แปล Blood-Ties partที่ 1

คำแนะนำในการใช้งาน

- ให้แปลจากช่องด้านซ้าย(sub_eng) แล้วกรอกข้อมูลช่องขวา(sub_thai)

- การเซฟให้กดที่ปุ่มเซฟ หรือ enter ก้ได้

- แนะนำให้เปิดหนังแล้วแปลไปด้วย จะแปลรู้เรื่องกว่า

- ข้อความที่แปลจาก google translate เป็นapiจากgoogleทีนำมาใช้อีกทีการแปลอาจไม่สมบูรณ์ อาจจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม

- google translate จะล๊อกให้เลือกแปลจาก eng เป็น thai เท่านั้น ถ้าเป็นภาษาอื่นไม่จำเป็นต้องแปลก็ได้

- คำไหนที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้เว้นไว้ แอดมินจะทำการตรวจสอบให้อีกครั้งนึง

- เมื่อแปลครบ 100% จะหยุดให้แปลทันที แล้วจะทำการอัพเดทซับให้ทันที

<<<<< กลับไปหน้าแรก     ดูหนังเรื่องนี้NOTimeSub_EngSub_ThaiAction
100:01:05,027 --> 00:01:07,396So there's a nigger,a kike and a wop save google translate
200:01:07,397 --> 00:01:09,832and they get surrounded by Indians. save google translate
300:01:09,833 --> 00:01:13,169The chief walks to them.He says, "Listen, we're gonna kill you, save google translate
400:01:13,170 --> 00:01:14,970"we're gonna skin you,we're gonna boil you. save google translate
500:01:14,971 --> 00:01:16,405"We're gonna make acanoe out of you. save google translate
600:01:16,406 --> 00:01:19,742"But you get one final request." save google translate
700:01:19,743 --> 00:01:23,846So the chief walks up to the nigger, andof course he orders a bucket of chicken. save google translate
800:01:23,847 --> 00:01:25,981He eats it, he's killed. save google translate
900:01:25,982 --> 00:01:30,219They skin him, they boil him, andthey make a canoe out of him. save google translate
1000:01:30,220 --> 00:01:34,457So the chief goes up to theJew, "What do you wish for?" save google translate
1100:01:34,458 --> 00:01:36,959He says "I'll havea knish and a bagel." save google translate
1200:01:36,960 --> 00:01:38,861But he takes his time eating it. save google translate
1300:01:38,862 --> 00:01:41,163Then they kill him,they skin him, they boil him, save google translate
1400:01:41,164 --> 00:01:43,432they make a canoe out of him. save google translate
1500:01:43,433 --> 00:01:46,202And finally, the chiefwalks up to the wop. save google translate
1600:01:46,203 --> 00:01:47,470He says, "What do you want?" save google translate
1700:01:47,471 --> 00:01:50,506The Italian says, "I want a fork." save google translate
1800:01:50,507 --> 00:01:53,242The chief says,"What do you want a fork for? save google translate
1900:01:53,243 --> 00:01:55,010"You don't want something else?" save google translate
2000:01:55,011 --> 00:01:58,314The Italian says,"No, give me a fork!" save google translate
2100:01:58,315 --> 00:02:00,216He says, "We don't have a fork!" save google translate
2200:02:00,217 --> 00:02:02,083He says, "Find me a fucking fork!" save google translate
2300:02:03,886 --> 00:02:05,954So the chief goes out, save google translate
2400:02:07,056 --> 00:02:12,061finds him a fork, he bringsit over, hands it to him. save google translate
2500:02:12,062 --> 00:02:15,998He walks straight up to the chief.He says, "Here's your fucking canoe! save google translate
2600:02:15,999 --> 00:02:18,134"Ma, I'm coming! save google translate
2700:02:18,135 --> 00:02:20,595"Here's your fucking canoe!" save google translate
2800:02:23,272 --> 00:02:25,373Get the fuck down!Get the fuck down! save google translate
2900:03:23,833 --> 00:03:26,135Will somebody shut offthat fucking music? save google translate
3000:03:56,632 --> 00:03:58,299Take it easy. save google translate
3100:04:11,180 --> 00:04:13,048You seem a little confused. save google translate
3200:04:13,049 --> 00:04:16,718Let me see if I could clearthings up for you a little bit. save google translate
3300:04:19,355 --> 00:04:23,325This parking ticket save google translate
3400:04:23,326 --> 00:04:26,395belongs to a van that's registeredto one of your garages. save google translate
3500:04:26,396 --> 00:04:28,664It was found at the crime scene. save google translate
3600:04:28,665 --> 00:04:30,966It was found two hours ago. save google translate
3700:04:30,967 --> 00:04:32,902One of my vans was stolen.Yeah? save google translate
3800:04:32,903 --> 00:04:34,403Did you report it stolen? save google translate
3900:04:34,404 --> 00:04:35,971I didn't have to. It was foundafter a couple of days. save google translate
4000:04:35,972 --> 00:04:38,240Oh, you didn't have to.You found it. save google translate
4100:04:38,241 --> 00:04:40,209You're a lucky guy. save google translate
4200:04:40,210 --> 00:04:42,278I don't know how it got there. save google translate
4300:04:42,279 --> 00:04:43,379The fucking shit was stolen. save google translate
4400:04:43,380 --> 00:04:46,949And are you aware of the factthat that van and others like it save google translate
4500:04:46,950 --> 00:04:48,651have been linkedto a series of robberies save google translate
4600:04:48,652 --> 00:04:50,352over the pasteight months all over save google translate
4700:04:50,353 --> 00:04:52,221from Bay Ridge to Kings Point? save google translate
4800:04:52,222 --> 00:04:54,223I don't know whatyou're talking about. save google translate
4900:04:54,224 --> 00:04:55,624Mmm-hmm. save google translate
5000:04:55,625 --> 00:04:58,060What's this?Is this your firearm? save google translate
5100:04:58,061 --> 00:04:59,595It's never been fired. save google translate
5200:04:59,596 --> 00:05:00,996Is it registered? save google translate
5300:05:00,997 --> 00:05:02,364It's eight years old. save google translate
5400:05:02,365 --> 00:05:05,267Answer the question, is it registered?You're a funny man, you know that? save google translate
5500:05:05,268 --> 00:05:07,569Yeah, I got a sense of humor, sure.Yeah, I noticed. save google translate
5600:05:07,570 --> 00:05:09,438Unregistered firearm,take it downtown. save google translate
5700:05:09,439 --> 00:05:12,141Listen, you got nothingon me, all right? save google translate
5800:05:12,142 --> 00:05:13,307I quit years ago. save google translate
5900:05:15,010 --> 00:05:17,680So get off my back.Come on. save google translate
6000:05:17,681 --> 00:05:21,183I'm working on cars now,with my brothers. save google translate
6100:05:21,184 --> 00:05:24,253I spent two fuckingyears in the joint. save google translate
6200:05:24,254 --> 00:05:28,222You think... You think I'mgonna give my family up again? save google translate
6300:05:32,194 --> 00:05:34,829Go 'head, look.You ain't gonna find shit. save google translate
6400:05:41,570 --> 00:05:43,238All these... All theseweeks you're telling me... save google translate
6500:05:43,239 --> 00:05:45,174All these weeks you'retelling me it's a guarantee. save google translate
6600:05:45,175 --> 00:05:46,408There's no chance it couldbe anywhere else but here. save google translate
6700:05:46,409 --> 00:05:47,743No, well...Yeah, and what do we find? save google translate
6800:05:47,744 --> 00:05:49,645So, it wasn't here, I... save google translate
6900:05:49,646 --> 00:05:51,647There's no point. He doesn't havea permit for his gun. That's it! save google translate
7000:05:51,648 --> 00:05:54,016He's got no money on him,no nothing! save google translate
7100:05:54,017 --> 00:05:55,751We've got a parking ticketthat connects him save google translate
7200:05:55,752 --> 00:05:57,019directly to the crime scene...Oh, give it up, Frank. save google translate
7300:05:57,020 --> 00:05:59,421Give it up. save google translate
7400:05:59,422 --> 00:06:02,558We blew our warrants,we blew our arrests. save google translate
7500:06:02,559 --> 00:06:05,427He goes awayfor six months. That's it. save google translate
7600:06:05,428 --> 00:06:06,662We got one other guy.You wanna talk to him? save google translate
7700:06:06,663 --> 00:06:08,596He's down at the morgue. save google translate
7800:06:17,639 --> 00:06:19,219You know that girl back there? save google translate
7900:06:42,097 --> 00:06:43,731All right, now. save google translate
8000:06:49,104 --> 00:06:51,485You're really out. save google translate
8100:07:28,377 --> 00:07:29,810That's Frank. save google translate
8200:07:37,786 --> 00:07:39,188How's Pop? save google translate
8300:07:39,189 --> 00:07:41,256Uh, it depends on the day. save google translate
8400:07:41,257 --> 00:07:42,825They took him off theventilator though this morning. save google translate
8500:07:42,826 --> 00:07:43,826You wanna go see your kids? save google translate
8600:07:43,827 --> 00:07:46,527No. I wanna see Pop. save google translate
8700:07:58,173 --> 00:08:00,142Pop, what are you doing up? save google translate
8800:08:00,143 --> 00:08:02,144That's you, boy, that's you! save google translate
8900:08:02,145 --> 00:08:03,545How you doing, Pop? save google translate
9000:08:03,546 --> 00:08:06,148Get over here,you big son of a gun. save google translate
9100:08:06,149 --> 00:08:07,949Oh, buddy, oh, buddy. save google translate
9200:08:10,886 --> 00:08:12,453I'm doing great. save google translate
9300:08:13,589 --> 00:08:15,624I can go four rounds. save google translate
9400:08:15,625 --> 00:08:17,326They just took out one lung. save google translate
9500:08:17,327 --> 00:08:20,329I hope the geniusesleft the good one. save google translate
9600:08:20,330 --> 00:08:21,230- I'm breathin' pretty good, huh?- Yeah. save google translate
9700:08:21,231 --> 00:08:22,431Hey, Frankie boy. save google translate
9800:08:22,432 --> 00:08:23,565Hey, Pop.Hey. save google translate
9900:08:23,566 --> 00:08:24,700You look good.Hi. save google translate
10000:08:24,701 --> 00:08:26,335Yeah. You shouldn'tbe up, so come on. save google translate
10100:08:26,336 --> 00:08:27,569I know, I shouldn't.Get in here, now. save google translate
10200:08:27,570 --> 00:08:29,403Mother Teresa.Come on. save google translate
10300:08:33,308 --> 00:08:37,346I'll tell ya what, they gottwo, three nurses here, save google translate
10400:08:37,347 --> 00:08:40,849and I'll bet ya, I can be asgood as I was, at least once. save google translate
10500:08:40,850 --> 00:08:42,518Mmm, okay. save google translate
10600:08:42,519 --> 00:08:44,186So, what are the doctors saying? save google translate
10700:08:44,187 --> 00:08:46,488The doctors say, they say, uh... save google translate
10800:08:46,489 --> 00:08:47,789They say, "You got insurance?" save google translate
10900:08:47,790 --> 00:08:50,159And they say,"Wait until you get better." save google translate
11000:08:50,160 --> 00:08:51,627I'll be out soon. save google translate
11100:08:51,628 --> 00:08:54,163Yeah, I don't know why I ask you.I'm gonna go ask them myself, okay? save google translate
11200:08:54,164 --> 00:08:55,424Yeah, sure. save google translate
11300:08:57,833 --> 00:08:59,334I'm gonna let you two talk. save google translate
11400:08:59,335 --> 00:09:00,801Love you, pal. save google translate
11500:09:10,712 --> 00:09:12,748You're not tootalkative, huh, buddy. save google translate
11600:09:12,749 --> 00:09:15,284I mean it's all right. save google translate
11700:09:15,285 --> 00:09:16,718It's all right. I mean... save google translate
11800:09:16,719 --> 00:09:18,353The good thing is you're out. save google translate
11900:09:18,354 --> 00:09:21,823I'm just on leave, Pop.It's a furlough. save google translate
12000:09:21,824 --> 00:09:24,244I don't get a job,they keep me in. save google translate
12100:09:26,361 --> 00:09:27,461Yeah. save google translate
12200:09:28,697 --> 00:09:30,118It's a long time you was gone. save google translate
12300:09:52,621 --> 00:09:55,089Frank, been a long time. save google translate
12400:09:57,759 --> 00:09:59,460Kids are on the couch. save google translate
12500:10:17,846 --> 00:10:19,815Kids, this is your father. save google translate
12600:10:19,816 --> 00:10:21,037Come on, get up. save google translate
12700:10:26,955 --> 00:10:29,658Hey, what're you doing?It's me. save google translate
12800:10:29,659 --> 00:10:31,425I'm your father. save google translate
12900:10:32,828 --> 00:10:34,862Come here, give me a kiss. save google translate
13000:10:52,014 --> 00:10:53,282We can take it back. save google translate
13100:10:53,283 --> 00:10:55,116No, it's okay. Thanks. save google translate
13200:10:57,586 --> 00:10:58,786Thanks! save google translate
13300:11:00,856 --> 00:11:02,391Mom, can I go play these? save google translate
13400:11:02,392 --> 00:11:04,492Of course, sweetie.Go ahead. save google translate
13500:11:10,465 --> 00:11:13,035So, I, uh, I hearyou been left back? save google translate
13600:11:13,036 --> 00:11:14,836Yeah.Yeah? You gotta buckle down. save google translate
13700:11:14,837 --> 00:11:16,338Yeah. save google translate
13800:11:16,339 --> 00:11:17,972"Yeah, yeah." save google translate
13900:11:19,608 --> 00:11:21,549It's not enough to say"yeah" all the time. save google translate
14000:11:22,077 --> 00:11:24,345He goes out every night.You listen to your mother. save google translate
14100:11:24,346 --> 00:11:27,082You screw up in school, that'show you stay in the sewer. save google translate
14200:11:58,680 --> 00:12:00,981Frank!Come on, join. save google translate
14300:12:02,117 --> 00:12:04,018No.Come on! save google translate
14400:12:08,090 --> 00:12:10,224I taught him everything he knows. save google translate
14500:13:41,917 --> 00:13:44,184Let me ask you something, Frank. save google translate
14600:13:45,520 --> 00:13:48,190How close could you be with thisguy I've known you for 12 years. save google translate
14700:13:48,191 --> 00:13:50,591You never mentioned himto me once. save google translate
14800:13:51,593 --> 00:13:52,860Not once. save google translate
14900:13:54,529 --> 00:13:58,600Well, we... We, uh,we had some problems. save google translate
15000:13:58,601 --> 00:14:02,136But that's behind us. save google translate
15100:14:05,040 --> 00:14:07,041I just wanna try to help. save google translate
15200:14:09,010 --> 00:14:11,613You've always beengood to me, Frank. save google translate
15300:14:11,614 --> 00:14:13,548You know I trust you. save google translate
15400:14:13,549 --> 00:14:16,718It's just, um, I don'twant any trouble here. save google translate
15500:14:16,719 --> 00:14:18,185I understand that. save google translate
15600:14:23,825 --> 00:14:26,260It would really help me out. save google translate
15700:14:26,261 --> 00:14:27,829Can you help me? save google translate
15800:14:27,830 --> 00:14:29,263I might, yes. save google translate
15900:14:30,065 --> 00:14:31,867I still need to ask Fabio. save google translate
16000:14:31,868 --> 00:14:34,536He is the one who runs thejoint here, you know. save google translate
16100:14:34,537 --> 00:14:36,872That's who calls the shots. save google translate
16200:14:36,873 --> 00:14:39,106I'll talk to him.Okay, thanks. save google translate
16300:14:40,530 --> 00:14:44,979Clean this spill here. When you aredone, go and clean the bathroom. Okay? save google translate
16400:14:52,687 --> 00:14:56,825I'm gonna try to, uh, findyou a better mattress, too. save google translate
16500:14:56,826 --> 00:14:58,560It's fine. Don't worry about it. save google translate
16600:14:58,561 --> 00:15:00,095All right, well, you know,make yourself at home, dude. save google translate
16700:15:00,096 --> 00:15:01,930Oh, the toilet's broken save google translate
16800:15:01,931 --> 00:15:05,100so, if you wanna flush it, save google translate
16900:15:05,101 --> 00:15:07,235you gotta jiggle the, the barand if that, that doesn't work, save google translate
17000:15:07,236 --> 00:15:09,004you gotta lift the ball inside.Yeah, no problem. save google translate
17100:15:09,005 --> 00:15:10,939But I'm serious about thisbecause the whole thing will... save google translate
17200:15:10,940 --> 00:15:12,480Will flood if you don't...All right. save google translate
17300:15:12,908 --> 00:15:14,288I got it. It's good. save google translate
17400:15:17,946 --> 00:15:20,047You want a beer? save google translate
17500:15:36,131 --> 00:15:37,965Here, an ashtray. save google translate
17600:15:40,335 --> 00:15:42,337You know those guys? save google translate
17700:15:42,338 --> 00:15:43,438No. save google translate
17800:15:49,277 --> 00:15:51,812So, uh, how wasfirst day at the lot? save google translate
17900:15:54,716 --> 00:15:56,316It was okay. save google translate
18000:16:01,289 --> 00:16:03,925It's a start though, right? save google translate
18100:16:03,926 --> 00:16:06,794I'm sure something...Something better's gonna come up. save google translate
18200:16:17,172 --> 00:16:20,774These guys don't look familiar to you?Frank, do me a favor. save google translate
18300:16:55,810 --> 00:16:57,946Stranger? save google translate
18400:16:57,947 --> 00:16:59,814Jesus Christ, you scared me, man. save google translate
18500:16:59,815 --> 00:17:02,651What do you say, Chris!What are you doing, man? save google translate
18600:17:02,652 --> 00:17:03,852Whoa!Hey. save google translate
18700:17:03,853 --> 00:17:05,420It's about fucking time, man. save google translate
18800:17:05,421 --> 00:17:06,921How you're doing?Look at you, man! save google translate
18900:17:06,922 --> 00:17:09,290Oh, man.I'm doing all right now. save google translate
19000:17:09,291 --> 00:17:11,359What about Big Sal? save google translate
19100:17:11,360 --> 00:17:14,429Oh, man! You won't be seeinghim around here no more. save google translate
19200:17:14,430 --> 00:17:16,931He bought a bar,over in Manhattan. save google translate
19300:17:16,932 --> 00:17:18,266He's doing all right. save google translate
19400:17:18,267 --> 00:17:20,435I hear he plays pokerwith the DA these days. save google translate
19500:17:20,436 --> 00:17:23,056Can you imagine?That scumbag. save google translate
19600:17:25,073 --> 00:17:27,253What about you, Chris?Any plans? save google translate
19700:17:27,976 --> 00:17:29,943Keep the judge happy. save google translate
19800:18:00,108 --> 00:18:03,528Here where it says "print" and thenthe timing when she got here... save google translate
19900:18:12,387 --> 00:18:16,089I'm gonna... I'm also gonna giveyou some forms to fill out. save google translate
20000:18:18,493 --> 00:18:20,762So, please fill these out. save google translate
20100:18:20,763 --> 00:18:23,183You keep the pen.Thank you. save google translate
20200:18:27,469 --> 00:18:29,804What are you doing here? save google translate
20300:18:29,805 --> 00:18:31,806Well, I didn't knowyou worked there. save google translate
20400:18:31,807 --> 00:18:34,442I just wanted to seehow you was doing. save google translate
20500:18:34,443 --> 00:18:37,146What do you want fromme, huh? He's in jail. save google translate
20600:18:37,147 --> 00:18:39,548Don't you feel like you fuckedthings up enough already? save google translate
20700:18:39,647 --> 00:18:41,149Hey, wait a second. He is theone who fucked things up! save google translate
20800:18:41,150 --> 00:18:42,950Get out of here! save google translate
20900:18:45,420 --> 00:18:46,987I'm sorry. save google translate
21000:18:50,825 --> 00:18:53,160You been following me for weeks. save google translate
21100:18:55,530 --> 00:18:57,197I've seen you. save google translate
21200:18:59,534 --> 00:19:01,468What do you want, Frank? save google translate
21300:19:03,438 --> 00:19:05,874Okay. save google translate
21400:19:05,875 --> 00:19:07,308I been thinking about you a lot. save google translate
21500:19:07,309 --> 00:19:08,777I been thinking aboutwhat's happened between us. save google translate
21600:19:08,778 --> 00:19:10,478I been thinking abouthow it ended, save google translate
21700:19:10,479 --> 00:19:12,247and I've been worried about you, save google translate
21800:19:12,248 --> 00:19:13,915and I wanted to see if wecould be friends, okay? save google translate
21900:19:13,916 --> 00:19:16,117I just wanted to seeif I could be there for you save google translate
22000:19:16,118 --> 00:19:19,253if you needed me sometime.That's all I wanted, okay? save google translate
22100:19:22,257 --> 00:19:24,024Yeah?Yeah. save google translate
22200:19:27,996 --> 00:19:30,136Can you be seen with me now? save google translate
22300:19:32,801 --> 00:19:34,102Can you be seenwith the "colored girl"? save google translate
22400:19:34,103 --> 00:19:36,204Come on, that's not, I... save google translate
22500:19:36,205 --> 00:19:37,405You just said it yourself, that wasa long time ago. Yes, yes, yes. save google translate
22600:19:37,406 --> 00:19:38,940And that things are different now. save google translate
22700:19:38,941 --> 00:19:40,321Leave me alone. save google translate
22800:19:44,179 --> 00:19:47,559Don't ever come back here again.Do you hear me? save google translate
22900:20:13,608 --> 00:20:15,275What's wrong? save google translate
23000:20:17,879 --> 00:20:21,515Natalie, what is it?What's the matter? save google translate
23100:20:22,250 --> 00:20:24,084$40 short. save google translate
23200:20:25,553 --> 00:20:27,555It's the second time in 10 days. save google translate
23300:20:27,556 --> 00:20:28,990I already had to spend $50 save google translate
23400:20:28,991 --> 00:20:30,525out of my own pocket last week. save google translate
23500:20:30,526 --> 00:20:33,461You need help recounting it?No. save google translate
23600:20:33,462 --> 00:20:36,965No, I already countedthree goddamned times. It's gone. save google translate
23700:20:36,966 --> 00:20:38,600Okay, so there's 40 bucks missing. save google translate
23800:20:38,601 --> 00:20:40,001It's not the end of the world. save google translate
23900:20:40,002 --> 00:20:41,401Yeah, maybe not to you. save google translate
24000:20:52,080 --> 00:20:54,740There you go, end of story. save google translate
24100:20:55,316 --> 00:20:56,484No, no, no.It's... It's not about... save google translate
24200:20:56,485 --> 00:20:58,151End of story. save google translate
24300:21:14,235 --> 00:21:15,670How're you doing? save google translate
24400:21:15,671 --> 00:21:18,172A bunch of us are going to dinner. save google translate
24500:21:18,173 --> 00:21:19,373Do you wanna come? save google translate
24600:21:21,009 --> 00:21:22,789Sure.Well, get in. save google translate
24700:23:39,647 --> 00:23:42,315Okay, just stop holding onto me. save google translate
24800:23:43,117 --> 00:23:44,552I lost a lung not a leg. save google translate
24900:23:59,834 --> 00:24:01,959Rachel, honey, stop overhere, and get me some cigarettes. save google translate
25000:24:01,985 --> 00:24:04,873- Would you, please?- Cigarettes? Dad, are you crazy? save google translate
25100:24:05,274 --> 00:24:06,706Please. save google translate
25200:24:18,252 --> 00:24:19,520Hey, Pop?Yeah. save google translate
25300:24:19,521 --> 00:24:21,122Can I ask you something?Sure! save google translate
25400:24:21,221 --> 00:24:24,826When I went to your house to getall the stuff for the hospital, save google translate
25500:24:24,827 --> 00:24:26,761I found a letter.Yeah. save google translate
25600:24:26,762 --> 00:24:28,763Uh, from Mom. save google translate
25700:24:28,764 --> 00:24:31,099And, you know,you always told us that save google translate
25800:24:31,100 --> 00:24:34,869she, she left us and...That's right. save google translate
25900:24:34,870 --> 00:24:37,638Well, the letter, youknow, it's to the judge save google translate
26000:24:37,639 --> 00:24:40,475and she's begging,begging him for custody save google translate
26100:24:40,476 --> 00:24:42,936because I was so young when you... save google translate
26200:24:43,644 --> 00:24:46,414"When you" what?You was too young "when you..." save google translate
26300:24:46,415 --> 00:24:49,750"When you" what?When I what? save google translate
26400:24:49,751 --> 00:24:52,553When I wouldn't let you growup in a whorehouse, huh? save google translate
26500:24:52,554 --> 00:24:55,289Listen, your mother... save google translate
26600:24:55,290 --> 00:24:57,125Your mother was a bitch! save google translate
26700:24:57,126 --> 00:24:58,793She was a real bitch. save google translate
26800:24:58,794 --> 00:25:01,362She beat the shit out ofyour brother and sister save google translate
26900:25:01,363 --> 00:25:03,498on a daily basis with whatevershe had in her hands. save google translate
27000:25:03,499 --> 00:25:08,769She was a violent drunk, shewas a twisted, fucking slut! save google translate
27100:25:08,770 --> 00:25:12,840And it was becauseof your fucking safety... save google translate
27200:25:12,841 --> 00:25:15,610It was because of your safetythat I kicked her out. save google translate
27300:25:15,611 --> 00:25:17,777Your safety. Yours. save google translate
27400:25:19,680 --> 00:25:22,983So you have... You have no memoriesof her! You got none! save google translate
27500:25:26,187 --> 00:25:28,887You have none, and if you did,you'd throw up. I promise you. save google translate
27600:25:31,425 --> 00:25:32,959When she died, save google translate
27700:25:34,462 --> 00:25:36,396it didn't matter to me, save google translate
27800:25:37,665 --> 00:25:39,433it didn't matter to... to her. save google translate
27900:25:39,434 --> 00:25:41,501It didn't matter to any of us. save google translate
28000:25:45,339 --> 00:25:50,545Well, look, just stayout of the past, son. save google translate
28100:25:50,546 --> 00:25:52,580Just stay out ofthe God damned past save google translate
28200:25:52,581 --> 00:25:55,583and... and liveyour own life now, okay? save google translate
28300:25:55,584 --> 00:25:56,950Please. save google translate
28400:25:58,753 --> 00:26:00,387Please, okay? save google translate
28500:26:02,323 --> 00:26:05,659Okay. Let's go, honey. save google translate
28600:26:30,551 --> 00:26:33,620Come on, Ven, Ven, Ven,Ven, Ven. Come on! save google translate
28700:26:56,944 --> 00:26:58,813Hiya, pumpkin.How you doin', huh? save google translate
28800:26:58,814 --> 00:27:00,515Hi, Daddy.Hey. save google translate
28900:27:02,583 --> 00:27:04,552She has an ear ache. save google translate
29000:27:04,553 --> 00:27:05,720Oh, has she got a fever? save google translate
29100:27:05,721 --> 00:27:07,861Yeah, but it's going down. save google translate
29200:27:08,489 --> 00:27:10,691Hey. How are you? save google translate
29300:27:10,692 --> 00:27:11,992How are you?Are you all right? save google translate
29400:27:12,426 --> 00:27:14,562What's it look like? save google translate
29500:27:14,563 --> 00:27:16,264How are you?You need anything? save google translate
29600:27:16,265 --> 00:27:17,605No. save google translate
29700:27:19,667 --> 00:27:22,035Wait. Look what I got for you. save google translate
29800:27:23,704 --> 00:27:24,704You like it? save google translate
29900:27:25,539 --> 00:27:26,760Yes. save google translate
30000:27:28,876 --> 00:27:30,477There it is. save google translate
30100:27:36,917 --> 00:27:38,619What? save google translate
30200:27:38,620 --> 00:27:40,655Is it true?What? save google translate
30300:27:40,656 --> 00:27:42,723That they got nothing? save google translate
30400:27:42,724 --> 00:27:45,425No. I mean yes, it's true, yeah. save google translate
30500:27:52,066 --> 00:27:53,867You promised me. save google translate
30600:27:56,504 --> 00:27:58,684You said this wouldn't happen. save google translate
30700:27:59,573 --> 00:28:01,914And look where we are now. save google translate
30800:28:02,510 --> 00:28:04,912Babe, babe.I can't, Anthony. save google translate
30900:28:04,913 --> 00:28:08,293I can't do it again, okay?Babe, babe. save google translate
31000:28:09,350 --> 00:28:10,850They got nothing, all right? save google translate
31100:28:13,321 --> 00:28:15,423They ain't got shit. save google translate
31200:28:15,424 --> 00:28:17,991I'm getting outtahere soon. Trust me. save google translate
31300:28:45,486 --> 00:28:46,787Fucker! save google translate
31400:28:46,788 --> 00:28:50,358You get out, you don't even call me?Jesus, Mike. save google translate
31500:28:50,359 --> 00:28:52,560Where the fuck did you come from? save google translate
31600:28:52,561 --> 00:28:54,962- Good to see you.- Hey! Hey! save google translate
31700:28:54,963 --> 00:28:56,830What're you doin'? save google translate
31800:28:57,798 --> 00:28:59,467Chitchat? save google translate
31900:28:59,468 --> 00:29:02,536We're paying you to chitchat? You wannachitchat, you go back to prison. save google translate
32000:29:02,537 --> 00:29:05,597You're paid to work, so geta fuckin' move on! Okay? save google translate
32100:29:13,381 --> 00:29:15,482Let's just go back to work, okay? save google translate
32200:29:28,629 --> 00:29:31,049What the hell is goin' on? save google translate
32300:29:55,055 --> 00:29:56,524What do you wanna know? save google translate
32400:29:56,525 --> 00:29:57,658Please, don't be mad. save google translate
32500:29:57,659 --> 00:30:01,028I'm not mad.I asked you a question. save google translate
32600:30:01,029 --> 00:30:03,596You wanna know what I did?Why I went away? save google translate
32700:30:04,598 --> 00:30:06,434Yeah. save google translate
32800:30:06,435 --> 00:30:08,569I got 12 years for killing a guy. save google translate
32900:30:08,570 --> 00:30:11,230He raped and killeda woman I was with. save google translate
33000:30:13,974 --> 00:30:15,976Listen, I spent mostof my fucking youth save google translate
33100:30:15,977 --> 00:30:18,846in correction houses andprisons, that's who I am. save google translate
33200:30:18,847 --> 00:30:20,187You wanna leave, leave. save google translate
33300:30:22,750 --> 00:30:27,588The few times I've seen myfather, he was behind bars. save google translate
33400:30:27,589 --> 00:30:30,790But what I hated the most isthat he always lied to me. save google translate
33500:30:33,093 --> 00:30:35,663I'm not sure I can get past this. save google translate
33600:30:35,664 --> 00:30:37,598But if you want me to,you gotta always be honest save google translate
33700:30:37,599 --> 00:30:39,899and you gotta tell me the truth. save google translate
33800:30:43,938 --> 00:30:45,573Yep! save google translate
33900:30:45,574 --> 00:30:47,354Hey, Frank, there's awoman here to see you. save google translate
34000:30:48,175 --> 00:30:49,243Oh, about what? save google translate
34100:30:49,244 --> 00:30:50,944She says it's private. save google translate
34200:30:52,613 --> 00:30:55,214Oh, I'm sorry, I'm sorry. save google translate
34300:31:03,657 --> 00:31:04,824Hey. save google translate
34400:31:06,760 --> 00:31:10,564Look, I'm... Uh, I'm sorryabout the other day. save google translate
34500:31:10,565 --> 00:31:12,066I don't want any trouble. save google translate
34600:31:12,067 --> 00:31:13,167Why, am I trouble right now? save google translate
34700:31:13,168 --> 00:31:16,136Please, Vanessa, I can'treally talk right now, okay? save google translate
34800:31:16,137 --> 00:31:17,872I'm working, all right? save google translate
34900:31:17,873 --> 00:31:19,840Oh, so you can come to my workbut I can't come to yours? save google translate
35000:31:19,841 --> 00:31:21,275Don't touch me. save google translate
35100:31:21,276 --> 00:31:23,511You want some help, Frank? save google translate
35200:31:23,512 --> 00:31:24,377No. save google translate
35300:31:27,749 --> 00:31:30,090You wanna go for a drink? save google translate
35400:31:33,854 --> 00:31:35,655I'll be outside. save google translate
35500:31:51,238 --> 00:31:52,773You want something to drink? save google translate
35600:31:52,774 --> 00:31:54,942No. You locked up the wrong guy. save google translate
35700:31:54,943 --> 00:31:56,010Vanessa, listen to me. save google translate
35800:31:56,011 --> 00:31:57,144No, you listen to me. save google translate
35900:31:57,145 --> 00:31:58,946I wanna know one thing. save google translate
36000:31:58,947 --> 00:32:00,180Is it because of methat you locked him up? save google translate
36100:32:00,181 --> 00:32:01,682Is it because of us? save google translate
36200:32:01,683 --> 00:32:03,184What are you talkin'... save google translate
36300:32:03,283 --> 00:32:06,954You know exactlywhat I'm talking about! save google translate
36400:32:06,955 --> 00:32:09,557Do you think I could actuallydo that even if I wanted to? save google translate
36500:32:09,558 --> 00:32:11,592Do you have any idea how muchevidence we got against him? save google translate
36600:32:11,593 --> 00:32:13,192No. You got nothing. save google translate
36700:32:14,662 --> 00:32:17,097You don't know Anthony.He's a good man. save google translate
36800:32:17,098 --> 00:32:19,667Yes, he was trouble butthat's all in the past, okay? save google translate
36900:32:19,668 --> 00:32:22,169You have no idea whatthis man has done for me, save google translate
37000:32:22,170 --> 00:32:24,939for my mother when shewas sick, for my family! save google translate
37100:32:24,940 --> 00:32:26,840When he got out,he promised me that save google translate
37200:32:26,841 --> 00:32:29,677he was gonna stay cleanfor me and for my kid. save google translate
37300:32:29,678 --> 00:32:31,110I understand. save google translate
37400:32:32,246 --> 00:32:33,746Some guys, save google translate
37500:32:35,783 --> 00:32:38,363they don't keep their promises. save google translate
37600:32:39,353 --> 00:32:41,213You're right, they don't. save google translate
37700:32:51,231 --> 00:32:53,900Where's the bathroom?Straight back. save google translate
37800:33:39,279 --> 00:33:40,681Stop following me! save google translate
37900:33:40,682 --> 00:33:42,315I'm not following you! save google translate
38000:33:46,720 --> 00:33:48,756Just stop that!Don't touch me! save google translate
38100:33:48,757 --> 00:33:49,756- Just stop... Let me just...- Don't touch me! save google translate
38200:33:49,757 --> 00:33:51,859I don't ever wannafucking see you again! save google translate
38300:33:51,860 --> 00:33:54,294You understand that?You fucking left me... save google translate
38400:33:54,295 --> 00:33:56,062I... I didn't leave you!You left me! save google translate
38500:33:56,063 --> 00:33:59,199I didn't understand myself, I wasstupid, all right? That's all! save google translate
38600:33:59,300 --> 00:34:01,301Why do you wanna fuckingcome back into my life? save google translate
38700:34:01,302 --> 00:34:03,370You fucking screwed up once, save google translate
38800:34:03,371 --> 00:34:05,906and now you wanna fuckingtake away the one fucking guy save google translate
38900:34:05,907 --> 00:34:07,741that has been good to me? save google translate
39000:34:07,742 --> 00:34:09,375I have a kid with him! save google translate
39100:34:11,311 --> 00:34:12,780You fucking... save google translate
39200:34:12,781 --> 00:34:14,848You don't fucking understand! save google translate
39300:34:14,849 --> 00:34:16,216For you, I was like... save google translate
39400:34:16,217 --> 00:34:18,318Oh yeah, a good fucking deal! save google translate
39500:34:18,319 --> 00:34:21,220Do you know what it waslike every fucking year? save google translate
39600:34:29,096 --> 00:34:31,264I fucking hate you.I hate you. save google translate
39700:34:36,737 --> 00:34:37,804Hey. save google translate
39800:34:40,874 --> 00:34:42,375No, no, no! save google translate
39900:35:45,239 --> 00:35:47,173I wanna be with you. save google translate
40000:35:49,042 --> 00:35:51,510That's what I know,I wanna be with you. save google translate
40100:35:55,048 --> 00:35:57,016I wanna be with you. save google translate
40200:35:59,486 --> 00:36:02,088And I ain't gonna leave you again. save google translate
40300:36:33,587 --> 00:36:35,322That's Vincent and Partenza. save google translate
40400:36:35,323 --> 00:36:37,391They're working with Scarfo, save google translate
40500:36:37,392 --> 00:36:39,393the one your brother put in the joint.You know them? save google translate
40600:36:39,394 --> 00:36:41,428I know him. I don't know them. save google translate
40700:36:41,429 --> 00:36:42,930Guys from Philly. save google translate
40800:36:43,029 --> 00:36:46,834They started up three, four yearsago, doing girls and scores. save google translate
40900:36:46,835 --> 00:36:49,102We've become friendly. save google translate
41000:36:49,103 --> 00:36:51,104They're prepping a job right now, save google translate
41100:36:51,105 --> 00:36:53,607except they're having troublewith some guys tipping the cops. save google translate
41200:36:53,608 --> 00:36:55,609They need someone reliable, Chris. save google translate
41300:36:55,610 --> 00:36:57,209I could introduce you. save google translate
41400:36:57,611 --> 00:36:59,011No. save google translate
41500:37:01,014 --> 00:37:03,350Understood.You change your mind, you let me know. save google translate
41600:37:03,351 --> 00:37:05,352It's your call. save google translate
41700:37:05,353 --> 00:37:07,321Whoa, Monica, babe. save google translate
41800:37:07,322 --> 00:37:09,583You look gorgeous!Hey! save google translate
41900:37:12,626 --> 00:37:14,628Old habits die hard. save google translate
42000:37:14,629 --> 00:37:16,063I was in the neighborhood. save google translate
42100:37:16,064 --> 00:37:17,444Oh, yeah? save google translate
42200:37:18,332 --> 00:37:19,533You want a drink? save google translate
42300:37:19,534 --> 00:37:22,234I'm with clients.Gotta go. save google translate
42400:37:23,136 --> 00:37:24,570Take it easy. save google translate
42500:38:17,324 --> 00:38:20,292You okay?Well, I'm good. save google translate
42600:38:20,961 --> 00:38:22,763It belongs to the city. save google translate
42700:38:23,589 --> 00:38:28,334But it's got potential. Just imagine,hot dogs, french fries, drinks, huh? save google translate
42800:38:32,239 --> 00:38:36,143I just don't wanna go intothis by myself, Chris. save google translate
42900:38:36,144 --> 00:38:38,245So what do you say?You interested? save google translate
43000:38:38,246 --> 00:38:39,680What, you want usto go into business together? save google translate
43100:38:39,681 --> 00:38:41,061Yeah! save google translate
43200:38:42,549 --> 00:38:44,051I don't got a cent to my name. save google translate
43300:38:44,052 --> 00:38:46,086We don't need much.What do we need, huh? save google translate
43400:38:46,087 --> 00:38:48,121A coat of paint? save google translate
43500:38:48,122 --> 00:38:50,590Look, the deal is, the parkcommissioner has to pick us. Right? save google translate
43600:38:50,591 --> 00:38:54,294But Martin thinks that anybodyhe recommends has a good shot. save google translate
43700:38:54,295 --> 00:38:56,129Chris, this is somethingwe could call our own. save google translate
43800:38:56,130 --> 00:38:58,265Mikey, we just been inside. save google translate
43900:38:58,266 --> 00:39:02,102It's not our bestattribute, I know that. save google translate
44000:39:02,103 --> 00:39:05,339But the mayor's looking for goodstories on his work release program. save google translate
44100:39:05,340 --> 00:39:07,840So the redemption angle works. save google translate
44200:39:09,009 --> 00:39:11,310Come on, give it a look. save google translate
44300:39:12,746 --> 00:39:15,749I mean, look at this.It's pretty much built for us. save google translate
44400:39:15,750 --> 00:39:20,286I mean fix this up a little,throw a nail here. save google translate
44500:39:22,489 --> 00:39:24,458Paint it. save google translate
44600:39:24,459 --> 00:39:26,760We change the sign, youknow, "Mike, Chris, Chris." save google translate
44700:39:26,761 --> 00:39:29,763Whatever you want, or we don'teven have to change it. save google translate
44800:39:34,501 --> 00:39:38,672♪ Girl, I can understandhow it might be save google translate
44900:39:38,673 --> 00:39:41,507♪ Kinda hard to lovea guy like me save google translate
45000:39:44,111 --> 00:39:47,513♪ I don't blame you muchfor wanting to be freefor wanting to be free' /> save google translate
45100:39:49,216 --> 00:39:52,019♪ I just wanted you to know save google translate
45200:39:52,020 --> 00:39:55,254♪ I love you betterthan your own kin did save google translate
45300:39:56,757 --> 00:39:59,559♪ From the very start save google translate
45400:39:59,560 --> 00:40:03,163♪ It's my own fault forwhat happens to my heart ♪what happens to my heart ♪' /> save google translate
45500:40:03,164 --> 00:40:04,531How you going, you're good? save google translate
45600:40:04,532 --> 00:40:05,799Yeah, I'm good.And you? save google translate
45700:40:05,800 --> 00:40:08,234Good, good.Couldn't be better. save google translate
45800:40:11,171 --> 00:40:13,539I love this song.You know it? save google translate
45900:40:14,241 --> 00:40:15,742No. save google translate
46000:40:15,743 --> 00:40:17,923How the fuck would I know it? save google translate
46100:40:26,319 --> 00:40:27,920Yeah. Hey, look. save google translate
46200:40:33,093 --> 00:40:34,426I'm, um... save google translate
46300:40:36,296 --> 00:40:42,902I'm sorry that I... I...That I stopped coming to visit you. save google translate
46400:40:45,672 --> 00:40:47,741Just, you know... save google translate
46500:40:47,742 --> 00:40:49,142You know there wasall the shit that went down save google translate
46600:40:49,143 --> 00:40:52,345and I knew that... save google translate
46700:40:52,346 --> 00:40:55,082You having a cop brother wasgoing to be tough on the inside. save google translate
46800:40:55,083 --> 00:40:57,217Oh, so you did it for me. save google translate
46900:40:57,218 --> 00:41:00,486Not one visitin nine fucking years save google translate
47000:41:01,721 --> 00:41:03,757but you did it for me?Fuck you! save google translate
47100:41:03,758 --> 00:41:06,460Listen to me, I didn't doanything that I... that I... save google translate
47200:41:06,461 --> 00:41:07,960Don't worry about it. save google translate
47300:41:08,695 --> 00:41:11,698Life goes on. save google translate
47400:41:11,699 --> 00:41:16,236♪ Now you must dowhat you gotta do ♪ save google translate
47500:41:23,844 --> 00:41:26,378He's living with you, isn't he? save google translate
47600:41:35,422 --> 00:41:37,390I'm not sure that's sucha good idea, Frank. save google translate
47700:41:37,391 --> 00:41:38,525What, is thisyour personal opinion, save google translate
47800:41:38,526 --> 00:41:41,495or is this coming from higher up? save google translate
47900:41:41,496 --> 00:41:45,832Well your brother has a very loudreputation, you know, so people talk. save google translate
48000:41:45,833 --> 00:41:48,769A man's allowed to helphis family, isn't he? save google translate
48100:41:48,795 --> 00:41:49,503Frank. save google translate
48200:41:49,504 --> 00:41:52,305I'm not gonna turn my back on himjust because I'm a cop. You know. save google translate
48300:41:52,306 --> 00:41:54,639He's trying to get his life in order again...I'm not asking you to do that. save google translate
48400:41:54,642 --> 00:41:56,910What are you asking me then? save google translate
48500:41:56,911 --> 00:42:01,348I'm just asking youto be careful, that's all. save google translate
48600:42:01,349 --> 00:42:03,610All right? You just dowhat you think is right. save google translate
48700:42:03,650 --> 00:42:05,251But be careful. save google translate
48800:42:22,702 --> 00:42:24,771Oh, fuck... save google translate
48900:42:24,772 --> 00:42:26,152Hey, is this the guy? save google translate
49000:42:27,407 --> 00:42:28,787All right, lose the hat. save google translate
49100:42:30,810 --> 00:42:33,580Sorry I'm late.Hey, Mike! How are you? save google translate
49200:42:33,581 --> 00:42:35,748Mister Herley.Hey, wow! save google translate
49300:42:37,484 --> 00:42:39,352Mike you really did it, huh? save google translate
49400:42:39,353 --> 00:42:40,820Jeez. save google translate
49500:42:40,821 --> 00:42:42,388Well... save google translate
49600:42:44,324 --> 00:42:47,961Well, great! Great job! save google translate
49700:42:47,962 --> 00:42:50,931Now, I know what I said, Mike, save google translate
49800:42:50,932 --> 00:42:55,869but unfortunately there's nothingwritten down, right? So... save google translate
49900:42:55,870 --> 00:42:59,406How... How can you say that?I mean, just like that? save google translate
50000:42:59,407 --> 00:43:00,408I'm sorry. save google translate
50100:43:00,507 --> 00:43:04,544If it was up to me, you'd get it,I mean, I gave you my full support. save google translate
50200:43:04,545 --> 00:43:06,780So what's the problem? save google translate
50300:43:06,781 --> 00:43:09,816Well, the mayor's been gettingthese anonymous letters. save google translate
50400:43:09,817 --> 00:43:11,484You know, and some ofhis people have too, save google translate
50500:43:11,485 --> 00:43:13,620and, you know, they'renot too happy about it. save google translate
50600:43:13,621 --> 00:43:16,923Wait, wait. You knew about our records,so did the commissioner, right? save google translate
50700:43:16,924 --> 00:43:19,659Yeah, right. But, this guy, save google translate
50800:43:19,660 --> 00:43:21,595you know, he's gonna make astink with the whole city. save google translate
50900:43:21,596 --> 00:43:23,263So, I mean,what do you want with me? save google translate
51000:43:23,264 --> 00:43:25,498You said it was as good as done!Yeah. save google translate
51100:43:25,499 --> 00:43:26,967That's what you said! Right?Right! I did. save google translate
51200:43:26,968 --> 00:43:29,402And, and I said I'm sorry! save google translate
51300:43:29,403 --> 00:43:31,638And I am very sorry. save google translate
51400:43:31,639 --> 00:43:34,374But, you know, we gotan election comin' up save google translate
51500:43:34,375 --> 00:43:36,009and, the mayor, he's just... save google translate
51600:43:36,010 --> 00:43:37,844I mean it's just too risky! save google translate
51700:43:37,845 --> 00:43:39,980Who sent the letters, do you know? save google translate
51800:43:39,981 --> 00:43:42,682There's no point even telling you. save google translate
51900:43:42,683 --> 00:43:46,519But if it's any consolation, Mike, thatguy's not gonna get the bid either... save google translate
52000:43:46,520 --> 00:43:48,355I don't fucking care about that!Mike. save google translate
52100:43:48,356 --> 00:43:51,691What I care about is youkeeping your fuckin' word! save google translate
52200:43:51,692 --> 00:43:53,960You fucking weasel!Don't touch me. save google translate
52300:43:53,961 --> 00:43:56,930Do not ever touch me again! save google translate
52400:43:56,931 --> 00:43:58,798You guys, now you're in real... save google translate
52500:43:58,799 --> 00:44:00,433Now you're in real trouble! save google translate
52600:44:00,434 --> 00:44:02,369This is...Now you're in... save google translate
52700:44:02,370 --> 00:44:05,272You're in such trouble! save google translate
52800:44:05,273 --> 00:44:07,741Fucking weasel!Fuck you! save google translate
52900:44:07,742 --> 00:44:09,309Fuck you! save google translate
53000:44:09,310 --> 00:44:11,711You are fucked! save google translate
53100:44:11,712 --> 00:44:12,946If I fuckin' had a gun...Fuck! save google translate
53200:44:12,947 --> 00:44:14,368- Prick!- Fuck! save google translate
53300:45:03,797 --> 00:45:05,464What is this? save google translate
53400:45:07,967 --> 00:45:09,067You're fucking serious? save google translate
53500:45:09,936 --> 00:45:12,439I don't have a choice. save google translate
53600:45:12,440 --> 00:45:14,260You're coming after mewith a judge now? save google translate
53700:45:15,742 --> 00:45:17,811You owe me, Chris. save google translate
53800:45:17,812 --> 00:45:20,87910 years of child support.I was in fucking jail! save google translate
53900:45:24,751 --> 00:45:27,020What do you thinkyou're gonna get outta me? save google translate
54000:45:27,021 --> 00:45:29,356I hear you're starting abusiness with your friend. save google translate
54100:45:29,357 --> 00:45:31,097Yeah, well that justwent up in smoke. save google translate
54200:45:33,827 --> 00:45:37,397I know you inside and out, Chris. save google translate
54300:45:37,398 --> 00:45:39,739You make promisesand then you break 'em. save google translate
54400:45:41,368 --> 00:45:44,537I'm telling you, I'm notgonna let this drop, save google translate
54500:45:44,538 --> 00:45:46,439because there are a lotta things. save google translate
54600:45:46,440 --> 00:45:47,907Things even money can't undo. save google translate
54700:45:47,908 --> 00:45:50,543What do you want from me?What do you expect me to do? save google translate
54800:45:50,544 --> 00:45:52,545I don't have anything. save google translate
54900:45:52,546 --> 00:45:54,013You know, my brother hasto lend me a fucking room. save google translate
55000:45:54,014 --> 00:45:56,234I'm at the end of my fuckingrope, you know that. save google translate
55100:45:56,983 --> 00:46:00,019Oh, yeah. Poor thing! save google translate
55200:46:00,020 --> 00:46:03,823Oh, it's been so difficult for you.Nobody is helping you. save google translate
55300:46:03,824 --> 00:46:05,959And you wanna change. save google translate
55400:46:05,960 --> 00:46:09,662Yeah, you wanna be a nice guy now. save google translate
55500:46:09,663 --> 00:46:12,399Don't give me that shit, right, youcan't change, you're trash to the core. save google translate
55600:46:12,400 --> 00:46:13,799You shut your fucking mouth! save google translate
55700:46:15,168 --> 00:46:17,748Go to your room, honey, okay? save google translate
55800:46:20,173 --> 00:46:24,243Word is you foundyourself a nice young thing. save google translate
55900:46:24,978 --> 00:46:26,512Why don't you pimp her? save google translate
56000:46:28,081 --> 00:46:30,048Huh? You out of practice? save google translate
56100:46:31,851 --> 00:46:34,511Oh, she too good for that, right? save google translate
56200:46:35,955 --> 00:46:38,792Me, am I too good for that? save google translate
56300:46:38,793 --> 00:46:40,559You shut your fuckin' mouth! save google translate
56400:46:44,030 --> 00:46:45,832You wanna know something? save google translate
56500:46:45,833 --> 00:46:48,567Your new one,she'll be hooking soon... save google translate
56600:46:53,873 --> 00:46:56,109See? save google translate
56700:46:56,110 --> 00:46:59,446I know you real well.Yeah, I know you too. save google translate
56800:46:59,447 --> 00:47:02,649You just want that money tosniff it up your fuckin' nose! save google translate
56900:47:02,650 --> 00:47:05,584No one's telling you to go on whoring.So stop judging me! save google translate
57000:47:22,168 --> 00:47:24,336Hey, what's the matter? save google translate
57100:47:26,239 --> 00:47:28,620I think it's betterwe stop seeing each other. save google translate
57200:47:32,679 --> 00:47:34,780What did I do?You didn't do anything. save google translate
57300:47:36,082 --> 00:47:37,916This fuckin' pisses me off. save google translate
57400:47:42,088 --> 00:47:44,924It pisses me off to haveto do these shitty jobs. save google translate
57500:47:44,925 --> 00:47:49,229Pisses me off to see youat that fucking desk. save google translate
57600:47:49,230 --> 00:47:52,665And all this being with you like this,without money, without anything. save google translate
57700:47:52,666 --> 00:47:55,067It fuckin' pisses me off. save google translate
57800:47:57,237 --> 00:48:00,058Can't you see I don't givea shit about any of this? save google translate
57900:48:01,207 --> 00:48:03,943I mean do you really thinkthat I care about money? save google translate
58000:48:03,944 --> 00:48:05,845Is that how you really see me? save google translate
58100:48:09,182 --> 00:48:12,082Come on, Chris, I just wanna bewith you, that's all that matters. save google translate
58200:48:14,220 --> 00:48:16,523I don't careif you bring me stuff. save google translate
58300:48:16,524 --> 00:48:18,825It's better this way, believe me. save google translate
58400:48:20,159 --> 00:48:23,659Yeah, give me a beer, please.A Miller. save google translate
58500:48:25,265 --> 00:48:26,698What'll you have? save google translate
58600:48:41,948 --> 00:48:43,283So, the situation here is save google translate
58700:48:43,284 --> 00:48:45,318we've got two crewsthat can't get out.that can't get out.' /> save google translate
58800:48:45,319 --> 00:48:47,687We're trapped here,that's the way I see itthat's the way I see it' /> save google translate
58900:48:47,688 --> 00:48:50,323and we're going to remainstuck for very long time.stuck for very long time.' /> save google translate
59000:48:50,324 --> 00:48:51,825Did you hear what the police said? save google translate
59100:48:51,924 --> 00:48:55,995We got some unbelievable news. Informationfrom monitoring the police scanner... save google translate
59200:48:55,996 --> 00:48:57,162Fuckin' pigs. save google translate
59300:48:58,965 --> 00:49:00,767Shut his fuckin' mouth! save google translate
59400:49:00,768 --> 00:49:03,428He thinks we're all fucking idiots.Shh! save google translate
59500:49:05,071 --> 00:49:08,207They wanted to kill those people,so they fucking killed 'em. save google translate
59600:49:08,208 --> 00:49:11,644Yeah, shut the TV off Frank.I'm watching, Pop. save google translate
59700:49:11,645 --> 00:49:15,315It's fucking disgusting...Bunch of fuckin' assholes.Shut the damn thing off! save google translate
59800:49:15,316 --> 00:49:16,916You know, nobody'smaking you watch. save google translate
59900:49:16,917 --> 00:49:18,585You can go inand help with dinner. save google translate
60000:49:18,586 --> 00:49:20,353Oh, you're supporting the cops?What a fucking surprise. save google translate
60100:49:20,354 --> 00:49:21,753Frank. save google translate
60200:49:27,160 --> 00:49:30,096Hey, you don't know what thefuck you're talking about, okay? save google translate
60300:49:30,097 --> 00:49:33,800They had bombs inside there, they hadgrenades, they came out firing shots. save google translate
60400:49:33,801 --> 00:49:35,868If the cops fired, that meansthey had no other option! save google translate
60500:49:35,869 --> 00:49:36,809What a fucking joke. save google translate
60600:49:36,835 --> 00:49:38,972You got no idea whatthe SLA is capable of. save google translate
60700:49:38,973 --> 00:49:41,374Your guys slaughtered themlike fucking animals. save google translate
60800:49:41,375 --> 00:49:43,743I didn't do anything, A! save google translate
60900:49:43,744 --> 00:49:45,979And B, shut the fuck up, you don'tknow what you're talking about! save google translate
61000:49:45,980 --> 00:49:48,114Guys, it's Thanksgiving!You know what? save google translate
61100:49:48,115 --> 00:49:51,084Take your turkey and shoveit up your ass. I don't give a fuck. save google translate
61200:49:51,085 --> 00:49:54,521Don't you fucking tell me I don't know whatI'm talking about. Not ever, you hear me? save google translate
61300:49:54,722 --> 00:49:56,990I've known all about copssince I was 12 years old. save google translate
61400:49:56,991 --> 00:49:58,858As far as I'm concerned, they gotexactly what was coming to them. save google translate
61500:49:58,859 --> 00:50:00,293What, you think they had a choice? save google translate
61600:50:00,294 --> 00:50:03,096Yeah. That's right, they had a choice.So did you. save google translate
61700:50:03,097 --> 00:50:05,732Don't try to make us think thatyou're the victim all of a sudden. save google translate
61800:50:05,733 --> 00:50:06,966Whoa, whoa, whoa! save google translate
61900:50:06,967 --> 00:50:09,801Don't put your fucking hands on me!Please, please! save google translate
62000:50:10,403 --> 00:50:12,705Please, my God. save google translate
62100:50:12,706 --> 00:50:14,407What is the matter with you guys? save google translate
62200:50:14,408 --> 00:50:17,410Chris, are you crazy, come on! save google translate
62300:50:17,411 --> 00:50:21,047I mean, we're never together. Now we'reall together we gotta act like animals. save google translate
62400:50:21,048 --> 00:50:23,883Do I gotta beg you guys?Please, stop making trouble! save google translate
62500:50:23,884 --> 00:50:25,852What, what are you talking about?Me making trouble? save google translate
62600:50:25,853 --> 00:50:27,587I didn't do shit, Pop!I didn't mean you. save google translate
62700:50:27,588 --> 00:50:31,087I'll tell you what... There he goes,he's got a smile now. I tell you what, save google translate
62800:50:31,088 --> 00:50:33,726I'm out of this nuthouse. If the departmentneeds me, tell them to call me at home. save google translate
62900:50:33,727 --> 00:50:35,662No! Nobody's leaving.I been cooking all morning. save google translate
63000:50:35,663 --> 00:50:37,397I mean, what're you guys,10 years old? save google translate
63100:50:37,398 --> 00:50:39,898Sit down on the couch,shut your fucking mouths. save google translate
63200:50:39,899 --> 00:50:42,001No Dad, I've had it! save google translate
63300:50:42,002 --> 00:50:44,982Please, have some manners foronce in your life, please! save google translate
63400:50:45,304 --> 00:50:47,073He's got a fuckingsmile on his face. save google translate
63500:50:47,074 --> 00:50:48,454All right, all right. save google translate
63600:50:49,242 --> 00:50:51,583Okay?All right. save google translate
63700:51:01,120 --> 00:51:03,089You little fucking prick! save google translate
63800:51:03,090 --> 00:51:04,757Yeah, yeah,go fuck yourself, convict. save google translate
63900:51:04,758 --> 00:51:07,418Oh, come on!Hey, hey, hey! save google translate
64000:51:09,396 --> 00:51:12,330Dad. Dad, you all right? save google translate
64100:51:15,368 --> 00:51:16,803Oh, my God. save google translate
64200:51:16,804 --> 00:51:20,239No, no, I'm okay. I'm okay.All right. save google translate
64300:51:20,240 --> 00:51:22,300You're bleeding. save google translate
64400:51:30,783 --> 00:51:32,163Sit the fuck down. save google translate
64500:51:34,487 --> 00:51:37,856You two assholes,sit the fuck down! save google translate
64600:51:40,960 --> 00:51:42,980Dad, you're all right? save google translate
64700:51:43,362 --> 00:51:45,096Go fix the turkey.Okay. save google translate
64800:51:48,367 --> 00:51:49,467Gimme... save google translate
64900:52:00,012 --> 00:52:02,115There's three of them. save google translate
65000:52:02,116 --> 00:52:05,451The two DeStefano brothersand Heredy... save google translate
65100:52:05,452 --> 00:52:08,855They got a bar over onNassau called Gantry's. save google translate
65200:52:08,856 --> 00:52:12,225A little neighborhood spotthat's always empty. save google translate
65300:52:12,226 --> 00:52:15,928They open it up for lunch butthey're always in there real early. save google translate
65400:52:15,929 --> 00:52:17,530It's ideal. save google translate
65500:52:17,531 --> 00:52:20,031The address ison the back of the picture. save google translate
65600:52:21,534 --> 00:52:23,468I just need toget back on my feet. save google translate
65700:52:26,072 --> 00:52:28,212I'm not gonna make a habit of this.Understood? save google translate
65800:52:28,407 --> 00:52:29,667Understood. save google translate
65900:52:36,949 --> 00:52:38,329Any questions? save google translate
66000:52:42,088 --> 00:52:43,428It's good to have you back. save google translate
66100:54:58,958 --> 00:55:02,995Listen, Chris, I'm sorry. save google translate
66200:55:02,996 --> 00:55:06,532Monica is on the street now. save google translate
66300:55:06,533 --> 00:55:09,467I had to kick her out of here.She was using. save google translate
66400:55:11,304 --> 00:55:13,238You know the house rules. save google translate
66500:55:19,645 --> 00:55:21,146Yo, Chris. save google translate
66600:55:23,015 --> 00:55:24,616I got something coming. save google translate
66700:55:25,384 --> 00:55:27,118A helluva job. save google translate
66800:55:29,188 --> 00:55:31,208You sure you don'twanna be a part of it? save google translate
66900:55:33,993 --> 00:55:35,360It's gonna be big! save google translate
67000:56:09,729 --> 00:56:11,429No, Mike, like this. save google translate
67100:56:12,565 --> 00:56:14,266Chris... save google translate
67200:56:14,267 --> 00:56:18,571Chris, Chris.Chris, I wanna go home. save google translate
67300:56:18,572 --> 00:56:21,140Chris...Shut the fuck up and listen to me! save google translate
67400:56:21,141 --> 00:56:23,376Nothing's gonna happen to us!Trust me, okay? save google translate
67500:56:23,377 --> 00:56:25,544Just stay here, and watch. save google translate
67600:56:25,545 --> 00:56:27,580Someone comes,you knock three times. save google translate
67700:56:31,650 --> 00:56:35,087All right? You understand?Three times! save google translate
67800:57:03,416 --> 00:57:08,287What are you looking for?You looking for a friend of yours? Huh? save google translate
67900:57:08,288 --> 00:57:11,791And I was scared, youknow but the funny thing is save google translate
68000:57:11,792 --> 00:57:13,358I did it for him. save google translate
68100:57:13,759 --> 00:57:15,828I just wanted to help him. save google translate
68200:57:15,829 --> 00:57:19,209I didn't want him to keep gettingin more trouble, you know? save google translate
68300:57:20,132 --> 00:57:21,834I think about it now,I feel pretty bad, save google translate
68400:57:21,835 --> 00:57:24,335'cause maybe that wasthe start of it. save google translate
68500:57:27,139 --> 00:57:28,519And I wasn't the end. save google translate
68600:57:33,245 --> 00:57:35,905I didn't tell nobodythat story before. save google translate
68700:57:38,117 --> 00:57:42,188I guess I'm kind ofashamed of that. save google translate
68800:57:42,189 --> 00:57:43,856And he always held it against me, too.He never said nothing, save google translate
68900:57:43,857 --> 00:57:47,359but he always held itagainst me, I know he did. save google translate
69000:57:47,360 --> 00:57:50,496He was pissed, I was pissed, too.I was really pissed. save google translate
69100:57:50,497 --> 00:57:54,567I can remember the firsttime that he was in prison, save google translate
69200:57:54,568 --> 00:57:56,735and he told me if I wasgonna come to visit him save google translate
69300:57:56,736 --> 00:57:58,537I had to put on... save google translate
69400:57:58,538 --> 00:58:01,774I had to put on a lot of sweaters so I'dlook bigger because I was so small. save google translate
69500:58:01,775 --> 00:58:03,609Did you do it?Of course I did. save google translate
69600:58:03,610 --> 00:58:06,110I'd have fucking doneanything he told me to. save google translate
69700:58:08,614 --> 00:58:12,154And I'm standing there, and he's, youknow, he's behind the thing and, save google translate
69800:58:13,385 --> 00:58:15,887I'm looking at himand he's clowning around. save google translate
69900:58:18,290 --> 00:58:20,070I can't remember whatwe said to each other. save google translate
70000:58:21,527 --> 00:58:24,629But I felt... I meanI felt pity for him but... save google translate
70100:58:27,833 --> 00:58:29,467I was so pissed 'cause save google translate
70200:58:31,237 --> 00:58:33,205I fucking idolized that guy. save google translate
70300:58:33,206 --> 00:58:35,773You know,he was my hero, you know? save google translate
70400:58:38,144 --> 00:58:40,284I couldn't understand, you know? save google translate
70500:58:42,381 --> 00:58:46,718I couldn't understand why he leftme on the outside, you know? save google translate
70600:59:38,204 --> 00:59:39,772Where's Janie? save google translate
70700:59:39,773 --> 00:59:41,407I didn't bring her. save google translate
70800:59:41,408 --> 00:59:42,507Why not? save google translate
70900:59:43,876 --> 00:59:45,410I left her at my mother's. save google translate
71000:59:52,418 --> 00:59:54,679What the fuck took youso long to visit me? save google translate
71100:59:59,458 --> 01:00:01,759Anthony, I'm... I'm leaving you. save google translate
71201:00:06,832 --> 01:00:07,853Fuck you. save google translate
71301:00:09,001 --> 01:00:13,872I made my decision.You lied to me and I... save google translate
71401:00:13,873 --> 01:00:17,614I don't trust you and Ican't do this anymore. save google translate
71501:00:21,313 --> 01:00:22,948Fuckin' bitch. save google translate
71601:00:22,949 --> 01:00:25,851Look at the way you talk to me! save google translate
71701:00:25,852 --> 01:00:29,421I will not have you fuck it up while I'mstuck in this shithole, you hear me? save google translate
71801:00:29,422 --> 01:00:31,763Fuck you! I wasn't the onethat fucked it up! save google translate
71901:00:33,292 --> 01:00:35,828You don't care about me, save google translate
72001:00:35,829 --> 01:00:39,665you don't care about how Ifucking feel, how we feel. save google translate
72101:00:39,666 --> 01:00:42,286Janie needs a father,she needs a family. save google translate
72201:00:44,303 --> 01:00:46,244What, you gonna provide that,back here? save google translate
72301:00:55,715 --> 01:01:00,919Even if they let you out, it'sgonna start all over again. save google translate
72401:01:00,920 --> 01:01:03,289I know it, I know it. save google translate
72501:01:03,290 --> 01:01:06,058Anthony, I don'ttrust you anymore. save google translate
72601:01:06,059 --> 01:01:07,425No. save google translate
72701:01:15,034 --> 01:01:17,174Anthony... save google translate
72801:01:20,973 --> 01:01:22,473Baby, look at me. save google translate
72901:01:24,743 --> 01:01:26,110I'm sorry. save google translate
73001:01:27,479 --> 01:01:28,859I'm sorry. save google translate
73101:01:30,617 --> 01:01:33,518Stop it, stop it,you're hurting me. save google translate
73201:01:37,556 --> 01:01:39,897Ow! You...You're hurting me. save google translate
73301:01:49,568 --> 01:01:50,868Stop crying. save google translate
73401:01:52,571 --> 01:01:54,439Fucking bitch! save google translate
73501:01:55,874 --> 01:01:57,743Listen to me. save google translate
73601:01:57,744 --> 01:01:59,604Look at me... save google translate
73701:02:01,847 --> 01:02:06,784Don't ever, ever forget to bringJanie again, you hear me? save google translate
73801:02:11,457 --> 01:02:12,490Ever. save google translate
73901:02:42,388 --> 01:02:43,809I don't want to see you again. save google translate
74001:03:39,812 --> 01:03:41,013They fired me. save google translate
74101:03:41,014 --> 01:03:42,313Fuck 'em. save google translate
74201:03:43,048 --> 01:03:44,248You'll find a better job. save google translate
74301:03:45,651 --> 01:03:46,951I don't know. save google translate
74401:03:48,887 --> 01:03:51,255I made a mistake.I wasn't thinking straight. save google translate
74501:03:52,624 --> 01:03:53,624I'm sorry. save google translate
74601:03:58,497 --> 01:03:59,317Where's the box? save google translate
74701:04:00,599 --> 01:04:01,780Um... save google translate
74801:04:02,100 --> 01:04:03,301Open it. save google translate
74901:04:17,983 --> 01:04:20,043You like it? save google translate
75001:04:23,689 --> 01:04:25,289I don't know. save google translate
75101:04:28,660 --> 01:04:30,261It's beautiful. save google translate
75201:04:31,630 --> 01:04:32,930You wanna get married? save google translate
75301:04:39,505 --> 01:04:41,038You really hurt me. save google translate
75401:04:42,875 --> 01:04:45,844And I don't wanna be hurt anymore. save google translate
75501:04:45,845 --> 01:04:47,846I've had enough troublesin my life. save google translate
75601:04:47,847 --> 01:04:49,180All right. save google translate
75701:04:52,718 --> 01:04:55,858I'm gonna make you sofucking happy, you'll see. save google translate
75801:05:14,273 --> 01:05:16,708I'm so sorry we didn't bringanything, we didn't know. save google translate
75901:05:16,709 --> 01:05:19,645Oh, I thought she saidshe didn't want to but... save google translate
76001:05:19,646 --> 01:05:22,748Ok, don't even listen to him,this is so great you're here! save google translate
76101:05:22,749 --> 01:05:24,550It's the first time Frank's broughtsomeone home for Christmas, save google translate
76201:05:24,551 --> 01:05:26,618so, that's a present in itself! save google translate
76301:05:26,619 --> 01:05:28,086Thank you! save google translate
76401:05:28,087 --> 01:05:29,347You wanna open it? save google translate
76501:05:32,124 --> 01:05:34,425Okay, Pop's. save google translate
76601:05:35,694 --> 01:05:37,595Whoa! save google translate
76701:05:37,663 --> 01:05:39,030Whoa! save google translate
76801:05:41,266 --> 01:05:43,101What, this is for me, here? save google translate
76901:05:43,102 --> 01:05:44,603Yeah. save google translate
77001:05:44,604 --> 01:05:46,424"Leon," it's me!Yeah. save google translate
77101:05:46,772 --> 01:05:48,105Wow! save google translate
77201:05:51,743 --> 01:05:53,244Frank, Frank. save google translate
77301:06:01,286 --> 01:06:03,120Jesus. save google translate
77401:06:05,324 --> 01:06:06,858You get this? save google translate
77501:06:06,859 --> 01:06:08,826I... Uh, not me! save google translate
77601:06:09,294 --> 01:06:10,315Me. save google translate
77701:06:11,763 --> 01:06:13,197Chris, I mean you're nuts. save google translate
77801:06:13,999 --> 01:06:16,635I got one. save google translate
77901:06:16,636 --> 01:06:18,703Yeah, but now you can put that one inyour room and watch it in your bed. save google translate
78001:06:19,137 --> 01:06:20,271Yeah. save google translate
78101:06:23,342 --> 01:06:24,722Well, it's very special. save google translate
78201:06:28,847 --> 01:06:30,227Thanks, buddy. save google translate
78301:06:33,919 --> 01:06:35,754That must've, uh... save google translate
78401:06:35,755 --> 01:06:36,987Well, thanks! save google translate
78501:06:40,325 --> 01:06:42,093Oh, that ring is... save google translate
78601:06:43,061 --> 01:06:46,365Oh, God.Yeah. Yeah. save google translate
78701:06:46,366 --> 01:06:48,826He had a good dayat the racetrack, so... save google translate
78801:06:57,976 --> 01:07:00,078Yeah, are youcutting the ham, or not? save google translate
78901:07:01,381 --> 01:07:04,249She really wants her ham! save google translate
79001:07:04,250 --> 01:07:07,031It looks like we could feedthe entire Israeli army here! save google translate
79101:07:11,757 --> 01:07:13,925Evening, ma'am. save google translate
79201:07:13,926 --> 01:07:17,386Do you think we could have aword with Frank for a moment? save google translate
79301:07:18,797 --> 01:07:21,867Frank. Frank! save google translate
79401:07:21,868 --> 01:07:23,300Can you come here a minute? save google translate
79501:07:33,045 --> 01:07:35,881Frank, I mean you know, really...All right, all right. save google translate
79601:07:35,882 --> 01:07:37,047It's not cool. save google translate
79701:07:39,785 --> 01:07:41,253I'm sorry, Frank, save google translate
79801:07:41,254 --> 01:07:43,595but we got to bring yourbrother in for questioning. save google translate
79901:07:43,855 --> 01:07:45,195We came to pick him up. save google translate
80001:07:46,858 --> 01:07:48,794What... What'd he do? save google translate
80101:07:48,795 --> 01:07:51,897Uh, someone hita garage last night. save google translate
80201:07:51,898 --> 01:07:53,198The one your brother worked. save google translate
80301:07:53,865 --> 01:07:55,834$5,000 was taken. save google translate
80401:07:55,835 --> 01:07:57,369And those fuckers killed the dog. save google translate
80501:07:57,370 --> 01:07:59,271No, he was with me last night. save google translate
80601:08:00,872 --> 01:08:02,973He must have gave themthe information, I... save google translate
80701:08:04,209 --> 01:08:05,176I'm sorry, Frank. save google translate
80801:08:08,447 --> 01:08:10,348Listen, hey guys, you know,it's Christmas Eve. save google translate
80901:08:10,349 --> 01:08:12,184Let me bring him in tomorrow. save google translate
81001:08:12,185 --> 01:08:14,953You don't think we don't knowit's Christmas Eve right now? save google translate
81101:08:14,954 --> 01:08:17,414You don't think we'd ratherbe with our kids right now? save google translate
81201:08:17,489 --> 01:08:18,522Talk to Connellan. save google translate
81301:08:20,192 --> 01:08:22,260And get out of the way. save google translate
81401:08:22,261 --> 01:08:25,401And you don't get involved.Otherwise we'll haul your ass in, too. save google translate
81501:08:27,165 --> 01:08:29,546And we've gottasearch your place later. save google translate
81601:08:30,168 --> 01:08:31,403Are you kidding me? save google translate
81701:08:31,404 --> 01:08:33,665I look like I'm kidding, Frank? save google translate
81801:08:34,740 --> 01:08:37,400You want to frisk me too?Frank. save google translate
81901:08:38,243 --> 01:08:39,623I'm only gonna tell you once. save google translate
82001:08:40,445 --> 01:08:42,613Get out of my way. Now. save google translate
82101:08:43,849 --> 01:08:45,189Please. save google translate
82201:09:00,398 --> 01:09:03,401My apologies, folks, really. save google translate
82301:09:03,402 --> 01:09:05,236We, uh, need to talk to you. save google translate
82401:09:06,972 --> 01:09:08,406What'd I do? save google translate
82501:09:08,407 --> 01:09:10,242Yeah, we'll talk about itat the precinct. save google translate
82601:09:10,243 --> 01:09:12,110Well, I'll tell youwhat you talk about, save google translate
82701:09:12,111 --> 01:09:14,012talk about getting the fuckout of my house. Get out! save google translate
82801:09:14,013 --> 01:09:15,313Pop, leave it.Don't worry about it. save google translate
82901:09:15,314 --> 01:09:16,515It's Christmas, youlowlife prick, get out! save google translate
83001:09:16,516 --> 01:09:17,882Pop! save google translate
83101:09:19,551 --> 01:09:21,419Baby, baby. save google translate
83201:09:21,420 --> 01:09:22,480Don't worry. save google translate
83301:09:28,193 --> 01:09:30,773I gotta get my jacket.Frankie. save google translate
83401:09:32,464 --> 01:09:34,604No, he needs togo talk to 'em, Pop. save google translate
83501:09:36,067 --> 01:09:38,970What are you lookin' at, asshole?Get the fuck out, get out! save google translate
83601:09:38,971 --> 01:09:40,170Right, come on guys! save google translate
83701:09:48,980 --> 01:09:50,916There's nothing I can do.You can't go with them? save google translate
83801:09:50,917 --> 01:09:52,217Nothin' I can do. save google translate
83901:09:52,218 --> 01:09:53,417Nothing you can do. save google translate
84001:09:54,953 --> 01:09:56,693Okay. I think that's bullshit. save google translate
84101:09:57,989 --> 01:10:00,124Bullshit. save google translate
84201:10:07,399 --> 01:10:08,739Hey, how you doing? save google translate
84301:10:10,268 --> 01:10:11,289You good? save google translate
84401:10:14,573 --> 01:10:16,674Jeez! What the fuck happened here? save google translate
84501:10:18,877 --> 01:10:20,044You want a beer? save google translate
84601:10:31,456 --> 01:10:32,836I want you to leave. save google translate
84701:10:34,059 --> 01:10:35,594You kicking me out? save google translate
84801:10:35,595 --> 01:10:37,896I'm kicking you out and thesooner the fucking better. save google translate
84901:10:37,897 --> 01:10:38,877How about right now? save google translate
85001:10:45,036 --> 01:10:47,138You just fucking used me.Oh, fuck you! save google translate
85101:10:47,139 --> 01:10:49,074And while your pals werecleaning out the safe, save google translate
85201:10:49,075 --> 01:10:51,276you got your stupid cop little brotherto vouch for you, right? Huh? save google translate
85301:10:51,277 --> 01:10:53,445I'm too fucking stupid for words. save google translate
85401:10:53,446 --> 01:10:55,013You can fucking say that again. save google translate
85501:10:55,014 --> 01:10:59,918This whole thing makes mefucking sick. Right? save google translate
85601:10:59,919 --> 01:11:03,488Why would you ever change?Oh, shut the fuck up! save google translate
85701:11:03,489 --> 01:11:07,157I don't need a lesson from a cop who'sfucking the wife of the guy he put in jail! save google translate
85801:11:07,993 --> 01:11:09,460Say that to me again? save google translate
85901:11:17,068 --> 01:11:18,729Get out! save google translate
86001:11:45,196 --> 01:11:47,296I don't want to...I don't want to... save google translate
86101:11:48,433 --> 01:11:50,173I don't want toever to see you again. save google translate
86201:11:50,502 --> 01:11:51,668Well, save google translate
86301:11:53,538 --> 01:11:56,473you might see me on Friday. save google translate
86401:12:00,979 --> 01:12:03,919These photos were taken two weeksago at Lou Rotella's place. save google translate
86501:12:06,084 --> 01:12:07,519This is Matthew Bachman,a safecracker. save google translate
86601:12:07,520 --> 01:12:09,580He did time with your brother. save google translate
86701:12:10,522 --> 01:12:11,957We're pretty certainhe was at the garage. save google translate
86801:12:11,958 --> 01:12:14,192One of the mechanicsnoticed his tattoo. save google translate
86901:12:14,193 --> 01:12:16,227It's a jail gang's marker. save google translate
87001:12:16,228 --> 01:12:18,368It's exactly the sameas your brother's. save google translate
87101:12:21,633 --> 01:12:23,368Then why the fuckdid you release him? save google translate
87201:12:23,369 --> 01:12:25,537The mechanic got scared. save google translate
87301:12:25,538 --> 01:12:27,272We found his co-worker last night. save google translate
87401:12:27,273 --> 01:12:30,054Someone left a bullet in hishead as a Christmas present. save google translate
87501:12:32,610 --> 01:12:34,511I'm gonna be very honest with you. save google translate
87601:12:36,147 --> 01:12:39,217I'm not thrilled he'sliving at your place. save google translate
87701:12:39,218 --> 01:12:41,218Hey, look at me.I'd never cover for him. save google translate
87801:12:42,020 --> 01:12:43,188Not ever. save google translate
87901:12:43,189 --> 01:12:44,455I know, Frank. save google translate
88001:12:45,991 --> 01:12:47,257You're a fine officer. save google translate
88101:12:48,159 --> 01:12:50,195But this looks bad, Frank. save google translate
88201:12:50,196 --> 01:12:51,595It's too gray for us. save google translate
88301:12:55,500 --> 01:12:57,234Either your brother moves out save google translate
88401:12:58,503 --> 01:13:00,523or I'm gonna ask for your shield. save google translate
88501:13:00,705 --> 01:13:01,872It's your call. save google translate
88601:13:03,608 --> 01:13:05,677Son of a bitch. save google translate
88701:13:05,678 --> 01:13:07,111It's the only solution. save google translate
88801:13:08,213 --> 01:13:12,450And I'd rather that you hear it fromus than read about it in the paper, save google translate
88901:13:12,451 --> 01:13:15,120or hear about it out in the hall. save google translate
89001:13:15,121 --> 01:13:17,180You going along with this? save google translate
89101:13:18,256 --> 01:13:19,857We made the decision together. save google translate
89201:13:22,627 --> 01:13:23,687I'm sorry. save google translate
89301:13:30,735 --> 01:13:33,275Best to you in the New Year. save google translate
89401:13:37,509 --> 01:13:38,542Sorry. save google translate
89501:13:40,178 --> 01:13:42,380Lieutenant, I got some news. save google translate
89601:13:42,381 --> 01:13:45,583There's word about a van, parkedat a Warde's truck drop-off point save google translate
89701:13:45,584 --> 01:13:48,286at a bank in Flatbush,since about a week. save google translate
89801:13:48,287 --> 01:13:50,555I've got a dry cleaner across thestreet pointing surveillance. save google translate
89901:13:50,556 --> 01:13:53,491Seems to me that they're preppingfor a score. Maybe a big one. save google translate
90001:13:53,492 --> 01:13:55,360Alright, let everybody know.We'll meet up in 10 minutes. save google translate
90101:13:55,361 --> 01:13:56,593Right. save google translate
90201:13:58,530 --> 01:14:02,300Frank, I want you in on this one. save google translate
90301:14:02,301 --> 01:14:03,841Don't go resign on me, all right? save google translate
90401:14:04,569 --> 01:14:05,949Have I ever let you down? save google translate
90501:14:20,185 --> 01:14:22,845What makes you so sureit's gonna happen today? save google translate
90601:14:25,256 --> 01:14:26,523I just feel it. save google translate
90701:14:28,093 --> 01:14:29,794You feel it? save google translate
90801:14:29,795 --> 01:14:32,935We're here 'cause you feel it? save google translate
90901:14:35,433 --> 01:14:37,568I know it all right.How's that, you asshole? save google translate
91001:14:38,603 --> 01:14:41,239Okay, well, we'll see, I mean... save google translate
91101:14:41,240 --> 01:14:43,420The truck's gonna be herein a minute. save google translate
91201:14:43,808 --> 01:14:45,442Nothing's moved for hours. save google translate
91301:14:46,744 --> 01:14:48,212We'll see. save google translate
91401:14:54,552 --> 01:14:57,221You understand this ismy car and not yours, right? save google translate
91501:14:58,256 --> 01:14:59,996Yeah.All right. save google translate
91601:15:02,594 --> 01:15:03,974That's ours there. save google translate
91701:15:05,296 --> 01:15:07,132There it is,that's our truck, right? save google translate
91801:15:07,133 --> 01:15:08,265Yeah. save google translate
91901:15:12,237 --> 01:15:16,141Okay, everybody stand by.Truck's pulling on the set. save google translate
92001:15:16,142 --> 01:15:19,177If this is going down, it'llbe on the exit so be ready. save google translate
92101:15:19,178 --> 01:15:22,913But do not move, I repeat, donot move until my command. save google translate
92201:15:30,488 --> 01:15:33,824I'm gonna say that again, whateverhappens, nobody moves until my cue. save google translate
92301:15:47,438 --> 01:15:49,458That's it.There's nothin' happening. save google translate
92401:15:57,315 --> 01:15:59,735All units head backto the station. save google translate
92501:16:00,351 --> 01:16:01,611Fuck. save google translate
92601:16:02,387 --> 01:16:04,189Well, that's that. save google translate
92701:16:04,190 --> 01:16:05,570Nothin' happened. save google translate
92801:16:07,659 --> 01:16:09,059Hold on. save google translate
92901:16:10,828 --> 01:16:12,396It's my fucking brother. save google translate
93001:16:13,398 --> 01:16:15,900We gotta follow the car.You sure? save google translate
93101:16:15,901 --> 01:16:19,270Lieutenant? We need to follow the truck.Something's coming. save google translate
93201:16:19,271 --> 01:16:21,506Frank, we wastedenough fucking time, here. save google translate
93301:16:21,507 --> 01:16:23,508If they were gonna hit it, they wouldadone it while they were loading. save google translate
93401:16:23,509 --> 01:16:25,410I wanna see you back in myoffice in half an hour. save google translate
93501:16:25,411 --> 01:16:27,312Follow the car.Frank, you hear what they were... save google translate
93601:16:27,313 --> 01:16:29,280Follow the fucking car!All right, all right. save google translate
93701:16:29,281 --> 01:16:31,821If you're wrongyou're in deep shit! save google translate
93801:16:32,217 --> 01:16:33,517Fucking red light. save google translate
93901:17:14,692 --> 01:17:16,794Don't fucking move!Don't move. save google translate
94001:17:16,795 --> 01:17:18,529Don't fucking move! save google translate
94101:17:18,530 --> 01:17:19,730Don't move. save google translate
94201:17:24,369 --> 01:17:27,372Car 157 to Central,emergency message. save google translate
94301:17:27,373 --> 01:17:31,809We got a 10-30 in progress on 33rdStreet between 2nd and 3rd Avenue. save google translate
94401:17:31,810 --> 01:17:35,445Suspects are armedand posing as cops. save google translate
94501:17:45,290 --> 01:17:47,758What the fuck is that?Fuck! save google translate
94601:18:04,876 --> 01:18:06,176Move. save google translate
94701:18:14,786 --> 01:18:16,186Holy shit! save google translate
94801:18:17,388 --> 01:18:19,489Frank, what the fuck, Frank! save google translate
94901:18:23,494 --> 01:18:26,030Hey, what is this,you just called for backup? save google translate
95001:18:26,031 --> 01:18:29,067Frank, they're gonnabe here in a minute. save google translate
95101:18:29,068 --> 01:18:30,467There's a lot of them! save google translate
95201:18:59,731 --> 01:19:02,066Let's get it goin'! save google translate
95301:19:02,067 --> 01:19:04,928What the fuck are you lookin' at?Look the other way! save google translate
95401:19:07,638 --> 01:19:08,939Hurry up! save google translate
95501:19:11,976 --> 01:19:13,477Go! save google translate
95601:19:35,633 --> 01:19:38,293Police! Drop your weapons,put your hands in the air! save google translate
95701:20:11,437 --> 01:20:12,669Let's go! save google translate
95801:20:20,111 --> 01:20:21,578Go, go! save google translate
95901:20:48,072 --> 01:20:50,073Don't fucking run! save google translate
96001:21:00,218 --> 01:21:01,651Freeze! save google translate
96101:21:16,167 --> 01:21:17,735Move over! save google translate
96201:21:17,736 --> 01:21:19,069Do it! save google translate
96301:21:20,905 --> 01:21:23,541Don't move! Don't move! save google translate
96401:21:23,542 --> 01:21:25,209Do not fucking move! save google translate
96501:21:25,210 --> 01:21:27,110Do not fucking move,put your hands... save google translate
96601:21:27,879 --> 01:21:29,045Put the gun down. save google translate
96701:21:29,881 --> 01:21:31,781Put the fucking gun down! save google translate
96801:21:39,090 --> 01:21:40,290Chris? save google translate
96901:21:49,700 --> 01:21:51,101Put the gun down. save google translate
97001:22:19,964 --> 01:22:21,832Mom, I'm going out! save google translate
97101:23:10,615 --> 01:23:11,815All right. save google translate
97201:23:15,052 --> 01:23:19,323The three perps that were hitcould not be identified. save google translate
97301:23:19,324 --> 01:23:21,659So far, there'sno evidence of prints, save google translate
97401:23:21,660 --> 01:23:23,960and ballistics is still pending. save google translate
97501:23:27,064 --> 01:23:29,044We wanna know what you know. save google translate
97601:23:31,969 --> 01:23:33,804Hey, we were all there. save google translate
97701:23:33,805 --> 01:23:35,840Come on, Frank, you said,"That's my brother." save google translate
97801:23:35,841 --> 01:23:37,101I heard you say it. save google translate
97901:23:41,212 --> 01:23:42,178Come on. save google translate
98001:23:46,951 --> 01:23:49,319I had an instinct. save google translate
98101:23:50,921 --> 01:23:52,355Obviously, I was wrong. save google translate
98201:23:55,826 --> 01:23:57,060So, Frank, save google translate
98301:23:59,864 --> 01:24:02,165is there anythingyou're not telling us here? save google translate
98401:24:32,296 --> 01:24:33,263Frank! save google translate
98501:24:35,232 --> 01:24:36,199Frank. save google translate
98601:24:40,371 --> 01:24:42,405You know how muchI respect you as a cop, save google translate
98701:24:43,808 --> 01:24:45,241and as a man, save google translate
98801:24:47,311 --> 01:24:48,931don't throwyour life away for him. save google translate
98901:24:51,382 --> 01:24:53,283This is not for me anymore. save google translate
99001:24:56,220 --> 01:24:58,680And I don't know if it ever was. save google translate
99101:25:27,318 --> 01:25:28,519Oh, man! save google translate
99201:25:36,026 --> 01:25:37,406You, uh... save google translate
99301:25:38,529 --> 01:25:41,097You see your brother,you talk to him? save google translate
99401:25:41,966 --> 01:25:43,132No. save google translate
99501:25:45,436 --> 01:25:47,338Let me go inside... save google translate
99601:25:47,339 --> 01:25:49,199Do you need anything?No. save google translate
99701:25:57,047 --> 01:25:58,427He, uh... save google translate
99801:25:59,416 --> 01:26:02,186He told me he tried to call you save google translate
99901:26:02,187 --> 01:26:04,607and come to see youbut you didn't want to. save google translate
100001:26:07,825 --> 01:26:09,125I got my reasons, Pop. save google translate
100101:26:13,097 --> 01:26:16,066He's getting married soon,and, I mean... save google translate
100201:26:16,067 --> 01:26:17,334He's your brother. save google translate
100301:26:17,335 --> 01:26:19,904Well, that ain't everything. save google translate
100401:26:19,905 --> 01:26:22,438I'll let you two deal with it. save google translate
100501:26:29,146 --> 01:26:30,613What's wrong with us? save google translate
100601:26:32,449 --> 01:26:36,086What's wrong with us?What's wrong with you? save google translate
100701:26:36,087 --> 01:26:38,489What's wrong with me?I'm fucking dying, save google translate
100801:26:38,490 --> 01:26:40,524that's what's wrong with me. save google translate
100901:26:40,525 --> 01:26:43,027I... save google translate
101001:26:43,028 --> 01:26:46,463I know that you thinkI was always better, I was... save google translate
101101:26:46,464 --> 01:26:48,098I favored Chris. save google translate
101201:26:48,099 --> 01:26:50,868Hey... you...No, no, no, listen to me. save google translate
101301:26:50,869 --> 01:26:52,570You know, when...When your mother left, save google translate
101401:26:52,571 --> 01:26:55,338you weren't more thana year and a half. save google translate
101501:26:59,610 --> 01:27:01,311I was... save google translate
101601:27:01,979 --> 01:27:03,359...very resentful. save google translate
101701:27:05,349 --> 01:27:07,151You know, about your mother... save google translate
101801:27:07,152 --> 01:27:10,153Every time I lookedat you, I... I saw her. save google translate
101901:27:13,023 --> 01:27:16,843And you can't imagine how much...how much you look like her. save google translate
102001:27:19,496 --> 01:27:20,663And she... save google translate
102101:27:25,035 --> 01:27:26,669She was beautiful. save google translate
102201:27:28,038 --> 01:27:33,244I know this is, youknow just all wrong, save google translate
102301:27:33,245 --> 01:27:38,215it's... I mean... it's... It's wrong andit's a horrible god-awful thing to say save google translate
102401:27:38,216 --> 01:27:41,250but it took me time... save google translate
102501:27:42,987 --> 01:27:45,656...not... not to thinkof you as a burden. save google translate
102601:27:45,657 --> 01:27:49,560I mean that doesn't excuse thatI wasn't with you all the time, save google translate
102701:27:49,561 --> 01:27:52,029but all that, save google translate
102801:27:52,030 --> 01:27:54,231with all of that, save google translate
102901:27:54,232 --> 01:27:55,466all of it, save google translate
103001:27:55,467 --> 01:27:57,100I just... save google translate
103101:28:01,338 --> 01:28:03,339I just want you to know... save google translate
103201:28:06,076 --> 01:28:08,778I think that you'rea hell of a good man, Frank. save google translate
103301:28:13,150 --> 01:28:15,619And... save google translate
103401:28:15,620 --> 01:28:17,621I don't know why this is so hardfor me to say all the time, save google translate
103501:28:17,622 --> 01:28:19,923but I guess it was my dad too... save google translate
103601:28:22,626 --> 01:28:23,694But I love you, son, save google translate
103701:28:23,695 --> 01:28:25,930I... I love you save google translate
103801:28:25,931 --> 01:28:28,498and I'm very proud. save google translate
103901:28:31,068 --> 01:28:33,302I love you and I'm proud. save google translate
104001:28:35,706 --> 01:28:37,440It's all right, Pop. save google translate
104101:28:38,709 --> 01:28:41,512I can see it's hardto be a father. save google translate
104201:28:41,513 --> 01:28:42,745Yeah. save google translate
104301:28:46,183 --> 01:28:47,316But... save google translate
104401:28:48,218 --> 01:28:50,053...not really though. save google translate
104501:28:52,122 --> 01:28:54,458Not really. save google translate
104601:28:54,459 --> 01:28:57,061Hey, banana-head, what areyou doin' over there? save google translate
104701:28:57,062 --> 01:28:58,728Huh? Come on, swings... save google translate
104801:30:00,758 --> 01:30:03,738So you can be here this afternoon? save google translate
104901:30:05,062 --> 01:30:06,262Yeah, I'll be here. save google translate
105001:30:07,331 --> 01:30:08,598Okay, thank you. save google translate
105101:30:20,577 --> 01:30:22,378I'm sorry, Frank. save google translate
105201:30:24,481 --> 01:30:25,815About what? save google translate
105301:30:27,518 --> 01:30:28,885About the fight we had. save google translate
105401:30:35,392 --> 01:30:38,361You're sorry aboutthe fight we had? save google translate
105501:30:42,833 --> 01:30:45,836"You might see me on Friday"? save google translate
105601:30:45,837 --> 01:30:48,539I don't know whatyou're talking about, save google translate
105701:30:48,540 --> 01:30:50,640but I got something to tell you... save google translate
105801:30:54,244 --> 01:30:56,445I'm gonna get married in two weeks save google translate
105901:31:00,284 --> 01:31:02,385and I really want you to be there. save google translate
106001:31:09,760 --> 01:31:12,562I know you'll come, Frank.You got a great heart. save google translate
106101:31:17,734 --> 01:31:19,635I know you'll come. save google translate
106201:32:04,181 --> 01:32:05,615Congratulations! save google translate
106301:32:07,651 --> 01:32:10,253How are you? How are you?It's good to see you. save google translate
106401:32:12,422 --> 01:32:14,291You look gorgeous! save google translate
106501:32:14,292 --> 01:32:15,491Of course I do! save google translate
106601:32:20,197 --> 01:32:21,865You talked to Frank? save google translate
106701:32:21,866 --> 01:32:24,434Yeah, yeah, he's... save google translate
106801:32:24,435 --> 01:32:26,303He... he said he'd come. save google translate
106901:32:26,304 --> 01:32:27,970He was supposed to come by the house.I think he's been delayed. save google translate
107001:32:28,605 --> 01:32:29,805Delayed? save google translate
107101:32:31,241 --> 01:32:33,309Delayed my fucking ass. save google translate
107201:33:21,592 --> 01:33:24,393Everybody can I haveyour attention, a few words... save google translate
107301:33:25,562 --> 01:33:28,631Hey, just give me a minute! save google translate
107401:33:35,272 --> 01:33:38,040I was nine years oldwhen my pop died. save google translate
107501:33:38,809 --> 01:33:41,311He was a good man. save google translate
107601:33:41,312 --> 01:33:43,813That was the toughest dayof my life. save google translate
107701:33:45,983 --> 01:33:48,852I wasn't leftwith much, you know, uh, save google translate
107801:33:48,853 --> 01:33:51,887a mother who was never home,or who couldn't care less. save google translate
107901:33:52,689 --> 01:33:54,690No brothers, no sisters... save google translate
108001:33:56,627 --> 01:33:58,395Nothing. save google translate
108101:33:58,396 --> 01:34:00,896That day I became partof Chris's family. save google translate
108201:34:01,765 --> 01:34:04,301I never went hungry. save google translate
108301:34:04,302 --> 01:34:06,670Nobody bullied me. save google translate
108401:34:06,671 --> 01:34:08,839He became my older brother, save google translate
108501:34:08,840 --> 01:34:12,309the family I never had. save google translate
108601:34:12,310 --> 01:34:15,678I was just... I was just a kidthree houses down... save google translate
108701:34:16,613 --> 01:34:17,873And he did that for me. save google translate
108801:34:21,718 --> 01:34:25,455I gladly call you my friend, evenmore important, you're my brother. save google translate
108901:34:25,456 --> 01:34:26,637And I love you. save google translate
109001:34:28,358 --> 01:34:32,929So let's raise a glass and wishthese two beautiful people save google translate
109101:34:32,930 --> 01:34:35,666a wonderful and prosperousfuture together... save google translate
109201:34:35,667 --> 01:34:37,466- Salud!- Salud! save google translate
109301:34:55,852 --> 01:34:59,622Oh, look who it is. save google translate
109401:35:00,557 --> 01:35:02,558You gotta be kidding me. save google translate
109501:35:03,093 --> 01:35:04,493Get in. save google translate
109601:35:13,370 --> 01:35:15,471Bye, Bubby!Bye. save google translate
109701:35:22,679 --> 01:35:24,514Nice location. save google translate
109801:35:24,515 --> 01:35:27,117How many of thesedid you say you had? save google translate
109901:35:27,118 --> 01:35:30,698Got two more which shouldbe finished in a month. save google translate
110001:35:30,987 --> 01:35:34,024I pay the rent,take care of the fines. save google translate
110101:35:34,025 --> 01:35:35,892If you're interested,you take care of the rest. save google translate
110201:35:35,893 --> 01:35:38,395You collect the money, save google translate
110301:35:38,396 --> 01:35:41,031make sure the girlsare working, not fighting, save google translate
110401:35:41,032 --> 01:35:43,700finding new talent... save google translate
110501:35:43,701 --> 01:35:47,736As for us, we want nothing todo with the girls. Understood? save google translate
110601:35:49,806 --> 01:35:51,541What's in it for me? save google translate
110701:35:51,542 --> 01:35:53,075You gotta name your price. save google translate
110801:35:53,777 --> 01:35:55,145Thousand a week. save google translate
110901:35:55,146 --> 01:35:57,814You don't sell yourself short. save google translate
111001:35:57,815 --> 01:36:01,151Do you know who's gonnaspend that money? save google translate
111101:36:01,152 --> 01:36:03,819I'm doing all of this shitto feed them, remember? save google translate
111201:36:05,055 --> 01:36:07,624All right. save google translate
111301:36:07,625 --> 01:36:11,165But your girls are gonna haveto make at least 3,000 a week. save google translate
111401:36:11,395 --> 01:36:12,735Are you in? save google translate
111501:36:13,497 --> 01:36:15,865Yeah. But one condition, save google translate
111601:36:16,700 --> 01:36:18,101I ain't hooking no more. save google translate
111701:36:18,102 --> 01:36:20,403Long as I get the money,I don't care. save google translate
111801:36:35,786 --> 01:36:39,189Now listen, no fucking drugs. save google translate
111901:36:39,190 --> 01:36:42,559I want a clean house. I hear anythinglike that going on with them... save google translate
112001:36:42,560 --> 01:36:44,828Um... save google translate
112101:36:44,829 --> 01:36:46,596That's over. I'm clean. save google translate
112201:36:46,597 --> 01:36:48,457Yeah?Yeah. save google translate
112301:36:50,467 --> 01:36:53,903Trust me, this isjust the beginning. save google translate
112401:37:05,081 --> 01:37:06,682You wanna try it out? save google translate
112501:37:08,084 --> 01:37:10,153Come on, Chris... save google translate
112601:37:10,154 --> 01:37:12,022Fuck me. save google translate
112701:37:12,023 --> 01:37:13,403You're dying to, I know you are. save google translate
112801:37:14,157 --> 01:37:16,092I just got married. save google translate
112901:37:16,093 --> 01:37:17,793Yeah... save google translate
113001:37:18,595 --> 01:37:19,995And? save google translate
113101:37:21,565 --> 01:37:23,732It'll be your wedding present. save google translate
113201:37:29,072 --> 01:37:30,452Come on... save google translate
113301:37:39,483 --> 01:37:40,950Here is one of the rooms. save google translate
113401:37:42,152 --> 01:37:44,053Room. Bathroom. save google translate
113501:37:45,555 --> 01:37:46,956Another room. save google translate
113601:37:48,258 --> 01:37:50,126And another room! save google translate
113701:37:50,127 --> 01:37:51,293Come! save google translate
113801:37:52,929 --> 01:37:55,798And when you're done,you put your take in here. save google translate
113901:37:57,234 --> 01:38:00,135And no drugs in the house.We stay clean, am I clear? save google translate
114001:39:03,066 --> 01:39:04,333You stay here. save google translate
114101:39:08,572 --> 01:39:09,952Open up! save google translate
114201:39:11,708 --> 01:39:14,368Holy shit! save google translate
114301:39:14,878 --> 01:39:17,146Get down here,you fucking piece of shit! save google translate
114401:39:20,150 --> 01:39:22,818I wanna see my daughter,you hear me? save google translate
114501:39:25,855 --> 01:39:28,291You got my wife, my kid... save google translate
114601:39:28,292 --> 01:39:30,959Who the fuck do you think I am? save google translate
114701:39:33,730 --> 01:39:34,697Vanessa! save google translate
114801:39:40,704 --> 01:39:43,324Come on, Frankie boy. save google translate
114901:39:45,675 --> 01:39:47,677Is that all you got?Shut your fucking mouth! save google translate
115001:39:47,678 --> 01:39:49,279You fucking coward! save google translate
115101:39:49,280 --> 01:39:50,780You're fucked,you know that, right? save google translate
115201:39:50,781 --> 01:39:52,782Shut your mouth! save google translate
115301:39:52,783 --> 01:39:54,163Watch your head, now... save google translate
115401:39:55,118 --> 01:39:57,020You fuck!Listen. save google translate
115501:39:57,021 --> 01:39:59,656We're not gonna be ableto hold him for too long. save google translate
115601:39:59,657 --> 01:40:01,197You know that, don't you? save google translate
115701:40:03,293 --> 01:40:05,761All right.Take care of yourself. save google translate
115801:40:32,055 --> 01:40:34,957I think maybe we shouldleave town for a little while. save google translate
115901:40:36,993 --> 01:40:39,493Wait for things to cool down. save google translate
116001:40:41,231 --> 01:40:43,198He won't cool down. save google translate
116101:41:18,702 --> 01:41:20,135How ya doin'? save google translate
116201:41:21,771 --> 01:41:23,272Can I come in? save google translate
116301:41:38,788 --> 01:41:40,455You're going on a trip? save google translate
116401:41:41,925 --> 01:41:43,827I... We're gonna... save google translate
116501:41:43,828 --> 01:41:45,995Go away for a little whilein the morning. save google translate
116601:41:45,996 --> 01:41:46,863Where'll you go? save google translate
116701:41:46,864 --> 01:41:48,798Bridgeport. save google translate
116801:41:48,799 --> 01:41:50,365Oh, Kellner's old place? save google translate
116901:41:55,438 --> 01:41:59,174Oh, uh, Pop left a boxof old movies for you. save google translate
117001:42:01,878 --> 01:42:03,947Now listen, Frank. save google translate
117101:42:03,948 --> 01:42:06,883You didn't come to the wedding. save google translate
117201:42:06,884 --> 01:42:09,424I been thinking about it,and that's all right. save google translate
117301:42:11,221 --> 01:42:13,155But Natalie's pregnant. save google translate
117401:42:16,326 --> 01:42:19,746And we want you to considerbeing godfather to our child. save google translate
117501:42:22,465 --> 01:42:25,125It's gonna be the best thingI've ever done in my life. save google translate
117601:42:28,938 --> 01:42:31,358But I gotta tell you,if you say no, save google translate
117701:42:32,776 --> 01:42:34,309I'm gonna be really pissed. save google translate
117801:42:46,156 --> 01:42:48,424You look really good. save google translate
117901:42:48,425 --> 01:42:49,606Thanks. save google translate
118001:42:51,227 --> 01:42:55,999Yeah. It's ironic, you know? save google translate
118101:42:56,000 --> 01:42:58,401I'm sittin' here in a rattyold T-shirt and jeans, save google translate
118201:42:58,402 --> 01:43:02,205and you got on youyour fancy suit, save google translate
118301:43:02,206 --> 01:43:04,507and probably rolled upin a nice car. save google translate
118401:43:04,508 --> 01:43:08,289If you're gonna give me a fuckinglecture, you can forget about it. save google translate
118501:43:26,462 --> 01:43:29,031See, I can't ever trust you again. save google translate
118601:43:41,177 --> 01:43:43,345Which is why I'm gonna do it. save google translate
118701:43:46,049 --> 01:43:47,629I'll be the godfather to your kid. save google translate
118801:44:04,367 --> 01:44:06,827Yeah, he's been outa couple days... save google translate
118901:44:16,179 --> 01:44:17,559Look who we got here! save google translate
119001:44:19,015 --> 01:44:21,618It's been a while.How you doin'? save google translate
119101:44:21,619 --> 01:44:23,051Good night. save google translate
119201:44:23,586 --> 01:44:25,622What's up, man? save google translate
119301:44:25,623 --> 01:44:27,997I heard about yourlittle score, nice job! save google translate
119401:44:28,023 --> 01:44:30,392Thanks.How's the family? save google translate
119501:44:33,029 --> 01:44:35,932Enjoy your night. save google translate
119601:44:35,933 --> 01:44:37,533You never knowwhen shit gets ugly, right? save google translate
119701:44:37,534 --> 01:44:39,634What the fuck is thatsupposed to mean? save google translate
119801:44:41,137 --> 01:44:42,472Your brother, you know... save google translate
119901:44:57,020 --> 01:45:00,055Now you listen to me,you fuckin' punk. save google translate
120001:45:01,424 --> 01:45:04,093You touch a hairon my brother's head, save google translate
120101:45:04,094 --> 01:45:05,628and I will fucking kill you. save google translate
120201:45:05,629 --> 01:45:07,562You understand? save google translate
120301:45:37,527 --> 01:45:38,628Have you got any tape? save google translate
120401:45:38,629 --> 01:45:40,029Jesus, what do you wanna do? save google translate
120501:45:40,030 --> 01:45:42,065I need him to disappearfor a few days. save google translate
120601:45:42,066 --> 01:45:44,467Don't you think he'll be more than alittle pissed off when you let him go? save google translate
120701:45:44,468 --> 01:45:45,969Then he'll really goafter your brother. save google translate
120801:45:45,970 --> 01:45:48,705My brother's leavingthe city tomorrow. save google translate
120901:45:48,706 --> 01:45:51,040We need to keep himhere until Friday. save google translate
121001:45:51,041 --> 01:45:53,242Chris, he's gonna come after you.Let's fucking do him now. save google translate
121101:45:53,243 --> 01:45:55,143Let me handle this. save google translate
121201:45:55,578 --> 01:45:57,079Help me tie him up. save google translate
121301:46:04,454 --> 01:46:05,434Chris! save google translate
121401:46:16,499 --> 01:46:18,133Yeah... save google translate
121501:46:26,242 --> 01:46:28,077What the fuck are you doing here? save google translate
121601:46:28,078 --> 01:46:29,645You think I belong to you? save google translate
121701:46:29,646 --> 01:46:31,681I don't belong to you, I belong to me.Get the fuck inside! save google translate
121801:46:31,682 --> 01:46:33,415I belong to me. save google translate
121901:46:36,319 --> 01:46:38,521What the fuck did I tell you? save google translate
122001:46:38,522 --> 01:46:41,657You told your friends I was givingfree ones? You think I'm yours? save google translate
122101:46:41,658 --> 01:46:45,660Look what this fucker did to me.I told you I ain't hooking no more! save google translate
122201:46:48,064 --> 01:46:50,166I did everything you asked me, save google translate
122301:46:50,167 --> 01:46:51,801I stopped using,I collect your fucking money! save google translate
122401:46:51,802 --> 01:46:53,669What did I fucking tell you? save google translate
122501:46:53,670 --> 01:46:55,371I said you don't comeand talk to me ever! save google translate
122601:46:55,372 --> 01:46:57,607What the fuck is goingthrough your mind? save google translate
122701:46:57,608 --> 01:46:59,709They got cops all over the place! save google translate
122801:46:59,710 --> 01:47:01,143Are you fuckin' stupid? save google translate
122901:47:27,503 --> 01:47:28,838Say, baby! save google translate
123001:47:28,839 --> 01:47:30,807What you doin' walkin'by yourself tonight? save google translate
123101:47:30,808 --> 01:47:32,575You wanna go partywith us tonight? save google translate
123201:47:32,576 --> 01:47:33,842It's cool! save google translate
123301:48:31,334 --> 01:48:35,237No, no, baby...Here you pay after you fuck... save google translate
123401:48:37,540 --> 01:48:40,375Sorry, honey.You're already fucked. save google translate
123501:48:43,513 --> 01:48:45,181All right. Let's go. save google translate
123601:48:45,182 --> 01:48:47,349Hey! Hey! Shit,I don't know her! save google translate
123701:48:50,586 --> 01:48:51,886Don't touch me, pigs! save google translate
123801:48:52,922 --> 01:48:54,302All right. Let's go. save google translate
123901:48:56,692 --> 01:48:57,952Let's go! save google translate
124001:48:59,595 --> 01:49:01,429Get off! save google translate
124101:49:02,832 --> 01:49:04,467Don't touch me! save google translate
124201:49:04,468 --> 01:49:06,268Come on! Shut up! save google translate
124301:49:12,441 --> 01:49:14,309You think you're smart? save google translate
124401:49:16,312 --> 01:49:17,479Right? save google translate
124501:49:20,316 --> 01:49:22,384I don't think anything. save google translate
124601:49:24,854 --> 01:49:26,388Yeah? save google translate
124701:49:28,457 --> 01:49:30,558Well, you're not as smartas you think you are. save google translate
124801:49:33,429 --> 01:49:35,530What do you think isgonna happen to you? save google translate
124901:49:38,834 --> 01:49:40,236I don't know. save google translate
125001:49:40,237 --> 01:49:41,736Same as always, save google translate
125101:49:42,738 --> 01:49:44,874I don't give a fuck anymore. save google translate
125201:49:44,875 --> 01:49:47,475Yeah, see, this isn't thesame as always, sweetheart. save google translate
125301:49:49,579 --> 01:49:51,946That little Italian girl,she told us everything. save google translate
125401:49:53,783 --> 01:49:55,317Everything. save google translate
125501:49:57,453 --> 01:49:59,222Now, if you really arequeen of that hive, save google translate
125601:49:59,223 --> 01:50:01,389well, then, you deservewhat's coming your way. save google translate
125701:50:02,892 --> 01:50:05,360But if you're justa working stiff, well, save google translate
125801:50:06,896 --> 01:50:08,716that's kind of a waste,don't you think? save google translate
125901:50:15,972 --> 01:50:17,472All right. save google translate
126001:50:21,477 --> 01:50:24,247We're going to put youback inside. save google translate
126101:50:24,248 --> 01:50:26,908Why don't you think it over fora little and get back to us? save google translate
126201:50:29,752 --> 01:50:31,920Oh there is one more thing,Miss D'Amato. save google translate
126301:50:33,489 --> 01:50:36,391You are aware thatthe Italian girl is a minor? save google translate
126401:50:41,897 --> 01:50:43,865You didn't know that? save google translate
126501:50:45,501 --> 01:50:47,135Well, think about that. save google translate
126601:50:48,571 --> 01:50:51,740Possession of narcotics,underage girls, save google translate
126701:50:53,709 --> 01:50:57,946it'd be a long, long timeinside for you, save google translate
126801:50:59,015 --> 01:51:00,582no question. save google translate
126901:51:48,465 --> 01:51:49,631Yeah. save google translate
127001:51:52,668 --> 01:51:54,202That's all. save google translate
127101:51:57,373 --> 01:51:58,740Have a seat. save google translate
127201:52:10,453 --> 01:52:13,113Police, open up! save google translate
127301:52:15,958 --> 01:52:18,627Hey, sport, police, mind if we come in?No. save google translate
127401:52:18,628 --> 01:52:20,096Is this your mother's room? save google translate
127501:52:20,097 --> 01:52:21,864Yeah. save google translate
127601:52:21,865 --> 01:52:24,367Go back to sleep, kid, we'llshut the door when we're done. save google translate
127701:52:24,368 --> 01:52:26,295It'd be better if you'd shut up! save google translate
127801:52:26,321 --> 01:52:28,704Well, this kid's got balls! save google translate
127901:52:28,705 --> 01:52:30,646Don't worry we'll be quick. save google translate
128001:52:35,578 --> 01:52:36,644See? save google translate
128101:52:46,148 --> 01:52:47,188Yeah. save google translate
128201:52:47,189 --> 01:52:50,558Frank, it's me. SorryI'm calling you so late. save google translate
128301:52:50,659 --> 01:52:52,027I know how you... save google translate
128401:52:52,028 --> 01:52:53,996What, you woke me up to apologize? save google translate
128501:52:53,997 --> 01:52:56,097No, no. I, uh... save google translate
128601:52:57,533 --> 01:52:59,502It's about your brother. save google translate
128701:52:59,503 --> 01:53:01,803You... you were right,he was, there. You... save google translate
128801:53:03,005 --> 01:53:04,739You... you put a bullet into him. save google translate
128901:53:08,110 --> 01:53:09,878You still there? save google translate
129001:53:12,014 --> 01:53:13,181Yeah. save google translate
129101:53:16,685 --> 01:53:18,621You know, save google translate
129201:53:18,622 --> 01:53:20,689I don't have to tell you, youknow, me telling you this is... save google translate
129301:53:20,690 --> 01:53:21,956When? save google translate
129401:53:24,193 --> 01:53:26,293Uh, first thing in the morning. save google translate
129501:54:18,747 --> 01:54:19,914Hello? save google translate
129601:54:23,719 --> 01:54:24,886Hello? save google translate
129701:54:27,189 --> 01:54:28,156Hello? save google translate
129801:55:05,561 --> 01:55:08,130Was that the phone? save google translate
129901:55:08,131 --> 01:55:10,832Yeah. It was nobody,honey, wrong number. save google translate
130001:55:12,768 --> 01:55:14,235Go back to sleep. save google translate
130101:55:43,866 --> 01:55:45,299Police! save google translate
130201:55:48,904 --> 01:55:50,205Chris! save google translate
130301:55:50,206 --> 01:55:53,007Police! Police!Don't fucking move! save google translate
130401:56:58,807 --> 01:57:02,111I just called your place, somebodypicked up but didn't say nothing. save google translate
130501:57:02,112 --> 01:57:04,312It's the cops.They're after me. save google translate
130601:57:14,056 --> 01:57:15,823Chris, Louis is dead. save google translate
130701:57:16,392 --> 01:57:17,660What? save google translate
130801:57:17,661 --> 01:57:19,795They found his body in the cellar. save google translate
130901:57:19,796 --> 01:57:22,097Bobby just called me. save google translate
131001:57:22,098 --> 01:57:24,479We don't know where Scarfo is. save google translate
131101:57:33,910 --> 01:57:36,444Look, I want you to givethis to Natalie. All of it. save google translate
131201:57:37,379 --> 01:57:39,281What about your brother? save google translate
131301:57:39,282 --> 01:57:41,742Scarfo's all over him,he wants him bad. save google translate
131401:57:41,750 --> 01:57:43,184I know. save google translate
131501:58:19,421 --> 01:58:21,890They left!What? save google translate
131601:58:21,891 --> 01:58:24,511They left, they gave methe keys for the plants. save google translate
131701:58:25,227 --> 01:58:27,396What's up?Is he in trouble? save google translate
131801:58:27,397 --> 01:58:29,778His brother was here about halfhour ago, lookin' for them. save google translate
131901:58:30,466 --> 01:58:32,034Did you tell him wherethey were going? save google translate
132001:58:32,035 --> 01:58:34,202Yeah. Grand Central. Why? save google translate
132102:01:15,964 --> 02:01:17,064He's running! save google translate
132202:01:45,045 --> 02:01:48,595The 8:30 New Havenline with stops in save google translate
132302:01:48,596 --> 02:01:52,267Mount Vernon, New Rochelle, Harrison,Stamford, Norwalk, Westport, save google translate
132402:01:52,268 --> 02:01:56,137Fairfield and Bridgeport willbe departing on Track 18. save google translate
132502:02:33,675 --> 02:02:35,610Police! Freeze! save google translate
132602:02:35,611 --> 02:02:37,411Get on the fuckin' floor now! save google translate
132702:02:40,048 --> 02:02:41,516On your fuckin' knees, now! save google translate
132802:02:41,517 --> 02:02:43,485Now! Down now!Police, freeze! save google translate
132902:02:43,486 --> 02:02:45,754Get the fuck on the floor.On the floor, you hear me! save google translate
133002:02:45,755 --> 02:02:48,423Get down! Get down! Get the fuck downbefore I blow your fucking head off! save google translate
133102:02:48,424 --> 02:02:49,725On the floor, you hear me?Get down. save google translate
133202:02:49,726 --> 02:02:52,027Hands up!Get your fuckin' hands up, now! save google translate
133302:02:52,028 --> 02:02:53,128Hands up! save google translate
133402:02:53,129 --> 02:02:54,310Good. save google translate
133502:02:55,664 --> 02:02:57,232Lay down! save google translate
133602:02:57,233 --> 02:02:58,500Lay the fuckdown! Now! save google translate
133702:02:58,501 --> 02:02:59,601Get down!Lay down! Now! save google translate
133802:02:59,602 --> 02:03:00,669Lay down!Now! save google translate
133902:03:00,670 --> 02:03:02,037Lay the fuck down now!Now! save google translate
134002:03:02,038 --> 02:03:03,105Down!Get down! save google translate
134102:03:03,106 --> 02:03:04,339Down!Lay down! save google translate
134202:03:04,340 --> 02:03:06,141I'll put one in your fucking skull. save google translate