แปล The-Best-Offer partที่ 1

คำแนะนำในการใช้งาน

- ให้แปลจากช่องด้านซ้าย(sub_eng) แล้วกรอกข้อมูลช่องขวา(sub_thai)

- การเซฟให้กดที่ปุ่มเซฟ หรือ enter ก้ได้

- แนะนำให้เปิดหนังแล้วแปลไปด้วย จะแปลรู้เรื่องกว่า

- ข้อความที่แปลจาก google translate เป็นapiจากgoogleทีนำมาใช้อีกทีการแปลอาจไม่สมบูรณ์ อาจจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม

- google translate จะล๊อกให้เลือกแปลจาก eng เป็น thai เท่านั้น ถ้าเป็นภาษาอื่นไม่จำเป็นต้องแปลก็ได้

- คำไหนที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้เว้นไว้ แอดมินจะทำการตรวจสอบให้อีกครั้งนึง

- เมื่อแปลครบ 100% จะหยุดให้แปลทันที แล้วจะทำการอัพเดทซับให้ทันที

<<<<< กลับไปหน้าแรก     ดูหนังเรื่องนี้NOTimeSub_EngSub_ThaiAction
100:00:48,792 --> 00:00:51,909Pinewood marriage chestwith groove joinery save google translate
200:00:52,084 --> 00:00:55,782and hand-forged hingesin the shape of tulip buds. save google translate
300:00:57,875 --> 00:00:59,533Walnut sideboard. save google translate
400:00:59,708 --> 00:01:02,03116th-century French decorations save google translate
500:01:02,208 --> 00:01:05,122of hermsand griffin-shaped cartouches. save google translate
600:01:05,291 --> 00:01:08,372Embellished deplorablyin the 19th century. save google translate
700:01:10,667 --> 00:01:14,280A pair of oak veneer cabinetsin the Flemish style. save google translate
800:01:14,458 --> 00:01:16,116Upper section with two doors, save google translate
900:01:16,290 --> 00:01:19,573featuring carved anthropomorphicfigures and caryatids. save google translate
1000:01:26,457 --> 00:01:28,163Something wrong, Mr. Oldman? save google translate
1100:01:48,790 --> 00:01:50,068Is it important? save google translate
1200:01:50,373 --> 00:01:53,240If you were kind enoughto let me have this as a gift, save google translate
1300:01:53,415 --> 00:01:55,403I'd be delighted to accept. save google translate
1400:01:55,746 --> 00:01:57,572I don't remember that. save google translate
1500:01:57,747 --> 00:01:59,702It may look like mouldy wood, save google translate
1600:01:59,872 --> 00:02:01,992but centuries ago,beneath the mould, save google translate
1700:02:02,330 --> 00:02:04,486there must have been a painting. save google translate
1800:02:56,244 --> 00:02:59,028- Good evening. How are you?- Very well. save google translate
1900:04:04,907 --> 00:04:07,029The managementand staff of Styrorex save google translate
2000:04:07,199 --> 00:04:09,818would like to offer our best wishes,Mr. Oldman. save google translate
2100:04:10,157 --> 00:04:12,313Happy birthday, Mr. Oldman. save google translate
2200:04:12,490 --> 00:04:15,323This year, our chefs wishto dedicate in your honour save google translate
2300:04:15,657 --> 00:04:18,027an ancient recipeof a Renaissance dessert save google translate
2400:04:18,199 --> 00:04:20,652made of choux creamand bitter almonds. save google translate
2500:04:25,240 --> 00:04:26,436Enjoy. save google translate
2600:04:31,906 --> 00:04:35,319- Most likely a rash.- lt must be that. save google translate
2700:04:53,363 --> 00:04:55,438Was it not to your taste,Mr. Oldman? save google translate
2800:04:55,613 --> 00:04:59,227Quite the contrary, but you see,my birthday is tomorrow. save google translate
2900:04:59,404 --> 00:05:03,612It is now 10:35pmand I'm very superstitious. save google translate
3000:05:03,947 --> 00:05:05,403Pretend I had accepted. save google translate
3100:05:08,863 --> 00:05:10,652The day after tomorrow, then. save google translate
3200:05:13,404 --> 00:05:16,770The director of the Vatican Museumwants you to call him back. save google translate
3300:05:16,946 --> 00:05:19,647The reliquary attributed to Cellini,I presume. save google translate
3400:05:19,988 --> 00:05:21,563The report on this is ready. save google translate
3500:05:21,738 --> 00:05:24,439There's a pile of gifts.What shall I do with them? save google translate
3600:05:24,612 --> 00:05:26,851Send them to my houseexcept the mobile. save google translate
3700:05:27,028 --> 00:05:29,066Only one this year. save google translate
3800:05:29,238 --> 00:05:31,062Good. Word's out that I hate them. save google translate
3900:05:31,238 --> 00:05:34,685Unless you've changed your habits,you'll have to answer that. save google translate
4000:05:34,862 --> 00:05:36,899It's the first call on your birthday. save google translate
4100:05:38,069 --> 00:05:39,230Tradition. save google translate
4200:05:42,903 --> 00:05:43,932Hello. save google translate
4300:05:44,111 --> 00:05:46,398I have no wishto waste your time. save google translate
4400:05:46,736 --> 00:05:49,225- Who's speaking?- It's me, Claire Ibbetson. save google translate
4500:05:49,402 --> 00:05:51,025Please don't hang up on me. save google translate
4600:05:51,195 --> 00:05:53,977You're Mr. Oldman's secretary,aren't you? save google translate
4700:05:54,151 --> 00:05:56,722You can speak to me.It makes no difference. save google translate
4800:05:57,069 --> 00:06:00,149You see, I... I don't know anybody.I'm on my own. save google translate
4900:06:00,319 --> 00:06:03,021I'm sorry, Miss lbbetson,this is not a helpline. save google translate
5000:06:03,194 --> 00:06:05,231I'm not explaining myself very well. save google translate
5100:06:05,402 --> 00:06:07,972I'm not in the habitof speaking to people much. save google translate
5200:06:08,318 --> 00:06:10,854That's a considerable strokeof good fortune. save google translate
5300:06:11,026 --> 00:06:13,728- Talking to people is perilous.- I'm desperate... save google translate
5400:06:13,900 --> 00:06:16,305You made the callso you're running the risk. save google translate
5500:06:16,485 --> 00:06:19,020It's about the furnitureof my parents' villa. save google translate
5600:06:19,193 --> 00:06:22,225They... about a year ago. save google translate
5700:06:22,400 --> 00:06:24,522- You see?- I understand. save google translate
5800:06:24,859 --> 00:06:26,102An estate of great... save google translate
5900:06:26,276 --> 00:06:28,812I've always heard it referred toas being of... save google translate
6000:06:28,984 --> 00:06:30,357Extremely valuable. save google translate
6100:06:30,526 --> 00:06:33,192Very rare pieces,including paintings. save google translate
6200:06:33,525 --> 00:06:36,061Unfortunately,I have no photographs. save google translate
6300:06:36,234 --> 00:06:37,394So what? save google translate
6400:06:37,566 --> 00:06:41,097To be honest, I haven't decided yet,but I would like to have a... save google translate
6500:06:41,274 --> 00:06:43,644Oh, I'm out of my depth.What's the word? save google translate
6600:06:43,817 --> 00:06:45,854- Valuation.- Exactly. save google translate
6700:06:46,025 --> 00:06:49,390That is why I askedto speak to Mr. Oldman. save google translate
6800:06:49,733 --> 00:06:52,683Does Mr. Oldman have the pleasureof knowing you? save google translate
6900:06:52,857 --> 00:06:55,559Oh, no, not at all.He doesn't know me. save google translate
7000:06:55,733 --> 00:06:57,604But... but I know a lot about him. save google translate
7100:06:58,815 --> 00:07:02,098Mr. Oldman's assistantsare responsible for assessments. save google translate
7200:07:02,274 --> 00:07:06,101- I'll put you through.- Perhaps I didn't make myself clear. save google translate
7300:07:06,273 --> 00:07:08,394I must speakto Mr. Oldman in person. save google translate
7400:07:08,564 --> 00:07:11,563Mr. Oldman never presidesover early appraisals. save google translate
7500:07:11,898 --> 00:07:13,688But you see, before he died, save google translate
7600:07:13,856 --> 00:07:16,475Dad told me thatif I decided to sell everything, save google translate
7700:07:16,648 --> 00:07:19,647I should entrust the auction saleto Mr. Virgil Oldman. save google translate
7800:07:19,815 --> 00:07:23,345- In his opinion, the best.- Sold! save google translate
7900:07:23,522 --> 00:07:27,645Ladies and gentlemen, it gives megreat pleasure to present lot 231, save google translate
8000:07:27,981 --> 00:07:33,052a refracting elongated telescopeconstructed by Galileo Galilei. save google translate
8100:07:33,397 --> 00:07:35,436It's still in perfect working order. save google translate
8200:07:35,771 --> 00:07:38,176Can we open bidding,please, at 1,000,000? save google translate
8300:07:38,521 --> 00:07:41,603- 1,100,000.- 1,100,000. 1,200,000. save google translate
8400:07:41,897 --> 00:07:45,4751,300,000.1,400,000 on the telephone. save google translate
8500:07:45,771 --> 00:07:48,4381,500,000 back in the room.1,600,000. save google translate
8600:07:48,731 --> 00:07:51,5961,700,000.1,800,000 in the room. save google translate
8700:07:51,896 --> 00:07:56,1391,900,000. 2,000,000.At 2,000,000. save google translate
8800:07:56,438 --> 00:07:57,931Gesundheit. Was that a bid? save google translate
8900:07:58,230 --> 00:08:02,851At 2,000,000. 2,100,000. save google translate
9000:08:03,147 --> 00:08:05,3012,300,000 on the telephone. save google translate
9100:08:05,603 --> 00:08:08,1382,500,000. I can sell it. 2,700,000. save google translate
9200:08:08,437 --> 00:08:11,767At 2,700,000.Any more? Are we all done? save google translate
9300:08:12,062 --> 00:08:13,851At 2,700,000. save google translate
9400:08:14,938 --> 00:08:16,595Sold. Congratulations, sir. save google translate
9500:08:16,895 --> 00:08:18,767Lot 232. save google translate
9600:08:18,938 --> 00:08:22,798Disciple of Boris Gregorian, Thurst.Oil on canvas, 60 x 70. save google translate
9700:08:23,103 --> 00:08:24,974This one will go to the best offer. save google translate
9800:08:26,144 --> 00:08:29,0591,000. 2,000. save google translate
9900:08:30,229 --> 00:08:34,0923,000. 4,000. 5,000 online. save google translate
10000:08:35,144 --> 00:08:38,3916,000. 7,000. save google translate
10100:08:38,686 --> 00:08:42,0518,000. 9,000 on the telephone. save google translate
10200:08:42,352 --> 00:08:44,80510,000 back in the room.11,000 online. save google translate
10300:08:45,102 --> 00:08:48,51512,000. 13,000 online.14,000. 15,000. save google translate
10400:08:48,686 --> 00:08:51,884This is not doing my neck any good. save google translate
10500:08:52,185 --> 00:08:53,927At 15,000. save google translate
10600:08:56,018 --> 00:08:58,30620,000. At 20,000. save google translate
10700:08:58,477 --> 00:09:00,134Any more? Sold! save google translate
10800:10:13,764 --> 00:10:18,089- Beautiful, isn't it?- Yes. Very. save google translate
10900:10:18,389 --> 00:10:21,138You never miss a trick,do you, governor? save google translate
11000:10:24,681 --> 00:10:26,672- Who is it really?- Yansky. save google translate
11100:10:26,973 --> 00:10:29,426A Russian painterwho died in the late '30s. save google translate
11200:10:29,723 --> 00:10:31,677An outstanding landscape painter. save google translate
11300:10:33,055 --> 00:10:36,633But among his many landscapes,he painted three portraits. save google translate
11400:10:37,680 --> 00:10:39,505Only three in his whole life. save google translate
11500:10:40,638 --> 00:10:42,178And this is one of the three. save google translate
11600:10:45,180 --> 00:10:46,886It's double, alright? save google translate
11700:10:48,097 --> 00:10:49,920How long havewe known each other? save google translate
11800:10:50,221 --> 00:10:51,298Quite a while. save google translate
11900:10:51,596 --> 00:10:55,043We've pulled off some sharp trickstime after time. save google translate
12000:10:55,346 --> 00:10:56,838Remember Milo Hensen? save google translate
12100:10:57,012 --> 00:11:00,093You were the only one who knewhe was going to be big. save google translate
12200:11:00,262 --> 00:11:02,797We got that portrait of his motherfor a song save google translate
12300:11:03,095 --> 00:11:06,426from under the nosesof that bunch of idiots. save google translate
12400:11:06,720 --> 00:11:08,094Must be worth a fortune now. save google translate
12500:11:08,261 --> 00:11:10,666You almost sound bitteryou didn't get more. save google translate
12600:11:10,970 --> 00:11:13,541Have we ever talked about money,you and me? save google translate
12700:11:13,720 --> 00:11:16,255- Honestly, no.- It's been good enough for you. save google translate
12800:11:16,429 --> 00:11:18,667It's been good enough for me,you misery. save google translate
12900:11:18,845 --> 00:11:21,001What matters is that you're satisfied. save google translate
13000:11:21,303 --> 00:11:24,421My only regret is never being ableto persuade you save google translate
13100:11:24,720 --> 00:11:27,965that my paintings are evidenceof a great artistic talent. save google translate
13200:11:28,260 --> 00:11:30,832A love of artand knowing how to hold a brush save google translate
13300:11:31,135 --> 00:11:32,509doesn't make an artist. save google translate
13400:11:32,676 --> 00:11:35,877You need an inner mystery.A knack you've never possessed. save google translate
13500:11:36,177 --> 00:11:39,294You're right. Double wasn't enough. save google translate
13600:13:55,961 --> 00:13:58,710In my 36 years in this business, save google translate
13700:13:58,877 --> 00:14:02,492never has anyone had the gallto keep me waiting 40 minutes. save google translate
13800:14:02,668 --> 00:14:05,335It's a disgrace.A display of bad manners. save google translate
13900:14:05,502 --> 00:14:07,742Let me explain.I tried to call. save google translate
14000:14:07,919 --> 00:14:09,993- There's no excuse.- I tried to call. save google translate
14100:14:10,169 --> 00:14:11,958Never come near me again. save google translate
14200:14:12,128 --> 00:14:14,994Nobody answered andI don't have your mobile number. save google translate
14300:14:15,168 --> 00:14:17,241I do not possess a mobile phone. save google translate
14400:14:25,210 --> 00:14:27,698lt's the lbbetson womanon the phone. save google translate
14500:14:28,001 --> 00:14:30,703- Tell her to go to hell.- She's crying. save google translate
14600:14:31,000 --> 00:14:32,327Serves her right. save google translate
14700:14:32,500 --> 00:14:34,655She was hit by a caron her way to meet you. save google translate
14800:14:34,834 --> 00:14:37,701So much the worse for her.It's no concern of mine. save google translate
14900:14:38,000 --> 00:14:39,410She was left unconscious. save google translate
15000:14:39,585 --> 00:14:42,784She was lying in a pool of bloodwhen the ambulance arrived. save google translate
15100:14:44,167 --> 00:14:46,490Alright. Put her through. save google translate
15200:14:52,958 --> 00:14:55,364- Yes?- Please forgive me. save google translate
15300:14:55,666 --> 00:15:00,074I had no intentionto be in any way disrespectful. save google translate
15400:15:00,249 --> 00:15:02,204Nothing too serious, I hope. save google translate
15500:15:02,374 --> 00:15:05,740No. Fortunately,they'II... they'll let me out tomorrow. save google translate
15600:15:05,916 --> 00:15:09,033Good.I hope you make a speedy recovery. save google translate
15700:15:09,207 --> 00:15:11,244Would you consentto a new appointment? save google translate
15800:15:12,373 --> 00:15:15,324- Please.- Alright. save google translate
15900:15:15,498 --> 00:15:17,489But I'm sending an assistant. save google translate
16000:15:17,665 --> 00:15:20,663I hope it's the same oneI spoke to last time. save google translate
16100:15:23,415 --> 00:15:24,577What do you mean? save google translate
16200:15:24,748 --> 00:15:27,911Well, I can't explain it,but I understood from the outset save google translate
16300:15:28,082 --> 00:15:31,576that voice could onlyhave been yours, Mr. Oldman. save google translate
16400:15:31,872 --> 00:15:34,408Truly surprising,wouldn't you say? save google translate
16500:15:34,582 --> 00:15:37,366We think we'll be ableto bring out the whole face, save google translate
16600:15:37,539 --> 00:15:40,621part of her dressand the left side of the background. save google translate
16700:15:40,915 --> 00:15:44,114Incredible. But what madeMr. Oldman think that? save google translate
16800:15:44,414 --> 00:15:47,032- What period is it from?- Too soon to say. save google translate
16900:15:47,205 --> 00:15:49,740Perhaps Mr. Oldmanwill be able to work this out save google translate
17000:15:49,913 --> 00:15:52,035more quickly and better than us. save google translate
17100:15:53,956 --> 00:15:56,409- It's a fake.- How is that possible? save google translate
17200:15:56,706 --> 00:15:58,861- It's beautiful!- I didn't say it wasn't. save google translate
17300:15:59,038 --> 00:16:00,532I said it wasn't authentic. save google translate
17400:16:00,705 --> 00:16:03,074From an analysisof the pigments and wood, save google translate
17500:16:03,371 --> 00:16:05,277we thought it was pre-17th century. save google translate
17600:16:05,455 --> 00:16:07,990- Even older.- Then it must be worth something. save google translate
17700:16:08,162 --> 00:16:12,701It is a work by Valiante,the female forger of the 16th century. save google translate
17800:16:12,996 --> 00:16:14,322She copied masterpieces, save google translate
17900:16:14,495 --> 00:16:16,949but couldn't sign themas she was a woman, save google translate
18000:16:17,245 --> 00:16:19,367so she marked themwith a personal code save google translate
18100:16:19,662 --> 00:16:21,405hidden in the folds of the drapery save google translate
18200:16:21,704 --> 00:16:23,990or in this case,in the gaze of the subject. save google translate
18300:16:24,287 --> 00:16:27,404The beam of light on the irisis nothing if not a V. save google translate
18400:16:27,579 --> 00:16:29,035That is Valiante. save google translate
18500:16:29,203 --> 00:16:33,777It is worth something,but nothing compared to the original. save google translate
18600:16:55,578 --> 00:16:58,694- Are you Mr. Oldman's assistant?- Yes. save google translate
18700:16:58,993 --> 00:17:01,279I'm Fred, the caretaker.Pleased to meet you. save google translate
18800:17:03,159 --> 00:17:05,827- Please, come in.- Thank you. save google translate
18900:17:06,702 --> 00:17:07,732And Miss lbbetson? save google translate
19000:17:09,035 --> 00:17:10,279She sends her apologies, save google translate
19100:17:10,452 --> 00:17:13,021but overnight,she was running a temperature. save google translate
19200:17:13,201 --> 00:17:16,815She should have called me.Spared myself a wasted trip. save google translate
19300:17:17,118 --> 00:17:18,823Well, give her my best wishes. save google translate
19400:17:18,992 --> 00:17:21,659She asked if you would go aheadwith valuation. save google translate
19500:17:21,826 --> 00:17:23,982She's instructed meto show you around. save google translate
19600:17:24,159 --> 00:17:27,737Everything's at your disposal.Come with me. save google translate
19700:17:32,241 --> 00:17:34,861Miss lbbetson was hopingto meet your boss. save google translate
19800:17:35,034 --> 00:17:38,114It doesn't matter.Your mistress didn't show up either. save google translate
19900:17:38,283 --> 00:17:39,445Fair enough. save google translate
20000:17:39,616 --> 00:17:41,902I supposeit'll get the job done quicker. save google translate
20100:17:48,325 --> 00:17:49,734Forgive the mess. save google translate
20200:17:50,866 --> 00:17:54,777It's gone to wrack and ruin ever sinceMiss lbbetson's parents died. save google translate
20300:17:56,865 --> 00:17:58,109Let's go up. save google translate
20400:18:00,073 --> 00:18:01,945How long since the owners died? save google translate
20500:18:02,115 --> 00:18:04,865By the look of it,you'd think it was centuries ago, save google translate
20600:18:05,032 --> 00:18:06,655but it's only been one year. save google translate
20700:18:06,949 --> 00:18:10,646First Mrs. Ibbetson and then,scarcely 45 days later, save google translate
20800:18:10,824 --> 00:18:12,067poor Mr. Ibbetson. save google translate
20900:18:12,239 --> 00:18:14,906You have a good look.Take your time. save google translate
21000:18:15,073 --> 00:18:17,028Just getting these curtains open. save google translate
21100:18:18,614 --> 00:18:20,439Too many windows in this room. save google translate
21200:18:26,199 --> 00:18:27,275Okay. save google translate
21300:18:31,573 --> 00:18:34,440How many brothers and sistersdoes Miss lbbetson have? save google translate
21400:18:34,613 --> 00:18:36,154None. She is an only child. save google translate
21500:18:36,448 --> 00:18:38,188- Is she married?- No. save google translate
21600:18:38,364 --> 00:18:40,983- Has she ever been?- No, no. save google translate
21700:18:41,155 --> 00:18:43,359I don't thinkshe even has a boyfriend. save google translate
21800:18:43,530 --> 00:18:46,861- Grandparents, aunts, uncles?- No, none at all. save google translate
21900:18:47,155 --> 00:18:49,904As far as I know,Miss lbbetson is on her own. save google translate
22000:18:54,030 --> 00:18:55,060So many rooms. save google translate
22100:18:56,279 --> 00:18:58,850You know, I've never managedto count them all. save google translate
22200:19:14,653 --> 00:19:17,106Have there been other valuationsbefore me? save google translate
22300:19:17,278 --> 00:19:19,814Absolutely none. Yours is the first. save google translate
22400:19:20,112 --> 00:19:22,944Miss lbbetson is extremely fondof this house. save google translate
22500:19:23,112 --> 00:19:24,771Maybe too fond. save google translate
22600:19:24,946 --> 00:19:27,858She'd prefer to keep everything,but what can you do? save google translate
22700:19:28,152 --> 00:19:30,985The empire crumbles.A woman on her own can't cope. save google translate
22800:19:32,277 --> 00:19:35,359Is she thinking of puttingthe house up for sale as well? save google translate
22900:19:35,528 --> 00:19:38,147That, I don't know. Maybe a part of it. save google translate
23000:19:38,445 --> 00:19:40,351She won't get rid of the whole place. save google translate
23100:19:40,652 --> 00:19:42,394What kind of work does she do? save google translate
23200:19:42,694 --> 00:19:45,975I couldn't say.I only dealt with her parents. save google translate
23300:19:48,944 --> 00:19:51,230- May I see the cellars?- It's this way. save google translate
23400:19:52,527 --> 00:19:54,067It's a long way down. save google translate
23500:19:59,444 --> 00:20:00,604Go ahead. save google translate
23600:20:44,191 --> 00:20:45,386I honestly don't get it. save google translate
23700:20:45,691 --> 00:20:48,772In the time I've known you,I've never seen you beaten. save google translate
23800:20:49,066 --> 00:20:51,980I've watched you produceall manner of gadgets save google translate
23900:20:52,149 --> 00:20:54,105from most unremarkable ironwork. save google translate
24000:20:54,398 --> 00:20:57,017Optical, arithmetical devices,water clocks... save google translate
24100:20:57,316 --> 00:21:01,604Even that hairdryer that probablydried the locks of Jules Verne's wife. save google translate
24200:21:01,898 --> 00:21:05,145But you've nothing to sayabout this curious contraption? save google translate
24300:21:05,440 --> 00:21:08,188I'm surprised thatan art connoisseur like yourself save google translate
24400:21:08,357 --> 00:21:11,187can get so carried awayby a banal piece of ironwork. save google translate
24500:21:11,356 --> 00:21:14,023It's not the objectthat arouses my curiosity, save google translate
24600:21:14,190 --> 00:21:15,563but it's contradiction. save google translate
24700:21:15,856 --> 00:21:18,806- Contradiction?- Look. save google translate
24800:21:18,980 --> 00:21:22,394I found it in this positionin contact with damp flooring, save google translate
24900:21:22,690 --> 00:21:26,599but the rust is all along the topof the cogs, nowhere near the damp. save google translate
25000:21:26,897 --> 00:21:28,009What does this mean? save google translate
25100:21:28,314 --> 00:21:30,767The object hadn't been therefor very long. save google translate
25200:21:31,064 --> 00:21:34,892It got rusted in some other place.Or someone turned it upside down. save google translate
25300:21:35,065 --> 00:21:38,393That's all, nothing more thana useless exercise in deduction. save google translate
25400:21:38,645 --> 00:21:40,222Hi. Did you manage it? save google translate
25500:21:40,396 --> 00:21:41,674Did you ever doubt me? save google translate
25600:21:42,021 --> 00:21:44,556This works perfectly now. save google translate
25700:21:45,354 --> 00:21:48,223And I transcribedthe recording from the tape. save google translate
25800:21:48,396 --> 00:21:50,433You're a genius.How much do I owe you? save google translate
25900:21:50,605 --> 00:21:51,979Oh, nothing. save google translate
26000:21:52,313 --> 00:21:54,019Maybe you'll invite me out. save google translate
26100:21:54,187 --> 00:21:55,265Count on it. save google translate
26200:21:55,603 --> 00:21:58,174- Can I give you a kiss?- Yes, you can! save google translate
26300:21:58,520 --> 00:21:59,681That I am good at. save google translate
26400:22:00,020 --> 00:22:01,845- Good evening.- Good evening. save google translate
26500:22:02,187 --> 00:22:05,635William-Adolphe Bouguereau.The Birth Of Venus. save google translate
26600:22:08,603 --> 00:22:09,633Authentic. save google translate
26700:22:13,021 --> 00:22:16,716Umberto Veruda,The Honest, 1890. save google translate
26800:22:35,144 --> 00:22:37,927You've beenthe talk of the town lately. save google translate
26900:22:38,268 --> 00:22:39,926I hoped to see youon TV. save google translate
27000:22:40,101 --> 00:22:42,933I don't like to appear.I prefer to remain in shadow. save google translate
27100:22:43,102 --> 00:22:44,677We're much the same that way. save google translate
27200:22:44,852 --> 00:22:46,557That doesn't mean we'll agree. save google translate
27300:22:46,726 --> 00:22:48,801My secretary's been looking for you. save google translate
27400:22:48,976 --> 00:22:51,974How do you know that a painterwill become collectable? save google translate
27500:22:52,143 --> 00:22:55,757Intuition, which also makesme doubt your intentions. save google translate
27600:22:55,934 --> 00:22:59,974Sorry for that impression but I'veentrusted you with my belongings. save google translate
27700:23:00,143 --> 00:23:01,470That's not how it works. save google translate
27800:23:01,643 --> 00:23:04,594There must be a signed contractbefore the inventory. save google translate
27900:23:04,767 --> 00:23:07,469It takes time,and unless you stop fooling around save google translate
28000:23:07,642 --> 00:23:10,343and decide to come outit will never get started. save google translate
28100:23:10,516 --> 00:23:12,591Go ahead with the inventory. save google translate
28200:23:12,766 --> 00:23:14,224I'll meet you at the villa. save google translate
28300:23:14,391 --> 00:23:16,015We'll reach an agreement. save google translate
28400:23:16,184 --> 00:23:17,593You have my word. save google translate
28500:23:17,933 --> 00:23:20,007- Take these.- Yes. save google translate
28600:23:20,184 --> 00:23:21,262Be careful! save google translate
28700:23:21,434 --> 00:23:23,553I'm not surebut it looks German to me. save google translate
28800:23:23,725 --> 00:23:26,214Austrian. Careful with that. save google translate
28900:23:26,392 --> 00:23:28,595It's 11:00The appointment was 8:30. save google translate
29000:23:28,766 --> 00:23:32,427She's not answering.She said she'll come. She'll be here. save google translate
29100:23:32,766 --> 00:23:34,970The piano doesn't need restoration. save google translate
29200:23:35,141 --> 00:23:36,171Quite so. save google translate
29300:23:36,349 --> 00:23:38,387We have to check itbut there's no key. save google translate
29400:23:38,557 --> 00:23:39,800But here it is. save google translate
29500:23:39,973 --> 00:23:41,845Last time there was no key. save google translate
29600:23:42,016 --> 00:23:43,093Looks good. save google translate
29700:23:43,433 --> 00:23:45,257Mr Oldman! save google translate
29800:23:45,433 --> 00:23:47,387Would you help mewith the bookcase? save google translate
29900:23:47,723 --> 00:23:50,508Italian bookcase, wood. First halfof... save google translate
30000:23:50,682 --> 00:23:51,711Who smashed this? save google translate
30100:23:51,889 --> 00:23:54,213Nobody, Mr Oldman,it was already broken. save google translate
30200:23:54,389 --> 00:23:56,345Is this part of the house inhabited? save google translate
30300:23:56,514 --> 00:23:57,712Why? save google translate
30400:23:57,889 --> 00:23:59,797There have been some changes. save google translate
30500:24:00,140 --> 00:24:01,337No, no, Mr... save google translate
30600:24:01,515 --> 00:24:03,589I'm sorry, I'm not sure of your name. save google translate
30700:24:03,765 --> 00:24:05,043I thought you were... save google translate
30800:24:05,389 --> 00:24:06,846It doesn't matter who I am. save google translate
30900:24:07,180 --> 00:24:08,553Nobody lives here. save google translate
31000:24:08,889 --> 00:24:12,254Be that as it may, if your mistressis not here by midday save google translate
31100:24:12,431 --> 00:24:15,263I will have no option but tosuspend operations. save google translate
31200:24:20,431 --> 00:24:21,509Mr Oldman! save google translate
31300:24:26,345 --> 00:24:27,460Miss lbbetson. save google translate
31400:24:27,805 --> 00:24:29,676Hello, Mr Oldman? save google translate
31500:24:29,846 --> 00:24:32,299Mr Oldman, can you hear me? save google translate
31600:24:32,471 --> 00:24:36,085Mr Oldman, I apologise.What must you think of me? save google translate
31700:24:36,262 --> 00:24:39,047Spare methe self-serving justifications. save google translate
31800:24:39,221 --> 00:24:40,251Let me speak. save google translate
31900:24:40,430 --> 00:24:43,795I cannot touch your thingswithout a contract. Is that clear? save google translate
32000:24:43,970 --> 00:24:46,838Would you leave it on the tablein the hallway? save google translate
32100:24:47,012 --> 00:24:49,500I'll sign it.I accept all your conditions. save google translate
32200:24:49,680 --> 00:24:51,385Yes, but I do not accept yours. save google translate
32300:24:51,553 --> 00:24:54,966I will not do businesswith a silly, superficial phantom. save google translate
32400:24:56,554 --> 00:24:58,046Be careful! save google translate
32500:24:58,221 --> 00:25:00,423I understand your exasperation. save google translate
32600:25:00,595 --> 00:25:03,380But please believe meI didn't mean anything by it. save google translate
32700:25:03,553 --> 00:25:07,795It's been a series of unfortunate,unintentional mishaps. save google translate
32800:25:08,136 --> 00:25:10,292So what exactly happened today? save google translate
32900:25:10,469 --> 00:25:14,545My car was stolen and I had to goto the police to report it. save google translate
33000:25:15,303 --> 00:25:17,792Which police station did you go to? save google translate
33100:25:17,969 --> 00:25:19,960The one in the city.- Whereabouts? save google translate
33200:25:20,303 --> 00:25:22,920- On the main square.- Which square? save google translate
33300:25:23,218 --> 00:25:25,422No more interrogation! save google translate
33400:25:25,593 --> 00:25:27,917No more!Who do you think you are? save google translate
33500:25:33,053 --> 00:25:34,759Are you here, Miss lbbetson? save google translate
33600:25:34,928 --> 00:25:37,165What kind of question is that? save google translate
33700:25:37,342 --> 00:25:38,539Are you here? save google translate
33800:25:38,717 --> 00:25:41,040I don't understand.I don't understand. save google translate
33900:25:41,218 --> 00:25:43,421- lf you're here, come out now.- Stop it! save google translate
34000:25:43,593 --> 00:25:46,875Explain the meaning of this gamewhich I do not find amusing. save google translate
34100:25:47,051 --> 00:25:49,089Call me tonight. I'll explain. save google translate
34200:25:52,467 --> 00:25:54,375lt's the same material save google translate
34300:25:54,551 --> 00:25:56,339and the same workmanship too. save google translate
34400:25:56,675 --> 00:25:58,547These belong to the same system. save google translate
34500:25:58,884 --> 00:26:01,455There's no signature,no inscription? save google translate
34600:26:01,801 --> 00:26:07,381I mean when I've got the rust andthe oxidisation off the other piece. save google translate
34700:26:08,800 --> 00:26:09,830There's nothing. save google translate
34800:26:10,176 --> 00:26:15,127I can do the same with these but, Imean, right now I can't see anything. save google translate
34900:26:18,883 --> 00:26:20,789What have you found? save google translate
35000:26:21,132 --> 00:26:24,333The technique, how the coghas been attached to it's axis. save google translate
35100:26:24,507 --> 00:26:27,079It's really old.I've never seen it before. save google translate
35200:26:27,258 --> 00:26:29,379Here, look. Have a look. save google translate
35300:26:37,131 --> 00:26:39,417It's 18th century. save google translate
35400:26:39,757 --> 00:26:41,747We could be ontosomething big here. save google translate
35500:26:41,924 --> 00:26:43,795Could you guess what it is? save google translate
35600:26:45,257 --> 00:26:48,290Three pieces of the mosaicis not enough, Mr Oldman. save google translate
35700:26:50,173 --> 00:26:52,791In the last few yearsthe old couple were unwell. save google translate
35800:26:52,963 --> 00:26:55,250The house was ina terrible state then. save google translate
35900:26:56,505 --> 00:27:00,037Mr lbbetson always saidthat they'd have to sell something. save google translate
36000:27:00,381 --> 00:27:02,336And Miss Claire. How old is she? save google translate
36100:27:04,173 --> 00:27:05,795About 27. save google translate
36200:27:07,173 --> 00:27:09,577What else can you tell meabout her? save google translate
36300:27:09,755 --> 00:27:11,082Nothing really. save google translate
36400:27:11,421 --> 00:27:14,668I've never had much to do with her.I don't really know her. save google translate
36500:27:15,005 --> 00:27:19,163And yet you've been in the serviceof the lbbetsons for about 10 years. save google translate
36600:27:21,421 --> 00:27:24,124Well, 11 years to be exact. save google translate
36700:27:24,505 --> 00:27:26,412I don't have much to do with her. save google translate
36800:27:26,755 --> 00:27:29,040I talk to her oftenat all hours but... save google translate
36900:27:29,379 --> 00:27:30,754But? save google translate
37000:27:31,087 --> 00:27:33,126I've never seen her. save google translate
37100:27:33,504 --> 00:27:37,000- How could that be?- It's the truth. Not once. save google translate
37200:27:37,337 --> 00:27:38,877Why? save google translate
37300:27:40,921 --> 00:27:45,662Because Miss Clairesuffers from a very strange illness. save google translate
37400:27:46,836 --> 00:27:49,704- Hello.- Good evening. It's Oldman. save google translate
37500:27:49,877 --> 00:27:51,335I was expecting your call. save google translate
37600:27:51,503 --> 00:27:55,082I have no wish to quarreland I'm sorry if I was rude today. save google translate
37700:27:55,253 --> 00:27:56,331It doesn't matter. save google translate
37800:27:56,503 --> 00:27:59,371But if I confirm I am available,at the same time save google translate
37900:27:59,545 --> 00:28:02,993I cannot permit this joke in poor tasteto continue any longer. save google translate
38000:28:03,336 --> 00:28:05,954I wish you to stopall involvement in my affairs. save google translate
38100:28:06,127 --> 00:28:07,833I apologise for the trouble. save google translate
38200:28:08,002 --> 00:28:09,957Send me your bill.Good night. save google translate
38300:28:18,002 --> 00:28:20,372Lot 93. Valiante.Portrait of a Lady. save google translate
38400:28:20,544 --> 00:28:21,57416th century, save google translate
38500:28:21,752 --> 00:28:25,247inspired by the Portrait ofa Young Girl by Petrus Christus. save google translate
38600:28:25,418 --> 00:28:26,532Oil on wood. 30 x 40. save google translate
38700:28:26,876 --> 00:28:29,282I have here an openingbid of save google translate
38800:28:29,626 --> 00:28:32,162- save google translate
38900:28:32,335 --> 00:28:35,285 save google translate
39000:28:35,459 --> 00:28:38,623 save google translate
39100:28:38,959 --> 00:28:40,749 save google translate
39200:28:41,543 --> 00:28:44,825 save google translate
39300:28:45,001 --> 00:28:46,328 save google translate
39400:28:46,667 --> 00:28:51,158 save google translate
39500:28:51,500 --> 00:28:54,119 save google translate
39600:28:54,292 --> 00:28:58,415Any advance on save google translate
39700:28:58,751 --> 00:29:00,787 save google translate
39800:29:00,957 --> 00:29:02,829All done at save google translate
39900:29:03,166 --> 00:29:04,824All done at save google translate
40000:29:06,082 --> 00:29:08,868 save google translate
40100:29:09,917 --> 00:29:11,160Sold. save google translate
40200:29:12,499 --> 00:29:15,071- Thank you, sir.- I bid save google translate
40300:29:15,417 --> 00:29:18,367Mr Oldman should have beenaware of that. save google translate
40400:29:18,707 --> 00:29:22,237I don't believe so, Mrs Derain.Mr Whistler bid save google translate
40500:29:22,581 --> 00:29:25,863- He was the only one.- They bid simultaneously. save google translate
40600:29:26,041 --> 00:29:28,446She got her bid in first.I saw it. save google translate
40700:29:28,790 --> 00:29:30,163What should we do? save google translate
40800:29:30,332 --> 00:29:34,705I'm the biggest collector of Valianteforgeries and I'll sue you! save google translate
40900:29:35,040 --> 00:29:38,619You were too slow, Billy! You didn'tget in with your bid in time. save google translate
41000:29:38,956 --> 00:29:40,661And you were too late. Too late. save google translate
41100:29:40,831 --> 00:29:43,118You didn't keep up with mefor God's sake! save google translate
41200:29:43,455 --> 00:29:46,288She was behind me.If I'd seen I'd have bid again. save google translate
41300:29:46,622 --> 00:29:48,495You're losing it! save google translate
41400:29:48,664 --> 00:29:49,777Maybe you're right save google translate
41500:29:49,955 --> 00:29:52,574but it's not the first timewe've messed up. save google translate
41600:29:52,915 --> 00:29:56,409It's the way things go. Never wentinto a rage like this before. save google translate
41700:29:58,205 --> 00:29:59,995That wasn't a Valiante forgery. save google translate
41800:30:00,330 --> 00:30:02,783It was the genuine oneby Petrus Christus. save google translate
41900:30:03,621 --> 00:30:06,075It'll be worth save google translate
42000:30:08,246 --> 00:30:09,905Woe be me. save google translate
42100:30:11,622 --> 00:30:13,494I'm sorry. Honestly. save google translate
42200:30:15,079 --> 00:30:18,159But even when we lostVan Gogh's Lady With The Fan save google translate
42300:30:18,329 --> 00:30:20,153you didn't take it this hard. save google translate
42400:30:20,996 --> 00:30:22,702What's going on, Virgil? save google translate
42500:30:26,704 --> 00:30:28,576642. save google translate
42600:30:28,746 --> 00:30:30,286729. save google translate
42700:30:31,828 --> 00:30:34,197918. save google translate
42800:30:34,370 --> 00:30:36,6091,011. save google translate
42900:30:36,952 --> 00:30:40,2831,119. save google translate
43000:30:40,620 --> 00:30:42,9431,320. save google translate
43100:30:43,287 --> 00:30:45,5271,404. save google translate
43200:30:45,869 --> 00:30:48,074- What will you have?- 1,581. save google translate
43300:30:48,244 --> 00:30:49,275Tea, thank you. save google translate
43400:30:52,786 --> 00:30:54,4448,109. save google translate
43500:30:54,786 --> 00:30:56,7418,725. save google translate
43600:30:57,077 --> 00:31:00,158Sorry, darling, 8,625. save google translate
43700:31:00,328 --> 00:31:02,8978,725! save google translate
43800:31:03,285 --> 00:31:05,3598,725. save google translate
43900:31:05,535 --> 00:31:07,573Take a closer look,you moron. save google translate
44000:31:07,911 --> 00:31:10,991Shit! You're right, 8,725.Well done, girl! save google translate
44100:31:11,160 --> 00:31:12,617That's it? save google translate
44200:31:24,535 --> 00:31:26,075- Bye!- Bye! save google translate
44300:31:29,200 --> 00:31:32,068I gave them a cleanwith this special fluid. save google translate
44400:31:32,450 --> 00:31:35,117And I have studied themby the millimetre save google translate
44500:31:35,284 --> 00:31:37,570and look what's come up. save google translate
44600:31:38,617 --> 00:31:39,648Vaucanson. save google translate
44700:31:41,200 --> 00:31:43,902I can't believe it!Jacques Vaucanson. save google translate
44800:31:44,076 --> 00:31:46,23118th century constructorof automata. save google translate
44900:31:46,575 --> 00:31:49,323When I was a studentI did my thesis on him. save google translate
45000:31:49,658 --> 00:31:51,483That's incredible! save google translate
45100:31:51,658 --> 00:31:54,822One of his most famous androidseven managed to talk. save google translate
45200:31:54,991 --> 00:31:58,239Exactly.People would pay to ask it questions. save google translate
45300:31:58,408 --> 00:32:03,278The android would move its head,bow, and give its reply. save google translate
45400:32:03,658 --> 00:32:05,528I bet there was someone inside. save google translate
45500:32:05,698 --> 00:32:07,155You know, a dwarf maybe. save google translate
45600:32:07,323 --> 00:32:11,021Just like Edgar Allan Poe suspectedwith Maelzel's Chess Player. save google translate
45700:32:11,198 --> 00:32:13,403More than likely. save google translate
45800:32:13,574 --> 00:32:15,859But the mysterythat nobody could explain save google translate
45900:32:16,032 --> 00:32:18,864was how Vaucanson'sautomaton always got it right. save google translate
46000:32:19,240 --> 00:32:22,523Of course there was trickeryin making the automaton talk. save google translate
46100:32:24,073 --> 00:32:25,731Everything it said was true. save google translate
46200:32:27,365 --> 00:32:29,107You bring me all the pieces. save google translate
46300:32:29,281 --> 00:32:33,357I promise to put them back togetherexactly how Vaucanson had them. save google translate
46400:32:33,531 --> 00:32:34,774I don't doubt it save google translate
46500:32:34,948 --> 00:32:38,065but I fear I've lost my chanceto get the missing pieces. save google translate
46600:32:38,406 --> 00:32:41,025They must be in the same placeyou found these. save google translate
46700:32:41,365 --> 00:32:43,603And all I need is 80%of the elements, save google translate
46800:32:43,781 --> 00:32:46,647and I can work out the restand rebuild it myself. save google translate
46900:32:46,822 --> 00:32:48,729It's not that easy. save google translate
47000:32:50,321 --> 00:32:52,360I'm sorry. That's my girlfriend. save google translate
47100:32:53,614 --> 00:32:56,316Hey, Sarah, this is Mr Virgil Oldman. save google translate
47200:33:00,571 --> 00:33:02,193Pleased to meet you, Sarah. save google translate
47300:33:02,363 --> 00:33:05,396It's a pleasure. Robert has told meso much about you. save google translate
47400:33:05,570 --> 00:33:08,569Don't young people talk aboutmore exciting things? save google translate
47500:33:08,905 --> 00:33:10,563Why don't you eat with us? save google translate
47600:33:10,738 --> 00:33:13,108That's very kind.Another time, thank you. save google translate
47700:33:13,488 --> 00:33:15,940Alright, we won't insist.We'll promise. save google translate
47800:33:16,280 --> 00:33:17,985- Bye.- Goodbye. save google translate
47900:33:24,362 --> 00:33:27,774Cancel New York and tellthe Alphasons to meet us here. save google translate
48000:33:28,112 --> 00:33:29,769We called the meeting. save google translate
48100:33:30,153 --> 00:33:33,020So we've changed our minds.Is that a problem? save google translate
48200:33:33,362 --> 00:33:34,558Alright, Mr Oldman. save google translate
48300:33:39,611 --> 00:33:41,317Claire lbbetson phoned. save google translate
48400:33:42,528 --> 00:33:43,806What does she want now? save google translate
48500:33:44,152 --> 00:33:46,059She asked you to meet herat 2:30. save google translate
48600:33:46,403 --> 00:33:48,191Meet her where? save google translate
48700:33:48,528 --> 00:33:50,435At the lbbetson villa. save google translate
48800:33:50,610 --> 00:33:52,020Where else? save google translate
48900:34:48,275 --> 00:34:52,765I'm extremely grateful to youfor coming, Mr Oldman. save google translate
49000:34:54,357 --> 00:34:56,479How did you know it was me? save google translate
49100:34:56,649 --> 00:34:58,853Fred has a limp. You don't. save google translate
49200:34:59,023 --> 00:35:00,564Ah. save google translate
49300:35:02,149 --> 00:35:05,016To be honest I didn't expectyou'd want to speak to me. save google translate
49400:35:06,357 --> 00:35:10,019I know you can't stand my excuses.If I were you, I wouldn't either. save google translate
49500:35:10,189 --> 00:35:11,469In fact, your beh... save google translate
49600:35:11,649 --> 00:35:12,808How should I put it? save google translate
49700:35:12,981 --> 00:35:14,604Speak frankly. Don't worry. save google translate
49800:35:16,606 --> 00:35:18,892I won't deny that your whimsicallittle ways save google translate
49900:35:19,064 --> 00:35:20,522are getting a bit tiresome. save google translate
50000:35:22,606 --> 00:35:24,147I hope not too tiresome. save google translate
50100:35:25,481 --> 00:35:29,687But I wanted to say sorryfor... well, my behaviour. save google translate
50200:35:30,730 --> 00:35:34,226Typical of a "silly, superficialwoman", as you put it. save google translate
50300:35:34,398 --> 00:35:37,145Why do you systematicallyavoid meeting me? save google translate
50400:35:37,314 --> 00:35:39,435Nothing personal, believe me. save google translate
50500:35:39,606 --> 00:35:42,093Why would you want to dobusiness with a person save google translate
50600:35:42,438 --> 00:35:44,429who arouses such aversion in you save google translate
50700:35:44,605 --> 00:35:47,176that you can't even look himin the face? save google translate
50800:35:47,646 --> 00:35:50,598It's hard to explain. You won'tbelieve me anyway. save google translate
50900:35:50,938 --> 00:35:55,310If I didn't believe you, I wouldn't behere playing hide and seek. save google translate
51000:35:55,480 --> 00:35:56,936I don't meet many people. save google translate
51100:35:58,187 --> 00:36:00,344It's been a long time now. save google translate
51200:36:00,521 --> 00:36:03,519I see nothing serious in that. save google translate
51300:36:03,687 --> 00:36:04,885Everyone has moments save google translate
51400:36:05,062 --> 00:36:07,764when they prefer solitudeto the multitudes. save google translate
51500:36:07,937 --> 00:36:10,769I haven't left this housesince I was 15. save google translate
51600:36:11,603 --> 00:36:14,767- I don't think I understand.- You understand perfectly. save google translate
51700:36:15,103 --> 00:36:16,513This is my room. save google translate
51800:36:16,686 --> 00:36:19,306If there's somebody in the houseor in the villa, save google translate
51900:36:19,478 --> 00:36:21,516I lock myself up in here. save google translate
52000:36:21,687 --> 00:36:25,383I've always done that,even when my parents were here. save google translate
52100:36:25,561 --> 00:36:27,183I hardly ever saw them. save google translate
52200:36:27,352 --> 00:36:28,550I don't see anybody. save google translate
52300:36:29,518 --> 00:36:30,597But why? save google translate
52400:36:30,769 --> 00:36:33,970Why do you go around withyour hands covered by gloves? save google translate
52500:36:34,144 --> 00:36:37,142lt's a question of hygiene.I don't see the connection. save google translate
52600:36:37,311 --> 00:36:39,183You're afraid to touch others. save google translate
52700:36:39,353 --> 00:36:41,638To touch their possessionsdisgusts you. save google translate
52800:36:41,978 --> 00:36:44,845I'm afraid of going to placeswhere others live. save google translate
52900:36:45,018 --> 00:36:47,802These seem to mevery similar personal choices. save google translate
53000:36:48,977 --> 00:36:52,674You'd like me to believe you haven'twalked a street in 12 years? save google translate
53100:36:53,018 --> 00:36:54,215I see you know my age. save google translate
53200:36:54,560 --> 00:36:58,470Being a hermit and employinga caretaker doesn't add up. save google translate
53300:36:58,809 --> 00:37:02,090I walk about quite a bit,if that's what you want to know, save google translate
53400:37:02,268 --> 00:37:05,384inside the villawhen there's nobody here, save google translate
53500:37:05,559 --> 00:37:08,510which is often now,but I never go out. save google translate
53600:37:09,684 --> 00:37:11,839The very idea paralyses me. save google translate
53700:37:14,517 --> 00:37:16,555I hope you understand me now. save google translate
53800:37:16,891 --> 00:37:20,175I hope that, within the limitsof your work, you'll help me. save google translate
53900:37:21,517 --> 00:37:23,472You have my word, Miss lbbetson. save google translate
54000:37:23,641 --> 00:37:27,053As to any agreement between us,I leave it to you to set your fee. save google translate
54100:37:27,225 --> 00:37:28,504I trust you blindly. save google translate
54200:37:31,933 --> 00:37:33,805Leave the contract on the table. save google translate
54300:37:34,141 --> 00:37:35,968You'll find it signed next time. save google translate
54400:37:36,141 --> 00:37:37,719Now, please, I'm very tired. save google translate
54500:37:50,517 --> 00:37:52,803Apart from your fondnessfor my gloves, save google translate
54600:37:53,142 --> 00:37:55,178what made you decideto call me again? save google translate
54700:37:55,348 --> 00:37:56,675I haven't been kind. save google translate
54800:37:57,806 --> 00:38:01,219I was taken by the way youwere looking at my house yesterday save google translate
54900:38:01,390 --> 00:38:02,800from the bar opposite. save google translate
55000:38:06,640 --> 00:38:08,596You found the missing pieces. save google translate
55100:38:08,765 --> 00:38:12,379In the meantimemake do with this one. save google translate
55200:38:12,555 --> 00:38:14,630How much would theautomaton be worth save google translate
55300:38:14,806 --> 00:38:17,093if we manage to make it work? save google translate
55400:38:17,264 --> 00:38:19,171Think of a really, really high figure. save google translate
55500:38:21,348 --> 00:38:23,800- Do you have one in mind?- Yes. save google translate
55600:38:24,015 --> 00:38:26,217You've probably pitched ittoo low. save google translate
55700:38:26,555 --> 00:38:29,304You're good at talkingwithout saying anything. save google translate
55800:38:29,639 --> 00:38:31,760I'll take that as a compliment. save google translate
55900:38:32,389 --> 00:38:34,710Should things gothe way I trust they will, save google translate
56000:38:34,889 --> 00:38:36,926you'll be very handsomely rewarded. save google translate
56100:38:37,264 --> 00:38:41,208I didn't mean to talk about money.It's a real privilege for me. save google translate
56200:38:41,388 --> 00:38:42,964Where did you find these? save google translate
56300:38:43,304 --> 00:38:46,504There are very precise rulesin the world of antiques. save google translate
56400:38:46,680 --> 00:38:48,967It's forbidden to revealone's sources. save google translate
56500:38:57,637 --> 00:39:00,551There's a few more gearsbut bigger in that corner. save google translate
56600:39:00,721 --> 00:39:04,252Gather them together. I'll takecare of the cataloguing myself. save google translate
56700:39:04,428 --> 00:39:05,459Of course. save google translate
56800:39:06,596 --> 00:39:07,793Candlesticks. save google translate
56900:39:07,971 --> 00:39:10,719- Which period?- 17th-century. Repair. save google translate
57000:39:12,636 --> 00:39:13,714Mr Oldman. save google translate
57100:39:19,553 --> 00:39:20,832Mr Oldman. save google translate
57200:39:22,012 --> 00:39:23,173Yes. save google translate
57300:39:23,344 --> 00:39:26,342What have you decidedabout the furniture in this wing? save google translate
57400:39:26,512 --> 00:39:28,584We're only drawing upthe inventory. save google translate
57500:39:28,761 --> 00:39:30,880Later you can tell mewhat to leave out. save google translate
57600:39:31,052 --> 00:39:32,129Thank you. save google translate
57700:39:34,260 --> 00:39:38,336Listen, Miss lbbetson, I can't helpthinking about your situation. save google translate
57800:39:38,510 --> 00:39:40,915I'm sorry to haveintruded on your thoughts. save google translate
57900:39:41,093 --> 00:39:42,669That's not the point. save google translate
58000:39:42,844 --> 00:39:45,463I've been wondering how youcan live like this. save google translate
58100:39:45,635 --> 00:39:47,708I'm organised and self-sufficient, save google translate
58200:39:47,885 --> 00:39:50,717I don't need any helpbut I appreciate your concern. save google translate
58300:39:50,885 --> 00:39:52,212You're welcome. save google translate
58400:39:55,009 --> 00:39:57,544- See you soon, then.- Have a good day. save google translate
58500:39:59,884 --> 00:40:01,046Mr Oldman! save google translate
58600:40:03,135 --> 00:40:04,508Your contract. save google translate
58700:40:20,425 --> 00:40:22,250I read it and it seems fine to me. save google translate
58800:40:22,633 --> 00:40:25,120I initialled every pageand signed the last. save google translate
58900:40:25,299 --> 00:40:27,123That's how it's done, isn't it? save google translate
59000:40:27,299 --> 00:40:28,412Perfect. save google translate
59100:40:28,591 --> 00:40:30,877But your personal detailsare missing. save google translate
59200:40:34,633 --> 00:40:36,125Take them from my passport. save google translate
59300:40:46,715 --> 00:40:48,705But it expired quite some time ago. save google translate
59400:40:48,881 --> 00:40:52,460- Personal details never expire.- That's true enough, I suppose. save google translate
59500:40:52,632 --> 00:40:55,499I was just a girl thenbut it'll do for your purposes. save google translate
59600:41:10,464 --> 00:41:13,332I wanted to mentionthat in certain critical cases save google translate
59700:41:13,506 --> 00:41:16,254my advice is to proceeddirectly to restoration. save google translate
59800:41:16,422 --> 00:41:17,619You know best. save google translate
59900:41:17,797 --> 00:41:20,545It means the whole thingwill take a little longer. save google translate
60000:41:20,714 --> 00:41:23,035We can widenthe scope of the valuation. save google translate
60100:41:23,380 --> 00:41:24,493I understand. save google translate
60200:41:39,629 --> 00:41:41,702You dye your hair.I never noticed. save google translate
60300:41:42,045 --> 00:41:45,707I'm disgusted by peoplewho don't trust their own hair! save google translate
60400:41:45,880 --> 00:41:48,711I don't trust people who think somuch of themselves save google translate
60500:41:48,879 --> 00:41:50,705that they won't come outside. save google translate
60600:41:52,128 --> 00:41:56,074Ah, sir, there'll be no morecaretaker service as from Monday. save google translate
60700:41:56,254 --> 00:41:59,204I'll just come in to bringMiss lbbetson her shopping. save google translate
60800:41:59,378 --> 00:42:02,494- The matter is of no interest to me.- These are the keys. save google translate
60900:42:03,629 --> 00:42:07,704- Why give them to me?- It's what Miss lbbetson wanted. save google translate
61000:42:07,878 --> 00:42:10,745In case you needed accessfor further inspection. save google translate
61100:42:13,587 --> 00:42:15,659When you come in, slam the door, save google translate
61200:42:16,003 --> 00:42:18,455otherwise she'll get scaredand panic. save google translate
61300:42:30,878 --> 00:42:32,584I'm going off my head save google translate
61400:42:32,753 --> 00:42:35,500trying to work out the alignmentof these devices, save google translate
61500:42:35,667 --> 00:42:38,369trying to figure outwhich one fitted into which. save google translate
61600:42:38,542 --> 00:42:40,913- That can't be easy.- But not impossible. save google translate
61700:42:42,418 --> 00:42:44,870You know,gearboxes are like people. save google translate
61800:42:45,793 --> 00:42:47,997If they've been togetherlong enough, save google translate
61900:42:48,168 --> 00:42:50,656eventually,they take on each other's forms. save google translate
62000:42:51,584 --> 00:42:55,908So, you believe time can makeany kind of cohabitation possible? save google translate
62100:42:56,084 --> 00:42:57,659Yeah, well, absolutely. save google translate
62200:42:58,001 --> 00:43:01,247You've reminded me of a friendwho met a much younger girl. save google translate
62300:43:01,417 --> 00:43:02,958She had agoraphobia. save google translate
62400:43:03,292 --> 00:43:05,447Fear of open spacesand distances? save google translate
62500:43:05,791 --> 00:43:09,738Exactly. She lived for years lockedup in an apartment on her own. save google translate
62600:43:10,957 --> 00:43:15,247Recently, she gave him the keysto her house and ever since, save google translate
62700:43:15,416 --> 00:43:17,572he's been in a state of... save google translate
62800:43:19,166 --> 00:43:20,539...permanent anxiety. save google translate
62900:43:23,332 --> 00:43:26,829What did I tell you? Nowhe'll be constantly worried about her. save google translate
63000:43:27,166 --> 00:43:28,244He'll be thinking, save google translate
63100:43:28,416 --> 00:43:32,279"What does she need, shampoo,medicine, tights... yoghurt?" save google translate
63200:43:32,624 --> 00:43:34,165lt's beautiful, isn't it? save google translate
63300:43:35,039 --> 00:43:36,532I'm not so sure. save google translate
63400:43:36,873 --> 00:43:38,662Tell your friend to stay calm, save google translate
63500:43:38,832 --> 00:43:41,663'cause time is alreadyworking on their gearboxes. save google translate
63600:43:50,705 --> 00:43:52,826And there you are, Mr. Oldman. save google translate
63700:43:57,289 --> 00:44:00,074- Are you angry with me?- Why should I be? save google translate
63800:44:00,248 --> 00:44:02,818- What I said about your hair.- Not at all. save google translate
63900:44:03,874 --> 00:44:05,199I was just calling to ask save google translate
64000:44:05,373 --> 00:44:09,531if you wish the sale of the furnitureto be identified by your family name. save google translate
64100:44:09,705 --> 00:44:11,577Or do you prefer anonymity? save google translate
64200:44:11,747 --> 00:44:14,283- Anonymity, anonymity.- Good. save google translate
64300:44:15,414 --> 00:44:17,238This time, I did see you. save google translate
64400:44:17,414 --> 00:44:18,906- Oh?- On TV. save google translate
64500:44:19,081 --> 00:44:22,078I don't generally give interviewsbut I was forced to. save google translate
64600:44:22,247 --> 00:44:24,072You're more intriguing this way. save google translate
64700:44:24,247 --> 00:44:26,912You'll be a great successwith the ladies. save google translate
64800:44:27,246 --> 00:44:29,283So, we go to Lot 132. save google translate
64900:44:29,455 --> 00:44:31,990Gustave Rett,Portrait of a Woman With a Hat. save google translate
65000:44:32,330 --> 00:44:37,4011956. Oil on canvas. 80 x 100 cm. save google translate
65100:44:37,578 --> 00:44:39,949This one goes to the best offer. save google translate
65200:44:40,287 --> 00:44:41,910 save google translate
65300:44:51,745 --> 00:44:55,192Fred, any news from Miss lbbetson?She hasn't answered in days. save google translate
65400:44:55,370 --> 00:44:57,609It's a whilesince I heard from her. save google translate
65500:44:57,787 --> 00:44:59,611I've been in bed all week, ill. save google translate
65600:44:59,953 --> 00:45:01,741Who's been bringing her food? save google translate
65700:45:09,827 --> 00:45:11,106Miss lbbetson? save google translate
65800:45:17,828 --> 00:45:19,367Miss lbbetson? save google translate
65900:45:29,785 --> 00:45:31,822Miss lbbetson? Answer me! save google translate
66000:45:35,409 --> 00:45:37,613Claire? save google translate
66100:45:39,325 --> 00:45:40,699Claire, are you alright? save google translate
66200:45:42,200 --> 00:45:43,989Oh, no. Please! save google translate
66300:45:44,159 --> 00:45:46,114- No. It's me, Claire.- Get out! save google translate
66400:45:46,284 --> 00:45:48,155- It's me, Mr. Oldman.- Go away! save google translate
66500:45:48,325 --> 00:45:50,611- Listen to me, it's Mr. Oldman.- Get out! save google translate
66600:45:50,784 --> 00:45:53,320There's nobody else here.Calm down. save google translate
66700:45:53,492 --> 00:45:55,529What's wrong?Tell me what happened. save google translate
66800:45:56,783 --> 00:45:58,275I wasn't well. save google translate
66900:45:58,450 --> 00:46:00,487I didn't know who to call. save google translate
67000:46:00,658 --> 00:46:01,820Nobody answered. save google translate
67100:46:01,992 --> 00:46:04,314And then I fell. save google translate
67200:46:04,490 --> 00:46:07,442I fell and I hit my... save google translate
67300:46:07,782 --> 00:46:09,489Open the door. save google translate
67400:46:09,824 --> 00:46:11,365You need to see a doctor. save google translate
67500:46:11,699 --> 00:46:14,367No, please! Please! save google translate
67600:46:14,700 --> 00:46:17,022Please, no! save google translate
67700:46:20,115 --> 00:46:22,319Can you fix a broken auctioneeras well? save google translate
67800:46:22,657 --> 00:46:24,446I wouldn't know where to begin. save google translate
67900:46:24,782 --> 00:46:27,104It's good to see you again,Mr. Oldman. save google translate
68000:46:27,282 --> 00:46:30,897Is something wrong? You seemmore preoccupied than usual. save google translate
68100:46:31,074 --> 00:46:33,029Too many woodwormsand spider webs save google translate
68200:46:33,198 --> 00:46:35,437and too few masterpieces. save google translate
68300:46:35,614 --> 00:46:37,155Could we put it that way? save google translate
68400:46:38,448 --> 00:46:41,018- So, how's our toy coming along?- Ah. save google translate
68500:46:41,198 --> 00:46:44,279Well, I've managed to putsome sections back together. save google translate
68600:46:46,156 --> 00:46:49,853But, I mean, there's just stilltoo many pieces missing. save google translate
68700:46:50,990 --> 00:46:52,777The entire exterior. save google translate
68800:46:53,114 --> 00:46:55,945We can't establishwhat kind of character he is. save google translate
68900:46:56,280 --> 00:46:58,769Like my friendand his girl in the tower. save google translate
69000:46:59,114 --> 00:47:01,981Yeah, maybe, althoughwe've never seen our android. save google translate
69100:47:02,154 --> 00:47:04,310We're still groping aroundin the dark. save google translate
69200:47:04,655 --> 00:47:06,029So is he. save google translate
69300:47:06,446 --> 00:47:08,686He speaks to herthrough a closed door. save google translate
69400:47:09,030 --> 00:47:11,103- Closed door?- Yes. save google translate
69500:47:11,279 --> 00:47:15,355If anybody moves in the house,she barricades herself in her room. save google translate
69600:47:15,696 --> 00:47:19,854- He's never seen her face?- Not only him, no-one has. save google translate
69700:47:20,029 --> 00:47:23,027That's like when two young peoplemeet on the internet. save google translate
69800:47:23,363 --> 00:47:26,479They get to know each other,then reveal themselves. save google translate
69900:47:26,654 --> 00:47:28,360She won't reveal herself. save google translate
70000:47:28,696 --> 00:47:31,396Maybe he hasn'tgot a good strategy. save google translate
70100:47:32,862 --> 00:47:36,441So, it's more difficult for my friendto succeed in his enterprise save google translate
70200:47:36,612 --> 00:47:39,563than for us to reconstructthe Vaucanson automaton? save google translate
70300:47:39,737 --> 00:47:43,565Depends on the number of rustypieces you're able to bring me. save google translate
70400:47:43,903 --> 00:47:45,277Well... save google translate
70500:47:46,487 --> 00:47:48,026...here's one more. save google translate
70600:47:50,027 --> 00:47:51,520That's a mobile phone. save google translate
70700:47:52,819 --> 00:47:53,849This is brand new. save google translate
70800:47:54,027 --> 00:47:57,309I'm the one that's rustybecause I don't know how to use it. save google translate
70900:47:57,653 --> 00:48:00,603Could you teach mebefore your girlfriend gets here? save google translate
71000:48:19,693 --> 00:48:22,182- Hello.- Good evening, Mr. Oldman. save google translate
71100:48:22,360 --> 00:48:24,729It's Claire Ibbetson.Am I disturbing you? save google translate
71200:48:24,901 --> 00:48:26,856No, not at all, Miss lbbetson. save google translate
71300:48:27,025 --> 00:48:30,521I told you, from now on,you can call me any time you like. save google translate
71400:48:30,691 --> 00:48:32,232I wanted to thank you for... save google translate
71500:48:33,359 --> 00:48:34,935...everything, really. save google translate
71600:48:35,109 --> 00:48:38,521No need. All that's importantis you're feeling better now. save google translate
71700:48:38,692 --> 00:48:41,690Yes, it was just a small cuton the head. I'm much better. save google translate
71800:48:41,860 --> 00:48:44,643I wanted to tell you,I looked over the inventory. save google translate
71900:48:44,983 --> 00:48:47,222Oh! What do you think? save google translate
72000:48:48,483 --> 00:48:50,805You've done a great job.Really, you have. save google translate
72100:48:52,025 --> 00:48:54,181But I'm troubledby so many doubts. save google translate
72200:48:54,358 --> 00:48:58,055I'm not sure if it's a good ideato sell. What would you advise? save google translate
72300:48:58,234 --> 00:49:01,017I couldn't say. I don't knowwhat your plans are. save google translate
72400:49:01,358 --> 00:49:03,928Why did you decideto sell in the first place? save google translate
72500:49:04,107 --> 00:49:07,971Out of necessity in order to startlife afresh or another reason? save google translate
72600:49:08,316 --> 00:49:10,270All of the above, I suppose. save google translate
72700:49:10,441 --> 00:49:13,474I'd even sell the house.It's too big for me now. save google translate
72800:49:13,649 --> 00:49:17,310Sometimes, I feel as thoughI were in a public square. save google translate
72900:49:17,482 --> 00:49:19,519I'd like something smaller. save google translate
73000:49:19,690 --> 00:49:21,597But the idea of having to leave here save google translate
73100:49:21,772 --> 00:49:24,059and go somewhere elsefills me with dread. save google translate
73200:49:24,232 --> 00:49:25,854How would I manage it? save google translate
73300:49:26,023 --> 00:49:29,305Wear blindfolds? Have myselfcarried out while asleep? save google translate
73400:49:29,483 --> 00:49:32,811I'd get into a state and end upputting everything off. save google translate
73500:49:35,898 --> 00:49:38,848You have all the time in the worldto make up your mind. save google translate
73600:49:39,147 --> 00:49:42,098- You think?- Well, until the catalogue is printed. save google translate
73700:49:42,439 --> 00:49:46,384Don't torment yourself.Think of yourself, your future. save google translate
73800:49:46,563 --> 00:49:48,637That's the biggest torment of all. save google translate
73900:49:48,979 --> 00:49:51,136When I think about it,I can't even work. save google translate
74000:49:51,314 --> 00:49:53,719I didn't know you were working. save google translate
74100:49:53,897 --> 00:49:58,221I write. I write novels, stories,things like that. save google translate
74200:49:58,564 --> 00:50:00,683I'd like to read them. I'll buy some. save google translate
74300:50:01,020 --> 00:50:03,425Luckily for us,you'll never manage to. save google translate
74400:50:03,770 --> 00:50:05,145Why not? save google translate
74500:50:05,312 --> 00:50:09,058Because I write under a pseudonymand I loathe what I write. save google translate
74600:50:09,396 --> 00:50:12,394Artists always loathewhat they make, Miss lbbetson. save google translate
74700:50:12,563 --> 00:50:14,517Yesterday, you called me Claire. save google translate
74800:50:16,561 --> 00:50:19,513I wasn't aware.I was in a state of alarm. save google translate
74900:50:19,687 --> 00:50:22,057- Sorry.- I'd like you to continue. save google translate
75000:50:23,520 --> 00:50:27,515"I'd like you to continue."She said it to him, just like that. save google translate
75100:50:27,687 --> 00:50:29,226Well, what did he say? save google translate
75200:50:29,395 --> 00:50:32,392He was taken back but he wentalong with what she wanted. save google translate
75300:50:32,728 --> 00:50:34,186What else could he do? save google translate
75400:50:34,518 --> 00:50:37,600I'd have asked her to do the same,call me by my first name. save google translate
75500:50:37,769 --> 00:50:39,262That's not his style. save google translate
75600:50:39,436 --> 00:50:42,387Besides, I don't think my friendintends to court her. save google translate
75700:50:42,562 --> 00:50:44,966Then he'll never get her out of there. save google translate
75800:50:45,143 --> 00:50:48,307I don'tthink my friend intends to court her. save google translate
75900:50:48,478 --> 00:50:51,392I don't think my friendintends to court her. save google translate
76000:50:51,561 --> 00:50:52,758Horrible voice! save google translate
76100:50:53,102 --> 00:50:56,349I'd have thought he'd at leasthave desired to see her face. save google translate
76200:50:56,518 --> 00:50:59,350'Desired's probablynot the right word. save google translate
76300:50:59,518 --> 00:51:03,429Curious to see her, perhaps.Yes, I could understand that. save google translate
76400:51:03,601 --> 00:51:06,683But the chances of it happeningseem to be really remote. save google translate
76500:51:06,852 --> 00:51:08,179There might be a way. save google translate
76600:51:08,519 --> 00:51:10,841Just depends on how braveyour friend is. save google translate
76700:51:12,143 --> 00:51:14,630- The French bureau.- Yes. save google translate
76800:51:14,809 --> 00:51:18,672- The table with the roll top.- No, I'd like to keep that. save google translate
76900:51:19,017 --> 00:51:21,766That's it.Next time, we'll do the paintings. save google translate
77000:51:22,101 --> 00:51:24,008- OK.- One last thing, Claire. save google translate
77100:51:24,185 --> 00:51:28,047You'll have to decide whether we dothe photography here or in a studio. save google translate
77200:51:28,391 --> 00:51:31,342In a studio. I don't wantmany people around the house. save google translate
77300:51:31,683 --> 00:51:34,350That's the best solution.Well, I'm off now. save google translate
77400:51:34,516 --> 00:51:37,431- Anything you need?- No. Thank you, Mr. Oldman. save google translate
77500:51:38,766 --> 00:51:40,639When will we next see each other? save google translate
77600:51:41,976 --> 00:51:46,632You mean, when do you see me?Since I am not given that privilege. save google translate
77700:51:47,933 --> 00:51:50,053- Forgive me.- But soon. save google translate
77800:51:51,141 --> 00:51:53,297- Have a good day.- You too. save google translate
77900:53:29,886 --> 00:53:30,963Hello? save google translate
78000:53:56,344 --> 00:53:59,459- I can't believe it.- I couldn't sleep at night, Virgil. save google translate
78100:53:59,634 --> 00:54:02,715I had to do something to makeyou forgive me. save google translate
78200:54:02,884 --> 00:54:04,626But how did you get it? save google translate
78300:54:04,969 --> 00:54:08,049I heard that Mrs. Duranehad fallen on hard times, save google translate
78400:54:08,218 --> 00:54:12,922so I persuaded her to sell it to mefor save google translate
78500:54:13,092 --> 00:54:15,297Hmm, not exactly cheap! save google translate
78600:54:15,467 --> 00:54:17,457I thought it was a reasonable price. save google translate
78700:54:17,800 --> 00:54:19,790You were talking about save google translate
78800:54:19,967 --> 00:54:22,206This way,everyone gets a good deal. save google translate
78900:54:23,676 --> 00:54:25,463How much do you want, Billy? save google translate
79000:54:25,632 --> 00:54:28,251I don't want a penny morethan I gave the old girl. save google translate
79100:54:28,425 --> 00:54:30,462Now you're really losing your grip. save google translate
79200:54:30,800 --> 00:54:32,956I just want to get backto where we were. save google translate
79300:54:33,301 --> 00:54:36,049How was your friend,your accomplice, save google translate
79400:54:36,382 --> 00:54:38,420your trusted procurer of women? save google translate
79500:54:40,007 --> 00:54:43,787lf you're doing this to win back mytrust, it's been a bad deal for you. save google translate
79600:54:45,466 --> 00:54:47,503You never lost it in the first place. save google translate
79700:54:47,842 --> 00:54:49,748Oh! save google translate
79800:54:51,258 --> 00:54:54,337This is great.This is great! save google translate
79900:54:54,674 --> 00:54:56,415You found important stuff. save google translate
80000:54:56,589 --> 00:54:58,461Best bit is this. save google translate
80100:55:00,756 --> 00:55:03,625- An ear.- A step forward, wouldn't you say? save google translate
80200:55:03,965 --> 00:55:06,419I'd say!I'd say we're at a turning point. save google translate
80300:55:06,590 --> 00:55:07,833Look. save google translate
80400:55:13,964 --> 00:55:15,671- Huh?- Excellent. save google translate
80500:55:16,005 --> 00:55:18,494The pieces are attracting each other. save google translate
80600:55:18,673 --> 00:55:19,703So... save google translate
80700:55:21,048 --> 00:55:24,294How did things go with your... friend? save google translate
80800:55:26,630 --> 00:55:30,623How many seconds did it take youto realise I was talking about myself? save google translate
80900:55:30,796 --> 00:55:32,622Quite a few, to be honest. save google translate
81000:55:32,796 --> 00:55:35,415Let me confess,I didn't follow your advice. save google translate
81100:55:36,505 --> 00:55:40,545There was something too contortedabout it, too imprudent. save google translate
81200:55:40,713 --> 00:55:42,289Yeah, OK, I see your point. save google translate
81300:56:03,378 --> 00:56:07,454The mathematical setof a six-day week. save google translate
81400:56:08,712 --> 00:56:13,701The mathematical setof a 51-minute hour. save google translate
81500:56:15,087 --> 00:56:17,871- What will you have, sir?- Tea, please. save google translate
81600:56:18,212 --> 00:56:20,167Have you thought of anything else? save google translate
81700:56:20,337 --> 00:56:22,956The length of a point.The direction of a circle. save google translate
81800:56:23,128 --> 00:56:25,367Your tea's ready, sir. save google translate
81900:56:25,544 --> 00:56:29,288The edge of a circumference.The centre of space. save google translate
82000:56:31,419 --> 00:56:35,744- The area of a segment.- Amazing. Well done! save google translate
82100:56:36,878 --> 00:56:39,495The vertical position of a sphere. save google translate
82200:56:41,419 --> 00:56:44,167I brought the furnitureand painting valuations. save google translate
82300:56:44,335 --> 00:56:47,747Look at them carefully becauseyou'll have to authorise them. save google translate
82400:56:47,918 --> 00:56:51,864- I don't know a thing about this.- I know. Trust me, Miss lbbetson. save google translate
82500:56:52,044 --> 00:56:54,874You've been spending timein the cellars recently. save google translate
82600:56:55,043 --> 00:56:58,704- Is that why you changed the locks?- I change them every six months. save google translate
82700:57:01,668 --> 00:57:04,451And I take care to double-check,compare and correct save google translate
82800:57:04,792 --> 00:57:07,577when dealing withodds and ends in cellars. save google translate
82900:57:07,750 --> 00:57:10,202It's how I work.If it upsets you, speak now. save google translate
83000:57:10,584 --> 00:57:14,245You'll find the new keys on the table.Please take them. save google translate
83100:57:18,667 --> 00:57:20,788Thank you for your trust. save google translate
83200:57:20,959 --> 00:57:23,114Were you offendedat being locked out? save google translate
83300:57:23,291 --> 00:57:24,487No, but I was worried. save google translate
83400:57:25,832 --> 00:57:28,914You're right, I should have told you.I'm sorry. save google translate
83500:57:31,041 --> 00:57:34,620Claire, you're ruining your lifefor reasons which are beyond me. save google translate
83600:57:34,958 --> 00:57:38,537This illness of yours is so absurd,it almost seems unreal. save google translate
83700:57:40,207 --> 00:57:42,825My mother thoughtI was faking it the first time. save google translate
83800:57:42,998 --> 00:57:44,372We were abroad. save google translate
83900:57:44,540 --> 00:57:47,538I was so afraid of walkingat the foot of the Eiffel Tower save google translate
84000:57:47,708 --> 00:57:49,116that it paralysed me. save google translate
84100:57:49,290 --> 00:57:52,242I started screaming,fell to the ground. save google translate
84200:57:52,415 --> 00:57:55,615I was just a little girl, but it kepthappening more and more save google translate
84300:57:55,790 --> 00:57:57,330and she had to believe me. save google translate
84400:57:57,498 --> 00:57:59,287Has there ever been an open space save google translate
84500:57:59,456 --> 00:58:01,825where you weren't overcomeby anxiety? save google translate
84600:58:01,998 --> 00:58:06,739Only one. During a school tripto Prague. I was 14. save google translate
84700:58:06,915 --> 00:58:09,200The squarewith the astronomical clock. save google translate
84800:58:09,372 --> 00:58:13,366I must have walked across ita hundred times. It was beautiful. save google translate
84900:58:13,706 --> 00:58:16,821I remember a restaurantwith very strange decor. save google translate
85000:58:18,039 --> 00:58:21,486If there's one place in the worldI'm nostalgic for, it's that. save google translate
85100:58:21,664 --> 00:58:23,120I was really happy there. save google translate
85200:58:24,538 --> 00:58:26,943It was called Night and Day. save google translate
85300:58:28,414 --> 00:58:31,364- You've never been back?- Never. save google translate
85400:58:32,788 --> 00:58:36,568Why not go now?I'd be happy to take you. save google translate
85500:58:41,705 --> 00:58:45,697Well, you don't seem too pleased.We're almost there. save google translate
85600:58:46,912 --> 00:58:50,113Our automaton is aboutto emerge from the shadows. save google translate
85700:58:50,288 --> 00:58:52,692No, I'm delighted.You're a force of nature. save google translate
85800:58:54,995 --> 00:58:56,239It's just that... save google translate
85900:58:57,411 --> 00:58:59,200...this is one of those evenings save google translate
86000:58:59,370 --> 00:59:01,906when one feels like this contraptionhere... save google translate
86100:59:07,953 --> 00:59:09,114...incomplete. save google translate
86200:59:10,369 --> 00:59:13,366Why did you never marry?You know, never have kids? save google translate
86300:59:13,661 --> 00:59:15,153The regard I have for women save google translate
86400:59:15,328 --> 00:59:18,325is equal to the fearI've always had of them... save google translate
86500:59:18,494 --> 00:59:20,983...and to my failureto understand them. save google translate
86600:59:22,118 --> 00:59:24,323If that's the rule, then Miss lbbetson save google translate
86700:59:24,493 --> 00:59:27,941gives every impressionof being the exception. save google translate
86800:59:28,119 --> 00:59:29,280I'm afraid so. save google translate
86900:59:29,453 --> 00:59:32,154Have you really neverset eyes on her? save google translate
87000:59:32,325 --> 00:59:33,488Just once. save google translate
87100:59:34,535 --> 00:59:35,909What's she like? save google translate
87200:59:36,076 --> 00:59:39,738I suppose feeling a certain interestin a person save google translate
87300:59:39,909 --> 00:59:43,489necessarily engendersa conviction that she's beautiful. save google translate
87400:59:43,660 --> 00:59:45,318Up to a point. save google translate
87500:59:47,077 --> 00:59:50,737It's her birthday in two days.I'd like to get her something useful. save google translate
87600:59:52,200 --> 00:59:55,152I don't think usefulis probably your best approach. save google translate
87700:59:55,491 --> 00:59:56,949- No?- Not the first time. save google translate
87800:59:57,116 --> 01:00:00,115It's better to get her somethingmore... traditional. save google translate
87901:00:05,201 --> 01:00:06,396Morning, sir. save google translate
88001:00:08,825 --> 01:00:10,649Hello, sir. save google translate
88101:00:10,991 --> 01:00:13,859Hey, Mr. Oldman.Look what I found in the cellar. save google translate
88201:00:15,116 --> 01:00:17,403I saw you were interestedin this old junk. save google translate
88301:00:18,783 --> 01:00:20,903The supports forthe Murano chandelier. save google translate
88401:00:21,241 --> 01:00:23,195My colleagues couldn't find them. save google translate
88501:00:23,366 --> 01:00:26,565- I can put them in your car.- That's very kind. save google translate
88601:00:28,324 --> 01:00:29,567Wait. save google translate
88701:00:31,324 --> 01:00:32,485Oh, thanks. save google translate
88801:00:34,783 --> 01:00:35,978Morning, Mr. Oldman. save google translate
88901:00:37,532 --> 01:00:40,980I took the liberty of rememberingit's your birthday. save google translate
89001:00:41,449 --> 01:00:42,858Happy birthday, Claire. save google translate
89101:00:45,573 --> 01:00:48,571I readthe valuation documents. save google translate
89201:00:48,739 --> 01:00:50,979Did you manage to understandsome of it? save google translate
89301:00:51,155 --> 01:00:53,193Of course.Ridiculous sums of money. save google translate
89401:00:53,364 --> 01:00:56,362Even a backwards childwould know she's being cheated. save google translate
89501:00:56,531 --> 01:00:59,363They need interpretation.They're starting bids. save google translate
89601:00:59,531 --> 01:01:02,613- There'll be higher bids later.- Suppose there aren't! save google translate
89701:01:02,781 --> 01:01:05,529Unlikely, but in that case,we'll even things out. save google translate
89801:01:05,696 --> 01:01:08,019We'll raise the marginson other pieces. save google translate
89901:01:08,196 --> 01:01:10,815A gamble? Where I'm the only onethat can lose? save google translate
90001:01:10,988 --> 01:01:14,069You're trying to cheat me.It's all to your advantage. save google translate
90101:01:14,239 --> 01:01:15,862You're a fucking thief! save google translate
90201:01:17,031 --> 01:01:19,779I'm willing to resignthe commission forthwith. save google translate
90301:01:20,987 --> 01:01:22,017Huh! save google translate
90401:01:23,862 --> 01:01:27,607I'll have them replace all yourmediocre bric-a-brac immediately. save google translate
90501:01:27,780 --> 01:01:30,399And do me the favourof disappearing completely save google translate
90601:01:30,572 --> 01:01:32,029from the face of the earth! save google translate
90701:02:16,611 --> 01:02:18,1511984, sir. save google translate
90801:02:35,151 --> 01:02:38,148- Hello.- I behaved so badly. save google translate
90901:02:42,234 --> 01:02:46,524I feel so stupid. I constantly haveto offer justifications. save google translate
91001:02:48,984 --> 01:02:51,520I've never been given flowersbefore. save google translate
91101:02:51,692 --> 01:02:56,597I don't know what this says to me. save google translate
91201:02:58,400 --> 01:03:02,061There's no need for this displayof anguish. I'm not angry with you. save google translate
91301:03:06,025 --> 01:03:08,512My birthdays have always beenso horrible. save google translate
91401:03:10,358 --> 01:03:12,064And you... save google translate
91501:03:12,233 --> 01:03:13,689Since you came along... save google translate
91601:03:14,899 --> 01:03:17,767...you've turned my life upside down. save google translate
91701:03:20,482 --> 01:03:23,231The other day, I went downstairs. save google translate
91801:03:24,482 --> 01:03:28,476I opened the main doorand looked out onto the garden. save google translate
91901:03:30,149 --> 01:03:32,602- Did you go out?- No. save google translate
92001:03:34,481 --> 01:03:36,271I was afraid. save google translate
92101:03:36,439 --> 01:03:37,979I felt terrible. save google translate
92201:03:39,815 --> 01:03:41,935But I never even got that far before. save google translate
92301:03:45,981 --> 01:03:47,522Do you want me to come over? save google translate
92401:03:49,354 --> 01:03:51,061I already know it's pointless. save google translate
92501:03:51,229 --> 01:03:54,311There are new treatmentsnowadays. They might help you. save google translate
92601:03:54,480 --> 01:03:56,767I'd rather talk to youthan to some shrink. save google translate
92701:03:58,230 --> 01:04:01,145- Should I take that as a compliment?- Yes. save google translate
92801:04:04,814 --> 01:04:07,384I see you brought upthe portrait of the dancer. save google translate
92901:04:07,564 --> 01:04:10,311- It's something I want to keep.- No great value. save google translate
93001:04:10,479 --> 01:04:13,430It's a portrait of my mother. save google translate
93101:04:13,605 --> 01:04:15,808She was about my agewhen she had it done. save google translate
93201:04:19,937 --> 01:04:21,346Do you look like her? save google translate
93301:04:21,521 --> 01:04:25,017- She was prettier, I can assure you.- I cannot judge. save google translate
93401:04:34,562 --> 01:04:36,054Alright, Claire. I'll go. save google translate
93501:04:36,228 --> 01:04:39,428Don't hesitate to callif you need anything at all. save google translate
93601:04:39,603 --> 01:04:41,678Thank you, Mr. Oldman.See you soon, I hope. save google translate
93701:05:29,642 --> 01:05:32,556Hello? Oh, it's you, director. save google translate
93801:05:32,934 --> 01:05:35,423No, I would've called you,it's just that... save google translate
93901:05:35,600 --> 01:05:38,433...clearing the furniturehas been complicated. save google translate
94001:05:39,892 --> 01:05:42,262Yes. Oldman is dealing with it. save google translate
94101:05:43,142 --> 01:05:46,921What's he like?Not as old as you might think. save google translate
94201:05:47,308 --> 01:05:51,052He dresses in an odd way,but he's still a good-looking man. save google translate
94301:05:51,433 --> 01:05:53,389I know I can trust him. save google translate
94401:05:53,558 --> 01:05:56,889Why? Are you jealous? save google translate
94501:05:57,517 --> 01:06:00,348In love? No, I don't think so. save google translate
94601:06:00,557 --> 01:06:03,305He's too put off by my illness,like everybody. save google translate
94701:06:05,473 --> 01:06:07,878Oh no, it's nothing.I... I hurt my foot. save google translate
94801:06:08,223 --> 01:06:09,882Can we talk later? save google translate
94901:06:35,515 --> 01:06:36,758Who is it? save google translate
95001:06:37,639 --> 01:06:39,179Who's there? save google translate
95101:06:40,181 --> 01:06:42,716No, get out!No, please, get out! save google translate
95201:06:43,139 --> 01:06:45,424Go away! Get out! save google translate
95301:06:45,805 --> 01:06:48,803Get out! Please, leave me alone! save google translate
95401:06:50,681 --> 01:06:52,221Get out! save google translate
95501:06:54,888 --> 01:06:56,428Get out! save google translate
95601:07:11,596 --> 01:07:15,540- Hello?- Please, help me, please. save google translate
95701:07:15,803 --> 01:07:18,374Calm down, Claire.What's happened? save google translate
95801:07:18,637 --> 01:07:21,339You have to help me!Help me! save google translate
95901:07:21,595 --> 01:07:24,510- I'll be there as soon as I can.- Please. save google translate
96001:08:20,092 --> 01:08:21,634Claire! save google translate
96101:08:21,842 --> 01:08:25,789- It's me. I'm here. What's happened?- There's somebody in the house! save google translate
96201:08:26,010 --> 01:08:29,041- Please get them out!- Calm down. There's nobody here. save google translate
96301:08:29,216 --> 01:08:31,586- There's someone in the house!- Calm down. save google translate
96401:08:31,925 --> 01:08:34,958It was me before, Claire.It was me. save google translate
96501:08:36,550 --> 01:08:38,091It was me. save google translate
96601:08:40,842 --> 01:08:43,411I hid in the room so I could see you. save google translate
96701:08:45,923 --> 01:08:47,381You were spying on me? save google translate
96801:08:48,507 --> 01:08:50,582You were spying on me? save google translate
96901:08:51,174 --> 01:08:52,632Get out! save google translate
97001:08:52,799 --> 01:08:55,916I want nothing more to do with you!Get out! save google translate
97101:09:06,120 --> 01:09:08,608Please, Virgil. Don't go. save google translate
97201:09:26,369 --> 01:09:29,485Believe me,I don't normally behave like this... save google translate
97301:09:31,078 --> 01:09:32,617Neither do I. save google translate
97401:09:33,618 --> 01:09:36,736So I'm bound to make somemistakes... save google translate
97501:09:39,203 --> 01:09:42,732...but nothing in the worldwould make me want to hurt you. save google translate
97601:09:43,909 --> 01:09:47,191It's just that I can't help myself. save google translate
97701:09:49,410 --> 01:09:51,282I need to see you. save google translate
97801:10:27,825 --> 01:10:29,649You should've seen her. save google translate
97901:10:31,033 --> 01:10:33,817Pale, like a Durer etching. save google translate
98001:10:34,366 --> 01:10:37,696She had the look of some creatureterrified of the universe. save google translate
98101:10:38,032 --> 01:10:40,781And I could read my own terrorin her eyes. save google translate
98201:10:41,116 --> 01:10:45,654Every man on earth would like to beas terrified as you at this moment. save google translate
98301:10:53,783 --> 01:10:56,565- You've worked a miracle.- It's too soon to tell. save google translate
98401:10:56,948 --> 01:11:00,609And you be careful, alright?This is when mistakes occur. save google translate
98501:11:00,948 --> 01:11:02,903When you think you've made it, save google translate
98601:11:03,281 --> 01:11:05,071that is when you lose strategy. save google translate
98701:11:05,406 --> 01:11:09,353- And what strategy would that be?- Never stop surprising them. save google translate
98801:11:09,531 --> 01:11:14,152Do things they couldn't haveforeseen. Take a gamble, run a risk. save google translate
98901:11:14,488 --> 01:11:17,321You're asking me to behavein a way that isn't me. save google translate
99001:11:17,655 --> 01:11:19,730That's why you have to do it. save google translate
99101:11:20,530 --> 01:11:23,279As long as you're playingaccording to her rules, save google translate
99201:11:23,447 --> 01:11:26,647you're always gonna make herfeel like... like a patient. save google translate
99301:11:26,821 --> 01:11:29,226She needs to be treatedlike a woman. save google translate
99401:11:59,986 --> 01:12:02,060What do you think? Do you like it? save google translate
99501:12:05,904 --> 01:12:07,444I don't know. save google translate
99601:12:08,736 --> 01:12:10,277What do you think? save google translate
99701:12:11,277 --> 01:12:13,268lt looks marvellous on you, Claire. save google translate
99801:12:14,027 --> 01:12:15,650Perhaps the smaller size? save google translate
99901:12:16,528 --> 01:12:19,147Yes. I think so too. save google translate
100001:12:32,859 --> 01:12:35,693It's been a long timesince I got a present like this. save google translate
100101:12:37,319 --> 01:12:40,730- Long overdue, don't you think?- I don't know. save google translate
100201:12:41,109 --> 01:12:43,858I'm a little,you know, taken a back. save google translate
100301:12:50,901 --> 01:12:52,939- I'm sorry, I can't...- What? save google translate
100401:12:54,858 --> 01:12:56,055Oh, certainly. save google translate
100501:12:56,942 --> 01:12:59,857I'm sorry.I didn't understand. save google translate
100601:13:08,442 --> 01:13:11,523I don't honestly knowif I deserve all this. save google translate
100701:13:14,857 --> 01:13:17,312Let me be the judge of that. save google translate
100801:13:35,816 --> 01:13:38,483If we don't set a datefor the Stockholm auction, save google translate
100901:13:38,649 --> 01:13:40,141they'll shoot themselves. save google translate
101001:13:40,315 --> 01:13:42,802It's too far.Let them shoot themselves. save google translate
101101:13:45,565 --> 01:13:48,728We have to schedule the meetingwith the Hermitage save google translate
101201:13:49,065 --> 01:13:51,814and the auctions inSan Francisco and Madrid. save google translate
101301:13:51,981 --> 01:13:53,439Ditto. Too far away. save google translate
101401:13:53,731 --> 01:13:57,263- We can't abandon them.- There are auctioneers galore. save google translate
101501:13:57,440 --> 01:14:00,353They'll find someone elseand it will cost them less. save google translate
101601:14:00,522 --> 01:14:01,801As you wish. save google translate
101701:14:07,190 --> 01:14:09,310Lambert, are you married? save google translate
101801:14:10,230 --> 01:14:12,684Yes. Nearly 30 years. save google translate
101901:14:13,021 --> 01:14:15,557What's it like, living with a woman? save google translate
102001:14:15,939 --> 01:14:17,812Like taking part in an auction. save google translate
102101:14:18,479 --> 01:14:21,643You never know if yourswill be the best offer. save google translate
102201:14:48,437 --> 01:14:50,013- This one.- Very well, sir. save google translate
102301:14:51,770 --> 01:14:54,685What do you think?Have I made myself pretty? save google translate
102401:14:56,477 --> 01:14:58,966- Beautiful. You've done very well.- Liar. save google translate
102501:14:59,144 --> 01:15:01,514- Claire.- I haven't done this for years. save google translate
102601:15:01,852 --> 01:15:04,851I've forgotten how to do it.I look like a monster. save google translate
102701:15:05,019 --> 01:15:07,933Trust me. Some practiceand you'll be wonderful. save google translate
102801:15:08,102 --> 01:15:10,556And you'll take me toone of your auctions, save google translate
102901:15:10,727 --> 01:15:12,635and to galas with elegant people, save google translate
103001:15:12,977 --> 01:15:16,424and to the most refined restaurantsin the world. save google translate
103101:15:16,769 --> 01:15:20,763That's the reason for yourpresents, isn't it, Virgil? save google translate
103201:15:21,727 --> 01:15:24,973To help me recover little by little,and then take me out. save google translate
103301:15:25,310 --> 01:15:27,099Isn't that right? save google translate
103401:15:29,519 --> 01:15:30,975No! save google translate
103501:15:31,144 --> 01:15:33,383Claire. Don't be like this.Let's talk. save google translate
103601:15:37,641 --> 01:15:41,885Maybe we did get the last moveswrong. I was a bit rash. save google translate
103701:15:42,267 --> 01:15:43,760Don't blame yourself. save google translate
103801:15:43,935 --> 01:15:47,300It's always her who managesto pull everything apart. save google translate
103901:15:47,642 --> 01:15:49,847Robert. My aunt's gone missingagain. save google translate
104001:15:50,018 --> 01:15:51,723- You're kidding.- Pardon me. save google translate
104101:15:52,059 --> 01:15:55,174- We found her in Central Park.- I'm sorry, Terry. save google translate
104201:15:55,349 --> 01:15:58,264It was no goodtrying to reset this thing. save google translate
104301:15:58,433 --> 01:16:01,764It was much more easyjust to make a new one. save google translate
104401:16:01,933 --> 01:16:04,469This one has a much wider range. save google translate
104501:16:04,809 --> 01:16:07,131She can go offand you won't lose touch. save google translate
104601:16:07,475 --> 01:16:10,010Just make sureyou reprogram the PC, okay? save google translate
104701:16:10,182 --> 01:16:12,338I can manage that.You're an angel. save google translate
104801:16:13,266 --> 01:16:15,056- Thanks, darling.- No worries. save google translate
104901:16:15,933 --> 01:16:18,765- I'll see you tomorrow night, yeah?- Yeah. save google translate
105001:16:20,933 --> 01:16:26,134You need an idea that'll excite herbut at the same time reassure her. save google translate
105101:16:26,348 --> 01:16:30,922Yes, but she'll still see through itas some deceitful therapy. save google translate
105201:16:31,223 --> 01:16:34,589- You should invite her to dinner.- Yes! Noma in Copenhagen! save google translate
105301:16:34,933 --> 01:16:37,466At the climax of the evening,by candlelight, save google translate
105401:16:37,807 --> 01:16:40,093tell her that she's beautiful. save google translate
105501:16:40,431 --> 01:16:42,552And afteryou'll have coffee with us? save google translate
105601:16:42,890 --> 01:16:44,430Why not? save google translate
105701:16:46,347 --> 01:16:50,721Joking apart, I'd be gladif you did see her, hear her talk. save google translate
105801:16:51,098 --> 01:16:53,929I'm sure you'd understandfar more than I. save google translate
105901:16:55,721 --> 01:16:57,760Who said anything about joking? save google translate
106001:16:59,306 --> 01:17:03,514129,403. save google translate
106101:17:03,681 --> 01:17:05,387Your champagne. save google translate
106201:17:06,014 --> 01:17:08,051- Thank you.- Calculate this. save google translate
106301:17:08,970 --> 01:17:14,96812,624,831.333. save google translate
106401:17:17,388 --> 01:17:18,930Unbelievable! save google translate
106501:17:24,470 --> 01:17:26,045You're radiant, Claire. save google translate
106601:17:28,095 --> 01:17:29,505You did all this? save google translate
106701:17:29,679 --> 01:17:32,381I can turn my handto interior decorating. save google translate
106801:17:41,343 --> 01:17:44,840You've done a wonderful job, Virgil.Thank you. save google translate
106901:17:50,843 --> 01:17:54,375I can't tell you how long I've wantedto spend time alone with you. save google translate
107001:17:54,719 --> 01:17:58,215Somewhere quiet,far from the madding crowd. save google translate
107101:18:03,635 --> 01:18:05,709To your serenity, Claire. save google translate
107201:18:08,302 --> 01:18:10,008To your irony, Virgil. save google translate
107301:18:16,052 --> 01:18:18,421- Now I feel I can finally tell you.- What? save google translate
107401:18:18,760 --> 01:18:21,294You are more beautiful than thedancer. save google translate
107501:18:24,009 --> 01:18:25,502Dinner is served. save google translate
107601:18:25,884 --> 01:18:28,374- Please be seated.- Thank you. save google translate
107701:18:28,717 --> 01:18:31,087I warn you, as a waiterI'm not the best. save google translate
107801:18:31,427 --> 01:18:33,797I offer no guarantees. save google translate
107901:18:34,510 --> 01:18:37,626- I'll take the risk.- Somewhat foolhardy of you. save google translate
108001:18:38,259 --> 01:18:41,292- Why?- lf the service is not to your liking, save google translate
108101:18:41,466 --> 01:18:43,623next time I'd have tomake a reservation save google translate
108201:18:43,801 --> 01:18:45,424at the best restaurant in town. save google translate
108301:18:48,092 --> 01:18:50,212Let's not ruin this evening, Virgil. save google translate
108401:18:50,383 --> 01:18:53,831- Please, let's not talk about me.- Alright. save google translate
108501:18:54,176 --> 01:18:56,841Instead I'd like you to tell meabout your past. save google translate
108601:18:57,216 --> 01:19:00,415You see, there's nothingvery original about my life. save google translate
108701:19:00,758 --> 01:19:03,875A child loses his parents,a horrible orphanage... save google translate
108801:19:04,216 --> 01:19:07,628The only point of interest isthat the nuns would punish the boy save google translate
108901:19:07,799 --> 01:19:11,212by making him work with a restorerwho had a workshop there. save google translate
109001:19:11,549 --> 01:19:13,291That's beautiful. save google translate
109101:19:13,465 --> 01:19:15,670He loved to observethis craftsman, save google translate
109201:19:16,007 --> 01:19:19,668so the little boy got up toall sorts of mischief save google translate
109301:19:19,839 --> 01:19:22,755to ensure he'd be punishedas often as possible. save google translate
109401:19:22,923 --> 01:19:24,749So he became acquainted with art, save google translate
109501:19:25,089 --> 01:19:28,870techniques of painting,how to tell a forgery from an original save google translate
109601:19:29,049 --> 01:19:30,838etc., etc. save google translate
109701:19:31,006 --> 01:19:35,995In an old article of yoursI found on the internet, you said, save google translate
109801:19:36,338 --> 01:19:39,586"There's something authenticin every forgery." save google translate
109901:19:39,923 --> 01:19:41,332What did you mean? save google translate
110001:19:41,505 --> 01:19:43,580When simulating another's work save google translate
110101:19:43,964 --> 01:19:47,875the forger can't resist the temptationto put in something of himself. save google translate
110201:19:48,048 --> 01:19:51,162Often it's just a trifle,a detail of no interest. save google translate
110301:19:51,504 --> 01:19:53,081One unsuspected stroke, save google translate
110401:19:53,255 --> 01:19:56,502by which the forger inevitablyends up betraying himself, save google translate
110501:19:56,838 --> 01:20:00,121and revealing his own,utterly authentic sensibilities. save google translate
110601:20:01,088 --> 01:20:03,328I really love the way you talk. save google translate
110701:20:03,671 --> 01:20:06,041You couldn't have beenmore convincing. save google translate
110801:20:06,212 --> 01:20:08,003Huh? A born seducer. save google translate
110901:20:08,337 --> 01:20:12,378- So you'd give me a pass?- A+. With distinction! save google translate
111001:20:12,712 --> 01:20:15,331Sorry, you've beena bit neglected lately. save google translate
111101:20:17,129 --> 01:20:19,747You haven't saidanything about Claire. save google translate
111201:20:20,546 --> 01:20:24,207If I didn't know about her problems,I'd say she was normal. save google translate
111301:20:24,587 --> 01:20:27,918And she's much more beautifulthan you described. save google translate
111401:20:28,253 --> 01:20:30,706Really. I liked her. save google translate
111501:20:30,878 --> 01:20:32,834You're going to make me jealous? save google translate
111601:20:33,003 --> 01:20:36,250lf you want my advice,you pray that girl never gets better. save google translate
111701:20:36,586 --> 01:20:39,157Do you want lots 87 and 88done separately? save google translate
111801:20:39,336 --> 01:20:41,707No, together. That's important. save google translate
111901:20:48,168 --> 01:20:50,075How can I help you? save google translate
112001:20:51,794 --> 01:20:54,199- It's about Robert.- What's going on? save google translate
112101:20:56,210 --> 01:20:57,584Don't be afraid to tell me. save google translate
112201:20:59,710 --> 01:21:02,544We're not getting on so well,that's the problem. save google translate
112301:21:02,876 --> 01:21:05,245All those girls hovering around him... save google translate
112401:21:06,500 --> 01:21:08,042I guess I'm just... save google translate
112501:21:08,626 --> 01:21:10,249...l'm afraid of losing him. save google translate
112601:21:11,334 --> 01:21:13,206Is there anything I can do? save google translate
112701:21:14,544 --> 01:21:16,084Do you want me to talk to him? save google translate
112801:21:18,209 --> 01:21:22,333For a while now he's beentalking about someone called Claire. save google translate
112901:21:24,792 --> 01:21:26,333Claire? save google translate
113001:21:27,292 --> 01:21:29,164I don't understand save google translate
113101:21:29,334 --> 01:21:33,742With him everybody's got tobe on their guard, all the time. save google translate
113201:21:34,082 --> 01:21:35,825That goes for you, too. save google translate
113301:21:38,751 --> 01:21:40,623I feel so stupid. save google translate
113401:21:43,917 --> 01:21:46,286Promise me you won't say a wordto him. save google translate
113501:21:47,374 --> 01:21:49,032I promise. save google translate
113601:21:54,167 --> 01:21:56,737Have you beenwaiting long? save google translate
113701:21:56,917 --> 01:21:59,666lf you'd phoned,I wouldn't have kept you waiting. save google translate
113801:21:59,833 --> 01:22:02,498- I prefer to see you.- Is something wrong? save google translate
113901:22:02,831 --> 01:22:04,739My assistant will come by today. save google translate
114001:22:04,915 --> 01:22:07,913Kindly hand over theVaucanson as it is. save google translate
114101:22:08,082 --> 01:22:10,155Alright. Whatever you want. save google translate
114201:22:10,499 --> 01:22:12,988Tell him how much you're owed.He'll pay you. save google translate
114301:22:14,999 --> 01:22:17,036Aren't I at least due an explanation? save google translate
114401:22:17,206 --> 01:22:20,156You're not the trustworthy manI thought you were. save google translate
114501:22:22,164 --> 01:22:25,530lt's weird seeing them soperfect and polished up. save google translate
114601:22:25,873 --> 01:22:27,329It's as if they weren't mine. save google translate
114701:22:38,539 --> 01:22:40,576I believe nothing is missing. save google translate
114801:22:41,746 --> 01:22:43,370There is something missing. save google translate
114901:23:03,912 --> 01:23:08,071How could you have livedthe best years of your life in here? save google translate
115001:23:08,828 --> 01:23:11,946I don't know. I don't know. save google translate
115101:23:12,663 --> 01:23:14,202It was just the right thing. save google translate
115201:23:17,745 --> 01:23:19,237"Was." save google translate
115301:23:21,037 --> 01:23:22,577lt still is. save google translate
115401:23:22,912 --> 01:23:24,452It always will be. save google translate
115501:23:25,203 --> 01:23:26,744Always. save google translate
115601:23:33,786 --> 01:23:37,483You have to get out of here.You have to do it by yourself. save google translate
115701:23:38,494 --> 01:23:40,366I don't have the courage. save google translate
115801:23:42,536 --> 01:23:45,782It's a spider's web thatI don't know how to break free of. save google translate
115901:23:50,244 --> 01:23:52,648It's an old collectionmy father was fond of. save google translate
116001:23:52,993 --> 01:23:55,114I never did understand what it was. save google translate
116101:24:02,285 --> 01:24:04,986Hello?Good morning, director. save google translate
116201:24:06,076 --> 01:24:07,948Yes, I'm nearly finished. save google translate
116301:24:08,701 --> 01:24:11,189But I would like to rewritethe last chapter. save google translate
116401:24:11,867 --> 01:24:13,942A more upbeat ending. save google translate
116501:24:16,034 --> 01:24:17,906If that's all you want... save google translate
116601:24:18,742 --> 01:24:21,657Yes. Talk to you soon. Thanks. save google translate
116701:24:23,992 --> 01:24:27,358I wouldn't rule out thembeing part of something valuable, save google translate
116801:24:27,534 --> 01:24:29,571but exactly what I couldn't say. save google translate
116901:24:29,907 --> 01:24:32,396- I often wonder if...- What? save google translate
117001:24:32,699 --> 01:24:35,614lf you're more interestedin my furniture than in me. save google translate
117101:24:37,366 --> 01:24:39,440How could you say that? save google translate
117201:24:41,283 --> 01:24:44,197I shouldn't have let you in here.I shouldn't have. save google translate
117301:25:07,739 --> 01:25:10,193I've found all the missing pieces. save google translate
117401:25:10,489 --> 01:25:12,776How do you feel aboutfinishing the job? save google translate
117501:25:13,656 --> 01:25:15,563Well, it's your problem. save google translate
117601:25:17,739 --> 01:25:19,777Sarah came to see mea few days ago. save google translate
117701:25:19,948 --> 01:25:22,187She was upsetabout your relationship. save google translate
117801:25:25,656 --> 01:25:30,063- Are you here to advise me now?- No, you're the expert on women. save google translate
117901:25:31,405 --> 01:25:34,071Alright.We can pick up where we left off. save google translate
118001:25:34,405 --> 01:25:35,566On two conditions. save google translate
118101:25:35,906 --> 01:25:39,567You just stop involving mein your private life. save google translate
118201:25:40,822 --> 01:25:41,900And the second? save google translate
118301:25:47,737 --> 01:25:49,194Is that you take this back. save google translate
118401:25:54,613 --> 01:25:58,228I didn't get excited aboutyour Vaucanson for the money. save google translate
118501:26:01,695 --> 01:26:03,603I brought it back. It's in the car. save google translate
118601:26:03,945 --> 01:26:05,769And the new pieces too? save google translate
118701:26:06,112 --> 01:26:10,187You'll have to be patient for those.They're tied up with my private life. save google translate
118801:26:10,529 --> 01:26:13,360I don't knowand I don't want to know. save google translate
118901:26:14,737 --> 01:26:18,860If you were forced to choosebetween Claire and the automaton, save google translate
119001:26:19,193 --> 01:26:21,102which would you take? save google translate
119101:26:28,485 --> 01:26:31,851- This one.- An excellent choice, Mr. Oldman. save google translate
119201:26:32,194 --> 01:26:33,521If it's the wrong size, save google translate
119301:26:33,694 --> 01:26:36,811please inform the lady to pass bywhenever she wishes. save google translate
119401:26:36,986 --> 01:26:38,691Thank you, I'll let her know. save google translate
119501:26:39,027 --> 01:26:40,733Claire? lt's me. save google translate
119601:26:56,067 --> 01:27:00,807Claire! I've brought lunch. save google translate
119701:27:10,442 --> 01:27:11,983Claire! save google translate
119801:27:13,608 --> 01:27:18,431Claire, answer me! save google translate
119901:27:20,150 --> 01:27:21,690Claire! save google translate
120001:27:23,401 --> 01:27:24,940Claire! save google translate
120101:27:26,776 --> 01:27:28,315Claire! save google translate
120201:27:33,940 --> 01:27:35,516Are you down here? save google translate
120301:27:41,024 --> 01:27:43,726Claire! save google translate
120401:28:19,439 --> 01:28:21,430Have any of you seen a woman save google translate
120501:28:21,605 --> 01:28:24,520going out the gateof the villa across the road? save google translate
120601:28:24,689 --> 01:28:26,147No, I can't say I have. save google translate
120701:28:26,480 --> 01:28:29,512Has anybody seen someonecoming out of the villa? save google translate
120801:28:29,854 --> 01:28:32,604A young woman.Medium height, light hair. save google translate
120901:28:32,937 --> 01:28:35,426- A bit pale.- I think I saw her. save google translate
121001:28:35,771 --> 01:28:37,050I didn't see her go out, save google translate
121101:28:37,230 --> 01:28:39,434but she was walking awayfrom the gate. save google translate
121201:28:39,772 --> 01:28:42,057- When?- This morning at breakfast. save google translate
121301:28:42,396 --> 01:28:45,559- What else can you tell me?- She seemed a bit weird. save google translate
121401:28:45,896 --> 01:28:50,220- Weird? Which way did she go?- That way. Towards the park. save google translate
121501:28:50,562 --> 01:28:52,304231. save google translate
121601:28:52,646 --> 01:28:55,893Idiot! save google translate
121701:28:58,061 --> 01:29:00,266- Hello? Virgil?- She's gone. save google translate
121801:29:00,436 --> 01:29:03,056- Who? What's going on?- Claire's disappeared. save google translate
121901:29:03,228 --> 01:29:06,096I've looked.They saw her leave this morning. save google translate
122001:29:06,436 --> 01:29:08,759- Do you want me to come over?- Please. save google translate
122101:29:11,644 --> 01:29:13,185Has this happened before? save google translate
122201:29:13,352 --> 01:29:15,508She never even appearedat the windows. save google translate
122301:29:15,685 --> 01:29:17,227Just behind the shutters. save google translate
122401:29:17,560 --> 01:29:19,800Did she have friendsshe could go to? save google translate
122501:29:20,145 --> 01:29:24,433She'd talk to people on hercomputer under different names. save google translate
122601:29:24,769 --> 01:29:28,348- She can't have gone far.- Let's hope so. save google translate
122701:29:28,684 --> 01:29:30,722I've already been round three times. save google translate
122801:29:33,351 --> 01:29:35,142- Hello?- Mr. Oldman. save google translate
122901:29:35,310 --> 01:29:38,095- Listen, has Miss lbbetson phoned?- No. save google translate
123001:29:38,269 --> 01:29:40,970- lf she calls, let me know.- I will. save google translate
123101:29:41,144 --> 01:29:44,923Mr. Oldman, I wouldn't liketo think you'd forgotten. save google translate
123201:29:45,100 --> 01:29:46,973Forgotten what? save google translate
123301:29:54,393 --> 01:29:57,805- There he is. Here we go.- Lot number one. save google translate
123401:29:58,142 --> 01:30:02,181Late Baroque, Venetian,mid-18th-century mirror. save google translate
123501:30:02,350 --> 01:30:04,471Inlaid wood with gold leaf, save google translate
123601:30:04,808 --> 01:30:07,806with adornments,floral motifs and festoons. save google translate
123701:30:10,016 --> 01:30:11,556Upper frame richly... save google translate
123801:30:19,807 --> 01:30:22,556Inlaid wood with gold leaf,with adornments, save google translate
123901:30:22,724 --> 01:30:24,466floral motifs and festoons. save google translate
124001:30:24,642 --> 01:30:27,011Upper frame richlyengraved with whirls. save google translate
124101:30:27,182 --> 01:30:28,640Can we say 130,000 euros? save google translate
124201:30:29,766 --> 01:30:31,342140,000 euros. save google translate
124301:30:31,682 --> 01:30:34,005150,000 euros.Gentleman on my left. save google translate
124401:30:34,182 --> 01:30:36,220160,000 euros. Lady up the back. save google translate
124501:30:36,599 --> 01:30:40,722170,000 euros.180,000 euros on the telephone. save google translate
124601:30:41,056 --> 01:30:44,636200,000 euros.Gentleman on my left in the room. save google translate
124701:30:44,806 --> 01:30:47,011220,000 euros. save google translate
124801:30:47,181 --> 01:30:50,298250,000 euros on the tele... save google translate
124901:30:50,640 --> 01:30:53,673Still nothing, Mr. Oldman.I'll keep looking. save google translate
125001:30:53,849 --> 01:30:56,466- Robert's looking further afield.- Alright. save google translate
125101:30:56,639 --> 01:30:59,423- I'll call you later.- Alright save google translate
125201:31:01,805 --> 01:31:04,508- He's gone crazy.- 280,000. save google translate
125301:31:04,847 --> 01:31:06,968310,000. Any more? save google translate
125401:31:07,847 --> 01:31:10,134Sold! save google translate
125501:31:10,471 --> 01:31:14,336I'm doing the roundsof the hospitals, but there's nothing. save google translate
125601:31:14,514 --> 01:31:15,710Just keep looking. save google translate
125701:31:15,889 --> 01:31:18,506- We'll find her. I'll keep in touch.- Thanks. save google translate
125801:31:19,555 --> 01:31:21,130Lot number 2. save google translate
125901:31:21,305 --> 01:31:24,219A 17th-centuryFassadenschranke wardrobe save google translate
126001:31:24,387 --> 01:31:26,213in walnut, maple, oak and ash. save google translate
126101:31:26,388 --> 01:31:29,055The carved framesurmounts an inlaid stripe, save google translate
126201:31:29,388 --> 01:31:32,670and two doors engravedwith architectural motifs, save google translate
126301:31:33,013 --> 01:31:35,002surrounded by carvings of fruit. save google translate
126401:31:35,346 --> 01:31:38,463Three spiralled,tapered columns flank the doors. save google translate
126501:31:38,802 --> 01:31:41,837The lower body has two drawers. save google translate
126601:31:44,846 --> 01:31:46,042And um... save google translate
126701:31:50,595 --> 01:31:53,711There's nothing for itbut to call the police. save google translate
126801:31:53,886 --> 01:31:56,754It'll be all over the papers.They'll drag me into it. save google translate
126901:31:56,927 --> 01:31:58,386Let's wait a bit longer. save google translate
127001:31:58,719 --> 01:32:00,296What do you hope will happen? save google translate
127101:32:00,637 --> 01:32:03,966That she'll come back... or turn up. save google translate
127201:32:05,303 --> 01:32:07,970Or they'll find out where she is. save google translate
127301:32:08,137 --> 01:32:11,880Someone with her problemsdoesn't just disappear into thin air. save google translate
127401:32:12,052 --> 01:32:14,125Well, that depends. save google translate
127501:32:14,468 --> 01:32:16,341No matter how deeply rooted it is, save google translate
127601:32:16,510 --> 01:32:19,294sometimes a phobiacan just disappear by itself. save google translate
127701:32:19,636 --> 01:32:21,293So, why did she run away? save google translate
127801:32:21,469 --> 01:32:23,589Maybe something happenedbetween you save google translate
127901:32:23,926 --> 01:32:26,497that drove herto take that kind of decision. save google translate
128001:32:26,676 --> 01:32:29,959You know perfectly wellthat's impossible. save google translate
128101:32:30,135 --> 01:32:32,967You're the only personwho knows everything save google translate
128201:32:33,135 --> 01:32:34,840that happened between us. save google translate
128301:32:38,384 --> 01:32:40,624Excuse me a minute. save google translate
128401:33:00,092 --> 01:33:03,090- Hello?- I'm sorry, Mr. Oldman. save google translate
128501:33:03,259 --> 01:33:05,663I've calledall the publishers in existence save google translate
128601:33:05,841 --> 01:33:07,878but none of them knowswho she is. save google translate
128701:33:08,048 --> 01:33:10,288They said that ofteneven they don't know save google translate
128801:33:10,466 --> 01:33:13,630the identity of authorswho use pseudonyms. save google translate
128901:33:13,966 --> 01:33:16,122I'd never have guessed that you save google translate
129001:33:16,299 --> 01:33:18,753would have ended upin a mess like this. save google translate
129101:33:18,924 --> 01:33:22,704- I don't know how I can help you.- All you had to do was listen. save google translate
129201:33:23,048 --> 01:33:25,204Ah. save google translate
129301:33:25,382 --> 01:33:29,838Considering the lady's illness,it seems highly unrealistic save google translate
129401:33:30,173 --> 01:33:31,998that she's just run away. save google translate
129501:33:33,298 --> 01:33:37,706I'd say, I don't know,she'd been abducted or something. save google translate
129601:33:38,048 --> 01:33:40,963That's not likely.I don't think she had any enemies. save google translate
129701:33:41,298 --> 01:33:44,663It could be somebody becameso besotted with her save google translate
129801:33:44,839 --> 01:33:46,416and carried her off by force. save google translate
129901:33:46,756 --> 01:33:50,169- But who?- I've had my doubts about Robert. save google translate
130001:33:50,506 --> 01:33:51,536The young guy? save google translate
130101:33:51,880 --> 01:33:54,879The way you describe him,he doesn't seem the type. save google translate
130201:33:55,214 --> 01:33:58,378From the literary point of view,he fits the bill. save google translate
130301:33:59,506 --> 01:34:01,542The young knightrescuing the damsel save google translate
130401:34:01,714 --> 01:34:05,161from the clutches of the old manincapable of love. save google translate
130501:34:05,506 --> 01:34:08,254Literature, exactly. save google translate
130601:34:08,587 --> 01:34:10,578Don't go overboard, Virgil. save google translate
130701:34:10,921 --> 01:34:14,204She could have had her own reasonsfor disappearing. save google translate
130801:34:14,546 --> 01:34:17,035I can't imagine what reasons. save google translate
130901:34:17,381 --> 01:34:20,579Recently, she's been experiencingemotions and feelings save google translate
131001:34:20,755 --> 01:34:23,040that are incompatible with flight. save google translate
131101:34:23,378 --> 01:34:25,369I wouldn't be so sure,if I were you. save google translate
131201:34:25,712 --> 01:34:28,201Human emotionsare like works of art. save google translate
131301:34:28,545 --> 01:34:30,252They can be forged. save google translate
131401:34:30,421 --> 01:34:34,332They seem just like the original,but they're a forgery. save google translate
131501:34:36,879 --> 01:34:40,824- Forgery?- Everything can be faked, Virgil. save google translate
131601:34:41,169 --> 01:34:44,120Joy, pain, hate. save google translate
131701:34:45,669 --> 01:34:48,124Illness, recovery. save google translate
131801:34:49,669 --> 01:34:51,743Even love. save google translate
131901:35:09,585 --> 01:35:11,327- Hello?- Listen. save google translate
132001:35:11,502 --> 01:35:14,038There's somethingthat hadn't occurred to us. save google translate
132101:35:14,210 --> 01:35:18,250Are you sure there areno other secret rooms in the villa? save google translate
132201:35:18,418 --> 01:35:20,538I don't rememberany other doors save google translate
132301:35:20,709 --> 01:35:22,914like the one to Miss lbbetson's room. save google translate
132401:35:24,334 --> 01:35:26,575Claire! save google translate
132501:35:26,751 --> 01:35:31,456The only place we haven't looked atis the attic... if you want? save google translate
132601:35:37,416 --> 01:35:40,250Did you knowthat Miss Claire was a writer? save google translate
132701:35:40,416 --> 01:35:42,988I heard her parentstalk about it. save google translate
132801:35:43,166 --> 01:35:46,200She used a pseudonymfor her books. save google translate
132901:35:46,376 --> 01:35:50,285I never knew that.I've never seen the books. save google translate
133001:35:50,625 --> 01:35:52,365She never wanted them here. save google translate
133101:35:52,707 --> 01:35:54,081Claire! save google translate
133201:35:55,375 --> 01:35:58,657We're wasting time.There are no other secret rooms. save google translate
133301:35:58,833 --> 01:36:00,409You've come back. save google translate
133401:36:00,583 --> 01:36:02,408- We should...- Quiet! save google translate
133501:36:02,750 --> 01:36:04,077You've... save google translate
133601:36:05,249 --> 01:36:06,659You've come back. save google translate
133701:36:06,832 --> 01:36:08,705You've... save google translate
133801:36:10,748 --> 01:36:12,574You've come back. save google translate
133901:36:12,914 --> 01:36:14,288You've... save google translate
134001:36:14,457 --> 01:36:16,115Claire? save google translate
134101:36:21,457 --> 01:36:25,154Claire, I can feel you're there.Answer me. save google translate
134201:36:27,624 --> 01:36:29,115You've come back. save google translate
134301:36:31,956 --> 01:36:35,036- You've come back.- Of course I have. save google translate
134401:36:36,373 --> 01:36:38,031Were you afraid I wouldn't? save google translate
134501:36:49,996 --> 01:36:52,948I thoughtyou'd abandoned me. save google translate
134601:36:53,121 --> 01:36:56,618- Like last time.- Last time? save google translate
134701:36:56,955 --> 01:36:59,787When we got back from Prague. save google translate
134801:37:02,956 --> 01:37:04,281Claire. save google translate
134901:37:26,203 --> 01:37:28,277I will never abandon you. save google translate
135001:37:31,828 --> 01:37:35,358I'd been happy in Praguein that very odd restaurant. save google translate
135101:37:38,036 --> 01:37:40,951I was there with my firstand only boyfriend. save google translate
135201:37:43,119 --> 01:37:44,742He was older than me. save google translate
135301:37:49,619 --> 01:37:52,321When we got backfrom that excursion, save google translate
135401:37:52,494 --> 01:37:55,408one afternoon,we were walking in the city centre. save google translate
135501:37:58,245 --> 01:38:00,318A car crashed into us. save google translate
135601:38:01,494 --> 01:38:05,238When I came to,he wasn't there anymore. save google translate
135701:38:26,742 --> 01:38:31,116I went back homeand I never went out again. save google translate
135801:38:59,491 --> 01:39:01,647I've never sleptwith a woman. save google translate
135901:39:01,991 --> 01:39:04,988In fact, I didn't close my eyes. save google translate
136001:39:05,323 --> 01:39:08,820I spent the whole nightjust looking at her. save google translate
136101:39:09,157 --> 01:39:13,399- It was wonderful.- Well, welcome to the grown-up club. save google translate
136201:39:13,741 --> 01:39:16,524You've succeededin making her fall in love. save google translate
136301:39:18,239 --> 01:39:20,111I had a good teacher. save google translate
136401:39:22,614 --> 01:39:24,770I understood where the dwarf hid. save google translate
136501:39:25,115 --> 01:39:27,982Look, there must have beena sunken pedestal here. save google translate
136601:39:28,323 --> 01:39:29,947He would crouch in there save google translate
136701:39:30,115 --> 01:39:32,519and his voice would reverberatein the body. save google translate
136801:39:32,697 --> 01:39:34,487It must have made an impression. save google translate
136901:39:34,821 --> 01:39:36,942Do you think love can be faked? save google translate
137001:39:41,697 --> 01:39:44,529In keeping with what you sayabout art forgeries, save google translate
137101:39:44,865 --> 01:39:47,186I'd say it can't be completely faked. save google translate
137201:39:47,529 --> 01:39:49,567If one could say love is a work of art. save google translate
137301:39:49,905 --> 01:39:52,393It'd be amazing if it were,wouldn't it? save google translate
137401:39:52,571 --> 01:39:54,443lt could be sold off at an auction. save google translate
137501:39:54,779 --> 01:39:58,441The highest bidder could relivethe greatest love stories. save google translate
137601:39:58,613 --> 01:40:01,101I hope I haven't destroyedyour love story. save google translate
137701:40:01,446 --> 01:40:03,352No problem. No problem. save google translate
137801:40:03,696 --> 01:40:06,101A new valve, two hinges, one fuse... save google translate
137901:40:06,278 --> 01:40:08,733It'll be good as new.Just like the first day. save google translate
138001:40:09,071 --> 01:40:11,393What do you thinkyou're going to do now? save google translate
138101:40:13,362 --> 01:40:15,685I want to coax her out. save google translate
138201:40:16,028 --> 01:40:19,892Yeah, I wouldn't push too hardif I were you. save google translate
138301:40:20,237 --> 01:40:22,311She's too fragile. save google translate
138401:40:22,653 --> 01:40:27,026You'll see. When you least expect it,things will fall into place naturally. save google translate
138501:40:42,194 --> 01:40:46,103No! save google translate
138601:41:34,400 --> 01:41:38,560Hello? Hello? save google translate
138701:41:38,733 --> 01:41:41,566Virgil? Virgil, is that you? save google translate
138801:42:13,940 --> 01:42:16,606Virgil! Virgil! save google translate
138901:42:22,771 --> 01:42:24,680Virgil? save google translate
139001:42:45,312 --> 01:42:47,103Help! Help! save google translate
139101:42:48,437 --> 01:42:50,972- Hold it up!- It is up! save google translate
139201:43:20,228 --> 01:43:22,977Why don't you love it? save google translate
139301:43:23,144 --> 01:43:26,974I've never felt it to be a real home.More like a hotel. save google translate
139401:43:27,311 --> 01:43:29,431You come home a night,sleep if you can. save google translate
139501:43:29,603 --> 01:43:31,973Next morning,you're off somewhere else. save google translate
139601:43:33,310 --> 01:43:35,384Let's go back inside. save google translate
139701:43:36,768 --> 01:43:40,549Seems to have been plannedto welcome a lot of people. save google translate
139801:43:40,727 --> 01:43:44,091Yes, but the plan was never realised. save google translate
139901:43:44,268 --> 01:43:46,935Except for the inaugural reception. save google translate
140001:43:47,268 --> 01:43:49,224I was so distrustful of other people save google translate
140101:43:49,393 --> 01:43:54,097that I kept them away fromthe perimeter of my personal hotel. save google translate
140201:43:56,392 --> 01:43:58,263I was a fool. save google translate
140301:43:59,726 --> 01:44:01,302Even now, I still get upset save google translate
140401:44:01,476 --> 01:44:04,758when I see the housekeeperand the maids walking about. save google translate
140501:44:04,934 --> 01:44:07,008After dinner, I send them home. save google translate
140601:44:08,560 --> 01:44:11,094I wasn't wrong when I saidwe were very similar. save google translate
140701:44:11,266 --> 01:44:13,008Yes, you were right. save google translate
140801:44:14,682 --> 01:44:16,757And thanks to you, I understood. save google translate
140901:44:34,974 --> 01:44:37,592- Where are you taking me?- You'll soon find out. save google translate
141001:44:39,808 --> 01:44:43,717Close your eyes.I'll tell you when you can open them. save google translate
141101:44:52,307 --> 01:44:55,055Don't be afraid. I'll lead the way. save google translate
141201:44:55,224 --> 01:44:58,505I never liked gameswhere you had to close your eyes. save google translate
141301:45:05,806 --> 01:45:09,336- Mind the step.- Gently, please. save google translate
141401:45:13,555 --> 01:45:14,799We're almost there. save google translate
141501:45:16,430 --> 01:45:17,839Stop now. save google translate
141601:45:20,139 --> 01:45:21,845Open your eyes. save google translate
141701:45:29,679 --> 01:45:31,385I don't believe it. save google translate
141801:45:34,887 --> 01:45:36,380It's overwhelming. save google translate
141901:45:37,012 --> 01:45:39,336I've been collecting themall my life. save google translate
142001:45:41,347 --> 01:45:44,426So, I'm not the first.You have had other women save google translate
142101:45:44,761 --> 01:45:47,131Yes. save google translate
142201:45:47,303 --> 01:45:49,875I've loved them alland they loved me back. save google translate
142301:45:50,221 --> 01:45:52,342They taught me to wait for you. save google translate
142401:45:54,179 --> 01:45:56,004And now that you're here, save google translate
142501:45:56,179 --> 01:45:58,382we'd like you to comeand live with us save google translate
142601:45:58,553 --> 01:46:01,007and make this beautiful hotelyour home. save google translate
142701:46:02,553 --> 01:46:04,093Oh, Virgil. save google translate
142801:46:06,761 --> 01:46:09,250If anything should ever happen to us, save google translate
142901:46:09,428 --> 01:46:11,501I want you to know that I do love you. save google translate
143001:46:13,719 --> 01:46:15,342I love you too. save google translate
143101:46:15,510 --> 01:46:19,173The catalogue for the saleof the paintings and furniture save google translate
143201:46:19,345 --> 01:46:20,836of Ibbetson Villa is ready. save google translate
143301:46:21,010 --> 01:46:24,458Congratulations. It's a lovely volume.About time! save google translate
143401:46:26,134 --> 01:46:29,168I wonder who'll buythis wonderful stuff... Oh, sorry. save google translate
143501:46:29,344 --> 01:46:32,673I can't conceal my anxiety to knowwhat you think about it. save google translate
143601:46:43,509 --> 01:46:45,050Well, don't you like it? save google translate
143701:46:47,759 --> 01:46:49,133No, it's just that... save google translate
143801:46:51,134 --> 01:46:53,919...ever since I decidedto come and live with you... save google translate
143901:46:55,510 --> 01:46:59,205...I've been thinking I... don't wantto sell anymore. save google translate
144001:47:01,592 --> 01:47:03,962I'd like to leave everythingthe way it was. save google translate
144101:47:10,800 --> 01:47:11,877I understand. save google translate
144201:47:12,925 --> 01:47:13,955Are you sure? save google translate
144301:47:14,799 --> 01:47:17,334Believe me, if I were you,I'd do the same thing. save google translate
144401:47:19,507 --> 01:47:22,873Tomorrow, everythingwill be back in its place. save google translate
144501:47:25,923 --> 01:47:27,086Alright, Virgil! save google translate
144601:47:31,799 --> 01:47:35,957To the most tortured and mostfortunate catalogue of my career. save google translate
144701:47:36,132 --> 01:47:37,791That's saying something. save google translate
144801:47:37,965 --> 01:47:40,002- Here, here.- Cheers. save google translate
144901:47:41,590 --> 01:47:43,995And since you've becomemy family... save google translate
145001:47:45,881 --> 01:47:48,583...I too have an importantannouncement to make. save google translate
145101:47:49,424 --> 01:47:51,627Next week,I have an auction in London. save google translate
145201:47:51,965 --> 01:47:55,329It will be the finest of my careerand the very last. save google translate
145301:48:01,047 --> 01:48:03,879They say he's been seenrecently in female company. save google translate
145401:48:04,047 --> 01:48:05,789- Who? Virgil?- Yes. save google translate
145501:48:05,965 --> 01:48:10,088It's finally come home to him that theworst sexual perversion is chastity. save google translate
145601:48:11,297 --> 01:48:13,915How is it goingonstage for the last time? save google translate
145701:48:14,089 --> 01:48:17,951I've never felt better. There'sa whiff of anticipation in the air. save google translate
145801:48:18,130 --> 01:48:20,417All my colleagueshave come to see me off. save google translate
145901:48:20,588 --> 01:48:21,962That's nice of them. save google translate
146001:48:22,130 --> 01:48:25,958This affection is because they won'thave to put up with me anymore. save google translate
146101:48:28,296 --> 01:48:31,543Anyhow, I'm happy, Claire.I just wish you were here. save google translate
146201:48:31,712 --> 01:48:33,170Me too. save google translate
146301:48:33,337 --> 01:48:36,786But I'm not ready to travel yet.I got dizzy in the car yesterday. save google translate
146401:48:36,963 --> 01:48:40,493Don't let it get to you. We haveall the time in the world to travel. save google translate
146501:48:40,670 --> 01:48:42,826- We're ready, Mr. Oldman.- I'm coming. save google translate
146601:48:43,712 --> 01:48:45,916Have you heardfrom our young friends? save google translate
146701:48:46,088 --> 01:48:48,871Constantly.I'm never left on my own. save google translate
146801:48:49,044 --> 01:48:51,083Good. Give them my love. save google translate
146901:48:52,253 --> 01:48:54,919- I can hear you've got to go.- Yes. save google translate
147001:48:56,002 --> 01:48:59,534- But I can't wait to get back home.- Good luck, my darling. save google translate
147101:49:00,503 --> 01:49:02,956 save google translate
147201:49:06,128 --> 01:49:07,537Any more? save google translate
147301:49:09,418 --> 01:49:11,823 save google translate
147401:49:13,127 --> 01:49:14,668Any advance? save google translate
147501:49:17,669 --> 01:49:20,158 save google translate
147601:49:21,669 --> 01:49:23,660Any more? save google translate
147701:49:23,835 --> 01:49:26,452All done at save google translate
147801:49:26,793 --> 01:49:30,289Sold for save google translate
147901:49:31,626 --> 01:49:34,992Ladies and gentlemen, I thank you. save google translate
148001:49:47,334 --> 01:49:50,664- Good to see you.- Thank you. Not a bad price. save google translate
148101:49:51,000 --> 01:49:53,156Can I say hello to you in public? save google translate
148201:49:53,333 --> 01:49:55,323Oh, Billy. save google translate
148301:49:55,666 --> 01:49:59,791You were fantastic, my friend! I'mhappy for you. I'm going to miss you. save google translate
148401:50:00,125 --> 01:50:02,329You say it likewe'll never meet again. save google translate
148501:50:02,749 --> 01:50:04,242Of course we will. save google translate
148601:50:04,416 --> 01:50:07,946But I'm feeling nostalgicthinking about all our exploits. save google translate
148701:50:08,666 --> 01:50:10,573- You'll get over it.- Virgil? save google translate
148801:50:11,708 --> 01:50:14,492To remind you ofwhat a great artist I could've been save google translate
148901:50:14,833 --> 01:50:18,696if only you'd believed in me,I've sent you one of my paintings. save google translate
149001:50:18,874 --> 01:50:20,664I promise I won't burn it. save google translate
149101:50:30,957 --> 01:50:32,497Claire. save google translate
149201:50:34,040 --> 01:50:35,581Claire, I'm back! save google translate
149301:50:37,581 --> 01:50:39,122Hello? save google translate
149401:50:42,331 --> 01:50:45,198- Have you seen Miss Claire?- No, sir. save google translate
149501:50:45,581 --> 01:50:47,122Claire? save google translate
149601:50:48,748 --> 01:50:50,158Where are you? save google translate
149701:50:51,915 --> 01:50:53,076Claire? save google translate
149801:50:54,289 --> 01:50:57,073Mr. Oldman,she must have gone out. save google translate
149901:50:57,414 --> 01:50:58,870It was the same yesterday. save google translate
150001:50:59,038 --> 01:51:02,368Sarah and Robert came to get her,then came back for lunch. save google translate
150101:51:02,539 --> 01:51:03,782Alright. save google translate
150201:52:27,242 --> 01:52:29,151"There is always save google translate
150301:52:29,327 --> 01:52:32,359something authenticconcealed in every forgery." save google translate
150401:52:32,534 --> 01:52:35,946I couldn't agree more.That's why I'll miss you, Mr. Oldman. save google translate
150501:52:36,116 --> 01:52:38,322"There is always somethingauthentic save google translate
150601:52:38,491 --> 01:52:40,281concealed in every forgery." save google translate
150701:52:40,451 --> 01:52:42,323I couldn't agree more. save google translate
150801:52:42,492 --> 01:52:45,111That's why I'll miss you, Mr. Oldman. save google translate
150901:52:45,283 --> 01:52:47,488"There is always somethingauthentic save google translate
151001:52:47,659 --> 01:52:49,400concealed in every forgery." save google translate
151101:52:49,576 --> 01:52:51,447I couldn't agree more. save google translate
151201:52:51,615 --> 01:52:54,235That's why I'll miss you, Mr. Oldman. save google translate
151301:52:54,407 --> 01:52:56,529"There is always somethingauthentic save google translate
151401:52:56,699 --> 01:52:58,406concealed in every forgery." save google translate
151501:52:58,741 --> 01:53:02,736I couldn't agree more.That's why I'll miss you, Mr. Oldman. save google translate
151601:53:02,908 --> 01:53:05,064"There is always somethingauthentic save google translate
151701:53:05,242 --> 01:53:06,947concealed in every forgery." save google translate
151801:53:07,116 --> 01:53:09,153I couldn't agree more. save google translate
151901:53:09,323 --> 01:53:11,360That's why I'll miss you, Mr. Oldman. save google translate
152001:53:11,532 --> 01:53:14,980"There is always somethingauthentic concealed in every..." save google translate
152101:53:31,489 --> 01:53:35,483Good morning, Mr. Oldman.We have visitors today. save google translate
152201:53:35,655 --> 01:53:38,773Isn't this nice?Look who's come to see you! save google translate
152301:53:46,322 --> 01:53:48,479How are you, Mr. Oldman? save google translate
152401:53:53,113 --> 01:53:54,854I've brought your mail, save google translate
152501:53:55,197 --> 01:53:58,479some newspapersand a few magazines. save google translate
152601:55:25,359 --> 01:55:29,222A few days ago, they broughtsome furniture to the villa opposite. save google translate
152701:55:32,776 --> 01:55:33,937Did you notice? save google translate
152801:55:34,733 --> 01:55:37,600I think so,but I don't see much from in here. save google translate
152901:55:38,316 --> 01:55:39,346Ask her. save google translate
153001:55:47,400 --> 01:55:48,809Claire? save google translate
153101:55:48,982 --> 01:55:51,437Listen to whatthis gentleman wants to say. save google translate
153201:55:52,567 --> 01:55:53,596Yes. save google translate
153301:55:54,982 --> 01:55:56,392And the day after, save google translate
153401:55:56,566 --> 01:55:59,813other workmen cameand took everything away again. save google translate
153501:56:01,941 --> 01:56:03,481The day after? save google translate
153601:56:04,773 --> 01:56:08,719In 18 months,three deliveries and three removals. save google translate
153701:56:11,691 --> 01:56:13,976I was here a while ago. save google translate
153801:56:15,273 --> 01:56:17,477- Do you remember?- Nine. save google translate
153901:56:19,939 --> 01:56:23,886- What do you mean?- You've been here nine times. save google translate
154001:56:25,940 --> 01:56:27,397Today makes 10. save google translate
154101:56:27,731 --> 01:56:31,345I was wondering if you sawa woman leave the villa. save google translate
154201:56:32,604 --> 01:56:35,805Medium height, light hair,a bit pale? save google translate
154301:56:37,105 --> 01:56:40,969- Yes.- That time was 231. save google translate
154401:56:42,565 --> 01:56:44,021Are you sure? save google translate
154501:56:44,355 --> 01:56:46,014Then another six. save google translate
154601:56:46,856 --> 01:56:51,807In a year and a half,I saw her go out 237 times. save google translate
154701:56:52,187 --> 01:56:53,597What did I say? save google translate
154801:56:53,771 --> 01:56:56,225She's a phenomenon,remembers everything. save google translate
154901:56:58,271 --> 01:56:59,812It's not possible. save google translate
155001:57:02,353 --> 01:57:04,474You were at the villa 63 times. save google translate
155101:57:04,813 --> 01:57:08,72236 during the day and 27 at night, save google translate
155201:57:09,062 --> 01:57:11,385excluding the nightof the accident. save google translate
155301:57:12,853 --> 01:57:16,266- One, four, four.- One, four, four? save google translate
155401:57:16,603 --> 01:57:18,843The telephone numberfor the ambulance. save