แปล Mr-Brooks partที่ 1

คำแนะนำในการใช้งาน

- ให้แปลจากช่องด้านซ้าย(sub_eng) แล้วกรอกข้อมูลช่องขวา(sub_thai)

- การเซฟให้กดที่ปุ่มเซฟ หรือ enter ก้ได้

- แนะนำให้เปิดหนังแล้วแปลไปด้วย จะแปลรู้เรื่องกว่า

- ข้อความที่แปลจาก google translate เป็นapiจากgoogleทีนำมาใช้อีกทีการแปลอาจไม่สมบูรณ์ อาจจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม

- google translate จะล๊อกให้เลือกแปลจาก eng เป็น thai เท่านั้น ถ้าเป็นภาษาอื่นไม่จำเป็นต้องแปลก็ได้

- คำไหนที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้เว้นไว้ แอดมินจะทำการตรวจสอบให้อีกครั้งนึง

- เมื่อแปลครบ 100% จะหยุดให้แปลทันที แล้วจะทำการอัพเดทซับให้ทันที

<<<<< กลับไปหน้าแรก     ดูหนังเรื่องนี้NOTimeSub_EngSub_ThaiAction
100:00:51,793 --> 00:00:52,543Oh God, save google translate
200:00:53,503 --> 00:00:55,713God grant me the serenityto accept the things... save google translate
300:00:55,749 --> 00:00:56,838I cannot change... save google translate
400:00:57,090 --> 00:00:59,466- Why do you fight it so hard, Earl? save google translate
500:01:00,009 --> 00:01:01,970...courage to change thethings that I can... save google translate
600:01:02,136 --> 00:01:02,887- Come on! save google translate
700:01:02,930 --> 00:01:05,432- You have been a good boy for a long time. save google translate
800:01:05,975 --> 00:01:07,809- You know you want to do this. save google translate
900:01:07,847 --> 00:01:08,852...and wisdom... save google translate
1000:01:10,437 --> 00:01:12,690...wisdom to know the difference... save google translate
1100:01:21,660 --> 00:01:23,829Taking, as He did, this sinful world save google translate
1200:01:23,864 --> 00:01:26,002as it is, not as I would have it. save google translate
1300:01:26,038 --> 00:01:29,166Trusting that He will make all thingsright, If I surrender to His will, save google translate
1400:01:29,209 --> 00:01:31,294that I may be reasonablyhappy in this life save google translate
1500:01:31,921 --> 00:01:34,799and supremely happy withHim forever in the next. save google translate
1600:01:35,175 --> 00:01:36,176Amen. save google translate
1700:01:37,219 --> 00:01:38,475I could go on and on save google translate
1800:01:38,512 --> 00:01:40,222about what a great guy here Earl is, save google translate
1900:01:40,973 --> 00:01:43,434how he gives so freelyof his time and his money. save google translate
2000:01:44,309 --> 00:01:48,815Even how he... believes inhow he cuts his toenails. save google translate
2100:01:52,444 --> 00:01:55,071Let's get Earl up here and speak for himself. save google translate
2200:01:55,108 --> 00:01:56,453Ladies and gentlemen, save google translate
2300:01:56,490 --> 00:02:01,412I give you a businessman,philanthropist, a very dear friend, save google translate
2400:02:01,663 --> 00:02:03,289and the Portland Chamber of Commerce save google translate
2500:02:03,326 --> 00:02:04,332Man of the Year, save google translate
2600:02:04,416 --> 00:02:06,208Mr. Earl Brooks! save google translate
2700:02:13,176 --> 00:02:14,385Thank you all save google translate
2800:02:14,421 --> 00:02:15,279very much. save google translate
2900:02:18,432 --> 00:02:22,186First thing I'd liketo say is that I-- save google translate
3000:02:23,186 --> 00:02:26,649I don't even know how I cut my toenails. save google translate
3100:02:29,569 --> 00:02:32,44620 years ago, save google translate
3200:02:32,489 --> 00:02:34,740when I started the Brook's box factories, save google translate
3300:02:34,777 --> 00:02:36,368I never dreamed I would-- save google translate
3400:02:45,129 --> 00:02:48,340I never dreamed that I would oneday be standing here... save google translate
3500:02:49,884 --> 00:02:55,640subsbusters. blogspot.com proudly presents save google translate
3600:02:57,935 --> 00:03:01,897Did you seeSis Wallace's dress? save google translate
3700:03:02,940 --> 00:03:04,817You could see her nipples, save google translate
3800:03:04,853 --> 00:03:05,735at her age! save google translate
3900:03:06,069 --> 00:03:08,655Wow, she cannot keep those things hidden. save google translate
4000:03:10,157 --> 00:03:12,949The only thing that would havemade this evening more perfect... save google translate
4100:03:12,992 --> 00:03:14,619is if Jane had been here. save google translate
4200:03:16,164 --> 00:03:19,083Emma, she called tocongratulate me, right? save google translate
4300:03:19,125 --> 00:03:21,835She has midterms coming up. save google translate
4400:03:22,837 --> 00:03:24,840I think she's dropping out. save google translate
4500:03:25,674 --> 00:03:26,841Let's see. save google translate
4600:03:28,093 --> 00:03:31,305Nothing she does iswrong with you, is it? save google translate
4700:03:33,599 --> 00:03:34,726Well, save google translate
4800:03:34,768 --> 00:03:36,519she missed a good party. save google translate
4900:03:44,112 --> 00:03:46,739It's not like it's not set up. save google translate
5000:03:48,699 --> 00:03:52,036You already know how tobypass the alarms, save google translate
5100:03:52,163 --> 00:03:54,122you know I don't pick the locks... save google translate
5200:03:54,164 --> 00:03:55,082- No. save google translate
5300:03:56,334 --> 00:03:58,834You are the fucking Man of the Year, save google translate
5400:03:59,378 --> 00:04:00,629you deserve a treat. save google translate
5500:04:00,839 --> 00:04:02,382- No, Marshall, I said no. save google translate
5600:04:02,715 --> 00:04:04,009But I heard you. save google translate
5700:04:04,927 --> 00:04:07,303But you don't mean 'no'. save google translate
5800:04:10,808 --> 00:04:11,977What's wrong? save google translate
5900:04:13,978 --> 00:04:15,312Nothing. save google translate
6000:04:17,712 --> 00:04:19,379You are frowning. save google translate
6100:04:19,902 --> 00:04:22,487I'm thinking about whatI didn't say in the speech. save google translate
6200:04:23,989 --> 00:04:25,198Honey, save google translate
6300:04:25,534 --> 00:04:28,744It was so... moving. save google translate
6400:04:28,870 --> 00:04:30,747You made us all laugh. save google translate
6500:04:31,581 --> 00:04:34,417I don't think anybody felt left out. save google translate
6600:04:38,673 --> 00:04:40,966They have their dance class tonight. save google translate
6700:04:42,845 --> 00:04:44,930You can just drive by save google translate
6800:04:45,848 --> 00:04:47,181and look at them. save google translate
6900:04:47,224 --> 00:04:49,601There's no harmin just having a look. save google translate
7000:04:50,769 --> 00:04:52,019No means no, Marshall. save google translate
7100:04:52,057 --> 00:04:53,689- Please... save google translate
7200:04:53,940 --> 00:04:55,359Pretty please... save google translate
7300:05:07,539 --> 00:05:11,208I thought the food tonight was very goodbut I was not crazy about the dessert. save google translate
7400:05:13,712 --> 00:05:16,341Would you like to stop somewhereand get something sweet? save google translate
7500:05:17,549 --> 00:05:18,634Ok. save google translate
7600:05:23,516 --> 00:05:25,558You know that I don't want a small dog. save google translate
7700:05:26,017 --> 00:05:28,227Labradors are supposed to be brave. save google translate
7800:05:28,730 --> 00:05:32,690Golties, always had Golden Retrievers,they're very happy... save google translate
7900:05:36,029 --> 00:05:38,114An Irish Labrador is in the middle now. save google translate
8000:05:39,783 --> 00:05:41,868It's a little smaller in build.That still is quite full. save google translate
8100:05:44,059 --> 00:05:46,144Standard poodles, you call it a very happy fam. save google translate
8200:05:47,187 --> 00:05:49,272How 'bout a rescue dog, what do you think? save google translate
8300:06:10,110 --> 00:06:12,529Don't let me do this,don't let me do this, please. save google translate
8400:06:13,154 --> 00:06:14,530I don't want to start again. save google translate
8500:06:15,865 --> 00:06:18,117You promised her, you promised. save google translate
8600:06:18,154 --> 00:06:20,203Please... please. save google translate
8700:06:20,370 --> 00:06:23,456- Why do you fight it so hard, Earl? save google translate
8800:06:43,815 --> 00:06:45,399I'm going to stay up a while, save google translate
8900:06:46,525 --> 00:06:49,653maybe go to the studioand play with some glaciers. save google translate
9000:06:51,404 --> 00:06:52,573Okay. save google translate
9100:06:53,200 --> 00:06:58,203I'm gonna read, and if I'm notawake, wake me when you come back. save google translate
9200:07:07,506 --> 00:07:08,925On the way, save google translate
9300:07:09,592 --> 00:07:12,513I though you werewonderful tonight, Mrs Brooks. save google translate
9400:07:13,347 --> 00:07:15,432Thank you, Mr. Brooks. save google translate
9500:08:30,267 --> 00:08:32,352Oh, Lordie, road man.Well I have missed this... save google translate
9600:08:32,603 --> 00:08:34,855'cause we are going to have so much fun-- save google translate
9700:08:34,897 --> 00:08:39,444This is the last time, Marshall,understand me? It's the very last time! save google translate
9800:09:41,514 --> 00:09:43,703Don't you dare quit on me,you piece of shit. save google translate
9900:09:44,350 --> 00:09:46,643I wanna see what they are doing. save google translate
10000:10:40,956 --> 00:10:41,790Hello. save google translate
10100:10:43,042 --> 00:10:44,585Fuck! save google translate
10200:10:44,835 --> 00:10:46,211Be quiet! save google translate
10300:10:46,254 --> 00:10:47,506Sit up! save google translate
10400:11:24,964 --> 00:11:26,632Oh, Earl. save google translate
10500:11:35,309 --> 00:11:36,852What the fuck is this? save google translate
10600:11:39,480 --> 00:11:43,275These fucking pigs like todo it with the curtains open. save google translate
10700:11:43,318 --> 00:11:47,071You should have known that. Thisis a big mistake for you, Earl. save google translate
10800:11:49,157 --> 00:11:52,703Almost like a want toget caught on, Marshall. save google translate
10900:11:52,740 --> 00:11:54,913Oh, don't fucking do that. save google translate
11000:11:56,583 --> 00:12:02,297I don't think either of us will enjoy spending therest of our lives on death row or a lethal injection. save google translate
11100:12:05,342 --> 00:12:06,594Yes, Sir. save google translate
11200:13:06,327 --> 00:13:10,165Please forgive me. save google translate
11300:13:12,084 --> 00:13:13,504Please forgive me. save google translate
11400:13:16,777 --> 00:13:19,279You're a fucking artistEarl, I give you that. save google translate
11500:13:28,769 --> 00:13:30,730Don't even think about it. save google translate
11600:13:31,272 --> 00:13:32,607You know the rules. save google translate
11700:13:57,136 --> 00:14:00,472Now go upstairs and make loveto your beautiful wife. save google translate
11800:14:18,493 --> 00:14:19,952Do we have the room, please? save google translate
11900:14:22,455 --> 00:14:23,707Thank you. save google translate
12000:14:27,461 --> 00:14:29,421There's a thumbprint, right there. save google translate
12100:14:30,674 --> 00:14:31,924One his, one hers? save google translate
12200:14:31,967 --> 00:14:33,176That's what it looks like. save google translate
12300:14:33,719 --> 00:14:35,928This guy has not beenactive for over 2 years. save google translate
12400:14:37,055 --> 00:14:41,644He always rearranges the bodies,but this is way out of character. save google translate
12500:14:42,061 --> 00:14:44,438Usually it's much more romantic. save google translate
12600:14:45,106 --> 00:14:47,900Arms around each other, kissing... save google translate
12700:14:48,318 --> 00:14:50,820mouths open, tongues touching. save google translate
12800:14:51,781 --> 00:14:53,532Bullets from straight through the victims, save google translate
12900:14:53,568 --> 00:14:54,782killer recovered the slugs. save google translate
13000:15:01,875 --> 00:15:04,586Were these open orclosed when you got here? save google translate
13100:15:04,623 --> 00:15:05,545Closed. save google translate
13200:15:11,261 --> 00:15:13,221Could be the work of a copycat. save google translate
13300:15:14,389 --> 00:15:18,143It has never been revealed to thepublic that the killer retrieves the slugs. save google translate
13400:15:19,186 --> 00:15:21,146Jesus, I was hopingthis guy was either dead save google translate
13500:15:21,189 --> 00:15:23,149or in jail on some other charge. save google translate
13600:15:27,738 --> 00:15:30,657We checked the whole neighbourhood,so far nobody saw a thing. save google translate
13700:15:33,494 --> 00:15:38,165Leaving them like this... he must havebeen really angry at them for some reason. save google translate
13800:15:45,174 --> 00:15:47,425Where would they keep their vacuum cleaner? save google translate
13900:15:52,559 --> 00:15:56,520So I bet you 100 bucks, Hawkins,there is no bag in this vacuum cleaner. save google translate
14000:15:56,854 --> 00:15:58,565I have no idea whatthe hell you are looking for. save google translate
14100:15:59,023 --> 00:16:03,278He vacuumed the houseand took the bag. save google translate
14200:16:05,280 --> 00:16:08,116What if he kills somebody thatdidn't have a vacuum cleaner? save google translate
14300:16:08,618 --> 00:16:09,951He wouldn't do that. save google translate
14400:16:14,959 --> 00:16:18,129Our best hope is if someonein there saw something. save google translate
14500:16:18,711 --> 00:16:19,964Detective Tracy Atwood? save google translate
14600:16:20,296 --> 00:16:21,882- Yes?- Hi. This is for you. save google translate
14700:16:22,508 --> 00:16:23,634You've been served. save google translate
14800:16:23,719 --> 00:16:25,387You fucking asshole. save google translate
14900:16:25,510 --> 00:16:27,137I am in the middle of a fucking murdering investigation. save google translate
15000:16:27,285 --> 00:16:28,117- Listen lady, I'm just a messenger here...- Hawkins! save google translate
15100:16:28,265 --> 00:16:29,057What's the deal? save google translate
15200:16:29,433 --> 00:16:30,224Get this ass out of here! save google translate
15300:16:32,604 --> 00:16:33,646What is it? save google translate
15400:16:34,896 --> 00:16:37,989Soon to be ex-husband'sscumbag lawyer, trying to show me save google translate
15500:16:38,024 --> 00:16:42,072just how painful she can make my lifeif I don't give them what they want. save google translate
15600:16:42,739 --> 00:16:43,990Are there any new members? save google translate
15700:16:44,095 --> 00:16:46,180Okay. save google translate
15800:16:48,369 --> 00:16:50,956Hello, my name is Vaughn, save google translate
15900:16:52,103 --> 00:16:55,546I'm an alcoholic, and I haven'thad a drink in 10 months. save google translate
16000:17:04,430 --> 00:17:06,681Hi, my name is Earl, and... save google translate
16100:17:07,101 --> 00:17:08,351I'm an addict. save google translate
16200:17:15,776 --> 00:17:16,609Anyone else? save google translate
16300:17:16,652 --> 00:17:18,556You are such a fucking hypocrite. save google translate
16400:17:18,612 --> 00:17:23,618If you were honest, you'd step up there and say:'Hi, I'm Earl, I killed two people last night', save google translate
16500:17:24,119 --> 00:17:28,499I'd really got off on it butI need your help to be cured. save google translate
16600:17:29,458 --> 00:17:32,128I'm different, Marshall.I won't argue that with you. save google translate
16700:17:33,505 --> 00:17:37,466This it is the only place that has everhelped me be normal, and I've been straight save google translate
16800:17:37,505 --> 00:17:40,594up until last night...for the past 2 years. save google translate
16900:17:42,057 --> 00:17:43,516I am not going to kill again. save google translate
17000:17:45,728 --> 00:17:49,564And I am not going to quitcoming here because it upsets you. save google translate
17100:17:50,940 --> 00:17:53,652...we need a cleanup crewfor afterwards. save google translate
17200:17:53,779 --> 00:17:55,989We need some volunteers for the... save google translate
17300:17:56,030 --> 00:17:58,742Oh, thank you, Earl. I appreciate that. save google translate
17400:18:10,338 --> 00:18:13,549Based on your requirements,this is our first attempt. save google translate
17500:18:13,593 --> 00:18:16,762Mr. Brooks, your daughter iswaiting for you in your office. save google translate
17600:18:20,015 --> 00:18:22,977Well, I hope this is whatyou had in mind, if not... save google translate
17700:18:23,019 --> 00:18:25,938we would love to work withyou further on the design. save google translate
17800:18:26,314 --> 00:18:28,859Always find a challenge on machines. save google translate
17900:18:29,525 --> 00:18:33,779Now, if you gentlemen would excuse me,I need to see how much kin deployment cost me. save google translate
18000:18:35,450 --> 00:18:36,997I understand. save google translate
18100:18:37,035 --> 00:18:39,621Daughter cost money. Me too. save google translate
18200:18:41,915 --> 00:18:44,000I believe you do understand. save google translate
18300:18:44,502 --> 00:18:47,963Matt Johnson wants to schedulelunch for Friday, can I talk to-- save google translate
18400:18:48,006 --> 00:18:49,631- Sunday? Did--?- Can you hold this for a second? save google translate
18500:18:53,386 --> 00:18:55,221Did Jane call and say she was coming? save google translate
18600:18:55,264 --> 00:18:58,185Nobody gave methat message, Mr. Brooks. save google translate
18700:18:59,227 --> 00:19:00,477- She is in there?- Yeah, she is, and... save google translate
18800:19:01,521 --> 00:19:07,151She has some boxes and suitcases downstairsand she didn't have any money for the cab. save google translate
18900:19:07,778 --> 00:19:09,029And you paid for that? save google translate
19000:19:09,531 --> 00:19:10,698- Thank you.- You're welcome. save google translate
19100:19:10,823 --> 00:19:12,281Hold my calls. save google translate
19200:19:12,365 --> 00:19:13,284Sure. save google translate
19300:19:13,325 --> 00:19:14,577I told you. save google translate
19400:19:15,788 --> 00:19:17,080When it's appropriate. save google translate
19500:19:17,873 --> 00:19:18,915You let me know. save google translate
19600:19:21,002 --> 00:19:22,252And can I have some water? save google translate
19700:19:23,753 --> 00:19:25,005Hello gorgeous. save google translate
19800:19:28,635 --> 00:19:29,782What are you doing here? save google translate
19900:19:29,928 --> 00:19:31,033I'm sorry Daddy. save google translate
20000:19:33,432 --> 00:19:35,017Please don't be angry with me. save google translate
20100:19:35,517 --> 00:19:37,649All right, I can guess what you've done, save google translate
20200:19:37,687 --> 00:19:40,815but why don't you tell meand then I'll decide. save google translate
20300:19:41,357 --> 00:19:42,816I dropped out of school. save google translate
20400:19:44,799 --> 00:19:46,467Ouch. save google translate
20500:19:46,863 --> 00:19:48,468Oh Jane...Okay. save google translate
20600:19:48,532 --> 00:19:50,742Have you told your mother? save google translate
20700:19:50,785 --> 00:19:52,495No, I wanted to talk to you first. save google translate
20800:19:52,536 --> 00:19:54,705Well, you gonna have totell her, Jane, all right? save google translate
20900:19:54,748 --> 00:19:56,290I'm not going to do that for you. save google translate
21000:19:57,292 --> 00:19:58,897- Why can't you--?- Sit! save google translate
21100:19:59,086 --> 00:20:00,128And then, save google translate
21200:20:00,755 --> 00:20:02,631together, the three of us, will decide save google translate
21300:20:02,881 --> 00:20:04,465where it'll go from here. save google translate
21400:20:04,507 --> 00:20:08,387Okay, but I thought a lot about this.College is a waste of time for me. save google translate
21500:20:09,931 --> 00:20:11,307How does...? save google translate
21600:20:11,391 --> 00:20:14,893How does somebody know that,half way through their freshmen year? save google translate
21700:20:14,936 --> 00:20:18,064You didn't even go to college,Daddy, and you are successful. save google translate
21800:20:18,106 --> 00:20:19,526I want to come work for you. save google translate
21900:20:22,320 --> 00:20:25,783She is not telling youeverything, she is hiding something. save google translate
22000:20:26,407 --> 00:20:27,449I know. save google translate
22100:20:31,747 --> 00:20:33,790I am not hiring right now, sweetheart. save google translate
22200:20:33,833 --> 00:20:36,002Okay, but just listen to me for one second. save google translate
22300:20:36,835 --> 00:20:37,754All right?Look. save google translate
22400:20:38,526 --> 00:20:43,010What would happen to the business if, Godforbid, something would happen to you? save google translate
22500:20:43,387 --> 00:20:44,637Okay? save google translate
22600:20:44,679 --> 00:20:47,558Mom would probably haveto sell to strangers. save google translate
22700:20:48,223 --> 00:20:50,497Now look, I am willing to start at the bottom, save google translate
22800:20:50,535 --> 00:20:52,734you can treat me like a regular employee. save google translate
22900:20:52,772 --> 00:20:57,068I just want to learn everything there isto know about running the box business. save google translate
23000:20:57,109 --> 00:20:59,444Then, when the time comes... save google translate
23100:21:00,613 --> 00:21:02,364It can stay in the family. save google translate
23200:21:06,329 --> 00:21:07,787Well, that's sweet, honey, but... save google translate
23300:21:08,037 --> 00:21:11,792you are not talking about business, youare talking about emotion. Now get up. save google translate
23400:21:12,898 --> 00:21:16,547In fact, your mother and I camethis close to selling out last year. save google translate
23500:21:16,694 --> 00:21:17,383What? save google translate
23600:21:17,423 --> 00:21:19,426That's right, and had webeen offered a little more money, save google translate
23700:21:19,462 --> 00:21:22,221and they still may come back to us, save google translate
23800:21:22,257 --> 00:21:23,430we would sell. save google translate
23900:21:23,680 --> 00:21:26,143What would you do without the business? save google translate
24000:21:27,851 --> 00:21:29,186Yes? save google translate
24100:21:31,482 --> 00:21:34,901I'm sorry. The man outside insistedthat I give this to you. save google translate
24200:21:35,048 --> 00:21:37,841He claims that you'll find what'sinside very interesting. save google translate
24300:21:38,990 --> 00:21:40,992What is he, Sunday? Is he a salesman? save google translate
24400:21:41,492 --> 00:21:42,911I've never seen him before. save google translate
24500:21:42,954 --> 00:21:44,412I'll just give him back to himand I'll tell him to call-- save google translate
24600:21:44,454 --> 00:21:46,164No, Sunday. Sunday, come here... save google translate
24700:21:47,790 --> 00:21:48,500Thank you. save google translate
24800:21:52,755 --> 00:21:55,278Jane, part of spendingfour years at college is... save google translate
24900:21:57,554 --> 00:21:59,762to give yourself a chance tofind out... save google translate
25000:22:06,604 --> 00:22:07,856who you are... save google translate
25100:22:09,232 --> 00:22:10,483and what you want to do. save google translate
25200:22:13,071 --> 00:22:14,076I'll talk to Mom, save google translate
25300:22:14,114 --> 00:22:16,115but I am not going back to school. save google translate
25400:22:19,244 --> 00:22:20,787And where would you live? save google translate
25500:22:22,163 --> 00:22:24,125To save money, I would move back home, save google translate
25600:22:24,165 --> 00:22:27,293but no rules, no curfew. I want tobe treated as an adult. save google translate
25700:22:27,331 --> 00:22:28,838Would you pay for rent? save google translate
25800:22:33,301 --> 00:22:34,676Would you pay for food? save google translate
25900:22:35,636 --> 00:22:39,267No Dad, you are a very wealthy man.I think you can afford to keep me. save google translate
26000:22:41,353 --> 00:22:43,854Sunday, would you show thegentleman who gave you the envelope... save google translate
26100:22:44,188 --> 00:22:47,106into the conference room andtell him that I would meet him there? save google translate
26200:22:47,191 --> 00:22:48,318No problem, Mr. Brooks. save google translate
26300:22:48,485 --> 00:22:49,276And, uh... save google translate
26400:22:52,322 --> 00:22:53,742What happened to the BMW, Jane? save google translate
26500:22:55,743 --> 00:22:58,329A friend is going to drive it up.It will be here next weekend. save google translate
26600:23:02,085 --> 00:23:03,252...and get Jane a cab. save google translate
26700:23:05,754 --> 00:23:08,135Call your mother. save google translate
26800:23:08,174 --> 00:23:09,592Are you going to give me a job? save google translate
26900:23:11,093 --> 00:23:14,514If this were up to me, and I think yourmother will agree with this, I... save google translate
27000:23:16,099 --> 00:23:17,852I think you should go back to school. save google translate
27100:23:19,186 --> 00:23:20,270You see that, Marshall? save google translate
27200:23:20,981 --> 00:23:23,190That's why I didn't want todo the dance couple! save google translate
27300:23:24,317 --> 00:23:26,402Stop your fucking whining, Earl. save google translate
27400:23:27,654 --> 00:23:31,867You enjoyed doing that couple just asas much I did and look at the bright side: save google translate
27500:23:32,117 --> 00:23:34,833He came to us, he didn't go to the cops. save google translate
27600:23:34,871 --> 00:23:37,749If he's trying to shake usdown, we kill him, period. save google translate
27700:23:37,791 --> 00:23:40,292We make it fun, but we'll kill him. save google translate
27800:23:41,545 --> 00:23:42,378End of story. save google translate
27900:23:56,228 --> 00:23:58,104What can I do for you, Mister...? save google translate
28000:23:58,731 --> 00:24:01,232Let's say... Smith. save google translate
28100:24:02,402 --> 00:24:03,820Okay, Mr. Smith. save google translate
28200:24:07,282 --> 00:24:10,494Before you get the wrong impression, Mr. Brooks.I'm not here to shake you down. save google translate
28300:24:11,328 --> 00:24:14,998Well, then these are the only copies ofthese photos and you have no others. save google translate
28400:24:15,459 --> 00:24:18,085No.I have other copies and other photos save google translate
28500:24:18,378 --> 00:24:20,131and if anything happens to me... save google translate
28600:24:20,423 --> 00:24:22,089How did you find me, Mr. Smith? save google translate
28700:24:23,259 --> 00:24:25,845You are the Man of the Year, Mr. Brooks. save google translate
28800:24:28,681 --> 00:24:30,015Your picture is in the paper. save google translate
28900:24:30,642 --> 00:24:36,065And if it had not have been... I don't know.I don't know what I would have done. save google translate
29000:24:37,525 --> 00:24:38,359Lucky me. save google translate
29100:24:39,527 --> 00:24:41,195What is it that I can help you with? save google translate
29200:24:42,030 --> 00:24:43,989I've been watchingthat couple for months. save google translate
29300:24:45,659 --> 00:24:47,744Yeah, they liked to makelove with the blinds opened. save google translate
29400:24:48,996 --> 00:24:52,626Sometimes I would... take pictures, save google translate
29500:24:53,209 --> 00:24:54,711visual aids, for later. save google translate
29600:24:57,756 --> 00:24:59,841It's a great way to getoff, I tell you that. save google translate
29700:24:59,967 --> 00:25:01,802It was fun, I thought, save google translate
29800:25:02,261 --> 00:25:03,470until I saw you've killed them. save google translate
29900:25:05,473 --> 00:25:06,183And I have never save google translate
30000:25:06,641 --> 00:25:09,644ever felt that... rush, save google translate
30100:25:09,894 --> 00:25:10,895like that, ever! save google translate
30200:25:15,985 --> 00:25:17,486I know you are the thumbprint killer. save google translate
30300:25:18,738 --> 00:25:20,281You have done this before. save google translate
30400:25:22,158 --> 00:25:23,616What I want... save google translate
30500:25:26,246 --> 00:25:30,083is for you to take me withyou next time you kill someone, save google translate
30600:25:31,002 --> 00:25:32,503and I'd like that to be soon. save google translate
30700:25:42,682 --> 00:25:45,016And you were worried thiswas going to be unpleasant? save google translate
30800:25:45,351 --> 00:25:46,644The answer is simple: save google translate
30900:25:46,769 --> 00:25:50,940Just tell Mr. Smith that youhave decided never to kill again save google translate
31000:25:51,066 --> 00:25:52,609and he'll go away. save google translate
31100:25:53,026 --> 00:25:55,111You enjoy watching me suffer, don't you? save google translate
31200:25:55,654 --> 00:25:56,987In a word, yes. save google translate
31300:25:58,366 --> 00:26:00,868Where do you think hehas the other pictures? save google translate
31400:26:02,829 --> 00:26:05,330He put them in a safety deposit box, save google translate
31500:26:06,374 --> 00:26:09,796but I bet the box is at the bankwhere he keeps his checking account, save google translate
31600:26:11,380 --> 00:26:12,546and the key... save google translate
31700:26:15,218 --> 00:26:17,637It's on his key chain. save google translate
31800:26:19,223 --> 00:26:21,725He really wants us to do this. save google translate
31900:26:22,643 --> 00:26:24,812He is not going to the cops. save google translate
32000:26:31,486 --> 00:26:32,987We have a deal? save google translate
32100:26:37,035 --> 00:26:38,374From the angle of these pictures... save google translate
32200:26:38,411 --> 00:26:43,167you live on the 3rd floor of the apartment buildingacross the alley from the couple's house. save google translate
32300:26:44,836 --> 00:26:45,758Well... save google translate
32400:26:45,794 --> 00:26:47,754Yes or no, Mr. Smith? save google translate
32500:26:48,923 --> 00:26:49,673Yes. save google translate
32600:26:51,093 --> 00:26:52,760What time do you get home from work? save google translate
32700:26:52,802 --> 00:26:53,6776.30, save google translate
32800:26:53,721 --> 00:26:55,1797, depending of the traffic. save google translate
32900:26:58,100 --> 00:26:59,815you can never come here again. save google translate
33000:26:59,853 --> 00:27:02,354You can never call me.Do you understand that? save google translate
33100:27:03,022 --> 00:27:05,294- Yes.- Okay. save google translate
33200:27:07,485 --> 00:27:08,611Tomorrow night. save google translate
33300:27:09,696 --> 00:27:11,739Not tonight, tomorrow night at 8 o'clock, save google translate
33400:27:12,367 --> 00:27:15,201leave your apartmentbuilding and walk east. save google translate
33500:27:15,536 --> 00:27:17,203I will pick you up there. save google translate
33600:27:23,211 --> 00:27:24,586If you are thinkingabout doing anything... save google translate
33700:27:24,629 --> 00:27:26,967We're both aware of the rules, Mr. Smith. save google translate
33800:27:30,011 --> 00:27:32,096But I feel I must warn you: save google translate
33900:27:33,473 --> 00:27:35,642If it turns out that you enjoy killing, save google translate
34000:27:36,894 --> 00:27:38,771it can become very addictive. save google translate
34100:27:39,897 --> 00:27:41,482It could ruin your life. save google translate
34200:27:43,235 --> 00:27:46,507- I want to do this.- Okay. save google translate
34300:27:51,410 --> 00:27:52,912Have I covered everything? save google translate
34400:27:53,370 --> 00:27:55,330I can't think of anything else. save google translate
34500:27:56,499 --> 00:27:58,917Then I'll see youtomorrow night, Mr. Smith. save google translate
34600:28:11,850 --> 00:28:16,021We've talked to our client and we've come up with a figurethat we feel is more than fair. save google translate
34700:28:18,692 --> 00:28:21,777We can have a check for thatamount in your office by 6 o'clock. save google translate
34800:28:22,028 --> 00:28:24,029We told you at thebeginning what we wanted. save google translate
34900:28:24,280 --> 00:28:25,490That hasn't changed. save google translate
35000:28:26,324 --> 00:28:28,951We feel our offer is more than generous. save google translate
35100:28:29,369 --> 00:28:31,830I paid for everythingwhile we were together, save google translate
35200:28:32,039 --> 00:28:35,919and now I'm being askedto give this guy a bonus? save google translate
35300:28:36,628 --> 00:28:40,924For spending time with me, time thatI've already paid for in the first place? save google translate
35400:28:41,174 --> 00:28:44,885You know as well as I do, counselor,you're not going to get a million five. save google translate
35500:28:45,513 --> 00:28:48,558Oh, I don'tknow that, no, I... save google translate
35600:28:48,641 --> 00:28:51,978Well, in fact, this is thefront page of yesterday's paper. save google translate
35700:28:54,064 --> 00:28:55,398'Hangman escapes' save google translate
35800:28:56,150 --> 00:28:57,694'After torturing his victims, save google translate
35900:28:57,735 --> 00:28:58,652'Thorton Meeks save google translate
36000:28:58,737 --> 00:29:00,280'would hang them in public places, save google translate
36100:29:00,738 --> 00:29:04,699'church steeples, balconies,freeways overpasses--' save google translate
36200:29:04,738 --> 00:29:05,742Where this is going? save google translate
36300:29:06,162 --> 00:29:09,498Well, your client captured Mr. Meeks. save google translate
36400:29:09,831 --> 00:29:12,419Come on Tracy, this isnot a lot of money for you, save google translate
36500:29:13,462 --> 00:29:18,173and we both know how frightened I was after Meekssaid that he was going to escape and come back and kill you. save google translate
36600:29:18,211 --> 00:29:19,509Let me ask again: save google translate
36700:29:20,552 --> 00:29:21,554What is your point? save google translate
36800:29:21,595 --> 00:29:25,645Our point is that Meeks,or someone like Meeks, save google translate
36900:29:25,683 --> 00:29:29,270may come after my clientin order to hurt your client. save google translate
37000:29:29,605 --> 00:29:32,190That is very imaginative, counsellor, save google translate
37100:29:32,233 --> 00:29:34,275but it's not based in reality at all. save google translate
37200:29:35,444 --> 00:29:36,236Jesse. save google translate
37300:29:36,279 --> 00:29:38,196Let's just let us handle this, please. save google translate
37400:29:38,235 --> 00:29:39,408- Tracy?- Jesse, save google translate
37500:29:39,448 --> 00:29:42,868you know what would make mefeel really safe right now? save google translate
37600:29:46,708 --> 00:29:48,499If you got hit by a truck... save google translate
37700:29:48,751 --> 00:29:49,752and died. save google translate
37800:29:51,963 --> 00:29:53,381Well, that's it. save google translate
37900:29:53,923 --> 00:29:55,341Mr. Vialo and I are leaving. save google translate
38000:29:56,134 --> 00:29:58,098You threatened the safety of my client. save google translate
38100:29:58,150 --> 00:30:00,472We are going to have to get a restraint order. save google translate
38200:30:01,308 --> 00:30:02,056See you in court. save google translate
38300:30:04,561 --> 00:30:06,437Get hit by a truck and die? save google translate
38400:30:08,733 --> 00:30:10,399Fuck it, I felt good. save google translate
38500:30:11,026 --> 00:30:13,737It's not what's here, it's what's nothere that's interesting. save google translate
38600:30:14,487 --> 00:30:17,032If I had a number, I'd saythese people have been killed by a ghost save google translate
38700:30:17,075 --> 00:30:22,079The autopsy said there was a tinypiece of plastic in the female victim's brain. save google translate
38800:30:22,122 --> 00:30:26,836It's a dead end, he bags the gun. He puts a onegallon plastic freezer bag over his hand to his wrists. save google translate
38900:30:26,877 --> 00:30:31,590Little bit of plastic comes out with the first slugwhen the shell's gone in the bag. save google translate
39000:30:31,627 --> 00:30:32,883Were you looking for me? save google translate
39100:30:32,925 --> 00:30:36,136I've received the subpena fromyour husband for your work records, save google translate
39200:30:36,347 --> 00:30:39,683where you worked, date andtimes for the past two years. save google translate
39300:30:40,351 --> 00:30:44,690He's just trying to blackmail me, until a settlement,but my lawyers assure me that I'll go never to court. save google translate
39400:30:44,729 --> 00:30:46,274I can't take that chance. save google translate
39500:30:46,899 --> 00:30:49,278almost three quarters ofyour cases are current, save google translate
39600:30:49,528 --> 00:30:53,156so, until you're settling your divorce,I'm gonna have to put you on a desk. save google translate
39700:30:53,699 --> 00:30:55,367That's also blackmail. save google translate
39800:30:56,369 --> 00:30:58,664Do you have any idea whatthis guy has done to me? save google translate
39900:30:58,789 --> 00:31:01,707While we were married, whileI was paying for everything, save google translate
40000:31:02,168 --> 00:31:04,795he was just out fucking everywoman he can get his hands on. save google translate
40100:31:04,962 --> 00:31:07,632He fucked my friends,he fucked my cousins. save google translate
40200:31:07,672 --> 00:31:08,882He made me look like an idiot. save google translate
40300:31:08,924 --> 00:31:10,259- And?- And what? save google translate
40400:31:10,968 --> 00:31:12,220Get over it! save google translate
40500:31:13,389 --> 00:31:17,642You can't grow old as a woman withouthaving at least one frowzy man in your life. save google translate
40600:31:17,684 --> 00:31:20,895Well, I made him an offer and Iam not going to give him a dime more. save google translate
40700:31:21,271 --> 00:31:22,565Did you hear that Meeks escaped? save google translate
40800:31:22,982 --> 00:31:23,692Yeah. save google translate
40900:31:23,817 --> 00:31:27,069We got every unit looking for him,you want me to put a detail on you? save google translate
41000:31:27,779 --> 00:31:29,322I think I can take care of myself. save google translate
41100:31:30,992 --> 00:31:34,453It's one of your biggest problems, Tracy.You don't know how to ask for help. save google translate
41200:32:23,883 --> 00:32:25,761What the fuck, what the fuck, what...? save google translate
41300:32:27,306 --> 00:32:32,226Don't worry, if I were here tokill you, you would already be dead. save google translate
41400:32:35,773 --> 00:32:39,694After you left today, I realized that ourfriendship was a little one-sided. save google translate
41500:32:40,778 --> 00:32:44,116So, tomorrow night when we meet,would you be so kind as to bring save google translate
41600:32:44,449 --> 00:32:47,452all the pictures and thememory card from your camera? save google translate
41700:32:48,828 --> 00:32:52,039That way we can like eachother simply for who we are. save google translate
41800:32:53,083 --> 00:32:54,335If you don't show up... save google translate
41900:32:55,587 --> 00:33:00,091I will presume that you have goneto the police and I will kill you. save google translate
42000:33:01,009 --> 00:33:05,806Even if I'll go to jail because of you, MrSmith, someone will find you, wherever you are... save google translate
42100:33:06,516 --> 00:33:07,891and they will kill you. save google translate
42200:33:16,652 --> 00:33:17,903Mr. Brooks. save google translate
42300:33:21,783 --> 00:33:24,787Mr. Brooks? save google translate
42400:33:37,718 --> 00:33:38,883Mr. Brooks? save google translate
42500:33:58,367 --> 00:33:59,409Wow! save google translate
42600:34:46,045 --> 00:34:47,588It's nice to have you home. save google translate
42700:34:58,330 --> 00:35:00,014- Why do I have to know what's expected? save google translate
42800:35:00,066 --> 00:35:02,605- Why do I have to miss you? And isn't my happiness worth anything--? save google translate
42900:35:02,710 --> 00:35:06,672Hello, hello. You have to explain this to me?It's because you're a mother, that's why! save google translate
43000:35:14,286 --> 00:35:15,245What's wrong, girls? save google translate
43100:35:23,880 --> 00:35:26,380Ask your daughter what thereal reason is she dropped out of school. save google translate
43200:35:26,840 --> 00:35:28,759I told you, it's not the real reason. save google translate
43300:35:29,218 --> 00:35:30,093Honey... save google translate
43400:35:30,137 --> 00:35:31,511you wanted to go to college. save google translate
43500:35:31,595 --> 00:35:34,308You had good grades, your father putin favours to get you into that school. save google translate
43600:35:34,350 --> 00:35:35,643If this is not the reason... save google translate
43700:35:35,683 --> 00:35:37,394please, Dear God, tell me the reason. save google translate
43800:35:37,561 --> 00:35:40,273Why does your mother thinkyou dropped out of the school? save google translate
43900:35:43,819 --> 00:35:44,736I'm pregnant. save google translate
44000:35:45,027 --> 00:35:47,196But that's not the reason I dropped out. save google translate
44100:35:47,237 --> 00:35:49,824Being pregnant wouldn't keep mefrom going to school if I wanted to. save google translate
44200:35:56,208 --> 00:35:57,124Who is the father? save google translate
44300:35:58,419 --> 00:36:00,045Some guy a was seeing. save google translate
44400:36:00,794 --> 00:36:02,464Some...some guy, does he know? save google translate
44500:36:03,091 --> 00:36:03,882Of course he knows, Dad. save google translate
44600:36:03,923 --> 00:36:06,845He is married, he got two kids,he wants nothing to do with me. save google translate
44700:36:06,880 --> 00:36:07,762Oh, honey. save google translate
44800:36:09,765 --> 00:36:10,891Oh, honey-- save google translate
44900:36:10,933 --> 00:36:12,434I'm not going to go through with it, save google translate
45000:36:12,476 --> 00:36:13,607so there is nothing to be upset about. save google translate
45100:36:13,644 --> 00:36:15,311I mean, I wasn't evengoing to tell you guys-- save google translate
45200:36:15,349 --> 00:36:15,895There will be save google translate
45300:36:16,731 --> 00:36:17,898no abortion, Jane. save google translate
45400:36:18,650 --> 00:36:21,194No, Dad, you're not going totell me what to do, ok? save google translate
45500:36:21,236 --> 00:36:23,195It's my body and I'lldo what I want with it. save google translate
45600:36:29,787 --> 00:36:31,330I'm sorry, you're right. I said it wrong. save google translate
45700:36:33,542 --> 00:36:35,836I wasn't trying to tellyou what to do. What I was... save google translate
45800:36:38,838 --> 00:36:41,049What I was trying to say is that... save google translate
45900:36:41,592 --> 00:36:43,677a grandchild would be a wonderful gift save google translate
46000:36:44,179 --> 00:36:45,346for your mother and me. save google translate
46100:36:48,683 --> 00:36:52,187Would you really want to have agrandchild? Even if I'm not married? save google translate
46200:36:54,190 --> 00:36:54,815Yes. save google translate
46300:36:57,193 --> 00:36:58,532A child is what's important. save google translate
46400:36:58,570 --> 00:37:03,364We would... we would love it andcheerish it completely and we would... save google translate
46500:37:05,161 --> 00:37:06,493We would help you raise it. save google translate
46600:37:09,539 --> 00:37:11,917If it means that much toyou, I will think about it. save google translate
46700:37:22,054 --> 00:37:24,432I'm gonna have to start gettingup little earlier, uh, honey? save google translate
46800:37:31,315 --> 00:37:32,564Well, we were right. save google translate
46900:37:33,401 --> 00:37:35,116She was hiding something. save google translate
47000:37:35,152 --> 00:37:38,406The pregnancy is not of all of it,she's hiding something bigger. save google translate
47100:37:43,621 --> 00:37:44,872Something much bigger. save google translate
47200:37:45,831 --> 00:37:46,414You think so? save google translate
47300:37:46,958 --> 00:37:48,083I know so, save google translate
47400:37:49,168 --> 00:37:50,169and so do you. save google translate
47500:38:52,322 --> 00:38:55,450It's darker tonightthan it was on your night. save google translate
47600:38:56,745 --> 00:38:57,871But still... save google translate
47700:38:58,288 --> 00:39:01,707How did you managed to notbump into the furniture? save google translate
47800:39:16,642 --> 00:39:17,850Was the light on... save google translate
47900:39:17,892 --> 00:39:19,562or did you turn it on? save google translate
48000:39:19,687 --> 00:39:22,690Because I know you, and youwouldn't risk a shot in the dark. save google translate
48100:39:34,371 --> 00:39:35,668Where have you been? save google translate
48200:39:35,705 --> 00:39:39,042Did you miss the thrill of killing? save google translate
48300:39:48,134 --> 00:39:50,430What if these are stuck closed, save google translate
48400:39:50,973 --> 00:39:53,348because you yanked them closed? save google translate
48500:39:55,434 --> 00:39:56,896Which would mean... save google translate
48600:40:00,648 --> 00:40:01,650they were open... save google translate
48700:40:01,691 --> 00:40:03,776when you came into the room. save google translate
48800:40:10,161 --> 00:40:12,119Thank you, I appreciate your time. save google translate
48900:40:15,459 --> 00:40:17,044Oops, sorry. I'm sorry. save google translate
49000:40:17,079 --> 00:40:18,169No, I'm sorry. save google translate
49100:40:19,337 --> 00:40:20,214I was just about to knock. save google translate
49200:40:20,256 --> 00:40:22,341I'm detective Atwood, Portland police. save google translate
49300:40:22,382 --> 00:40:23,676How are you doing this evening? save google translate
49400:40:23,718 --> 00:40:24,760Fine. save google translate
49500:40:25,261 --> 00:40:28,680You are a photographer,Mr... Bafford? save google translate
49600:40:28,722 --> 00:40:30,057- No.- No? save google translate
49700:40:30,601 --> 00:40:31,643Thank you. save google translate
49800:40:31,831 --> 00:40:35,563No, actually it'sa hobby I just started. save google translate
49900:40:36,524 --> 00:40:38,609I don't know if you're aware, but there was a murder. save google translate
50000:40:38,755 --> 00:40:40,757Yes, in the house, across the way. save google translate
50100:40:41,112 --> 00:40:45,283You didn't happen to see anythingunusual or suspicious that night, did you? save google translate
50200:40:47,161 --> 00:40:50,414No, I wondered thatwhen it happened, but... save google translate
50300:40:50,705 --> 00:40:51,541No. save google translate
50400:40:52,167 --> 00:40:54,961I'm sorry, I'm supposedto be meeting somebody save google translate
50500:40:54,997 --> 00:40:56,212and I don't want to be late. save google translate
50600:40:57,798 --> 00:40:59,758Well, here is my card. save google translate
50700:40:59,800 --> 00:41:02,677If you did hear somethingor remember anything...? save google translate
50800:41:03,720 --> 00:41:07,725I wish I could bemore help, but...Sorry. save google translate
50900:41:22,743 --> 00:41:24,286He looks clean. save google translate
51000:41:25,871 --> 00:41:27,705Looks like he's alone. save google translate
51100:41:28,332 --> 00:41:32,002No, I tell you,he really wants to do that. save google translate
51200:41:34,504 --> 00:41:37,008Maybe I should plow over there.Pick him up. save google translate
51300:41:38,385 --> 00:41:39,427No, just honk. save google translate
51400:41:40,012 --> 00:41:44,099Maybe he'll get killed crossing the streetand save us the mess of doing it. save google translate
51500:42:04,123 --> 00:42:05,165Almost... save google translate
51600:42:18,013 --> 00:42:19,221It's coming down hard. save google translate
51700:42:20,389 --> 00:42:22,184They say it will be sunny tomorrow. save google translate
51800:42:22,220 --> 00:42:23,060I never trust those guys. save google translate
51900:42:23,103 --> 00:42:24,771They say it's going to be clear, and it rains. save google translate
52000:42:24,896 --> 00:42:27,982And they say it's going to rainand it's... sunny. save google translate
52100:42:29,775 --> 00:42:32,821I believe this is what you asked for. save google translate
52200:42:34,906 --> 00:42:37,284The pictures and the memory card, save google translate
52300:42:37,326 --> 00:42:38,117all here? save google translate
52400:42:39,371 --> 00:42:40,330Both. save google translate
52500:42:42,790 --> 00:42:46,753You and I both know that notall the pictures are in here, save google translate
52600:42:47,588 --> 00:42:50,424and you made a copy of thememory card, as a security option. save google translate
52700:42:52,176 --> 00:42:54,179But you understand my position? save google translate
52800:42:56,265 --> 00:42:57,724Yes, I do. save google translate
52900:42:58,267 --> 00:43:00,803But it's my hope that once you get to know me better save google translate
53000:43:00,857 --> 00:43:03,146you feel confortable in giving me everything... save google translate
53100:43:03,188 --> 00:43:05,024that I've asked you for. save google translate
53200:43:07,444 --> 00:43:08,359Sounds correct. save google translate
53300:43:10,947 --> 00:43:12,241I thought you might be interested in this. save google translate
53400:43:13,701 --> 00:43:16,619this is the police woman,who is looking for you save google translate
53500:43:17,539 --> 00:43:21,293Wow, we've never known anyonethat was looking for us before. save google translate
53600:43:22,545 --> 00:43:25,256You're going to have to find out everythingthere is to know about this... save google translate
53700:43:25,673 --> 00:43:26,589woman. save google translate
53800:43:28,802 --> 00:43:30,470This is close, Marshall. save google translate
53900:43:31,513 --> 00:43:33,388This is too damn close. save google translate
54000:43:36,517 --> 00:43:37,645So... save google translate
54100:43:38,061 --> 00:43:39,230what's the plan? save google translate
54200:43:40,147 --> 00:43:43,610What do we...What are we doing here tonight? save google translate
54300:43:44,859 --> 00:43:47,781We'll drive around until wesee someone we think we might... save google translate
54400:43:48,449 --> 00:43:49,450enjoy killing. save google translate
54500:43:52,661 --> 00:43:53,412Really? save google translate
54600:43:54,581 --> 00:43:56,040You don't have have somebody in mind? save google translate
54700:43:56,541 --> 00:43:58,917I don't enjoy this Mr. Smith.I do it... save google translate
54800:43:59,169 --> 00:44:00,837because I am addicted to it. save google translate
54900:44:02,381 --> 00:44:05,300Before you entered my life I vowedthat I would never kill again, save google translate
55000:44:05,343 --> 00:44:08,638so, this is... your party. save google translate
55100:44:09,055 --> 00:44:13,517You can choose anyone youwant and we will do it together. save google translate
55200:44:19,692 --> 00:44:21,443Can I pick somebody that I know? save google translate
55300:44:28,244 --> 00:44:29,160No. save google translate
55400:44:30,455 --> 00:44:32,415You never kill someone you know. save google translate
55500:44:33,583 --> 00:44:35,876It's the easiest way to get caught. save google translate
55600:44:37,754 --> 00:44:38,880- Okay?- Yeah. save google translate
55700:44:42,426 --> 00:44:43,468Buckle up. save google translate
55800:44:46,806 --> 00:44:48,182You look a little bit like that... save google translate
55900:44:48,974 --> 00:44:49,892E.T. guy. save google translate
56000:44:49,935 --> 00:44:52,229Remember that movie?When he flies on the bike? save google translate
56100:44:52,271 --> 00:44:53,272- Yeah, yeah.- Yeah. save google translate
56200:44:53,397 --> 00:44:54,689I liked that movie. save google translate
56300:45:56,552 --> 00:45:58,137Jesus Christ! save google translate
56400:46:02,642 --> 00:46:04,023Fuck him. save google translate
56500:46:04,059 --> 00:46:06,144It's his fault, he is an asshole. save google translate
56600:46:07,314 --> 00:46:08,148Fuck you. save google translate
56700:46:11,402 --> 00:46:13,237Maybe Mr Smith would like to kill save google translate
56800:46:13,279 --> 00:46:14,904the driver of the pickup? save google translate
56900:46:19,411 --> 00:46:20,996What about the driver of the pickup? save google translate
57000:46:24,332 --> 00:46:26,085What if we kill him? save google translate
57100:46:28,671 --> 00:46:29,213Yes! save google translate
57200:46:29,839 --> 00:46:33,176Yes, I always wanted to fucking killsomebody who fucked with me in traffic. save google translate
57300:46:34,844 --> 00:46:37,347Well, you want tokill the driver of the pickup save google translate
57400:46:37,598 --> 00:46:38,390or the owner? save google translate
57500:46:41,601 --> 00:46:43,185They may not be the same. save google translate
57600:46:46,525 --> 00:46:47,274Driver. save google translate
57700:46:48,944 --> 00:46:49,861Okay. save google translate
57800:46:50,361 --> 00:46:53,282We'll drive around till we geta good look at him or her. save google translate
57900:46:54,033 --> 00:46:55,491[Any problems] to kill a woman? save google translate
58000:46:58,828 --> 00:47:00,623No. An asshole is an asshole. save google translate
58100:47:08,841 --> 00:47:10,550I wasn't in town that night. save google translate
58200:47:10,593 --> 00:47:12,302My roommate was, maybe he saw something. save google translate
58300:47:12,340 --> 00:47:13,221May I speak to him? save google translate
58400:47:13,555 --> 00:47:16,892He is in on his way to Tokyo rightnow, he is also a flight attendant. save google translate
58500:47:17,599 --> 00:47:20,312Did the victims ever leavetheir bedroom curtains open? save google translate
58600:47:21,481 --> 00:47:22,482All the time. save google translate
58700:47:22,899 --> 00:47:25,331I don't know if they thought we couldn't see them doing it, save google translate
58800:47:25,384 --> 00:47:27,486if that's why you are asking, or if they didn't care. save google translate
58900:47:28,739 --> 00:47:29,823well, here is my card. save google translate
59000:47:29,907 --> 00:47:30,908If you could have your roommate call me save google translate
59100:47:30,950 --> 00:47:33,995and the people at this number know how toreach me anytime at day or night. save google translate
59200:47:34,030 --> 00:47:35,955I won't be here, butI will leave him a note. save google translate
59300:47:35,997 --> 00:47:36,998Ok great, thank you. save google translate
59400:47:37,082 --> 00:47:37,915Sure. save google translate
59500:48:32,560 --> 00:48:36,231Would you recognize him if you sawhis driver's licence picture? save google translate
59600:48:36,983 --> 00:48:37,566Yeah. save google translate
59700:48:39,777 --> 00:48:43,322I'd memorize the licencenumber, you write it down. save google translate
59800:48:44,491 --> 00:48:45,325I got it. save google translate
59900:48:47,805 --> 00:48:48,516Wow. save google translate
60000:48:50,412 --> 00:48:52,708Well, when you gethome, go on the internet, save google translate
60100:48:53,126 --> 00:48:55,920find out everything youcan about this guy. save google translate
60200:48:56,587 --> 00:48:58,256We are not going to kill him tonight? save google translate
60300:48:58,293 --> 00:48:59,256No. save google translate
60400:49:00,509 --> 00:49:03,392We could, but then wewouldn't be in control. save google translate
60500:49:03,428 --> 00:49:08,768We could leave loose ends,and we both know the danger of that. save google translate
60600:49:09,936 --> 00:49:10,853Yeah, we do. save google translate
60700:49:17,612 --> 00:49:19,197What are you-- we doing? save google translate
60800:49:23,368 --> 00:49:24,701What are you doing? save google translate
60900:49:25,245 --> 00:49:26,496Look at me. save google translate
61000:49:26,912 --> 00:49:28,582- Look at me!- Why? save google translate
61100:49:29,834 --> 00:49:32,336- Close your eyes.- Why? save google translate
61200:49:32,377 --> 00:49:33,379Close. save google translate
61300:49:35,382 --> 00:49:37,467What's the licence plate number? save google translate
61400:49:42,139 --> 00:49:42,973Shit! save google translate
61500:49:43,056 --> 00:49:44,391P4... save google translate
61600:49:44,434 --> 00:49:45,559no save google translate
61700:49:45,601 --> 00:49:46,7262... save google translate
61800:49:47,062 --> 00:49:48,729I know it's Oregon. save google translate
61900:49:49,439 --> 00:49:50,481Because of the tree? save google translate
62000:49:52,776 --> 00:49:53,568Don't feel bad. save google translate
62100:49:53,819 --> 00:49:56,530I've been doing this along time. Pen, paper. save google translate
62200:49:56,948 --> 00:49:58,908Look out the window and write it down. save google translate
62300:50:01,745 --> 00:50:03,329What was your first time like? save google translate
62400:50:04,330 --> 00:50:07,167You really don't want to knowthat much about me, Mr. Smith. save google translate
62500:50:25,021 --> 00:50:26,439No, I don't think it was right, go back. save google translate
62600:50:28,440 --> 00:50:30,736Ok, we are in. save google translate
62700:50:31,278 --> 00:50:34,614For all the taxes we pay you'd thinkthey'd make it more difficult... save google translate
62800:50:34,652 --> 00:50:36,868to hack into the police personnel file. save google translate
62900:50:39,787 --> 00:50:41,872Her father is John Atwood, why...? save google translate
63000:50:41,914 --> 00:50:43,957Why does that ring a bell? save google translate
63100:50:44,376 --> 00:50:46,294Someone you did business with? save google translate
63200:50:46,879 --> 00:50:48,296Someone we... save google translate
63300:50:48,548 --> 00:50:49,715killed? save google translate
63400:50:49,798 --> 00:50:51,382No, not someone we killed. save google translate
63500:50:52,301 --> 00:50:53,887Let me see here, MBA...(Master of Business Association) save google translate
63600:50:54,638 --> 00:50:57,473College of William & Mary.She has been a cop for 12 years, save google translate
63700:50:57,515 --> 00:50:59,810married Dr. Carlson, save google translate
63800:50:59,935 --> 00:51:03,813divorced Dr. Carlson,married a Jesse Vialo. save google translate
63900:51:04,649 --> 00:51:07,005a restaurateur,seperates from Jesse Vialo, save google translate
64000:51:07,651 --> 00:51:10,572sued for support by Jesse Vialo, seeing... save google translate
64100:51:11,030 --> 00:51:12,657seeing a shrink save google translate
64200:51:12,741 --> 00:51:14,535because of Jesse Vialo. save google translate
64300:51:17,453 --> 00:51:19,707She has caught a lot of people. save google translate
64400:51:19,750 --> 00:51:24,839And look here, this is not the firsttime she has been looking for us. save google translate
64500:51:26,632 --> 00:51:28,509Okay, here we are. save google translate
64600:51:29,344 --> 00:51:34,433Jesse Vialo, good looking,a little younger than she is. save google translate
64700:51:34,850 --> 00:51:37,603Younger, restaurateur... save google translate
64800:51:38,604 --> 00:51:41,070She married him on arebound from the doctor save google translate
64900:51:41,107 --> 00:51:44,567and I'll bet he married herfor her money and connections. save google translate
65000:51:45,195 --> 00:51:48,448Just because the old men is richdoesn't mean she is rich. save google translate
65100:51:49,867 --> 00:51:52,910Maybe is one of the kind of guysthat'd rather give it to the opera save google translate
65200:51:52,953 --> 00:51:54,163than to his kids. save google translate
65300:51:56,249 --> 00:52:00,545What does she have to declare?Any outside incoming holdings? save google translate
65400:52:11,057 --> 00:52:12,058Oh, you are a... save google translate
65500:52:12,100 --> 00:52:13,766You are a genius. save google translate
65600:52:16,146 --> 00:52:18,231The opera didn't get much. save google translate
65700:52:21,694 --> 00:52:26,032Why would a woman, worth60 plus million dollars... save google translate
65800:52:26,700 --> 00:52:28,242and probably more to come... save google translate
65900:52:30,663 --> 00:52:31,705want to be a cop? save google translate
66000:52:32,957 --> 00:52:34,499I like that about her. save google translate
66100:52:36,920 --> 00:52:40,632You are a such a fucking snob, Earl.You like her because she is rich. save google translate
66200:52:40,881 --> 00:52:43,093No, I like her because she hasfound something that's hers, save google translate
66300:52:43,130 --> 00:52:45,679It's not the family business,and she is good at it. save google translate
66400:52:46,514 --> 00:52:49,767I'd like Jane to findsomething that's hers... save google translate
66500:52:50,477 --> 00:52:52,062and that she could be good at. save google translate
66600:52:56,108 --> 00:52:59,694That's exactly why Atwoodscares the shit out of me. save google translate
66700:52:59,737 --> 00:53:01,822She's a cop who doesn'tneed the money... save google translate
66800:53:03,116 --> 00:53:05,165and she is looking for us. save google translate
66900:53:05,202 --> 00:53:07,287That's one fucking dangerous human being. save google translate
67000:53:09,790 --> 00:53:12,793The fact that you are not wrongjust not makes me admire her... save google translate
67100:53:13,209 --> 00:53:14,379any less. save google translate
67200:53:14,879 --> 00:53:15,921Hey Nancy! save google translate
67300:53:16,047 --> 00:53:16,844Hi Trace, save google translate
67400:53:16,882 --> 00:53:18,550Thank you for meeting me here save google translate
67500:53:18,587 --> 00:53:19,383- I got you a latte.- Thanks. save google translate
67600:53:19,466 --> 00:53:22,053Do you mind if we walk and talkwhile I hear about your big idea? save google translate
67700:53:22,096 --> 00:53:23,013Oh, sure. save google translate
67800:53:23,139 --> 00:53:24,390You really want to settle this? save google translate
67900:53:24,426 --> 00:53:25,224If I can. save google translate
68000:53:27,393 --> 00:53:28,644I'd like to use your father. save google translate
68100:53:29,479 --> 00:53:30,104No. save google translate
68200:53:30,522 --> 00:53:32,148My father does nothing for nothing. save google translate
68300:53:32,191 --> 00:53:36,069Tracy, I understand, but yourfather has a lot of political muscle. save google translate
68400:53:36,106 --> 00:53:37,695His pull won't make everything go away, save google translate
68500:53:37,738 --> 00:53:39,072but it would be a tremendous help. save google translate
68600:53:39,114 --> 00:53:40,116Absolutely not. save google translate
68700:53:40,950 --> 00:53:41,533You're right. save google translate
68800:53:41,576 --> 00:53:43,119We could have done this all on the phone. save google translate
68900:53:43,870 --> 00:53:45,830If you are willing to play the gameand ride the desk for a year, save google translate
69000:53:45,873 --> 00:53:48,000I'm sure we can settle itat 1.25, 1.5 (million $) save google translate
69100:53:48,042 --> 00:53:49,382I'm not sitting on a desk. save google translate
69200:53:49,418 --> 00:53:51,252Then the only other option is your father. save google translate
69300:53:51,421 --> 00:53:52,213Or money. save google translate
69400:53:55,342 --> 00:53:56,9261.5 and that's it. save google translate
69500:53:57,824 --> 00:53:58,448Okay. save google translate
69600:53:58,762 --> 00:53:59,929I'll call them today. save google translate
69700:54:01,265 --> 00:54:04,018I just need to get thisdone as soon as possible. save google translate
69800:54:05,144 --> 00:54:07,021That's what Jesse is counting on. save google translate
69900:54:08,355 --> 00:54:09,941I'll call you when I have something. save google translate
70000:54:12,945 --> 00:54:13,904Oh, Tracy. save google translate
70100:54:15,031 --> 00:54:18,908Your husband says there's a picture of himholding some trophy that you still have? save google translate
70200:54:20,036 --> 00:54:21,953What picture? He has everything. save google translate
70300:54:22,372 --> 00:54:24,332He claims it's his favourite picture... save google translate
70400:54:24,458 --> 00:54:26,543and you put it up whereyou store your suitcases. save google translate
70500:54:27,670 --> 00:54:28,379I'll look. save google translate
70600:54:29,336 --> 00:54:29,880I know. save google translate
70700:54:30,379 --> 00:54:33,217Petty, you are going through a divorce. save google translate
70800:54:34,970 --> 00:54:36,429Thanks for the latte. save google translate
70900:54:59,915 --> 00:55:02,707I told you I was coming back to get you. save google translate
71000:55:03,836 --> 00:55:05,921I already found a placewhere I'm going to hang you. save google translate
71100:55:08,632 --> 00:55:10,739First, I'm going watch her... save google translate
71200:55:11,922 --> 00:55:13,784have some fun with you. save google translate
71300:55:15,641 --> 00:55:19,269Then she is going to watch mehave some fun with you. save google translate
71400:55:20,353 --> 00:55:21,897You know the drill. save google translate
71500:55:34,953 --> 00:55:36,078Don't fucking move! save google translate
71600:55:36,289 --> 00:55:37,206Shoot me! save google translate
71700:55:38,458 --> 00:55:40,376Come on, shoot me, motherfucker! save google translate
71800:56:20,526 --> 00:56:22,6115 down... save google translate
71900:56:22,716 --> 00:56:24,801'Sleeper's demon.' save google translate
72000:56:24,906 --> 00:56:26,991Sleeper's demon. save google translate
72100:56:28,243 --> 00:56:29,807Incubus. save google translate
72200:56:33,896 --> 00:56:35,480Maybe he went home with someone else. save google translate
72300:56:36,148 --> 00:56:38,066Can you still see his pickup? save google translate
72400:56:40,319 --> 00:56:42,112This is not the kind of guy... save google translate
72500:56:42,155 --> 00:56:45,533who leaves his pickup in anunguarded lot overnight. save google translate
72600:56:47,223 --> 00:56:48,104How do you know that? save google translate
72700:56:48,245 --> 00:56:51,331Somebody didn't dotheir homework last night. save google translate
72800:56:56,420 --> 00:57:00,759'Tom Sawyer's villain.' save google translate
72900:57:06,723 --> 00:57:09,185Let me get it.'Injun Joe'. save google translate
73000:57:09,222 --> 00:57:10,144Yeah! save google translate
73100:57:20,363 --> 00:57:21,950Where do we know that guy from? save google translate
73200:57:28,248 --> 00:57:31,418You really should pay moreattention to what you read, Earl. save google translate
73300:57:31,460 --> 00:57:33,462That's what I have you for, Marshall. save google translate
73400:57:34,796 --> 00:57:38,113His picture was on the frontpageof the papers a couple of days ago, save google translate
73500:57:38,150 --> 00:57:41,429because he escaped from jail.He is the killer they call 'The Hangman'. save google translate
73600:57:44,016 --> 00:57:45,517You remember that cop... save google translate
73700:57:45,554 --> 00:57:46,810who you like? save google translate
73800:57:47,645 --> 00:57:48,561Atwood? save google translate
73900:57:50,982 --> 00:57:55,612Who is chasing us?She is the one who put him away. save google translate
74000:57:58,116 --> 00:57:59,117Wow, wow. save google translate
74100:57:59,367 --> 00:58:00,951What would life be... save google translate
74200:58:01,661 --> 00:58:03,118without surprises? save google translate
74300:58:04,121 --> 00:58:04,893There he is! save google translate
74400:58:05,205 --> 00:58:05,832There he is! save google translate
74500:58:09,920 --> 00:58:10,962I'm in hot wild. save google translate
74600:58:11,672 --> 00:58:15,050This guy, I bet he's got all sorts ofplans for tonight and tomorrow night. save google translate
74700:58:17,054 --> 00:58:18,638He has no idea he'll already be dead! save google translate
74800:58:20,349 --> 00:58:21,807He will not be able to do any of them. save google translate
74900:58:28,483 --> 00:58:30,443I don't think I want to kill this guy. save google translate
75000:58:32,319 --> 00:58:33,155What? save google translate
75100:58:33,572 --> 00:58:34,781Oh, I... save google translate
75200:58:35,323 --> 00:58:37,952love what you are thinking! save google translate
75300:58:39,453 --> 00:58:42,747You have no idea of what I am thinking. save google translate
75400:58:43,249 --> 00:58:44,084Yes, I do. save google translate
75500:58:44,585 --> 00:58:46,918And it's wonderfully twisted. save google translate
75600:58:48,089 --> 00:58:50,006Wait a minute, are you--?You promised! save google translate
75700:58:50,633 --> 00:58:51,926I know I said we would, save google translate
75800:58:53,720 --> 00:58:55,638but I don't think it would be that much fun. save google translate
75900:58:55,675 --> 00:58:57,264So that's it? Just 'no'. save google translate
76000:58:58,600 --> 00:58:59,474Yes. save google translate
76100:59:01,604 --> 00:59:02,561- Uh-oh.- So... save google translate
76200:59:04,816 --> 00:59:06,191You got the licence plate? save google translate
76300:59:06,234 --> 00:59:06,901Yeah. save google translate
76400:59:08,403 --> 00:59:12,699They found the Van in an underground parkinglot about two miles from where they left you. save google translate
76500:59:12,735 --> 00:59:14,032It was stolen last night. save google translate
76600:59:14,452 --> 00:59:16,287We are checking security camera tapes. save google translate
76700:59:16,871 --> 00:59:18,203If Meeks and the woman left in a car, save google translate
76800:59:18,242 --> 00:59:19,623we'll have a licence plate number. save google translate
76900:59:20,332 --> 00:59:22,209These are the women we havepictures of who know Meeks. save google translate
77000:59:22,293 --> 00:59:24,046None of the attendentsremember seeing them. save google translate
77100:59:25,504 --> 00:59:29,010What about that chiropractor AlvinGriffin, the other one who sold Meeks steroids? save google translate
77200:59:29,046 --> 00:59:31,262We've had a tap on his phoneever since Meeks escaped. save google translate
77300:59:31,761 --> 00:59:33,431No contact there so far... save google translate
77400:59:33,515 --> 00:59:34,599and sure he is not going to talk to us. save google translate
77500:59:35,100 --> 00:59:36,393How about a warrantto search the house? save google translate
77600:59:36,560 --> 00:59:38,395You get me in the doorand he'll talk to me. save google translate
77700:59:38,437 --> 00:59:39,438How is your divorce going? save google translate
77800:59:42,358 --> 00:59:44,568I took your advice andtold my lawyer to settle. save google translate
77900:59:45,695 --> 00:59:47,403None of these are the woman in the van. save google translate
78000:59:47,823 --> 00:59:49,116Whoa, I'm trying to stitch you up here. save google translate
78100:59:49,283 --> 00:59:51,118And your ego can handle that? save google translate
78200:59:52,995 --> 00:59:55,080No, but it doesn'tlikes the other choices. save google translate
78300:59:55,456 --> 00:59:59,543Because the FBI is wiring hard on meto take over the thumbprint killer. save google translate
78401:00:01,505 --> 01:00:03,923Until Meeks is caught,Hawkins is with you. save google translate
78501:00:06,134 --> 01:00:09,179Nothing personal, Hawkins, but I don'tthink you'd take a bullet for me. save google translate
78601:00:09,639 --> 01:00:11,808I wouldn't take the bullet,I might push you out the way save google translate
78701:00:12,893 --> 01:00:15,354I'll give two days, then I want aprogress report of your divorce. save google translate
78801:00:16,188 --> 01:00:18,023Look, I have all the piecesfor the thumbprint killer. save google translate
78901:00:18,065 --> 01:00:20,275I'm just not looking at it the right way. save google translate
79001:00:21,110 --> 01:00:23,237I'll keep the FBI outof it for three days. save google translate
79101:00:24,946 --> 01:00:26,658That is ugly. save google translate
79201:00:33,875 --> 01:00:37,711Mr. Smith wants you tonotice that he's pouting. save google translate
79301:00:39,923 --> 01:00:41,548Yes, I know. save google translate
79401:01:01,114 --> 01:01:03,741I know you are upset,Mr. Smith, and I am sorry. save google translate
79501:01:04,367 --> 01:01:06,618Yeah. I'm upset. save google translate
79601:01:10,624 --> 01:01:13,793Maybe I was a little brutback there, but let me explain. save google translate
79701:01:15,002 --> 01:01:17,924Finding someone you think wouldbe fun to kill is a bit like... save google translate
79801:01:19,259 --> 01:01:21,141Hell, it's a bit like falling in love, save google translate
79901:01:21,177 --> 01:01:24,263you meet a lot of candidates, youlike some of them and they're nice. save google translate
80001:01:25,224 --> 01:01:26,642But they are not right. save google translate
80101:01:27,310 --> 01:01:28,895And that special one comes along... save google translate
80201:01:29,520 --> 01:01:33,024and your heart... it beats faster. save google translate
80301:01:33,859 --> 01:01:36,153And you know: That's the one. save google translate
80401:01:37,321 --> 01:01:40,907The man in the pickup did notmake my heart beat faster. save google translate
80501:01:42,116 --> 01:01:42,910Ok. save google translate
80601:01:43,453 --> 01:01:45,914The man didn't make yourheart beat faster. Then who? save google translate
80701:01:47,206 --> 01:01:48,750I don't know but I think... save google translate
80801:01:51,461 --> 01:01:53,088I think I have someone in mind. save google translate
80901:01:54,299 --> 01:01:55,924Do you want me to do some work on it? save google translate
81001:01:56,217 --> 01:01:57,968No, let's just... save google translate
81101:01:58,844 --> 01:02:00,846Let's just see how it plays out. save google translate
81201:02:02,973 --> 01:02:05,603That's what I'm talkingabout, that's my problem. save google translate
81301:02:06,312 --> 01:02:08,688That...that makes me feellike I'm being jerked around. save google translate
81401:02:08,726 --> 01:02:11,067It was supposed to be last night,then it was going to be tonight, save google translate
81501:02:11,233 --> 01:02:13,778and now it's 'Let'ssee how it plays out'? save google translate
81601:02:14,278 --> 01:02:15,155I feel like you're... save google translate
81701:02:15,239 --> 01:02:17,241I feel like you are bagging out of our deal. save google translate
81801:02:19,327 --> 01:02:20,995- I don't like how that feels.- I promise you... save google translate
81901:02:21,246 --> 01:02:23,331I promise you it will happen. save google translate
82001:02:23,999 --> 01:02:24,582When? save google translate
82101:02:25,584 --> 01:02:27,502When is it going to happen, save google translate
82201:02:27,670 --> 01:02:28,920Mr. Brooks, when? save google translate
82301:02:30,046 --> 01:02:32,925Tomorrow night. Same time. save google translate
82401:02:33,760 --> 01:02:36,554When you come out of yourbuilding, I want you to turn right, save google translate
82501:02:37,180 --> 01:02:40,183go to the first streetthat you can go West on. save google translate
82601:02:40,729 --> 01:02:43,352I will pick you up, on that street. save google translate
82701:02:43,958 --> 01:02:44,772Okay. save google translate
82801:02:50,198 --> 01:02:55,200I want to do this, but if killingis to drag out, I can change my mind. save google translate
82901:02:57,580 --> 01:02:59,749Don't you think Iwant to do this, Mr. Smith? save google translate
83001:03:00,584 --> 01:03:03,250Maybe you don't thinkthat you have to anymore! save google translate
83101:03:14,514 --> 01:03:18,561Even if that guy was charmingand funny I still would not like him. save google translate
83201:03:54,557 --> 01:03:55,599Hi save google translate
83301:03:56,022 --> 01:03:57,023Hi. save google translate
83401:03:59,276 --> 01:04:00,276What can I do for you? save google translate
83501:04:00,647 --> 01:04:03,114Detective Smolny,Portland Police Department. save google translate
83601:04:03,447 --> 01:04:06,739This is Detective Carfagno,she is in Palo Alto, California. save google translate
83701:04:21,969 --> 01:04:22,589Emma. save google translate
83801:04:25,014 --> 01:04:25,675Emma! save google translate
83901:04:31,768 --> 01:04:34,853Did Jane ever tell you that therewas a murderer at her school? save google translate
84001:04:35,692 --> 01:04:36,400No. save google translate
84101:04:37,065 --> 01:04:37,735Nothing? save google translate
84201:04:39,192 --> 01:04:42,742Not that her friend diedor somebody she knew died? save google translate
84301:04:42,778 --> 01:04:45,489or some... somebody in her dorm died? save google translate
84401:04:47,958 --> 01:04:49,000No, why? save google translate
84501:04:49,661 --> 01:04:52,956Well, there are two detectivesdownstairs, one of them is from Palo Alto. save google translate
84601:04:53,584 --> 01:04:58,170They want to ask her some questions about a murderthat occurred there shortly before she came home. save google translate
84701:04:58,213 --> 01:04:59,761Oh, my gosh. save google translate
84801:05:02,558 --> 01:05:04,767Well, I'm sure if she wasclose to somebody who was murdered, save google translate
84901:05:04,803 --> 01:05:05,686she would have said something. save google translate
85001:05:06,346 --> 01:05:07,018Yeah. save google translate
85101:05:09,982 --> 01:05:12,438I called Roger. He suggesteda criminal attorney. save google translate
85201:05:14,153 --> 01:05:15,483They will be here within the hour. save google translate
85301:05:18,696 --> 01:05:19,738Yeah, I'll get dressed. save google translate
85401:05:23,115 --> 01:05:25,117- This is too close.- I know! save google translate
85501:05:36,095 --> 01:05:38,138Jane, how well did you know Philip Ramsey? save google translate
85601:05:38,510 --> 01:05:42,310He and I were in a couple ofclasses together. That's about it. save google translate
85701:05:42,435 --> 01:05:44,807- Did you ever drive him to class?- No. save google translate
85801:05:46,357 --> 01:05:48,484You've ever been to his apartment?Do you know where he lives? save google translate
85901:05:49,103 --> 01:05:51,107Which complex was he in? save google translate
86001:05:51,189 --> 01:05:52,398What happened to your BMW, Jane? save google translate
86101:05:53,742 --> 01:05:55,236It was actually stolen... save google translate
86201:07:00,567 --> 01:07:02,061Well, that was interesting. save google translate
86301:07:04,064 --> 01:07:05,190You know, I don't feel so well. save google translate
86401:07:06,025 --> 01:07:08,110I think you should lie down, okay? save google translate
86501:07:08,993 --> 01:07:10,320I think she should lie down. save google translate
86601:07:17,252 --> 01:07:19,665Dad, I'm sorry I didn'tsay anything before. save google translate
86701:07:20,625 --> 01:07:23,836It was really horrible, but Ididn't know the guy that well and... save google translate
86801:07:24,552 --> 01:07:28,967It happened around the same time I foundout I was pregnant, so... save google translate
86901:07:29,555 --> 01:07:30,342- ...just can I lie down?- I understand. save google translate
87001:07:35,557 --> 01:07:37,642I am going to go up with her. save google translate
87101:07:50,032 --> 01:07:52,158Now tell me, what do I do? save google translate
87201:07:57,208 --> 01:07:59,293She did it. save google translate
87301:07:59,625 --> 01:08:00,460Didn't she? save google translate
87401:08:03,139 --> 01:08:03,839Yeah. save google translate
87501:08:05,467 --> 01:08:09,603It'll take the cops a week to tendays to put their case together and then... save google translate
87601:08:11,648 --> 01:08:13,484...and then they willcome back and arrest her. save google translate
87701:08:19,108 --> 01:08:21,697What are you going to do? save google translate
87801:08:42,554 --> 01:08:43,093Oh God! save google translate
87901:08:44,683 --> 01:08:45,302Oh God! save google translate
88001:08:45,343 --> 01:08:48,514I've been afraid of this sincebefore she was born. save google translate
88101:08:50,725 --> 01:08:52,603She has... save google translate
88201:08:52,810 --> 01:08:54,068She has what I have. save google translate
88301:08:55,449 --> 01:08:56,691Yes, she does. save google translate
88401:08:58,410 --> 01:09:00,904But you're always smarterabout it, she was stupid. save google translate
88501:09:03,239 --> 01:09:06,035She did it because she gotoff on it. Okay, I understand. save google translate
88601:09:07,582 --> 01:09:10,206She did it for fun.Okay, I understand. save google translate
88701:09:11,753 --> 01:09:17,671But why didn't she think it througha hatchet, and she left it there? save google translate
88801:09:22,969 --> 01:09:24,889You are pretty graphic all day. save google translate
88901:09:24,931 --> 01:09:27,016That was the shock of her making a mistake. save google translate
89001:09:27,172 --> 01:09:28,662What does she think I think? save google translate
89101:09:30,145 --> 01:09:31,437I wish she'd remember what she told me, save google translate
89201:09:32,010 --> 01:09:34,838that the BMW was being driven across the country by her friend, save google translate
89301:09:35,610 --> 01:09:38,653and now, right, she tellsthe cops that it was stolen. save google translate
89401:09:38,911 --> 01:09:42,451You've always cleaned her bathroom,whatever she did, all her life. save google translate
89501:09:47,914 --> 01:09:52,168It's the BMW. As anythingincriminating I hope it was stolen. save google translate
89601:09:53,555 --> 01:09:55,807I hope she dropped it at thebottom of a very deep lake. save google translate
89701:09:55,849 --> 01:09:57,894Do you think she knows allthose troubles that she's in? save google translate
89801:09:57,936 --> 01:10:03,276I think she thought she had gottenaway with it until the cops showed up. save google translate
89901:10:06,726 --> 01:10:11,586I should've listened to her, she was trying to tell me. save google translate
90001:10:11,632 --> 01:10:13,025It was there. save google translate
90101:10:14,863 --> 01:10:17,030'I didn't quit schoolbecause I was pregnant.' save google translate
90201:10:19,409 --> 01:10:20,794I should have dug deeper. save google translate
90301:10:21,037 --> 01:10:25,134And where would you be, but inexactly the same place that you are in now? save google translate
90401:10:25,839 --> 01:10:27,708It's not your fault, Earl. save google translate
90501:10:28,626 --> 01:10:32,356Part of your problem with heris that you always think it is. save google translate
90601:10:32,391 --> 01:10:37,266She has what I have, Marshall, soon a very basic level, it is my fault! save google translate
90701:10:38,733 --> 01:10:40,934What are you going to do? save google translate
90801:10:57,294 --> 01:11:00,296Maybe the best thing for herwould be to let her go to jail. save google translate
90901:11:06,723 --> 01:11:10,595- What about her child?- Emma and I will help her raise it. save google translate
91001:11:14,470 --> 01:11:16,108You might be right Earl, you know? save google translate
91101:11:16,895 --> 01:11:17,808Just might be. save google translate
91201:11:20,280 --> 01:11:24,065Because if she's not stopped she is goingto kill again and if she really wants... save google translate
91301:11:24,369 --> 01:11:26,776...to take over that box business save google translate
91401:11:26,819 --> 01:11:29,193the next victim could be... save google translate
91501:11:32,794 --> 01:11:33,537you. save google translate
91601:11:38,686 --> 01:11:39,457I... save google translate
91701:11:41,263 --> 01:11:43,009I don't think she would go that far. save google translate
91801:11:57,609 --> 01:11:58,478Hey. save google translate
91901:11:59,064 --> 01:12:00,479We've received a counter offer. save google translate
92001:12:01,150 --> 01:12:02,565Are you sitting down? save google translate
92101:12:03,163 --> 01:12:04,361Yeah, go ahead. save google translate
92201:12:04,402 --> 01:12:06,1655 million dollars. save google translate
92301:12:07,490 --> 01:12:09,036My God, you got to be kidding me. save google translate
92401:12:09,824 --> 01:12:10,993He can't get that, can he? save google translate
92501:12:11,122 --> 01:12:13,783No, no, no, my sense of it is that by asking for 5 save google translate
92601:12:13,835 --> 01:12:16,875they are hoping you'll settle anywhere between 2.5 and 3. save google translate
92701:12:16,912 --> 01:12:17,553Shit! save google translate
92801:12:17,763 --> 01:12:18,805Can you stall them? save google translate
92901:12:19,086 --> 01:12:23,216No, they know you want this done quicklyso they're going to expect a quick counter offer. save google translate
93001:12:23,464 --> 01:12:27,105Look, I need two days, justwait 2 days, tell them... save google translate
93101:12:28,221 --> 01:12:31,024that it's a big number and thatI have to think about it. save google translate
93201:12:31,067 --> 01:12:31,683OK. save google translate
93301:12:32,023 --> 01:12:34,728Oh, and that picture that he wanted... save google translate
93401:12:39,453 --> 01:12:41,068Tell him I couldn't find it. save google translate
93501:12:46,324 --> 01:12:46,963Yes, Mr. Brooks. save google translate
93601:12:53,333 --> 01:12:54,137Mr. Brooks? save google translate
93701:12:55,793 --> 01:12:57,391Before you open your mouth... save google translate
93801:12:59,309 --> 01:13:01,675be very sure this is the right... save google translate
93901:13:02,266 --> 01:13:03,522thing to do. save google translate
94001:13:04,135 --> 01:13:06,392I will never be sure. save google translate
94101:13:09,565 --> 01:13:11,270You get pissed at me save google translate
94201:13:12,146 --> 01:13:15,822because I'm always the oneargueing to go ahead and do murder. save google translate
94301:13:16,166 --> 01:13:19,613Not this time, Earl.This is your decision. save google translate
94401:13:20,489 --> 01:13:24,381I know what's wrong.I know in my heart it's wrong. save google translate
94501:13:26,251 --> 01:13:27,705Then don't do it. save google translate
94601:13:29,915 --> 01:13:32,167Go with Mr. Smith and let it finish that. save google translate
94701:13:33,044 --> 01:13:36,896And let the police put Jane in jail,hopefully that will save her. save google translate
94801:13:37,382 --> 01:13:42,067And we can happily go onwith our tortured lives. save google translate
94901:13:43,111 --> 01:13:44,763That's exactly what I want to do. save google translate
95001:13:45,849 --> 01:13:49,536That's exactly what I should do.The thing is, she is my daughter. save google translate
95101:13:51,279 --> 01:13:52,733And I love her. save google translate
95201:13:54,364 --> 01:13:55,406Mr. Brooks? save google translate
95301:14:01,965 --> 01:14:03,245I'm going home. save google translate
95401:14:05,539 --> 01:14:07,748Cancel everything forthe rest of the day. save google translate
95501:14:08,095 --> 01:14:09,137I'll take care of it. save google translate
95601:14:09,182 --> 01:14:13,396If you 'need me' need me,Sunday, I'll be in my studio. save google translate
95701:14:13,841 --> 01:14:14,841Call me there. save google translate
95801:14:16,092 --> 01:14:20,392I probably won't pick up,so... just leave a message. save google translate
95901:14:22,564 --> 01:14:23,908I'll try to not bother you. save google translate
96001:14:53,343 --> 01:14:58,933The thing that bothers me about this,besides the fact that we are not prepared and... save google translate
96101:15:01,324 --> 01:15:03,452a multitude of other things, is... save google translate
96201:15:03,579 --> 01:15:07,707What does Mr. Smith do whenhe's walking west tonight and... save google translate
96301:15:08,234 --> 01:15:12,114...you don't show up.That little freak will flip out. save google translate
96401:15:15,159 --> 01:15:16,285I will take care of it, save google translate
96501:15:17,137 --> 01:15:18,496on the way to the airport. save google translate
96601:15:22,833 --> 01:15:23,668What are we doing? save google translate
96701:15:24,092 --> 01:15:27,437'What are we doing?' 'What are we doing?'You sound like a whiny-ass kid. save google translate
96801:15:27,566 --> 01:15:31,133- We are playing a hunch.- We have been following this guy all day. save google translate
96901:15:31,652 --> 01:15:33,097He is boring, ok? save google translate
97001:15:33,478 --> 01:15:35,535And everything we run on himcomes out clean. save google translate
97101:15:35,694 --> 01:15:37,914Well, if it didn't,it wouldn't be called a hunch. save google translate
97201:15:38,779 --> 01:15:41,481Meeks, he's the guy weshould be looking for, Meeks. save google translate
97301:15:42,647 --> 01:15:45,610Look where? Please, tell me. save google translate
97401:15:46,904 --> 01:15:50,508Look, everyone knows who Meeksis and is looking for him. save google translate
97501:15:50,598 --> 01:15:53,413The chiropractor was the last linkto his old life that I know. save google translate
97601:15:54,248 --> 01:15:59,679We are going to find him now, somebody willturn him in, we are going to troop over him at a bus stop. save google translate
97701:16:00,252 --> 01:16:02,130On the other hand, nobody knows... save google translate
97801:16:02,171 --> 01:16:04,382who the thumbprintkiller is or where he is. save google translate
97901:16:04,547 --> 01:16:06,804However, I have a fucking hunch. save google translate
98001:16:06,979 --> 01:16:08,553that this guy, Bafford, does. save google translate
98101:16:08,719 --> 01:16:10,847I've got 2 days to play that hunch save google translate
98201:16:11,150 --> 01:16:14,684So if you think you are wasting yourtime with me, then I'd be happy to do it alone. save google translate
98301:16:16,408 --> 01:16:18,406I had a fight with my wife this morning. save google translate
98401:16:18,982 --> 01:16:19,982What's your problem? save google translate
98501:16:21,860 --> 01:16:23,879My husband wants 5 million dollars. save google translate
98601:16:34,832 --> 01:16:35,832Here you are, Sir. save google translate
98701:16:36,501 --> 01:16:37,460Sir? save google translate
98801:16:40,715 --> 01:16:41,631Thank you. save google translate
98901:16:48,909 --> 01:16:52,037God grant me the serenity to acceptthe things that I cannot change. save google translate
99001:16:53,353 --> 01:16:56,383Courage to change the things that I canand wisdom to know the difference. save google translate
99101:16:56,482 --> 01:16:59,195Living one day at a time,enjoying one moment at a time. save google translate
99201:17:29,122 --> 01:17:31,207'not able to meet' save google translate
99301:17:42,157 --> 01:17:44,242'Do it same time tomorrow' save google translate
99401:17:47,893 --> 01:17:49,978'Don't be stupid' save google translate
99501:17:51,795 --> 01:17:53,002Good for you, asshole! save google translate
99601:18:01,409 --> 01:18:02,180Remember me? save google translate
99701:18:02,778 --> 01:18:04,906Can you step out of the car,please? I want to talk to you. save google translate
99801:18:11,077 --> 01:18:12,901So, Mr Bafford, what is itthat you have to tell me? save google translate
99901:18:13,293 --> 01:18:14,987What do you mean? I don'thave anything to tell you. save google translate
100001:18:15,738 --> 01:18:17,996Really? Because I was driving around... save google translate
100101:18:18,031 --> 01:18:21,116and I suddenly got this feeling thatyou had something to tell me... save google translate
100201:18:21,160 --> 01:18:22,078about the murders. save google translate
100301:18:23,288 --> 01:18:23,873No. save google translate
100401:18:25,123 --> 01:18:25,915Nothing. save google translate
100501:18:26,209 --> 01:18:27,373Oh, that is disappointing. save google translate
100601:18:28,589 --> 01:18:32,890Because, when I leftafter we... we talked last time save google translate
100701:18:33,299 --> 01:18:36,235I thought I had missed a cluethat was right in front of me... save google translate
100801:18:36,280 --> 01:18:37,721that could solve this whole case. save google translate
100901:18:39,321 --> 01:18:40,973I don't know why you would feel that. save google translate
101001:18:42,852 --> 01:18:47,942Can you tell me that you are an amateurpotterer, that you like to make bowls and vases? save google translate
101101:18:47,983 --> 01:18:48,620No. save google translate
101201:18:49,109 --> 01:18:54,573I told you that my hobby wasphotography and not pottery. save google translate
101301:18:56,702 --> 01:18:58,222Oh, maybe, maybe that was it. save google translate
101401:19:00,091 --> 01:19:03,393Flight attendant upstairs said that thevictims liked to keep their bedroom curtains... save google translate
101501:19:03,792 --> 01:19:05,174open when they had sex. save google translate
101601:19:06,565 --> 01:19:10,345Can I see some of thosephotos you took of that couple? save google translate
101701:19:34,549 --> 01:19:36,807You are harassing me, Detective Atwood. save google translate
101801:19:37,503 --> 01:19:42,169You knew very well that I'm not apotterer and I don't have any pictures. save google translate
101901:19:42,631 --> 01:19:43,977So my feeling is that your feeling is wrong, save google translate
102001:19:44,111 --> 01:19:46,050and you should just move your car and let me go home. save google translate
102101:19:50,017 --> 01:19:52,449What's your job here?What... what do you do? save google translate
102201:19:53,808 --> 01:19:55,448I am a mechanical engineer. save google translate
102301:19:56,770 --> 01:19:59,144You got to be reallysmart for that, don't you? save google translate
102401:20:00,065 --> 01:20:00,792Yes. save google translate
102501:20:01,705 --> 01:20:03,921Then be smart, Mr. Bafford. save google translate
102601:20:05,660 --> 01:20:08,157Because you lied to me,right there at the end. save google translate
102701:20:10,493 --> 01:20:11,743I'll be watching you. save google translate
102801:20:12,873 --> 01:20:15,872When you want to tell me the truth,you have to get in touch with me. save google translate
102901:20:17,087 --> 01:20:18,347See you later alligator. save google translate
103001:20:34,164 --> 01:20:37,075Captain Lister got us thesearch warrant for Meeks Doctor. save google translate
103101:20:38,014 --> 01:20:38,667That's good. save google translate
103201:20:38,815 --> 01:20:40,900Goddamnit, this guy knows something. save google translate
103301:20:41,736 --> 01:20:43,738Almost told me, and then something happened. save google translate
103401:20:43,864 --> 01:20:44,591You think he did it? save google translate
103501:20:45,907 --> 01:20:47,909I don't think it's quite that simple. save google translate
103601:20:49,201 --> 01:20:50,502Do you want to call for backup? save google translate
103701:20:51,414 --> 01:20:52,717Yeah, we should be ready for anything. save google translate
103801:20:52,762 --> 01:20:54,545In fact, get a K-9 (canine) unitand a chopper, save google translate
103901:20:54,587 --> 01:20:57,976I don't have the energy to chasethis guy if he decides to run. save google translate
104001:21:33,382 --> 01:21:34,666This is the Police. The house is surrounded! save google translate
104101:21:38,577 --> 01:21:39,862Alvin Griffin,fold your hands on top of your head! save google translate
104201:21:46,185 --> 01:21:46,772Clear! save google translate
104301:21:50,728 --> 01:21:52,203Meeks was a steroid freak. save google translate
104401:21:52,399 --> 01:21:54,484This was ususally full.It's empty now. save google translate
104501:21:55,654 --> 01:21:56,985You think Meeks has Alvin with him? save google translate
104601:21:57,739 --> 01:22:00,415He thinks Alvin turned him in. On me! save google translate
104701:22:54,177 --> 01:22:58,076Hawkins, meet Alvin Griffin. save google translate
104801:24:10,945 --> 01:24:12,727How do you feel? save google translate
104901:24:16,203 --> 01:24:18,027Dirty. save google translate
105001:24:19,071 --> 01:24:20,287That's understandable. save google translate
105101:24:22,373 --> 01:24:25,739You've never killed for this reasonbefore, the feeling will pass. save google translate
105201:24:25,990 --> 01:24:26,990I don't think so. save google translate
105301:24:28,500 --> 01:24:29,759It's the whole thing, Marshall. save google translate
105401:24:31,037 --> 01:24:34,713If I could find a way to just end it all, save google translate
105501:24:35,540 --> 01:24:38,058...disappear, where there'sabsolutely no trace of me. save google translate
105601:24:39,547 --> 01:24:41,152Because eventually I will get caught doing this. save google translate
105701:24:41,205 --> 01:24:42,882That would be very embarrassing for me... save google translate
105801:24:43,551 --> 01:24:44,760and Emma and Jane. save google translate
105901:24:46,401 --> 01:24:47,357So I have been thinking. save google translate
106001:24:49,618 --> 01:24:53,311Is there a way that Mr. Smithcould kill me and make me disappear? save google translate
106101:24:56,960 --> 01:25:00,277Rule no.1: Mr. Smith isnot smart enough to do that. save google translate
106201:25:00,314 --> 01:25:01,088I know that. save google translate
106301:25:01,132 --> 01:25:06,303No.2: There is no reason, if you arecareful, to believe you will ever get caught. save google translate
106401:25:08,704 --> 01:25:11,708I know that I will have to planit for Mr Smith but I think... save google translate
106501:25:13,646 --> 01:25:14,836I think that is what I want to do. save google translate
106601:25:15,003 --> 01:25:19,131Well, I'm not particularyfond of that plan, Earl. save google translate
106701:25:19,175 --> 01:25:23,857Remember? If you die, I go withyou and I like being alive. I like... save google translate
106801:25:25,139 --> 01:25:28,028eating, I like fucking, I like killing. save google translate
106901:25:29,394 --> 01:25:32,896I have to end it, Marshall,one way or another. save google translate
107001:25:34,155 --> 01:25:35,776And I think this is the best way. save google translate
107101:25:42,951 --> 01:25:44,160Fuck you then! save google translate
107201:25:47,185 --> 01:25:48,644Come on. save google translate
107301:26:12,957 --> 01:26:13,913- Hi.- Hi. save google translate
107401:26:14,568 --> 01:26:15,493You worked all night? save google translate
107501:26:15,529 --> 01:26:18,450(Yes, I had to sort out packetsfor 2 women. ) save google translate
107601:26:18,824 --> 01:26:20,039(A packet of money. ) save google translate
107701:26:21,083 --> 01:26:21,909Will be fine. save google translate
107801:26:26,211 --> 01:26:33,338(And I have these Chinese clientsthat I am trying to get right. ) save google translate
107901:27:00,288 --> 01:27:02,581Hey Daddy, I thoughtyou've been gone already. save google translate
108001:27:04,543 --> 01:27:08,795Roger called. There was anothermurder last night at your school. save google translate
108101:27:11,924 --> 01:27:12,529Yeah save google translate
108201:27:13,442 --> 01:27:15,763Gone in the same wayas the one they talked to you about, save google translate
108301:27:15,806 --> 01:27:19,266right down to the hatchetbeing left at the scene. save google translate
108401:27:23,023 --> 01:27:25,108They think they have a serial killer. save google translate
108501:27:26,109 --> 01:27:30,085Obviously, you were here last night.So, you are in the clear. save google translate
108601:27:32,171 --> 01:27:32,823Well, it's... save google translate
108701:27:34,169 --> 01:27:35,661It's good news, isn't it? I mean... save google translate
108801:27:36,429 --> 01:27:39,644Even if you are innocent it'sgood to know you are not a suspect. save google translate
108901:27:42,252 --> 01:27:43,044Yeah... save google translate
109001:27:43,598 --> 01:27:47,258How's the... how's the morning sickness? save google translate
109101:27:48,856 --> 01:27:51,984Better than yesterday. save google translate
109201:27:54,558 --> 01:27:55,981Do you want to have lunch with me today? save google translate
109301:27:58,285 --> 01:28:01,023I'd love to but I don'tknow how I will feel later. save google translate
109401:28:02,858 --> 01:28:03,455Thank you. save google translate
109501:28:20,141 --> 01:28:21,183Do you love me, Jane? save google translate
109601:28:23,548 --> 01:28:25,355Of course I love you, Daddy. save google translate
109701:28:26,224 --> 01:28:27,223You are my father. save google translate
109801:28:36,437 --> 01:28:38,479Have you decided whetheror not to have the baby? save google translate
109901:28:40,444 --> 01:28:41,277Not yet. save google translate
110001:29:25,883 --> 01:29:27,328It's time to go. save google translate
110101:29:34,183 --> 01:29:37,311Dear Emma and Jane, my loves. save google translate
110201:29:39,008 --> 01:29:44,222I have a terminal illness and insteadof subjecting you to my deterioration save google translate
110301:29:45,350 --> 01:29:47,826I have decided to disappear. save google translate
110401:29:49,652 --> 01:29:52,084Do not try to find me,I don't want to be found. save google translate
110501:29:52,954 --> 01:29:55,484Please believe that thetime I spent with you save google translate
110601:29:56,170 --> 01:29:58,573brought me the greatest joy of my life. save google translate
110701:30:00,576 --> 01:30:03,578Love, Dad. save google translate
110801:30:07,164 --> 01:30:09,084So you are going to go through with it? save google translate
110901:30:12,047 --> 01:30:13,854It's all planned to work out. save google translate
111001:30:28,584 --> 01:30:32,234- Ready to rock and roll, Mr. Smith?- Yeah. save google translate
111101:30:44,707 --> 01:30:46,096I smell gun oil, save google translate
111201:30:47,544 --> 01:30:49,093different gun oil than yours. save google translate
111301:30:50,267 --> 01:30:51,309He brought his gun. save google translate
111401:30:53,439 --> 01:30:55,886If he not gets what he wants,he plans to kill me. save google translate
111501:30:56,568 --> 01:31:01,268Oh, now I get it.You're counting on this. save google translate
111601:31:02,103 --> 01:31:03,477It has a certain logic. save google translate
111701:31:04,356 --> 01:31:10,446But if you plan was to have him kill you,why do you have to kill somebody else first? save google translate
111801:31:12,615 --> 01:31:15,338I'll need to see that to get upthe courage to kill me. save google translate
111901:31:17,598 --> 01:31:19,748Not even you believe that, Earl. save google translate
112001:31:21,082 --> 01:31:22,206This makes it more exciting, save google translate
112101:31:22,292 --> 01:31:23,043doesn't it? save google translate
112201:31:23,920 --> 01:31:26,255I think that he's going to kill youafter you killed somebody else... save google translate
112301:31:26,337 --> 01:31:28,298you're getting your rocks on, big time. save google translate
112401:31:29,592 --> 01:31:30,982That's why you are doing this. save google translate
112501:31:31,303 --> 01:31:32,937Not true. And if it were, save google translate
112601:31:33,892 --> 01:31:35,891so what? save google translate
112701:31:42,844 --> 01:31:43,627Hello. save google translate
112801:31:44,149 --> 01:31:45,067Yeah, put it through. save google translate
112901:31:45,903 --> 01:31:47,069I just got your message. save google translate
113001:31:48,883 --> 01:31:51,283The weird thing is thatthey closed that curtains. save google translate
113101:31:51,621 --> 01:31:55,922At first they were open like they always wereand they were make love like they always did. save google translate
113201:31:56,331 --> 01:31:58,713Then, when I looked again,the curtains were closed. save google translate
113301:31:58,748 --> 01:32:02,439And there were what looked like cameraflashes coming from behind the curtains. save google translate
113401:32:02,796 --> 01:32:03,838Camera flashes? save google translate
113501:32:03,879 --> 01:32:05,005That's what it looked like. save google translate
113601:32:05,884 --> 01:32:07,568That's why he poses them. save google translate
113701:32:08,263 --> 01:32:08,969I'm sorry? save google translate
113801:32:09,177 --> 01:32:10,522No, no, no. Nothing. save google translate
113901:32:11,055 --> 01:32:13,976Look, the guy you should talk tois the guy on the floor below us. save google translate
114001:32:14,100 --> 01:32:15,693Would that be a Mr. Bafford? save google translate
114101:32:16,019 --> 01:32:20,820Yeah, he told me once that he had taken somegreat pictures of that couple making love. save google translate
114201:32:21,211 --> 01:32:22,609He is the one you should talk to. save google translate
114301:32:23,362 --> 01:32:24,612Okay, great. Thank you. save google translate
114401:32:30,662 --> 01:32:31,467Yeah? save google translate
114501:32:31,640 --> 01:32:34,595Hawkins, meet me at Bafford'sapartment with a search warrant. save google translate
114601:32:43,024 --> 01:32:44,023Put these on. save google translate
114701:32:54,019 --> 01:32:56,104Nice outfit. save google translate
114801:33:06,409 --> 01:33:09,496Try a couple of deepbreaths through your nose. save google translate
114901:33:12,583 --> 01:33:15,439- I have to take a crap so bad.- What? save google translate
115001:33:16,135 --> 01:33:17,921I have to take a crap. save google translate
115101:33:20,480 --> 01:33:21,695We won't be long. save google translate
115201:33:58,847 --> 01:34:00,063I was with your wife's lawyer. save google translate
115301:34:01,021 --> 01:34:02,976They are thinking about the 5 million. save google translate
115401:34:18,158 --> 01:34:20,965Realistically, how much doyou think we can get? save google translate
115501:34:21,286 --> 01:34:25,581Oh, if we go to court,best case scenario: 2. save google translate
115601:34:25,625 --> 01:34:28,177I think we should hold fare up for 3. save google translate
115701:34:29,629 --> 01:34:35,607Let's not get biggish.2.5, 2.7 'd still be a great deal. save google translate
115801:34:42,310 --> 01:34:43,777There's more if we want it. save google translate
115901:34:45,819 --> 01:34:47,273We have to do this quickly. save google translate
116001:34:47,357 --> 01:34:49,399Remember? Maurice is meeting us here. save google translate
116101:34:50,924 --> 01:34:51,736Yes. save google translate
116201:34:54,574 --> 01:34:55,616I asked her to join us. save google translate
116301:34:56,700 --> 01:34:57,702It's not funny. save google translate
116401:35:04,250 --> 01:35:05,849Are we alone? save google translate
116501:35:07,255 --> 01:35:08,978Yeah. save google translate
116601:35:21,103 --> 01:35:22,019Hello. save google translate
116701:35:29,195 --> 01:35:31,445Do it. Do it! save google translate
116801:35:33,660 --> 01:35:34,789Don't do that. save google translate
116901:35:39,004 --> 01:35:39,830Mr. Bafford? save google translate
117001:35:42,480 --> 01:35:43,175Mr. Bafford? save google translate
117101:35:44,523 --> 01:35:46,673Yes! Wooooh! Yes. save google translate
117201:35:47,759 --> 01:35:49,432Yes. You are the fucking man. save google translate
117301:35:50,135 --> 01:35:53,139Oh, man, did you seethe look on her face? save google translate
117401:35:53,951 --> 01:35:56,949The look on herfucking face was great! save google translate
117501:35:57,732 --> 01:35:59,079It was great, it was fantastic. save google translate
117601:35:59,645 --> 01:36:00,313That was... save google translate
117701:36:00,774 --> 01:36:04,528everything that I hoped it would be. save google translate
117801:36:05,487 --> 01:36:07,780- Thank you.- You're welcome. save google translate
117901:36:11,033 --> 01:36:13,592Mr. Bafford, knock knock. save google translate
118001:36:17,589 --> 01:36:19,674Anybody home? save google translate
118101:36:28,322 --> 01:36:30,450Mr. Bafford? save google translate
118201:36:33,685 --> 01:36:35,361Hello? save google translate
118301:36:57,278 --> 01:36:59,108Obviously Bafford is gone. Hey! save google translate
118401:37:01,024 --> 01:37:01,719Obviously Bafford is gone. save google translate
118501:37:02,909 --> 01:37:05,179Goddamnit Hawkins, don't you ever knock? save google translate
118601:37:05,220 --> 01:37:07,387I wasn't able to get a search warrant. save google translate
118701:37:07,430 --> 01:37:10,143We might ourselves gotten lucky.This is the moving company's work order. save google translate
118801:37:10,227 --> 01:37:12,816and this looks like the address wherethey are taking Bafford's stuff. save google translate
118901:37:13,522 --> 01:37:14,314Where were you when you called me? save google translate
119001:37:15,076 --> 01:37:16,162I was at home, in bed. save google translate
119101:37:16,608 --> 01:37:17,526Can you prove that? save google translate
119201:37:18,486 --> 01:37:21,614I was at home, in bed.Why do I need to prove that? save google translate
119301:37:23,951 --> 01:37:25,993Your husband Jesse and hislawyer were killed tonight. save google translate
119401:37:30,124 --> 01:37:31,083Get the fuck out. save google translate
119501:37:32,979 --> 01:37:34,379Looks like the thumbprint killer. save google translate
119601:37:34,934 --> 01:37:38,105I have an order to bringyou in for questioning. save google translate
119701:37:39,278 --> 01:37:40,717Why? save google translate
119801:37:41,429 --> 01:37:44,279I did't want Jesse dead.Look, I hated what he was doing to me, save google translate
119901:37:44,331 --> 01:37:45,600but I didn't want him dead. save google translate
120001:37:45,641 --> 01:37:47,448Got on record you saidyou wanted him dead. save google translate
120101:37:48,729 --> 01:37:51,064Who better to fake athumbprint killing than you? save google translate
120201:37:51,750 --> 01:37:53,705You don't actually believe I'd do that. save google translate
120301:37:54,358 --> 01:37:57,702If our jobs have taught us anything, Tracy,it is that people do strange things. save google translate
120401:37:58,238 --> 01:37:59,618They just want to ask you some questions. save google translate
120501:37:59,658 --> 01:38:02,493And I'm happyto answer the questionsafter we go check out this address. save google translate
120601:38:02,536 --> 01:38:03,536- I have to take you in.- Look. save google translate
120701:38:03,579 --> 01:38:07,392This is the answer to thethumbprint killer and this is where I'm going. save google translate
120801:38:07,583 --> 01:38:10,390Don't make me cuff you,because I will if I have to. save google translate
120901:38:11,476 --> 01:38:12,345Hey, hey! save google translate
121001:38:18,136 --> 01:38:19,819It'd be really niceif you could go with me. save google translate
121101:38:20,097 --> 01:38:22,904But if you do and this goesbad, they are going to burn your ass. save google translate
121201:38:23,474 --> 01:38:24,392So this never happened. save google translate
121301:38:24,436 --> 01:38:25,600You're nuts. save google translate
121401:38:25,989 --> 01:38:27,162Yeah, that's what they say. save google translate
121501:38:31,693 --> 01:38:32,943Here comes the gun. save google translate
121601:38:33,986 --> 01:38:34,697Yep. save google translate
121701:38:38,547 --> 01:38:39,415What are you doing? save google translate
121801:38:40,806 --> 01:38:42,588You are smart enough tofigure that out, Mr. Brooks. save google translate
121901:38:43,372 --> 01:38:45,978Well, we are going 65miles an hour, Mr. Smith. save google translate
122001:38:46,020 --> 01:38:49,061If you shoot me now, there'sa good chance that we both die. save google translate
122101:38:49,106 --> 01:38:51,299Not now. Take this next off ramp. save google translate
122201:38:53,468 --> 01:38:54,634You mean this one? save google translate
122301:38:57,971 --> 01:38:59,973That wouldn't be verysmart, I mean now, would it? save google translate
122401:39:05,443 --> 01:39:06,982Think about this now, nut nuts: save google translate
122501:39:07,920 --> 01:39:12,091You pissed yourself back there, you left yourDNA at the scene of a double homicide... save google translate
122601:39:12,109 --> 01:39:15,177and there is nothing toindicate that I was ever there. save google translate
122701:39:16,618 --> 01:39:19,827The cops do an analysysof that urine, and they will. save google translate
122801:39:20,790 --> 01:39:22,751You are the thumbprint killer. save google translate
122901:39:24,302 --> 01:39:28,924No, no. I have pictures ofyou from the first murder. save google translate
123001:39:29,257 --> 01:39:31,775Yes, but what were youdoing at the second murder? save google translate
123101:39:36,989 --> 01:39:38,350Let me help you with the fly. save google translate
123201:39:40,118 --> 01:39:42,291You say that I'veforced you to come along save google translate
123301:39:42,334 --> 01:39:43,398and if I'm not here, save google translate
123401:39:44,568 --> 01:39:46,332more specifically my body is not here save google translate
123501:39:46,375 --> 01:39:49,503to say otherwise, you mighthave had a chance to (get out of this mess). save google translate
123601:39:50,741 --> 01:39:52,719You are probably asking yourself:Why would I help you? save google translate
123701:39:54,675 --> 01:39:57,165Well, I'm tired, Mr. Smith. save google translate
123801:39:57,456 --> 01:39:58,586I am tired of killing, save google translate
123901:39:58,628 --> 01:40:00,196but I'm an addict. I can't quit. save google translate
124001:40:00,353 --> 01:40:02,704I've tried, but I cannot do it on my own. save google translate
124101:40:03,060 --> 01:40:04,505So I need you to kill me. save google translate
124201:40:05,234 --> 01:40:08,760But I need for you to do it smart.Like in a way that I disappear save google translate
124301:40:09,512 --> 01:40:12,012and my family never knows what I was. save google translate
124401:40:14,684 --> 01:40:15,357How? save google translate
124501:40:15,894 --> 01:40:17,227How do I fucking do that? save google translate
124601:40:21,399 --> 01:40:23,153There's a cemetery I know about. save google translate
124701:40:26,405 --> 01:40:29,698We'll find an open grave, you shoot me. save google translate
124801:40:30,410 --> 01:40:31,784I'll fall into the grave. save google translate
124901:40:33,303 --> 01:40:35,747You'll shovel in just enoughearth to cover me. save google translate
125001:40:35,852 --> 01:40:37,937Tomorrow, a casket is lowered onto me. save google translate
125101:40:38,980 --> 01:40:40,752And I've disappeared. save google translate
125201:40:41,213 --> 01:40:42,818It's a good plan, don't you think? save google translate
125301:40:46,303 --> 01:40:49,075Why? Why should I trust you? save google translate
125401:40:51,393 --> 01:40:53,021You don't have to trust me, Mr. Smith. save google translate
125501:40:53,074 --> 01:40:54,478You are the man holding the gun. save google translate
125601:40:55,333 --> 01:40:57,733You saw me put minein the trunk, remember? save google translate
125701:41:02,988 --> 01:41:03,675I know. save google translate
125801:41:06,076 --> 01:41:07,499You really want me to kill you? save google translate
125901:41:11,498 --> 01:41:12,333Yes. save google translate
126001:41:15,627 --> 01:41:17,669Okay. Okay. save google translate
126101:41:19,466 --> 01:41:20,549But one subtle move... save google translate
126201:41:23,142 --> 01:41:23,720and I'll drop you. save google translate
126301:41:24,402 --> 01:41:27,313And I'll make sure that yourfamily knows what you are. save google translate
126401:41:31,702 --> 01:41:33,023I understand. save google translate
126501:41:44,173 --> 01:41:46,868You come down on the world, Mr. Bafford? save google translate
126601:41:59,642 --> 01:42:01,944Take your hand out of your pocket, real slow. save google translate
126701:42:06,311 --> 01:42:07,726You don't want to climb over, do you? save google translate
126801:42:08,202 --> 01:42:09,690What do you do with the key of a cemetery? save google translate
126901:42:11,460 --> 01:42:12,285I own it. save google translate
127001:42:14,546 --> 01:42:15,631Why do you own a cemetery? save google translate
127101:42:16,028 --> 01:42:19,032I always want to invest inthings people can't do without. save google translate
127201:42:19,157 --> 01:42:22,285Water and cemeteries? Pretty save bets. save google translate
127301:42:27,335 --> 01:42:28,251Here. save google translate
127401:42:29,461 --> 01:42:30,883You'll need this to get out. save google translate
127501:44:15,342 --> 01:44:17,297Hey, Atwood! save google translate
127601:44:18,000 --> 01:44:19,687I want to show you something. save google translate
127701:44:44,112 --> 01:44:44,947Okay. save google translate
127801:44:47,116 --> 01:44:48,034Here we are. save google translate
127901:44:54,416 --> 01:44:55,143Okay. save google translate
128001:44:56,013 --> 01:45:00,465Now if I standhere and you stand there... save google translate
128101:45:01,227 --> 01:45:03,182Not...not too far away. save google translate
128201:45:04,181 --> 01:45:07,222And you shoot me, I should... save google translate
128301:45:08,016 --> 01:45:10,977I should fall straightback into this hole. save google translate
128401:45:14,063 --> 01:45:16,439You don't think I havethe guts to this, do you? save google translate
128501:45:17,566 --> 01:45:19,444No, I'm hoping you do, Mr. Smith, save google translate
128601:45:20,404 --> 01:45:21,530I'm hoping you do. save google translate
128701:45:23,780 --> 01:45:26,471Okay, let's... save google translate
128801:45:27,620 --> 01:45:29,665...let's get this over with. save google translate
128901:45:41,942 --> 01:45:43,430I'll close my eyes. save google translate
129001:46:09,012 --> 01:46:11,053I'm sorry, Mr. Smith. save google translate
129101:46:14,507 --> 01:46:17,137I really did want you to kill me. save google translate
129201:46:18,094 --> 01:46:22,139But in case, the lastminute I changed my mind, save google translate
129301:46:22,974 --> 01:46:25,019I returned to your apartment. save google translate
129401:46:25,697 --> 01:46:28,869And I've been for firing pin on your gun save google translate
129501:46:31,086 --> 01:46:34,996In fact, I even brought another one foryou to use so you could finish me, save google translate
129601:46:35,779 --> 01:46:38,700if I had decided to go through with it. save google translate
129701:46:40,341 --> 01:46:43,957Unfortunately for you,my daughter is pregnant. save google translate
129801:46:44,685 --> 01:46:47,566And just before you pulled that trigger save google translate
129901:46:47,619 --> 01:46:51,768I realized how much I want to see the end of that story. save google translate
130001:46:51,873 --> 01:46:53,541You fuck can't do this to me. save google translate
130101:46:53,645 --> 01:46:54,960If you touch even a hair on my head, save google translate
130201:46:55,116 --> 01:46:56,695the cops are going to find those pictures. save google translate
130301:46:57,347 --> 01:46:59,389And they will know thatyou killed that couple. save google translate
130401:47:00,241 --> 01:47:03,477The contents of your safetydeposit box, Mr. Smith, save google translate
130501:47:06,733 --> 01:47:08,024have vanished. save google translate
130601:47:12,234 --> 01:47:14,102It hurts, doesn't it? save google translate
130701:47:15,243 --> 01:47:16,927No, please! save google translate
130801:47:41,694 --> 01:47:44,399Before I was thethumbprint killer, Mr. Smith, save google translate
130901:47:46,402 --> 01:47:48,298I killed a lot of people... save google translate
131001:47:48,994 --> 01:47:50,993in a lot of different ways. save google translate
131101:48:18,942 --> 01:48:20,714Thank you. save google translate
131201:48:24,260 --> 01:48:26,345Detective Atwood credited for trackingkiller in 'Hangman' case save google translate
131301:48:28,744 --> 01:48:30,829Hangman Killer case ends inmurder-suicide save google translate
131401:48:34,415 --> 01:48:37,376It says there that thethumbprint killer is a monster. save google translate
131501:48:39,398 --> 01:48:41,631Annoying you a little bit, youcan't take credit, doesn't it? save google translate
131601:48:42,675 --> 01:48:44,134No. save google translate
131701:48:44,968 --> 01:48:48,013Anyone who's good whatthey do wants credit. save google translate
131801:48:48,697 --> 01:48:50,738Since I'm not going to do it anymore, save google translate
131901:48:51,349 --> 01:48:54,693I'll let Mr. Smith have the credit. save google translate
132001:48:56,823 --> 01:48:59,169Don't kid yourself, Earl.You are going to kill again. save google translate
132101:48:59,692 --> 01:49:01,081No, I am not. save google translate
132201:49:02,210 --> 01:49:06,164I'm going back to tha AAmeetings and I will control it. save google translate
132301:49:16,212 --> 01:49:19,173But there is an answerI would like to have. save google translate
132401:49:23,345 --> 01:49:24,387Atwood? save google translate
132501:49:24,512 --> 01:49:26,390Why you are a cop? save google translate
132601:49:26,427 --> 01:49:27,891Who is this? save google translate
132701:49:28,476 --> 01:49:30,634You are rich, you have a good education, save google translate
132801:49:31,417 --> 01:49:33,335you could have gone into your father's business, save google translate
132901:49:33,419 --> 01:49:36,885instead you went outside all of thatand became successful on your own, why? save google translate
133001:49:37,450 --> 01:49:41,073If you want something from me then youhave to tell me who you are... save google translate
133101:49:41,110 --> 01:49:42,454...or I'm going to hang up. save google translate
133201:49:42,491 --> 01:49:45,369Did you think that yourhusband's killing was random? save google translate
133301:49:45,836 --> 01:49:48,704and I certainly didn'thave to give you Meeks. save google translate
133401:49:48,748 --> 01:49:50,459Mr. Bafford? save google translate
133501:49:51,268 --> 01:49:52,793What is the answer? save google translate
133601:49:53,267 --> 01:49:54,797You do not sound like you. save google translate
133701:49:56,351 --> 01:50:00,176Well, I have a little cold.Are you going to give me the answer? save google translate
133801:50:00,888 --> 01:50:02,434Where are you? save google translate
133901:50:02,478 --> 01:50:06,433I'll tell you if you can giveme the true answer to my question. save google translate
134001:50:18,338 --> 01:50:22,422My... My father was verydisappointed that I was born a girl. save google translate
134101:50:22,466 --> 01:50:24,161And he let me know it. save google translate
134201:50:25,768 --> 01:50:28,418I spent my whole lifetrying to prove him wrong. save google translate
134301:50:31,047 --> 01:50:32,297Thank you. save google translate
134401:50:32,981 --> 01:50:33,720Wait. save google translate
134501:50:33,763 --> 01:50:36,109You... you promised totell me where you are? save google translate
134601:50:36,511 --> 01:50:37,718Me? save google translate
134701:50:39,473 --> 01:50:41,599I am on top of a building. save google translate
134801:50:47,690 --> 01:50:49,623That wasn't Bafford. save google translate
134901:53:21,922 --> 01:53:23,051Jane! save google translate
135001:53:24,833 --> 01:53:25,875Jane! save google translate
135101:53:27,245 --> 01:53:28,454Wake up, wake up! save google translate
135201:53:36,435 --> 01:53:37,799I woke you up? save google translate
135301:53:38,564 --> 01:53:39,759It's okay. save google translate
135401:53:40,490 --> 01:53:41,365It's okay. save google translate
135501:53:44,056 --> 01:53:46,265I'm here. Go back to sleep. save google translate
135601:53:52,356 --> 01:53:55,734Why do you fight it so hard, Earl? save google translate
135701:53:56,421 --> 01:53:59,549God grant me the serenity to acceptthe things that I cannot change. save google translate
135801:53:59,823 --> 01:54:03,896Courage to change the things that I canand wisdom to know the difference. save google translate
135901:54:03,994 --> 01:54:08,063Living one day at a time,enjoying one moment at a time. save google translate
136001:54:08,729 --> 01:54:10,960Taking, as He did, this sinful world save google translate
136101:54:11,127 --> 01:54:12,420as it is, not as I would have it. save google translate
136201:54:13,526 --> 01:54:17,321Trusting that He will make all thingsright, If I surrender to His will, save google translate
136301:54:17,489 --> 01:54:19,929that I may be reasonablyhappy in this life save google translate