แปล Rob-the-Mob partที่ 1

คำแนะนำในการใช้งาน

- ให้แปลจากช่องด้านซ้าย(sub_eng) แล้วกรอกข้อมูลช่องขวา(sub_thai)

- การเซฟให้กดที่ปุ่มเซฟ หรือ enter ก้ได้

- แนะนำให้เปิดหนังแล้วแปลไปด้วย จะแปลรู้เรื่องกว่า

- ข้อความที่แปลจาก google translate เป็นapiจากgoogleทีนำมาใช้อีกทีการแปลอาจไม่สมบูรณ์ อาจจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม

- google translate จะล๊อกให้เลือกแปลจาก eng เป็น thai เท่านั้น ถ้าเป็นภาษาอื่นไม่จำเป็นต้องแปลก็ได้

- คำไหนที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้เว้นไว้ แอดมินจะทำการตรวจสอบให้อีกครั้งนึง

- เมื่อแปลครบ 100% จะหยุดให้แปลทันที แล้วจะทำการอัพเดทซับให้ทันที

<<<<< กลับไปหน้าแรก     ดูหนังเรื่องนี้NOTimeSub_EngSub_ThaiAction
100:02:30,560 --> 00:02:32,125Right there. save google translate
200:02:33,680 --> 00:02:35,439What, the liquor store? save google translate
300:02:35,440 --> 00:02:41,599No, the flower shop.Valentine's Day, baby. save google translate
400:02:41,600 --> 00:02:43,119Aw, sweetie. save google translate
500:02:43,120 --> 00:02:44,519- Guess what?- What? save google translate
600:02:44,520 --> 00:02:46,159I love you. save google translate
700:02:46,160 --> 00:02:48,039Why the fuck would you say...I told you! save google translate
800:02:48,040 --> 00:02:49,799- It's Valentine's Day.- I told you, that's bad luck. save google translate
900:02:49,800 --> 00:02:51,559Why do you always do that?I'm superstitious! save google translate
1000:02:51,560 --> 00:02:53,119- You know I'm fucking superstitious.- Sorry. save google translate
1100:02:53,120 --> 00:02:54,679- You look nice.- Really? save google translate
1200:02:54,680 --> 00:02:56,399- Yeah.- Like, what do you mean? save google translate
1300:02:56,400 --> 00:02:58,039- Like handsome. You look handsome.- Really? save google translate
1400:02:58,040 --> 00:02:59,446Yeah. save google translate
1500:03:01,400 --> 00:03:02,601Bye. save google translate
1600:03:21,960 --> 00:03:23,559May I help you? save google translate
1700:03:23,560 --> 00:03:25,599Uh, how much is a dozen roses? save google translate
1800:03:25,600 --> 00:03:27,439Twelve for fifteen. save google translate
1900:03:27,440 --> 00:03:29,519- Fifteen dollars a dozen?- Fifteen dollars a dozen. save google translate
2000:03:29,520 --> 00:03:31,079Can I get a dozen for twelve? save google translate
2100:03:31,080 --> 00:03:32,759No. You can have twelvefor fifteen, save google translate
2200:03:32,760 --> 00:03:34,719and I'll putthis pretty card in with it. save google translate
2300:03:34,720 --> 00:03:36,239Yeah. Give me a card. save google translate
2400:03:36,240 --> 00:03:37,919What do I write on the card? save google translate
2500:03:37,920 --> 00:03:40,319Give me all the cashin the cash register. save google translate
2600:03:40,320 --> 00:03:42,199Don't move!Don't move! save google translate
2700:03:42,200 --> 00:03:44,079Don't move, lady. save google translate
2800:03:44,080 --> 00:03:45,879Don't move, all right? Idon't want to hurt anyone. save google translate
2900:03:45,880 --> 00:03:47,359Open the cash register. save google translate
3000:03:47,360 --> 00:03:49,719Hurry up, come on.Is this all? save google translate
3100:03:49,720 --> 00:03:52,800It's Valentine's Day. What kind offucking business are you running here? save google translate
3200:03:59,800 --> 00:04:02,287Happy Valentine's Day, you fuck!' /> save google translate
3300:04:05,480 --> 00:04:07,999Oh, shit. save google translate
3400:04:08,000 --> 00:04:09,839You got me flowers! save google translate
3500:04:09,840 --> 00:04:11,121Fucking drive! save google translate
3600:04:18,240 --> 00:04:20,879Ms. De Toma, thisis your first offense. save google translate
3700:04:20,880 --> 00:04:22,839Because your brotheris a transit officer, save google translate
3800:04:22,840 --> 00:04:24,999I'm giving youthe minimum sentence,' /> save google translate
3900:04:25,000 --> 00:04:27,439- but if I ever see you in my courtroomagain...- Can I get a tissue? save google translate
4000:04:27,440 --> 00:04:29,479I promise you Iwill not be so lenient. save google translate
4100:04:29,480 --> 00:04:31,879Your sentence is three monthsat the Rose M. Singer... save google translate
4200:04:31,880 --> 00:04:33,519Don't fucking touch me. save google translate
4300:04:33,520 --> 00:04:35,119With one year probation. save google translate
4400:04:35,120 --> 00:04:37,399- Don't...- Quiet, please.- Quiet, please.' /> save google translate
4500:04:37,400 --> 00:04:39,519- I am quiet!- Mr. Uva... quiet! save google translate
4600:04:39,520 --> 00:04:41,279- I am!- Mr. Uva... save google translate
4700:04:41,280 --> 00:04:43,079This is your second time here. save google translate
4800:04:43,080 --> 00:04:45,279Excuse me, Your Honor,can I approach the bench? save google translate
4900:04:45,280 --> 00:04:46,719Quiet! save google translate
5000:04:46,720 --> 00:04:48,719Can I talk to you for a second? save google translate
5100:04:48,720 --> 00:04:50,159I would like a new lawyer. save google translate
5200:04:50,160 --> 00:04:51,639Tommy, can we talk for a second? save google translate
5300:04:51,640 --> 00:04:53,639With no possibility of probation. save google translate
5400:04:53,640 --> 00:04:58,039Please...Baby! Baby! save google translate
5500:04:58,040 --> 00:05:00,199Get them out of here!Get them both out of my... save google translate
5600:05:00,200 --> 00:05:02,759Get the fuck off of her,you fucking asshole! save google translate
5700:05:05,040 --> 00:05:07,083- Fuck you!- You fucking happy now? save google translate
5800:05:12,320 --> 00:05:14,359Hello, my name is Robert, save google translate
5900:05:14,360 --> 00:05:16,839and I'm calling from the LuxEt Veritas Collection Agency. save google translate
6000:05:21,960 --> 00:05:23,639Mrs. Demarest?How are you doing? save google translate
6100:05:23,640 --> 00:05:25,919You feeling better? save google translate
6200:05:25,920 --> 00:05:27,439Oh, your dog's sick? save google translate
6300:05:27,440 --> 00:05:29,319Oh, that's too bad. save google translate
6400:05:29,320 --> 00:05:31,079Yeah, fleas are the worst.Listen... save google translate
6500:05:31,080 --> 00:05:33,079are you readyto make some payments? save google translate
6600:05:33,080 --> 00:05:35,239Hey! save google translate
6700:05:35,240 --> 00:05:37,719Lady, I don't give a rat's assabout your dog, all right?' /> save google translate
6800:05:37,720 --> 00:05:41,159Either you make your payments, orI'm going to garnish your wages' /> save google translate
6900:05:41,160 --> 00:05:43,879and you'll be so broke you'llhave to eat your fucking dog. save google translate
7000:05:43,880 --> 00:05:47,399Oh, you found the check?Oh, miracles happen. save google translate
7100:05:47,400 --> 00:05:49,279Thank you for your business. save google translate
7200:05:49,280 --> 00:05:50,999Good morning. save google translate
7300:05:51,000 --> 00:05:54,079Hey, Rosie, good morning.I love your style. save google translate
7400:05:54,080 --> 00:05:55,719- Thank you.- And I think you've got a real future here. save google translate
7500:05:55,720 --> 00:05:58,039- Yeah?- Can I just make one comment? save google translate
7600:05:58,040 --> 00:06:00,999Okay, I know. The F-bomb,shouldn't have thrown it. save google translate
7700:06:01,000 --> 00:06:02,679- That, too.- Yeah. save google translate
7800:06:02,680 --> 00:06:04,399But I think... I'd likeyou to try to think save google translate
7900:06:04,400 --> 00:06:06,479of these people as your friend. save google translate
8000:06:06,480 --> 00:06:07,999- Okay.- All right? save google translate
8100:06:08,000 --> 00:06:10,519"A positive spin will always win." save google translate
8200:06:10,520 --> 00:06:13,599Oh, my goodness, look at you. save google translate
8300:06:13,600 --> 00:06:14,799Um, Mr. Lovell? save google translate
8400:06:14,800 --> 00:06:16,559Oh, yeah... save google translate
8500:06:16,560 --> 00:06:18,759Sorry. My boyfriend Tommy,he's been away. save google translate
8600:06:18,760 --> 00:06:21,119- I know that one.- Yeah... save google translate
8700:06:21,120 --> 00:06:24,403He's a real hard workerand he really needs a job.' /> save google translate
8800:06:25,960 --> 00:06:27,959Because he wants to do the spin. save google translate
8900:06:27,960 --> 00:06:29,559- Positive spin.- Positive spin. save google translate
9000:06:29,560 --> 00:06:30,999Is he willing to advance his pants? save google translate
9100:06:31,000 --> 00:06:32,879I am! save google translate
9200:06:32,880 --> 00:06:34,879Then I might just give hima second chance. save google translate
9300:06:34,880 --> 00:06:36,919Oh, look it!Who are you? save google translate
9400:06:36,920 --> 00:06:39,487Mr. Lovell, what are you,a poet and a dancer, too? save google translate
9500:06:42,120 --> 00:06:45,130You know, I know Ihad some money in here. save google translate
9600:06:48,240 --> 00:06:50,479I had some moneyin here, sir. Is it... save google translate
9700:06:50,480 --> 00:06:52,199Look, I don't expectto get my money back, save google translate
9800:06:52,200 --> 00:06:55,165but could I get a bus pass please? save google translate
9900:07:19,080 --> 00:07:22,519Wow! Oh, my God! save google translate
10000:07:22,520 --> 00:07:24,599- Oh, my God!- Yeah, baby! save google translate
10100:07:24,600 --> 00:07:27,639- Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God.- Yeah, baby. Yeah, baby. save google translate
10200:07:30,880 --> 00:07:32,719You miss me, baby? save google translate
10300:07:32,720 --> 00:07:34,239- You know I did.- How much? save google translate
10400:07:34,240 --> 00:07:35,919- A lot.- A lot a lot? save google translate
10500:07:35,920 --> 00:07:37,919Mm-hmm... save google translate
10600:07:37,920 --> 00:07:39,159But you were bad though. save google translate
10700:07:39,160 --> 00:07:40,719With other boys, right? save google translate
10800:07:40,720 --> 00:07:43,119Yeah, right.You know it's only you. save google translate
10900:07:43,120 --> 00:07:44,759- Come on, you can tell me.- No. save google translate
11000:07:44,760 --> 00:07:46,159Don't ever fucking tell me. save google translate
11100:07:46,160 --> 00:07:47,359- Zero.- I don't want to know. save google translate
11200:07:47,360 --> 00:07:48,919Always.Come on. save google translate
11300:07:48,920 --> 00:07:51,719Listen... save google translate
11400:07:51,720 --> 00:07:53,919I'm clean. save google translate
11500:07:53,920 --> 00:07:56,327And, you know,I want a fresh start. save google translate
11600:07:57,880 --> 00:08:00,039Yeah, me too. We got tocool it with that shit. save google translate
11700:08:00,040 --> 00:08:01,519- Yeah.- Fresh start. save google translate
11800:08:01,520 --> 00:08:04,079- We got a brand new life.- Yeah. save google translate
11900:08:04,080 --> 00:08:05,959- We're getting old.- No. save google translate
12000:08:05,960 --> 00:08:06,959Yeah. I mean kind of. save google translate
12100:08:06,960 --> 00:08:08,919I got a job. save google translate
12200:08:08,920 --> 00:08:10,919- You did? Really?- Mm-hmm. save google translate
12300:08:10,920 --> 00:08:12,399What are you doing? save google translate
12400:08:12,400 --> 00:08:14,919I'm working at a collection agency. save google translate
12500:08:14,920 --> 00:08:17,359- That's very exciting.- Yeah. save google translate
12600:08:17,360 --> 00:08:20,919Hey, and if you want,I can talk to my boss. save google translate
12700:08:20,920 --> 00:08:23,559His nameis Mr. Lovell, save google translate
12800:08:23,560 --> 00:08:26,599and he's real sweet, you know? save google translate
12900:08:26,600 --> 00:08:28,639I don't really think that's for me. save google translate
13000:08:28,640 --> 00:08:30,159No, baby. No. save google translate
13100:08:30,160 --> 00:08:31,759Well, why don't you think about it? save google translate
13200:08:31,760 --> 00:08:33,119Well, I can think about it. save google translate
13300:08:33,120 --> 00:08:34,679I mean, I thought about it. save google translate
13400:08:34,680 --> 00:08:36,839- And?- I don't think it's for me. save google translate
13500:08:36,840 --> 00:08:39,999Ten years ago,I was in your very shoes. save google translate
13600:08:40,000 --> 00:08:42,439Fresh off a stintand looking for a new start. save google translate
13700:08:42,440 --> 00:08:44,039Wait, you did time? save google translate
13800:08:44,040 --> 00:08:45,999Seven months at Otisville. save google translate
13900:08:46,000 --> 00:08:48,519It was actually oneof my better business ideas. save google translate
14000:08:48,520 --> 00:08:51,279What I'd do was I would sendout these fake invoices save google translate
14100:08:51,280 --> 00:08:53,919to all the big companies, and ifit was under a thousand bucks, save google translate
14200:08:53,920 --> 00:08:55,719they wouldn't check them out. save google translate
14300:08:55,720 --> 00:08:58,479I netted 800 grand untilUncle Sam caught me. save google translate
14400:08:58,480 --> 00:08:59,719- That's genius.- Thank you. save google translate
14500:08:59,720 --> 00:09:01,719I feel small-time. save google translate
14600:09:01,720 --> 00:09:04,279But what I realized after Ipaid my debt to society... save google translate
14700:09:04,280 --> 00:09:07,319- You can't vote anymore.- One. save google translate
14800:09:07,320 --> 00:09:11,959Is that everyonedeserves a second chance. save google translate
14900:09:11,960 --> 00:09:13,959You know, I always say that. save google translate
15000:09:13,960 --> 00:09:15,839Yeah. That's why I hireex-cons, like Rabies over here. save google translate
15100:09:15,840 --> 00:09:17,319Hey, meet Tommy.New guy. save google translate
15200:09:17,320 --> 00:09:19,399Hey, what's up, man? save google translate
15300:09:19,400 --> 00:09:22,519Sex offender,but actually a nice guy. save google translate
15400:09:22,520 --> 00:09:24,559So youonly hire ex-cons? save google translate
15500:09:24,560 --> 00:09:27,799Well, I hire people who havebeen abandoned by society. save google translate
15600:09:27,800 --> 00:09:29,879- Yeah.- By everyone but me. save google translate
15700:09:29,880 --> 00:09:32,039- Yeah.- There's nothing to be ashamed of. save google translate
15800:09:32,040 --> 00:09:33,359Yeah, I'm not ashamed. save google translate
15900:09:33,360 --> 00:09:35,079Oh, say it again. save google translate
16000:09:35,080 --> 00:09:38,204- Say... I'm not ashamed.- Yes, say it again. save google translate
16100:09:39,280 --> 00:09:41,119- I'm not ashamed.- Louder. save google translate
16200:09:41,120 --> 00:09:42,199I'm not ashamed. save google translate
16300:09:42,200 --> 00:09:43,606Yes! save google translate
16400:09:46,480 --> 00:09:48,959I'm so proud of you. save google translate
16500:09:48,960 --> 00:09:50,366Welcome back. save google translate
16600:10:08,240 --> 00:10:09,359Oh, my God! save google translate
16700:10:09,360 --> 00:10:11,319My name is Tommy. save google translate
16800:10:11,320 --> 00:10:13,879I'm calling from the Lux EtVeritas Collection Agency. save google translate
16900:10:13,880 --> 00:10:16,199I'm sitting here, not so thrilled, save google translate
17000:10:16,200 --> 00:10:18,721because you owe me $4500.What do you know about that? save google translate
17100:10:49,000 --> 00:10:50,719Rich people, you know what they do. save google translate
17200:10:50,720 --> 00:10:52,639They pay lobbyiststo write the fucking laws. save google translate
17300:10:52,640 --> 00:10:54,879Let's...Hey, let's cross. save google translate
17400:10:54,880 --> 00:10:56,919Why? save google translate
17500:10:56,920 --> 00:10:58,839What, for them? save google translate
17600:10:58,840 --> 00:11:01,039Tommy, in this neighborhoodyou give those guys space. save google translate
17700:11:01,040 --> 00:11:02,439Arguing that Gottiwas responsible... save google translate
17800:11:02,440 --> 00:11:04,399for other murders as well... save google translate
17900:11:04,400 --> 00:11:06,359Bunch of greasy old guyscoasting on their reputations. save google translate
18000:11:06,360 --> 00:11:09,599Bullshit. They used to fuckwith my father every day. save google translate
18100:11:09,600 --> 00:11:11,479They would humiliate him save google translate
18200:11:11,480 --> 00:11:13,799because he borrowed moneyto start his flower shop. save google translate
18300:11:13,800 --> 00:11:17,599They were all fucking rats.Even before RICO. save google translate
18400:11:17,600 --> 00:11:20,439Who's RICO? save google translate
18500:11:20,440 --> 00:11:23,610If you see it, then you will...? save google translate
18600:11:25,240 --> 00:11:27,439- Live it!- You will...? save google translate
18700:11:27,440 --> 00:11:29,199- Buy it!- Be it. save google translate
18800:11:29,200 --> 00:11:31,519Be it! I was going to say it. save google translate
18900:11:31,520 --> 00:11:35,519If you see it, you will be it! save google translate
19000:11:35,520 --> 00:11:39,399- If you see it, you will be it! Yes!- Be it! save google translate
19100:11:39,400 --> 00:11:41,959Yeah, look at that. save google translate
19200:11:41,960 --> 00:11:44,159Little miss pretty pantsin the front row. save google translate
19300:11:44,160 --> 00:11:45,559Are you calling me?Yes, hello. save google translate
19400:11:45,560 --> 00:11:46,879- How you feeling?- Good. save google translate
19500:11:46,880 --> 00:11:48,159What you got going on? save google translate
19600:11:48,160 --> 00:11:49,359I'm ready to believe it. save google translate
19700:11:49,360 --> 00:11:50,719Believe it! save google translate
19800:11:50,720 --> 00:11:51,999- Achieve it!- Achieve it! save google translate
19900:11:52,000 --> 00:11:53,239Succeed it. save google translate
20000:11:53,240 --> 00:11:54,919All right, take Tommy. save google translate
20100:11:54,920 --> 00:11:56,559Tommy baby, how you're feeling. save google translate
20200:11:56,560 --> 00:11:57,409Where's Tommy? save google translate
20300:12:24,320 --> 00:12:25,959Hello? save google translate
20400:12:25,960 --> 00:12:27,446Yeah, I'll be right there.' /> save google translate
20500:12:33,280 --> 00:12:36,519- Tommy.- Hey, Bobby. save google translate
20600:12:36,520 --> 00:12:38,999- Hey.- How you doing? save google translate
20700:12:39,000 --> 00:12:41,159- Hey, it's good to see you.- Good to see you. save google translate
20800:12:41,160 --> 00:12:43,359- You look good.- Yeah, you too. save google translate
20900:12:43,360 --> 00:12:45,519You look real good. save google translate
21000:12:45,520 --> 00:12:47,279Actually, how-how longyou been out? save google translate
21100:12:47,280 --> 00:12:49,999A little bit now.Like a month, you know. save google translate
21200:12:50,000 --> 00:12:51,439I'm just...I'm getting organized. save google translate
21300:12:51,440 --> 00:12:55,479So was ita h-hard time, or...? save google translate
21400:12:55,480 --> 00:12:58,759- No time is easy time.- Yeah, sure. save google translate
21500:12:58,760 --> 00:13:04,039Hey, so is Mom around? save google translate
21600:13:04,040 --> 00:13:05,599Uh, nah... save google translate
21700:13:05,600 --> 00:13:07,359- She's not here?- Mm-mm. save google translate
21800:13:07,360 --> 00:13:10,119All right, becauseI wanted to talk to her. save google translate
21900:13:10,120 --> 00:13:12,759All right, you'll tell herI stopped by, right? save google translate
22000:13:12,760 --> 00:13:15,079- Yeah, sure I'll do that.- Look at this, I've still got it. save google translate
22100:13:15,080 --> 00:13:18,919Hey, you know what? So I movingin with my girlfriend, Rosie. save google translate
22200:13:18,920 --> 00:13:20,999- That's good.- I really want you guys to meet. save google translate
22300:13:21,000 --> 00:13:22,959I was figuring that, you know... save google translate
22400:13:22,960 --> 00:13:25,559I thought that maybe the threeof us could get a beer. save google translate
22500:13:25,560 --> 00:13:27,759Okay, yeah. Well, you know,not now you know. save google translate
22600:13:27,760 --> 00:13:30,319- It's just been crazy, crazy busy.- Crazy busy, yeah... save google translate
22700:13:30,320 --> 00:13:33,319- Crazy, crazy busy.- Crazy. save google translate
22800:13:33,320 --> 00:13:35,319Yeah, well I didn't meanlike right now. save google translate
22900:13:35,320 --> 00:13:37,319- No, sure.- You know, when you're free. save google translate
23000:13:37,320 --> 00:13:39,719Yeah.Yeah, maybe. save google translate
23100:13:39,720 --> 00:13:41,839- Oh, Jesus.- What? save google translate
23200:13:41,840 --> 00:13:43,439I haven't seenthis picture in so long. save google translate
23300:13:43,440 --> 00:13:45,439Oh, yeah. save google translate
23400:13:45,440 --> 00:13:47,520- Oh, yeah...- Look at that. You remember that? save google translate
23500:13:49,360 --> 00:13:54,239Yeah, yeah... save google translate
23600:13:54,240 --> 00:13:57,039Well, you know, things change. save google translate
23700:13:57,040 --> 00:14:00,079You know, Bobby, I was thinking... save google translate
23800:14:00,080 --> 00:14:02,039You know, maybe I could come back. save google translate
23900:14:02,040 --> 00:14:05,799- Yeah?- We could turn this into something, you know? save google translate
24000:14:05,800 --> 00:14:07,719We could get it makingsome money, I think. save google translate
24100:14:07,720 --> 00:14:09,719You know, with some help. save google translate
24200:14:09,720 --> 00:14:12,199You know, I mean... yeah, Icould talk to Ma, you know. save google translate
24300:14:12,200 --> 00:14:14,079Would you talk to her? save google translate
24400:14:14,080 --> 00:14:15,799I mean, I can't make anypromises, but you know... save google translate
24500:14:15,800 --> 00:14:17,679- That'd be amazing if you could talk...- Bobby? save google translate
24600:14:17,680 --> 00:14:19,839I need you to recut theseand add some more... save google translate
24700:14:19,840 --> 00:14:22,479- Hey, Ma.- pink to them, please. save google translate
24800:14:22,480 --> 00:14:24,489And I need some help in the back. save google translate
24900:14:25,640 --> 00:14:27,799Hey... Ma, seriously? save google translate
25000:14:27,800 --> 00:14:29,411You're not evengoing to say hello? save google translate
25100:14:35,640 --> 00:14:38,047Yeah. Hello. save google translate
25200:14:39,320 --> 00:14:40,919What do you need? Money? save google translate
25300:14:40,920 --> 00:14:44,999No, I... I don'tneed anything. I just... save google translate
25400:14:45,000 --> 00:14:48,919When do we see you, huh, Tommy? save google translate
25500:14:48,920 --> 00:14:51,239Either you need bailor you're in trouble. save google translate
25600:14:51,240 --> 00:14:52,839Come on, Ma.Stop it. save google translate
25700:14:52,840 --> 00:14:54,919You come aroundonly when you need things save google translate
25800:14:54,920 --> 00:14:57,559and then you leave, and you goon again, and it's bye-bye. save google translate
25900:14:57,560 --> 00:14:59,719And then I'm stuck hereevery night wondering save google translate
26000:14:59,720 --> 00:15:01,839if the next time I see you,I'm burying you. save google translate
26100:15:01,840 --> 00:15:04,079Don't say that. save google translate
26200:15:04,080 --> 00:15:06,479All right? I just... Things aregoing to be different, all right? save google translate
26300:15:06,480 --> 00:15:08,239I'm doing better.I'm picking up the pieces. save google translate
26400:15:08,240 --> 00:15:10,759- Go.- Ma? save google translate
26500:15:10,760 --> 00:15:12,644- Bobby, go back to work.- Okay. save google translate
26600:15:22,360 --> 00:15:25,519You know next week, maybe wecould grab that beer. Yeah? save google translate
26700:15:25,520 --> 00:15:29,879- Yeah. Yeah. I want to do that, you know.- Okay. save google translate
26800:15:29,880 --> 00:15:32,439You know, I want youto meet Rosie. save google translate
26900:15:32,440 --> 00:15:33,971Yeah, Rosie. Yeah. save google translate
27000:15:40,840 --> 00:15:44,359We can start your paymentsat 25 a month. save google translate
27100:15:44,360 --> 00:15:46,479Yeah. You're welcome. save google translate
27200:15:46,480 --> 00:15:48,719You're dealingwith a bureaucracy, right.' /> save google translate
27300:15:48,720 --> 00:15:50,959So you got to thinklike a bureaucrat. save google translate
27400:15:50,960 --> 00:15:52,879I'm going to tell you what to do.You listening to me?' /> save google translate
27500:15:52,880 --> 00:15:54,159You fill out the slip. save google translate
27600:15:54,160 --> 00:15:55,879Right? You send it in. save google translate
27700:15:55,880 --> 00:15:57,719But you don't putany money inside, right? save google translate
27800:15:57,720 --> 00:16:00,159Then you call, and you raise hell. save google translate
27900:16:00,160 --> 00:16:02,559"Yeah, I paid you. I paid you.Don't you have the slip?" save google translate
28000:16:02,560 --> 00:16:04,959And they say, "Yes, we havethe slip but we don't..." save google translate
28100:16:04,960 --> 00:16:07,039And then you say,"Well, you lost my check!" save google translate
28200:16:07,040 --> 00:16:10,039I'm telling you, it's goingto buy you like six months.' /> save google translate
28300:16:10,040 --> 00:16:11,002I'm serious.' /> save google translate
28400:16:12,040 --> 00:16:14,049Positive thinking! save google translate
28500:16:53,040 --> 00:16:55,679I can't believe howold Bobby Pills got.' /> save google translate
28600:16:55,680 --> 00:16:58,399And he just walks in with thehoundstooth jacket and I'm like Jesus! save google translate
28700:16:58,400 --> 00:17:00,799That's not Bobby Pills, that's Tony.That's Tony Caruso. save google translate
28800:17:00,800 --> 00:17:03,079- That's Tony Caruso..- Yeah, Tony's the snake.' /> save google translate
28900:17:03,080 --> 00:17:05,719He's always changing it. That'swhy he got the nickname Slippery. save google translate
29000:17:05,720 --> 00:17:07,919- They couldn't find him, ever.- Right. save google translate
29100:17:07,920 --> 00:17:10,319When they'd finally tag him,he'd have the perfect alibi.' /> save google translate
29200:17:10,320 --> 00:17:12,679His wife got on the standand said, save google translate
29300:17:12,680 --> 00:17:14,839"Yeah, Tony couldn't havewhacked Jimmy' /> save google translate
29400:17:14,840 --> 00:17:16,839"because every Friday night,Tony's with his mistress."' /> save google translate
29500:17:16,840 --> 00:17:19,159- And his wife said it?- His wife told them that, yeah. save google translate
29600:17:19,160 --> 00:17:22,999All right, I'm goingto go back up.' /> save google translate
29700:17:23,000 --> 00:17:26,559That man.John Gotti. save google translate
29800:17:26,560 --> 00:17:30,479I do what he says, when he says. save google translate
29900:17:30,480 --> 00:17:34,039He tells me to jump, I jump. save google translate
30000:17:34,040 --> 00:17:37,599It's always been that way.He's the boss.' /> save google translate
30100:17:37,600 --> 00:17:41,399Now, by boss you mean... save google translate
30200:17:41,400 --> 00:17:45,039The Skipper, the Chief,the Capo-regime. save google translate
30300:17:45,040 --> 00:17:46,879He's the bossof the Gambino Family.' /> save google translate
30400:17:46,880 --> 00:17:48,759And he told me to take care of it. save google translate
30500:17:48,760 --> 00:17:50,519Take care of it? save google translate
30600:17:50,520 --> 00:17:53,839To whack. Ice him. Smoke him.Get rid of him. save google translate
30700:17:53,840 --> 00:17:56,319Kill him. save google translate
30800:17:56,320 --> 00:17:59,519Can you talk to meabout the night of August 20th? save google translate
30900:17:59,520 --> 00:18:01,399We was at a sitdownat the Pizalo Club save google translate
31000:18:01,400 --> 00:18:03,239over on Union Avenue. save google translate
31100:18:03,240 --> 00:18:06,999That's the Mafia Social Clubat 140 Union Avenue? save google translate
31200:18:07,000 --> 00:18:08,959Objection, Your Honor. save google translate
31300:18:08,960 --> 00:18:11,919Move to strike the word'Mafia' from the record.' /> save google translate
31400:18:11,920 --> 00:18:13,719There is no such thing as a Mafia. save google translate
31500:18:13,720 --> 00:18:16,439It is justan ugly ethnic stereotype. save google translate
31600:18:16,440 --> 00:18:18,799Sustained. save google translate
31700:18:18,800 --> 00:18:21,279So at this socialclub, you had your gun with you? save google translate
31800:18:21,280 --> 00:18:23,919No. No guns in the club.It's against the rules... save google translate
31900:18:23,920 --> 00:18:27,408Guns and wiseguys is a bad mix. save google translate
32000:18:45,080 --> 00:18:47,399You'll love the ocean view. save google translate
32100:18:47,400 --> 00:18:50,559And you're going to have to putdown some big credit, too.' /> save google translate
32200:18:50,560 --> 00:18:54,559Like your life.Don't fuck with me. save google translate
32300:18:54,560 --> 00:18:55,921All right. Later. save google translate
32400:18:57,640 --> 00:18:59,679Uh, is this the library? save google translate
32500:18:59,680 --> 00:19:01,359It's a private club. save google translate
32600:19:01,360 --> 00:19:02,759Is there a library on this block? save google translate
32700:19:02,760 --> 00:19:03,959This is 140, right? save google translate
32800:19:03,960 --> 00:19:05,239140 Union? save google translate
32900:19:05,240 --> 00:19:06,759Get the fuck out of here. save google translate
33000:19:06,760 --> 00:19:09,759Okay. All right.All right. save google translate
33100:19:09,760 --> 00:19:13,319You think I can get a drink?You have Campari? save google translate
33200:19:13,320 --> 00:19:15,039Go on, get the fuck out of here! save google translate
33300:19:15,040 --> 00:19:16,960Okay, I'm goingto get the fuck out of here. save google translate
33400:19:18,680 --> 00:19:20,484Fucking jerk off. save google translate
33500:19:23,040 --> 00:19:24,719Hey, baby. save google translate
33600:19:24,720 --> 00:19:26,159Hello, you don't just walkout of your job save google translate
33700:19:26,160 --> 00:19:27,559whenever you feel like it. save google translate
33800:19:27,560 --> 00:19:28,959"Rosie, do you need help?" save google translate
33900:19:28,960 --> 00:19:31,519- Can I help you, baby?- No. save google translate
34000:19:31,520 --> 00:19:34,879- Did you get peanut butter?- Yeah. save google translate
34100:19:34,880 --> 00:19:37,799- Where were you?- I went to one of those social clubs. save google translate
34200:19:37,800 --> 00:19:39,639Like a mafia social club? save google translate
34300:19:39,640 --> 00:19:41,679Yeah, the Italian social clubout on Union Avenue. save google translate
34400:19:41,680 --> 00:19:44,879I was curious, you know.So I walked in. save google translate
34500:19:44,880 --> 00:19:46,479You know whatwas going on in there? save google translate
34600:19:46,480 --> 00:19:48,159- No.- Nothing. save google translate
34700:19:48,160 --> 00:19:49,919Nothing was going on.Absolutely nothing. save google translate
34800:19:49,920 --> 00:19:51,959A bunch of old guys playing cards. save google translate
34900:19:51,960 --> 00:19:54,319You know, there's no gunsallowed in those clubs. save google translate
35000:19:54,320 --> 00:19:55,519Did you know that? save google translate
35100:19:55,520 --> 00:19:56,999- Oh, yeah?- Yeah. save google translate
35200:19:57,000 --> 00:19:58,119Where did you hear that? save google translate
35300:19:58,120 --> 00:20:00,039At the Gotti trial. save google translate
35400:20:00,040 --> 00:20:02,799- You went to the Gotti trial?- Yeah. save google translate
35500:20:02,800 --> 00:20:05,239- When?- Before the social club. save google translate
35600:20:05,240 --> 00:20:07,719Now you're, like... Nowyou're freaking me out. save google translate
35700:20:07,720 --> 00:20:09,799What are you,like a fucking groupie? save google translate
35800:20:09,800 --> 00:20:11,119You know Sammy the Bull? save google translate
35900:20:11,120 --> 00:20:12,599No, I don't know Sammy.' /> save google translate
36000:20:12,600 --> 00:20:14,319You know Sammy the Bull. save google translate
36100:20:14,320 --> 00:20:16,359Well, I saw Sammy the Bulltoday, on trial. save google translate
36200:20:16,360 --> 00:20:18,959- He was giving his testimony, right?- Sure. save google translate
36300:20:18,960 --> 00:20:23,519And he said that. He said,"Wiseguys and guns is a bad mix. save google translate
36400:20:23,520 --> 00:20:25,319"No guns allowedin the club." save google translate
36500:20:25,320 --> 00:20:27,159Yeah, because they'reactually social clubs, save google translate
36600:20:27,160 --> 00:20:28,999like they hang outlike they're normal people. save google translate
36700:20:29,000 --> 00:20:30,959Yeah, right. Likethey're normal people. save google translate
36800:20:30,960 --> 00:20:33,719They're not doing anything.I got to thinking, baby like... save google translate
36900:20:33,720 --> 00:20:37,519when I walked in there, I mean,wiseguys, they got cash. save google translate
37000:20:37,520 --> 00:20:39,719- I mean, a lot of fucking cash, right?- Yeah. save google translate
37100:20:39,720 --> 00:20:43,439I could clean them out.I mean, like, clean them out. save google translate
37200:20:43,440 --> 00:20:45,079- No, no, no.- What? save google translate
37300:20:45,080 --> 00:20:46,799- You're not serious, are you?- What? save google translate
37400:20:46,800 --> 00:20:48,799Please don't tell meyou're fucking serious. save google translate
37500:20:48,800 --> 00:20:50,799I'm just saying it's easy money.I'm just saying, baby. save google translate
37600:20:50,800 --> 00:20:53,479Give me all your money! Giveme all your fucking money! save google translate
37700:20:53,480 --> 00:20:54,919Give me all your money!Give... save google translate
37800:20:57,640 --> 00:21:01,479A spokesman from MayorDenkins office denied all allegations. save google translate
37900:21:01,480 --> 00:21:04,279In Manhattan, a grand juryhas rejected an indictment save google translate
38000:21:04,280 --> 00:21:07,399against reputed crime familyboss Alfonse Fiorello, save google translate
38100:21:07,400 --> 00:21:09,319citing lack of credible evidence. save google translate
38200:21:09,320 --> 00:21:12,159The reclusive Fiorellohas long been thought save google translate
38300:21:12,160 --> 00:21:16,039to be behind the assassination of Gambinofamily associate Anthony "Clams" Opstrepo save google translate
38400:21:16,040 --> 00:21:18,119an incident that sparkedan inter-family war save google translate
38500:21:18,120 --> 00:21:20,439which resulted in the murderof Robert Fiorello, save google translate
38600:21:20,440 --> 00:21:22,359he only son of the alleged boss. save google translate
38700:21:22,360 --> 00:21:24,399The FBI has long soughtto prove that Fiorello, save google translate
38800:21:24,400 --> 00:21:26,759a Brooklyn-based ownerof a food importing business, save google translate
38900:21:26,760 --> 00:21:29,119is, in fact, the head of thenotorious Vazallo crime family, save google translate
39000:21:29,120 --> 00:21:32,079but the Feds have been consistentlythwarted by the shroud save google translate
39100:21:32,080 --> 00:21:33,959that surrounds Fiorello. save google translate
39200:21:33,960 --> 00:21:36,199Daryl Strawberrywill be returning to train save google translate
39300:21:36,200 --> 00:21:38,839for the first time sinceexchanging his Mets uniform save google translate
39400:21:38,840 --> 00:21:40,280for Dodger blue. save google translate
39500:21:41,560 --> 00:21:46,839Marissa. Hey,miss pussy. save google translate
39600:21:46,840 --> 00:21:48,639- Now this is for Tommy.- Okay. save google translate
39700:21:48,640 --> 00:21:50,639And this is for my biggest earner. save google translate
39800:21:50,640 --> 00:21:53,119That's me!Thank you. save google translate
39900:21:53,120 --> 00:21:55,004Rabitz... save google translate
40000:22:54,720 --> 00:22:56,319We're going to haveto sell your car. save google translate
40100:22:56,320 --> 00:22:58,399My father gave me that car. save google translate
40200:22:58,400 --> 00:23:00,639I am not selling the car. save google translate
40300:23:00,640 --> 00:23:02,479Well, then we're going to haveto go back to your mother's... save google translate
40400:23:02,480 --> 00:23:04,239I am not going backto my mother's! save google translate
40500:23:04,240 --> 00:23:06,159Well, then we're goingto have to go to plan B. save google translate
40600:23:06,160 --> 00:23:07,799Okay, what's plan B? save google translate
40700:23:07,800 --> 00:23:10,606- Plan B, baby.- Yes. Tell me. save google translate
40800:23:12,400 --> 00:23:13,559Listen, just hear me out. save google translate
40900:23:13,560 --> 00:23:17,119Oh, no!No. No. save google translate
41000:23:17,120 --> 00:23:20,199Honey, listen, they're criminals. save google translate
41100:23:20,200 --> 00:23:22,199They're not goingto call the cops. save google translate
41200:23:22,200 --> 00:23:23,999And the cops aren'tgoing to fucking care save google translate
41300:23:24,000 --> 00:23:26,999if we rip offsome fucking wiseguys. save google translate
41400:23:27,000 --> 00:23:29,879Look, we get in the car, save google translate
41500:23:29,880 --> 00:23:31,559you drive me to theend of this corner, save google translate
41600:23:31,560 --> 00:23:34,199I run in, fiveminutes, and then bam! save google translate
41700:23:34,200 --> 00:23:36,839- We're outta there.- What happens if you go to jail? save google translate
41800:23:36,840 --> 00:23:39,039What do you mean? What areyou talking about jail? save google translate
41900:23:39,040 --> 00:23:42,159Who's going to jail? Who's going to jail?I'm not going to jail. save google translate
42000:23:42,160 --> 00:23:44,519- Okay.- That's why this is good. save google translate
42100:23:44,520 --> 00:23:47,319All we need is a grand,maybe 1500 bucks, save google translate
42200:23:47,320 --> 00:23:48,999and then we're over this hump save google translate
42300:23:49,000 --> 00:23:50,639and then we can go backto business as usual. save google translate
42400:23:50,640 --> 00:23:52,879What happens if you get hurt? save google translate
42500:23:52,880 --> 00:23:54,999No one is getting hurt. save google translate
42600:23:55,000 --> 00:23:56,999Nobody is going to get hurt, baby. save google translate
42700:23:57,000 --> 00:24:01,599Hey, if you've got a better idea, save google translate
42800:24:01,600 --> 00:24:04,199don't be quiet. save google translate
42900:24:04,200 --> 00:24:05,599- I don't.- Look. save google translate
43000:24:05,600 --> 00:24:08,239All you got to do is drive. save google translate
43100:24:08,240 --> 00:24:09,599That's all you got to do. save google translate
43200:24:09,600 --> 00:24:11,325No one is going to get hurt. save google translate
43300:24:13,960 --> 00:24:16,322- Okay.- Yeah? save google translate
43400:24:17,440 --> 00:24:18,679- All right.- Just relax. save google translate
43500:24:18,680 --> 00:24:20,879I been working on this. save google translate
43600:24:20,880 --> 00:24:23,241I said I'll think about it.I'm not saying yes, though. save google translate
43700:24:24,520 --> 00:24:26,999What the fuck is that? save google translate
43800:24:27,000 --> 00:24:28,439Whoa, what? save google translate
43900:24:28,440 --> 00:24:31,439What is that?Oh, my God! save google translate
44000:24:31,440 --> 00:24:32,799What? It's an eggplant. save google translate
44100:24:32,800 --> 00:24:34,999No, next to the eggplant! save google translate
44200:24:35,000 --> 00:24:36,839Oh, shit, I'm sorry. save google translate
44300:24:36,840 --> 00:24:38,199- I forgot I had this in there.- What is that? save google translate
44400:24:38,200 --> 00:24:39,919- It's... listen.- Oh, my God! save google translate
44500:24:39,920 --> 00:24:41,359Overwhelming force. save google translate
44600:24:41,360 --> 00:24:42,839If it worksfor the U.S. Army, save google translate
44700:24:42,840 --> 00:24:44,239it's going to fucking work for us. save google translate
44800:24:44,240 --> 00:24:46,199Now please, I need your help save google translate
44900:24:46,200 --> 00:24:47,479because I have no ideahow to use this thing. save google translate
45000:24:47,480 --> 00:24:49,039Don't bring it in here. save google translate
45100:24:49,040 --> 00:24:50,959You're betterwith mechanics than me. save google translate
45200:24:50,960 --> 00:24:52,639- I think I fucking broke it.- You turn it to the left. save google translate
45300:24:52,640 --> 00:24:54,199Turn what to the left? save google translate
45400:24:54,200 --> 00:24:57,290If you move this.Hold it like that. save google translate
45500:24:59,600 --> 00:25:03,361- Okay?- What would I do without you? save google translate
45600:25:08,640 --> 00:25:11,159Pull over. Pull over.We just passed it. save google translate
45700:25:11,160 --> 00:25:12,999- What are you doing? Pull over.- I can't do this. save google translate
45800:25:13,000 --> 00:25:14,679You can't...you can't do what? save google translate
45900:25:14,680 --> 00:25:16,239I can't.I cannot. save google translate
46000:25:16,240 --> 00:25:18,319I cannot go back to jail, Tommy. save google translate
46100:25:18,320 --> 00:25:19,999I'm not going back to jail either.' /> save google translate
46200:25:20,000 --> 00:25:23,599Rosie, I need you, baby. save google translate
46300:25:23,600 --> 00:25:26,359Just this one time,like we talked about. save google translate
46400:25:26,360 --> 00:25:27,925Just to get ahead. save google translate
46500:25:31,200 --> 00:25:32,083Make a U-ey. save google translate
46600:25:44,240 --> 00:25:46,199Those are our new bed sheets. save google translate
46700:25:46,200 --> 00:25:48,319- It's a pillowcase.- Yeah, but it's part of a set! save google translate
46800:25:48,320 --> 00:25:50,159I thought a trash bag would rip. save google translate
46900:25:50,160 --> 00:25:51,646Oh, God. save google translate
47000:25:59,440 --> 00:26:00,879You mine? save google translate
47100:26:00,880 --> 00:26:02,002I'm yours. save google translate
47200:26:07,000 --> 00:26:09,319- Tommy.- Yeah, baby. save google translate
47300:26:09,320 --> 00:26:10,679I love you. save google translate
47400:26:10,680 --> 00:26:12,359What...Don't fucking say it! save google translate
47500:26:12,360 --> 00:26:13,999- I told you it's...- Fine, I don't love you. save google translate
47600:26:14,000 --> 00:26:16,039- Shut the fuck up!- You shut the fuck up! save google translate
47700:26:16,040 --> 00:26:18,079- Shut the fuck up, I swear to God.- Shut the fuck... save google translate
47800:26:18,080 --> 00:26:20,319- Shut the fuck up right now!- Stop it. save google translate
47900:26:20,320 --> 00:26:24,959Stop.Put your hood on. save google translate
48000:26:24,960 --> 00:26:27,561Keep your eyes open.Keep the car running. save google translate
48100:26:48,640 --> 00:26:52,199- Can I help you?- Yeah. Yeah. save google translate
48200:26:52,200 --> 00:26:55,359Whoa, whoa,are you fucking kidding me? save google translate
48300:26:55,360 --> 00:26:56,799All right, this is a robbery. save google translate
48400:26:56,800 --> 00:26:58,479Hey, get the fuck over there. save google translate
48500:26:58,480 --> 00:27:00,199Come on, come on!Get the fuck over there. save google translate
48600:27:00,200 --> 00:27:02,839No one behind me, all right? save google translate
48700:27:02,840 --> 00:27:04,919Kid, you knowwhere the fuck you are? save google translate
48800:27:04,920 --> 00:27:07,079Yeah, I'm at 140 Union Avenue. save google translate
48900:27:07,080 --> 00:27:08,559I got the address right, right? save google translate
49000:27:10,080 --> 00:27:11,639Yeah, that's it.That's the address. save google translate
49100:27:11,640 --> 00:27:13,039Yeah, then I know where I am. save google translate
49200:27:13,040 --> 00:27:14,679All right, I want everything! save google translate
49300:27:14,680 --> 00:27:16,799I want everything.I want your fucking... save google translate
49400:27:16,800 --> 00:27:19,119I want your... I want your...your-your, you know, your chains. save google translate
49500:27:19,120 --> 00:27:21,079Your fucking watches. save google translate
49600:27:21,080 --> 00:27:23,039I want your fucking rings.I want your fucking wallets. save google translate
49700:27:23,040 --> 00:27:25,439I want your fucking rolls.I want everything! save google translate
49800:27:26,720 --> 00:27:28,679Wait, wait.Hold on. save google translate
49900:27:28,680 --> 00:27:31,079What is this, a Halloween costume?What are you doing? save google translate
50000:27:31,080 --> 00:27:33,439No, this fucking thingis real, man! save google translate
50100:27:33,440 --> 00:27:35,639Is this Gotti? Did Gottiput you up to this? save google translate
50200:27:35,640 --> 00:27:38,079Hey, do you think I'm fuckingplaying around here? save google translate
50300:27:38,080 --> 00:27:40,159I don't know what's going on. save google translate
50400:27:50,880 --> 00:27:56,564Kid, take your... take your... Kid,take your finger off the trigger. save google translate
50500:27:59,000 --> 00:28:01,359That's right!Okay, listen now. save google translate
50600:28:01,360 --> 00:28:04,643No one is going to get fuckinghurt, all right? save google translate
50700:28:11,480 --> 00:28:13,719All right, come here. Comehere and hold this shit. save google translate
50800:28:13,720 --> 00:28:15,359Yeah, okay. save google translate
50900:28:15,360 --> 00:28:17,519Gorgeous, right?Hold the fucking sack. save google translate
51000:28:17,520 --> 00:28:20,399Everything inside the sack.Everything inside the fucking sack. save google translate
51100:28:20,400 --> 00:28:22,519Hey kid, let metell you something. save google translate
51200:28:22,520 --> 00:28:25,119I'm going to find you,and when I find you... save google translate
51300:28:25,120 --> 00:28:26,719you're going to fucking die! save google translate
51400:28:26,720 --> 00:28:28,479- I'm going to fucking die?- That's right. save google translate
51500:28:28,480 --> 00:28:30,360I'm going to fucking die?Everyone fucking dies! save google translate
51600:28:31,960 --> 00:28:33,959Everything inside!Inside! save google translate
51700:28:33,960 --> 00:28:36,559Inside with this stupid fucking hair! save google translate
51800:28:36,560 --> 00:28:38,919- This stupid fucking hair!- Kid! save google translate
51900:28:38,920 --> 00:28:41,079This stupid fucking hair!Everything in there. save google translate
52000:28:41,080 --> 00:28:42,719Hey, what the fuck!What are those? save google translate
52100:28:42,720 --> 00:28:45,639Are those... hey!Are those Italian? save google translate
52200:28:45,640 --> 00:28:47,399Give me the shoes.I want the shoes, too! save google translate
52300:28:47,400 --> 00:28:49,439I want your goddamn shoes. save google translate
52400:28:49,440 --> 00:28:54,159Put your fucking shoesin the bag. In the bag. save google translate
52500:28:54,160 --> 00:28:56,959In the fucking bag, Gorgeous. save google translate
52600:28:56,960 --> 00:28:59,919Stupid fucking guinea.Stupid fucking... save google translate
52700:28:59,920 --> 00:29:01,879Yeah, you heard me! save google translate
52800:29:01,880 --> 00:29:04,959All right, now everyone...I want everyone to lie down. save google translate
52900:29:04,960 --> 00:29:07,239- Now lie down.- Oh, come on. save google translate
53000:29:07,240 --> 00:29:09,319Lie down on the goddamn ground. save google translate
53100:29:09,320 --> 00:29:10,439Lie down on the ground. save google translate
53200:29:13,560 --> 00:29:15,039Lie the fuck down! save google translate
53300:29:15,040 --> 00:29:16,679Lay down on the floor.Face down! save google translate
53400:29:16,680 --> 00:29:18,279Now you lie on top of him. save google translate
53500:29:18,280 --> 00:29:20,159Pops, get on top of him.Just like that. save google translate
53600:29:20,160 --> 00:29:21,919Look, I said lie on top of him. save google translate
53700:29:21,920 --> 00:29:23,519That's what I mean.Now lie on top of him. save google translate
53800:29:23,520 --> 00:29:24,999Yeah, just...yeah, like that. save google translate
53900:29:25,000 --> 00:29:26,559I ain't no fucking queer! save google translate
54000:29:26,560 --> 00:29:28,199Now you, lay down.Lay down! save google translate
54100:29:28,200 --> 00:29:29,799Now move your hips.Yeah, just like... save google translate
54200:29:29,800 --> 00:29:31,359yeah, like you're fuckinghim in the ass! save google translate
54300:29:31,360 --> 00:29:34,079Just like that! save google translate
54400:29:34,080 --> 00:29:35,799You get on top of him. save google translate
54500:29:35,800 --> 00:29:37,839Yeah... hey! You!Come on, chubby, over here! save google translate
54600:29:37,840 --> 00:29:39,919Fuck him in the ass! save google translate
54700:29:39,920 --> 00:29:41,959- You're fucking dead.- Everybody... oh, I'm fucking dead.- Everybody... oh, I'm fucking dead.' /> save google translate
54800:29:41,960 --> 00:29:43,571Where the fuck is my camera? save google translate
54900:29:44,840 --> 00:29:46,159This is for Frank Uva! save google translate
55000:29:57,840 --> 00:29:59,959- Open it! Rosie, fucking open the door.- I'm trying! save google translate
55100:29:59,960 --> 00:30:02,606- Open it!- Rosie, open the goddamn door! save google translate
55200:30:04,600 --> 00:30:06,599Pull it on the handle! save google translate
55300:30:06,600 --> 00:30:09,167- Pull? I am fucking pulling it!- I'm trying to open it! save google translate
55400:30:11,120 --> 00:30:15,199- Push on it! Push it down.- Oh, my God! save google translate
55500:30:15,200 --> 00:30:16,719Who the fuck was that? save google translate
55600:30:16,720 --> 00:30:18,809Pull it! God! save google translate
55700:30:20,080 --> 00:30:21,805I can't fucking believe...Go! Go! save google translate
55800:30:24,240 --> 00:30:25,439You're in fucking reverse! save google translate
55900:30:25,440 --> 00:30:27,005Shut the fuck up! save google translate
56000:30:29,360 --> 00:30:30,999Don't drive stupid.' /> save google translate
56100:30:31,000 --> 00:30:33,399I'm not robbing the fucking mob' /> save google translate
56200:30:33,400 --> 00:30:36,080and then getting pinched by thecops on a fucking traffic beef! save google translate
56300:31:23,200 --> 00:31:24,322Then what did you do? save google translate
56400:31:26,080 --> 00:31:28,079What could I do?I gave him the money. save google translate
56500:31:28,080 --> 00:31:29,559There were ten guys in here. save google translate
56600:31:29,560 --> 00:31:31,039You couldn't take him? save google translate
56700:31:31,040 --> 00:31:32,559The kid was waving an Uzi, Sal. save google translate
56800:31:32,560 --> 00:31:34,199And you were waving your prick. save google translate
56900:31:34,200 --> 00:31:36,719Respectfully, that's not fair.' /> save google translate
57000:31:36,720 --> 00:31:38,439Hey, go fuck yourself! save google translate
57100:31:38,440 --> 00:31:40,679Fair? What am I,your mother? save google translate
57200:31:40,680 --> 00:31:41,961You want a hug? save google translate
57300:31:49,960 --> 00:31:52,359So who's this kid with the Uzi? save google translate
57400:31:52,360 --> 00:31:54,399Is he one of Gotti's crew? save google translate
57500:31:54,400 --> 00:31:56,479That's what I thought, but Iain't never seen this kid save google translate
57600:31:56,480 --> 00:31:59,519at no weddings or no wakes. save google translate
57700:31:59,520 --> 00:32:02,559Sal, I think he's thekid who came in last week.' /> save google translate
57800:32:02,560 --> 00:32:05,491- What kid?- The kid who mentioned 140 Union. save google translate
57900:32:07,480 --> 00:32:08,839The kid who peeked in the door? save google translate
58000:32:08,840 --> 00:32:12,359Yeah.Yeah, it was him. save google translate
58100:32:12,360 --> 00:32:13,999You going to tell the Boss? save google translate
58200:32:14,000 --> 00:32:15,919He already knows.On my way over there now. save google translate
58300:32:15,920 --> 00:32:17,799What does he know? save google translate
58400:32:17,800 --> 00:32:22,119That you guys got robbed.You got held up. save google translate
58500:32:22,120 --> 00:32:23,685Why? Did somethingelse happen? save google translate
58600:32:26,480 --> 00:32:29,604No. We got robbed. save google translate
58700:32:32,520 --> 00:32:36,239- What else happened?- Nothing. save google translate
58800:32:36,240 --> 00:32:39,959Nothing, I swear. save google translate
58900:32:39,960 --> 00:32:42,083A fucking headache I didn't need. save google translate
59000:32:44,320 --> 00:32:46,759Today of all days. save google translate
59100:32:52,960 --> 00:32:54,685- What do you say, Ange?- Hey. save google translate
59200:32:58,280 --> 00:33:02,679- Hey, Carrie.- Hi. save google translate
59300:33:02,680 --> 00:33:06,039Listen, I want you to know thatI think about Bobby every day, save google translate
59400:33:06,040 --> 00:33:08,719not just on this day. save google translate
59500:33:08,720 --> 00:33:10,719My husband's been deada long time, Sal. save google translate
59600:33:10,720 --> 00:33:12,843It's my son you shouldbe thinking about. save google translate
59700:33:18,440 --> 00:33:19,959Okay Robbie, let's review.' /> save google translate
59800:33:19,960 --> 00:33:22,119So you get the risotto. save google translate
59900:33:22,120 --> 00:33:24,759You get enough to makea nice, big rice ball. save google translate
60000:33:24,760 --> 00:33:26,119Like a baseball? save google translate
60100:33:26,120 --> 00:33:27,959Like a baseball, exactly. save google translate
60200:33:27,960 --> 00:33:29,679Then you makea little hole like that, save google translate
60300:33:29,680 --> 00:33:32,279get it ready for themeat, for the cheese. save google translate
60400:33:32,280 --> 00:33:34,399You take a little meat,you stuff it in there. save google translate
60500:33:34,400 --> 00:33:39,439A little mozzarella. Put it in there.Then you close it up. save google translate
60600:33:39,440 --> 00:33:42,239Put it in the egg wash. save google translate
60700:33:42,240 --> 00:33:43,839Then you put itin the breadcrumbs, save google translate
60800:33:43,840 --> 00:33:45,399and dust it offwith little breadcrumbs. save google translate
60900:33:45,400 --> 00:33:47,679And this isan important part here. save google translate
61000:33:47,680 --> 00:33:50,519You take a toothpick, and you makea little hole like that, right? save google translate
61100:33:50,520 --> 00:33:52,599So when you put it in theoil, the oil goes in there save google translate
61200:33:52,600 --> 00:33:55,039- and melts the cheese, right?- Got it. save google translate
61300:33:55,040 --> 00:33:56,999Rice balls. save google translate
61400:33:57,000 --> 00:33:59,479Your grandpa makesa hell of a rice ball, pal. save google translate
61500:33:59,480 --> 00:34:03,279The most complicated thing I wasever supposed to do, arancinis. save google translate
61600:34:03,280 --> 00:34:04,799That's it. save google translate
61700:34:04,800 --> 00:34:06,359Arancini, Robbie.What's that mean? save google translate
61800:34:06,360 --> 00:34:08,239"Little orangeof rice." Right? save google translate
61900:34:08,240 --> 00:34:10,119And what's the most importantthing in a rice ball? save google translate
62000:34:10,120 --> 00:34:11,719- The rice?- Everything but the rice. save google translate
62100:34:11,720 --> 00:34:13,879The love and the patience. save google translate
62200:34:13,880 --> 00:34:16,686- It's worth it, right? That's right.- Mm-hmm. save google translate
62300:34:21,800 --> 00:34:25,079- Okay Robbie, take your Ma a rice ball.- Okay. save google translate
62400:34:25,080 --> 00:34:26,999Me and Uncle Sal are goingto do some business, okay? save google translate
62500:34:27,000 --> 00:34:29,799- Got it.- All right, big kiss. Love you. save google translate
62600:34:29,800 --> 00:34:34,159People all over Long Island talkedabout Fiorello's Mobile Lunches. save google translate
62700:34:34,160 --> 00:34:36,639You couldn't makethose rice balls fast enough. save google translate
62800:34:36,640 --> 00:34:38,879That was a different lifeback then. save google translate
62900:34:38,880 --> 00:34:43,039Back then, all I was concernedwith was building my business, save google translate
63000:34:43,040 --> 00:34:45,163looking after my family. save google translate
63100:34:48,680 --> 00:34:51,360My boy Bobbyhad just been born then. save google translate
63200:34:55,760 --> 00:34:57,007It's eight years, Sal. save google translate
63300:35:02,040 --> 00:35:05,919It's been eight yearssince they took my boy out. save google translate
63400:35:05,920 --> 00:35:07,690May he be at rest. save google translate
63500:35:08,960 --> 00:35:10,650It killed my Missus. save google translate
63600:35:14,280 --> 00:35:17,484So that thing we need to discuss. save google translate
63700:35:49,720 --> 00:35:51,524Not in these days, Sal. save google translate
63800:35:53,760 --> 00:35:56,839Eagles don't hunt flies. save google translate
63900:35:56,840 --> 00:35:58,246They scare them. save google translate
64000:36:02,120 --> 00:36:02,923You sure? save google translate
64100:36:03,880 --> 00:36:05,241Yeah, I'm sure. save google translate
64200:36:08,080 --> 00:36:09,279I really like it. save google translate
64300:36:09,280 --> 00:36:10,559It's nice. save google translate
64400:36:10,560 --> 00:36:12,519It's a very nice piece. save google translate
64500:36:12,520 --> 00:36:14,484- You like it?- Yeah. save google translate
64600:36:15,320 --> 00:36:17,639How much? save google translate
64700:36:17,640 --> 00:36:22,759With tax, I could give itto you, six hundred. save google translate
64800:36:22,760 --> 00:36:25,319- Six?- It's a good deal. save google translate
64900:36:25,320 --> 00:36:29,159- Six? How about like 540?- No. save google translate
65000:36:29,160 --> 00:36:30,719Five... hey! save google translate
65100:36:30,720 --> 00:36:32,159Hey, how about a trade? save google translate
65200:36:32,160 --> 00:36:32,963What you got? save google translate
65300:36:37,320 --> 00:36:38,806That's what I've got. save google translate
65400:36:48,160 --> 00:36:49,879Where did you get this? save google translate
65500:36:49,880 --> 00:36:51,199My father left it to me. save google translate
65600:36:51,200 --> 00:36:53,323- Oh, your father's.- Yeah. save google translate
65700:36:55,280 --> 00:36:59,166Mm-hmm...All right. save google translate
65800:37:02,160 --> 00:37:03,441No, thank you. save google translate
65900:37:05,960 --> 00:37:08,799What, no thank you? What doyou mean "No, thank you"? save google translate
66000:37:08,800 --> 00:37:11,359I'm not interested.Thank you. save google translate
66100:37:11,360 --> 00:37:14,479- What are you talking about?- Listen, you know this didn't come from your father. save google translate
66200:37:14,480 --> 00:37:17,199Next time, come inwith a better line. save google translate
66300:37:17,200 --> 00:37:18,999- Come on.- Okay, are you kidding me? save google translate
66400:37:19,000 --> 00:37:21,079Like this place is fucking legit? save google translate
66500:37:21,080 --> 00:37:22,799Like all this stuff is legit. save google translate
66600:37:22,800 --> 00:37:24,719- Take him out of here.- Don't look at her. save google translate
66700:37:24,720 --> 00:37:27,048- Don't look at her! Fuck you!- Get out of my store. save google translate
66800:39:06,760 --> 00:39:08,559Get this guy. save google translate
66900:39:08,560 --> 00:39:10,121Look at that!Look at that! save google translate
67000:39:14,000 --> 00:39:15,759They covered the fucking line! save google translate
67100:39:15,760 --> 00:39:18,039That touchdownjust cost me ten G's!' /> save google translate
67200:39:18,040 --> 00:39:19,959Dom, there's a flag on the play!' /> save google translate
67300:39:19,960 --> 00:39:22,999Oh, look at this! A flag, a flag!It's coming back! save google translate
67400:39:23,000 --> 00:39:27,639Oh! Listen to me. I don'tknow this ref, I swear. save google translate
67500:39:27,640 --> 00:39:29,399All right, this is a stickup! save google translate
67600:39:29,400 --> 00:39:32,119Hey! save google translate
67700:39:32,120 --> 00:39:33,839But he's okay in my book. save google translate
67800:39:33,840 --> 00:39:35,719Hey. Yo!This is a stickup! save google translate
67900:39:35,720 --> 00:39:38,639What do you want? He pushedoff this fucking guy! save google translate
68000:39:38,640 --> 00:39:40,359Hey! save google translate
68100:39:40,360 --> 00:39:45,959- Shit! Hey, hey! Get on. Get on!- What? save google translate
68200:39:45,960 --> 00:39:47,879This is a fucking stickup! save google translate
68300:39:47,880 --> 00:39:49,719This is how it's going to work. save google translate
68400:39:49,720 --> 00:39:51,959I want your fucking chains.I want your watches. save google translate
68500:39:51,960 --> 00:39:54,039- I want your rings. I want your fucking cash.- What the fuck? save google translate
68600:39:54,040 --> 00:39:56,359I want your fuckingfirstborn children! save google translate
68700:39:56,360 --> 00:39:57,959You know whose club this is? save google translate
68800:39:57,960 --> 00:40:00,319Whose club is this?It's my fucking club! save google translate
68900:40:00,320 --> 00:40:01,719That's whose club it is. save google translate
69000:40:01,720 --> 00:40:03,799My club. My club today! save google translate
69100:40:03,800 --> 00:40:05,959You're making a big fuckingmistake here, I'll tell you that. save google translate
69200:40:05,960 --> 00:40:07,810- Oh, my God!- Shit. save google translate
69300:40:11,800 --> 00:40:14,239You think I'm fucking around?' /> save google translate
69400:40:14,240 --> 00:40:16,759Is that a fucking machine gun? save google translate
69500:40:16,760 --> 00:40:18,999Yo, goomba,grab that spaghetti bowl. save google translate
69600:40:19,000 --> 00:40:21,479Grab it! Grab it and put iton the fucking table! save google translate
69700:40:21,480 --> 00:40:23,199- Calm down, everybody calm down.- Put it on the table! save google translate
69800:40:23,200 --> 00:40:24,919Put it on the fucking table! save google translate
69900:40:24,920 --> 00:40:26,679Hey, whatever he wants. save google translate
70000:40:26,680 --> 00:40:29,804All the cash inside!I swear to God... save google translate
70100:40:31,920 --> 00:40:33,799Is he holding up the place? save google translate
70200:40:33,800 --> 00:40:35,599Everything. Everything.Your fucking chains! save google translate
70300:40:35,600 --> 00:40:38,485Come on, give methat shit. Everything! save google translate
70400:40:45,200 --> 00:40:47,323Fuck...Fuck! save google translate
70500:40:51,240 --> 00:40:54,239Yo, what are you doing?Where are you? save google translate
70600:40:54,240 --> 00:40:55,879What, are you on vacation? save google translate
70700:40:55,880 --> 00:40:57,319You think this is a good idea? save google translate
70800:40:57,320 --> 00:40:59,319Yeah, I think it's a great idea. save google translate
70900:40:59,320 --> 00:41:02,039Do you know why? Because I'mfucking stupid, that's why! save google translate
71000:41:02,040 --> 00:41:04,039- Now give me this shit!- Nobody's got to get hurt.' /> save google translate
71100:41:04,040 --> 00:41:06,479Get over there. Get the fuck over there!Get over there! save google translate
71200:41:06,480 --> 00:41:07,681Take it easy. save google translate
71300:41:12,360 --> 00:41:14,199Go ahead. You got it. save google translate
71400:41:14,200 --> 00:41:16,399You got it.Just take it and go. save google translate
71500:41:16,400 --> 00:41:17,959We're doing what you want, okay?' /> save google translate
71600:41:17,960 --> 00:41:19,719We don't want a cowboy here.' /> save google translate
71700:41:19,720 --> 00:41:21,759All right, now here'swhat I want you to do. save google translate
71800:41:21,760 --> 00:41:24,519- I want everyone to strip.- What? save google translate
71900:41:24,520 --> 00:41:26,759I said take your goddamnclothes off! Come on. save google translate
72000:41:26,760 --> 00:41:28,639You're making a bigfucking mistake here! save google translate
72100:41:28,640 --> 00:41:30,359I want all the fuckingclothes off, come on! save google translate
72200:41:30,360 --> 00:41:32,319- Let's go!- All right, all right, all right. save google translate
72300:41:32,320 --> 00:41:35,039Take them off!Come on! Let's go!' /> save google translate
72400:41:35,040 --> 00:41:37,039They're going to kill him. save google translate
72500:41:37,040 --> 00:41:39,759They're going to take hisballs, cut them off his body, save google translate
72600:41:39,760 --> 00:41:41,679and put them in his ears. save google translate
72700:41:41,680 --> 00:41:43,399He's going to have ballearrings, this fucking kid. save google translate
72800:41:43,400 --> 00:41:44,879They're going to take his picture, save google translate
72900:41:44,880 --> 00:41:46,319then they're going to kill him. save google translate
73000:41:46,320 --> 00:41:47,881- Somebody called the cops.- What? save google translate
73100:41:49,760 --> 00:41:51,599First stake down here. save google translate
73200:41:51,600 --> 00:41:53,799Who's callingthe fucking cops, goddamn it!' /> save google translate
73300:41:53,800 --> 00:41:56,571Everything! Everything on thefucking table! Let's go!' /> save google translate
73400:42:03,400 --> 00:42:05,479Hey, back up. Back up.You're too close to me. save google translate
73500:42:05,480 --> 00:42:06,920You're fucking too close to me. save google translate
73600:42:13,120 --> 00:42:15,119Who bought that shitfor you, your wife? save google translate
73700:42:15,120 --> 00:42:16,242Oh, my God! save google translate
73800:42:28,280 --> 00:42:30,323All right. save google translate
73900:42:35,200 --> 00:42:37,599This is for Frank Uva. save google translate
74000:42:37,600 --> 00:42:40,759He's coming out now. Get it, get him. save google translate
74100:42:40,760 --> 00:42:43,361Who's got a fucking piece?Who's got a piece? save google translate
74200:42:44,400 --> 00:42:46,045Go! Go! save google translate
74300:42:47,840 --> 00:42:50,079- Take a picture!- The cam's dead or something. save google translate
74400:42:50,080 --> 00:42:51,199Move out of the way! save google translate
74500:43:02,640 --> 00:43:04,599Are you keeping track of all this? save google translate
74600:43:04,600 --> 00:43:06,159I'm not... save google translate
74700:43:06,160 --> 00:43:09,489Seven eight,nine, ten! 25, save google translate
74800:43:11,800 --> 00:43:14,55930,000 dollars in cashon this fucking table, save google translate
74900:43:14,560 --> 00:43:17,411and that's not includingthe gold or the fucking silver. save google translate
75000:44:15,400 --> 00:44:18,799John broke every rule in thebook doing what he did. save google translate
75100:44:18,800 --> 00:44:21,199Can you imagine?Wearing fancy suits, save google translate
75200:44:21,200 --> 00:44:23,959strutting around town like hewas some kind of movie star. save google translate
75300:44:23,960 --> 00:44:26,199Taking out your own bossin the middle of the street. save google translate
75400:44:26,200 --> 00:44:27,731He brought this all on himself. save google translate
75500:44:29,320 --> 00:44:31,559Man, he's goingto ruin this life, John.' /> save google translate
75600:44:31,560 --> 00:44:34,319I mean, if he didn't make us looklike a bunch of fucking idiots, save google translate
75700:44:34,320 --> 00:44:37,888those two kids wouldn't be outthere knocking over our clubs. save google translate
75800:44:41,520 --> 00:44:43,290Those two kidsare still out there? save google translate
75900:44:45,600 --> 00:44:46,959Yeah. save google translate
76000:44:46,960 --> 00:44:49,119What, are you on vacation? save google translate
76100:44:49,120 --> 00:44:51,439With John on trial and the wholecity waiting for a verdict, save google translate
76200:44:51,440 --> 00:44:54,439I mean, this isa sensitive situation we're in. save google translate
76300:44:54,440 --> 00:44:56,519It's embarrassing, Sal. save google translate
76400:44:56,520 --> 00:44:58,959Well, maybe if you wouldhave let me take care of it save google translate
76500:44:58,960 --> 00:45:00,599when we should havetaken care of it save google translate
76600:45:00,600 --> 00:45:02,399it wouldn't beso embarrassing right now. save google translate
76700:45:02,400 --> 00:45:03,360And then what, Sal? save google translate
76800:45:04,960 --> 00:45:06,319Blood on your hands? save google translate
76900:45:06,320 --> 00:45:08,159Blood on my hands? save google translate
77000:45:08,160 --> 00:45:10,199Fuck it, come on. save google translate
77100:45:10,200 --> 00:45:15,119- So I'm shylocking out of the old Waikiki joint.- Shylocking? save google translate
77200:45:15,120 --> 00:45:17,279Loaning out money.A point a week. save google translate
77300:45:17,280 --> 00:45:19,679- That's Sammy the Bull.- 25 per cent per year.25 per cent per year.' /> save google translate
77400:45:19,680 --> 00:45:21,199That's the fucking rat. save google translate
77500:45:21,200 --> 00:45:22,759Credit card rates. save google translate
77600:45:22,760 --> 00:45:24,439You could say that. save google translate
77700:45:24,440 --> 00:45:25,999Some guys charge two,three points. save google translate
77800:45:26,000 --> 00:45:28,839It's too much.People get in trouble. save google translate
77900:45:28,840 --> 00:45:31,079They can't pay you back. save google translate
78000:45:31,080 --> 00:45:33,479Now, what happensif they don't pay you?' /> save google translate
78100:45:33,480 --> 00:45:37,719Don't pay me.You got no choice. save google translate
78200:45:37,720 --> 00:45:39,888I'm cracking your head openwith a baseball bat. save google translate
78300:45:45,200 --> 00:45:49,999You know, Sal, I never wassupposed to be who I am. save google translate
78400:45:50,000 --> 00:45:52,359I was just a guy and a food truck save google translate
78500:45:52,360 --> 00:45:54,759- making rice balls for a living.- Yeah. save google translate
78600:45:54,760 --> 00:45:57,999- Everybody thought I shouldopen up my own restaurant, right?- Yeah. save google translate
78700:45:58,000 --> 00:46:00,159But where was I going to getthe money for a sit down? save google translate
78800:46:00,160 --> 00:46:03,599I didn't even have moneyto pay my own rent. save google translate
78900:46:03,600 --> 00:46:06,531But then one day, someoneasks me to make a delivery. save google translate
79000:46:09,160 --> 00:46:11,039So I say why not, you know. save google translate
79100:46:11,040 --> 00:46:13,811It's on my route anyway,so I said okay. save google translate
79200:46:15,120 --> 00:46:17,641So he handed me a manila envelope. save google translate
79300:46:21,480 --> 00:46:27,319That one delivery, itbought my son a bicycle. save google translate
79400:46:27,320 --> 00:46:30,839Then pretty soon I'm dropping offmanilas all over Long Island.' /> save google translate
79500:46:30,840 --> 00:46:34,279But then one day,a manila came up short. save google translate
79600:46:34,280 --> 00:46:36,847Fifty Gs short. save google translate
79700:46:38,680 --> 00:46:41,119So everybody's looking at mebecause I'm the guy save google translate
79800:46:41,120 --> 00:46:43,879driving a food truckmaking rice balls for a living. save google translate
79900:46:43,880 --> 00:46:49,279- Who?- Nobody knows this, Sal. save google translate
80000:46:49,280 --> 00:46:50,720Come on, who took it? save google translate
80100:46:52,040 --> 00:46:53,526It was Tony Vella. save google translate
80200:46:55,160 --> 00:46:57,799Tony Vella? save google translate
80300:46:57,800 --> 00:47:00,446Tony Vella, who used to runthe whole north shore? save google translate
80400:47:02,400 --> 00:47:04,919So I went to see him. save google translate
80500:47:04,920 --> 00:47:07,119Pretty soon, Tony Vella,he didn't run' /> save google translate
80600:47:07,120 --> 00:47:08,599the north shore no more. save google translate
80700:47:08,600 --> 00:47:10,159He didn't run any shore no more. save google translate
80800:47:10,160 --> 00:47:12,044Whoa, whoa, whoawait a minute, Al. save google translate
80900:47:13,720 --> 00:47:16,319Are you telling me thatyou took out Tony Vella? save google translate
81000:47:16,320 --> 00:47:19,239He made me look like a fool. save google translate
81100:47:19,240 --> 00:47:22,599Thought I'd just roll over andtake the lumps from the boys. save google translate
81200:47:22,600 --> 00:47:25,770Leave his officewith my tail between my legs. save google translate
81300:47:28,280 --> 00:47:30,767I was just tryingto take care of my family, Sal. save google translate
81400:47:33,640 --> 00:47:36,919And that's when I got the call. save google translate
81500:47:36,920 --> 00:47:41,159The boys came to pick me up,they took me in. save google translate
81600:47:41,160 --> 00:47:43,159I thought theywere going to take me out. save google translate
81700:47:43,160 --> 00:47:45,199Of course, you can'ttake out a made guy! save google translate
81800:47:45,200 --> 00:47:47,050So they put me in a room. save google translate
81900:47:48,920 --> 00:47:50,199You're talking about... save google translate
82000:47:50,200 --> 00:47:53,239Our boss. save google translate
82100:47:53,240 --> 00:47:57,439It turns out Tony Vella had beenskimming off the top for years. save google translate
82200:47:57,440 --> 00:48:03,522So, he was thankful.He took care of me, Sal. save google translate
82300:48:05,440 --> 00:48:08,371He offered me a loan.He gave me a restaurant. save google translate
82400:48:10,800 --> 00:48:13,048I thought I was taking careof my family. save google translate
82500:48:15,040 --> 00:48:17,208Now here I am. save google translate
82600:48:19,160 --> 00:48:21,559Mrs. Hoffman, look,it's very simple.' /> save google translate
82700:48:21,560 --> 00:48:24,759You leave the keys in the car,poof, the car goes missing. save google translate
82800:48:24,760 --> 00:48:26,839No more car payments. save google translate
82900:48:26,840 --> 00:48:28,559Yeah, my cousin Nickywill pick it up. save google translate
83000:48:28,560 --> 00:48:30,039Yeah, he's gota chop-shop. save google translate
83100:48:30,040 --> 00:48:31,759Well, then what's your big idea? save google translate
83200:48:31,760 --> 00:48:34,119I'm just tryingto help you out here.' /> save google translate
83300:48:34,120 --> 00:48:36,279You know, Mrs. Hoffman,I'm on parole.' /> save google translate
83400:48:36,280 --> 00:48:39,039I can't have this conversation. save google translate
83500:48:39,040 --> 00:48:40,999Honey, you're not goingto believe what this... save google translate
83600:48:41,000 --> 00:48:42,679- Listen to this.- What? save google translate
83700:48:42,680 --> 00:48:45,759Gotti: "If I went inand robbed a church save google translate
83800:48:45,760 --> 00:48:48,359"and came out with a steeplesticking out of my... save google translate
83900:48:48,360 --> 00:48:51,359"...my ass, I'd never plea." save google translate
84000:48:51,360 --> 00:48:53,679- Did you read this?- I just can't get enough Gotti. save google translate
84100:48:53,680 --> 00:48:55,399- It's crazy!- I know, it's great. Amazing. save google translate
84200:48:55,400 --> 00:48:57,039- Oh we follow, do you follow?- Oh, yeah. save google translate
84300:48:57,040 --> 00:48:58,439- Do you follow the Gotti trial?- Oh, yeah. save google translate
84400:48:58,440 --> 00:49:00,079- So do we.- Yeah? save google translate
84500:49:00,080 --> 00:49:01,519- Yeah.- It's going on today, right now. save google translate
84600:49:01,520 --> 00:49:03,159I mean, it's going on right now. save google translate
84700:49:03,160 --> 00:49:04,919If we weren't here,we'd be at the trial. save google translate
84800:49:04,920 --> 00:49:06,159- Anybody can go to the trial?- You just walk in. save google translate
84900:49:06,160 --> 00:49:08,039You don't need a badge? save google translate
85000:49:08,040 --> 00:49:10,079- No, anyone can just walk in. Yeah.- Anybody can go? save google translate
85100:49:10,080 --> 00:49:11,559- Really?- Oh, yeah. save google translate
85200:49:11,560 --> 00:49:13,479You know, we should go.Mr. Lovell, save google translate
85300:49:13,480 --> 00:49:15,599I really think that youwill find it very fascinating. save google translate
85400:49:15,600 --> 00:49:18,399I know becauseof your mind. Your mind. save google translate
85500:49:18,400 --> 00:49:20,959I can't and you can't.We're working. save google translate
85600:49:20,960 --> 00:49:22,559I'm the boss. save google translate
85700:49:22,560 --> 00:49:24,479I don't understand,you're the boss. save google translate
85800:49:24,480 --> 00:49:26,639I mean, the only guy whocan do that is the boss. save google translate
85900:49:26,640 --> 00:49:30,039You tell thispunk, I, me, John Gotti, save google translate
86000:49:30,040 --> 00:49:33,279will sever your motherfuckinghead off, cocksucker. save google translate
86100:49:33,280 --> 00:49:36,919Now Mr. Gravano, would you explain Mr.Gotti's words for the Court? save google translate
86200:49:36,920 --> 00:49:39,599Oh, yeah.John was upset. save google translate
86300:49:39,600 --> 00:49:42,119One of our soldiers didn't wantto go to Spark's Steak House. save google translate
86400:49:42,120 --> 00:49:45,399See, that, the rat,Sammy the Bull. save google translate
86500:49:45,400 --> 00:49:48,279Steaks at Spark's are all right. save google translate
86600:49:48,280 --> 00:49:50,999He didn't want to be partof the hit on Paul Castellano. save google translate
86700:49:51,000 --> 00:49:52,999- Why not?- This is amazing. save google translate
86800:49:53,000 --> 00:49:55,279Right? Are you happy?You look so happy. save google translate
86900:49:55,280 --> 00:49:57,799- I am...- and get them all to agree to it. save google translate
87000:49:57,800 --> 00:50:00,319Now Mr. Gotti said that he wasgoing to ask for permission? save google translate
87100:50:00,320 --> 00:50:03,039Yeah, he was going over to WaikikiClub to get it straightened out. save google translate
87200:50:03,040 --> 00:50:06,999That's the social clubat 103rd Avenue in Queens.' /> save google translate
87300:50:07,000 --> 00:50:09,279Big Al's joint.' /> save google translate
87400:50:09,280 --> 00:50:14,959Now, did Mr. Gotti receivepermission to kill Mr. Castellano? save google translate
87500:50:14,960 --> 00:50:19,319- Nah. Al...- That's Alfonse Fiorello? save google translate
87600:50:19,320 --> 00:50:22,399Yeah, Big Al told Johnto fuck off. save google translate
87700:50:22,400 --> 00:50:26,439See, it ain't easy gettingpermission to whack a boss.' /> save google translate
87800:50:26,440 --> 00:50:29,719It violates the natural order. save google translate
87900:50:29,720 --> 00:50:36,246A mouse don't attack a lion.And you don't whack a boss. save google translate
88000:50:38,800 --> 00:50:41,799- Hey.- Hey. save google translate
88100:50:41,800 --> 00:50:44,439I almost couldn't showfor our monthly meeting. save google translate
88200:50:44,440 --> 00:50:46,239Could I get a glass of water? save google translate
88300:50:46,240 --> 00:50:51,559I figured the poet laureateof pimps and scumbags save google translate
88400:50:51,560 --> 00:50:55,119would be overat the 'Trial of the Century.' save google translate
88500:50:55,120 --> 00:50:57,279I'll be there for the verdict. save google translate
88600:50:57,280 --> 00:51:00,211I don't need to watch Gottitoy with you guys again. save google translate
88700:51:01,880 --> 00:51:03,559You sound burnt out. save google translate
88800:51:03,560 --> 00:51:05,919Maybe you oughtto retire, write a book. save google translate
88900:51:05,920 --> 00:51:09,039Don't all you newspaper guys got anovel buried somewhere in your heart? save google translate
89000:51:09,040 --> 00:51:10,959Yeah, I don't wantto write a novel. save google translate
89100:51:10,960 --> 00:51:14,359I'm trying to find a sixletter word for marsupial. save google translate
89200:51:14,360 --> 00:51:17,086Maybe this will cheer you up. save google translate
89300:51:18,400 --> 00:51:20,559What is this? save google translate
89400:51:20,560 --> 00:51:23,439What the fuck is this? save google translate
89500:51:23,440 --> 00:51:24,959This isn't real. save google translate
89600:51:24,960 --> 00:51:26,239You recognize that guy? save google translate
89700:51:26,240 --> 00:51:29,079- Bobby D?- Yeah. save google translate
89800:51:29,080 --> 00:51:30,919What is it?Seriously, what's going on? save google translate
89900:51:30,920 --> 00:51:33,839Two kids, they held uptwo social clubs. save google translate
90000:51:33,840 --> 00:51:35,359Kid walks in with an Uzi, save google translate
90100:51:35,360 --> 00:51:37,279cleans the place out, save google translate
90200:51:37,280 --> 00:51:39,528and what are these guysgoing to do, call the cops? save google translate
90300:51:41,960 --> 00:51:43,279Who's this?Who's doing this? save google translate
90400:51:43,280 --> 00:51:44,639I told you, two kids. save google translate
90500:51:44,640 --> 00:51:47,199- Who? What, local kids?- Yeah. save google translate
90600:51:47,200 --> 00:51:49,639- Who-who are they? Where are they from?- No fucking idea. save google translate
90700:51:49,640 --> 00:51:51,039A boy and a girl. save google translate
90800:51:51,040 --> 00:51:52,719A girl?A girl is doing this? save google translate
90900:51:52,720 --> 00:51:54,319Yeah, she drives the car,he holds the gun. save google translate
91000:51:54,320 --> 00:51:55,959Why are they in their underwear? save google translate
91100:51:55,960 --> 00:51:57,799- What's going on?- I couldn't tell you. save google translate
91200:51:57,800 --> 00:51:59,319Maybe they stole theirpants too, I don't know. save google translate
91300:51:59,320 --> 00:52:01,239Thirty years I've been doing this. save google translate
91400:52:01,240 --> 00:52:03,399I never thought them forboxers, I'll tell you that. save google translate
91500:52:03,400 --> 00:52:05,799Yeah, I'm thankfulfor the boxers, believe me. save google translate
91600:52:05,800 --> 00:52:09,199That was incredible.Kill that guy. Whack that guy. save google translate
91700:52:09,200 --> 00:52:12,799"A mousenever attacks a lion." save google translate
91800:52:12,800 --> 00:52:15,479Yeah, I'm going to use that.Put it up on the board. save google translate
91900:52:15,480 --> 00:52:17,119- Baby, let me get a cigarette.- Hey, mouse. save google translate
92000:52:17,120 --> 00:52:18,959Hey, I'm just a mouse. save google translate
92100:52:18,960 --> 00:52:20,319Yeah, I'm a lion.Fuck off. save google translate
92200:52:20,320 --> 00:52:22,479I can't attack you. save google translate
92300:52:22,480 --> 00:52:25,239You know what's crazy to me isthat Giuliani started all this. save google translate
92400:52:25,240 --> 00:52:27,399Yeah, that's the guy. save google translate
92500:52:27,400 --> 00:52:29,719So it's like an Italian takingdown an Italian. That takes balls. save google translate
92600:52:29,720 --> 00:52:32,764"You never, evergo against your own blood." save google translate
92700:52:34,760 --> 00:52:38,319Well, my editoris going to like this. save google translate
92800:52:38,320 --> 00:52:40,599Yeah, but you can't have these. save google translate
92900:52:40,600 --> 00:52:42,279What do you mean? Do youwant a story or don't you? save google translate
93000:52:42,280 --> 00:52:44,119I gave you the story. save google translate
93100:52:44,120 --> 00:52:46,119You can't have these photos.They're classified. save google translate
93200:52:46,120 --> 00:52:48,279So lose one.I need a picture. save google translate
93300:52:48,280 --> 00:52:49,959You want a front story,I need a picture. save google translate
93400:52:49,960 --> 00:52:53,439Y-y-y-you'rea writer. save google translate
93500:52:53,440 --> 00:52:55,159You paint the picturewith your words. save google translate
93600:52:55,160 --> 00:52:57,039No, no, no, no,no one is going to believe save google translate
93700:52:57,040 --> 00:52:58,959I'm going to write this story. save google translate
93800:52:58,960 --> 00:53:01,159I... I... I'm looking at the pictureand I don't believe it. save google translate
93900:53:01,160 --> 00:53:03,399I need a picture. You want afront page, I need a picture. save google translate
94000:53:03,400 --> 00:53:04,567Look at that. save google translate
94100:53:05,960 --> 00:53:08,479That's gold right there.' /> save google translate
94200:53:08,480 --> 00:53:10,719All right.You can have one. save google translate
94300:53:10,720 --> 00:53:13,879- But I want that on the front page.- You got it. save google translate
94400:53:13,880 --> 00:53:15,479You did that on purpose, right? save google translate
94500:53:15,480 --> 00:53:17,199You made me promise youa front page. save google translate
94600:53:17,200 --> 00:53:19,399I can't promise.I didn't say I promised. save google translate
94700:53:19,400 --> 00:53:22,399Those guys are psychotic.They don't belong in jail. save google translate
94800:53:22,400 --> 00:53:28,199They belong in a psych ward. Andthose names, Big Al and Fat Tony. save google translate
94900:53:28,200 --> 00:53:29,839What was that club? save google translate
95000:53:29,840 --> 00:53:31,439- Waikiki Club.- The Waikiki, yeah. save google translate
95100:53:31,440 --> 00:53:32,999Where the fuck did he saythat was again? save google translate
95200:53:33,000 --> 00:53:34,399Waikiki was like, in Asia, right? save google translate
95300:53:34,400 --> 00:53:35,679Yeah, hesaid Asia. Yeah. save google translate
95400:53:35,680 --> 00:53:37,039- China?- No. save google translate
95500:53:37,040 --> 00:53:39,447No, it's a state of America. save google translate
95600:53:42,200 --> 00:53:44,239- Okay, yeah. Good one.- Waikiki, America. save google translate
95700:53:44,240 --> 00:53:46,799I don't know what kindof America you live in.' /> save google translate
95800:53:46,800 --> 00:53:49,479- Where was that social club?- 103rd. save google translate
95900:53:49,480 --> 00:53:51,603Avenue, right? save google translate
96000:54:12,040 --> 00:54:14,999- I'm standing fat.- What the fuck?- What the fuck?' /> save google translate
96100:54:19,880 --> 00:54:23,368All right.All right, this is a robbery. save google translate
96200:54:24,600 --> 00:54:26,119What did he say? save google translate
96300:54:26,120 --> 00:54:28,199I said this is a robbery.A robbery. save google translate
96400:54:28,200 --> 00:54:29,679I want all your fucking rolls. save google translate
96500:54:29,680 --> 00:54:31,799There's no food here.It's a bar save google translate
96600:54:31,800 --> 00:54:33,319I don't wanta roll with butter on,' /> save google translate
96700:54:33,320 --> 00:54:34,919I want your cash, old man. save google translate
96800:54:34,920 --> 00:54:37,759I want your cash.Come on. Everything. save google translate
96900:54:37,760 --> 00:54:41,759- Yes, yes, yes.- Put it... Come on, pick it up. save google translate
97000:54:41,760 --> 00:54:44,959Put everything... Gramps,where the hell you going? save google translate
97100:54:44,960 --> 00:54:48,999- Over there, come on.- I don't have nothing. save google translate
97200:54:49,000 --> 00:54:51,199Oh, yeah? What's that?What's that? save google translate
97300:54:51,200 --> 00:54:55,399Nice try. Nice try,old man. Nice try. save google translate
97400:54:55,400 --> 00:54:56,879Yeah, you don't have anything. save google translate
97500:54:56,880 --> 00:54:58,639I need that wallet. save google translate
97600:54:58,640 --> 00:55:00,719Take the money.I need that wallet, please. save google translate
97700:55:00,720 --> 00:55:02,999- You're not getting the wallet back.- Please... Take the money. save google translate
97800:55:03,000 --> 00:55:05,759That's for my liver.That's for my prostate.' /> save google translate
97900:55:05,760 --> 00:55:07,279My false teeth, do you want them? save google translate
98000:55:07,280 --> 00:55:09,879M-m-my wife gave methat wallet. save google translate
98100:55:09,880 --> 00:55:11,879- Tell her to buy you a new fucking wallet.- She's dead. save google translate
98200:55:11,880 --> 00:55:13,999Have a little decency. save google translate
98300:55:14,000 --> 00:55:16,279And I need my bus pass. save google translate
98400:55:16,280 --> 00:55:18,599Listen, if you're going to give himhis bus pass, I want mine, too. save google translate
98500:55:18,600 --> 00:55:20,079It's only fair, you know.It's fair. save google translate
98600:55:20,080 --> 00:55:21,879Nobody's getting their bus pass! save google translate
98700:55:21,880 --> 00:55:23,279Come on, sir. You looklike a good kid. save google translate
98800:55:23,280 --> 00:55:27,279Come on.Come on. Please... save google translate
98900:55:27,280 --> 00:55:29,879Come on. save google translate
99000:55:29,880 --> 00:55:34,879- Need my head examined. What color is it?- Black. save google translate
99100:55:34,880 --> 00:55:41,639- Here. Here's your wallet.- That's brown! Black! save google translate
99200:55:41,640 --> 00:55:44,047- Come on.- Hold on. I got it, I got it, I got it. save google translate
99300:55:47,280 --> 00:55:49,279Here's your fucking wallet,all right? save google translate
99400:55:49,280 --> 00:55:50,879- Take the money.- I'm taking the money. save google translate
99500:55:50,880 --> 00:55:52,799What the hell is this,five dollars? save google translate
99600:55:52,800 --> 00:55:56,919Take my money,but give me the wallet. save google translate
99700:55:56,920 --> 00:55:59,119You know what? I don't havetime for this bullshit! save google translate
99800:55:59,120 --> 00:56:00,881I don't have time for this.I got to go. save google translate
99900:56:03,520 --> 00:56:05,439Fuck. save google translate
100000:56:05,440 --> 00:56:07,599Come here, you little fuck, you! save google translate
100100:56:07,600 --> 00:56:09,239Hey! Hey! save google translate
100200:56:09,240 --> 00:56:10,839Just leave the wallet here. save google translate
100300:56:10,840 --> 00:56:12,959You know, he stillcan throw a punch. save google translate
100400:56:12,960 --> 00:56:15,399Come here! You don't know whatyou're doing, you little prick! save google translate
100500:56:15,400 --> 00:56:17,045Fuck this. save google translate
100600:56:23,240 --> 00:56:25,727- Is this it?- That's it. I told you. save google translate
100700:56:28,920 --> 00:56:30,963A bunch of seniorcitizens in there. save google translate
100800:56:34,400 --> 00:56:36,279- How does this thing work?- On. You press on. save google translate
100900:56:36,280 --> 00:56:38,239Obviously, I'm pushing on. save google translate
101000:56:38,240 --> 00:56:40,601If you yell at it, that's whatactually makes it go on. save google translate
101100:56:43,720 --> 00:56:46,844Oh Rosie, just...I mean, Jesus Christ. save google translate
101200:56:48,400 --> 00:56:50,284Did you see this? save google translate
101300:56:54,320 --> 00:56:56,719Little Anthony (C) save google translate
101400:56:56,720 --> 00:57:00,359Vinnie (C) JIMMY THE CHEESE (A) save google translate
101500:57:00,360 --> 00:57:01,799Wait a minute, let me see. save google translate
101600:57:01,800 --> 00:57:03,684What is that?Let me see this. save google translate
101700:57:09,120 --> 00:57:12,279You know what this is?It's the family tree. save google translate
101800:57:12,280 --> 00:57:14,239This is the entire Vazallo family. save google translate
101900:57:14,240 --> 00:57:18,119- What do these initials mean?- "A." Associate. "C." Capo. save google translate
102000:57:18,120 --> 00:57:21,839Underboss. Do you know what thefucking feds would do for this? save google translate
102100:57:21,840 --> 00:57:25,159- What?- Get on their knees and start sucking. save google translate
102200:57:25,160 --> 00:57:28,239- Why?- Well you see, the Mafia's defense, save google translate
102300:57:28,240 --> 00:57:31,919their entire defense is thatthey just deny that they exist. save google translate
102400:57:31,920 --> 00:57:33,439They deny that they're organized.' /> save google translate
102500:57:33,440 --> 00:57:34,959This is all mapped out for them. save google translate
102600:57:34,960 --> 00:57:36,559This proves they're organized. save google translate
102700:57:36,560 --> 00:57:38,444Look, it's gotthe ranking, everything. save google translate
102800:57:44,760 --> 00:57:46,919Who talked to the paper? save google translate
102900:57:46,920 --> 00:57:50,399Listen to this. "A pair of Mafiasocial clubs have been robbed save google translate
103000:57:50,400 --> 00:57:53,519"by a lone gunman who marchesinto the secret societies save google translate
103100:57:53,520 --> 00:57:55,319"waving an automatic weapon. save google translate
103200:57:55,320 --> 00:57:57,439"A female companion waitsfor him outside save google translate
103300:57:57,440 --> 00:57:59,959"while he emptiesthe gangster's pockets.' /> save google translate
103400:57:59,960 --> 00:58:03,079"The pair, who have reportedlyearned the nickname Bonnie and Clyde, save google translate
103500:58:03,080 --> 00:58:07,919"then drive off in a gun-metalgray Buick Century." save google translate
103600:58:07,920 --> 00:58:10,079- Motherfucker!- Shh! save google translate
103700:58:10,080 --> 00:58:11,719This is bad. save google translate
103800:58:11,720 --> 00:58:13,879- They want us to talk.- Who? save google translate
103900:58:13,880 --> 00:58:15,359I don't fucking know,' /> save google translate
104000:58:15,360 --> 00:58:17,399whoever wrote the fucking article. save google translate
104100:58:17,400 --> 00:58:19,439How can they want us to talkif they don't know who we are? save google translate
104200:58:19,440 --> 00:58:20,959Listen. Rose? save google translate
104300:58:20,960 --> 00:58:22,639- What?- Are you listening to me? save google translate
104400:58:22,640 --> 00:58:24,119- Yes.- It's not the fucking cops, right? save google translate
104500:58:24,120 --> 00:58:25,719- No.- It can't be the fucking cops. save google translate
104600:58:25,720 --> 00:58:27,599- Right.- Because if it was the cops... save google translate
104700:58:27,600 --> 00:58:29,519Hey. save google translate
104800:58:29,520 --> 00:58:32,559If it was the fucking cops,right, we'd be arrested. save google translate
104900:58:32,560 --> 00:58:34,999- But it's not the Mafia.- No. save google translate
105000:58:35,000 --> 00:58:37,759- Because they're embarrassed.- And we'd be in the back in the trunk by now.- And we'd be in the back in the trunk by now.' /> save google translate
105100:58:37,760 --> 00:58:40,159So who the fuck is it? save google translate
105200:58:40,160 --> 00:58:42,759Where the hell would they fuckingget a picture like this? save google translate
105300:58:42,760 --> 00:58:46,279You know what? save google translate
105400:58:46,280 --> 00:58:52,239Tommy.We should call them. save google translate
105500:58:52,240 --> 00:58:53,439Call who? Who? save google translate
105600:58:53,440 --> 00:58:54,879The mob guys. save google translate
105700:58:54,880 --> 00:58:56,399Oh yeah, we should call them. save google translate
105800:58:56,400 --> 00:58:58,159What the fuckare you talking about? save google translate
105900:58:58,160 --> 00:58:59,999We have to get to thembefore they get to us. save google translate
106000:59:00,000 --> 00:59:04,919Hey, hey, hey,you want that good stuff. save google translate
106100:59:04,920 --> 00:59:07,119Here you go. save google translate
106200:59:07,120 --> 00:59:08,519Did you hear me? save google translate
106300:59:08,520 --> 00:59:10,839We can't fucking call them. save google translate
106400:59:10,840 --> 00:59:13,959We got this list. It's not worthnothing if they don't know we have it. save google translate
106500:59:13,960 --> 00:59:16,679So call them and blackmail them? save google translate
106600:59:16,680 --> 00:59:20,559Say we got the fucking listso don't fuck with us. save google translate
106700:59:20,560 --> 00:59:24,119Because why?We're fucking crazy! save google translate
106800:59:24,120 --> 00:59:25,519Who should we call? save google translate
106900:59:28,160 --> 00:59:32,159- Hello?- Hey, Vinny? save google translate
107000:59:32,160 --> 00:59:34,719How's it going? save google translate
107100:59:34,720 --> 00:59:37,319Yeah, it's going fantastic. We're having abowl of soup and ice skating. Who is this? save google translate
107200:59:37,320 --> 00:59:38,879Bonnie and Clyde, motherfucker! save google translate
107300:59:38,880 --> 00:59:40,399Come on, who is this?Is this a joke? save google translate
107400:59:40,400 --> 00:59:42,199You know, I was just checking in. save google translate
107500:59:42,200 --> 00:59:45,199I just wanted to give yousome hair compliments. save google translate
107600:59:45,200 --> 00:59:48,359You know, I'm wearingyour fucking shoes right now.' /> save google translate
107700:59:48,360 --> 00:59:50,199- Oh yeah, motherfucker?- Yeah. save google translate
107800:59:50,200 --> 00:59:52,239- You like the shoes?- Yeah. save google translate
107900:59:52,240 --> 00:59:54,199How about I put them back on save google translate
108000:59:54,200 --> 00:59:56,319and I fucking kick your assuntil both shoes are shitty? save google translate
108100:59:56,320 --> 00:59:57,639How'd you get this number?' /> save google translate
108200:59:57,640 --> 00:59:59,159How did I get your number? save google translate
108300:59:59,160 --> 01:00:00,879Vinny, I don't just gotyour number. save google translate
108401:00:00,880 --> 01:00:03,199I got your number,I got your fucking rank. save google translate
108501:00:03,200 --> 01:00:05,119I got your nickname. save google translate
108601:00:05,120 --> 01:00:07,239By the way, you're pretty lowon the list.' /> save google translate
108701:00:07,240 --> 01:00:09,319- What's the list?- What the fuck are you talking about?What the fuck are you talking about?' /> save google translate
108801:00:09,320 --> 01:00:11,999- I have everyone.- Trace the call. save google translate
108901:00:12,000 --> 01:00:17,879The entire fucking family, all theway up to Big Al. That's right. save google translate
109001:00:17,880 --> 01:00:19,399What are you telling me for? save google translate
109101:00:19,400 --> 01:00:21,119Vinny, I want youto tell everyone. save google translate
109201:00:21,120 --> 01:00:23,039I mean all your fuckinggrease ball friends. save google translate
109301:00:23,040 --> 01:00:25,759It's the same kid from the holdup. save google translate
109401:00:25,760 --> 01:00:30,159Fuck with us, and every singleFed is going to have this list. save google translate
109501:00:30,160 --> 01:00:31,959How about you fuckinghang up the phone save google translate
109601:00:31,960 --> 01:00:33,839and you go fuck your mother.Right now. save google translate
109701:00:33,840 --> 01:00:36,399Let me reiterate,motherfucker. All right? save google translate
109801:00:36,400 --> 01:00:37,959I got a will. save google translate
109901:00:37,960 --> 01:00:39,639In that fucking will,I got a P.O. box. save google translate
110001:00:39,640 --> 01:00:41,879In that P.O. box,I got a list. save google translate
110101:00:41,880 --> 01:00:43,679- Yeah?- Yeah. save google translate
110201:00:43,680 --> 01:00:46,199Anything happens to us,I mean, man, anything! save google translate
110301:00:46,200 --> 01:00:49,239Anything happens to meor fucking Bonnie, save google translate
110401:00:49,240 --> 01:00:52,011we're going to take the wholefucking family down, asshole. save google translate
110501:00:58,560 --> 01:01:00,728- That was so good!- That was good? save google translate
110601:01:10,000 --> 01:01:12,089What are you wearing, tights? save google translate
110701:01:18,640 --> 01:01:19,999It's just fucked up, Sal. save google translate
110801:01:20,000 --> 01:01:22,319You're telling me.What? save google translate
110901:01:22,320 --> 01:01:25,439- I just got off the phone with Clyde.- Clyde who? save google translate
111001:01:25,440 --> 01:01:27,759Bonnie and fucking Clyde, Sal. save google translate
111101:01:27,760 --> 01:01:30,119This Clyde? How the fuckdid he get the number? save google translate
111201:01:30,120 --> 01:01:33,479That's what I asked him, but he'stalking about he's got "the list". save google translate
111301:01:33,480 --> 01:01:37,679A list?Vinny, he said a list? save google translate
111401:01:37,680 --> 01:01:39,879Talking about he's gotnames and ranks. save google translate
111501:01:39,880 --> 01:01:41,730Goes all the way up to Big Al. save google translate
111601:01:43,200 --> 01:01:45,199What the fuck is the list, Sal? save google translate
111701:01:45,200 --> 01:01:48,199It's a pact. save google translate
111801:01:48,200 --> 01:01:52,079A guy gets picked upfor something, whatever, save google translate
111901:01:52,080 --> 01:01:54,599he calls the guy with the list save google translate
112001:01:54,600 --> 01:01:59,559who lets them all knowthe other guy's in trouble' /> save google translate
112101:01:59,560 --> 01:02:02,039before the Feds can get to them. save google translate
112201:02:02,040 --> 01:02:04,519That way the Fedscan't get everyone' /> save google translate
112301:02:04,520 --> 01:02:06,799to rat each other out. save google translate
112401:02:06,800 --> 01:02:11,767- And this guy carries the list with him?- Yeah. Joey D. save google translate
112501:02:14,240 --> 01:02:18,919Anthony? It's Monday afternoon.Where's Joey D today? save google translate
112601:02:18,920 --> 01:02:23,399Joey D is at the Miracle LanesBowling Center. save google translate
112701:02:23,400 --> 01:02:28,039All right, pal.Make sure you feed him. save google translate
112801:02:28,040 --> 01:02:29,844Bowling shoes! save google translate
112901:02:31,880 --> 01:02:35,399I'm going to bring you your food.Just stay where you are. save google translate
113001:02:35,400 --> 01:02:38,879- I'm going to stay here.- Okay. save google translate
113101:02:38,880 --> 01:02:41,719- I will not go away from here.- Okay. save google translate
113201:02:41,720 --> 01:02:43,639I will stay here. save google translate
113301:02:43,640 --> 01:02:45,799Yeah, that's good. I'm goingto bring you the food. save google translate
113401:02:45,800 --> 01:02:48,079You can do that.And I'll-I'll eat it. save google translate
113501:02:52,000 --> 01:02:53,839- Cardozo.- Mr. Cardozo... save google translate
113601:02:53,840 --> 01:02:56,359I read your story in today's paper' /> save google translate
113701:02:56,360 --> 01:02:59,839and I am disappointedin its many inaccuracies. save google translate
113801:02:59,840 --> 01:03:01,879Yeah? Okay, I'm sorryabout that, lady. save google translate
113901:03:01,880 --> 01:03:05,079I said no cheese, Gary. save google translate
114001:03:05,080 --> 01:03:07,439Yeah, so I readin your article today save google translate
114101:03:07,440 --> 01:03:11,919that you said that we held upa pair of social clubs. save google translate
114201:03:11,920 --> 01:03:17,039Right? And so I looked it up, andin the dictionary it says that... save google translate
114301:03:17,040 --> 01:03:21,559Yeah, so a pair is a setof two things used together save google translate
114401:03:21,560 --> 01:03:26,959or regarded as a unit.Two mated animals, nasty. save google translate
114501:03:26,960 --> 01:03:29,319Two playing cards. save google translate
114601:03:29,320 --> 01:03:37,399Yeah, so a pair is two, and wehit three, so joke's on you. save google translate
114701:03:37,400 --> 01:03:41,759Listen to me, I don't knowif you're for real or not, save google translate
114801:03:41,760 --> 01:03:44,119and I don't have timefor make believe, okay? save google translate
114901:03:44,120 --> 01:03:47,839So if this is bullshit,you're not helping me, save google translate
115001:03:47,840 --> 01:03:51,319you're not helping yourselfbut if this is real, save google translate
115101:03:51,320 --> 01:03:57,439if this is who I think it is, thenwhat you're doing is fucking great. save google translate
115201:03:57,440 --> 01:04:01,559People are talking about you.People have opinions about you. save google translate
115301:04:01,560 --> 01:04:04,719It's on everybody's mind,but none of that shit matters. save google translate
115401:04:04,720 --> 01:04:07,199The only thing that matters is,what's your story? save google translate
115501:04:07,200 --> 01:04:09,084People want to know that. save google translate
115601:04:11,120 --> 01:04:12,959Why don't we meet? save google translate
115701:04:12,960 --> 01:04:14,999And have you turn me into the cops? No, thank you. save google translate
115801:04:15,000 --> 01:04:16,919No, no, no. save google translate
115901:04:16,920 --> 01:04:19,159I haven't spent thirty yearscovering the mob' /> save google translate
116001:04:19,160 --> 01:04:21,479by giving away my sources, ever. save google translate
116101:04:21,480 --> 01:04:27,719- I mean, we should gettogether and talk about this.- Maybe. save google translate
116201:04:27,720 --> 01:04:29,999Where do you want to meet?Where do you live? save google translate
116301:04:30,000 --> 01:04:33,039- You know Queens?- I'm from Queens. save google translate
116401:04:33,040 --> 01:04:34,439- No shit!- Yeah. save google translate
116501:04:34,440 --> 01:04:36,959Me, too.That's funny. save google translate
116601:04:36,960 --> 01:04:39,401So anywhere.Pick a place. save google translate
116701:04:44,600 --> 01:04:45,919You like pizza? save google translate
116801:04:45,920 --> 01:04:47,599I do eat pizza. save google translate
116901:04:47,600 --> 01:04:49,359Remember you putyour finger like that, save google translate
117001:04:49,360 --> 01:04:51,359you open the bail. save google translate
117101:04:51,360 --> 01:04:53,279I'm going to let you reelit in this time, all right? save google translate
117201:04:53,280 --> 01:04:55,159- Then you throw it out there.- Whoa, that's far. save google translate
117301:04:55,160 --> 01:04:57,840Yeah. Now you catch the bailand reel it in. save google translate
117401:05:01,760 --> 01:05:04,799Yeah? Hello? save google translate
117501:05:04,800 --> 01:05:08,999Yeah, hello.Put Al on the phone. save google translate
117601:05:09,000 --> 01:05:10,759- Who is this?- Who is this? save google translate
117701:05:10,760 --> 01:05:12,239Who the fuck are you?Fuck you. save google translate
117801:05:12,240 --> 01:05:13,719Put Al on the phone. save google translate
117901:05:13,720 --> 01:05:15,559There's no one here by that name. save google translate
118001:05:15,560 --> 01:05:17,399There's no one there named Al?' /> save google translate
118101:05:17,400 --> 01:05:19,279You better find somebodynamed fucking Al. save google translate
118201:05:19,280 --> 01:05:25,599Big Al. Fiorello.718-555-4377. save google translate
118301:05:25,600 --> 01:05:29,519Does that sound about right?41 Ocean Avenue, Howard Beach? save google translate
118401:05:29,520 --> 01:05:33,599Oh, you fancy, huh? Listen, yougot some crazy fucking list, save google translate
118501:05:33,600 --> 01:05:35,839you know what I'm saying?' /> save google translate
118601:05:35,840 --> 01:05:38,839And I got it. And that's whatI am trying to explain to you.' /> save google translate
118701:05:38,840 --> 01:05:40,679I gota fucking P.O. box. save google translate
118801:05:40,680 --> 01:05:43,559Yeah, and in that P.O. box,I got a will. save google translate
118901:05:43,560 --> 01:05:46,359And in that will it says you betternot fucking mess with me or my man, save google translate
119001:05:46,360 --> 01:05:47,641you understand me? save google translate
119101:05:50,000 --> 01:05:52,039Hey, Al. save google translate
119201:05:52,040 --> 01:05:56,599Get over here. Get over here!Get over here. save google translate
119301:05:56,600 --> 01:06:01,119She called me, Sal. She called me atmy house and got me on the phone. save google translate
119401:06:01,120 --> 01:06:04,479I've been violated here.Who gave her my number? save google translate
119501:06:04,480 --> 01:06:06,879Al, it's a helluva lot worsethan one phone number.' /> save google translate
119601:06:06,880 --> 01:06:08,639So she told me.Who gave it up? save google translate
119701:06:08,640 --> 01:06:11,079Joey D, but it wasn't his fault.' /> save google translate
119801:06:11,080 --> 01:06:13,039He had it in his walletwhen the kid jacked him. save google translate
119901:06:13,040 --> 01:06:16,359- He had it in his wallet? In his wallet?- Yeah. save google translate
120001:06:16,360 --> 01:06:19,519How the hell are you going to leta guy old enough to be a statue save google translate
120101:06:19,520 --> 01:06:21,119carry that shit in his wallet, Sal? save google translate
120201:06:21,120 --> 01:06:23,439Someone's got to keep track. save google translate
120301:06:23,440 --> 01:06:26,450We figured Joey's so old school,he'd be the last one to give it up. save google translate
120401:06:33,840 --> 01:06:39,524- Can I trust you, Sally?- Of course. save google translate
120501:06:43,600 --> 01:06:48,999- Call a meeting tonight. Seven o'clock. My club.- All right. save google translate
120601:06:49,000 --> 01:06:51,759I want everyone there. save google translate
120701:06:51,760 --> 01:06:54,279Tell them I'm catering dinner. save google translate
120801:06:54,280 --> 01:06:56,719You're really going in, Al? save google translate
120901:06:56,720 --> 01:06:59,890Everyone, Sal.Everyone. save google translate
121001:07:03,160 --> 01:07:05,799You get me that list at all costs. save google translate
121101:07:05,800 --> 01:07:07,599You get me that list at all costs! save google translate
121201:07:07,600 --> 01:07:09,848Okay, skip. Okay. save google translate
121301:07:14,360 --> 01:07:16,847Shit. save google translate
121401:07:26,400 --> 01:07:27,886Hey. Hey! save google translate
121501:07:41,760 --> 01:07:43,159So how are you doing, fellas. save google translate
121601:07:43,160 --> 01:07:45,279How you doing, boss? save google translate
121701:07:45,280 --> 01:07:47,084Thanks for coming out. save google translate
121801:07:55,560 --> 01:07:58,159I'm starving. save google translate
121901:07:58,160 --> 01:08:01,359Garlic bread. You guyssee this garlic bread? save google translate
122001:08:01,360 --> 01:08:03,767What? save google translate
122101:08:13,560 --> 01:08:14,807I'm sorry, Al. save google translate
122201:08:25,400 --> 01:08:27,359You all know what's transpired. save google translate
122301:08:27,360 --> 01:08:32,839And the potential ramificationsof the trail. Correct? save google translate
122401:08:32,840 --> 01:08:34,759- Right, boss.- Right, boss. save google translate
122501:08:34,760 --> 01:08:38,839Unity is the only solutionin times of crisis. save google translate
122601:08:38,840 --> 01:08:44,410Our principles, our honor,sacrifice, and above all... save google translate
122701:08:46,200 --> 01:08:47,879Solidarity. save google translate
122801:08:47,880 --> 01:08:49,639That's right. save google translate
122901:08:49,640 --> 01:08:51,046Solidarity. save google translate
123001:08:52,840 --> 01:08:54,599If we throw away our solidarity, save google translate
123101:08:54,600 --> 01:08:57,959we throw awayour strength. Correct? save google translate
123201:08:57,960 --> 01:09:01,879That's right, boss.' /> save google translate
123301:09:01,880 --> 01:09:04,399- How's the family?- They're fine, thanks.- They're fine, thanks.' /> save google translate
123401:09:04,400 --> 01:09:07,331- And the little one?- He's getting bigger every day, Al.' /> save google translate
123501:09:20,640 --> 01:09:22,519Can I trust you, Vinny? save google translate
123601:09:22,520 --> 01:09:24,210With your life, boss. save google translate
123701:09:28,280 --> 01:09:30,479Let me put it to you another way. save google translate
123801:09:30,480 --> 01:09:33,679If you want to run a food truck,you got to keep it clean, right? save google translate
123901:09:33,680 --> 01:09:35,559That's right, boss. save google translate
124001:09:35,560 --> 01:09:37,199And I don't mean run a ragover the counter clean. save google translate
124101:09:37,200 --> 01:09:39,439I'm talking about top to bottom, save google translate
124201:09:39,440 --> 01:09:42,199- get down on your knees and scrub clean, right?- That's right, boss. save google translate
124301:09:42,200 --> 01:09:43,879Otherwise, you get rats. save google translate
124401:09:43,880 --> 01:09:46,959You got one rat, you get two rats. save google translate
124501:09:46,960 --> 01:09:49,359Pretty soon you got rat shitin your rice balls. save google translate
124601:09:52,560 --> 01:09:55,239- How are you doing, Anthony?- I'm all right. save google translate
124701:09:55,240 --> 01:09:58,079- Good. Feeling good?- Yeah. save google translate
124801:09:58,080 --> 01:10:00,959Good. save google translate
124901:10:00,960 --> 01:10:02,571Anthony... save google translate
125001:10:08,280 --> 01:10:10,679where's Joey D? save google translate
125101:10:10,680 --> 01:10:14,399Joey D couldn'tmake it here tonight. save google translate
125201:10:14,400 --> 01:10:16,170He's not feeling so good. save google translate
125301:10:21,760 --> 01:10:23,041Enough said. save google translate
125401:11:51,200 --> 01:11:52,839So I got something for you, Bobby. save google translate
125501:11:52,840 --> 01:11:55,159I know I wasn't always there. save google translate
125601:11:55,160 --> 01:11:57,159And I know I wasn't much help. save google translate
125701:11:57,160 --> 01:11:59,203But maybe this will help. save google translate
125801:12:06,840 --> 01:12:09,399W-where did you makethis much money, Tommy? save google translate
125901:12:09,400 --> 01:12:11,239When you talking about, Bobby?Take it. save google translate
126001:12:11,240 --> 01:12:12,519Where did you get it? save google translate
126101:12:12,520 --> 01:12:14,039It doesn't matter. save google translate
126201:12:14,040 --> 01:12:15,519What you mean it doesn't matter? save google translate
126301:12:15,520 --> 01:12:17,199Where did you get this much money? save google translate
126401:12:17,200 --> 01:12:19,319It doesn't fuckingmatter where I got it. save google translate
126501:12:19,320 --> 01:12:21,719I just want you to have it. Ijust want you to have it, Bobby. save google translate
126601:12:21,720 --> 01:12:23,079I'm trying to say I'm sorry. save google translate
126701:12:23,080 --> 01:12:24,719Bobby, look... save google translate
126801:12:24,720 --> 01:12:26,199I know what you did, all right? save google translate
126901:12:26,200 --> 01:12:28,079I know you did everything. save google translate
127001:12:28,080 --> 01:12:29,879I know I was a shittyolder brother. save google translate
127101:12:29,880 --> 01:12:32,079Bobby, I know youtook care of the shop. save google translate
127201:12:32,080 --> 01:12:33,719I know you took care of Mom. save google translate
127301:12:33,720 --> 01:12:35,799I'm trying to saythat I appreciate it. save google translate
127401:12:35,800 --> 01:12:37,604I'm trying to say thank you. save google translate
127501:12:39,400 --> 01:12:42,279- Thank you?- Yeah, thank you. save google translate
127601:12:42,280 --> 01:12:45,799W-w-what, you thinkyou can just walk in here save google translate
127701:12:45,800 --> 01:12:47,639ten years later, say thank you, save google translate
127801:12:47,640 --> 01:12:49,559and then everythingis going to be okay? save google translate
127901:12:49,560 --> 01:12:53,559Well, no.Where were you, Tommy? save google translate
128001:12:53,560 --> 01:12:55,119I was fucked up, Bobby. save google translate
128101:12:55,120 --> 01:12:57,039I was fucked up.I'm sorry, Bobby. save google translate
128201:12:57,040 --> 01:12:59,679Bobby, I'm sor... look,that's the point, all right? save google translate
128301:12:59,680 --> 01:13:01,279Sometimes you do everything right. save google translate
128401:13:01,280 --> 01:13:03,559You run the shop,you pay your bills, save google translate
128501:13:03,560 --> 01:13:05,879and you're the guythat gets fucked! save google translate
128601:13:05,880 --> 01:13:08,799I mean, look at Pop. Look, he brokehis fucking back on this place. save google translate
128701:13:08,800 --> 01:13:10,286Look what it got him. save google translate
128801:13:12,800 --> 01:13:15,159It's no one's fault.Bobby, I... save google translate
128901:13:15,160 --> 01:13:18,439Just take the money. save google translate
129001:13:18,440 --> 01:13:20,359Your father did everything right. save google translate
129101:13:20,360 --> 01:13:22,439Up every morning, early. save google translate
129201:13:22,440 --> 01:13:24,399No man worked harder than him. save google translate
129301:13:24,400 --> 01:13:26,439- I know that. That's not what...- You want to know why? save google translate
129401:13:26,440 --> 01:13:28,399So that you can have a better life. save google translate
129501:13:28,400 --> 01:13:30,199Look, me and Pops, save google translate
129601:13:30,200 --> 01:13:32,359we were okay, all right?We reconciled our shit. save google translate
129701:13:32,360 --> 01:13:34,519You broke his heart, Tommy. save google translate
129801:13:34,520 --> 01:13:36,679- You killed him. He died of a broken heart.- I killed him? save google translate
129901:13:36,680 --> 01:13:38,279- Yeah.- I killed him now? save google translate
130001:13:38,280 --> 01:13:39,959How can you say that to me? save google translate
130101:13:39,960 --> 01:13:41,879I didn't kill him. save google translate
130201:13:41,880 --> 01:13:43,199I didn't fucking kill him, save google translate
130301:13:43,200 --> 01:13:44,599and he didn't kill himself. save google translate
130401:13:44,600 --> 01:13:46,719The fucking mob killed him, save google translate
130501:13:46,720 --> 01:13:49,519and you know it. Oh, we don'twant to talk about that, right? save google translate
130601:13:49,520 --> 01:13:51,119You know it. save google translate
130701:13:51,120 --> 01:13:52,679You know it.All right, Bobby? save google translate
130801:13:52,680 --> 01:13:54,639Come on. Speak up.Come on, Bobby. save google translate
130901:13:54,640 --> 01:13:56,479He had to keep this store going, save google translate
131001:13:56,480 --> 01:14:00,359and those people were theonly way he knew how. save google translate
131101:14:00,360 --> 01:14:02,399You know, he wanted to help you. save google translate
131201:14:02,400 --> 01:14:04,279He did.He wanted to help you. save google translate
131301:14:04,280 --> 01:14:06,079He wanted so much for you. save google translate
131401:14:06,080 --> 01:14:07,519And for what? save google translate
131501:14:07,520 --> 01:14:09,479Come on, don't say that, Ma. save google translate
131601:14:09,480 --> 01:14:11,319What did you do withyour life, Tommy, huh? save google translate
131701:14:11,320 --> 01:14:13,519What did you do with your life? save google translate
131801:14:13,520 --> 01:14:15,799- I did the best I could,all right? I did something.- Really? save google translate
131901:14:15,800 --> 01:14:17,439Yeah, I did somethingwith my life. save google translate
132001:14:17,440 --> 01:14:19,159This? This is what you didwith your life? save google translate
132101:14:19,160 --> 01:14:21,079- I don't want it.- Listen... save google translate
132201:14:21,080 --> 01:14:22,879Ma, I'm sorry, all right? save google translate
132301:14:22,880 --> 01:14:25,399I just... I want youto have the money, Mom. save google translate
132401:14:25,400 --> 01:14:26,567Please take the money. save google translate
132501:14:27,680 --> 01:14:29,719I don't want this money. save google translate
132601:14:29,720 --> 01:14:31,159Just take the fucking money! save google translate
132701:14:31,160 --> 01:14:32,959I don't want the fucking money! save google translate
132801:14:32,960 --> 01:14:34,719- Bobby, take the money!- Don't touch that money! save google translate
132901:14:34,720 --> 01:14:36,439Fine, fine!All right, you know what? save google translate
133001:14:36,440 --> 01:14:38,999I'm out of here.I'm out of here, all right? save google translate
133101:14:39,000 --> 01:14:41,239This piece of shit is leaving thefucking building, all right? save google translate
133201:14:41,240 --> 01:14:43,039I'm out of here.I tried to do something nice. save google translate
133301:14:43,040 --> 01:14:44,161You know what? Fuck it! save google translate
133401:14:46,120 --> 01:14:48,004I tried to do something nice! save google translate
133501:15:25,520 --> 01:15:28,439Yeah, so is this goingto be, like, a big story? save google translate
133601:15:28,440 --> 01:15:30,759You're going to...For, like, the front page? save google translate
133701:15:30,760 --> 01:15:34,039Well, you know, we gota saying in the newspaper world. save google translate
133801:15:34,040 --> 01:15:35,679I love sayings, slogans. save google translate
133901:15:35,680 --> 01:15:38,639This is a good one.This is a good story. save google translate
134001:15:38,640 --> 01:15:43,239It's like a hot girl witha miniskirt, you know? save google translate
134101:15:43,240 --> 01:15:45,079I... I messed it up. save google translate
134201:15:45,080 --> 01:15:46,999A good story is likea miniskirt on a hot girl. save google translate
134301:15:47,000 --> 01:15:51,559- Okay.- You want it long enough to cover the subject, save google translate
134401:15:51,560 --> 01:15:53,603short enough to be interesting save google translate
134501:15:55,080 --> 01:15:57,599Oh, yeah!I like that. save google translate
134601:15:57,600 --> 01:16:00,079I didn't make it up, but youknow what I'm talking about. save google translate
134701:16:00,080 --> 01:16:02,839- All right, so Rosie?- Yeah, Rosie. save google translate
134801:16:02,840 --> 01:16:04,319You're from around here? save google translate
134901:16:04,320 --> 01:16:05,799Yeah, I grew up two blocks over. save google translate
135001:16:05,800 --> 01:16:08,759Oh, I'm over at Elmhurst. save google translate
135101:16:08,760 --> 01:16:10,519- No kidding.- Yeah. save google translate
135201:16:10,520 --> 01:16:13,039And Mom and Dad still here?Still live here? save google translate
135301:16:13,040 --> 01:16:15,639Yeah, my mother livesin the house I grew up in. save google translate
135401:16:15,640 --> 01:16:17,239And my father passed. save google translate
135501:16:17,240 --> 01:16:21,519Oh, I'm sorry.Miss him? save google translate
135601:16:21,520 --> 01:16:24,239Do I miss him?Yeah, I miss him. save google translate
135701:16:24,240 --> 01:16:28,119- Yeah?- Yeah, so get this. save google translate
135801:16:28,120 --> 01:16:32,559So when he got sick, he says,"When I go, Rosie gets my car." save google translate
135901:16:32,560 --> 01:16:35,039So when he died,my mother and my brother save google translate
136001:16:35,040 --> 01:16:36,399they want to sell the car. save google translate
136101:16:36,400 --> 01:16:38,039Can you believe that? save google translate
136201:16:38,040 --> 01:16:39,359And I said no,because he loved that car. save google translate
136301:16:39,360 --> 01:16:40,799- You know?- Right. save google translate
136401:16:40,800 --> 01:16:42,319Yeah, and then every Christmas, save google translate
136501:16:42,320 --> 01:16:44,239we would take the carinto the city save google translate
136601:16:44,240 --> 01:16:46,319to go and see the treeand all the windows on Fifth. save google translate
136701:16:46,320 --> 01:16:48,887- Right.- Yeah, that was, like, our thing. save google translate
136801:16:50,040 --> 01:16:51,879That's good. save google translate
136901:16:51,880 --> 01:16:54,999So it's like the regularthings that I miss. save google translate
137001:16:55,000 --> 01:16:57,679- If you're going to...- Right, right. save google translate
137101:16:57,680 --> 01:17:01,239- And that's the car you use to hit the clubs?- What? save google translate
137201:17:01,240 --> 01:17:05,519- Is that the same car?- Yeah. save google translate
137301:17:05,520 --> 01:17:06,482All right. save google translate
137401:17:09,160 --> 01:17:12,599What about your friend?Where is he from? save google translate
137501:17:12,600 --> 01:17:14,439Oh, Tommy?He ain't from around here. save google translate
137601:17:14,440 --> 01:17:17,086- Tommy. Tommy and Rosie.- Yeah, two M's, yeah. save google translate
137701:17:18,000 --> 01:17:19,719What's Tommy like? save google translate
137801:17:19,720 --> 01:17:22,959Oh, first of all, super handsome save google translate
137901:17:22,960 --> 01:17:25,719Yeah, and he's like...he's just like a genius. save google translate
138001:17:25,720 --> 01:17:27,879So this was his idea then?All this stuff? save google translate
138101:17:27,880 --> 01:17:30,359- One day, I come home from work,- Right. save google translate
138201:17:30,360 --> 01:17:34,639And Tommy was thinkingthese guys are assholes. save google translate
138301:17:34,640 --> 01:17:39,243No one is getting hurt,so is it really a crime? save google translate
138401:17:43,240 --> 01:17:46,079Yeah, well... I guess that'ssomething to think about. save google translate
138501:17:46,080 --> 01:17:47,839What do you think?You think it's a crime? save google translate
138601:17:47,840 --> 01:17:50,399No, I don't. save google translate
138701:17:50,400 --> 01:17:53,479- That's probably don't make sense, huh?- No, I get it.' /> save google translate
138801:17:53,480 --> 01:17:55,519- Yeah?- Yeah, I get it. save google translate
138901:17:55,520 --> 01:17:57,879- Not for nothing, but I like the way you write.- Oh, thanks. save google translate
139001:17:57,880 --> 01:18:00,719- All right, so Tommy and Rosie.- Yeah. save google translate
139101:18:00,720 --> 01:18:02,199Tommy is how old? save google translate
139201:18:02,200 --> 01:18:04,15929. Tommy! save google translate
139301:18:04,160 --> 01:18:07,719This is Mr. Cardozofrom the newspaper. save google translate
139401:18:07,720 --> 01:18:09,399I know who the fuck it is. save google translate
139501:18:09,400 --> 01:18:10,959What the fuck are you doing? save google translate
139601:18:10,960 --> 01:18:12,879What did you fucking tell him? save google translate
139701:18:12,880 --> 01:18:14,799- I didn't say anything.- What did you tell him?' /> save google translate
139801:18:14,800 --> 01:18:16,359- I assumed...- No, shut up. save google translate
139901:18:16,360 --> 01:18:18,759No one is talkingto you, all right? save google translate
140001:18:18,760 --> 01:18:22,121- Pardon me, excuse me. Get the fuck out there.- We're just doing an interview. save google translate
140101:18:25,760 --> 01:18:29,009What the fuck is wrong with you? save google translate
140201:18:30,800 --> 01:18:34,119He's going to tell our story.He's going to tell our story! save google translate
140301:18:34,120 --> 01:18:35,526Listen to me.Stop talking. save google translate
140401:18:50,240 --> 01:18:51,885- Sorry about that.- No. save google translate
140501:19:02,920 --> 01:19:06,399Are you a cop, or working withany law enforcement agencies? save google translate
140601:19:06,400 --> 01:19:11,679No, not a cop. I don't workwith any associated agency. save google translate
140701:19:11,680 --> 01:19:13,999I'm a reporter.That's all I do. save google translate
140801:19:14,000 --> 01:19:18,839- Ask questions and say whatever you want.- That's a cute picture. save google translate
140901:19:18,840 --> 01:19:22,759- Thank you.- Yeah, I mean, we read your column. save google translate
141001:19:22,760 --> 01:19:27,119So, uh... All right, sohow does this start? save google translate
141101:19:27,120 --> 01:19:29,359Well, I'd like to aska couple of questions. save google translate
141201:19:29,360 --> 01:19:32,039You know, how this worksis you don't want to answer, save google translate
141301:19:32,040 --> 01:19:33,679You don't answer.That's all. save google translate
141401:19:33,680 --> 01:19:37,639I'm only going to writewhat you tell me. save google translate
141501:19:37,640 --> 01:19:39,039Well, what did she tell you? save google translate
141601:19:39,040 --> 01:19:41,319She talked about herself. save google translate
141701:19:41,320 --> 01:19:43,559You, I don't knowwhere you are from. save google translate
141801:19:43,560 --> 01:19:44,639I'm from the Bronx. save google translate
141901:19:44,640 --> 01:19:46,839From the Bronx. save google translate
142001:19:46,840 --> 01:19:49,919Let me ask you... can I askyou where did you two meet? save google translate
142101:19:49,920 --> 01:19:51,559- Where did we meet?- Yeah. save google translate
142201:19:51,560 --> 01:19:54,759- A party.- A party? We didn't meet at a... save google translate
142301:19:54,760 --> 01:19:57,279What, you mean whenyou were with jerk off? save google translate
142401:19:57,280 --> 01:20:00,999Yeah, basically she was withsome jerk off at a party. save google translate
142501:20:01,000 --> 01:20:03,239Ask him... go ahead andask him the next question. save google translate
142601:20:03,240 --> 01:20:05,119Yeah, actually let's not talkabout that,' /> save google translate
142701:20:05,120 --> 01:20:07,199because, you know,we don't have an anniversary save google translate
142801:20:07,200 --> 01:20:10,239and the reason we don't havean anniversary is because... save google translate
142901:20:10,240 --> 01:20:12,039Let's not talk about that.' /> save google translate
143001:20:12,040 --> 01:20:13,730What's your next question?' /> save google translate
143101:20:35,720 --> 01:20:37,365You want to get married? save google translate
143201:20:40,680 --> 01:20:41,999Are you serious? save google translate
143301:20:42,000 --> 01:20:45,170Yeah, yeah, I'm serious. save google translate
143401:20:47,440 --> 01:20:48,562I'm serious. save google translate
143501:20:50,680 --> 01:20:52,799And you're not just fuckingwith me right now? save google translate
143601:20:52,800 --> 01:20:56,163Baby, no.I'm asking you... save google translate
143701:20:59,720 --> 01:21:01,206will you marry me? save google translate
143801:21:05,640 --> 01:21:07,171Yeah, all right. save google translate
143901:21:14,040 --> 01:21:15,446When? save google translate
144001:21:17,920 --> 01:21:20,279Well, I was thinking, youknow, Christmas is coming up. save google translate
144101:21:20,280 --> 01:21:22,799I thought maybe we could getmarried on Christmas Day. save google translate
144201:21:22,800 --> 01:21:24,559Oh, my God.I love that. save google translate
144301:21:24,560 --> 01:21:26,239That's right.Yeah, right? save google translate
144401:21:26,240 --> 01:21:27,959No, it will be, like,my two favorite days. save google translate
144501:21:27,960 --> 01:21:29,999Like, Christmasand our wedding anniversary. save google translate
144601:21:30,000 --> 01:21:31,759That's what I was thinking.' /> save google translate
144701:21:31,760 --> 01:21:33,519It would be like a...you know, like a twofer. save google translate
144801:21:33,520 --> 01:21:34,439Yeah, like a twofer. save google translate
144901:21:34,440 --> 01:21:37,439Yeah. save google translate
145001:21:37,440 --> 01:21:40,639I was thinking that, youknow, we could get married, save google translate
145101:21:40,640 --> 01:21:42,279and then maybe after that, save google translate
145201:21:42,280 --> 01:21:46,199we could, I don't know,move to Florida. save google translate
145301:21:46,200 --> 01:21:48,039And what, and open a flower shop? save google translate
145401:21:48,040 --> 01:21:50,159- Yeah.- Really? save google translate
145501:21:50,160 --> 01:21:51,959Yeah, I mean, I was thinking that. save google translate
145601:21:51,960 --> 01:21:54,479You're right. We could...we could do it, babe. save google translate
145701:21:54,480 --> 01:21:57,839We could do it if we madea little bit more money. save google translate
145801:21:57,840 --> 01:21:59,280We could buy a shop. save google translate
145901:22:00,560 --> 01:22:02,079We could live above the shop. save google translate
146001:22:02,080 --> 01:22:03,559I mean, that's a good life, right? save google translate
146101:22:03,560 --> 01:22:05,719- Yeah.- With your charisma... save google translate
146201:22:05,720 --> 01:22:06,879And your charm. save google translate
146301:22:06,880 --> 01:22:10,801And my charm, yeah. save google translate
146401:22:12,720 --> 01:22:14,399Well, I never been to Florida. save google translate
146501:22:14,400 --> 01:22:17,039Oh, Florida, it's paradise. save google translate
146601:22:17,040 --> 01:22:19,959- Really?- Yeah, they have palm trees. save google translate
146701:22:19,960 --> 01:22:21,919- Oh, yeah, right.- And coconuts. save google translate
146801:22:21,920 --> 01:22:26,919And alligators and air-conditioning save google translate
146901:22:26,920 --> 01:22:28,439I mean, I haven'tbeen there myself, save google translate
147001:22:28,440 --> 01:22:30,039but that's what I hear save google translate
147101:22:30,040 --> 01:22:31,651is it's fucking paradisedown there. save google translate
147201:22:34,120 --> 01:22:35,401Oh, my God. save google translate
147301:22:37,160 --> 01:22:39,319Wait, when will we go? save google translate
147401:22:39,320 --> 01:22:41,119Well, what I was thinking was save google translate
147501:22:41,120 --> 01:22:43,079- get married,- Yeah. save google translate
147601:22:43,080 --> 01:22:46,319- January first, go to Florida.- That's smart. save google translate
147701:22:46,320 --> 01:22:51,839- Yeah.- A new year for our new life. save google translate
147801:22:51,840 --> 01:22:54,639Yeah, it will be like a new life. save google translate
147901:22:54,640 --> 01:22:57,559- Call it a day.- A new year. save google translate
148001:22:57,560 --> 01:22:58,999- Newlyweds.- New everything. save google translate
148101:22:59,000 --> 01:23:00,719Yeah, a new everything. save google translate
148201:23:00,720 --> 01:23:03,207Start over.Do you want to do it? save google translate
148301:23:06,000 --> 01:23:07,879Yeah, I want to do it. save google translate
148401:23:07,880 --> 01:23:09,399- Yeah?- Yeah. save google translate
148501:23:09,400 --> 01:23:10,761It would make you happy? save google translate
148601:23:12,680 --> 01:23:14,086Yes! save google translate
148701:23:15,400 --> 01:23:16,759All right. save google translate
148801:23:16,760 --> 01:23:17,919Yeah? save google translate
148901:23:17,920 --> 01:23:19,759Yeah, let's do it. save google translate
149001:23:19,760 --> 01:23:22,122- You serious?- Yeah, we got goals. save google translate
149101:23:30,040 --> 01:23:32,879You ended up getting awfullyfriendly with those two. save google translate
149201:23:32,880 --> 01:23:36,719All her words.I just took notes. save google translate
149301:23:36,720 --> 01:23:39,239I liked them.He's a little out there. save google translate
149401:23:39,240 --> 01:23:42,599He's on his own little planet. She couldmake a fortune running a P.R. firm. save google translate
149501:23:42,600 --> 01:23:45,319They're a couple of small-timescumbags as far as I'm concerned. save google translate
149601:23:45,320 --> 01:23:48,639With a couple of brass ones though. save google translate
149701:23:48,640 --> 01:23:50,999They did end up taking downa pretty big fish. save google translate
149801:23:51,000 --> 01:23:52,167What do you mean? save google translate
149901:23:54,640 --> 01:23:57,759- Not for publication yet, okay?- Okay. save google translate
150001:23:57,760 --> 01:23:59,839But they got somethingthat we've been trying' /> save google translate
150101:23:59,840 --> 01:24:03,199to get our hands onsince J. Edgar ran the show. save google translate
150201:24:03,200 --> 01:24:05,039They got somethinghat's going to help us save google translate
150301:24:05,040 --> 01:24:06,959take down Big Aland the rest of the Vazallos. save google translate
150401:24:06,960 --> 01:24:08,999And the final nail in thecoffin of the whole mob. save google translate
150501:24:09,000 --> 01:24:10,281What have they got? save google translate
150601:24:16,440 --> 01:24:18,483A list. save google translate
150701:24:21,240 --> 01:24:23,239Joey D sends his regards. save google translate
150801:24:23,240 --> 01:24:28,639Joey D? Joey D... save google translate
150901:24:28,640 --> 01:24:31,319Oh, yeah, sure. Joey D. save google translate
151001:24:31,320 --> 01:24:32,799Is he still building docks? save google translate
151101:24:32,800 --> 01:24:34,519He remembers you, too. save google translate
151201:24:34,520 --> 01:24:36,279He's got a lot of storiesabout the old days. save google translate
151301:24:36,280 --> 01:24:38,599A lot of names. save google translate
151401:24:38,600 --> 01:24:40,039A whole list of them. save google translate
151501:24:40,040 --> 01:24:42,319Yeah, well, he's a storyteller. save google translate
151601:24:42,320 --> 01:24:44,329He's got a wild imagination. save google translate
151701:24:46,320 --> 01:24:49,444How about that?They're heroes. save google translate
151801:24:50,880 --> 01:24:52,759What are you going to do? save google translate
151901:24:52,760 --> 01:24:54,599What kind of dealare you going to give them? save google translate
152001:24:54,600 --> 01:24:59,319- Deal?- Yeah, deal. save google translate
152101:24:59,320 --> 01:25:01,639Protection.They gave you a gift. save google translate
152201:25:01,640 --> 01:25:04,359- You're going to give them something, right?- They didn't give us anything. save google translate
152301:25:04,360 --> 01:25:05,800They don't even know we got it.' /> save google translate
152401:25:11,240 --> 01:25:12,479What can I do you for? save google translate
152501:25:12,480 --> 01:25:14,999Gotti's going away.' /> save google translate
152601:25:15,000 --> 01:25:17,719The Gambinos are done. save google translate
152701:25:17,720 --> 01:25:19,919The D.A. is already planninghis next show, save google translate
152801:25:19,920 --> 01:25:21,679and the Vazallosare going to be up. save google translate
152901:25:21,680 --> 01:25:23,279Oh, yeah? save google translate
153001:25:23,280 --> 01:25:24,841Joey D was just the first to flip. save google translate
153101:25:26,920 --> 01:25:28,531Congratulations. save google translate
153201:25:30,200 --> 01:25:34,799Get three more Mortadella heroes save google translate
153301:25:34,800 --> 01:25:38,607for my friends here.Put it on my tab. save google translate
153401:25:43,520 --> 01:25:45,370Your days are numbered,Mr. Fiorello. save google translate
153501:25:49,760 --> 01:25:51,246It's like Yogi said, save google translate
153601:25:52,600 --> 01:25:54,999"The futureain't what it used to be." save google translate
153701:25:55,000 --> 01:25:57,599It doesn't matter, because the mob hasalready got a contract out on them. save google translate
153801:25:57,600 --> 01:26:00,371And what are you going to do? Areyou going to let that happen? save google translate
153901:26:02,880 --> 01:26:05,359- Me?- Yeah. save google translate
154001:26:05,360 --> 01:26:08,439You want to take down the king, yougot to sacrifice a couple of pawns. save google translate
154101:26:08,440 --> 01:26:10,719Bullshit! Fuck that! save google translate
154201:26:10,720 --> 01:26:13,039I wrote this because of you. You gotto do something for these kids. save google translate
154301:26:13,040 --> 01:26:15,919What did they do? Theyrobbed from the goddamn mob! save google translate
154401:26:15,920 --> 01:26:17,959It's a public service,what they did.' /> save google translate
154501:26:17,960 --> 01:26:19,959W-w-what do youexpect me to do? save google translate
154601:26:19,960 --> 01:26:22,159Put them in the witnessprotection program or something? save google translate
154701:26:22,160 --> 01:26:24,239That's not up to me. save google translate
154801:26:24,240 --> 01:26:26,199Do you know how much moneythat's going to cost? save google translate
154901:26:26,200 --> 01:26:28,601They're not going to do itfor these two fucking idiots. save google translate
155001:26:30,280 --> 01:26:31,811You guys are worse than them. save google translate
155101:26:33,720 --> 01:26:35,365Yeah, you are. save google translate
155201:26:37,320 --> 01:26:39,443At least with the mob,you know where you stand.