แปล Frontera partที่ 1

คำแนะนำในการใช้งาน

- ให้แปลจากช่องด้านซ้าย(sub_eng) แล้วกรอกข้อมูลช่องขวา(sub_thai)

- การเซฟให้กดที่ปุ่มเซฟ หรือ enter ก้ได้

- แนะนำให้เปิดหนังแล้วแปลไปด้วย จะแปลรู้เรื่องกว่า

- ข้อความที่แปลจาก google translate เป็นapiจากgoogleทีนำมาใช้อีกทีการแปลอาจไม่สมบูรณ์ อาจจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม

- google translate จะล๊อกให้เลือกแปลจาก eng เป็น thai เท่านั้น ถ้าเป็นภาษาอื่นไม่จำเป็นต้องแปลก็ได้

- คำไหนที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้เว้นไว้ แอดมินจะทำการตรวจสอบให้อีกครั้งนึง

- เมื่อแปลครบ 100% จะหยุดให้แปลทันที แล้วจะทำการอัพเดทซับให้ทันที

<<<<< กลับไปหน้าแรก     ดูหนังเรื่องนี้NOTimeSub_EngSub_ThaiAction
100:03:06,553 --> 00:03:09,488Ah! save google translate
200:03:47,694 --> 00:03:49,161Hey. save google translate
300:03:53,233 --> 00:03:54,866Hey, hey. save google translate
400:04:54,594 --> 00:04:56,061Mama... save google translate
500:08:55,134 --> 00:08:58,771You goin' for a ride? save google translate
600:08:58,772 --> 00:09:00,473Looks that way. save google translate
700:09:00,474 --> 00:09:05,077Want some company? save google translate
800:09:05,078 --> 00:09:06,712Your knee's not right. save google translate
900:09:06,713 --> 00:09:08,581Then I'll take the quad. save google translate
1000:09:08,582 --> 00:09:11,249That thing spooks shadow.You know that. save google translate
1100:09:13,786 --> 00:09:16,856Those stalls still needto be cleaned out. save google translate
1200:09:16,857 --> 00:09:18,758Unless you want to paysomebody else to do it? save google translate
1300:09:18,759 --> 00:09:22,528No. I'll do it. save google translate
1400:09:22,529 --> 00:09:24,997Which trail are you taking? save google translate
1500:09:24,998 --> 00:09:27,533The wash. save google translate
1600:09:27,534 --> 00:09:29,769Why do you always gotto ride the damn wash? save google translate
1700:09:29,770 --> 00:09:32,939- 'Cause it's the best trail.- Yeah, it is. save google translate
1800:09:32,940 --> 00:09:36,107That's why we can't keep thedamn Mexicans out of it. save google translate
1900:09:42,615 --> 00:09:48,453If I see any "damn Mexicans,"I'll tell 'em hello from you. save google translate
2000:09:52,926 --> 00:09:54,727Did you bring awalkie-talkie with you? save google translate
2100:09:54,728 --> 00:09:56,629Yup! save google translate
2200:09:56,630 --> 00:10:00,431Don't leave thatcoffee cup out there. save google translate
2300:10:15,082 --> 00:10:18,618Shit, dude! What the hell? save google translate
2400:10:18,619 --> 00:10:20,686- We're going shooting today.- So go. save google translate
2500:10:20,687 --> 00:10:22,188Come with us, ass hat. save google translate
2600:10:22,189 --> 00:10:23,756I don't feel like shooting save google translate
2700:10:23,757 --> 00:10:25,291cactus with you two faggots today. save google translate
2800:10:25,292 --> 00:10:27,325We're not shootin' cactus today. save google translate
2900:10:33,032 --> 00:10:37,302- Come on.- Ah! You dick! save google translate
3000:14:04,310 --> 00:14:07,179Thank you. Thank you. Very. save google translate
3100:14:07,180 --> 00:14:09,315You're very welcome. save google translate
3200:14:09,316 --> 00:14:11,550The na... the name? save google translate
3300:14:11,551 --> 00:14:13,384Do you speak English? save google translate
3400:14:16,957 --> 00:14:18,791His name is shadow. save google translate
3500:14:18,792 --> 00:14:20,492Shadow. save google translate
3600:14:20,493 --> 00:14:22,293It's okay. save google translate
3700:14:29,969 --> 00:14:31,803Sí, sí, work. save google translate
3800:15:18,083 --> 00:15:20,351Oh. save google translate
3900:15:33,999 --> 00:15:36,234Sí. save google translate
4000:15:59,491 --> 00:16:01,894Yes, please. save google translate
4100:16:01,895 --> 00:16:03,561Gracias, gracias. save google translate
4200:16:04,530 --> 00:16:06,197Sorry. save google translate
4300:16:09,535 --> 00:16:12,470Okay. save google translate
4400:16:16,909 --> 00:16:19,678Good day! save google translate
4500:16:19,679 --> 00:16:23,181Good day. save google translate
4600:17:15,701 --> 00:17:18,170No shit. save google translate
4700:17:18,171 --> 00:17:21,607You guys! You guys, come here! save google translate
4800:17:21,608 --> 00:17:24,710Quick! save google translate
4900:17:24,711 --> 00:17:27,112There's some Mexicansright there in the wash. save google translate
5000:17:27,113 --> 00:17:29,081Where? save google translate
5100:17:29,082 --> 00:17:30,549Right there by thattree right there. save google translate
5200:17:30,550 --> 00:17:32,651I don't see 'em. save google translate
5300:17:32,652 --> 00:17:34,919Use your scope, dude. save google translate
5400:17:40,059 --> 00:17:41,660Okay, yeah, I got 'em. save google translate
5500:17:41,661 --> 00:17:43,429Yeah, those guys aredefinitely illegal. save google translate
5600:17:43,430 --> 00:17:45,164How do you know for sure? save google translate
5700:17:45,165 --> 00:17:46,765Duh, Sean. save google translate
5800:17:46,766 --> 00:17:50,135You think they're herejust out for a stroll? save google translate
5900:17:50,136 --> 00:17:52,237Hand me the 06. save google translate
6000:17:52,238 --> 00:17:55,607No, dude, you cant just startshooting at those guys. save google translate
6100:17:55,608 --> 00:17:59,311I so knew you two fagswould puss out on me! save google translate
6200:17:59,312 --> 00:18:02,114Look, I told you, we'reonly gonna scare them. save google translate
6300:18:02,115 --> 00:18:04,216You don't shoot at them.You shoot near them. save google translate
6400:18:04,217 --> 00:18:06,118- Now, give me the gun.- Screw you. save google translate
6500:18:06,119 --> 00:18:08,253Fine. save google translate
6600:18:08,254 --> 00:18:10,656I'll use this old piece of shit. save google translate
6700:18:10,657 --> 00:18:13,392Sure I don't missand hit one of 'em. save google translate
6800:18:13,393 --> 00:18:16,028You're such a dick. save google translate
6900:18:16,029 --> 00:18:18,063Just make sure you aimway far away from them. save google translate
7000:18:18,064 --> 00:18:20,531Yeah, no shit, bozo. save google translate
7100:18:24,303 --> 00:18:27,406I'm just gonna scare 'em... save google translate
7200:18:27,407 --> 00:18:29,440Back across the line. save google translate
7300:19:04,444 --> 00:19:05,844Oh! save google translate
7400:19:05,845 --> 00:19:07,279Brad, what the hell? save google translate
7500:19:07,280 --> 00:19:08,514That last shot was way too close! save google translate
7600:19:08,515 --> 00:19:10,182I didn't hit him, Sean! save google translate
7700:19:10,183 --> 00:19:13,252Besides, the point is to get closeso it scares the shit out of them. save google translate
7800:19:13,253 --> 00:19:17,823Brad, check it out.See that big ol' jug of water? save google translate
7900:19:17,824 --> 00:19:19,691Yeah. I got it. save google translate
8000:19:19,692 --> 00:19:21,527You hit that thing, it'llscare the hell of out 'em. save google translate
8100:19:21,528 --> 00:19:23,262Plus, they won't haveany water, right? save google translate
8200:19:23,263 --> 00:19:26,131Then they'll totally have to run theirsorry ass back across the line. save google translate
8300:19:26,132 --> 00:19:28,200Genius. save google translate
8400:19:28,201 --> 00:19:29,668Hey, hand me somemore 06 shells, dude. save google translate
8500:19:29,669 --> 00:19:32,036Let me take a look at this shit. save google translate
8600:19:37,509 --> 00:19:39,244Are you freaking crazy? save google translate
8700:19:39,245 --> 00:19:40,546The thing's, like,right next to them. save google translate
8800:19:40,547 --> 00:19:42,447You could totallyscrew that shot up! save google translate
8900:19:42,448 --> 00:19:43,682We're not using my dad's rifle save google translate
9000:19:43,683 --> 00:19:45,617to shoot that close to those guys. save google translate
9100:19:45,618 --> 00:19:47,219Oh, hey, hey, hey.It's cool, it's cool, it's cool. save google translate
9200:19:47,220 --> 00:19:48,687Look, why don't you show Kev and I save google translate
9300:19:48,688 --> 00:19:50,789what a safe distanceis to be shot at? save google translate
9400:19:50,790 --> 00:19:52,624It's a killer scope on that thing. save google translate
9500:19:52,625 --> 00:19:55,227- You're not gonna hit 'em.- Go for it, Sean-o. save google translate
9600:19:55,228 --> 00:19:57,428You could shoot the tits off a fly. save google translate
9700:20:09,508 --> 00:20:11,041Oh! save google translate
9800:20:13,213 --> 00:20:14,680- No!- Oh, shit. save google translate
9900:20:14,681 --> 00:20:16,215- Oh, shit. Oh, shi...- Sean, you just save google translate
10000:20:16,216 --> 00:20:17,583- took out that lady, man!- Oh, shit. save google translate
10100:20:17,584 --> 00:20:19,151Oh, shit! Oh, shit! save google translate
10200:20:19,152 --> 00:20:21,386What the hell did youshoot her for, dude? save google translate
10300:20:21,387 --> 00:20:22,721I didn't shoot her, asshole! save google translate
10400:20:22,722 --> 00:20:23,922She came over the wash!I was trying to miss save google translate
10500:20:23,923 --> 00:20:25,523the fucking Mexican! save google translate
10600:20:31,164 --> 00:20:32,431- Oh, God.- She's moving. save google translate
10700:20:32,432 --> 00:20:33,899She's moving, dude. Look, look. save google translate
10800:20:33,900 --> 00:20:36,801- You swear to God?- I swear to God. Just look. save google translate
10900:20:41,808 --> 00:20:44,343What are we gonna do? save google translate
11000:20:44,344 --> 00:20:46,278We got to get out of here. save google translate
11100:20:46,279 --> 00:20:48,347What? We can't justleave her there! save google translate
11200:20:48,348 --> 00:20:49,748You want to go down there, Sean? save google translate
11300:20:49,749 --> 00:20:51,383When we get back, we'll call 911 save google translate
11400:20:51,384 --> 00:20:53,585from a payphone or something. save google translate
11500:20:53,586 --> 00:20:56,821Besides, the Mexicanguy was helping her! save google translate
11600:21:06,933 --> 00:21:09,133Oh, f... save google translate
11700:21:12,672 --> 00:21:15,206- Oh, what happened?- Uh... save google translate
11800:21:17,609 --> 00:21:20,878Where's Roy? Roy! save google translate
11900:21:23,248 --> 00:21:25,483My horse? save google translate
12000:21:29,354 --> 00:21:31,523Get my horse. save google translate
12100:21:31,524 --> 00:21:33,657Jose! save google translate
12200:21:34,993 --> 00:21:38,363My horse. My horse. save google translate
12300:21:38,364 --> 00:21:40,299I-I-I get horse. save google translate
12400:21:40,300 --> 00:21:41,966Get my horse. save google translate
12500:21:44,404 --> 00:21:48,138Shadow? save google translate
12600:21:49,308 --> 00:21:52,510Oh. Shadow. save google translate
12700:22:03,690 --> 00:22:06,190- I have horse.- All right. save google translate
12800:22:11,730 --> 00:22:13,799Hey. save google translate
12900:22:13,800 --> 00:22:15,834Hey! What the hell are you doing? save google translate
13000:22:15,835 --> 00:22:18,602Hey! save google translate
13100:22:19,404 --> 00:22:21,739Hey! save google translate
13200:22:24,276 --> 00:22:27,711Roy. save google translate
13300:22:31,284 --> 00:22:35,853- Livy.- It's all right. save google translate
13400:23:02,714 --> 00:23:04,883What are we gonna do?My dad's gonna kill me! save google translate
13500:23:04,884 --> 00:23:07,486Dude, your dad's never gonnafind out unless you freak out. save google translate
13600:23:07,487 --> 00:23:09,788She looked pretty bad tome, dude. Maybe he hit her. save google translate
13700:23:09,789 --> 00:23:11,590I didn't hit her, you dick!I was aiming at the ground! save google translate
13800:23:11,591 --> 00:23:13,625Shut up, Kevin!Look, we got to swear save google translate
13900:23:13,626 --> 00:23:16,828not to tell anybodyabout this ever. Nobody! save google translate
14000:23:16,829 --> 00:23:19,431Because if anyone findsout, we're all screwed! save google translate
14100:23:19,432 --> 00:23:20,899I'm not. I didn'teven shoot at all! save google translate
14200:23:20,900 --> 00:23:22,667It doesn't matter, dumbass. save google translate
14300:23:22,668 --> 00:23:24,403You're an accessory to the crime. save google translate
14400:23:24,404 --> 00:23:25,871Sean's the one who shot her. save google translate
14500:23:25,872 --> 00:23:28,639Shut up! save google translate
14600:23:52,764 --> 00:23:56,033Amigos! save google translate
14700:24:18,957 --> 00:24:20,424Okay. save google translate
14800:24:27,165 --> 00:24:31,736We're gonna have to askyou some more questions. save google translate
14900:24:31,737 --> 00:24:33,572Later. Tomorrow, I mean. save google translate
15000:24:33,573 --> 00:24:35,474Okay, I'll drive youback to the house. save google translate
15100:24:35,475 --> 00:24:40,712No, no, I got to putup Livy's horse. save google translate
15200:24:40,713 --> 00:24:43,415Roy, we can get thehorse back to the barn. save google translate
15300:24:43,416 --> 00:24:47,184Nope. save google translate
15400:25:56,488 --> 00:25:59,456Uncle Roy? save google translate
15500:27:06,625 --> 00:27:08,826Really sorry, Roy. save google translate
15600:27:13,064 --> 00:27:15,066Roy, the sheriff mentionedthey'd be coming by here save google translate
15700:27:15,067 --> 00:27:18,269tomorrow morning, and,uh, and I thought save google translate
15800:27:18,270 --> 00:27:20,205we'd stay out herewith you tonight. save google translate
15900:27:20,206 --> 00:27:23,841If that suits you. save google translate
16000:28:45,658 --> 00:28:49,192Mom! I don't knowhow to do this one. save google translate
16100:28:50,295 --> 00:28:52,931Carry the 1. save google translate
16200:28:52,932 --> 00:28:55,098You got it. save google translate
16300:28:56,202 --> 00:28:59,370Dave, someone's at the door! save google translate
16400:28:59,371 --> 00:29:01,740Dave? save google translate
16500:29:01,741 --> 00:29:05,009I'll get it! save google translate
16600:29:05,010 --> 00:29:07,044Carly? save google translate
16700:29:12,383 --> 00:29:16,121Carly. save google translate
16800:29:16,122 --> 00:29:18,522Can I help you? save google translate
16900:29:21,226 --> 00:29:23,762Dave? save google translate
17000:29:23,763 --> 00:29:24,996- Hey!- Oh! save google translate
17100:29:24,997 --> 00:29:28,365Hey! What the hell are you doing? save google translate
17200:29:32,337 --> 00:29:35,405Carly, come here. save google translate
17300:29:37,776 --> 00:29:39,144It's okay, honey. save google translate
17400:29:39,145 --> 00:29:42,446Come here. Come here. save google translate
17500:29:43,848 --> 00:29:46,683Órale. save google translate
17600:34:19,690 --> 00:34:22,459Miguel! save google translate
17700:36:22,848 --> 00:36:24,415♪ Shirk some work let me get ♪ save google translate
17800:36:24,416 --> 00:36:25,616♪ just a little bit of smirk ♪ save google translate
17900:36:25,617 --> 00:36:27,151♪ when we together ♪ save google translate
18000:36:27,152 --> 00:36:29,753♪ we the life of the party baby ♪ save google translate
18100:36:40,865 --> 00:36:43,601roll the window down please, sir. save google translate
18200:36:43,602 --> 00:36:46,035Roll the window down please, sir. save google translate
18300:36:48,640 --> 00:36:51,876How you doin'? save google translate
18400:36:51,877 --> 00:36:53,877Sir, can you turn thatradio down, please? save google translate
18500:36:55,347 --> 00:36:58,681Turn the music down please, sir. save google translate
18600:37:00,485 --> 00:37:05,054Could I please see your license,registration, and proof of insurance? save google translate
18700:37:08,259 --> 00:37:11,594Sir, I need you to take yourlicense out of the wallet. save google translate
18800:37:14,465 --> 00:37:18,269Yeah. Take the license outof the wallet, please. save google translate
18900:37:18,270 --> 00:37:20,103Yeah, take it out. save google translate
19000:37:27,378 --> 00:37:30,181I'm gonna need your registrationand proof of insurance too, save google translate
19100:37:30,182 --> 00:37:33,082mister... "Henry." save google translate
19200:37:39,357 --> 00:37:41,591¿Habla inglés? save google translate
19300:37:44,962 --> 00:37:46,964The wife of formerMedio County sheriff save google translate
19400:37:46,965 --> 00:37:48,899Roy McNary was killed in an attack save google translate
19500:37:48,900 --> 00:37:51,402that may have been anattempt to steal her horse. save google translate
19600:37:51,403 --> 00:37:54,438The sheriff's office is lookingfor a man of Mexican decent, save google translate
19700:37:54,439 --> 00:37:57,441presumed to be undocumented, whowas seen fleeing the scene. save google translate
19800:37:57,442 --> 00:37:59,810We will report furtherdetails as they unfold. save google translate
19900:37:59,811 --> 00:38:01,712Anyone with informationregarding the tragedy, save google translate
20000:38:01,713 --> 00:38:05,349please contact the MedioCounty sheriff's office. save google translate
20100:38:05,350 --> 00:38:08,618- Hey, Flora...- We were watching that. save google translate
20200:38:25,603 --> 00:38:29,340Yeah, see, just move the mouse, and youput the little arrow over the picture. save google translate
20300:38:29,341 --> 00:38:33,511You can click on that.Scroll it down. save google translate
20400:38:33,512 --> 00:38:36,247I know how to use acomputer, Randall. save google translate
20500:38:36,248 --> 00:38:38,316Yeah, of course you do. save google translate
20600:38:38,317 --> 00:38:42,085I mean, it's the same old thingwe had when you were on the job. save google translate
20700:38:45,656 --> 00:38:48,925Okay, well, you letme know how it goes. save google translate
20800:39:12,650 --> 00:39:14,418Good morning. save google translate
20900:39:14,419 --> 00:39:16,554I'm going to be teachingthe class today. save google translate
21000:39:16,555 --> 00:39:18,889Mrs. Edwards has hada family emergency. save google translate
21100:39:18,890 --> 00:39:20,725Hey, did you hear what happened? save google translate
21200:39:20,726 --> 00:39:22,693Some illegals killed Mrs. McNary. save google translate
21300:39:22,694 --> 00:39:24,395Mrs. McNary? save google translate
21400:39:24,396 --> 00:39:25,730She was riding on herranch, and they were trying save google translate
21500:39:25,731 --> 00:39:28,666to steal her horse,and they killed her. save google translate
21600:39:28,667 --> 00:39:31,569Young lady in the front,please turn around. save google translate
21700:39:31,570 --> 00:39:34,837I have to use the bathroom. save google translate
21800:40:49,547 --> 00:40:51,549Si. save google translate
21900:40:51,550 --> 00:40:53,282Says he's sure. save google translate
22000:40:55,419 --> 00:40:57,388Roy's here. save google translate
22100:40:57,389 --> 00:40:59,822Hey, hey, hey, hey! Come on, now. save google translate
22200:41:01,091 --> 00:41:03,093Come on, back off. save google translate
22300:41:03,094 --> 00:41:06,796That's not the guy I saw. save google translate
22400:41:08,767 --> 00:41:10,835You're sure? save google translate
22500:41:10,836 --> 00:41:12,436Yeah, I'm sure. save google translate
22600:41:12,437 --> 00:41:14,972Well, then, theremay have been two. save google translate
22700:41:14,973 --> 00:41:17,007Why do you say that? save google translate
22800:41:17,008 --> 00:41:21,045Well, we picked him up ina stolen truck, and... save google translate
22900:41:21,046 --> 00:41:23,414One of the things we foundin the truck was this. save google translate
23000:41:23,415 --> 00:41:25,649You recognize this? save google translate
23100:41:25,650 --> 00:41:27,950Yeah. save google translate
23200:41:31,555 --> 00:41:33,157Soon as we told him what happened, save google translate
23300:41:33,158 --> 00:41:34,892he started talkin' pretty fast. save google translate
23400:41:34,893 --> 00:41:36,660He told us that he and another guy save google translate
23500:41:36,661 --> 00:41:38,896that he was traveling with metup with a woman on a horse, save google translate
23600:41:38,897 --> 00:41:40,531and she gave him that blanket. save google translate
23700:41:40,532 --> 00:41:43,133He says that somebodywas shooting at him, save google translate
23800:41:43,134 --> 00:41:45,202and the lady fell off herhorse and hit her head. save google translate
23900:41:45,203 --> 00:41:46,937That's a bunch of bullshit. save google translate
24000:41:46,938 --> 00:41:49,740I know, I'm just tellingyou what the man said, save google translate
24100:41:49,741 --> 00:41:51,542keeping you in theloop like I promised. save google translate
24200:41:51,543 --> 00:41:54,545I should have shot that son ofa bitch when I had the chance. save google translate
24300:41:54,546 --> 00:41:59,583I saw that you had a firearmon you when we got there. save google translate
24400:41:59,584 --> 00:42:01,452Were you shootin' at 'em, Roy? save google translate
24500:42:01,453 --> 00:42:02,686- No.- You sure? save google translate
24600:42:02,687 --> 00:42:04,922Yeah, I'm sure. save google translate
24700:42:04,923 --> 00:42:06,924There were shots. save google translate
24800:42:06,925 --> 00:42:11,061- There were shots?- Yeah, they were rifle shots. save google translate
24900:42:11,062 --> 00:42:12,997That's why I went outthere in the first place. save google translate
25000:42:12,998 --> 00:42:15,032Well, why the hell didn'tyou tell me that before? save google translate
25100:42:15,033 --> 00:42:16,967That's pretty damned important. save google translate
25200:42:16,968 --> 00:42:19,670I don't know, I... save google translate
25300:42:19,671 --> 00:42:23,541Hell, Randall, I mean, we was... save google translate
25400:42:23,542 --> 00:42:25,509All right, somethin' else. save google translate
25500:42:25,510 --> 00:42:28,245Now, our man in thereI.D.'d the same guy you did save google translate
25600:42:28,246 --> 00:42:29,647in the mugs. save google translate
25700:42:29,648 --> 00:42:32,882- He did?- He did. save google translate
25800:43:00,177 --> 00:43:02,580- Hello, Matthew.- How are you, Martha? save google translate
25900:43:02,581 --> 00:43:04,548Good, good. save google translate
26000:43:04,549 --> 00:43:06,216Got that good applewine ready for you. save google translate
26100:43:06,217 --> 00:43:10,353- That's why I'm here.- Okay. save google translate
26200:43:30,174 --> 00:43:31,809- There you go.- Thank you. save google translate
26300:43:31,810 --> 00:43:33,243- You got it.- All right. save google translate
26400:43:33,244 --> 00:43:36,012- Give my best to your wife.- I will. save google translate
26500:44:30,234 --> 00:44:33,936No. save google translate
26600:44:50,220 --> 00:44:55,893No. Oh. save google translate
26700:44:55,894 --> 00:44:59,029You're sure that's the guy youstandin' over Livy, right? save google translate
26800:44:59,030 --> 00:45:01,331Yeah, that's him. save google translate
26900:45:01,332 --> 00:45:03,834Well, then I'd say we got our guy. save google translate
27000:45:03,835 --> 00:45:06,403Hmm. save google translate
27100:45:06,404 --> 00:45:09,306What? save google translate
27200:45:09,307 --> 00:45:11,008I don't know. save google translate
27300:45:11,009 --> 00:45:12,876Come on, Roy. save google translate
27400:45:12,877 --> 00:45:16,346How many times you and I stoodhere and watched these boys save google translate
27500:45:16,347 --> 00:45:18,182lie through their teethjust so we'd send 'em save google translate
27600:45:18,183 --> 00:45:20,851back across the line witha spanking and a warning? save google translate
27700:45:20,852 --> 00:45:23,854A bunch. save google translate
27800:45:23,855 --> 00:45:25,956I know it's not much for comfort, save google translate
27900:45:25,957 --> 00:45:27,958and it ain't gonna bring Livy back, save google translate
28000:45:27,959 --> 00:45:32,429but we got him, andhe's gonna be punished. save google translate
28100:45:32,430 --> 00:45:35,365Did you already haveyour boys do a sweep? save google translate
28200:45:35,366 --> 00:45:36,900Yeah, but they didn'tfind anything, save google translate
28300:45:36,901 --> 00:45:38,402but now I know youheard those shots too save google translate
28400:45:38,403 --> 00:45:40,838I'm having 'em doanother broader search. save google translate
28500:45:40,839 --> 00:45:43,874Yeah, when? I toldyou that yesterday. save google translate
28600:45:43,875 --> 00:45:45,876Terrence is doin' a transport,and Matthew and Lewis save google translate
28700:45:45,877 --> 00:45:47,677are pickin' up the slack, so soon. save google translate
28800:45:49,880 --> 00:45:54,885This afternoon, or earlytomorrow morning, latest. save google translate
28900:45:54,886 --> 00:45:59,757- I'm gonna go.- Okay. save google translate
29000:45:59,758 --> 00:46:01,290Roy. save google translate
29100:46:04,361 --> 00:46:06,529We got him. save google translate
29200:46:24,282 --> 00:46:25,748¿Bueno? save google translate
29300:46:35,259 --> 00:46:36,726Paulina! save google translate
29400:49:24,428 --> 00:49:26,395Vámonos! save google translate
29500:50:22,152 --> 00:50:24,753Vamos, vamos. save google translate
29600:52:17,400 --> 00:52:20,669Hello. save google translate
29700:52:58,141 --> 00:53:02,345Vámonos. save google translate
29800:53:02,346 --> 00:53:05,981No, no, no, no, no, no. save google translate
29900:53:22,667 --> 00:53:24,434No! No! save google translate
30000:53:24,435 --> 00:53:27,803No! save google translate
30100:54:00,770 --> 00:54:02,872Hi, this is Roy and Olivia's. save google translate
30200:54:02,873 --> 00:54:05,909Leave a message after the beep. save google translate
30300:54:05,910 --> 00:54:07,944Hi, this is Roy and Olivia's. save google translate
30400:54:07,945 --> 00:54:11,581Leave a message after the beep. save google translate
30500:54:11,582 --> 00:54:13,683Hi, this is Roy and Olivia's. save google translate
30600:54:13,684 --> 00:54:16,820Leave a message after the beep. save google translate
30700:54:16,821 --> 00:54:19,189Hi, this is Roy and Olivia's. save google translate
30800:54:19,190 --> 00:54:22,958Leave a message after the beep. save google translate
30900:55:00,298 --> 00:55:02,631Hey! save google translate
31000:55:59,856 --> 00:56:02,157No, no, no. save google translate
31100:57:07,490 --> 00:57:08,992No. save google translate
31200:57:08,993 --> 00:57:10,192No, no, no, no. save google translate
31300:57:45,763 --> 00:57:47,796Shh, shh, shh. save google translate
31400:58:17,527 --> 00:58:19,861Yeah, yeah, yeah. save google translate
31500:58:38,615 --> 00:58:39,981Bueno. save google translate
31601:00:41,638 --> 01:00:44,273Hi, this is Roy and Olivia's. save google translate
31701:00:44,274 --> 01:00:45,774Leave a message after the beep. save google translate
31801:00:47,578 --> 01:00:50,346Hello, I'm calling fromfamily first funeral service. save google translate
31901:00:50,347 --> 01:00:52,615We wanted to let you know thatwe've completed the process, save google translate
32001:00:52,616 --> 01:00:58,787and you can pick up theashes at your convenience. save google translate
32101:01:13,169 --> 01:01:17,105Uncle Roy? save google translate
32201:01:32,055 --> 01:01:33,222Going for a ride? save google translate
32301:01:33,223 --> 01:01:35,258Looks that way. save google translate
32401:01:35,259 --> 01:01:39,629Want some company? save google translate
32501:01:39,630 --> 01:01:43,398No. save google translate
32601:01:45,868 --> 01:01:47,904No, I don't. save google translate
32701:01:47,905 --> 01:01:51,808But thank you, Kaye. save google translate
32801:01:51,809 --> 01:01:58,079Thanks for offerin'. save google translate
32901:02:00,917 --> 01:02:04,754You bring that pony back wet,you'll catch hell from me. save google translate
33001:02:04,755 --> 01:02:06,422Understood? save google translate
33101:02:06,423 --> 01:02:11,493Yes, ma'am. save google translate
33201:08:42,351 --> 01:08:43,486What are you doin' up here? save google translate
33301:08:43,487 --> 01:08:48,791This is where the shooter was. save google translate
33401:08:48,792 --> 01:08:51,260That's got to bewell over 800 yards. save google translate
33501:08:51,261 --> 01:08:52,595Are you sure it was from here? save google translate
33601:08:52,596 --> 01:08:54,296I saw him from thatbluff over there, save google translate
33701:08:54,297 --> 01:08:58,734above the wash whereLivy was killed. save google translate
33801:08:58,735 --> 01:09:02,505That's where I found these. save google translate
33901:09:02,506 --> 01:09:03,772-Roy... save google translate
34001:09:03,773 --> 01:09:06,642Found the leads down in the wash. save google translate
34101:09:06,643 --> 01:09:08,244Maybe you could matchsome of those up save google translate
34201:09:08,245 --> 01:09:10,079with the lead in thatbody down there. save google translate
34301:09:10,080 --> 01:09:12,448Roy, you know you shouldn't... save google translate
34401:09:12,449 --> 01:09:13,716You shouldn't have moved these. save google translate
34501:09:13,717 --> 01:09:15,818Hell, you shouldn'teven be up here. save google translate
34601:09:15,819 --> 01:09:18,320This is my land, Randall. save google translate
34701:09:18,321 --> 01:09:22,491Well, somebody's got todo your job for you. save google translate
34801:09:22,492 --> 01:09:25,194Check 'em out. They're marked. save google translate
34901:09:25,195 --> 01:09:29,865Shooter must do his own reloads. save google translate
35001:09:29,866 --> 01:09:33,202Did you get a maker on the vehicle? save google translate
35101:09:33,203 --> 01:09:35,237No. Some kind of a four by four. save google translate
35201:09:35,238 --> 01:09:40,776Green. save google translate
35301:09:40,777 --> 01:09:43,479Not many guys around whocan make that shot. save google translate
35401:09:43,480 --> 01:09:45,147Yeah, well, there's plentyof people pretty angry save google translate
35501:09:45,148 --> 01:09:46,882about what happened to Livy, Roy. save google translate
35601:09:46,883 --> 01:09:49,552Well, those people got no morebusiness bein' on my land save google translate
35701:09:49,553 --> 01:09:50,886than the damn Mexicans. save google translate
35801:09:50,887 --> 01:09:56,458Randall, I want to talk to Ramirez. save google translate
35901:09:56,459 --> 01:09:58,127You know I can't allow that. save google translate
36001:09:58,128 --> 01:09:59,562You're officially a civilian. save google translate
36101:09:59,563 --> 01:10:01,797Besides, you're thespouse of the victim, save google translate
36201:10:01,798 --> 01:10:03,632and that man is the prime suspect. save google translate
36301:10:03,633 --> 01:10:05,901- How's it gonna look...- I spent over 25 years sittin' save google translate
36401:10:05,902 --> 01:10:08,204in the same chair youpark your butt in now, save google translate
36501:10:08,205 --> 01:10:09,872the chair I put you in. save google translate
36601:10:09,873 --> 01:10:13,442I know better than anybody that there's alot of things you can't do as sheriff, save google translate
36701:10:13,443 --> 01:10:18,546but lettin' me talk toRamirez ain't one of 'em. save google translate
36801:10:55,184 --> 01:10:58,953I have to... save google translate
36901:11:10,199 --> 01:11:13,968You got five minutes. save google translate
37001:11:28,584 --> 01:11:31,185Jesus, Roy. save google translate
37101:12:23,972 --> 01:12:26,775Yeah. save google translate
37201:12:26,776 --> 01:12:29,777It figures. save google translate
37301:12:36,385 --> 01:12:38,586No. save google translate
37401:12:39,621 --> 01:12:41,357- ¿Carro?- Si. save google translate
37501:12:41,358 --> 01:12:42,690No. save google translate
37601:13:59,535 --> 01:14:02,571Oh, hi. save google translate
37701:14:02,572 --> 01:14:04,373I'm so sorry I'm late. save google translate
37801:14:04,374 --> 01:14:05,641That's okay. save google translate
37901:14:05,642 --> 01:14:06,942We've just been here a few minutes. save google translate
38001:14:06,943 --> 01:14:08,844- I'm Marily.- Hi. save google translate
38101:14:08,845 --> 01:14:10,379How do you like thefront of the house? save google translate
38201:14:10,380 --> 01:14:11,380- And the neighborhood?- It's good. save google translate
38301:14:11,381 --> 01:14:13,015- Oh, good.- Good. save google translate
38401:14:13,016 --> 01:14:15,551I have the code to the garage,and I can open the front door save google translate
38501:14:15,552 --> 01:14:17,953and let myself in that way,and then I can let you in. save google translate
38601:14:19,556 --> 01:14:22,757Ah, there it is. save google translate
38701:14:30,399 --> 01:14:31,400Oh. save google translate
38801:14:31,401 --> 01:14:35,603Oh-oh, my... save google translate
38901:14:47,016 --> 01:14:51,854Sean! save google translate
39001:14:51,855 --> 01:14:54,690Sean! save google translate
39101:14:54,691 --> 01:14:57,125Sean Louis pat! save google translate
39201:14:57,126 --> 01:14:58,694What? save google translate
39301:14:58,695 --> 01:15:01,497Your dad wants to seeyou in the garage! save google translate
39401:15:01,498 --> 01:15:04,867Why? save google translate
39501:15:04,868 --> 01:15:07,436Why? save google translate
39601:15:07,437 --> 01:15:10,072Why? save google translate
39701:15:10,073 --> 01:15:15,176But he said right now. save google translate
39801:15:29,758 --> 01:15:33,729Those were out on the ground off theSouth Ridge of Roy McNary's land. save google translate
39901:15:33,730 --> 01:15:38,200And my .30-06 reloads. save google translate
40001:15:38,201 --> 01:15:40,802I haven't been outthere huntin', son. save google translate
40101:15:40,803 --> 01:15:43,572Besides, I alwayspick up my empties. save google translate
40201:15:43,573 --> 01:15:47,809I even make a mark on'em with a sharpie, save google translate
40301:15:47,810 --> 01:15:53,914just so I can tellwhich ones are mine. save google translate
40401:15:56,485 --> 01:16:00,254Those are mine. save google translate
40501:16:10,265 --> 01:16:15,037Any idea how theygot out there, son? save google translate
40601:16:15,038 --> 01:16:16,271What the hell were you thinking? save google translate
40701:16:16,272 --> 01:16:17,906Was this your stupid idea? save google translate
40801:16:17,907 --> 01:16:19,808Don't you turn your back on me! save google translate
40901:16:19,809 --> 01:16:24,078Let me talk.Let me talk to him. save google translate
41001:16:40,530 --> 01:16:42,931Well, the boys are tellin'different stories. save google translate
41101:16:42,932 --> 01:16:44,933Two of 'em are sayin'that they were shooting save google translate
41201:16:44,934 --> 01:16:48,704at the Mexicans 'cause they were beatingon Livy and tryin' to steal her horse. save google translate
41301:16:48,705 --> 01:16:52,808You know damned wellthat's not what happened. save google translate
41401:16:52,809 --> 01:16:55,110Do I? save google translate
41501:16:55,111 --> 01:16:57,946I mean, you thought those Mexicanswere beatin' on Livy too. save google translate
41601:16:57,947 --> 01:17:01,717I sat here and listened to youtell me when you pulled up, save google translate
41701:17:01,718 --> 01:17:03,919that Mexican was tryingto steal Livy's horse. save google translate
41801:17:03,920 --> 01:17:08,957- Randall...- That's what you said. save google translate
41901:17:08,958 --> 01:17:11,293What... what do we got here really? save google translate
42001:17:11,294 --> 01:17:14,696Roy, I mean... so nowwe know that the boys save google translate
42101:17:14,697 --> 01:17:16,098were shooting at the Mexicans. save google translate
42201:17:16,099 --> 01:17:18,967Livy didn't die of agunshot wound, Roy. save google translate
42301:17:18,968 --> 01:17:22,903That's a fact. save google translate
42401:17:24,573 --> 01:17:28,209He's my son, for God's sake. save google translate
42501:17:29,044 --> 01:17:32,513Livy was my wife. save google translate
42601:17:38,754 --> 01:17:41,023Who was the shooter? save google translate
42701:17:41,024 --> 01:17:43,592Well, the boys are tellin'different stories, save google translate
42801:17:43,593 --> 01:17:45,894and they're all tryingto back each other... save google translate
42901:17:45,895 --> 01:17:50,932Randall. save google translate
43001:17:50,933 --> 01:17:54,869Who was the shooter? save google translate
43101:17:56,672 --> 01:17:59,007Sean. save google translate
43201:17:59,008 --> 01:18:05,279The shooter was Sean. save google translate
43301:18:11,219 --> 01:18:12,888Flora, can it wait? save google translate
43401:18:12,889 --> 01:18:14,690Just thought both yousheriffs might want to know save google translate
43501:18:14,691 --> 01:18:16,725that a lady called over herejust now and said she found save google translate
43601:18:16,726 --> 01:18:19,294a bunch of illegals hidingout in a garage in Phoenix. save google translate
43701:18:19,295 --> 01:18:21,263She said one of theillegals asked her save google translate
43801:18:21,264 --> 01:18:23,065to call over here for her. save google translate
43901:18:23,066 --> 01:18:27,001She said the woman isMiguel Ramirez's wife. save google translate
44001:19:07,776 --> 01:19:11,412Melina Ramirez? save google translate
44101:20:28,356 --> 01:20:33,460Si? Flora? save google translate
44201:21:09,831 --> 01:21:11,499Jesus. I'll call youback in a minute. save google translate
44301:21:11,500 --> 01:21:13,001Roy! save google translate
44401:21:13,002 --> 01:21:14,169Roy, you can't take her in there. save google translate
44501:21:14,170 --> 01:21:15,437Well, Flora and I just came by. save google translate
44601:21:15,438 --> 01:21:17,138We, uh, both have to pee. save google translate
44701:21:17,139 --> 01:21:19,107Oh, stop! You can'ttake her in there! save google translate
44801:21:19,108 --> 01:21:20,442No, no, don't. save google translate
44901:21:20,443 --> 01:21:21,943Miss Flora, she can't be in there. save google translate
45001:21:21,944 --> 01:21:23,044You can't go in there. save google translate
45101:21:23,045 --> 01:21:24,446- Where are the boys at?- Hm? save google translate
45201:21:24,447 --> 01:21:25,947Where's Sean? save google translate
45301:21:25,948 --> 01:21:28,082Anybody but Ramirezbeen charged yet? save google translate
45401:21:44,099 --> 01:21:46,034You know those boysaren't flight risk. save google translate
45501:21:46,035 --> 01:21:47,569Now, they've been released totheir parents recognizance. save google translate
45601:21:47,570 --> 01:21:49,504Well, that's a dumb ideasince it was on your save google translate
45701:21:49,505 --> 01:21:51,606and their parents recognizancethat the boys are out there save google translate
45801:21:51,607 --> 01:21:55,142poppin' off rounds atpeople in the first place. save google translate
45901:22:57,039 --> 01:22:59,541- No, you tell them...- Did you talk to the d.A. Yet? save google translate
46001:22:59,542 --> 01:23:01,209You told him what's goin' on here? save google translate
46101:23:01,210 --> 01:23:03,578You told him about yourboy's involvement? save google translate
46201:23:03,579 --> 01:23:05,445Huh? save google translate
46301:23:09,919 --> 01:23:11,518No, no, no... save google translate
46401:23:24,099 --> 01:23:25,500You go ahead and you callhim, and you tell him save google translate
46501:23:25,501 --> 01:23:28,368how you tampered withthe damned evidence! save google translate
46601:24:50,652 --> 01:24:53,121- Hello, Señor.- Hola. save google translate
46701:24:53,122 --> 01:24:58,225Thank you for, uh,bringing mija my house. save google translate
46801:25:14,742 --> 01:25:17,477Gracias. save google translate
46901:25:25,220 --> 01:25:26,521Son-in-law. save google translate
47001:25:26,522 --> 01:25:29,956Oh, si. save google translate
47101:25:38,099 --> 01:25:39,900Bueno. save google translate
47201:26:24,646 --> 01:26:26,881- Evening.- Good evening. save google translate
47301:26:26,882 --> 01:26:28,116Citizenship? save google translate
47401:26:28,117 --> 01:26:29,317American. save google translate
47501:26:29,318 --> 01:26:30,585Do you have some I.D.? save google translate
47601:26:30,586 --> 01:26:32,687I do. save google translate
47701:26:32,688 --> 01:26:33,888Roy? save google translate
47801:26:33,889 --> 01:26:35,456Edward. save google translate
47901:26:35,457 --> 01:26:37,125Hi, Flora. How are you? save google translate
48001:26:37,126 --> 01:26:39,661Oh, good to see you, Edward. save google translate
48101:26:39,662 --> 01:26:41,162Hey, Roy, listen. save google translate
48201:26:41,163 --> 01:26:45,567I was really sorryto hear about Livy. save google translate
48301:26:45,568 --> 01:26:46,801What are you doing in Mexico? save google translate
48401:26:46,802 --> 01:26:50,505Droppin' off a friend. save google translate
48501:26:50,506 --> 01:26:53,408- Okay.- Okay. save google translate
48601:26:53,409 --> 01:26:56,377Well, it was good to see you both. save google translate
48701:26:56,378 --> 01:26:57,677Same here. save google translate
48801:27:16,598 --> 01:27:19,801You can't walk in here and tellme that Ramirez is without blame. save google translate
48901:27:19,802 --> 01:27:21,603I mean, none of this would havehappened if it hadn't been save google translate
49001:27:21,604 --> 01:27:24,339for those goddamn Mexicanswalkin' across your land. save google translate
49101:27:24,340 --> 01:27:25,673None of this would havehappened if you'd changed save google translate
49201:27:25,674 --> 01:27:28,742the combination on yourgoddamn gun locker. save google translate
49301:27:35,883 --> 01:27:37,819Okay, but you got todo one thing for me. save google translate
49401:27:37,820 --> 01:27:40,655Those boys got to pay forwhat they did, Randall. save google translate
49501:27:40,656 --> 01:27:42,357Sean does too. save google translate
49601:27:42,358 --> 01:27:44,259I know that, and I know he does, save google translate
49701:27:44,260 --> 01:27:45,660and he's gonna have to live withit for the rest of his life. save google translate
49801:27:45,661 --> 01:27:48,696So do I. save google translate
49901:27:48,697 --> 01:27:52,934All I'm asking you isthat you say something save google translate
50001:27:52,935 --> 01:27:58,506on his behalf at the deposition. save google translate
50101:27:58,507 --> 01:28:03,610I'm asking you as afather, and as a friend. save google translate
50201:28:06,347 --> 01:28:09,984It was an accident. save google translate
50301:28:09,985 --> 01:28:13,921Randall... save google translate
50401:28:13,922 --> 01:28:16,624The only way I will do thatis if he tells the truth save google translate
50501:28:16,625 --> 01:28:19,627about what happened out there. save google translate
50601:28:19,628 --> 01:28:21,529He will. save google translate
50701:28:21,530 --> 01:28:25,433You know, being adumbass is no excuse. save google translate
50801:28:25,434 --> 01:28:31,239I know that. save google translate
50901:28:31,240 --> 01:28:33,673All right. save google translate
51001:29:12,680 --> 01:29:15,416Yours? save google translate
51101:29:15,417 --> 01:29:20,554Mine and my wife's. save google translate
51201:29:34,303 --> 01:29:37,137- Horse man.- Oh, si. save google translate
51301:29:48,683 --> 01:29:50,917Shadow. save google translate
51401:30:05,333 --> 01:30:08,403Yeah. save google translate
51501:30:08,404 --> 01:30:12,639Livy loved her pony. save google translate
51601:32:43,024 --> 01:32:45,291Come on, Philly! save google translate
51701:33:50,124 --> 01:33:52,392Advance. save google translate
51801:34:07,575 --> 01:34:09,677- Right.- Okay. save google translate
51901:34:09,678 --> 01:34:12,111Okay. save google translate
52001:34:21,622 --> 01:34:24,224Bueno. save google translate
52101:34:29,030 --> 01:34:33,132Yeah, so you better ándale, Señor. save google translate
52201:34:33,901 --> 01:34:37,170Good. save google translate
52301:34:48,649 --> 01:34:51,052Si. save google translate
52401:34:51,053 --> 01:34:52,919Okay. save google translate