แปล Blue-Jasmine partที่ 1

คำแนะนำในการใช้งาน

- ให้แปลจากช่องด้านซ้าย(sub_eng) แล้วกรอกข้อมูลช่องขวา(sub_thai)

- การเซฟให้กดที่ปุ่มเซฟ หรือ enter ก้ได้

- แนะนำให้เปิดหนังแล้วแปลไปด้วย จะแปลรู้เรื่องกว่า

- ข้อความที่แปลจาก google translate เป็นapiจากgoogleทีนำมาใช้อีกทีการแปลอาจไม่สมบูรณ์ อาจจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม

- google translate จะล๊อกให้เลือกแปลจาก eng เป็น thai เท่านั้น ถ้าเป็นภาษาอื่นไม่จำเป็นต้องแปลก็ได้

- คำไหนที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้เว้นไว้ แอดมินจะทำการตรวจสอบให้อีกครั้งนึง

- เมื่อแปลครบ 100% จะหยุดให้แปลทันที แล้วจะทำการอัพเดทซับให้ทันที

<<<<< กลับไปหน้าแรก     ดูหนังเรื่องนี้NOTimeSub_EngSub_ThaiAction
100:01:30,250 --> 00:01:32,250There was no one like Hal. save google translate
200:01:32,460 --> 00:01:35,060He met me at a party and swept me off my feet. save google translate
300:01:35,260 --> 00:01:36,760"Blue Moon" was playing. save google translate
400:01:36,970 --> 00:01:38,470You know "Blue Moon?" Sure. save google translate
500:01:38,680 --> 00:01:40,170I still remember that. save google translate
600:01:42,850 --> 00:01:46,150And one more year and I would have graduated. save google translate
700:01:46,350 --> 00:01:50,200But I quit BU to marry him.I mean, what was I learning at school anyway? save google translate
800:01:50,400 --> 00:01:53,450I mean, can u picture me as an anthropologist? save google translate
900:01:55,490 --> 00:01:56,990Is that a joke? save google translate
1000:01:57,200 --> 00:02:00,540The sex was always great.Well, he was nine years older than me. save google translate
1100:02:00,740 --> 00:02:02,740He'd already made and lost a fortune. save google translate
1200:02:02,950 --> 00:02:06,000But then he made it back, and more.I mean, much more. save google translate
1300:02:06,200 --> 00:02:07,500God, he was dynamic. save google translate
1400:02:07,710 --> 00:02:10,430Taught me everything I know about real lovemaking, save google translate
1500:02:10,630 --> 00:02:12,850not that I care to get too graphic. save google translate
1600:02:13,050 --> 00:02:16,270Believe me when I tell u.They tried six medications on me. save google translate
1700:02:16,470 --> 00:02:18,090Cocktails, they call them. save google translate
1800:02:18,300 --> 00:02:20,890The only cocktail that helped was a Stoli martini. save google translate
1900:02:21,090 --> 00:02:22,350I never trusted doctors. save google translate
2000:02:22,550 --> 00:02:25,180Doctors put both my parents in early graves. save google translate
2100:02:25,390 --> 00:02:27,230I have never been to San Francisco. save google translate
2200:02:27,430 --> 00:02:30,440And Hal and I traveled everywhere.I hear it's beautiful. save google translate
2300:02:30,650 --> 00:02:33,490I'll be staying with my sister, Ginger.She's divorced. save google translate
2400:02:33,690 --> 00:02:37,910Biologically, she's not my sister.She's adopted. We're both adopted.{i}' /> save google translate
2500:02:38,110 --> 00:02:40,860I couldn't stand her ex-husband. He used to hit her. save google translate
2600:02:41,070 --> 00:02:43,040That's mine. The Vuitton. save google translate
2700:02:43,240 --> 00:02:46,120My plan is to start a new life out here. Hm. save google translate
2800:02:46,330 --> 00:02:48,960Put everything behind me and start fresh. save google translate
2900:02:49,160 --> 00:02:53,390Go West. Was it Horace Greeley who said that? "Go West." save google translate
3000:02:53,590 --> 00:02:56,890Oh, there's my family. It was really nice talking to u. save google translate
3100:02:57,090 --> 00:02:59,680Oh, I'll call u, maybe for lunch. save google translate
3200:02:59,880 --> 00:03:02,230I don't have ur number. save google translate
3300:03:02,970 --> 00:03:07,270Who's that woman u were talking to?I was sitting next to her on the plane. save google translate
3400:03:07,470 --> 00:03:08,900She was talking to herself. save google translate
3500:03:09,100 --> 00:03:11,780I thought she said something to me. I said, "What?" save google translate
3600:03:11,980 --> 00:03:14,980But she couldn't stop babbling about her life. save google translate
3700:03:32,170 --> 00:03:34,670Where-? Where am I exactly? save google translate
3800:03:34,880 --> 00:03:38,100You said 305 South Van Ness. save google translate
3900:03:44,050 --> 00:03:47,310Can u wait, help me with my bags?Sure. save google translate
4000:03:52,560 --> 00:03:55,060Where she is? save google translate
4100:03:55,310 --> 00:03:57,490She expected me. save google translate
4200:03:58,020 --> 00:04:00,650The plane was on time. save google translate
4300:04:07,240 --> 00:04:08,620Yes, I'mI'm You all right? save google translate
4400:04:08,830 --> 00:04:12,800I'm fine.I just sometimes get where I can't take a deep breath save google translate
4500:04:13,000 --> 00:04:17,880and when I can, it makes me panic and it makes it even worse. save google translate
4600:04:18,090 --> 00:04:19,760Okay. save google translate
4700:04:21,510 --> 00:04:24,010Could I have some privacy? Sure, sure. save google translate
4800:04:24,220 --> 00:04:25,970Hello, Ginger? save google translate
4900:04:26,180 --> 00:04:28,650Yes, I'm here. I'm right in front of the place. save google translate
5000:04:28,850 --> 00:04:30,980It is 305? save google translate
5100:04:33,190 --> 00:04:35,860Ugh. Well, how long? save google translate
5200:04:36,150 --> 00:04:39,150What? Where is it? save google translate
5300:04:39,360 --> 00:04:42,860No, no, I see it. Okay. Oh, okay. save google translate
5400:04:43,070 --> 00:04:46,540JustWould u please hurry?My sister left the keys in the bar. save google translate
5500:04:46,740 --> 00:04:48,710Can u wait?Sure. save google translate
5600:05:11,350 --> 00:05:12,980Is that it? save google translate
5700:05:16,520 --> 00:05:18,270Thank u. save google translate
5800:05:19,360 --> 00:05:21,200Oh, thank u. save google translate
5900:05:21,400 --> 00:05:24,400Have a great day, all right? Bye-bye. save google translate
6000:05:29,070 --> 00:05:31,420So, what do u think? I love it. save google translate
6100:05:31,620 --> 00:05:34,540Make sure the fireplaces work.I don't like when they're for show. save google translate
6200:05:34,750 --> 00:05:37,550It's so light and airy and the ceilings are so high. save google translate
6300:05:37,750 --> 00:05:40,590How can anyone breathe with a low ceiling? The view. save google translate
6400:05:40,790 --> 00:05:43,390You wanted Fifth Avenue. Central Park. Superb. save google translate
6500:05:43,590 --> 00:05:45,310Oh, this space is perfect. save google translate
6600:05:45,510 --> 00:05:47,230We hardly have to do a thing. save google translate
6700:05:47,430 --> 00:05:49,770You shouldn't spoil me so. Well, why not? save google translate
6800:05:49,970 --> 00:05:52,560Who else am I gonna spoil? Did I tell u my news? save google translate
6900:05:52,760 --> 00:05:54,890What?Danny is gonna be living with us. save google translate
7000:05:55,100 --> 00:05:57,150Oh, honey. Oh, that's great news. save google translate
7100:05:57,350 --> 00:05:59,530I worked it out with his mom, her lawyers. save google translate
7200:05:59,730 --> 00:06:03,450Oh, he'll be so much happier when he's with us full-time. save google translate
7300:06:05,940 --> 00:06:08,120Happy birthday, Danny. save google translate
7400:06:08,740 --> 00:06:12,540Kids at school say we're really rich and that u give money to charity. save google translate
7500:06:12,740 --> 00:06:18,510Sure I do.You gotta remember as u go through life to sharewhat u earn with the less fortunate. save google translate
7600:06:18,710 --> 00:06:21,430Not everyone is as lucky as we are. save google translate
7700:06:21,630 --> 00:06:22,750Domingo? Yes, ma'am. save google translate
7800:06:22,960 --> 00:06:25,710Another bottle of the Margaux.Sure. save google translate
7900:06:26,130 --> 00:06:27,180Excuse me. save google translate
8000:06:27,380 --> 00:06:29,760It would look perfect.Wouldn't wash me out? save google translate
8100:06:29,970 --> 00:06:31,690No, not at all. Not the way he- save google translate
8200:06:31,890 --> 00:06:34,560Oh, isn't he sweet? save google translate
8300:06:34,760 --> 00:06:37,060This song was playing when Hal and I first met. save google translate
8400:06:39,310 --> 00:06:42,440I fell in love with the name Jasmine.Oh, so romantic. save google translate
8500:06:43,110 --> 00:06:47,860I changed it. Yeah, Jeanette had no panache. save google translate
8600:06:51,820 --> 00:06:54,170This song was playing when we first met. save google translate
8700:06:54,370 --> 00:06:58,420You know it? Yeah, we met at a party at Martha's Vineyard. save google translate
8800:06:58,910 --> 00:07:00,840"Blue Moon." save google translate
8900:07:01,790 --> 00:07:03,790Come on, boys. save google translate
9000:07:04,540 --> 00:07:08,090Okay, let's go, Augie.I gotta get home. Someone's waiting. save google translate
9100:07:08,300 --> 00:07:10,300We helped Dad move the furniture today. save google translate
9200:07:10,510 --> 00:07:13,180Oh, really? That's ur idea of taking the boys? save google translate
9300:07:13,390 --> 00:07:16,310Letting them help u lug somebody's furniture upstairs? save google translate
9400:07:16,510 --> 00:07:18,480They loved it. Great exercise. Yeah? save google translate
9500:07:18,680 --> 00:07:21,440TheyWe ate franks and beans. Yeah. save google translate
9600:07:21,650 --> 00:07:24,490Relax. Let's go, Johnny, come on. save google translate
9700:07:24,690 --> 00:07:27,490Come on. Let's go. Come on. What's the rush? save google translate
9800:07:27,690 --> 00:07:29,910What's the rush, Ginger? You got a date? save google translate
9900:07:30,110 --> 00:07:31,580It's none of ur business. save google translate
10000:07:31,780 --> 00:07:35,080It happens to be Jeanette, so... Jeanette? save google translate
10100:07:35,280 --> 00:07:37,160Jasmine? What is she doing in town? save google translate
10200:07:37,370 --> 00:07:40,090She's living with me till she gets back on her feet. save google translate
10300:07:40,290 --> 00:07:42,010She's had a bad time.Yeah. Uh-huh. save google translate
10400:07:42,210 --> 00:07:44,960When she had money, she wanted nothing to do with u. save google translate
10500:07:45,170 --> 00:07:47,170Now that she's broke, she's moving in. save google translate
10600:07:47,380 --> 00:07:49,380She's not just broke. She's screwed up. save google translate
10700:07:49,590 --> 00:07:52,140And it's none of ur damn business. She's family. save google translate
10800:07:52,340 --> 00:07:53,840She stole our money.Okay. save google translate
10900:07:54,050 --> 00:07:58,180Understand? We could have been set.That was our whole chance in life. save google translate
11000:07:58,390 --> 00:08:02,490For the last time, Augie,he was the crook, not her, okay? save google translate
11100:08:02,690 --> 00:08:04,810What the hell did she know about finance? save google translate
11200:08:05,020 --> 00:08:08,820Bullshit. Don't stand there and tell me that.She's married to a guy for years, save google translate
11300:08:09,030 --> 00:08:11,870up to his ass in phony real estate and bank fraud. save google translate
11400:08:12,070 --> 00:08:13,700She knew nothing about it? save google translate
11500:08:13,910 --> 00:08:17,500Believe me, she knew, Ginger. Okay? She knew. save google translate
11600:08:17,700 --> 00:08:20,710But when all those diamonds and minks were flying in, save google translate
11700:08:20,910 --> 00:08:24,040she just looked the other way.I don't think so, Augie. save google translate
11800:08:24,250 --> 00:08:29,550You said it. You said to me, "She's a phony and had to know." save google translate
11900:08:29,750 --> 00:08:32,970Jasmine, ur country house is so beautiful. save google translate
12000:08:33,170 --> 00:08:35,800See?I'm sorry, but we need an answer on this. save google translate
12100:08:36,010 --> 00:08:38,690I told u, u change the name of the corporation. save google translate
12200:08:38,890 --> 00:08:41,980Operate under Global Innovations.I don't know if we can. save google translate
12300:08:42,180 --> 00:08:43,530I think we can, actually. save google translate
12400:08:43,730 --> 00:08:46,360Pay out of the accounts in Amsterdam.Amsterdam. save google translate
12500:08:46,560 --> 00:08:50,360Whenever I hear them, they're one step ahead of the Justice Department. save google translate
12600:08:50,570 --> 00:08:52,410Just hope ur house is not bugged. Ha, ha, ha. save google translate
12700:08:52,610 --> 00:08:55,450Oh, I never pay attention to Hal's business affairs. save google translate
12800:08:55,660 --> 00:08:57,660I have no head for that sort of thing. save google translate
12900:08:57,870 --> 00:09:01,250We transfer to the old corporation?We could. Perfectly legal. save google translate
13000:09:01,450 --> 00:09:05,710It would be a mistake under that name.Definitely get in trouble for that. save google translate
13100:09:05,920 --> 00:09:08,130Just don't file a joint tax return. Ha, ha, ha. save google translate
13200:09:08,330 --> 00:09:12,010Don't say that. I sign anything.I'm very trusting. save google translate
13300:09:12,210 --> 00:09:13,560Famous last words. save google translate
13400:09:13,760 --> 00:09:16,140It's called looking the other way. save google translate
13500:09:18,470 --> 00:09:21,220Jasmine. Oh, my God. Oh. save google translate
13600:09:21,430 --> 00:09:23,400Look at u.Look at u. save google translate
13700:09:23,600 --> 00:09:26,020Oh, I am so sorry for the wait. save google translate
13800:09:26,230 --> 00:09:28,450Sorry, I think I'm in Paris.It's okay. save google translate
13900:09:28,650 --> 00:09:30,940No, it's fine.Augie's day with the boys. save google translate
14000:09:31,150 --> 00:09:32,900Well, no wonder u're late. save google translate
14100:09:33,110 --> 00:09:34,830Hello. Matthew, is it?Yeah. save google translate
14200:09:35,030 --> 00:09:37,620Boys, say hello.I told u about her, remember? save google translate
14300:09:37,820 --> 00:09:40,290Hi, I'm Jasmine.Shake hands. Okay, go play. save google translate
14400:09:40,490 --> 00:09:41,910They're big.I know. save google translate
14500:09:42,120 --> 00:09:44,250I'm getting it first.Quiet, u two. save google translate
14600:09:44,450 --> 00:09:47,080Well, they're loud.Stop running around. save google translate
14700:09:47,290 --> 00:09:50,040Christ, this kid's gotWhat the hell is it? ADD? save google translate
14800:09:50,250 --> 00:09:54,720Yeah. Your place is homey.Are u kidding me? save google translate
14900:09:54,920 --> 00:09:58,470No, I mean, it's got a veryWell, it's casual charm. save google translate
15000:09:58,680 --> 00:10:01,350God, knock it off, Jasmine. save google translate
15100:10:02,310 --> 00:10:06,060I need to stay here for a while. No, I do. save google translate
15200:10:06,640 --> 00:10:08,690I'm out of cash.Okay. save google translate
15300:10:08,900 --> 00:10:11,220Couldn't pay my rent in Brooklyn.Can u believe save google translate
15400:10:11,220 --> 00:10:14,820I had to move out of my home, take a place in Brooklyn? save google translate
15500:10:15,030 --> 00:10:18,120But I'm dead broke. Really,the government took everything. save google translate
15600:10:18,320 --> 00:10:19,990And the lawyers. save google translate
15700:10:20,200 --> 00:10:21,830And I can't be alone, Ginger. save google translate
15800:10:22,030 --> 00:10:24,630I really get some bad thoughts when I'm alone. save google translate
15900:10:24,830 --> 00:10:28,330Well, u know, all I can say is, u look great. save google translate
16000:10:28,540 --> 00:10:31,790Oh. Now who's lying?You do. save google translate
16100:10:32,000 --> 00:10:34,850You know, I was up all last night. I was so anxious save google translate
16200:10:35,050 --> 00:10:36,550about moving here.Yeah? save google translate
16300:10:36,760 --> 00:10:40,480I wasn't sure how angry u still were.Oh, well... save google translate
16400:10:41,720 --> 00:10:44,560Another drink? We're celebrating.Of course, yeah. save google translate
16500:10:44,760 --> 00:10:47,020Oh, the flight was bumpy. Uh-huh. save google translate
16600:10:47,230 --> 00:10:51,360I didn't eat anything on the plane.Oh, the food was awful. Here it is. save google translate
16700:10:51,560 --> 00:10:54,410I mean, u'd think first class, right? save google translate
16800:10:54,940 --> 00:10:56,490You flew first class? save google translate
16900:10:56,690 --> 00:10:59,410I don't know how anyone puts up with those airlines. save google translate
17000:10:59,610 --> 00:11:03,330Isn't first class a fortune?Yes, I was quite shocked. save google translate
17100:11:03,530 --> 00:11:07,460I thought u were tapped out.I'm worse than tapped out, baby. save google translate
17200:11:07,660 --> 00:11:09,880I've run up some serious debts. save google translate
17300:11:10,080 --> 00:11:11,880So how did u fly first class? save google translate
17400:11:12,080 --> 00:11:15,200I don't know, Ginger. I just did. save google translate
17500:11:16,630 --> 00:11:19,880All I meant was, if u've got no money, to go first class... save google translate
17600:11:20,090 --> 00:11:22,890You know me. I splurge from habit. save google translate
17700:11:24,100 --> 00:11:27,140Would u stop staring at my luggage? save google translate
17800:11:27,350 --> 00:11:29,520Yes, it's Louis Vuitton. save google translate
17900:11:29,930 --> 00:11:33,400You told me u had to sell everything.Look, look, look. save google translate
18000:11:33,610 --> 00:11:37,410These are used, old suitcases.See, with my initials. Who'd want them? save google translate
18100:11:37,610 --> 00:11:40,950I sold what jewels and furs I could hide from Uncle Sam. save google translate
18200:11:41,150 --> 00:11:43,000God, I hate to tell u about that. save google translate
18300:11:43,200 --> 00:11:47,450Jewelry is priceless,a great investment when u buy it at Graff or Van Cleef save google translate
18400:11:47,660 --> 00:11:50,660until u're desperate for money and forced to sell, save google translate
18500:11:50,870 --> 00:11:53,090and then it seems u can't give it away. save google translate
18600:11:54,960 --> 00:11:57,880Kids, stop it, come on! save google translate
18700:11:58,420 --> 00:12:00,840Were u adopted?Yes. save google translate
18800:12:01,050 --> 00:12:02,890We were both adopted. save google translate
18900:12:03,090 --> 00:12:07,260Born to different moms and dads,but raised by the same morn and dad. save google translate
19000:12:07,640 --> 00:12:09,610Could u stop doing that gun thing? Sorry. save google translate
19100:12:09,810 --> 00:12:12,860Got migraine from the pressurized cabin.Matthew. save google translate
19200:12:13,060 --> 00:12:15,190Did u like the new mom and dad? save google translate
19300:12:15,400 --> 00:12:17,360Yes, of courseAunt Jasmine did. save google translate
19400:12:17,570 --> 00:12:20,740I ran away from home as fast as my feet could carry me. save google translate
19500:12:20,940 --> 00:12:22,950How come?Well- save google translate
19600:12:23,150 --> 00:12:25,620Our mother liked Aunt Jasmine and not me. save google translate
19700:12:25,820 --> 00:12:27,920Oh, stop.How come? save google translate
19800:12:28,120 --> 00:12:30,290She had better genes.Don't tell them that. save google translate
19900:12:30,450 --> 00:12:34,130Well, am I lying?Dad said u're glad we lived far away. save google translate
20000:12:34,330 --> 00:12:35,960What? save google translate
20100:12:36,170 --> 00:12:39,720They're perfect for the dress that I'm wearing to the Met Gala. save google translate
20200:12:41,670 --> 00:12:44,470What's the matter?Your mind is a million miles away. save google translate
20300:12:44,680 --> 00:12:49,650Oh, I'm sorry.No, II just got a call from my sister, Ginger. save google translate
20400:12:49,850 --> 00:12:54,150Oh, God, she's coming to New York for a week with her husband, Augie. save google translate
20500:12:54,350 --> 00:12:55,820He is a piece of work. save google translate
20600:12:56,020 --> 00:12:58,610I justI don't know, I guess I have to see them. save google translate
20700:12:58,820 --> 00:13:01,190The one in San Francisco, the builder?Yeah. save google translate
20800:13:01,400 --> 00:13:05,080Oh, no, he's a contractor.I mean, he'sNo, he's a handyman. save google translate
20900:13:05,280 --> 00:13:08,410No, don't get me wrong.I love Ginger, I do. She's a dear. save google translate
21000:13:08,620 --> 00:13:11,540But our paths just went in totally different directions. save google translate
21100:13:11,740 --> 00:13:12,840Okay, that happens. save google translate
21200:13:13,040 --> 00:13:16,040It's terrible of me to say, but she was never too bright. save google translate
21300:13:16,250 --> 00:13:19,720You know? And she was so wild and I,of course, was Miss Perfect. save google translate
21400:13:21,710 --> 00:13:23,590Hi.Oh, u made it. save google translate
21500:13:23,800 --> 00:13:25,850How lovely to see u.Hi. Oh, my God. save google translate
21600:13:26,050 --> 00:13:27,640Welcome.Thank u. save google translate
21700:13:27,840 --> 00:13:30,020Oh, this is my husband, Augie.Augie. save google translate
21800:13:30,220 --> 00:13:32,390This is Jeanette.Jasmine. I changed it. save google translate
21900:13:32,600 --> 00:13:35,190Jasmine.I'm finally getting to meet the sister. save google translate
22000:13:35,390 --> 00:13:39,270I know.I'm so sorry we couldn't make it to the wedding. save google translate
22100:13:39,480 --> 00:13:41,980Just that Hal had some business in Saint-Tropez. save google translate
22200:13:42,190 --> 00:13:44,190Couldn't get back in time.Know what? save google translate
22300:13:44,400 --> 00:13:47,830You missed a nice little party.My friend Dennis sang. save google translate
22400:13:48,030 --> 00:13:50,530He's great. Dennis Rackabuto.I know. Hey- save google translate
22500:13:50,740 --> 00:13:53,420Hal! You remember Ginger. save google translate
22600:13:53,620 --> 00:13:55,000Oh, my gosh.How are u? save google translate
22700:13:55,200 --> 00:13:56,710How are u?This is Augie. save google translate
22800:13:56,910 --> 00:13:58,590Augie. How u doing?Awesome. save google translate
22900:13:58,790 --> 00:14:00,710Hell of a place u got.Thank u. save google translate
23000:14:00,920 --> 00:14:02,800Why don't u come through?Told u. save google translate
23100:14:02,960 --> 00:14:04,890Yvette, coffee?This is really... save google translate
23200:14:05,090 --> 00:14:06,260Yeah, she's got taste. save google translate
23300:14:06,470 --> 00:14:08,430It's like what u see in the movies. save google translate
23400:14:08,630 --> 00:14:12,390We have so much to catch up on.Can't wait for u to show us New York. save google translate
23500:14:12,600 --> 00:14:14,600Why don't u take our car and driver? save google translate
23600:14:14,810 --> 00:14:18,060Well, I hope u're gonna come.I mean, how often am I here? save google translate
23700:14:18,270 --> 00:14:22,150No, no, I will definitely make some time.Oh, good. . save google translate
23800:14:24,070 --> 00:14:25,240Where are u staying? save google translate
23900:14:25,440 --> 00:14:28,950Oh, well,We thought about asking if we could stay with u, save google translate
24000:14:29,160 --> 00:14:32,580but we don't wanna impose,so we got a room at the Marriott. save google translate
24100:14:32,780 --> 00:14:34,630Oh, the Marriott's perfect.Oh. Yeah. save google translate
24200:14:34,830 --> 00:14:37,830I'll have my office contact them and forward us the bill. save google translate
24300:14:38,040 --> 00:14:40,260Oh, no. No, no, no, it's not necessary. save google translate
24400:14:40,460 --> 00:14:42,590Please, u're our guests. I insist. save google translate
24500:14:42,790 --> 00:14:46,220Oh, well, then we insist on taking u two to dinner tonight. save google translate
24600:14:46,800 --> 00:14:49,770What? Tonight?Yeah. save google translate
24700:14:50,010 --> 00:14:52,560We have dinner plans. save google translate
24800:14:52,760 --> 00:14:55,690I don't think we canSomething we can't get out of. save google translate
24900:14:55,890 --> 00:14:57,390I'm sorry.There'll be time. save google translate
25000:14:57,600 --> 00:15:00,900We stashed the kids with Augie's sister,we're here for a week. save google translate
25100:15:01,100 --> 00:15:02,950It's gonna be great.It is. Okay. save google translate
25200:15:03,150 --> 00:15:05,700Well, we don't have a lot of free time, save google translate
25300:15:05,900 --> 00:15:08,820but we'll definitely take u to Le Cirque, won't we? save google translate
25400:15:09,030 --> 00:15:10,450I mean, or Daniel. I mean- save google translate
25500:15:10,660 --> 00:15:13,450They'd get a kick out of that.Yeah, absolutely. save google translate
25600:15:13,660 --> 00:15:17,910I know ur birthday is this week.Let us at least take u out for that. save google translate
25700:15:19,710 --> 00:15:23,460I love how u're doing ur hair.Oh, thanks. . save google translate
25800:15:23,670 --> 00:15:27,920You'll have to take me shopping.You always could pick clothes. save google translate
25900:15:29,670 --> 00:15:32,300And Augie's got some exciting business news save google translate
26000:15:32,510 --> 00:15:34,640he wants to talk to Hal about.Oh? save google translate
26100:15:34,850 --> 00:15:37,690Don't worry, I don't need to borrow money.We're flush. save google translate
26200:15:37,890 --> 00:15:40,110Yeah, What kind of work do u do, Augie? save google translate
26300:15:40,310 --> 00:15:43,650Well, u know, I do, like, repairs, furniture moving, save google translate
26400:15:43,860 --> 00:15:45,860but I got plans to be my own boss. save google translate
26500:15:46,070 --> 00:15:48,740We'll talk about it over dinner.They're going out. save google translate
26600:15:48,940 --> 00:15:50,370Hey, could we have a tour? save google translate
26700:15:50,570 --> 00:15:54,830Oh, yeah, of course. Why don't u start in the kitchen? save google translate
26800:15:55,030 --> 00:15:58,130Is there a little girls' room?Just down the hall. save google translate
26900:15:59,540 --> 00:16:01,080Five days. save google translate
27000:16:01,290 --> 00:16:04,010I'll have to invite them to my birthday party now. save google translate
27100:16:04,210 --> 00:16:08,010Where did she come up with him?I always feel so guilty around Ginger. save google translate
27200:16:08,210 --> 00:16:11,010We've got to make sure we make their stay extra nice. save google translate
27300:16:11,220 --> 00:16:14,220My God, five days. save google translate
27400:16:16,470 --> 00:16:18,440Look. save google translate
27500:16:19,390 --> 00:16:22,140It's so beautiful. save google translate
27600:16:22,350 --> 00:16:24,350Oh, but where would I wear a Fendi bag? save google translate
27700:16:24,560 --> 00:16:26,740Oh, go ahead. It's my treat. save google translate
27800:16:26,940 --> 00:16:29,070No.Yeah. save google translate
27900:16:29,280 --> 00:16:30,400Really? save google translate
28000:16:31,780 --> 00:16:34,280Oh, my God. I love it. Look. save google translate
28100:16:34,490 --> 00:16:35,710Look. save google translate
28200:16:35,910 --> 00:16:38,710Take the other one off.No, I like this. save google translate
28300:16:40,870 --> 00:16:44,800Boy, this is some place u got here. save google translate
28400:16:45,000 --> 00:16:47,300I mean, this is unreal.It is. save google translate
28500:16:47,500 --> 00:16:49,250Reminds me of when I was a kid. save google translate
28600:16:49,460 --> 00:16:50,880I used to be a lifeguard. save google translate
28700:16:51,090 --> 00:16:53,720Start ur own construction company? Great idea. save google translate
28800:16:53,930 --> 00:16:56,390We came into some money.Tell him how, Augie. save google translate
28900:16:56,590 --> 00:16:58,890We've been saving this story.What? save google translate
29000:16:59,100 --> 00:17:02,650Well, the first 10-, 12,000, I really worked for. save google translate
29100:17:02,850 --> 00:17:04,480Put away a little each week. save google translate
29200:17:04,690 --> 00:17:06,690But he's not telling u the big news. save google translate
29300:17:06,900 --> 00:17:08,990Why we're in New York.You tell them. save google translate
29400:17:09,190 --> 00:17:11,240Okay, I will. save google translate
29500:17:11,440 --> 00:17:12,940We always play the lottery, save google translate
29600:17:13,150 --> 00:17:15,780and we never even get two numbers. Am I right? save google translate
29700:17:15,950 --> 00:17:18,080Uh-huh. But last week, we hit it. save google translate
29800:17:18,280 --> 00:17:20,160We got 200,000 bucks. save google translate
29900:17:20,370 --> 00:17:22,750Oh, that's fantastic. save google translate
30000:17:22,950 --> 00:17:25,000I thought I'd drop dead.That's great. save google translate
30100:17:25,210 --> 00:17:28,260I never held that kind of money in my hands. I mean, ever. save google translate
30200:17:28,460 --> 00:17:30,050He was shaking when we won. save google translate
30300:17:30,250 --> 00:17:34,260Me? You had to see her. I had to tell her, this is a once-in-a-lifetime. save google translate
30400:17:34,470 --> 00:17:36,090Congratulations. save google translate
30500:17:36,300 --> 00:17:39,430He wants to begin a business. What do u think? save google translate
30600:17:39,640 --> 00:17:44,190Well, if u like, I think Hal could probably help u do better. save google translate
30700:17:44,390 --> 00:17:45,440Yeah? save google translate
30800:17:45,640 --> 00:17:50,270You knowYou know, I'm no gambler.I mean, not with my one chance to- save google translate
30900:17:50,480 --> 00:17:54,580Hey, come on. We don't know the first thing about money, but he does. save google translate
31000:17:54,780 --> 00:17:58,160First thing is how not to give half ur money to the government. save google translate
31100:17:58,360 --> 00:18:01,240Look, I know there's taxes,but, I mean, what can I do? save google translate
31200:18:01,450 --> 00:18:03,620There are ways.You see, Augie? You see? save google translate
31300:18:03,830 --> 00:18:07,500Suppose I put u in a venture that was low-risk,but very high-yield. save google translate
31400:18:07,710 --> 00:18:11,260I'm not talking about 6 or 7 percent.I'm talking about 20 percent. save google translate
31500:18:11,460 --> 00:18:13,130Profitable enough? 20 percent? save google translate
31600:18:13,340 --> 00:18:16,140He's developing a group of hotels in the Caribbean. save google translate
31700:18:16,340 --> 00:18:19,470You mean, not starting my own business. save google translate
31800:18:19,680 --> 00:18:21,980No, we mean investing with Hal. save google translate
31900:18:22,180 --> 00:18:25,310Jeez, investing what? You mean the whole thing? save google translate
32000:18:25,520 --> 00:18:27,940You need money to make money. Am I right? save google translate
32100:18:28,190 --> 00:18:29,230Ginger. save google translate
32200:18:29,440 --> 00:18:32,320Let them in on one of ur-? The hotel deal or something. save google translate
32300:18:32,520 --> 00:18:34,740It'd be great for them. Make a killing. save google translate
32400:18:34,940 --> 00:18:37,870Pay attention, Augie.I'm paying attention. save google translate
32500:18:39,030 --> 00:18:41,080You will make money for them, won't u? save google translate
32600:18:41,280 --> 00:18:43,080I make money, they make money. save google translate
32700:18:43,280 --> 00:18:45,080God, they're hard work. save google translate
32800:18:45,290 --> 00:18:47,330Tomorrow I'm taking the day off. save google translate
32900:18:47,540 --> 00:18:50,540I've neglected everything, my yoga, my Pilates. save google translate
33000:18:50,750 --> 00:18:52,500I've got that luncheon to plan, save google translate
33100:18:52,710 --> 00:18:55,430the fundraiser for the Central Park Conservancy. save google translate
33200:18:55,630 --> 00:18:57,800I've rented them a limo and a driver, save google translate
33300:18:58,010 --> 00:19:00,850and I've suggested they go to the South Street Seaport. save google translate
33400:19:02,260 --> 00:19:04,640Can u imagine if they lived here? save google translate
33500:19:06,470 --> 00:19:09,020Here, for doing ur duty. save google translate
33600:19:09,230 --> 00:19:11,820Happy birthday. save google translate
33700:19:11,980 --> 00:19:16,030I'm giving it to u now so u can wear it to ur party tomorrow night. save google translate
33800:19:16,480 --> 00:19:20,030Oh, sweetheart, it's beautiful. save google translate
33900:19:20,240 --> 00:19:23,710Not bad taste for a philistine businessman, huh? save google translate
34000:20:55,880 --> 00:20:59,050I know, it's so extravagant.Oh, look at that. save google translate
34100:20:59,250 --> 00:21:01,800He surprised me in the tub, so to speak. save google translate
34200:21:02,010 --> 00:21:05,810Corsica's a bore. The weather's nice,but it's nothing like Sardinia. save google translate
34300:21:06,010 --> 00:21:09,360This year u are coming to Palm Beach, no excuses. save google translate
34400:21:10,470 --> 00:21:13,150Hey, Jasmine.What? save google translate
34500:21:13,350 --> 00:21:15,770Who's that woman?Which? save google translate
34600:21:15,980 --> 00:21:17,480That one.Oh, Raylene. save google translate
34700:21:17,690 --> 00:21:19,780She's a friend. I love Raylene. save google translate
34800:21:19,980 --> 00:21:21,660We met in a yoga class. save google translate
34900:21:21,860 --> 00:21:23,610Isn't she pretty?Yeah. save google translate
35000:21:23,820 --> 00:21:25,570She runs a modeling agency. save google translate
35100:21:25,780 --> 00:21:28,200How long have u known her?Few years. Why? save google translate
35200:21:28,740 --> 00:21:31,710And u trust her?Trust her? save google translate
35300:21:31,910 --> 00:21:35,380Of course I trust her. What kind of question is that? save google translate
35400:21:35,580 --> 00:21:38,500She just seems so cozy all night with ur husband. save google translate
35500:21:38,550 --> 00:21:41,880I wouldn't worry. Hal's not the roving type,nor is Raylene. save google translate
35600:21:42,090 --> 00:21:44,590She's a very close friend.I don't know. save google translate
35700:21:44,800 --> 00:21:47,140If it was my husband, I'd keep an eye on him. save google translate
35800:21:47,340 --> 00:21:51,270Goodness, u are a suspicious one. save google translate
35900:21:51,470 --> 00:21:53,190I'm just saying.Just relax. save google translate
36000:21:53,390 --> 00:21:55,390I am relaxed. save google translate
36100:21:56,480 --> 00:21:58,700You shouldn't drink so much, Augie. save google translate
36200:21:58,900 --> 00:22:02,320Nobody wants to hear those stupid Polish jokes, u know? save google translate
36300:22:02,530 --> 00:22:04,530Oh, I had a drink? save google translate
36400:22:04,740 --> 00:22:05,780Yeah?Yeah. save google translate
36500:22:05,990 --> 00:22:10,910Let me tell u,u were half in the bag the entire night, okay? save google translate
36600:22:11,120 --> 00:22:13,240Tell me about my drinking. save google translate
36700:22:13,450 --> 00:22:16,880Give me that.What's eating u? save google translate
36800:22:17,160 --> 00:22:20,740If u saw ur friend's wife kissing another guy,would u tell ur friend? save google translate
36900:22:21,840 --> 00:22:23,630What?Would u tell ur friend? save google translate
37000:22:23,840 --> 00:22:26,090I'm talking.Tell him what? save google translate
37100:22:27,760 --> 00:22:29,430Are u listening to me? save google translate
37200:22:29,640 --> 00:22:34,110If u saw ur friend's wife kissing another guy,would u tell ur friend? save google translate
37300:22:34,310 --> 00:22:35,680Would u tell him?Yeah. save google translate
37400:22:35,890 --> 00:22:38,990Bet ur ass I'd tell him.But what if it causes trouble? save google translate
37500:22:39,190 --> 00:22:40,610Or maybe a divorce? save google translate
37600:22:40,810 --> 00:22:43,940If u don't say anything,it could've been a passing thing. save google translate
37700:22:44,150 --> 00:22:46,820He never knows and he lives on happy with his wife. save google translate
37800:22:47,030 --> 00:22:50,750You know, I would tell him,because that's what a friend's for. save google translate
37900:22:50,950 --> 00:22:53,920You gotta have his back. That's why I'd tell him. save google translate
38000:22:54,120 --> 00:22:56,920It's a tough call, Augie. I don't know. save google translate
38100:22:58,410 --> 00:22:59,920Ginger.What? save google translate
38200:23:00,120 --> 00:23:02,590What are we doing? Are we playing charades? save google translate
38300:23:02,790 --> 00:23:04,260I mean, come on. save google translate
38400:23:04,460 --> 00:23:06,930Did u see something?Yeah. save google translate
38500:23:07,130 --> 00:23:09,630On the street, by accident. save google translate
38600:23:09,840 --> 00:23:13,850I saw Hal kissing that brunette who was at the party. save google translate
38700:23:14,470 --> 00:23:18,940You saw Hal kiss Raylene? Raylene? save google translate
38800:23:19,140 --> 00:23:21,190You know her name too? save google translate
38900:23:21,520 --> 00:23:23,240My God, she gets around. save google translate
39000:23:23,440 --> 00:23:26,780Oh, we were introduced. Come on,u got nothing to worry about. save google translate
39100:23:26,980 --> 00:23:29,160Yeah.Nobody could ever take ur place. save google translate
39200:23:29,360 --> 00:23:33,210Yeah, believe me, I wasn't thinking she'd look at u. Heh. save google translate
39300:23:33,490 --> 00:23:35,910Nobody would ever look at me, right?Right. save google translate
39400:23:36,120 --> 00:23:40,000You looked at me.Yeah, once. It was a mistake. save google translate
39500:23:40,500 --> 00:23:43,800All right, listen.What? save google translate
39600:23:44,000 --> 00:23:46,350You think Hal's banging her? save google translate
39700:23:46,920 --> 00:23:49,090When Jasmine don't wanna know something, save google translate
39800:23:49,300 --> 00:23:52,270she's got a habit of looking the other way. save google translate
39900:23:52,470 --> 00:23:55,690Thank u for my present. I got so many comments. save google translate
40000:23:55,890 --> 00:23:59,190I think everyone enjoyed themselves and that piano player was- save google translate
40100:23:59,390 --> 00:24:01,890He was fantastic. I got his card. save google translate
40200:24:02,100 --> 00:24:06,150What were u, uh, talking to Raylene so intensely about? save google translate
40300:24:06,360 --> 00:24:10,240Oh, uh, her husband is thinking about getting his own plane. save google translate
40400:24:10,440 --> 00:24:15,250I was just weighing the pros and cons for her of a Challenger versus a, uh- save google translate
40500:24:15,450 --> 00:24:18,080Gulf stream?Yeah, yeah, yeah. save google translate
40600:24:18,740 --> 00:24:20,870She's so pretty.Yeah. save google translate
40700:24:21,080 --> 00:24:24,330Bill's out of town for a couple weeks and she'll be all alone. save google translate
40800:24:24,540 --> 00:24:28,470I thought maybe we could take her out to dinner or have her over here. save google translate
40900:24:29,170 --> 00:24:30,720Yeah.Great. save google translate
41000:24:30,920 --> 00:24:32,550Sure. save google translate
41100:24:37,850 --> 00:24:39,690This is silly, Ginger.Why? save google translate
41200:24:39,890 --> 00:24:41,020It's Sunday.So? save google translate
41300:24:41,230 --> 00:24:44,400It's his day off. He wants to spend it alone with u. save google translate
41400:24:44,600 --> 00:24:46,400He's alone with me plenty. save google translate
41500:24:46,610 --> 00:24:50,080If I'm gonna marry Chili, u're gonna meet him sooner than later. save google translate
41600:24:50,280 --> 00:24:52,120I told him we'd show u the town. save google translate
41700:24:52,320 --> 00:24:56,420Well, he won't want ur sister around.Will u stop it? save google translate
41800:24:57,070 --> 00:25:00,290This city is so beautifully European. save google translate
41900:25:00,490 --> 00:25:02,420Have u ever been abroad? save google translate
42000:25:02,620 --> 00:25:04,120At all?No. save google translate
42100:25:04,330 --> 00:25:07,460We used to sail from Saint-Tropez to Cannes save google translate
42200:25:07,670 --> 00:25:10,050and up the coast to Monaco. Hm. save google translate
42300:25:10,420 --> 00:25:13,550It reminds me of the Mediterranean.There's Chili. save google translate
42400:25:13,760 --> 00:25:15,600Which one?There. save google translate
42500:25:15,800 --> 00:25:17,680Who's that with him?I don't know. save google translate
42600:25:18,220 --> 00:25:19,850Chili.Hi. save google translate
42700:25:20,060 --> 00:25:21,900Hi, hey.You look beautiful. save google translate
42800:25:22,100 --> 00:25:24,020Oh, thanks. save google translate
42900:25:24,270 --> 00:25:26,070You smell good too.You're late. save google translate
43000:25:26,270 --> 00:25:29,270Eddie. Nice to meet u.Hi. Ginger. Hi. save google translate
43100:25:29,480 --> 00:25:30,570This is Jasmine. save google translate
43200:25:30,770 --> 00:25:32,870Jasmine, hi. I'm Eddie.This is Eddie. save google translate
43300:25:33,070 --> 00:25:35,240Nice to meet u. Eddie. I'm Jasmine. save google translate
43400:25:35,450 --> 00:25:37,120Hi. Ginger told me about u. save google translate
43500:25:37,320 --> 00:25:39,580Oh, all good, I hope. save google translate
43600:25:39,780 --> 00:25:43,040I gotta tell u, I was all set to move in with ur sister. save google translate
43700:25:43,250 --> 00:25:46,920Then she tells me that we gotta postpone because her sister's in town. save google translate
43800:25:47,120 --> 00:25:50,000He's joking.Well, I hope I didn't inconvenience u. save google translate
43900:25:50,210 --> 00:25:51,430It was an emergency. save google translate
44000:25:51,880 --> 00:25:53,680No.Things happen. Right, Eddie? save google translate
44100:25:53,880 --> 00:25:55,680They've told me about it.Could've happened to anybody. save google translate
44200:25:55,880 --> 00:25:58,480Told me u never been here, don't know anybody, save google translate
44300:25:58,680 --> 00:26:01,600so I brought along this sad excuse for a blind date. save google translate
44400:26:01,810 --> 00:26:04,600Best he could do on short notice.He works with me. save google translate
44500:26:04,810 --> 00:26:06,110I gotta get a beer. save google translate
44600:26:06,310 --> 00:26:08,610You want a beer?Can I buy u a drink? save google translate
44700:26:08,810 --> 00:26:11,990I have a drink, but thank u.I'm dropping dead of hunger. save google translate
44800:26:12,190 --> 00:26:14,290This place has the best clams. save google translate
44900:26:14,490 --> 00:26:15,990You like clams, Jasmine? save google translate
45000:26:16,400 --> 00:26:18,120No, no, no. I'm not hungry. save google translate
45100:26:18,610 --> 00:26:21,620What the hell are u drinking?Let me see. What is this? save google translate
45200:26:21,830 --> 00:26:23,000Is it vodka?Martini. save google translate
45300:26:23,200 --> 00:26:24,220This place has the best clams in the city. save google translate
45400:26:24,270 --> 00:26:26,410The best are at Manero's. save google translate
45500:26:26,560 --> 00:26:29,960You're nuts. They don't even compare.Who cares? save google translate
45600:26:30,170 --> 00:26:33,720This place is good too. They're fresh.That's the thing with clams. save google translate
45700:26:33,920 --> 00:26:36,930You get a bad clam, u'll wish u were never born. save google translate
45800:26:37,130 --> 00:26:40,480So, what do u do, Jasmine?I told u, she just got here. save google translate
45900:26:40,680 --> 00:26:42,520She's looking for a job.Yeah? save google translate
46000:26:42,850 --> 00:26:45,320I know a dentist who's looking for help. save google translate
46100:26:45,520 --> 00:26:47,560Oh, yeah?No, I'm actually thinking save google translate
46200:26:47,770 --> 00:26:50,190of going back to schoolSchool? save google translate
46300:26:50,520 --> 00:26:53,120Heh. To study what? save google translate
46400:26:54,650 --> 00:26:57,570I don't know. I mean, the biggest mistake I made save google translate
46500:26:57,780 --> 00:27:02,000was leaving college in my last year and not completing my education. save google translate
46600:27:02,200 --> 00:27:03,500What would u be? save google translate
46700:27:03,700 --> 00:27:05,290An anthropologist. save google translate
46800:27:05,990 --> 00:27:08,500Really? Like digging up old fossils? save google translate
46900:27:08,710 --> 00:27:10,170That's an archaeologist. save google translate
47000:27:10,370 --> 00:27:12,380Ginger told me the whole story. save google translate
47100:27:12,580 --> 00:27:14,090That must be terrible, right? save google translate
47200:27:14,290 --> 00:27:16,050One minute u're on top of the world, the next- save google translate
47300:27:16,990 --> 00:27:19,300Guy turns out to be a crook.. Yeah. save google translate
47400:27:19,510 --> 00:27:21,890Her husband, he owned racehorses. save google translate
47500:27:22,090 --> 00:27:23,720Is that so?Yeah. save google translate
47600:27:23,930 --> 00:27:26,930Oh, yes, yes, for a year or two, save google translate
47700:27:27,140 --> 00:27:29,440Hal became quite obsessed with thoroughbreds. save google translate
47800:27:30,140 --> 00:27:32,320So, what are u gonna study in college? save google translate
47900:27:32,520 --> 00:27:33,570Let me guess. save google translate
48000:27:34,270 --> 00:27:36,370A nurse save google translate
48100:27:36,530 --> 00:27:38,620Is that how I impress u? save google translate
48200:27:38,820 --> 00:27:41,870A nurse?You got something against nurses? save google translate
48300:27:42,070 --> 00:27:45,320My sister's a nurse.Nurses are very hot to go to bed with. save google translate
48400:27:45,620 --> 00:27:48,790They have extensive knowledge of how the human body works. save google translate
48500:27:49,000 --> 00:27:53,090Careful what u accuse my sister of.Just saying, I know good nurses. save google translate
48600:27:53,290 --> 00:27:55,340Chili, why don't u change the subject? save google translate
48700:27:55,540 --> 00:27:58,390You think u're being charming, but u're not. save google translate
48800:27:58,590 --> 00:28:00,970You always stare into space like that? save google translate
48900:28:01,880 --> 00:28:03,850I had a friend who used to do that, save google translate
49000:28:04,050 --> 00:28:07,180but there was something wrong with him. He was epileptic. save google translate
49100:28:08,270 --> 00:28:10,770I'm not epileptic. save google translate
49200:28:11,770 --> 00:28:14,900If u see the waitress, I'd like another Stoli martini. save google translate
49300:28:15,110 --> 00:28:17,450What are u gonna study?Leave her alone. save google translate
49400:28:17,650 --> 00:28:20,900It's like the third time u asked.So? She hasn't answered. save google translate
49500:28:21,110 --> 00:28:24,240I don't know, but I'll be sure to keep u informed. save google translate
49600:28:24,450 --> 00:28:28,830Oh, okay, sorry. I'll back off.I'm sorry, I don't mean to be curt. save google translate
49700:28:29,040 --> 00:28:32,290I just don't know what I'm gonna do with the rest of my life. save google translate
49800:28:32,500 --> 00:28:35,840What do u wanna do?Why don't we take her to see the sights? save google translate
49900:28:36,040 --> 00:28:39,890Then back to my place. She likes vodka.My buddy's just back from Russia. save google translate
50000:28:40,090 --> 00:28:42,560Brought me this incredible vodka.Great idea. save google translate
50100:28:42,760 --> 00:28:46,140You're gonna love my place.Yeah, let's go. save google translate
50200:29:15,540 --> 00:29:18,760Wait till u try this vodka. You'll love it.All right, man. save google translate
50300:29:18,960 --> 00:29:20,710I wish my apartment had a garden. save google translate
50400:29:20,920 --> 00:29:23,550We didn't take her inside Alcatraz.Thank u. save google translate
50500:29:23,760 --> 00:29:27,760They got tours in there, Jasmine.Ginger said ur ex-husband did time? save google translate
50600:29:27,970 --> 00:29:31,400He'd still be doing time if he didn't hang himself in his cell. save google translate
50700:29:31,600 --> 00:29:35,320Really? Like with a belt?Well, it had to be a belt. Or a bedsheet. save google translate
50800:29:35,520 --> 00:29:36,990Could be a bedsheet.No. save google translate
50900:29:37,190 --> 00:29:41,530He managed to get a piece of rope. save google translate
51000:29:42,530 --> 00:29:43,900Plain rope. save google translate
51100:29:44,110 --> 00:29:46,110You can get anything if u got juice. save google translate
51200:29:46,320 --> 00:29:48,920That's some way to go, huh?Strangle urself to death? save google translate
51300:29:49,120 --> 00:29:51,590No, it wasn't strangulation. save google translate
51400:29:51,790 --> 00:29:54,460When u hang urself, ur neck breaks. save google translate
51500:29:54,660 --> 00:29:57,540I wouldn't feel sorry for him. He hurt a lot of people. save google translate
51600:29:57,750 --> 00:30:00,800Oh, yeah?Yeah, including me and Augie and her. save google translate
51700:30:01,000 --> 00:30:04,180A lot of people are under the misapprehension u strangle, save google translate
51800:30:04,380 --> 00:30:07,230but ur neck snaps.Okay, we got it. save google translate
51900:30:07,760 --> 00:30:09,730He was a bad guy, u know? save google translate
52000:30:09,930 --> 00:30:12,480He lived like a big shot on other people's money. save google translate
52100:30:12,680 --> 00:30:16,110And he played around behind her back.No. save google translate
52200:30:16,310 --> 00:30:19,480Jasmine, go and start ur cooldown.Oh, good. save google translate
52300:30:22,480 --> 00:30:23,900Hey, Jas.Yeah? save google translate
52400:30:24,110 --> 00:30:27,030I know u don't wanna go to the Yankee game tonight. save google translate
52500:30:27,240 --> 00:30:31,710I'd go to any sporting event with u, u know,but I just never got baseball. save google translate
52600:30:31,910 --> 00:30:36,160I thought I'd ask Melanie. She's a fan.Oh, sure. God, she'll be thrilled. save google translate
52700:30:36,370 --> 00:30:37,620Hey, Mel?Yeah? save google translate
52800:30:37,830 --> 00:30:40,460You like baseball, right?I love baseball. Why? save google translate
52900:30:40,670 --> 00:30:45,090I got two season tickets behind the Yankee dugout for tonight. save google translate
53000:30:45,300 --> 00:30:48,140I don't have anybody else to go with me. Are u free? save google translate
53100:30:48,340 --> 00:30:50,970Absolutely, if u're sure there's nobody else. save google translate
53200:30:51,180 --> 00:30:52,350No. save google translate
53300:30:52,550 --> 00:30:55,680No, no, u'll do just fine.All right, thanks. save google translate
53400:30:58,140 --> 00:31:00,070This is where u live? Nice. save google translate
53500:31:00,270 --> 00:31:03,490Hey, grab the groceries for me.Yeah. save google translate
53600:31:09,780 --> 00:31:11,750I can get this one.Get them. save google translate
53700:31:11,950 --> 00:31:14,250You got it? All right.I got it. save google translate
53800:31:16,240 --> 00:31:18,340Oh, no.That's okay, don't worry. save google translate
53900:31:18,540 --> 00:31:21,090No more vodka for u.I didn't have any vodka. save google translate
54000:31:21,290 --> 00:31:23,540I didn't have no vodka.I know about u. save google translate
54100:31:23,750 --> 00:31:26,100Hey, hey, come here, come here, come here. save google translate
54200:31:26,300 --> 00:31:27,550Take it upstairs?Yes? save google translate
54300:31:27,760 --> 00:31:28,880Yeah. All right. save google translate
54400:31:29,380 --> 00:31:31,480Eddie wants ur phone number. save google translate
54500:31:32,720 --> 00:31:34,690Why?I think he wants to call u. save google translate
54600:31:34,890 --> 00:31:37,730I think he wants to ask u out, u know, for dinner. save google translate
54700:31:37,930 --> 00:31:41,530Look, I'm busy at the moment.He's a terrific guy. Look at him. save google translate
54800:31:41,730 --> 00:31:43,950Well, why doesn't he ask me himself? save google translate
54900:31:44,150 --> 00:31:47,070Because he's shy, u know? He thinks he's short. save google translate
55000:31:49,150 --> 00:31:52,080Look, I'm concentrating on school, okay? save google translate
55100:31:52,280 --> 00:31:54,120And getting a job.That's perfect. save google translate
55200:31:54,320 --> 00:31:56,290Right, he knows this dentist. save google translate
55300:31:56,490 --> 00:31:59,370No, I have no interest in being a receptionist. save google translate
55400:31:59,580 --> 00:32:01,920What did u have in mind, running a bank? save google translate
55500:32:02,120 --> 00:32:05,880Is this what u wanted to talk about?And how long u're planning save google translate
55600:32:06,090 --> 00:32:09,760on staying with Ginger.Oh, right. It's just till I find my feet. save google translate
55700:32:09,970 --> 00:32:11,390We have a lot of big plans. save google translate
55800:32:11,590 --> 00:32:14,440Don't worry, I'm not gonna ruin any of ur big plans. save google translate
55900:32:14,640 --> 00:32:17,390No one wants to get out of here as fast as I do. save google translate
56000:32:17,600 --> 00:32:20,820I'm sure this is a big comedown from what u're used to. save google translate
56100:32:21,020 --> 00:32:24,570It's fine. it'sI'm grateful for her help. save google translate
56200:32:24,770 --> 00:32:26,690So u don't want Eddie to call u? save google translate
56300:32:26,900 --> 00:32:30,370No, I'm not ready to go out at the moment. save google translate
56400:32:31,570 --> 00:32:34,320Ginger said u had a nervous breakdown. save google translate
56500:32:37,450 --> 00:32:39,120She tends to be quite dramatic. save google translate
56600:32:39,330 --> 00:32:41,960Said u were in the street, talking to urself. save google translate
56700:32:44,880 --> 00:32:48,680You know, I don't think that this is any of ur business. save google translate
56800:32:48,880 --> 00:32:53,060No, but since I'm marrying her,we don't have any secrets between us. save google translate
56900:32:58,970 --> 00:33:01,070What did Chili want?Oh, nothing. save google translate
57000:33:01,270 --> 00:33:05,360His retarded boyfriend wanted a date, but he was too shy to ask. save google translate
57100:33:05,560 --> 00:33:09,280What do u think of Chili?He's very anxious to move in with u. save google translate
57200:33:09,480 --> 00:33:11,700Yeah, I know. He's got the hots for me. save google translate
57300:33:11,900 --> 00:33:13,400Can I speak frankly? save google translate
57400:33:13,610 --> 00:33:15,360You hate him?Yeah. save google translate
57500:33:15,570 --> 00:33:18,080I could tell u two didn't hit it off. save google translate
57600:33:18,280 --> 00:33:21,710He's another version of Augie.He's a loser. save google translate
57700:33:21,910 --> 00:33:25,290Hey, didn't I hear Eddie say he knows a dentist looking for help? save google translate
57800:33:25,500 --> 00:33:29,130Oh, forget it! Jesus, it's too menial! save google translate
57900:33:29,340 --> 00:33:31,340I'd go nuts. save google translate
58000:33:32,420 --> 00:33:34,850I wanna go back to school. save google translate
58100:33:35,050 --> 00:33:40,930I wanna get my degree and become,u know, something substantial. save google translate
58200:33:41,180 --> 00:33:44,060I can't just do some mindless job. save google translate
58300:33:44,270 --> 00:33:47,440Ugh. I was forced to take a job selling shoes on Madison Avenue. save google translate
58400:33:47,650 --> 00:33:50,490Oh, so humiliating. save google translate
58500:33:50,690 --> 00:33:54,410Friends I'd had at dinner parties at our apartment came in save google translate
58600:33:54,610 --> 00:33:58,580and I waited on them. I mean,do u have any idea what that's like? save google translate
58700:33:58,780 --> 00:34:02,460You know, one minute, u're hosting women save google translate
58800:34:02,660 --> 00:34:06,710and the next, u're measuring their shoe size and fitting them. save google translate
58900:34:07,250 --> 00:34:09,420Erica Bishop came into the store. save google translate
59000:34:09,630 --> 00:34:13,600She saw me and was so embarrassed for me, save google translate
59100:34:13,800 --> 00:34:17,020she slipped out thinking I didn't see her. save google translate
59200:34:17,340 --> 00:34:20,310I saw u, Erica! save google translate
59300:34:22,310 --> 00:34:24,270Are u okay? save google translate
59400:34:25,350 --> 00:34:27,940Hey, u got great taste. save google translate
59500:34:28,140 --> 00:34:32,700Maybe u could do something in fashion. save google translate
59600:34:32,900 --> 00:34:34,320Or designing. Yeah? save google translate
59700:34:35,530 --> 00:34:37,780Yeah, that's true.Yeah. save google translate
59800:34:37,990 --> 00:34:41,080Everyone used to say I'd make a good interior decorator. save google translate
59900:34:42,530 --> 00:34:45,080There's courses, but, u know, they cost money. save google translate
60000:34:45,290 --> 00:34:49,290No, Eve Logan got her decorator's license online. save google translate
60100:34:49,500 --> 00:34:51,500On a computer? save google translate
60200:34:51,710 --> 00:34:53,090I guess u could, but- save google translate
60300:34:53,300 --> 00:34:56,670Yeah, I'm so computer illiterate. save google translate
60400:34:57,550 --> 00:34:59,770But I could take a class in computers. save google translate
60500:34:59,970 --> 00:35:04,690And then when I can handle a computer,then I can study decorating online. save google translate
60600:35:04,890 --> 00:35:09,240That sounds too complicated.Why is ur reaction always negative? save google translate
60700:35:09,440 --> 00:35:11,060I'm just saying. save google translate
60800:35:11,270 --> 00:35:13,650You know, first u gotta learn computers, save google translate
60900:35:13,860 --> 00:35:16,490and then go for a decorator's license online. save google translate
61000:35:16,690 --> 00:35:19,870You're afraid I'll stay here too long. save google translate
61100:35:20,070 --> 00:35:21,820No, u know- save google translate
61200:35:22,030 --> 00:35:25,330Just all those courses, they cost money. save google translate
61300:35:26,370 --> 00:35:30,920You'll work out here.It's mostly phones and keeping my appointments straight. save google translate
61400:35:31,120 --> 00:35:34,220There's the follow-up cards, which I explained, save google translate
61500:35:34,420 --> 00:35:37,140and the notices for cleanings. save google translate
61600:35:37,630 --> 00:35:38,800Any questions? save google translate
61700:35:40,500 --> 00:35:43,060Tell Dr. Flicker it's an emergency. save google translate
61800:35:43,510 --> 00:35:45,950Come on. Come on.Yes? save google translate
61900:35:46,890 --> 00:35:48,860Oh. What? save google translate
62000:35:49,060 --> 00:35:51,030Yes, a cancellation. save google translate
62100:35:51,230 --> 00:35:53,860Oh, u want to cancel. save google translate
62200:35:54,060 --> 00:35:55,230When?Please. save google translate
62300:35:55,880 --> 00:35:59,460Wait, wait, wait. You said the 24th. save google translate
62400:35:59,510 --> 00:36:01,870My husband has an abscess. save google translate
62500:36:01,910 --> 00:36:05,210Can u just put someone on who speaks better English? save google translate
62600:36:05,410 --> 00:36:10,010The software interface is what provides u, the user, save google translate
62700:36:10,210 --> 00:36:13,680the ability to control the hardware, the computer. save google translate
62800:36:13,880 --> 00:36:15,550Okay, that's the operating- save google translate
62900:36:15,750 --> 00:36:19,680The operating system gives u that ability. save google translate
63000:36:19,880 --> 00:36:21,850I need an appointment in two weeks. save google translate
63100:36:27,760 --> 00:36:30,390Is the 10th good for u? save google translate
63200:36:30,600 --> 00:36:33,570The 10th. Yes, fine. save google translate
63300:36:33,770 --> 00:36:36,020Oh, better make it the 12th. save google translate
63400:36:36,230 --> 00:36:39,410Oh, we're all booked on the 12th.Okay. save google translate
63500:36:39,610 --> 00:36:40,910Make it the 14th. save google translate
63600:36:41,610 --> 00:36:43,410The 14th?Oh, no. save google translate
63700:36:43,610 --> 00:36:45,710Is 3 good on the 9th? save google translate
63800:36:45,910 --> 00:36:47,880Or noon on the 11th? save google translate
63900:36:48,080 --> 00:36:52,130Can u just settle on a time, please?Just pick a time. save google translate
64000:36:52,960 --> 00:36:55,630Remember the yoga class. save google translate
64100:36:57,790 --> 00:36:59,840Deep breath. save google translate
64200:37:00,710 --> 00:37:02,810Breathe deeply. save google translate
64300:37:03,800 --> 00:37:07,150All right, deep breath. save google translate
64400:37:10,810 --> 00:37:13,900If u take a deep breath, u can smell the honeysuckle. save google translate
64500:37:14,100 --> 00:37:14,820Beautiful. save google translate
64600:37:14,870 --> 00:37:17,170Make a great perfume.It would. I have plans all over that. save google translate
64700:37:17,230 --> 00:37:19,780Your polo pony's in great shape.Thank u. save google translate
64800:37:19,980 --> 00:37:22,330No, I have never seen a polo match.Really? save google translate
64900:37:22,530 --> 00:37:26,910My husband's a bit of fanatic.Not to say he's good at it, but it keeps him busy. save google translate
65000:37:27,120 --> 00:37:28,660We got be hurry. We got a flight to catch. save google translate
65100:37:28,870 --> 00:37:31,420Hal's taking Danny to Augusta for the Masters. save google translate
65200:37:31,620 --> 00:37:34,170They're golf degenerates. I'll be home alone. save google translate
65300:37:34,370 --> 00:37:37,050We'll be back in three days.Mm. Did we tell u? save google translate
65400:37:37,250 --> 00:37:39,630Danny was first in his class at Harvard.No. save google translate
65500:37:39,840 --> 00:37:41,010Yes.Congratulations. save google translate
65600:37:41,210 --> 00:37:42,710Thanks.He's a math genius. save google translate
65700:37:42,920 --> 00:37:46,390He's the genius.Dad did a guest lecture at the business school save google translate
65800:37:46,590 --> 00:37:48,970and everyone said it was the best lecture. save google translate
65900:37:49,180 --> 00:37:52,100Naturally, I became an instant celebrity on campus. save google translate
66000:37:52,310 --> 00:37:53,980Hey, I need ur signature on these, baby. save google translate
66100:37:56,850 --> 00:38:01,480Be careful.Don't get hit by a golf ball. That's how Ray Becker died. save google translate
66200:38:01,690 --> 00:38:04,990You know, a little blue bruise on his temple. save google translate
66300:38:14,700 --> 00:38:18,500What are u always studying in ur spare time? save google translate
66400:38:18,710 --> 00:38:21,300Well, I'm trying to learn to use a computer. save google translate
66500:38:21,500 --> 00:38:24,800I wanna study interior design online. save google translate
66600:38:25,010 --> 00:38:27,130Oh, u wanna be a decorator? save google translate
66700:38:27,340 --> 00:38:29,470Yeah, it's where my strongest gifts are. save google translate
66800:38:29,680 --> 00:38:32,520You know, I have a natural flair for space and color save google translate
66900:38:32,720 --> 00:38:35,520and an eye for choosing soft furnishings. save google translate
67000:38:35,730 --> 00:38:39,950It's very commendable,but I can't really have u studying on work time save google translate
67100:38:40,150 --> 00:38:42,520if it interferes with the business at hand. save google translate
67200:38:42,730 --> 00:38:45,330Yes. I'm sorry. It won't happen again. save google translate
67300:38:45,530 --> 00:38:47,370Please, see that it doesn't. save google translate
67400:38:49,740 --> 00:38:55,120I was gonna ask u a question.Yes? save google translate
67500:38:57,160 --> 00:39:00,260Would u have a drink with me? save google translate
67600:39:00,790 --> 00:39:02,540A drink? save google translate
67700:39:04,090 --> 00:39:05,960I'd love it if u could. save google translate
67800:39:06,510 --> 00:39:09,260Well, it would have to be a quick one save google translate
67900:39:09,470 --> 00:39:13,220because, u know, I'm meeting my boyfriend for dinner. save google translate
68000:39:17,020 --> 00:39:18,190I was just saying save google translate
68100:39:18,390 --> 00:39:22,020u can tell awful lot about people when u look in their mouths. save google translate
68200:39:22,230 --> 00:39:26,410Are they conscientious?Are they disciplined? Are they vain? save google translate
68300:39:26,610 --> 00:39:29,410Or careless? You have to know what to look for. save google translate
68400:39:29,610 --> 00:39:32,410Do u have the time? I have to keep an eye on it. save google translate
68500:39:32,620 --> 00:39:33,660I've got homework. save google translate
68600:39:33,870 --> 00:39:38,870This computer thing is proving a little more difficult than I imagined. save google translate
68700:39:39,080 --> 00:39:43,680It's funny, really, because I used to be a straight-A student in college. save google translate
68800:39:43,880 --> 00:39:47,880You know, but they say every year,millions of brain cells just die off. save google translate
68900:39:48,090 --> 00:39:50,560You have good teeth. save google translate
69000:39:51,970 --> 00:39:54,140I'm sure u get many compliments on them. save google translate
69100:39:54,350 --> 00:39:57,020Well, thank u.Yeah. save google translate
69200:39:57,310 --> 00:40:00,530You know, u're a very beautiful woman. save google translate
69300:40:01,230 --> 00:40:03,450Are u serious with ur boyfriend? save google translate
69400:40:04,940 --> 00:40:06,350I don't mean to pry. save google translate
69500:40:09,490 --> 00:40:13,120God, life is complicated. save google translate
69600:40:13,450 --> 00:40:15,620Have u ever had any children? save google translate
69700:40:15,830 --> 00:40:18,920How do u expect me to react when my father is unmasked save google translate
69800:40:19,120 --> 00:40:22,220as a common thief?You can't just drop out of Harvard. save google translate
69900:40:22,420 --> 00:40:25,590No, it's too humiliating.I wanna die when I see what he's done. save google translate
70000:40:25,790 --> 00:40:28,140How he lied, stole, ruined people.I know- save google translate
70100:40:28,340 --> 00:40:29,640He is a sleazy criminal. save google translate
70200:40:29,840 --> 00:40:33,220But if u drop out, u will be throwing away ur whole future. save google translate
70300:40:33,430 --> 00:40:36,020You think I could ever face anybody up at school? save google translate
70400:40:36,220 --> 00:40:38,520My father, who I bragged to everyone about? save google translate
70500:40:38,720 --> 00:40:41,690The financial genius, generous, the philanthropist? save google translate
70600:40:41,890 --> 00:40:44,150He's such a phony! He's a cheap crook. save google translate
70700:40:44,350 --> 00:40:46,820His charitable contributions with stolen money. save google translate
70800:40:47,020 --> 00:40:50,280Well, just think how he feels.He was arrested in the street. save google translate
70900:40:50,490 --> 00:40:53,080It's in all the papers.How can u even look at him the same? save google translate
71000:40:53,280 --> 00:40:56,330Did u not suspect anything or did u not care? save google translate
71100:40:56,530 --> 00:40:59,710What does that mean?It didn't pay for u to ask questions. save google translate
71200:40:59,910 --> 00:41:03,460Think I would have allowed him to set up corporations under my name? save google translate
71300:41:03,670 --> 00:41:06,670Sign accounts? This is no cake walk for me.I could get indicted. save google translate
71400:41:06,880 --> 00:41:11,100He's done nothing but lie over the years.He is a con man and a hypocrite. save google translate
71500:41:11,300 --> 00:41:15,300This is how u respond, by squandering ur life to get even with him? save google translate
71600:41:15,510 --> 00:41:17,890Don't try to find me, because u won't. save google translate
71700:41:19,260 --> 00:41:21,560He's a fucking bum. Let's go. save google translate
71800:41:21,770 --> 00:41:24,140Let's go, let's go! Get out of the clinch! save google translate
71900:41:24,350 --> 00:41:26,200Hey. Hey.That's it, pop the jab. save google translate
72000:41:26,400 --> 00:41:29,200Hey, guys, keep it down.My sister's trying to study. save google translate
72100:41:29,400 --> 00:41:31,200When can we stop tiptoeing around?Shh. save google translate
72200:41:31,400 --> 00:41:32,990Pop the jab!She'll hear u. save google translate
72300:41:33,190 --> 00:41:36,490Well, I don't care. I work hard all week.I wanna relax. save google translate
72400:41:38,910 --> 00:41:42,290Let's go, come on.Let's go. Work the body. save google translate
72500:41:42,500 --> 00:41:44,210The guy's just standing.Look. save google translate
72600:41:47,960 --> 00:41:51,590Her sister, she had millions.Turned out she married a crook. save google translate
72700:41:51,800 --> 00:41:54,020Look, where was she when she was loaded save google translate
72800:41:54,220 --> 00:41:56,720and u were tending bar, waiting tables? save google translate
72900:41:56,930 --> 00:42:00,400Now family's family? save google translate
73000:42:00,560 --> 00:42:02,730Yeah.Nice. You can see the money. save google translate
73100:42:02,930 --> 00:42:04,280I know.He's right. save google translate
73200:42:04,480 --> 00:42:07,400Is it possible, without ruining any of ur fun, save google translate
73300:42:07,600 --> 00:42:09,570that u could lower the TV a bit? save google translate
73400:42:09,770 --> 00:42:13,280Hey, Jasmine, why don't u stop working for a bit?Have a beer. save google translate
73500:42:13,740 --> 00:42:15,830Believe me, I wish I could. save google translate
73600:42:16,030 --> 00:42:18,250What kind of work are u doing? save google translate
73700:42:18,450 --> 00:42:22,750I'm trying to, urn, work a computer, save google translate
73800:42:22,950 --> 00:42:25,210but it seems I have no aptitude for it. save google translate
73900:42:25,410 --> 00:42:27,630Hey, listen, I justI want u to know, save google translate
74000:42:27,830 --> 00:42:32,210it's great when a grown-up continues with their education.Not for nothing. save google translate
74100:42:32,420 --> 00:42:38,100Well, my goal is to study interior decorating online. save google translate
74200:42:38,630 --> 00:42:40,680Why don't u just go to decorator school? save google translate
74300:42:42,470 --> 00:42:47,520Well, I have to use my days to work and pay my way. save google translate
74400:42:47,730 --> 00:42:50,860As Hal said, "it's not the money, it's the money." save google translate
74500:42:51,060 --> 00:42:54,820Yeah, okay, but, u know,life ain't all work and no play, right? save google translate
74600:42:55,030 --> 00:42:57,950Ginger says between work and school, u're cracking up. save google translate
74700:42:58,150 --> 00:43:00,250Hey, why don't u shut up?No, no. save google translate
74800:43:00,450 --> 00:43:03,620I'll admit, it's been very trying, save google translate
74900:43:03,830 --> 00:43:06,420but I'm determined to make something of myself. save google translate
75000:43:06,620 --> 00:43:10,670You don't like working with the dentist?No, I do not. save google translate
75100:43:10,880 --> 00:43:13,800Well, Ginger said u're not used to working a job. save google translate
75200:43:14,000 --> 00:43:16,550Well, in that respect, I was very fortunate. save google translate
75300:43:16,760 --> 00:43:18,510He was a handsome guy with money. save google translate
75400:43:18,720 --> 00:43:22,060He was a smooth talker and pampered her.What's she gonna say, no? save google translate
75500:43:23,430 --> 00:43:24,980I got it. save google translate
75600:43:25,430 --> 00:43:29,690Why does it have to be a decorator?Why can't u pick something else? save google translate
75700:43:30,230 --> 00:43:32,730What would u want me to do? save google translate
75800:43:32,940 --> 00:43:35,660Do u want me to wait tables?Bag groceries? save google translate
75900:43:35,860 --> 00:43:37,830Hey, Ginger bags groceries. save google translate
76000:43:38,030 --> 00:43:42,080Well, Ginger and I are completely different people. save google translate
76100:43:42,280 --> 00:43:43,910Yeah, she got the good genes. save google translate
76200:43:44,120 --> 00:43:47,840It's not genetic.You can't always blame everything on ur genes. save google translate
76300:43:48,040 --> 00:43:50,670If u're prepared to work hard and not settle- save google translate
76400:43:50,870 --> 00:43:53,170What, u mean Augie?She means me. save google translate
76500:43:53,330 --> 00:43:58,470Who do I have to sleep with around here to get a Stoli martini with twist of lemon? save google translate
76600:44:04,350 --> 00:44:06,020That's what I... save google translate
76700:44:06,560 --> 00:44:10,530What-? What-? Oh, Christ, I can't remember. save google translate
76800:44:10,730 --> 00:44:14,900So Chili was telling me that u used to have a really nice collection of cars. save google translate
76900:44:15,110 --> 00:44:16,610Oh, yes, my husband did. save google translate
77000:44:16,820 --> 00:44:22,450He used to collect vintage Bentleys and Mercedes. save google translate
77100:44:22,660 --> 00:44:26,000Wow, those are expensive cars.Yes, they are. save google translate
77200:44:26,200 --> 00:44:29,800You know, having wealth is nothing to be ashamed of. save google translate
77300:44:30,000 --> 00:44:33,750We were very civic-minded.Yeah, with other people's money. save google translate
77400:44:33,960 --> 00:44:36,680This guy lost every penny of Ginger's money. save google translate
77500:44:36,880 --> 00:44:40,130I tried to bring my sister and her husband in on a good thing. save google translate
77600:44:40,340 --> 00:44:42,810I mean, what do I know about financial schemes? save google translate
77700:44:43,010 --> 00:44:46,560You'll be very happy to know that I lost every cent of my own money. save google translate
77800:44:46,760 --> 00:44:49,440You know, every home, every stick of furniture, save google translate
77900:44:49,640 --> 00:44:52,230every fur, every ring and every bank account, save google translate
78000:44:52,440 --> 00:44:55,310and still it wasn't enough to placate the government. save google translate
78100:44:55,520 --> 00:44:58,370Her husband was a slick operator. I was there a week, save google translate
78200:44:58,570 --> 00:45:03,240I knew he was hitting on her girlfriend.I really need to study. save google translate
78300:45:03,450 --> 00:45:05,920I need some peace, okay?Okay. save google translate
78400:45:06,120 --> 00:45:09,620I'm not gonna make it if u turn this place into a nightclub. save google translate
78500:45:09,830 --> 00:45:12,830I can't. I just can't.All right, all right, all right. save google translate
78600:45:13,040 --> 00:45:16,760Everybody out. The girl's got homework.What? Main event's not on yet. save google translate
78700:45:16,960 --> 00:45:18,460Out.I'm not leaving now. save google translate
78800:45:18,670 --> 00:45:21,140You know, she's right about u, Chili. save google translate
78900:45:21,340 --> 00:45:24,510You drink, u become a jerk.What about her? She's drink- save google translate
79000:45:24,720 --> 00:45:26,810Jerk? Come here. Heh. save google translate
79100:45:27,800 --> 00:45:29,770I'm sorry I don't drive a Bentley. save google translate
79200:45:29,970 --> 00:45:32,820Let's go to the bar.Bye. Thank u for coming. save google translate
79300:45:33,020 --> 00:45:34,640Good night. save google translate
79400:45:35,390 --> 00:45:37,270Jesus, it's a mess.Oh, I'm sorry. save google translate
79500:45:37,480 --> 00:45:42,280Ginger, I'm reallyI don'tI don't know what came over me. save google translate
79600:45:42,490 --> 00:45:46,330But I have told u before,ur taste in men leaves a lot to be desired. save google translate
79700:45:46,530 --> 00:45:48,950Yeah, I know these are not ur kind of guys. save google translate
79800:45:49,160 --> 00:45:51,830I mean, God, don't u wanna meet some decent man? save google translate
79900:45:52,040 --> 00:45:54,840You know, someone who can take u out of this- save google translate
80000:45:55,040 --> 00:45:57,510What? This hole? save google translate
80100:45:57,710 --> 00:45:59,880Yeah, I know what u think of it here. save google translate
80200:46:00,090 --> 00:46:02,430I mean, u've got two kids. save google translate
80300:46:02,630 --> 00:46:05,730You can do better than Chili and his drunken loser friends. save google translate
80400:46:05,930 --> 00:46:10,020If I thought I could do better,I would. So far no one's beating my door down. save google translate
80500:46:10,220 --> 00:46:13,020You know, he's sexy and he doesn't steal. save google translate
80600:46:13,220 --> 00:46:18,650Okay, okay.Do u always have to make those stupid sarcastic digs? save google translate
80700:46:20,480 --> 00:46:22,110I'm scared, Hal. save google translate
80800:46:22,320 --> 00:46:25,700Paula said the reason Howard is leaving Global Innovations save google translate
80900:46:25,900 --> 00:46:29,910is he's not comfortable with business practices from a legal standpoint. save google translate
81000:46:30,120 --> 00:46:32,210Howard Trask is such a pussy.No, no- save google translate
81100:46:32,410 --> 00:46:36,260What do u think I have lawyers for?He told her he didn't wanna wind up in jail. save google translate
81200:46:36,460 --> 00:46:40,180Jail? Jesus. Isn't that a bit dramatic? save google translate
81300:46:40,380 --> 00:46:43,680If I back out now,I hate to tell u how much money we'd lose. save google translate
81400:46:43,880 --> 00:46:47,510It's like a domino effect. One thing would follow the other. save google translate
81500:46:47,720 --> 00:46:51,020Hey, let me deal with it, okay? save google translate
81600:46:51,220 --> 00:46:53,970Is there anything u want that u don't have? save google translate
81700:46:54,180 --> 00:46:57,280Is there?No. save google translate
81800:46:57,480 --> 00:47:00,530So stop worrying and let me spoil u. save google translate
81900:47:00,730 --> 00:47:04,030No, I agree. I mean, Howard always was a prissy mama's boy. save google translate
82000:47:04,230 --> 00:47:07,490Yeah, mama's boy. That's the perfect phrase. save google translate
82100:47:07,700 --> 00:47:12,790Okay, how about Tuesday the 22nd at 9? save google translate
82200:47:12,990 --> 00:47:15,710I can't make 9. How about the afternoon? save google translate
82300:47:15,910 --> 00:47:19,420All right, 2, 3? save google translate
82400:47:19,620 --> 00:47:23,220I can't make the 22nd. How about the 21 st? save google translate
82500:47:23,420 --> 00:47:26,260We have nothing open on the 21st.Good night. save google translate
82600:47:26,460 --> 00:47:28,010Well, he wants me in a week. save google translate
82700:47:28,220 --> 00:47:31,220Well, another day or two won't matter.How about the 24th? save google translate
82800:47:31,430 --> 00:47:33,150Fine. Oh, wait, no.Go for 9? save google translate
82900:47:33,350 --> 00:47:35,600That's my colonoscopy prep day. save google translate
83000:47:35,810 --> 00:47:37,400That's always very special. save google translate
83100:47:37,600 --> 00:47:40,400Why don't u think about it and call me? save google translate
83200:47:45,900 --> 00:47:48,530Before u go, can u call Dr. Girsback save google translate
83300:47:48,740 --> 00:47:51,660and tell him I read the x-rays and we can talk later? save google translate
83400:47:51,860 --> 00:47:53,960Sure.No, no, no. save google translate
83500:47:54,160 --> 00:47:56,040When u're done, when u're done. save google translate
83600:47:56,240 --> 00:47:59,250When u're finished. Thank u. save google translate
83700:48:02,500 --> 00:48:05,600Are u feeling more comfortable in the job? save google translate
83800:48:05,800 --> 00:48:10,430I hope u're pleased, because I am determined to make it work. save google translate
83900:48:10,630 --> 00:48:14,850It fits in perfectly with my class.Are u getting better on the computer? save google translate
84000:48:15,050 --> 00:48:20,030Well, I'm sure I'm the worst student there,but another girl helps me, so... save google translate
84100:48:20,230 --> 00:48:24,110I'm glad u're relaxing more into this job. save google translate
84200:48:24,310 --> 00:48:25,220I'm trying. save google translate
84300:48:25,250 --> 00:48:28,890Heh, I must say, I like having u around. save google translate
84400:48:29,070 --> 00:48:31,450Thank u.Since u started working here, save google translate
84500:48:31,650 --> 00:48:35,380have u noticed I've been wearing more colorful neckties? save google translate
84600:48:35,780 --> 00:48:39,130I'm justJust joking. save google translate
84700:48:39,330 --> 00:48:42,550Can I-? Can I make a confession? save google translate
84800:48:42,830 --> 00:48:46,590I don't know that I should be the one to hear a confession, doctor. save google translate
84900:48:46,750 --> 00:48:49,720Ha, ha, ha. Well... Ah. save google translate
85000:48:50,300 --> 00:48:53,970The way u dress, save google translate
85100:48:54,260 --> 00:48:57,390I sometimes find very... save google translate
85200:48:58,060 --> 00:49:00,020arousing. save google translate
85300:49:00,220 --> 00:49:04,450Really?I don't think I dress in the slightest provocatively. save google translate
85400:49:04,650 --> 00:49:09,370Does it upset u if I tell u that I, um, find u attractive? save google translate
85500:49:09,570 --> 00:49:13,840Dr. Flicker, where is all this talk leading?Well, I'm not the kind of person save google translate
85600:49:13,840 --> 00:49:18,830who likes to beat around the bush.I find u a very alluring woman. save google translate
85700:49:19,030 --> 00:49:22,540I'm flattered, but I certainly hope that's not why u hired me. save google translate
85800:49:22,750 --> 00:49:26,420A certain elegance in a woman has always been enticing to me. save google translate
85900:49:26,630 --> 00:49:29,380I shouldn't be hearing this.No, don't be upset. save google translate
86000:49:29,590 --> 00:49:32,720I'm not upset. Can I just grab my coat?Don't be upset. save google translate
86100:49:32,920 --> 00:49:37,140Really, I think if u get to know me,u'd come out of ur shell more. save google translate
86200:49:37,340 --> 00:49:38,390I'm not in a shell. save google translate
86300:49:38,600 --> 00:49:40,720Ever gotten high on nitrous oxide?No. save google translate
86400:49:40,930 --> 00:49:44,110It would remove ur inhibitions.I don't have inhibitions. save google translate
86500:49:44,310 --> 00:49:46,060Stop.Oh, Dr. Flicker. save google translate
86600:49:46,060 --> 00:49:47,980Stop being standoffish.I'm not standoffish. save google translate
86700:49:48,190 --> 00:49:50,740You should be proud. You've made a conquest. save google translate
86800:49:50,940 --> 00:49:52,490Oh, Dr. Flicker. save google translate
86900:49:52,690 --> 00:49:55,200This is so embarrassing. save google translate
87000:49:57,030 --> 00:49:59,250I am never coming back here. save google translate
87100:49:59,450 --> 00:50:03,210I don't have to put myself through this nonsense. save google translate
87200:50:03,410 --> 00:50:05,760I gotta take a deep breath. save google translate
87300:50:05,960 --> 00:50:08,800Oh, now look what u've done. I can't breathe. save google translate
87400:50:09,000 --> 00:50:11,170Oh, God, I can't breathe. save google translate
87500:50:17,050 --> 00:50:19,050I don't blame u for being shaken up. save google translate
87600:50:19,260 --> 00:50:23,140I'd have that dentist reported.If I told my boyfriend that story, save google translate
87700:50:23,350 --> 00:50:27,020he would go to the guy's office and break every bone in his body. save google translate
87800:50:27,230 --> 00:50:29,320You can sue him. That's harassment. save google translate
87900:50:29,520 --> 00:50:32,070No, I'm never going into another courtroom. save google translate
88000:50:32,270 --> 00:50:33,530Ugh. I don't blame u. save google translate
88100:50:33,730 --> 00:50:37,330My boyfriend's a lawyer. He's got court stories. save google translate
88200:50:37,530 --> 00:50:40,960Sharon, do u know any men?Men? save google translate
88300:50:42,200 --> 00:50:44,370Men that would be good for me. save google translate
88400:50:44,580 --> 00:50:48,460I just moved here, so I don't really know anybody. save google translate
88500:50:48,670 --> 00:50:52,890If u can't fall in love in San Francisco,u can't fall in love anywhere. save google translate
88600:50:53,090 --> 00:50:54,930Someone substantial. save google translate
88700:50:55,130 --> 00:50:58,850Well, what are u doing Sunday afternoon? save google translate
88800:50:59,050 --> 00:51:00,140Not very much. save google translate
88900:51:00,340 --> 00:51:02,600Tony and I are going to a party. Come with. save google translate
89000:51:02,810 --> 00:51:06,530Oh, no, no.I don't think I'm ready for a big crowd of strangers. save google translate
89100:51:06,730 --> 00:51:08,440Oh, come on. save google translate
89200:51:08,640 --> 00:51:12,440It's a big bash someone's having.There'll be all kinds of people. save google translate
89300:51:12,900 --> 00:51:15,070Make an effort, otherwise nothing happens. save google translate
89400:51:15,280 --> 00:51:17,840Then u blame everything but urself. save google translate
89500:51:17,860 --> 00:51:20,810No, I want to. It's not that I don't want to. save google translate
89600:51:20,990 --> 00:51:23,870Can I bring my sister?For moral support? Absolutely. save google translate
89700:51:24,080 --> 00:51:25,700And Tony and I will be there. save google translate
89800:51:25,910 --> 00:51:28,460You'll have fun. It's a huge party. save google translate
89900:51:28,660 --> 00:51:30,630Maybe u'll get lucky. save google translate
90000:51:31,460 --> 00:51:34,760But u have to come, otherwise I'm not going. save google translate
90100:51:34,960 --> 00:51:38,090What the hell would I wear?Oh, we'll find u something. save google translate
90200:51:38,300 --> 00:51:41,520Oh, God, I haven't shown my face socially in so long. save google translate
90300:51:41,720 --> 00:51:44,690Sharon said there could be some eligible men there. save google translate
90400:51:44,970 --> 00:51:48,400I haven't been to a party in years.You know, Chili hates them. save google translate
90500:51:48,600 --> 00:51:53,030Well, u know what I say to Chili.It's hard to meet a man u can trust. save google translate
90600:51:53,690 --> 00:51:54,810Hal. save google translate
90700:51:55,860 --> 00:51:57,830Hey, Nat. What are u doing out here? save google translate
90800:51:58,030 --> 00:52:01,660I was having lunch in Southampton and I wanted u to meet Amy Moore. save google translate
90900:52:01,860 --> 00:52:04,330Oh, hi. Hal Francis. This is my wife. Honey? save google translate
91000:52:04,530 --> 00:52:05,580Jasmine.Hello. save google translate
91100:52:05,780 --> 00:52:10,010Amy will be handling ur contracts for Empire Solutions and Global Innovations. save google translate
91200:52:10,210 --> 00:52:12,800She's brilliant. We couldn't have done any better. save google translate
91300:52:13,000 --> 00:52:15,840We should get together on that Empire Solutions thing. save google translate
91400:52:16,050 --> 00:52:18,090Free for lunch on Tuesday?I'll make sure I am. save google translate
91500:52:18,300 --> 00:52:19,390That's great. save google translate
91600:52:19,840 --> 00:52:22,390Are u having an affair with Amy? save google translate
91700:52:23,050 --> 00:52:27,350Amy, my lawyer?Don't give me that. She's very pretty. save google translate
91800:52:27,560 --> 00:52:29,780Of course not. What makes u think that? save google translate
91900:52:29,980 --> 00:52:32,690Someone made a remark.What remark? save google translate
92000:52:32,900 --> 00:52:36,270They saw u having lunch with her.Taking her hand. save google translate
92100:52:36,480 --> 00:52:39,030Oh, what crap. Who told u that? I know who. save google translate
92200:52:39,230 --> 00:52:42,320That vacuous troublemaker Lydia, right?Were u? save google translate
92300:52:42,370 --> 00:52:44,910I had a business lunch with Amy at the Four Seasons. save google translate
92400:52:45,120 --> 00:52:47,240Lydia was there.Did u take her hand? save google translate
92500:52:47,450 --> 00:52:51,550You think if I was having an affair,I'd be crazy enough to have it in public? save google translate
92600:52:51,750 --> 00:52:54,300Well, I don't know. Sometimes u drink at lunch. save google translate
92700:52:54,500 --> 00:52:55,750Maybe u were high. save google translate
92800:52:55,960 --> 00:52:59,210It's obvious she's got crush on u.You're building a case. save google translate
92900:52:59,420 --> 00:53:02,300If u were having an affair, I would be pretty upset. save google translate
93000:53:02,510 --> 00:53:05,060Well, I'm not, so don't get ur temper up.I don't like that side of u. save google translate
93100:53:05,260 --> 00:53:08,430I'm just jealous because I love u.You should be flattered. save google translate
93200:53:08,640 --> 00:53:10,940You know, I understand other women have a- save google translate
93300:53:11,140 --> 00:53:15,610Find u attractive, but it's their hard luck. I have u. save google translate
93400:53:15,810 --> 00:53:18,360Yes, u do.No. save google translate
93500:53:18,730 --> 00:53:20,700So u're not? save google translate
93600:53:21,900 --> 00:53:23,580No, I'm not. save google translate
93700:53:26,160 --> 00:53:27,750Good. save google translate
93800:53:28,330 --> 00:53:30,080Let's make love. save google translate
93900:53:38,960 --> 00:53:43,140You know, if u were having an affair,I'd be pretty upset. save google translate
94000:53:43,510 --> 00:53:47,180Pretty darn angry.I don't wanna be made a fool of, u know? save google translate
94100:53:47,390 --> 00:53:50,640You hear me, Hal?Excuse me. Are u talking to me? save google translate
94200:53:50,850 --> 00:53:52,400Hey, Jasmine.What? save google translate
94300:53:54,770 --> 00:53:57,610How are u? I'm so glad u came.You must be Tony. save google translate
94400:53:57,810 --> 00:54:00,110Yes, this is Tony.A pleasure to meet u. save google translate
94500:54:00,320 --> 00:54:02,940What do u think? Nice party, right?Beautiful. save google translate
94600:54:03,150 --> 00:54:05,030It's kind of a mixed bag. save google translate
94700:54:05,240 --> 00:54:06,610Did u bring ur sister? save google translate
94800:54:06,820 --> 00:54:09,250Oh, yes, she's dancing. save google translate
94900:54:11,120 --> 00:54:13,870Hey, my name's Al, incidentally.Oh. Ginger. save google translate
95000:54:14,080 --> 00:54:15,580Ginger?Yeah. save google translate
95100:54:15,790 --> 00:54:18,040Ginger, u dance great. Oh. save google translate
95200:54:18,250 --> 00:54:20,720I never get a chance to, and I love it.Yeah? save google translate
95300:54:20,920 --> 00:54:22,720I do, yeah. save google translate
95400:54:22,920 --> 00:54:24,970You know Sally, the host? save google translate
95500:54:25,170 --> 00:54:27,640No, my sister brought me.Yeah? save google translate
95600:54:27,840 --> 00:54:32,310Wherever the hell she is.I don'tI don't know where she is. save google translate
95700:54:32,510 --> 00:54:34,770But u're from San Francisco? save google translate
95800:54:34,980 --> 00:54:36,190Yeah?Yeah. save google translate
95900:54:36,390 --> 00:54:38,360What about u?Marin. save google translate
96000:54:38,560 --> 00:54:40,690Okay. Great.Yeah. save google translate
96100:54:42,360 --> 00:54:43,450What do u do, Al? save google translate
96200:54:43,650 --> 00:54:47,330I'm a sound engineer.I put in people's systems, u know? save google translate
96300:54:47,530 --> 00:54:49,410I did Mr. Lockman's.Okay. save google translate
96400:54:49,620 --> 00:54:52,660He's the husband of the host, in case u were wondering. save google translate
96500:54:52,870 --> 00:54:55,590I do concerts and private, uh... save google translate
96600:54:56,210 --> 00:54:58,670Great.I like slow dancing better, don't u? save google translate
96700:54:58,870 --> 00:55:00,670Yeah.It's more romantic, right? save google translate
96800:55:00,880 --> 00:55:02,720It is, yeah.Yeah. save google translate
96900:55:02,920 --> 00:55:04,550It is. save google translate
97000:55:05,550 --> 00:55:06,960Hey, u're really pretty. Oh. save google translate
97100:55:08,720 --> 00:55:12,190Yeah, u are. You are.Really? Really? save google translate
97200:55:22,230 --> 00:55:24,580I'd rather be someplace else too. save google translate
97300:55:28,030 --> 00:55:30,530Do I look that uncomfortable?Almost. save google translate
97400:55:31,910 --> 00:55:34,830I'm Dwight Westlake.Jasmine French. save google translate
97500:55:35,040 --> 00:55:37,580Jasmine French, that's a very exotic name. save google translate
97600:55:37,790 --> 00:55:41,920Well, my parents named me after my mother's favorite flower. save google translate
97700:55:42,290 --> 00:55:44,420Night-blooming jasmine. Hm. save google translate
97800:55:44,630 --> 00:55:47,260Come to life after it gets dark. save google translate
97900:55:48,550 --> 00:55:50,850That's the best offer I've had today. save google translate
98000:55:51,050 --> 00:55:52,550I didn't say it was an offer. save google translate
98100:55:52,760 --> 00:55:56,940I saw u in the other room before,I was hoping I'd get to meet u. save google translate
98200:55:57,430 --> 00:55:59,730Well, hope I don't shatter ur illusion. save google translate
98300:55:59,940 --> 00:56:02,400You have great style.Do I? save google translate
98400:56:06,150 --> 00:56:09,400VivierOh, my goodness.Do u work in the fashion industry? save google translate
98500:56:09,610 --> 00:56:13,040No, but my former wife was.She worked at a fashion magazine. save google translate
98600:56:13,240 --> 00:56:15,370Right.She passed away last year. save google translate
98700:56:15,740 --> 00:56:17,870Oh. Oh, I'm sorry. save google translate
98800:56:18,080 --> 00:56:22,050I'm soAnd what do u do?Nothing as glamorous as fashion. save google translate
98900:56:22,250 --> 00:56:25,720I work in the State Department.Well, no, that's glamorous. save google translate
99000:56:25,920 --> 00:56:27,220In the diplomatic corps. save google translate
99100:56:27,420 --> 00:56:30,020Don't tell me u're an ambassador.No, hardly. save google translate
99200:56:30,220 --> 00:56:32,090But I wouldn't turn it down. save google translate
99300:56:32,300 --> 00:56:34,100We knew the ambassador to Mexico. save google translate
99400:56:34,300 --> 00:56:35,810My husband did. save google translate
99500:56:36,310 --> 00:56:38,230Your husband? You have a husband? save google translate
99600:56:38,640 --> 00:56:42,860No, no. Sadly, like ur wife, he passed away. save google translate
99700:56:43,060 --> 00:56:47,780But, u know, we stayed overnight in the embassy in Mexico once. save google translate
99800:56:47,980 --> 00:56:49,780I work in Europe. Vienna.Really? save google translate
99900:56:49,990 --> 00:56:51,780Oh, I love Vienna.Oh, yeah? save google translate
100000:56:51,990 --> 00:56:53,610We were there once, Hal and I. save google translate
100100:56:53,820 --> 00:56:57,290I remember it as being two weeks of ung wine and chocolate cake. save google translate
100200:56:57,490 --> 00:57:01,460Lovely. My ambition is to come back after a few years and enter politics. save google translate
100300:57:01,660 --> 00:57:04,880I'd like to run for office in California.Oh, how exciting. save google translate
100400:57:05,080 --> 00:57:09,930Yeah, it might just be an inflated ego,but I think I'd make a good congressman. save google translate
100500:57:10,130 --> 00:57:14,060I grew up in San Francisco.I know California. I like challenges. save google translate
100600:57:14,260 --> 00:57:15,310You from out here? save google translate
100700:57:15,680 --> 00:57:18,560New York. Park Avenue. save google translate
100800:57:18,760 --> 00:57:20,810You know, when my husband passed away, save google translate
100900:57:21,020 --> 00:57:23,140I mean, naturally I was very upset, save google translate
101000:57:23,350 --> 00:57:28,030so I decided to come out here and start a new life for myself. save google translate
101100:57:29,110 --> 00:57:30,480What did he do? save google translate
101200:57:33,570 --> 00:57:35,450He was a surgeon. save google translate
101300:57:36,070 --> 00:57:40,330Hm. God, that must be incredibly stressful. save google translate
101400:57:41,660 --> 00:57:45,630No, I mean, he had a heart attack.I'm sure that's what gave it to him. save google translate
101500:57:46,330 --> 00:57:47,710You have children? save google translate
101600:57:48,840 --> 00:57:53,430No, no. No, there really wasn't time. save google translate
101700:57:53,630 --> 00:57:57,510And what about u? Hm? What do u do?I guessed u were in the arts. save google translate
101800:57:57,720 --> 00:58:00,350Am I right?Well, u're close. save google translate
101900:58:00,560 --> 00:58:02,850I am an interior designer. save google translate
102000:58:03,430 --> 00:58:05,030I really have hit the jackpot. save google translate
102100:58:05,230 --> 00:58:07,360Really?I meet this exotic creature, save google translate
102200:58:07,560 --> 00:58:10,320not only is she charming and elegant and single, save google translate
102300:58:10,520 --> 00:58:12,700but I just bought a new house.Really? save google translate
102400:58:12,900 --> 00:58:15,030One I've been looking at for year. It's in Marin. save google translate
102500:58:15,240 --> 00:58:17,830Overlooking the Bay. My dream house.Beautiful. save google translate
102600:58:18,030 --> 00:58:21,380I meet this woman,and she turns out to be an interior designer. save google translate
102700:58:21,580 --> 00:58:23,920Written in the stars. You have to look at it. save google translate
102800:58:24,120 --> 00:58:26,720I would love to.Maybe u can help me with it. save google translate
102900:58:26,920 --> 00:58:28,420Absolutely. save google translate
103000:58:29,420 --> 00:58:32,550I never slept with anyone the first night before, u know? save google translate
103100:58:32,750 --> 00:58:35,430Yeah, that But dancing with u save google translate
103200:58:35,630 --> 00:58:38,350got me all hot and bothered, so, u know... save google translate
103300:58:38,550 --> 00:58:39,850Well, u were so sexy. save google translate
103400:58:40,050 --> 00:58:43,560I mean, I knew right away that u were gonna be good in bed. save google translate
103500:58:43,770 --> 00:58:44,890I knew it.Did u? save google translate
103600:58:45,100 --> 00:58:46,900I said to myself, u know... Heh. save google translate
103700:58:47,100 --> 00:58:50,110You know, I thought for sure we were gonna get caught. save google translate
103800:58:50,310 --> 00:58:52,240I didn't care. I mean, I- save google translate
103900:58:52,440 --> 00:58:56,620I couldn't wait.There's no way I wasI had to have u right then and there. save google translate
104000:58:56,820 --> 00:58:58,320You know... save google translate
104100:58:58,530 --> 00:59:00,700You know what clinched it for me?What? save google translate
104200:59:00,910 --> 00:59:02,710Because u were so smooth. save google translate
104300:59:02,910 --> 00:59:05,790Really?Yeah. Oh, yeah. save google translate
104400:59:06,410 --> 00:59:09,760Well, that'sI justBut, u know, I- save google translate
104500:59:09,960 --> 00:59:13,430I don't want u to think I'm just easy, because I'm not. save google translate
104600:59:13,630 --> 00:59:16,630No, IYou know what I think?You're a fun-loving person. save google translate
104700:59:16,840 --> 00:59:18,090I am. That'sYeah. save google translate
104800:59:18,300 --> 00:59:19,800Yeah.And that's what I am. save google translate
104900:59:20,010 --> 00:59:21,480I can see that.That's- save google translate
105000:59:21,680 --> 00:59:23,430I'm easygoing by nature.Yeah. save google translate
105100:59:23,640 --> 00:59:26,360That's what II bring music to people's lives. save google translate
105200:59:26,560 --> 00:59:28,650You're very sweet, u know? save google translate
105300:59:28,850 --> 00:59:31,780I never had a sweet guy before. save google translate
105400:59:32,230 --> 00:59:33,280I hope I Never. save google translate
105500:59:33,480 --> 00:59:36,580I hope I didn't get u in trouble with ur boyfriend. save google translate
105600:59:36,780 --> 00:59:40,120No. You know, it's not like we're engaged, so... save google translate
105700:59:40,320 --> 00:59:44,170You know, I'm free. I'm free.I'm glad to hear that. save google translate
105800:59:44,790 --> 00:59:47,000Oh, God, I'd better get back. save google translate
105900:59:47,200 --> 00:59:48,710My lunch hour's almost over. save google translate
106000:59:48,910 --> 00:59:51,290But weYou know what? We have time, though. save google translate
106100:59:51,500 --> 00:59:53,800For what?Let's go in the back seat. save google translate
106200:59:54,000 --> 00:59:55,420Again? Yeah, come on. save google translate
106300:59:55,630 --> 00:59:57,510Jesus, what are u?It's just... save google translate
106400:59:57,710 --> 01:00:00,390Are u one of those sex addicts?I am for u. Come on. save google translate
106501:00:00,550 --> 01:00:03,020Ha, ha. Are u?I thought so. One more. save google translate
106601:00:03,220 --> 01:00:04,970Nobody's around. Not many people. save google translate
106701:00:05,180 --> 01:00:09,030We gotta make this quick.I got tinted windows. It's perfect. save google translate
106801:00:18,030 --> 01:00:21,660What time is it?Seven thirty. save google translate
106901:00:22,110 --> 01:00:25,460My turn. It's my turn!God, he told me he'd call me yesterday. save google translate
107001:00:25,660 --> 01:00:26,830I wanna play with it! save google translate
107101:00:27,040 --> 01:00:30,160Can't u two stop fighting for a second? save google translate
107201:00:30,370 --> 01:00:33,380I've got a throbbing headache.You gave him both here save google translate
107301:00:33,580 --> 01:00:36,760and ur cell number?Of course I gave him both numbers. save google translate
107401:00:36,960 --> 01:00:39,340Unless he's been delayed in Washington. save google translate
107501:00:39,550 --> 01:00:43,300Still, he could have phoned.Don't think he figured u were lying save google translate
107601:00:43,510 --> 01:00:46,810and bailed out?Look, could u stop saying I was lying? save google translate
107701:00:47,010 --> 01:00:51,270God. Okay, I may have dressed up a few facts,omitted a few unpleasant details, save google translate
107801:00:51,480 --> 01:00:54,650but in the main, I mean, my feelings, my ideas, my humor- save google translate
107901:00:54,860 --> 01:00:56,820I mean, isn't that who I am? Christ. save google translate
108001:00:58,190 --> 01:01:01,740People reinvent themselves, don't they? Do I have ur permission? save google translate
108101:01:01,950 --> 01:01:04,940You better take more of those pills. You're shot. save google translate
108201:01:05,990 --> 01:01:11,810Jesus. Would u please-?Matthew, turn off that pounding. Please, Matthew. save google translate
108301:01:13,250 --> 01:01:14,670Can't stand it. save google translate
108401:01:18,420 --> 01:01:20,970Were u at a party Sunday afternoon?Who says? save google translate
108501:01:21,170 --> 01:01:24,180I got a friend who's a bartender.He saw u at a party. save google translate
108601:01:24,380 --> 01:01:26,730So?So u were dancing with a guy. save google translate
108701:01:26,930 --> 01:01:30,350So what?I asked her to come with me, okay? save google translate
108801:01:30,560 --> 01:01:33,900I was nervous about going to a party where I didn't know anyone. save google translate
108901:01:34,100 --> 01:01:36,780Is that so? So the two of u were in the corner save google translate
109001:01:36,980 --> 01:01:39,110playing kissy-face.Give me a break. save google translate
109101:01:39,320 --> 01:01:42,660We couldn't go to the ballpark because u weren't feeling good. save google translate
109201:01:42,860 --> 01:01:46,290Hey, don't treat me like property.I had a headache when u called. save google translate
109301:01:46,490 --> 01:01:49,410And then I decided to keep my sister company at a party. save google translate
109401:01:49,620 --> 01:01:50,740I don't buy that. save google translate
109501:01:50,950 --> 01:01:53,080Since when am I taking orders from u? save google translate
109601:01:53,290 --> 01:01:55,210Can u please not fight in here? save google translate
109701:01:55,420 --> 01:01:59,170I don't think I can take it. For some reason,my Xanax isn't kicking in. save google translate
109801:01:59,380 --> 01:02:01,550Who's this guy u're fooling around with? save google translate
109901:02:01,760 --> 01:02:05,010I told u, I didn't like u rushing me into anything, okay? save google translate
110001:02:05,220 --> 01:02:07,810Is seeing other guys her idea?No, it's my idea. save google translate
110101:02:08,010 --> 01:02:11,860I don't think it is.She thinks I'm a bum, like ur first husband, right? save google translate
110201:02:12,060 --> 01:02:13,930You told me.Guys, give me a break. save google translate
110301:02:14,140 --> 01:02:17,240By all rights, I should be living here.What do u mean? save google translate
110401:02:17,440 --> 01:02:19,490Didn't u want a guy here for the kids? save google translate
110501:02:19,690 --> 01:02:22,610So they grow up with a father?I need to clear my head. save google translate
110601:02:22,820 --> 01:02:26,570We're talking about getting married.Now she's taking u to parties save google translate
110701:02:26,780 --> 01:02:29,250and telling u I'm not good enough for u. save google translate
110801:02:29,530 --> 01:02:31,580If I catch u...Give her some space. save google translate
110901:02:31,790 --> 01:02:33,460with somebody else Get out! save google translate
111001:02:33,660 --> 01:02:37,210You keep out of this, okay?It's got nothing to do with u. save google translate
111101:02:37,310 --> 01:02:40,760You beat it, Chili.You've been drinking. Hey, maybe that's for u. save google translate
111201:02:40,960 --> 01:02:44,810Ginger, she's not somebody u can count on. I am. save google translate
111301:02:45,010 --> 01:02:48,850Don't pick it up.I don't want him to think I'm waiting for him to call. save google translate
111401:02:49,050 --> 01:02:50,900What the hell's going on?It's Al. save google translate
111501:02:51,100 --> 01:02:53,470Hey, give me that.That's the guy, Al. save google translate
111601:02:53,680 --> 01:02:56,070Hi. Yeah, but u're calling at aGet off! save google translate
111701:02:56,100 --> 01:02:56,840Give me that. save google translate
111801:02:57,020 --> 01:03:00,520You call here again, I'm gonna bust u in ur fat fucking face! save google translate
111901:03:00,730 --> 01:03:04,740Hello. No! No!Give me that. Give me that. save google translate
112001:03:07,530 --> 01:03:10,620Look what u did, u drunken asshole! save google translate
112101:03:10,820 --> 01:03:13,290You were right, he's no better than Augie! save google translate
112201:03:13,490 --> 01:03:16,040Don't drag her to parties to meet men.Get out! save google translate
112301:03:16,250 --> 01:03:19,380I didn't drag her out to meet men,but if she has a brain, save google translate
112401:03:19,580 --> 01:03:23,430she'll dump u in the garbage and find someone she deserves for once. save google translate
112501:03:23,630 --> 01:03:25,430When are u moving out?Get out! save google translate
112601:03:25,630 --> 01:03:29,510I'm sorry I don't come from Park Avenue,but I don't steal people's money. save google translate
112701:03:29,720 --> 01:03:33,940I am not some lying jailbird!Get out or I'll call the cops, okay? save google translate
112801:03:34,140 --> 01:03:36,520She doesn't care about u. She's a phony! save google translate
112901:03:36,730 --> 01:03:38,000Get out!She didn't care about u save google translate
113001:03:38,000 --> 01:03:40,060until she fucking needed u!Get out! save google translate
113101:03:53,830 --> 01:03:55,760That's my cell phone.Okay. save google translate
113201:03:59,370 --> 01:04:03,090Where is it? Oh, God, the kids were playing with it. save google translate
113301:04:03,290 --> 01:04:06,640Oh, where is my goddamned cell phone? save google translate
113401:04:08,840 --> 01:04:10,760Hello? Dwight? save google translate
113501:04:10,970 --> 01:04:15,140Yes, can u just hang on a moment?I'm just in the middle of something. save google translate
113601:04:19,680 --> 01:04:22,150Hello, how are u? save google translate
113701:04:22,350 --> 01:04:25,610No, no, no, it's just some business I had to attend to. save google translate
113801:04:26,270 --> 01:04:30,950Oh, no, no. No, that's fine. save google translate
113901:04:31,200 --> 01:04:34,920I know how hectic things can get in the nation's capital. save google translate
114001:04:38,620 --> 01:04:40,120When? save google translate
114101:04:42,620 --> 01:04:46,930UhWell, I'm actually meeting a client save google translate
114201:04:47,090 --> 01:04:50,090for a drink in the Fairmont, save google translate
114301:04:50,300 --> 01:04:52,890so why don't u pick me up in the lounge? save google translate
114401:04:54,340 --> 01:04:55,690Great. save google translate
114501:04:55,890 --> 01:04:58,190No, no, no, 3 is perfect. save google translate
114601:04:58,390 --> 01:05:00,310Okay, bye-bye. save google translate
114701:05:10,490 --> 01:05:14,120I'd like to make this wall higher.Oh, well, it's lovely. save google translate
114801:05:14,320 --> 01:05:15,820I knew u'd like it. save google translate
114901:05:16,030 --> 01:05:18,830Oh, and the garden is so established. save google translate
115001:05:19,040 --> 01:05:21,040Oh. It's beautiful.Yeah, it's all right. save google translate
115101:05:21,250 --> 01:05:23,970The porch is so charming.I can see why u love it. save google translate
115201:05:24,170 --> 01:05:28,340I have to get someone to take care of it.The orchids, oh. save google translate
115301:05:30,300 --> 01:05:32,590Oh, this... save google translate
115401:05:32,800 --> 01:05:34,300This is spectacular.Right? save google translate
115501:05:34,510 --> 01:05:38,310I think it's incredibly cheerful.Oh, look at the flow, and the light. save google translate
115601:05:38,510 --> 01:05:40,980I mean, itit goes a ways that way as well. save google translate
115701:05:41,180 --> 01:05:43,650I have a million ideas immediately.Oh, yeah? save google translate
115801:05:43,850 --> 01:05:46,980Oh, the fireplace.Reminds me of those places in the Hamptons. save google translate
115901:05:47,190 --> 01:05:49,780So delightful.You've done work in the Hamptons? save google translate
116001:05:49,980 --> 01:05:51,660We have friends out there.Yes. save google translate
116101:05:51,860 --> 01:05:55,240All right.Yes, I've done a number of save google translate
116201:05:55,450 --> 01:05:56,490beach houses. save google translate
116301:05:56,700 --> 01:05:58,450Let me show u the view. save google translate
116401:06:00,120 --> 01:06:01,290Well, I can see- save google translate
116501:06:01,490 --> 01:06:04,090Oh, my God, it's enormous.Right? save google translate
116601:06:04,290 --> 01:06:07,710I had no IYou could have 3or 400 people out here. save google translate
116701:06:07,920 --> 01:06:10,720I don't have that many friends, but sure. save google translate
116801:06:10,920 --> 01:06:13,390The view, it's just breathtaking. save google translate
116901:06:13,590 --> 01:06:15,970Andrea and I used to do a lot of entertaining. save google translate
117001:06:16,180 --> 01:06:17,970I bet u did, living in New York. save google translate
117101:06:18,180 --> 01:06:21,180Well, now u're talking about my specialty. save google translate
117201:06:21,390 --> 01:06:23,980You know, I gave the best dinner parties in the city. save google translate
117301:06:28,440 --> 01:06:29,910Come here. save google translate
117401:06:35,070 --> 01:06:36,910I'm shocked. save google translate
117501:06:37,110 --> 01:06:38,740Oh, yeah? save google translate
117601:06:39,200 --> 01:06:42,290What's ur reaction, really? save google translate
117701:06:42,740 --> 01:06:46,630Well, my reaction is u can do it again if u like.Oh, yeah? save google translate
117801:07:36,550 --> 01:07:39,100I've always wanted a canopy bed. Look at this. save google translate
117901:07:39,260 --> 01:07:41,980Oh. Yeah, that looks interesting.It is, right? save google translate
118001:07:42,180 --> 01:07:44,310Is that mid-19th century? save google translate
118101:07:44,510 --> 01:07:48,140I have no idea.Yeah. Well, no, all the pieces are here. save google translate
118201:07:48,350 --> 01:07:52,110I doI love the posts, but these beds, they're just- save google translate
118301:07:52,310 --> 01:07:54,070Well, they're not very wide. save google translate
118401:07:54,270 --> 01:07:58,320Oh, yeah? Well, we're not very wide.Oh, Dwight. save google translate
118501:08:00,740 --> 01:08:02,910We could do the top in a muslin or linen- save google translate
118601:08:03,120 --> 01:08:06,040Yeah, yeah, whatever u think. Well, it's not- save google translate
118701:08:06,240 --> 01:08:08,750You know, last night when we were making love, save google translate
118801:08:08,960 --> 01:08:11,170I realized how removed from the world save google translate
118901:08:11,370 --> 01:08:15,050I've been since Andrea died.I know, I know. I... save google translate
119001:08:15,250 --> 01:08:18,630I think when something's right, u just... save google translate
119101:08:18,840 --> 01:08:22,090You know it immediately.Oh, yeah? save google translate
119201:08:43,660 --> 01:08:45,080Do u-? Do u hear that?Wow. save google translate
119301:08:45,280 --> 01:08:47,250Can u hear the bass, though?Yeah. save google translate
119401:08:47,450 --> 01:08:50,580Like, the bass and then the high-end definition. save google translate
119501:08:50,790 --> 01:08:52,960I'm definitely gonna get one. Yup. save google translate
119601:08:53,170 --> 01:08:55,340I'm giving u this one.No, u're not. save google translate
119701:08:55,540 --> 01:08:57,720Yeah, I am.Oh, my God. , heh. save google translate
119801:08:57,920 --> 01:08:59,720Come here.You're so sweet. save google translate
119901:08:59,920 --> 01:09:02,180You're sweet.You're sweet. save google translate
120001:09:02,380 --> 01:09:05,730You wanna dance?Yeah. save google translate
120101:09:05,930 --> 01:09:06,980Isn't this dancing? save google translate
120201:09:07,180 --> 01:09:09,650Yeah, this is slow dancing, which is really... save google translate
120301:09:09,850 --> 01:09:14,530What? Ha, ha, ha.Well, it's the key,I always say to good lovemaking. save google translate
120401:09:14,730 --> 01:09:16,400Is that right?Yeah. save google translate
120501:09:17,520 --> 01:09:18,950Where do u think Mom is tonight? save google translate
120601:09:19,110 --> 01:09:21,030Oh, she's got a date tonight. save google translate
120701:09:21,240 --> 01:09:23,360Oh, that's cool.I wonder where she is. save google translate
120801:09:23,570 --> 01:09:26,750Well, I don't think she's at Chuck E. Cheese. save google translate
120901:09:26,910 --> 01:09:29,500I'm gonna babysit u. I'm a good babysitter. save google translate
121001:09:29,700 --> 01:09:31,080You know? save google translate
121101:09:31,290 --> 01:09:34,420You should babysit.I used to babysit when I was a teenager. save google translate
121201:09:34,620 --> 01:09:36,220It's how u make extra money. save google translate
121301:09:36,420 --> 01:09:39,420Mom said u never did any work, because u were so rich. save google translate
121401:09:40,090 --> 01:09:44,090Well, I didn't know what I wanted to become. save google translate
121501:09:44,300 --> 01:09:48,520And Hal, my husband, he swept me off my feet. save google translate
121601:09:48,810 --> 01:09:52,650"Blue Moon" was the song that was playing.You know the song "Blue Moon." save google translate
121701:09:52,850 --> 01:09:56,100Yeah, but I always wanted to do something with my life. save google translate
121801:09:56,650 --> 01:09:58,870You know, I had energy. save google translate
121901:09:59,400 --> 01:10:02,280I didn't just shop and lunch and go to matinees. save google translate
122001:10:02,490 --> 01:10:04,780You know, I ran charities for poor people save google translate
122101:10:04,990 --> 01:10:08,210and, u know, raised some money for museums and schools. save google translate
122201:10:08,410 --> 01:10:11,500You know, with wealth comes responsibilities. save google translate
122301:10:11,700 --> 01:10:16,430I wasn't just some mindless consumer like so many of my so-called friends. save google translate
122401:10:16,620 --> 01:10:20,090Though I won't say I dislike buying pretty clothes. save google translate
122501:10:20,290 --> 01:10:22,390Tip big, boys. save google translate
122601:10:22,590 --> 01:10:27,720Tip big, because u get good service and they count on tips. save google translate
122701:10:27,930 --> 01:10:31,150You know, someday when u come into great wealth, save google translate
122801:10:31,350 --> 01:10:33,350u must remember to be generous. save google translate
122901:10:33,560 --> 01:10:36,780Mom said u used to be okay, but u got crazy. save google translate
123001:10:36,980 --> 01:10:38,980Yeah, and then u talked to urself. save google translate
123101:10:40,570 --> 01:10:44,040Well, there's only so many traumas a person can withstand save google translate
123201:10:44,240 --> 01:10:47,610until they take to the streets and start screaming. save google translate
123301:10:48,950 --> 01:10:53,290That's right, boys,they picked me up on the street talking to myself save google translate
123401:10:53,490 --> 01:10:56,290and gave me something called Edison's Medicine. save google translate
123501:10:56,500 --> 01:10:58,250Why Edison? save google translate
123601:10:58,460 --> 01:11:02,460Because they use electricity to get u thinking straight. save google translate
123701:11:03,500 --> 01:11:06,380See, everything unraveled so quickly. save google translate
123801:11:06,590 --> 01:11:10,420You know, I started experiencing anxiety and claustrophobia save google translate
123901:11:10,470 --> 01:11:12,470and this acute fear of death. save google translate
124001:11:12,680 --> 01:11:16,690You know, I had nightmares and a nervous breakdown. save google translate
124101:11:16,890 --> 01:11:19,990I mean, u must have heard of Prozac and lithium. save google translate
124201:11:20,190 --> 01:11:22,790Well, all those drugs just made me worse. save google translate
124301:11:24,030 --> 01:11:28,330Of course, u know, I probably did suspect save google translate
124401:11:28,530 --> 01:11:32,530that not everything Hal did was always 100-percent aboveboard. save google translate
124501:11:32,830 --> 01:11:35,120Christ, I mean, u'd have to be an idiot save google translate
124601:11:35,330 --> 01:11:39,460not to think his phenomenal success was too good to be true. , heh. save google translate
124701:11:39,870 --> 01:11:42,130But a cheat is a cheat. save google translate
124801:11:43,170 --> 01:11:46,670And when he had other women, I just flipped out. save google translate
124901:11:46,880 --> 01:11:50,060You know, and one thing led to another and... save google translate
125001:11:51,470 --> 01:11:53,470But that's all history, boys. save google translate
125101:11:53,680 --> 01:11:56,930I met someone. I'm a new person. save google translate
125201:12:00,730 --> 01:12:03,030Get everything?Yes. These in the kitchen? save google translate
125301:12:03,230 --> 01:12:06,700Sure.I can't believe how much u paid for it. save google translate
125401:12:06,900 --> 01:12:09,150I know it's ridiculous and it's old. save google translate
125501:12:09,360 --> 01:12:11,290God knows if it even works. save google translate
125601:12:11,490 --> 01:12:15,590We have the terrace for a telescope.Watch the stars over San Francisco Bay. save google translate
125701:12:15,740 --> 01:12:19,040Mm. And the moon will look incredible through it. save google translate
125801:12:19,250 --> 01:12:22,000Ever seen the moon through that?Oh, I can imagine. save google translate
125901:12:22,210 --> 01:12:25,760Hey, can I ask u something? save google translate
126001:12:26,630 --> 01:12:30,760Sure.You ever think you could see urself married to me? save google translate
126101:12:32,220 --> 01:12:33,720Married? save google translate
126201:12:33,930 --> 01:12:38,980I have it all planned,but obviously u can say no if it sounds terrible. save google translate
126301:12:39,180 --> 01:12:42,560All right? But u come with me next month to Vienna. save google translate
126401:12:42,770 --> 01:12:45,690We live there for a few years and I can teach u to waltz. save google translate
126501:12:45,900 --> 01:12:48,900And u can have all the chocolate cake and wine u want. save google translate
126601:12:49,110 --> 01:12:55,040And then we come back and I get serious about my political dream. save google translate
126701:12:55,240 --> 01:12:57,840And then we adopt kids and we live in the house save google translate
126801:12:58,040 --> 01:13:01,540that u're gonna do such a fantastic job making beautiful. save google translate
126901:13:03,290 --> 01:13:06,970What do u think?Downside for u is u have to stand next to me save google translate
127001:13:07,170 --> 01:13:10,220and smile at photo ops when I throw my hat in the ring. save google translate
127101:13:10,420 --> 01:13:14,020So u're saying u love me.Can't u tell? save google translate
127201:13:14,220 --> 01:13:18,140I hope I didn't cause u to become ill over the prospect of being my wife. save google translate
127301:13:18,350 --> 01:13:21,350You know, sometimes I get these headaches. save google translate
127401:13:21,560 --> 01:13:23,940You always take Xanax for a headache? save google translate
127501:13:24,150 --> 01:13:26,730I'll admit, my heart's beating a little fast. save google translate
127601:13:26,760 --> 01:13:28,720Yeah. Ooh, ur hands are shaking. save google translate
127701:13:28,900 --> 01:13:31,650I wanted u to want me and now u do. save google translate
127801:13:35,160 --> 01:13:36,780Thank u so much. save google translate
127901:13:36,990 --> 01:13:40,790Have a nice day. You got it? Okay, I'll take that. save google translate
128001:13:41,000 --> 01:13:44,040What are u doing here?You know why I'm here. save google translate
128101:13:44,290 --> 01:13:47,260I told u not to bother me.You're sleeping with Al. save google translate
128201:13:47,460 --> 01:13:49,460You're not gonna make a fool out of me. save google translate
128301:13:49,670 --> 01:13:52,590Chili, this is not the place to discuss this, okay? save google translate
128401:13:52,800 --> 01:13:54,470Sir, is there a problem?Sorry. save google translate
128501:13:54,680 --> 01:13:55,890No, there's no problem. save google translate
128601:13:56,090 --> 01:13:59,470Ginger, Ginger, I love u.Ginger, what's going on? save google translate
128701:13:59,680 --> 01:14:00,980What happened?Nothing. save google translate
128801:14:01,180 --> 01:14:04,650No, I just need aJust need a break from everything to think. save google translate
128901:14:04,850 --> 01:14:08,980All right, look, I blame this on Jasmine.No, she's just looking out for me. save google translate
129001:14:09,190 --> 01:14:12,030Look, I'm not gonna lie to u, okay? I don't like her. save google translate
129101:14:12,230 --> 01:14:14,610You meant nothing to her until she needed u. save google translate
129201:14:14,820 --> 01:14:17,790I'm working, Chili.I'm nuts about u, Ging. save google translate
129301:14:17,990 --> 01:14:21,870I'm nuts about u.We're gonna do all these things together, big things. save google translate
129401:14:22,080 --> 01:14:24,550What great things, huh?You're a grease monkey. save google translate
129501:14:24,750 --> 01:14:29,300And I'll be bagging groceries all my life.She's cuckoo, baby. She talks to herself. save google translate
129601:14:29,500 --> 01:14:31,680You told me that urself.I need space. save google translate
129701:14:31,880 --> 01:14:34,130Just give me some space, okay? save google translate
129801:14:34,340 --> 01:14:36,430I can't sleep. save google translate
129901:14:37,220 --> 01:14:40,270I'm a nervous wreck.Oh, for chrissake. save google translate
130001:14:40,470 --> 01:14:42,820I can't get u off of my head. save google translate
130101:14:43,020 --> 01:14:46,320Stop it. Will u stop crying?There's people around. save google translate
130201:14:46,520 --> 01:14:48,740I don't know what I'm gonna do without u. save google translate
130301:14:48,940 --> 01:14:50,060Oh, my God.I don't. save google translate
130401:14:50,270 --> 01:14:52,650Stop it. Stop it, please.I got this, okay? save google translate
130501:14:52,860 --> 01:14:56,110Would u like to sit in my office?No. But I appreciate it. save google translate
130601:14:56,320 --> 01:14:58,790Look, who's this guy, Al? save google translate
130701:14:58,990 --> 01:15:01,460What does he do?You know what he doesn't do? save google translate
130801:15:01,660 --> 01:15:04,710He doesn't make scenes where I work in public. save google translate
130901:15:04,910 --> 01:15:07,920Come on, brother. Would u like a Kleenex? save google translate
131001:15:08,750 --> 01:15:12,000I love her so much.It's okay. There's nothing to see, okay? save google translate
131101:15:12,210 --> 01:15:13,590Great. save google translate
131201:15:21,220 --> 01:15:22,410Hello. save google translate
131301:15:27,730 --> 01:15:29,780Hello.Hi. save google translate
131401:15:33,770 --> 01:15:35,400You seem up. save google translate
131501:15:35,610 --> 01:15:39,160He's taking me to pick out an engagement ring tomorrow. save google translate
131601:15:39,320 --> 01:15:41,870Wow. How great.What's that smell? save google translate
131701:15:42,070 --> 01:15:44,790Did u break a bottle of perfume? Oh. save google translate
131801:15:45,080 --> 01:15:47,800Al doesn't call it perfume, he calls it a fragrance. save google translate
131901:15:48,000 --> 01:15:49,750That's sweet. But if I may say, save google translate
132001:15:49,960 --> 01:15:53,340u may have doused urself a little over-abundantly with it. save google translate
132101:15:53,540 --> 01:15:56,670God, I'm always nervous it will wear off. save google translate
132201:15:56,880 --> 01:15:59,430He's taking me to his favorite jeweler. save google translate
132301:15:59,630 --> 01:16:01,760You think Al is a step up from Chili? save google translate
132401:16:01,970 --> 01:16:04,720Anybody is a step up from Chili. save google translate
132501:16:04,930 --> 01:16:06,480He's such a gentleman. save google translate
132601:16:06,680 --> 01:16:09,610Well, then he's definitely a step up. save google translate
132701:16:09,810 --> 01:16:12,560But in bed, he's no gentleman. save google translate
132801:16:12,770 --> 01:16:15,650Wait till he takes a whiff of my new fragrance. save google translate
132901:16:15,860 --> 01:16:17,580It's French. save google translate
133001:16:27,290 --> 01:16:30,090You're late.Oh, God. save google translate
133101:16:30,290 --> 01:16:34,290I'm still shaking.What-S the matter? save google translate
133201:16:36,210 --> 01:16:39,010I think Hal is having an affair. save google translate
133301:16:40,930 --> 01:16:42,970With Lisette Boudreau? save google translate
133401:16:44,850 --> 01:16:46,720Who is she? save google translate
133501:16:47,180 --> 01:16:50,530That French girl. The Jordans' au pair. save google translate
133601:16:51,770 --> 01:16:53,690What do u know about this? save google translate
133701:16:54,150 --> 01:16:56,570You're the only one who doesn't know. save google translate
133801:16:56,770 --> 01:17:00,870I've known about Hal's affairs for years,but it's not my business. save google translate
133901:17:01,360 --> 01:17:02,780How did u find out? save google translate
134001:17:03,530 --> 01:17:07,500The Ritz Hotel in Paris called. save google translate
134101:17:07,700 --> 01:17:09,920Hal left his Rolex there. save google translate
134201:17:10,120 --> 01:17:13,880But he told me that he was going on a business trip to Chicago. save google translate
134301:17:14,080 --> 01:17:16,380If he'd said Paris, I would've gone along, save google translate
134401:17:16,590 --> 01:17:20,840and I didn't know what they were talking about,so I did some checking and... save google translate
134501:17:21,050 --> 01:17:23,150I knew this day would come. save google translate
134601:17:24,090 --> 01:17:26,220I'm surprised it took so long. save google translate
134701:17:27,890 --> 01:17:29,690Who else? save google translate
134801:17:31,890 --> 01:17:34,070Victoria Alter. save google translate
134901:17:34,980 --> 01:17:36,820Raylene. save google translate
135001:17:37,020 --> 01:17:38,400This au pair. save google translate
135101:17:38,900 --> 01:17:41,370That personal trainer he used to take to baseball games. save google translate
135201:17:41,570 --> 01:17:43,700Oh, my God.You know how many people save google translate
135301:17:43,900 --> 01:17:47,530have said to me he's doing his lawyer,the Chinese dragon lady? save google translate
135401:17:47,740 --> 01:17:50,590Can we get the waiter? I need a drink.Yes. Waiter. save google translate
135501:17:50,790 --> 01:17:52,040Yes, ma'am?This again. save google translate
135601:17:52,250 --> 01:17:54,420Right away. Thank u.Absolutely. save google translate
135701:18:16,940 --> 01:18:18,440Hello? save google translate
135801:18:19,020 --> 01:18:21,070Yeah, is Al there? save google translate
135901:18:21,530 --> 01:18:24,120Al Munsinger, yeah. save google translate
136001:18:24,820 --> 01:18:26,160Yeah, uh- save google translate
136101:18:26,320 --> 01:18:29,920I know he works in the Audio Department, yeah. save google translate
136201:18:30,490 --> 01:18:32,240Yeah, I'll hold. save google translate
136301:18:35,290 --> 01:18:36,920Hello? save google translate
136401:18:37,460 --> 01:18:40,300Al Munsinger, yes. save google translate
136501:18:40,880 --> 01:18:43,760Al, where the hell are u? save google translate
136601:18:44,470 --> 01:18:45,840What? save google translate
136701:18:46,630 --> 01:18:49,680What? I don't get it.Why couldn't u come? save google translate
136801:18:55,060 --> 01:18:57,110Who found out what? save google translate
136901:18:59,150 --> 01:19:00,940Who's Ellen? save google translate
137001:19:10,030 --> 01:19:11,450Yeah, I- save google translate
137101:19:11,660 --> 01:19:14,250I didn't understand u had a wife. save google translate
137201:19:16,660 --> 01:19:18,130No. save google translate
137301:19:18,830 --> 01:19:20,960No, u never said. save google translate
137401:19:36,350 --> 01:19:38,350My mother was very impressed with u. save google translate
137501:19:38,560 --> 01:19:40,780Really?Yeah. You two had a discussion save google translate
137601:19:40,980 --> 01:19:43,900about her collection of pewter.Yes. I love pewter. save google translate
137701:19:44,110 --> 01:19:47,080Hal used to have his beer out of a pewter mug. save google translate
137801:19:47,530 --> 01:19:48,650And ur dad? save google translate
137901:19:48,860 --> 01:19:52,870My dad can be very critical sometimes,but he was very taken with u. save google translate
138001:19:53,580 --> 01:19:56,620Well, don't worry,I won't pick out too big a stone. save google translate
138101:19:56,830 --> 01:19:59,250Yeah, nothing larger than the Hope diamond. save google translate
138201:19:59,460 --> 01:20:01,710Hey, Jasmine. save google translate
138301:20:03,000 --> 01:20:05,880What? You don't remember me? save google translate
138401:20:06,670 --> 01:20:09,640Of course I remember u. What a surprise. save google translate
138501:20:10,550 --> 01:20:12,800Yeah, surprise, surprise, huh? save google translate
138601:20:13,550 --> 01:20:15,770This is Augie. Dwight. save google translate
138701:20:15,970 --> 01:20:17,820Dwight. Hi.How u doing? save google translate
138801:20:18,020 --> 01:20:19,690I was married to her sister. save google translate
138901:20:20,310 --> 01:20:22,110Okay.Years ago. Years. save google translate
139001:20:22,310 --> 01:20:25,360Wasn't that many years.She makes it sound ancient. save google translate
139101:20:25,570 --> 01:20:29,200Congratulations.Ginger said u got a new job up in Alaska. save google translate
139201:20:30,700 --> 01:20:33,540I could've had my own company if it wasn't for u save google translate
139301:20:33,740 --> 01:20:37,790and that crook u married.I don't think it's the time and place. save google translate
139401:20:38,000 --> 01:20:42,720Oh, really?You think I wanna lay oil pipe way the hell up there in Alaska? save google translate
139501:20:42,920 --> 01:20:44,290I got no money. save google translate
139601:20:44,500 --> 01:20:47,880Christ, can't u put this behind u and move on?I've moved on. save google translate
139701:20:48,090 --> 01:20:52,260Take it easy. I don't know who u areRight, u don't, so stay out of it. save google translate
139801:20:52,840 --> 01:20:54,100I saw ur son. save google translate
139901:20:55,260 --> 01:20:57,690Yeah, that's right, Danny. Remember him? save google translate
140001:20:58,220 --> 01:21:02,570Lives across the bridge in Oakland,works at a music store. Antonio's. save google translate
140101:21:03,100 --> 01:21:06,110He's doing pretty good. He's married. save google translate
140201:21:06,650 --> 01:21:09,200I think he's finally over Hal's suicide. save google translate
140301:21:09,780 --> 01:21:12,080Danny's in Oakland? save google translate
140401:21:12,280 --> 01:21:16,080Let me tell u something, Jeanette, Jasmine, save google translate
140501:21:16,280 --> 01:21:19,250whatever it is u call urself these days. save google translate
140601:21:19,450 --> 01:21:21,420Some people, save google translate
140701:21:21,620 --> 01:21:25,130they don't put things behind so easily. save google translate
140801:21:33,130 --> 01:21:34,890You have a son? save google translate
140901:21:35,800 --> 01:21:40,150Yes, I have a son.He's notBiologically he's not my son. He's my step- save google translate
141001:21:40,350 --> 01:21:42,650Hal's suicide?I can explain it all later. save google translate
141101:21:42,850 --> 01:21:45,700Can we just-?Not until u tell me what's going on. save google translate
141201:21:45,900 --> 01:21:47,740Not in the street.I want to know. save google translate
141301:21:47,940 --> 01:21:50,610I know. We'll go somewhere quiet.Get in the car. save google translate
141401:21:50,820 --> 01:21:53,790Don't talk to me in that tone of voice.Okay. save google translate
141501:21:58,830 --> 01:22:02,380Of course we can't get married.You lied to me up and down the line! save google translate
141601:22:02,580 --> 01:22:05,210No, I wanted to tell u.Are u delusional? save google translate
141701:22:05,420 --> 01:22:07,340Didn't u think I'd find out? save google translate
141801:22:07,540 --> 01:22:10,640What were u thinking?I don't know what I was thinking. save google translate
141901:22:10,840 --> 01:22:13,970Everything happened in the past.You and I loved each other- save google translate
142001:22:14,170 --> 01:22:15,850What? That it would just vanish? save google translate
142101:22:16,050 --> 01:22:19,810Didn't u think I would find out, if not today, eventually? save google translate
142201:22:20,010 --> 01:22:24,560Like after we were married?Is that what u wanted, to wait until it was too late? save google translate
142301:22:24,770 --> 01:22:27,900For ur future plans where u needed the appropriate wife? save google translate
142401:22:28,110 --> 01:22:31,610I won't say it wouldn't be an issue,but that u could stand by, save google translate
142501:22:31,820 --> 01:22:35,370deceive me until I married uNo, u mean till I trapped u. save google translate
142601:22:35,570 --> 01:22:39,830Your ethical behavior is equal to ur ex.I wasn't deceiving u. I loved u. save google translate
142701:22:40,030 --> 01:22:43,790I found out by chance, by sheer chance.Okay, if it's over, it's over. save google translate
142801:22:44,000 --> 01:22:47,420I get it. You're not marrying me.I brought everything on myself. save google translate
142901:22:47,620 --> 01:22:51,850I've only got myself to blame.I did it to myself again, as usual. save google translate
143001:22:52,050 --> 01:22:54,670You and ur stupid little French whore. save google translate
143101:22:54,880 --> 01:22:58,680I have no idea what u're talking about.Let me out of the car. save google translate
143201:22:58,890 --> 01:23:01,610Let me out of the car.How are u gonna get home? save google translate
143301:23:01,810 --> 01:23:04,730I'm not going home. Let me out.Let me out of the car! save google translate
143401:23:26,500 --> 01:23:29,880Hey, remember to tell her when she gets here, okay? save google translate
143501:23:30,080 --> 01:23:31,930Believe me, she won't care. save google translate
143601:23:32,130 --> 01:23:34,880She is half out the door.Yeah, well... save google translate
143701:23:35,090 --> 01:23:37,060I didn't start out not liking her. save google translate
143801:23:37,260 --> 01:23:40,260I think she had it in for me from the moment she met me. save google translate
143901:23:41,090 --> 01:23:42,310Well, I like u. save google translate
144001:23:42,510 --> 01:23:45,440Now, that's what counts,not how she feels about u. save google translate
144101:23:45,640 --> 01:23:48,320You know, I'm sick of her calling u a loser, save google translate
144201:23:48,520 --> 01:23:51,860or always pushing me to find a better man. save google translate
144301:23:52,060 --> 01:23:55,190You know, in my book, u're no loser. save google translate
144401:23:55,400 --> 01:23:58,400You're twice the guy I met at the party she dragged me to. save google translate
144501:23:58,610 --> 01:24:00,410Oh, yeah?Yeah. save google translate
144601:24:00,610 --> 01:24:02,160Well, I love u.I know. save google translate
144701:24:02,370 --> 01:24:05,210I love the boys.I think they love me too. save google translate
144801:24:05,230 --> 01:24:05,940They do. save google translate
144901:24:06,120 --> 01:24:10,500When I thought I lost uYou didn't lose me, baby. save google translate
145001:24:10,710 --> 01:24:12,930I almost lost u. save google translate
145101:24:40,320 --> 01:24:43,370Is this what u gave up everything for? save google translate
145201:24:43,570 --> 01:24:47,300To sell secondhand musical instruments? save google translate
145301:24:48,700 --> 01:24:52,170I asked Augie not to tell u where I was. save google translate
145401:24:54,130 --> 01:24:55,840Why? save google translate
145501:24:57,340 --> 01:24:59,340What happened? save google translate
145601:25:00,050 --> 01:25:02,800Why did u disappear like that and never contact me? save google translate
145701:25:03,010 --> 01:25:06,510I couldn't find u when I needed u. save google translate
145801:25:07,100 --> 01:25:11,980I know the whole story,I found it out, so don't act so surprised. save google translate
145901:25:19,820 --> 01:25:22,870Are u having an affair with Lisette Boudreau? save google translate
146001:25:23,360 --> 01:25:25,710Oh, Jasmine, I can't do this without a drink. save google translate
146101:25:25,910 --> 01:25:28,830No, don't tap dance. You never went to Chicago. save google translate
146201:25:29,040 --> 01:25:31,380You took the Jordans' au pair to Paris. save google translate
146301:25:31,580 --> 01:25:33,830I know what's been going on. save google translate
146401:25:34,210 --> 01:25:37,800Can we talk about this, please?You bet we can talk about it. save google translate
146501:25:38,000 --> 01:25:39,510Can u do it calmly? save google translate
146601:25:39,710 --> 01:25:43,340I wanna talk to u about what's going on,but u're always so- save google translate
146701:25:43,550 --> 01:25:45,140How do u expect me to react? save google translate
146801:25:45,340 --> 01:25:47,850You've been sleeping with other women for years. save google translate
146901:25:48,060 --> 01:25:52,110I mean, Raylene, ur secretary, our trainer. save google translate
147001:25:52,310 --> 01:25:54,860Amy.This is different. save google translate
147101:25:55,060 --> 01:25:56,940This is serious. save google translate
147201:25:57,190 --> 01:25:59,320Lisette and I are in love. save google translate
147301:26:00,190 --> 01:26:02,160Wha-? What? save google translate
147401:26:02,440 --> 01:26:03,790Are u crazy? save google translate
147501:26:03,990 --> 01:26:08,080I'm sorry, but I need u to hear what I'm saying.Lisette and I are in love. save google translate
147601:26:08,740 --> 01:26:11,840What does that mean?What does that stupidity even mean? save google translate
147701:26:12,040 --> 01:26:15,960It means that we are making plans for the future together. save google translate
147801:26:16,170 --> 01:26:18,460I'm sorry. I'm having trouble understanding. save google translate
147901:26:18,670 --> 01:26:22,050I know this comes as a shock,but I have to be honest with u. save google translate
148001:26:22,260 --> 01:26:25,630You wanna be honest.That's the biggest joke of all. save google translate
148101:26:25,840 --> 01:26:27,970I've had casual flirtations in the past. save google translate
148201:26:28,180 --> 01:26:31,020They didn't mean anything until now.This is different. save google translate
148301:26:31,220 --> 01:26:35,520Are u out of ur mind? She is a teenager, for chrissake. save google translate
148401:26:35,730 --> 01:26:38,400She's an au pair. I mean, are u crazy? save google translate
148501:26:38,610 --> 01:26:43,080Christ, this is hard for me to tell u!It's hard for u? What about me? save google translate
148601:26:43,280 --> 01:26:45,150This is so humiliating for me. save google translate
148701:26:45,360 --> 01:26:48,910I mean, it is bad enough that everyone knows u've been unfaithful. save google translate
148801:26:49,120 --> 01:26:52,500But to throw me away for this stupid-looking little French- save google translate
148901:26:52,700 --> 01:26:55,550I will take very good care of u.I'm sorry. save google translate
149001:26:55,750 --> 01:26:59,170I can't breathe. I can't breathe. save google translate
149101:26:59,380 --> 01:27:02,100I don't know what I'mWhat am I doing here? save google translate
149201:27:02,300 --> 01:27:06,300Oh, God, this is unacceptable.This is not gonna happen. save google translate
149301:27:06,510 --> 01:27:09,010You're not going anywhere.This is unacceptable. save google translate
149401:27:09,220 --> 01:27:12,970Jasmine, u're having a tantrum.Don't u touch me! save google translate
149501:27:13,180 --> 01:27:16,110Don't u touch me!You are having a tantrum. save google translate
149601:27:16,310 --> 01:27:18,810Stop, stop. save google translate
149701:27:19,020 --> 01:27:21,740What am I doing here?Pull urself together. save google translate
149801:27:22,320 --> 01:27:24,280I can't Jasmine. save google translate
149901:27:27,490 --> 01:27:31,120When u calm down, we can talk like two civilized adults save google translate
150001:27:31,320 --> 01:27:33,920about the arrangements we have to make. save google translate
150101:27:46,880 --> 01:27:49,560Until then I'm gonna check into a hotel. save google translate
150201:27:56,980 --> 01:28:01,860What am I doing here? What am I doing here? save google translate
150301:28:13,780 --> 01:28:18,160Hello. Yes, I want the number of the FBI. save google translate
150401:28:18,910 --> 01:28:20,790Can u connect me? save google translate
150501:28:22,380 --> 01:28:24,380The FBI. save google translate
150601:28:24,840 --> 01:28:27,010Mr. Francis?Yes? save google translate
150701:28:27,210 --> 01:28:28,840Hal Francis?Yes. save google translate
150801:28:29,050 --> 01:28:32,140I'm sorry, sir, we have a warrant for ur arrest. save google translate
150901:28:32,470 --> 01:28:34,810What?We have a warrant for ur arrest. save google translate
151001:28:35,010 --> 01:28:37,480Is this some kind of a joke?No, sir. save google translate
151101:28:37,680 --> 01:28:40,860It's best if u come with us now.Under arrest for what? save google translate
151201:28:41,060 --> 01:28:43,660Sir, come with us now. We'll settle this downtown. save google translate
151301:28:43,860 --> 01:28:46,070Do u have a warrant?I do. save google translate
151401:28:47,190 --> 01:28:48,610Gonna handcuff me?We are. save google translate
151501:28:48,820 --> 01:28:52,160I wanna talk to my lawyer.You'll be able to call ur lawyer. save google translate
151601:28:52,360 --> 01:28:55,290But we'll warn u, u have the right to remain silent. save google translate
151701:28:55,490 --> 01:28:58,290Anything u say can be held against u in court. save google translate
151801:28:58,500 --> 01:29:00,370Okay, okay, let's go. Let's go. save google translate
151901:29:00,580 --> 01:29:04,130Jesus Christ Almighty. save google translate
152001:29:04,790 --> 01:29:08,920What am I being arrested for?We can discuss this downtown, sir. save google translate
152101:29:12,380 --> 01:29:17,060As disillusioned as I was with him,I hated u more. save google translate
152201:29:20,100 --> 01:29:23,730The moment I did what I did, I regretted it. save google translate
152301:29:24,440 --> 01:29:27,570I don't wanna discuss it. It's past. It's over. save google translate
152401:29:27,770 --> 01:29:30,370You can't take back that phone call. save google translate
152501:29:32,200 --> 01:29:34,450I need u, Danny. save google translate
152601:29:35,700 --> 01:29:39,580I don't wanna see u,Jasmine. I want the past past. save google translate
152701:29:39,790 --> 01:29:43,760I've become a different person,thanks to my wife. I'm off drugs. save google translate
152801:29:43,960 --> 01:29:47,630Just, please, don't spoil everything. save google translate
152901:29:47,840 --> 01:29:50,680Just get out of my life so I can move on. save google translate
153001:29:52,220 --> 01:29:54,130Definitely. save google translate
153101:29:57,970 --> 01:30:00,980Hey, have some champagne. save google translate
153201:30:01,640 --> 01:30:04,440Chili brought some over to celebrate. save google translate
153301:30:04,640 --> 01:30:06,690We're back together. , heh. save google translate
153401:30:08,020 --> 01:30:10,950I'm sorry, I'm not in a celebratory mood. save google translate
153501:30:11,150 --> 01:30:14,370I don't think I'd find that news anything to celebrate about. save google translate
153601:30:14,570 --> 01:30:17,580Hey, come on, Jasmine,let's not dig at each other, okay? save google translate
153701:30:17,780 --> 01:30:20,660I'm moving in,and she tells me u found a rich husband. save google translate
153801:30:20,870 --> 01:30:23,370Gonna be a big shot in Washington.We made up.