Where is he from? save google translate
143601:19:59,000 --> 01:20:00,570Abu Dhabi. save google translate
143701:20:00,770 --> 01:20:02,800Oh, he's from the Emirates?- Yeah. save google translate
143801:20:40,660 --> 01:20:42,660I think..I think, what is... save google translate
143901:20:42,860 --> 01:20:44,930Let him speak for himself. save google translate
144001:21:15,110 --> 01:21:16,130What are the fucking odds, save google translate
144101:21:16,330 --> 01:21:18,840you got an italian guy from Miami,knowing Arabic. save google translate
144201:21:19,040 --> 01:21:21,620It turns out, he's got casinoinvestments, in the middle east. save google translate
144301:21:21,820 --> 01:21:24,180And, he spent two yearslearning it to keep the upper hand. save google translate
144401:21:24,380 --> 01:21:25,380Listen to me carefully. save google translate
144501:21:25,950 --> 01:21:28,250If you really put 10 million inthe bank of our choice. save google translate
144601:21:29,080 --> 01:21:31,570In the next two weeks.- Carmine, listen me carefully. save google translate
144701:21:31,580 --> 01:21:34,700You put 10 million in the bank or our choice.In the next two weeks, or.. save google translate
144801:21:34,900 --> 01:21:36,620Not only will the Sheikh feel something. save google translate
144901:21:36,820 --> 01:21:39,700But, our friends in Floridawill feel deeply disrespected. save google translate
145001:21:39,900 --> 01:21:40,900So, will I. save google translate
145101:21:52,100 --> 01:21:53,810Rosalyn, you need to comewith me, alright. save google translate
145201:21:54,010 --> 01:21:56,510Oh, you want me to come with you?- Please, just stop alright. save google translate
145301:21:56,710 --> 01:21:57,710Oh, you think I shouldcome with you? save google translate
145401:21:58,630 --> 01:21:59,860Get your fucking hands off me. save google translate
145501:22:05,760 --> 01:22:07,220This is my hausband's whore! save google translate
145601:22:12,460 --> 01:22:13,570You alright? save google translate
145701:22:15,830 --> 01:22:17,430Whatever is meant to be, will be. save google translate
145801:22:17,630 --> 01:22:19,790Alright?- I always say that. save google translate
145901:22:19,990 --> 01:22:21,030You say that?- Yeah. save google translate
146001:22:21,230 --> 01:22:23,630Kindred spirits.- Whatever is meant to be, will be. save google translate
146101:22:23,830 --> 01:22:25,200Whatever is meant to be, will be. save google translate
146201:22:39,980 --> 01:22:41,510What the hell do you thinkyou are doing? save google translate
146301:22:41,710 --> 01:22:43,810What do i think, what i'm doing?What the fuck do you think you're doing? save google translate
146401:22:44,010 --> 01:22:45,850You're gonna come and just mefor flirting.. save google translate
146501:22:45,860 --> 01:22:48,650..while you've been fuckingmy hausband for how many years?! save google translate
146601:22:48,860 --> 01:22:50,550You don't have a fucking cluewhat's going on. save google translate
146701:22:50,750 --> 01:22:53,640I got a ring on my finger.We have a child together! save google translate
146801:22:54,080 --> 01:22:56,570He doesn't love you, Rosalyn.He loves me and you know it.. save google translate
146901:22:56,580 --> 01:22:58,960And, I know it.He knows it. save google translate
147001:22:59,160 --> 01:23:01,240It maybe done now.It was beautiful and it was real. save google translate
147101:23:01,870 --> 01:23:02,960And, we loved each other.- Stop it. save google translate
147201:23:03,660 --> 01:23:06,220Shut up!- You scared him, you manipulate him... save google translate
147301:23:06,420 --> 01:23:07,420And, you use your son! save google translate
147401:23:10,750 --> 01:23:12,760Well, he must like it on some level.He must want it. save google translate
147501:23:13,220 --> 01:23:14,750Because, he keeps coming back for it. save google translate
147601:23:14,950 --> 01:23:16,400It's like that perfume that you love, save google translate
147701:23:16,600 --> 01:23:19,160You can't stop smelling.Even when there's something sour in it. save google translate
147801:23:19,360 --> 01:23:20,750Can't get enough of it. save google translate
147901:23:21,960 --> 01:23:23,920But, guess what?He's never gonna leave me. save google translate
148001:23:25,120 --> 01:23:30,000He is always going to want me.And, I will make you so sorry Edith. save google translate
148101:23:30,200 --> 01:23:32,980I will make you so sorryfor what you've done to my family. save google translate
148201:23:33,180 --> 01:23:34,180Mark my words! save google translate
148301:23:34,390 --> 01:23:35,700That's fucked up! save google translate
148401:23:36,330 --> 01:23:38,170I would never sayanything that's fucked up.. save google translate
148501:23:38,370 --> 01:23:40,130to anybody. But, you did.B'cos you're gross inside. save google translate
148601:23:40,330 --> 01:23:42,720Oh, I'm gross inside?Maybe, your gross inside... save google translate
148701:23:42,730 --> 01:23:45,520both robbing peopleand all that shit that you do. save google translate
148801:23:45,720 --> 01:23:47,960Maybe, we are both gross inside.That's what Irving loves about us. save google translate
148901:23:48,160 --> 01:23:49,160At least, he is consistant. save google translate
149001:23:49,360 --> 01:23:51,450You know sometimes in life,all you have, save google translate
149101:23:51,850 --> 01:23:54,780are fucked up,poisonous choices. save google translate
149201:25:16,530 --> 01:25:18,410Ladies and gentlemen,Our friend.. save google translate
149301:25:18,610 --> 01:25:21,460working men friend..My friend. save google translate
149401:25:21,660 --> 01:25:22,660Mayor Carmine Polito! save google translate
149501:25:27,440 --> 01:25:28,940Hello, Camden. save google translate
149601:25:29,510 --> 01:25:30,970Hello, New Jersey. save google translate
149701:25:31,500 --> 01:25:33,860Hello, Atlantic City! save google translate
149801:25:42,530 --> 01:25:45,740A lot of my friends,has been out of work. save google translate
149901:25:45,940 --> 01:25:48,470A lot of good working families. save google translate
150001:25:48,900 --> 01:25:51,030Just wanna work and live. save google translate
150101:25:52,830 --> 01:25:54,560They say, there's no money,no where. save google translate
150201:25:55,520 --> 01:25:57,250You gotta be kidding me! save google translate
150301:25:57,450 --> 01:26:00,280Don't they know,we build this country! save google translate
150401:26:02,940 --> 01:26:06,030One thing we can all afree upon,in the state of New Jersey, save google translate
150501:26:06,400 --> 01:26:09,900is that, we never;never ever give up. Do we?! save google translate
150601:26:10,100 --> 01:26:11,100- NO!!! save google translate
150701:26:14,950 --> 01:26:18,270Please, raise your glass with me. save google translate
150801:26:18,470 --> 01:26:19,470To a new era. save google translate
150901:26:20,560 --> 01:26:21,770It begins tonight. save google translate
151001:26:22,340 --> 01:26:25,760From me, and my family.. save google translate
151101:26:26,290 --> 01:26:28,530We thank you. save google translate
151201:26:28,730 --> 01:26:29,730For all the hard work thatyou have given us. save google translate
151301:26:30,240 --> 01:26:32,030In the community.. save google translate
151401:26:32,230 --> 01:26:35,370Look what you've done.It's beautiful! save google translate
151501:26:35,570 --> 01:26:38,370Thank You! save google translate
151601:28:01,010 --> 01:28:02,430Edith? save google translate
151701:28:07,740 --> 01:28:08,810Can I use your phone? save google translate
151801:28:14,790 --> 01:28:18,020Last night was insane.I got it all figured out. save google translate
151901:28:22,210 --> 01:28:23,340Stauton Thorson? save google translate
152001:28:23,540 --> 01:28:26,840Listen, I need the Sherman suiteat the Plaza Hotel, Okay? save google translate
152101:28:27,040 --> 01:28:28,040That's the whole floor of the hotel. save google translate
152201:28:28,590 --> 01:28:30,260No, no, no.I need the whole floor. save google translate
152301:28:30,460 --> 01:28:31,460I need it for my operation. save google translate
152401:28:32,380 --> 01:28:33,650Stop calling it your operation, Richard. save google translate
152501:28:34,390 --> 01:28:36,880It's not you operation andI'm not giving you a whole floor of.. save google translate
152601:28:36,890 --> 01:28:37,980the Plaza Hotel. save google translate
152701:28:38,180 --> 01:28:40,480I have members of the congresscoming in right now save google translate
152801:28:40,680 --> 01:28:42,630trying to get the SheikhCitizenship, alright? save google translate
152901:28:42,830 --> 01:28:43,830They are taking bribes. save google translate
153001:28:44,030 --> 01:28:45,030It's happening right now. save google translate
153101:28:45,230 --> 01:28:46,230That's happening right now! save google translate
153201:28:46,550 --> 01:28:49,450Bribing members of congress..Are you out of your fucking mind? save google translate
153301:28:49,920 --> 01:28:51,800Stauton, Stauton!Shut up! save google translate
153401:28:52,000 --> 01:28:53,000You know who Victor Tellegio.. save google translate
153501:28:53,200 --> 01:28:54,200Victor Tellegio, save google translate
153601:28:55,220 --> 01:28:57,750works for Meyer Lansky.You know who that is? save google translate
153701:28:58,420 --> 01:28:59,560Resorts international. save google translate
153801:29:00,130 --> 01:29:03,180Alright? He wants 10 million dollars.I have two weeks. I have... save google translate
153901:29:03,380 --> 01:29:05,730Just listen to me. Listen to me.. save google translate
154001:29:06,230 --> 01:29:07,260You're not listening to me! save google translate
154101:29:08,180 --> 01:29:09,540I have two weeks! save google translate
154201:29:09,870 --> 01:29:11,560I have two weeks to put thisthing together. save google translate
154301:29:11,760 --> 01:29:15,200And, I need you to get me the ShemanSuite at the Plaza Hotel! save google translate
154401:29:15,520 --> 01:29:16,620Lower your voice.{i}- How the fuck am I doing. save google translate
154501:29:23,230 --> 01:29:24,550Help me out Edith. save google translate
154601:29:24,750 --> 01:29:26,000Calm me down. save google translate
154701:29:27,670 --> 01:29:29,300You gotta calm me down. save google translate
154801:29:29,500 --> 01:29:30,500You gotta calm me down. save google translate
154901:29:37,410 --> 01:29:39,760Baby, let's do this right now. save google translate
155001:29:40,740 --> 01:29:43,490No, no..no.- I wanna do this right now. save google translate
155101:29:44,430 --> 01:29:45,770Look at your skin.Oh, my god! save google translate
155201:29:45,970 --> 01:29:46,970Your fucking skin is glowing,