แปล The-Other-Woman partที่ 1

คำแนะนำในการใช้งาน

- ให้แปลจากช่องด้านซ้าย(sub_eng) แล้วกรอกข้อมูลช่องขวา(sub_thai)

- การเซฟให้กดที่ปุ่มเซฟ หรือ enter ก้ได้

- แนะนำให้เปิดหนังแล้วแปลไปด้วย จะแปลรู้เรื่องกว่า

- ข้อความที่แปลจาก google translate เป็นapiจากgoogleทีนำมาใช้อีกทีการแปลอาจไม่สมบูรณ์ อาจจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม

- google translate จะล๊อกให้เลือกแปลจาก eng เป็น thai เท่านั้น ถ้าเป็นภาษาอื่นไม่จำเป็นต้องแปลก็ได้

- คำไหนที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้เว้นไว้ แอดมินจะทำการตรวจสอบให้อีกครั้งนึง

- เมื่อแปลครบ 100% จะหยุดให้แปลทันที แล้วจะทำการอัพเดทซับให้ทันที

<<<<< กลับไปหน้าแรก     ดูหนังเรื่องนี้NOTimeSub_EngSub_ThaiAction
100:00:01,001 --> 00:00:24,801Fixed and Synced by ♪♪ bozxphd.Enjoy The Movie save google translate
200:00:24,984 --> 00:00:26,337(ELEVATOR BELL DINGS) save google translate
300:00:26,361 --> 00:00:27,737(ELEVATOR DOOR OPENS) save google translate
400:00:38,831 --> 00:00:41,167Where you going? Come here. save google translate
500:00:42,710 --> 00:00:44,045(BOTH MOANING) save google translate
600:00:45,338 --> 00:00:46,839(BOTH BREATHING HEAVILY) save google translate
700:00:48,508 --> 00:00:49,842Wait, wait, wait. save google translate
800:00:50,134 --> 00:00:53,513Sorry. You're right. Webarely know each other. save google translate
900:00:53,846 --> 00:00:56,015Maybe we should havea drink and talk. save google translate
1000:00:56,349 --> 00:00:57,475Actually... save google translate
1100:00:58,017 --> 00:00:59,620my zipper just gotcaught on my necklace. save google translate
1200:00:59,644 --> 00:01:02,355But if you want to talk, we can.Sure. save google translate
1300:01:03,147 --> 00:01:04,691Okay, great. save google translate
1400:01:05,191 --> 00:01:06,859Or we can talk after. save google translate
1500:01:08,027 --> 00:01:09,362Yeah. Yeah. save google translate
1600:02:58,596 --> 00:02:59,931(GIGGLING) save google translate
1700:03:06,437 --> 00:03:07,814Come on! No! save google translate
1800:03:08,106 --> 00:03:10,483Let me tag along for a drink.You said I'd like it. save google translate
1900:03:10,650 --> 00:03:11,943It's too soon. save google translate
2000:03:12,318 --> 00:03:14,821Once you meet my dad andI meet your friends, save google translate
2100:03:14,946 --> 00:03:16,447they become a part of this... save google translate
2200:03:16,823 --> 00:03:18,991and I just want to stay inour bubble a little longer. save google translate
2300:03:19,158 --> 00:03:20,493It's been eight weeks. save google translate
2400:03:20,785 --> 00:03:21,869You keeping track? save google translate
2500:03:24,497 --> 00:03:26,332Happy Anniversary(GASPS) save google translate
2600:03:27,375 --> 00:03:29,001I saw it and... save google translate
2700:03:29,293 --> 00:03:30,670I thought of you. save google translate
2800:03:31,963 --> 00:03:33,131Open it. save google translate
2900:03:39,345 --> 00:03:40,680(ALARM RINGING) save google translate
3000:03:41,723 --> 00:03:43,933KATE: Good morning.(G ROANS) save google translate
3100:03:44,142 --> 00:03:46,644Why do I schedulebreakfast meetings? save google translate
3200:03:46,978 --> 00:03:48,479For the bacon, I think. save google translate
3300:03:48,646 --> 00:03:50,356But you need to layoff that until save google translate
3400:03:50,481 --> 00:03:52,150your cholesterol's down.Why not Turkey? save google translate
3500:03:52,316 --> 00:03:54,694Screw Turkey. I like pig. save google translate
3600:03:55,027 --> 00:03:57,363Well, I heard a storyon the news... save google translate
3700:03:57,697 --> 00:04:00,825about a guy who ate anundercooked pork chop and... save google translate
3800:04:01,159 --> 00:04:04,888got a worm that made hisbrain swell up super fast. save google translate
3900:04:04,912 --> 00:04:05,973Uh-huh. save google translate
4000:04:05,997 --> 00:04:09,876And to relieve the pressure, they hadto cut out a chunk of his skull. save google translate
4100:04:10,209 --> 00:04:11,353Oh, wow. save google translate
4200:04:11,377 --> 00:04:15,590Like a triangle of his skull, theycut it right out of his head... save google translate
4300:04:15,840 --> 00:04:18,342and they implantedit in his groin... save google translate
4400:04:18,593 --> 00:04:20,261so it wouldn't die. save google translate
4500:04:20,511 --> 00:04:22,513Otherwise, his brainwould have... save google translate
4600:04:22,764 --> 00:04:24,992his head would have exploded. save google translate
4700:04:25,016 --> 00:04:26,118Mmm-hmm. save google translate
4800:04:26,142 --> 00:04:27,685The skull was holdinghis brain... save google translate
4900:04:28,019 --> 00:04:32,356which was swelling, and hishead would have just exploded. save google translate
5000:04:33,566 --> 00:04:36,402Just think of that nexttime you eat pig bacon. save google translate
5100:04:36,569 --> 00:04:37,737I will. save google translate
5200:04:40,198 --> 00:04:41,365Here you go. save google translate
5300:04:41,616 --> 00:04:42,950Thanks, sweetie.(DOG BARKING) save google translate
5400:04:44,744 --> 00:04:45,787(GROANS)(GASPS) save google translate
5500:04:45,953 --> 00:04:47,181Thunder. save google translate
5600:04:47,205 --> 00:04:48,206He needs training. save google translate
5700:04:48,456 --> 00:04:50,458I'm taking him toobedience school today. save google translate
5800:04:50,792 --> 00:04:53,377Oh! And we need a checkfor the painter, too. save google translate
5900:04:53,628 --> 00:04:56,714That reminds me, I needyou to sign these, honey. save google translate
6000:04:56,964 --> 00:04:58,424What are they? save google translate
6100:04:58,549 --> 00:05:00,051Oh, just some stufffor the accountant. save google translate
6200:05:03,054 --> 00:05:04,698I don't even understand this. save google translate
6300:05:04,722 --> 00:05:06,200I can't even read these anymore. save google translate
6400:05:06,224 --> 00:05:09,602I already read it for us.You just have to sign. save google translate
6500:05:09,894 --> 00:05:11,854No, I really don'tunderstand this. save google translate
6600:05:11,979 --> 00:05:13,940I feel like I needto go to brain camp. save google translate
6700:05:14,273 --> 00:05:15,775Like, a brain camp. save google translate
6800:05:16,108 --> 00:05:18,736Where they give youexercises for your brain? save google translate
6900:05:19,111 --> 00:05:20,780When people have lazy eyes... save google translate
7000:05:21,113 --> 00:05:22,782they get their eyes worked out save google translate
7100:05:22,907 --> 00:05:24,676so they don't haveto wear glasses. save google translate
7200:05:24,700 --> 00:05:25,761Mmm-hmm. save google translate
7300:05:25,785 --> 00:05:27,304They should havethat for your brain. save google translate
7400:05:27,328 --> 00:05:28,454Like a brain camp. save google translate
7500:05:28,746 --> 00:05:31,749You could go lay ona beach and get tan save google translate
7600:05:31,958 --> 00:05:33,417and drink gingko balboa all day. save google translate
7700:05:33,751 --> 00:05:35,461You come back andyou're super smart. save google translate
7800:05:36,003 --> 00:05:39,298It's gingko biloba.Balboa was Rocky. save google translate
7900:05:40,633 --> 00:05:45,012Right. See? See? That's whyI need to go to brain camp. save google translate
8000:05:45,555 --> 00:05:46,764(ELEVATOR BELL DINGS) save google translate
8100:05:52,311 --> 00:05:53,646Any messages? save google translate
8200:05:54,272 --> 00:05:58,150I don't think so. I've kindof been in the zone here. save google translate
8300:05:58,484 --> 00:05:59,944You weren't goingto mention these? save google translate
8400:06:00,111 --> 00:06:02,488Why? They're the firstthings you see. save google translate
8500:06:03,322 --> 00:06:06,492Micromacks? I thought Dave Cohenwas handling this merger. save google translate
8600:06:06,826 --> 00:06:08,828No. The client saidhe was too emotional. save google translate
8700:06:08,953 --> 00:06:10,997They wanted a ruthlesslaw robot, so... save google translate
8800:06:11,289 --> 00:06:13,267I got Micromacks. save google translate
8900:06:13,291 --> 00:06:15,293Get Dave on the phone. I needall pertinent materials... save google translate
9000:06:15,459 --> 00:06:18,337and a set of datesfor deposition. save google translate
9100:06:18,629 --> 00:06:20,131Why do you work so hard? save google translate
9200:06:20,673 --> 00:06:23,676The point of being prettyis that you don't have to. save google translate
9300:06:23,801 --> 00:06:25,678You don't see me worryingabout my job, do you? save google translate
9400:06:25,845 --> 00:06:27,346Unfortunately, no. save google translate
9500:06:27,638 --> 00:06:30,558That's because I have a Stan, okay?He works. save google translate
9600:06:30,975 --> 00:06:33,686I come here because it'slike a hobby that pays well. save google translate
9700:06:34,020 --> 00:06:36,480Oh, by the way,your dad called... save google translate
9800:06:36,689 --> 00:06:40,151to confirm that you and he werestill on for drinks with "Mark." save google translate
9900:06:41,694 --> 00:06:43,821Who's Mark? The guy I'm seeing. save google translate
10000:06:43,988 --> 00:06:46,365Obviously, but which one?The only one. save google translate
10100:06:46,699 --> 00:06:48,200There's one guy? save google translate
10200:06:48,534 --> 00:06:50,703And you're calling him Mark? save google translate
10300:06:50,870 --> 00:06:52,538You never use their names! save google translate
10400:06:52,830 --> 00:06:55,142So, Model Man Boy and Dr.Not So Smart...? save google translate
10500:06:55,166 --> 00:06:56,184Gone. save google translate
10600:06:56,208 --> 00:06:57,269The Hot Rabbi? save google translate
10700:06:57,293 --> 00:06:59,170And the Hot Rabbi's Cousin?Cut them loose. save google translate
10800:06:59,420 --> 00:07:00,588You cleared the roster. save google translate
10900:07:00,713 --> 00:07:01,881I cleared the bench. save google translate
11000:07:02,173 --> 00:07:03,191Wow. save google translate
11100:07:03,215 --> 00:07:05,384You haven't dated justone guy in a long time. save google translate
11200:07:05,676 --> 00:07:08,054It's not a big deal.It's very new. save google translate
11300:07:08,554 --> 00:07:12,558No jinxies. I get it. It's goodthat Mark doesn't have a nickname. save google translate
11400:07:12,892 --> 00:07:15,895It means he's still viable.You haven't rejected him. save google translate
11500:07:16,187 --> 00:07:17,521He's not a donor kidney. save google translate
11600:07:17,688 --> 00:07:19,398Not the organ I was thinking of. save google translate
11700:07:22,068 --> 00:07:23,069(HORN HONKING)Hello? save google translate
11800:07:23,235 --> 00:07:24,904Hi. Red or white? save google translate
11900:07:25,196 --> 00:07:27,239Red or white what? Wine. save google translate
12000:07:27,531 --> 00:07:28,532Did you forget? save google translate
12100:07:28,741 --> 00:07:30,576Forget what? Dinner with Phil. save google translate
12200:07:31,243 --> 00:07:32,912You told me that was next week. save google translate
12300:07:33,245 --> 00:07:36,082I said next week lastweek so it's this week. save google translate
12400:07:36,415 --> 00:07:37,917I got to work tonight. save google translate
12500:07:38,209 --> 00:07:41,379Again? This is thethird night this week! save google translate
12600:07:41,712 --> 00:07:45,299The guys want to do dinner. SoI'll stay in the city tonight. save google translate
12700:07:45,758 --> 00:07:48,761Why don't I meet youafter your meeting? save google translate
12800:07:49,387 --> 00:07:52,765I'll drive in to meet you inthe city after your meeting!' /> save google translate
12900:07:53,099 --> 00:07:54,392No, you don't want to do that. save google translate
13000:07:54,558 --> 00:07:55,893I don't mind! save google translate
13100:07:56,102 --> 00:07:57,436We'll have so much fun!' /> save google translate
13200:07:57,728 --> 00:07:59,939We'll go to that hot chocolateplace in the morning.' /> save google translate
13300:08:00,064 --> 00:08:02,108We'll cuddle and sleep in.' /> save google translate
13400:08:02,400 --> 00:08:04,276Screw it. I'm coming home. save google translate
13500:08:04,568 --> 00:08:06,404Really? Aw! Really. save google translate
13600:08:06,570 --> 00:08:08,447Family comes first. I'llsee you when I get back. save google translate
13700:08:08,572 --> 00:08:09,949I'll make a steak and salad...' /> save google translate
13800:08:10,241 --> 00:08:11,742Shit! save google translate
13900:08:12,410 --> 00:08:14,412MARK: Wow, look at you! save google translate
14000:08:16,288 --> 00:08:18,416How are you? Not too great. save google translate
14100:08:18,624 --> 00:08:19,709Oh, what's wrong? save google translate
14200:08:19,834 --> 00:08:20,918The housekeeper called. save google translate
14300:08:21,127 --> 00:08:23,796A pipe burst in the bathroom...I have to go handle it. save google translate
14400:08:24,088 --> 00:08:26,590Oh, no! You're goingto Connecticut now? save google translate
14500:08:26,924 --> 00:08:29,260I got to. There's two feetof water in my basement. save google translate
14600:08:29,593 --> 00:08:31,429I can go with you.That'd be fun. save google translate
14700:08:31,637 --> 00:08:33,973No, you go see your dad. save google translate
14800:08:34,265 --> 00:08:36,100I'll see if he canmeet tomorrow night. save google translate
14900:08:36,308 --> 00:08:38,144I won't be back tomorrow night. save google translate
15000:08:39,603 --> 00:08:41,272And what about meeting my dad? save google translate
15100:08:43,274 --> 00:08:46,110I'm sorry, baby. I haveto take a rain check. save google translate
15200:08:46,444 --> 00:08:47,445Yeah, okay. save google translate
15300:08:47,653 --> 00:08:49,321Don't be mad. I'mnot being anything. save google translate
15400:08:49,613 --> 00:08:50,656What do you want me to do? save google translate
15500:08:50,781 --> 00:08:51,782Go to Connecticut. save google translate
15600:08:52,116 --> 00:08:54,118Really? Yeah, really. save google translate
15700:08:54,452 --> 00:08:55,679Okay. save google translate
15800:08:55,703 --> 00:08:56,954Call me when you'redone being pissed. save google translate
15900:08:57,204 --> 00:08:58,789That might be a while. save google translate
16000:09:00,166 --> 00:09:02,334(INDISTINCT CONVERSATIONS)(JAZZ MUSIC PLAYING) save google translate
16100:09:07,840 --> 00:09:09,675Hi, hon. save google translate
16200:09:10,843 --> 00:09:14,239Here, you want this? I'mswitching to vodka. save google translate
16300:09:14,263 --> 00:09:15,615Ugh! save google translate
16400:09:15,639 --> 00:09:16,974Who orders gin? save google translate
16500:09:17,349 --> 00:09:20,978Uh, I couldn't read the menu becauseI left my glasses at Nina's. save google translate
16600:09:21,353 --> 00:09:22,855Want to know who Nina is? save google translate
16700:09:23,147 --> 00:09:24,231Not really. save google translate
16800:09:24,356 --> 00:09:25,483Indian girl. Beautiful. save google translate
16900:09:25,733 --> 00:09:27,651Soft skin. We metat Trader Joe's. save google translate
17000:09:27,818 --> 00:09:29,737She told me aboutthis naan bread. save google translate
17100:09:29,987 --> 00:09:31,322When did you start eating naan? save google translate
17200:09:31,572 --> 00:09:34,968She's 24, a dance major. I eatanything she tells me to. save google translate
17300:09:34,992 --> 00:09:36,327Ew! save google translate
17400:09:38,746 --> 00:09:39,997Where's your guy? save google translate
17500:09:40,164 --> 00:09:41,415I think we just broke up. save google translate
17600:09:41,665 --> 00:09:43,334No! How come? save google translate
17700:09:43,584 --> 00:09:46,253A pipe burst in his house andhe went back to Connecticut. save google translate
17800:09:46,504 --> 00:09:48,839And where in the storydoes he act like a jerk? save google translate
17900:09:49,090 --> 00:09:50,257It's how he handled it. save google translate
18000:09:50,508 --> 00:09:51,717You're being paranoid. save google translate
18100:09:51,842 --> 00:09:53,010No, something feels off. save google translate
18200:09:53,260 --> 00:09:56,013And when I get this feeling,I'm usually always right. save google translate
18300:09:56,263 --> 00:09:59,100Oh, please! Every relationshipI've ever had, something felt off. save google translate
18400:09:59,350 --> 00:10:01,953That's probably why you'rewrapping up divorce number five save google translate
18500:10:01,977 --> 00:10:04,188with one of my sorority sisters. save google translate
18600:10:07,274 --> 00:10:09,026You really like this guy, huh? save google translate
18700:10:09,777 --> 00:10:12,196So forget all this bullshitand go surprise him. save google translate
18800:10:12,446 --> 00:10:13,948It's not bullshit. It is. save google translate
18900:10:14,198 --> 00:10:17,118Put on something sexy, getyour ass out to Connecticut... save google translate
19000:10:17,368 --> 00:10:19,453and fix that youngman's plumbing. save google translate
19100:10:42,059 --> 00:10:43,769Don't worry, you look good. save google translate
19200:10:44,103 --> 00:10:45,563He'll love it. Who? save google translate
19300:10:46,438 --> 00:10:47,773Whoever.(CHUCKLES) save google translate
19400:10:49,066 --> 00:10:50,943Here you go. Thanksfor the ride. save google translate
19500:10:52,236 --> 00:10:53,529Need me to wait? save google translate
19600:10:53,654 --> 00:10:54,947Nah, I think I got it. save google translate
19700:11:14,300 --> 00:11:15,426(KNOCKING) save google translate
19800:11:16,886 --> 00:11:18,220(CLEARS TH THROAT) save google translate
19900:11:21,974 --> 00:11:23,100Hi. Hi. save google translate
20000:11:23,309 --> 00:11:24,977I'm looking for Mark. save google translate
20100:11:25,269 --> 00:11:27,104Oh. What's this about? save google translate
20200:11:27,605 --> 00:11:29,815I'm Carly. You mustbe his housekeeper. save google translate
20300:11:30,107 --> 00:11:32,109No, I'm his wife, Kate. save google translate
20400:11:36,822 --> 00:11:39,325Is this some kind ofstripper-gram or something? save google translate
20500:11:40,367 --> 00:11:41,744Oh. save google translate
20600:11:42,494 --> 00:11:44,622No. No. I have thewrong address. save google translate
20700:11:44,747 --> 00:11:46,832I'm looking for adifferent Mark. save google translate
20800:11:48,000 --> 00:11:49,001Mark Kink. save google translate
20900:11:49,627 --> 00:11:50,628Mark King? save google translate
21000:11:50,836 --> 00:11:52,463No! No, no. save google translate
21100:11:52,713 --> 00:11:54,840He's a short guy? Bald? save google translate
21200:11:55,216 --> 00:11:57,468Lives a couple ofstreets over on Clark. save google translate
21300:11:57,843 --> 00:11:58,844There is no Clark Street. save google translate
21400:11:58,969 --> 00:12:00,012Anyway... save google translate
21500:12:00,221 --> 00:12:01,639Ooh! Ah! Ah! save google translate
21600:12:01,805 --> 00:12:02,973Oh, my God! save google translate
21700:12:03,974 --> 00:12:05,017Shit. save google translate
21800:12:07,978 --> 00:12:10,481Um. I'll send you acheck for your urn. save google translate
21900:12:11,106 --> 00:12:12,149(PANTING) save google translate
22000:12:22,159 --> 00:12:23,661Can't forget this. save google translate
22100:13:02,366 --> 00:13:03,367(GRUNTS) save google translate
22200:13:11,041 --> 00:13:12,376What happened? save google translate
22300:13:12,793 --> 00:13:15,963It must be big. You were crazyabout him two days ago. save google translate
22400:13:16,213 --> 00:13:19,967It can't be the sex... you were a lotnicer and your hair was more shiny. save google translate
22500:13:20,217 --> 00:13:22,386He has a wife, okay?He's married. save google translate
22600:13:22,803 --> 00:13:24,471You don't thinkyou can take her? save google translate
22700:13:24,722 --> 00:13:27,284That's not the point. Idon't do married guys. save google translate
22800:13:27,308 --> 00:13:29,393I don't need to wrecksomeone's home for a date. save google translate
22900:13:29,601 --> 00:13:31,788It's not always a wreck. Stanand I were married when we met. save google translate
23000:13:31,812 --> 00:13:33,564We weren't happy. Now we are. save google translate
23100:13:33,814 --> 00:13:35,399You wrecked two marriages! save google translate
23200:13:35,649 --> 00:13:38,652First, one was mine, so thatdoesn't count. Second“. save google translate
23300:13:38,902 --> 00:13:41,071Stan's wife was fat,with no sexual charisma. save google translate
23400:13:41,322 --> 00:13:43,907That marriage was doomed,so it wasn't cheating. save google translate
23500:13:44,241 --> 00:13:45,826I don't think that'show it works. save google translate
23600:13:46,076 --> 00:13:49,079But I think a married guyis a perfect fit for you. save google translate
23700:13:49,330 --> 00:13:51,725Mark was able to leada whole other life save google translate
23800:13:51,749 --> 00:13:53,643without you even noticing. save google translate
23900:13:53,667 --> 00:13:55,836You need a guy withsomething to keep him busy. save google translate
24000:13:56,003 --> 00:13:57,897Not a wife!(SIGHS) save google translate
24100:13:57,921 --> 00:14:00,632I don't do this. I'mtoo old for this shit. save google translate
24200:14:00,966 --> 00:14:04,762I've been dating for decades!I don't need this anymore! save google translate
24300:14:05,637 --> 00:14:07,973Somebody's being negative.I'll go. save google translate
24400:14:08,265 --> 00:14:11,101I'll tell you what my mother told me...words to live by. save google translate
24500:14:11,977 --> 00:14:15,147Selfish people live longer save google translate
24600:14:15,939 --> 00:14:16,940I'm just saying. save google translate
24700:14:20,235 --> 00:14:21,612(INTERCOM BEEPS) save google translate
24800:14:21,820 --> 00:14:25,949WOMAN: Miss Whitten? There's someonehere to see you... Kate King.' /> save google translate
24900:14:37,169 --> 00:14:40,005Hi. I'm Kate. I metyou on Friday. save google translate
25000:14:40,339 --> 00:14:45,010Yeah, I remember. Sorry about your urn.Why are you here? save google translate
25100:14:45,803 --> 00:14:48,347Um, I found your numberin my husband's phone. save google translate
25200:14:48,639 --> 00:14:49,807So, um... save google translate
25300:14:50,015 --> 00:14:52,226Well, actually, the phone bill, save google translate
25400:14:52,351 --> 00:14:54,520because I couldn't crackthe code on his password. save google translate
25500:14:54,812 --> 00:14:58,482Which is fitting, as obviously I don'tknow anything going on in his life. save google translate
25600:14:58,690 --> 00:15:01,193But, anyhow, I'm here. save google translate
25700:15:01,527 --> 00:15:03,529I thought maybe we could talk? save google translate
25800:15:03,862 --> 00:15:06,031No, we can't. If youhave any questions save google translate
25900:15:06,156 --> 00:15:08,367about your husband,you should ask him. save google translate
26000:15:09,034 --> 00:15:11,662Oh, well, I would, butI'm pretty sure... save google translate
26100:15:12,037 --> 00:15:15,374he's lying to me andsleeping with you. (CHUCKLES) save google translate
26200:15:17,709 --> 00:15:18,877So... save google translate
26300:15:23,715 --> 00:15:25,443Am I right?(GASPS) save google translate
26400:15:25,467 --> 00:15:26,861Oh! save google translate
26500:15:26,885 --> 00:15:28,554Am I right? save google translate
26600:15:29,054 --> 00:15:30,681You're sleeping with my husband? save google translate
26700:15:31,014 --> 00:15:32,891I'm sorry. I had no idea.I swear. save google translate
26800:15:33,225 --> 00:15:34,560You're sleepingwith my husband?! save google translate
26900:15:34,726 --> 00:15:36,019Could you keep it down? save google translate
27000:15:36,145 --> 00:15:37,372Oh! save google translate
27100:15:37,396 --> 00:15:39,565Oh, gosh. Okay. save google translate
27200:15:40,065 --> 00:15:41,900Oh, oh... save google translate
27300:15:42,609 --> 00:15:43,610Ooh! save google translate
27400:15:43,777 --> 00:15:45,863I did not expect this at all. save google translate
27500:15:46,113 --> 00:15:49,783I thought I would come here andyou would tell me I was crazy. save google translate
27600:15:50,117 --> 00:15:54,121I did not think that Iwould be right at all. save google translate
27700:15:54,788 --> 00:15:56,349I mean, maybe a little, save google translate
27800:15:56,373 --> 00:15:58,685in that too-horrible-to-be-true kind of way. save google translate
27900:15:58,709 --> 00:16:00,544The say-the-awful-thing-so-that- save google translate
28000:16:00,669 --> 00:16:02,522the-awful-thing-doesn't-happen thing. save google translate
28100:16:02,546 --> 00:16:04,107(BREATHING HEAVILY)Ooh! Oh! save google translate
28200:16:04,131 --> 00:16:05,632Does this... save google translate
28300:16:06,300 --> 00:16:09,136Does this open? The window?Anywhere? save google translate
28400:16:09,803 --> 00:16:12,973There's got to be a littlelatch or something. save google translate
28500:16:13,974 --> 00:16:15,142Does this window open?(CLEARS THROAT) save google translate
28600:16:15,392 --> 00:16:16,703No, and for good reason. save google translate
28700:16:16,727 --> 00:16:19,897If you're having a panic attack,go outside and get some air. save google translate
28800:16:20,147 --> 00:16:22,316Let me just laydown for a minute. save google translate
28900:16:22,649 --> 00:16:24,193You sure the windowdoesn't open? save google translate
29000:16:24,318 --> 00:16:25,819No. You'll be fine. save google translate
29100:16:26,069 --> 00:16:29,490This window. Just open it a little.Crack it. Just crack it. save google translate
29200:16:29,823 --> 00:16:31,492If you don't mind... save google translate
29300:16:31,825 --> 00:16:35,329We're out of air. It's hot in here.Just crack the window. save google translate
29400:16:35,662 --> 00:16:38,916Okay, I'll tell you anythingyou want if you just leave. save google translate
29500:16:39,249 --> 00:16:40,501Anything? save google translate
29600:16:41,168 --> 00:16:42,228Anything. save google translate
29700:16:42,252 --> 00:16:43,712(BREATHING HEAVILY)Okay. save google translate
29800:16:43,837 --> 00:16:45,172Help me up. save google translate
29900:16:45,714 --> 00:16:47,633(INDISTINCT CONVERSATIONS)(MUSIC PLAYING) save google translate
30000:16:56,350 --> 00:16:59,269How long have you and my husbandbeen seeing each other? save google translate
30100:16:59,520 --> 00:17:01,355I don't know... a couple months. save google translate
30200:17:02,314 --> 00:17:04,983Did you just startsleeping together? save google translate
30300:17:05,317 --> 00:17:09,321We were going to hold off for prom,but we just got carried away. save google translate
30400:17:09,780 --> 00:17:11,782We're adults. We had sex. save google translate
30500:17:11,990 --> 00:17:13,325The details don't matter. save google translate
30600:17:13,617 --> 00:17:15,953The details do matter, because“. save google translate
30700:17:16,161 --> 00:17:18,372There's a differencebetween having sex save google translate
30800:17:18,497 --> 00:17:20,666one time and havingsex ten times. save google translate
30900:17:21,291 --> 00:17:24,294Oh, my God! Did you doit more than ten times? save google translate
31000:17:24,628 --> 00:17:26,296I think specificsare a bad idea. save google translate
31100:17:29,675 --> 00:17:32,844Okay, fine. Gun to my head... save google translate
31200:17:33,303 --> 00:17:34,304fifty. save google translate
31300:17:34,638 --> 00:17:36,473Fifty times?! save google translate
31400:17:37,307 --> 00:17:38,976Fifty times?! save google translate
31500:17:39,309 --> 00:17:41,979You had sex with myhusband fifty times?! save google translate
31600:17:42,312 --> 00:17:47,150Don't you have a job?! Or hobbies?!What is wrong with you?! save google translate
31700:17:48,193 --> 00:17:51,029Does this mean he's nottraining for the marathon? save google translate
31800:17:51,196 --> 00:17:52,531Yeah... No. save google translate
31900:17:52,864 --> 00:17:56,201This is not okay. Lampart of Team King. save google translate
32000:17:56,493 --> 00:18:00,706I quit my job so we could focus on his job.I put off having kids... save google translate
32100:18:00,998 --> 00:18:02,499because he wasn't ready. save google translate
32200:18:02,708 --> 00:18:07,170I went to China! Do youknow how far away China is? save google translate
32300:18:07,504 --> 00:18:08,839And it's not allHong Kong, either. save google translate
32400:18:08,964 --> 00:18:10,340Lots of pollution. save google translate
32500:18:10,674 --> 00:18:12,843What do I do? NowI'm Barb Melman? save google translate
32600:18:13,051 --> 00:18:15,846Barb Melman got divorcedand now she has... save google translate
32700:18:16,054 --> 00:18:19,057cheek implants and livesin a condo in Norwalk... save google translate
32800:18:19,349 --> 00:18:23,395and has to go on dates. Lamnot equipped to go on dates. save google translate
32900:18:23,729 --> 00:18:25,689The last time I wassingle, I was 24 save google translate
33000:18:25,856 --> 00:18:27,858and the datingpool was everyone! save google translate
33100:18:28,191 --> 00:18:30,360Now it's like ashallow puddle... save google translate
33200:18:30,694 --> 00:18:34,031of age-appropriatemen who are old... save google translate
33300:18:34,239 --> 00:18:36,867and gross and I don'twant to do that! save google translate
33400:18:37,034 --> 00:18:39,328I know that you thinkit's that bad, save google translate
33500:18:39,453 --> 00:18:41,705but honestly, it's a lot worse. save google translate
33600:18:41,913 --> 00:18:46,418You know why? Even if you meeta nice guy... and by "nice"... save google translate
33700:18:46,752 --> 00:18:48,771I mean that he's not anobvious sociopath... save google translate
33800:18:48,795 --> 00:18:51,423you can't getexcited about it... save google translate
33900:18:51,882 --> 00:18:53,693because it's just amatter of time before save google translate
34000:18:53,717 --> 00:18:56,887someone gets bored and unhappyand is saying it's over. save google translate
34100:18:57,220 --> 00:18:59,890And that's a happy ending.A shitty ending... save google translate
34200:19:00,140 --> 00:19:02,351is that there'slying and cheating save google translate
34300:19:02,476 --> 00:19:04,645and you ambush PrinceCharming's wife. save google translate
34400:19:04,978 --> 00:19:06,396You're saying Ishould stay with him. save google translate
34500:19:06,647 --> 00:19:10,484I'm saying everything fails eventuallyand monogamy is not natural. save google translate
34600:19:11,151 --> 00:19:13,987If you can live with that, likethe French, then stay put. save google translate
34700:19:14,237 --> 00:19:16,907But if you can't, I suggest youget a game plan and leave. save google translate
34800:19:17,157 --> 00:19:21,828But what about the people who try towork it out? Maybe that's an option. save google translate
34900:19:22,162 --> 00:19:23,997Cheaters don't change. save google translate
35000:19:24,247 --> 00:19:27,250And if you work it out, he'sjust going to do it again. save google translate
35100:19:27,501 --> 00:19:29,503You'll end up backwhere you started, save google translate
35200:19:29,628 --> 00:19:31,630wishing you'd left thefirst time around. save google translate
35300:19:31,963 --> 00:19:34,341But that's just me.He's your husband. save google translate
35400:19:34,758 --> 00:19:36,468What does your gut tell you?(BURPS) save google translate
35500:19:36,677 --> 00:19:37,844Jesus Christ! save google translate
35600:19:38,095 --> 00:19:39,596It was just a burp. save google translate
35700:19:42,224 --> 00:19:43,892(RETCHING) save google translate
35800:19:44,017 --> 00:19:46,019Can I get some napkins? save google translate
35900:19:46,186 --> 00:19:47,521That was throw-up. save google translate
36000:19:49,773 --> 00:19:51,125(LAUGHING)Ah! save google translate
36100:19:51,149 --> 00:19:52,150Oh, my God! save google translate
36200:19:52,984 --> 00:19:57,155Okay, great, come on. Let's get in the car.Come on, come on. save google translate
36300:19:57,322 --> 00:19:58,699(LAUGHING) save google translate
36400:20:01,660 --> 00:20:02,994Okay, Okay- save google translate
36500:20:03,286 --> 00:20:04,955Bye! See you later! save google translate
36600:20:05,330 --> 00:20:07,124Bye, see you later! save google translate
36700:20:07,457 --> 00:20:08,834Bye, I'm going. save google translate
36800:20:09,167 --> 00:20:10,669This is a bag full of vomit. save google translate
36900:20:10,961 --> 00:20:12,671It's not my first. save google translate
37000:20:13,338 --> 00:20:15,132Come on, let's getyou in the car. save google translate
37100:20:15,298 --> 00:20:16,633Get into the... save google translate
37200:20:16,800 --> 00:20:17,968That's enough. save google translate
37300:20:18,176 --> 00:20:20,846No, don't go just yet.Just one kiss. save google translate
37400:20:21,179 --> 00:20:24,516One kiss and good-bye.Okay, that was it. save google translate
37500:20:24,808 --> 00:20:26,476Okay, let's go.(CAR ENGINE STARTS) save google translate
37600:20:26,685 --> 00:20:29,354Let's get into the car.Be very careful. save google translate
37700:20:29,688 --> 00:20:30,689I don't want to go. save google translate
37800:20:30,981 --> 00:20:33,358Put your foot down. Please go. save google translate
37900:20:35,694 --> 00:20:39,030Let me just... Wait. Howare you doing that? save google translate
38000:20:39,489 --> 00:20:41,116(GROANING) save google translate
38100:20:42,701 --> 00:20:45,704Okay, let's go this way.All right. save google translate
38200:20:46,371 --> 00:20:48,540Get over. It's a step down. save google translate
38300:20:48,874 --> 00:20:52,043Step down. Step down.Okay, there you go. save google translate
38400:20:52,377 --> 00:20:53,670There you go. save google translate
38500:20:56,047 --> 00:20:57,716FERNANDO: It's really nice,what you're doing for her. save google translate
38600:20:58,008 --> 00:21:00,719Yeah, that's me...Mistress of the Year. save google translate
38700:21:01,052 --> 00:21:03,180Okay, Fernando, 90,90,90! save google translate
38800:21:03,889 --> 00:21:06,224Best night ever! I! save google translate
38900:21:06,391 --> 00:21:07,392Ever! save google translate
39000:21:07,726 --> 00:21:09,060Bye! save google translate
39100:21:09,770 --> 00:21:11,497(WHOOPING) save google translate
39200:21:11,521 --> 00:21:13,899(LAUGHING)Yes! save google translate
39300:21:14,191 --> 00:21:15,525Holy shit. save google translate
39400:21:15,734 --> 00:21:16,735Call me! save google translate
39500:21:17,027 --> 00:21:18,153That is so weird. save google translate
39600:21:56,608 --> 00:21:58,276WOMAN 1: My husbandlikes this pasta. save google translate
39700:21:58,610 --> 00:22:00,278WOMAN 2: Milk? Myhusband prefers goat. save google translate
39800:22:00,612 --> 00:22:02,948WOMAN 3: My husbandlikes a meaty sauce. save google translate
39900:22:03,532 --> 00:22:04,908(INDISTINCT CONVERSATIONS) save google translate
40000:22:09,955 --> 00:22:12,749(WOMEN SPEAKING FRENCH) save google translate
40100:22:24,094 --> 00:22:26,429doing the Bensondepo on Tuesday... save google translate
40200:22:26,680 --> 00:22:29,850but if we want it on video, Ineed a different court reporter. save google translate
40300:22:31,017 --> 00:22:33,186(WHISPERING)Kate King is at security. save google translate
40400:22:33,520 --> 00:22:34,771What? save google translate
40500:22:35,438 --> 00:22:36,773Kate King. save google translate
40600:22:41,528 --> 00:22:42,612Excuse me. save google translate
40700:22:44,447 --> 00:22:45,949What's up, Leonard? save google translate
40800:22:46,199 --> 00:22:47,284Hey, Miss Whitten. save google translate
40900:22:47,534 --> 00:22:49,494Ray Charles over heretried to pass herself off save google translate
41000:22:49,619 --> 00:22:51,621as a blind womanto get upstairs. save google translate
41100:22:51,872 --> 00:22:53,540Oh, no, I didn't! save google translate
41200:22:53,790 --> 00:22:56,769I'm wearing these glassesbecause I look like shit. save google translate
41300:22:56,793 --> 00:22:58,938He saw the dog and drewhis own conclusions. save google translate
41400:22:58,962 --> 00:23:00,606That did not happen. save google translate
41500:23:00,630 --> 00:23:03,466And if I was Ray Charles, Iwould actually be blind and... save google translate
41600:23:03,717 --> 00:23:06,654need this dog, so thanksfor making no sense. save google translate
41700:23:06,678 --> 00:23:07,738What is it? save google translate
41800:23:07,762 --> 00:23:11,391I'm not French. I had alittle Edith Piaf moment... save google translate
41900:23:11,683 --> 00:23:13,810but the idea of worrying about save google translate
42000:23:13,935 --> 00:23:16,021white shirts and thinTurkey and all that... save google translate
42100:23:16,354 --> 00:23:19,649while pretending not toknow about his whores... save google translate
42200:23:19,858 --> 00:23:23,403is really throwing me intoan all-American rage. save google translate
42300:23:23,737 --> 00:23:26,072Not that you're a whore!You're not a whore. save google translate
42400:23:26,239 --> 00:23:28,742Okay, turn around. Turn around. save google translate
42500:23:28,992 --> 00:23:30,327You're not a whore.Let's go outside. save google translate
42600:23:31,828 --> 00:23:33,598I'm assuming you came here save google translate
42700:23:33,622 --> 00:23:35,081because you think we're friends save google translate
42800:23:35,206 --> 00:23:36,666and that I care aboutyour problems... save google translate
42900:23:36,917 --> 00:23:38,501but guess what? I don't. save google translate
43000:23:38,752 --> 00:23:42,589I don't care about you or Markor your marriage or your dog. save google translate
43100:23:42,839 --> 00:23:45,133If Edith Piaf risesout of the grave and save google translate
43200:23:45,258 --> 00:23:47,510you have a threesome, Idon't flipping care! save google translate
43300:23:47,761 --> 00:23:49,095I was keeping you in the loop. save google translate
43400:23:49,346 --> 00:23:52,349I want out of the loop!Take me out. save google translate
43500:23:52,933 --> 00:23:54,601Okay? Okay! save google translate
43600:23:54,935 --> 00:23:56,019Thank you! save google translate
43700:23:59,856 --> 00:24:01,358Come on, Thunder. save google translate
43800:24:05,362 --> 00:24:06,863(DOORBELL RINGING) save google translate
43900:24:17,582 --> 00:24:18,917Oh, my God. save google translate
44000:24:19,918 --> 00:24:23,380Sorry. It's me. Don't be mad.I just... save google translate
44100:24:23,713 --> 00:24:26,466I just want to talk. I thoughtwe could have some dinner? save google translate
44200:24:26,967 --> 00:24:28,301How do you know where I live? save google translate
44300:24:29,886 --> 00:24:31,137We followed you home. save google translate
44400:24:31,388 --> 00:24:35,225But I didn't want to show upempty-handed, so I brought food. save google translate
44500:24:35,558 --> 00:24:37,870Some food is right here. save google translate
44600:24:37,894 --> 00:24:39,104(CHUCKLES) save google translate
44700:24:39,437 --> 00:24:40,939How'd you get in the building? save google translate
44800:24:41,272 --> 00:24:44,609We waited for someone toleave and then snuck in. save google translate
44900:24:47,278 --> 00:24:48,405Hi. save google translate
45000:24:48,613 --> 00:24:52,283What is your deal? Do younot get how weird this is? save google translate
45100:24:52,575 --> 00:24:56,621I just thought maybe we couldtalk, because I, um... save google translate
45200:24:56,955 --> 00:24:58,289Because“. save google translate
45300:24:59,332 --> 00:25:01,727Because my wholeworld just blew up save google translate
45400:25:01,751 --> 00:25:03,294and I don't have a job!(SOBBING) save google translate
45500:25:03,628 --> 00:25:05,797I have no money of my own! save google translate
45600:25:06,089 --> 00:25:09,926And I honestly do not knowwhat I'm going to do at all! save google translate
45700:25:10,135 --> 00:25:11,928I have no friendsto talk to because save google translate
45800:25:12,053 --> 00:25:13,805my friends are Mark's friends... save google translate
45900:25:14,097 --> 00:25:16,099and they'll blab!You are literally save google translate
46000:25:16,266 --> 00:25:18,268the only person in the world... save google translate
46100:25:18,476 --> 00:25:20,520who knows what'shappening besides me! save google translate
46200:25:20,645 --> 00:25:22,647And if I keep talkingto myself... save google translate
46300:25:22,981 --> 00:25:27,485about it, I'm going to go crazy...for real. Like, really. save google translate
46400:25:27,819 --> 00:25:30,155I can't talk to youuntil you stop crying. save google translate
46500:25:31,823 --> 00:25:33,324I want to.(SOBS) save google translate
46600:25:36,327 --> 00:25:38,496Let me just... I'm sorry. save google translate
46700:25:39,164 --> 00:25:40,498I just am sad. save google translate
46800:25:40,790 --> 00:25:43,001Then cry on the inside,like a winner. save google translate
46900:25:44,294 --> 00:25:46,629You can't care for yourselfunless you toughen up. save google translate
47000:25:46,880 --> 00:25:49,942As far as talking tosomeone who won't blab, save google translate
47100:25:49,966 --> 00:25:51,777I can give you the names ofthree different lawyers. save google translate
47200:25:51,801 --> 00:25:53,136Lawyers cost money. save google translate
47300:25:53,386 --> 00:25:55,513You have money. You havehalf of what Mark has. save google translate
47400:25:55,680 --> 00:25:57,057Okay. Thank you. save google translate
47500:25:57,307 --> 00:25:58,725You're welcome. Are we done? save google translate
47600:25:58,975 --> 00:26:01,370Done? That wasn'teven a conversation. save google translate
47700:26:01,394 --> 00:26:04,040You mostly just yelledat me the whole time. save google translate
47800:26:04,064 --> 00:26:05,315(DOG WHIMPERING) save google translate
47900:26:08,359 --> 00:26:09,360Okay, look. save google translate
48000:26:10,904 --> 00:26:12,655If I let you in, weare not braiding save google translate
48100:26:12,822 --> 00:26:14,574each other's hair anddrinking Cosmos. save google translate
48200:26:15,408 --> 00:26:16,576You have one hour. Okay. save google translate
48300:26:16,826 --> 00:26:18,912And I get first dibson what's in the bag. save google translate
48400:26:19,162 --> 00:26:20,497Sure thing. save google translate
48500:26:20,830 --> 00:26:23,750Have a seat, but please keepyour dog off of my furniture. save google translate
48600:26:33,927 --> 00:26:35,261(WHISPERS)Thunder... save google translate
48700:26:36,096 --> 00:26:37,430get down. save google translate
48800:26:37,764 --> 00:26:40,100Get down. Get down. save google translate
48900:26:40,600 --> 00:26:42,477Down!(SIGHS) save google translate
49000:26:43,770 --> 00:26:45,939Okay. That's great. save google translate
49100:26:46,773 --> 00:26:48,441He's juSt a PUPPY- save google translate
49200:26:52,862 --> 00:26:54,280Have a seat. save google translate
49300:26:55,115 --> 00:26:58,201I don't want to sit someplacewhere you and Mark had sex. save google translate
49400:26:58,868 --> 00:27:00,286(CLEARS TH THROAT) save google translate
49500:27:00,954 --> 00:27:02,455Is the ottoman okay? save google translate
49600:27:02,789 --> 00:27:04,207Mmm... save google translate
49700:27:05,542 --> 00:27:07,043What about the chair? save google translate
49800:27:13,633 --> 00:27:14,801If I'm being honest... save google translate
49900:27:15,051 --> 00:27:17,220Are you serious? It's a window! save google translate
50000:27:17,470 --> 00:27:19,639People can see in here! save google translate
50100:27:19,973 --> 00:27:22,642You just have to pick aspot and be okay with it. save google translate
50200:27:22,892 --> 00:27:25,061Just have a seat.(SIGHS) save google translate
50300:27:30,733 --> 00:27:32,193(CELL PHONE BUZZING) save google translate
50400:27:35,989 --> 00:27:37,240Is Mark calling? save google translate
50500:27:40,827 --> 00:27:41,828Yes, it is. save google translate
50600:27:42,078 --> 00:27:44,247Mark's in Miami. Whyis he calling you? save google translate
50700:27:44,497 --> 00:27:46,166I didn't know he was in Miami. save google translate
50800:27:46,416 --> 00:27:47,792Why is he calling you at all? save google translate
50900:27:47,917 --> 00:27:49,335I don't know that, either. save google translate
51000:27:49,586 --> 00:27:52,088I don't call a boyfriend backafter I find out he has a wife. save google translate
51100:27:52,338 --> 00:27:53,756So you haven't calledhim, full silent save google translate
51200:27:53,882 --> 00:27:55,300treatment and he'sstill calling? save google translate
51300:27:55,592 --> 00:27:57,260I'm pretty sure that'swhy he's still calling. save google translate
51400:27:57,427 --> 00:28:00,197What if he's calling to say he lovesyou and wants to be with you? save google translate
51500:28:00,221 --> 00:28:01,222I don't care. save google translate
51600:28:01,514 --> 00:28:03,600Well, what if he'sin love with you? save google translate
51700:28:03,766 --> 00:28:05,852I mean, has he eversaid he loves you? save google translate
51800:28:06,102 --> 00:28:08,479Has he talked to youlike that, or has he...? save google translate
51900:28:08,605 --> 00:28:11,024I mean, do you thinkthat he still loves me? save google translate
52000:28:13,693 --> 00:28:16,529If we're going to dothis, I need a drink. save google translate
52100:28:19,032 --> 00:28:20,366I get it. Get what? save google translate
52200:28:20,700 --> 00:28:25,205You have the perfect place, andyou are the perfect girl... save google translate
52300:28:25,538 --> 00:28:29,042and you could probably take offall your clothes right now... save google translate
52400:28:29,292 --> 00:28:32,462and have no flab andnot need a wax... save google translate
52500:28:32,712 --> 00:28:35,381or anything and justbe ready to go. save google translate
52600:28:35,715 --> 00:28:39,052My situation's pretty situatedat all times, it's true. save google translate
52700:28:39,385 --> 00:28:41,387And see, lam not situated. save google translate
52800:28:41,638 --> 00:28:45,058I can't even rememberto shave my legs. save google translate
52900:28:45,391 --> 00:28:48,728I need like at least aweek of prep, minimum. save google translate
53000:28:49,062 --> 00:28:51,314Doesn't Mark see younaked all the time? save google translate
53100:28:52,232 --> 00:28:53,900No. He doesn't? save google translate
53200:28:54,150 --> 00:28:56,319No. It's... save google translate
53300:28:56,903 --> 00:28:58,571Nooo. save google translate
53400:28:59,072 --> 00:29:01,908What's it like? Is itlike a '70s situation? save google translate
53500:29:02,242 --> 00:29:03,743It's like... save google translate
53600:29:04,244 --> 00:29:07,497now I'm totally serious, like...not... save google translate
53700:29:10,833 --> 00:29:12,502No man likes that. save google translate
53800:29:13,086 --> 00:29:15,588It's like a... just not... save google translate
53900:29:16,047 --> 00:29:18,007I'm not saying youhave to be bald save google translate
54000:29:18,174 --> 00:29:20,093or anything. Justlike a fig leaf. save google translate
54100:29:20,551 --> 00:29:21,886That's all they want. save google translate
54200:29:22,178 --> 00:29:23,846They just need to have... save google translate
54300:29:24,097 --> 00:29:27,517a pretty littlepatch of happiness. save google translate
54400:29:28,559 --> 00:29:30,895You know, lam like... save google translate
54500:29:32,230 --> 00:29:33,898Martha Stewart... save google translate
54600:29:34,565 --> 00:29:37,235but with big underpants. save google translate
54700:29:37,694 --> 00:29:40,130Let me tell you somethingabout Martha Stewart. save google translate
54800:29:40,154 --> 00:29:42,699She handled prison like a boss! save google translate
54900:29:42,907 --> 00:29:45,243Thank you. Right? save google translate
55000:29:46,244 --> 00:29:49,914I still think I'm not ready tocompete with women like you. save google translate
55100:29:50,206 --> 00:29:52,393Though technically, Ihave been competing save google translate
55200:29:52,417 --> 00:29:54,419with women like you andjust didn't know it. save google translate
55300:29:54,711 --> 00:29:57,046We're not in competition.We got played save google translate
55400:29:57,213 --> 00:29:59,590by the same guy.I call it a tie. save google translate
55500:30:00,758 --> 00:30:02,093Tequila or vodka? save google translate
55600:30:02,343 --> 00:30:03,404(LAUGHING) save google translate
55700:30:03,428 --> 00:30:05,763KATE: I can't believe I'min the mistress' closet.' /> save google translate
55800:30:06,055 --> 00:30:10,768Lam not a mistress. A mistressknows she's dating a married man. save google translate
55900:30:11,060 --> 00:30:14,272I didn't know, so I'm not a mistress.Can you say that, please? save google translate
56000:30:14,564 --> 00:30:17,066Seriously, can you pleasesay I'm not a mistress? save google translate
56100:30:17,317 --> 00:30:18,985Oh. You're not a mistress.Thank you. save google translate
56200:30:19,319 --> 00:30:20,653Sorry.(BOTH LAUGH) save google translate
56300:30:21,154 --> 00:30:24,324Try these on. Theseones are very special. save google translate
56400:30:24,657 --> 00:30:27,327I don't think we have thesame size foot. (GASPS) save google translate
56500:30:28,494 --> 00:30:30,830This looks like a boxof bungee cords. save google translate
56600:30:31,080 --> 00:30:33,166What it does ishold your tits up. save google translate
56700:30:33,666 --> 00:30:35,001That's so awesome. save google translate
56800:30:35,501 --> 00:30:36,711This is like a logic puzzle. save google translate
56900:30:36,836 --> 00:30:38,004It would look so hot on you. save google translate
57000:30:38,254 --> 00:30:40,089I don't know why menfind these sexy. save google translate
57100:30:40,631 --> 00:30:42,192Mouse hammock. save google translate
57200:30:42,216 --> 00:30:44,427(LAUGHING) save google translate
57300:31:22,673 --> 00:31:23,674(GRUNTS) save google translate
57400:31:24,300 --> 00:31:27,887Wake up. You're makingout with your dog. save google translate
57500:31:29,847 --> 00:31:30,848Ugh. save google translate
57600:31:31,557 --> 00:31:33,059What is he doing? save google translate
57700:31:33,810 --> 00:31:35,061KATE: Oh, no. save google translate
57800:31:35,311 --> 00:31:37,146No, no, no! save google translate
57900:31:38,815 --> 00:31:40,316(BOTH GROAN) save google translate
58000:31:41,067 --> 00:31:42,693I'm sorry. Ugh! save google translate
58100:31:43,736 --> 00:31:45,071Damn it! save google translate
58200:31:46,072 --> 00:31:47,824You want me to get it? save google translate
58300:31:48,908 --> 00:31:51,577I'm really sorry. I thoughtI had him that time. save google translate
58400:31:51,828 --> 00:31:52,995Send me the cleaning bill. save google translate
58500:31:53,121 --> 00:31:54,247Believe it save google translate
58600:31:55,623 --> 00:31:57,041(WHISTLES) save google translate
58700:31:57,250 --> 00:31:58,918You'll send me thelawyers' names? save google translate
58800:31:59,168 --> 00:32:01,003You still want those? Yeah. save google translate
58900:32:01,254 --> 00:32:03,982Listen, Mark's shady. Hefinds out you have a lawyer, save google translate
59000:32:04,006 --> 00:32:06,259you become the enemy.If he thinks... save google translate
59100:32:06,509 --> 00:32:09,929you're clueless, you have an edge.Get your ducks in a row. save google translate
59200:32:10,179 --> 00:32:12,432Thank you for everything.I really appreciate it. save google translate
59300:32:12,682 --> 00:32:14,016Yeah. That's fine. save google translate
59400:32:15,852 --> 00:32:17,270Thank you so much. save google translate
59500:32:17,395 --> 00:32:18,771No problem. You're welcome. save google translate
59600:32:19,939 --> 00:32:20,940Bye. save google translate
59700:32:31,284 --> 00:32:32,952Holy shit. save google translate
59800:32:34,328 --> 00:32:36,164(KATE SCREAMING) save google translate
59900:32:38,416 --> 00:32:39,959(CELL PHONE RINGING) save google translate
60000:32:47,467 --> 00:32:48,801Shit. save google translate
60100:32:52,305 --> 00:32:55,892Oh, I'm sorry. I thoughtyou'd have your phone off. save google translate
60200:32:56,142 --> 00:32:57,643Then why even call? save google translate
60300:32:57,894 --> 00:32:59,395Why did you have your phone on? save google translate
60400:32:59,645 --> 00:33:00,980What do you need, Kate? save google translate
60500:33:01,230 --> 00:33:02,815Well, it's not abig deal, but...' /> save google translate
60600:33:03,065 --> 00:33:06,986you know how sometimesyou get like a... save google translate
60700:33:07,236 --> 00:33:09,071just a hint of a zit and you... save google translate
60800:33:09,322 --> 00:33:11,157pick at it a little bit, and... save google translate
60900:33:11,491 --> 00:33:13,493you keep picking at it... save google translate
61000:33:13,826 --> 00:33:15,828until it becomes this... save google translate
61100:33:16,162 --> 00:33:20,333soul-sucking, life-ruiningface crater that you... save google translate
61200:33:20,583 --> 00:33:22,418absolutely cannot hide? save google translate
61300:33:22,668 --> 00:33:24,629You're calling becauseyou got a zit? save google translate
61400:33:26,339 --> 00:33:27,673Not exactly. save google translate
61500:33:28,841 --> 00:33:30,676What the hell did you do? save google translate
61600:33:31,010 --> 00:33:32,178It was an accident. save google translate
61700:33:32,428 --> 00:33:34,096An accident? I know. save google translate
61800:33:34,347 --> 00:33:35,431Were you on PCP? save google translate
61900:33:35,932 --> 00:33:37,600"Kate". Okay, here'swhat happened.' /> save google translate
62000:33:37,850 --> 00:33:40,686I started digging around.Everything was locked. save google translate
62100:33:40,937 --> 00:33:43,940And I started thinking,maybe he is shady. save google translate
62200:33:44,190 --> 00:33:46,359And then I startedthinking that this save google translate
62300:33:46,484 --> 00:33:48,694whole room is filledwith lies and secrets. save google translate
62400:33:48,945 --> 00:33:51,197It was like this redmist came over me. save google translate
62500:33:51,864 --> 00:33:53,032So... save google translate
62600:33:53,533 --> 00:33:56,285You know how I told you toget your ducks in a row? save google translate
62700:33:56,953 --> 00:33:58,764Well, this isn't puttingyour ducks in a row. save google translate
62800:33:58,788 --> 00:34:00,432This is putting yourducks in a wood chipper! save google translate
62900:34:00,456 --> 00:34:01,958(DOORBELL RINGING)Hold on. save google translate
63000:34:02,208 --> 00:34:04,043Shit, he's early. Who? save google translate
63100:34:04,293 --> 00:34:05,378My brother, Phil. save google translate
63200:34:05,628 --> 00:34:07,088Don't mention thewhole mistress thing. save google translate
63300:34:07,213 --> 00:34:08,631But it's such an icebreaker. save google translate
63400:34:08,923 --> 00:34:09,924(CLEARS TH THROAT) save google translate
63500:34:12,218 --> 00:34:13,386Who's this? save google translate
63600:34:14,053 --> 00:34:16,281I'm Carmela, Kate's decorator. save google translate
63700:34:16,305 --> 00:34:17,366Oh. save google translate
63800:34:17,390 --> 00:34:18,975When did you fire Joel? save google translate
63900:34:19,225 --> 00:34:21,227I didn't. No, he's, um... save google translate
64000:34:21,561 --> 00:34:25,064She's doing all of the stuff,the feng shui... in the house. save google translate
64100:34:25,314 --> 00:34:27,567We met in Hong Kong. I told you. save google translate
64200:34:27,817 --> 00:34:30,152We bonded over dim sumand spatial reasoning. save google translate
64300:34:30,403 --> 00:34:32,405Two of my favorite things.(BOTH LAUGH) save google translate
64400:34:32,738 --> 00:34:36,742That's so smart and funny!That's really witty. save google translate
64500:34:37,410 --> 00:34:38,619So, this is my brother. save google translate
64600:34:38,744 --> 00:34:39,912Yeah, you said that. save google translate
64700:34:40,162 --> 00:34:42,164He's a contractor.Oh, a contractor. save google translate
64800:34:42,415 --> 00:34:43,749He'll look at theoffice while you go. save google translate
64900:34:44,000 --> 00:34:45,668Unless you want to stay. save google translate
65000:34:45,918 --> 00:34:49,922I would love to, but it'skind of a tricky project... save google translate
65100:34:50,172 --> 00:34:52,216and I don't want tocomplicate things. save google translate
65200:34:52,341 --> 00:34:54,427But it was reallynice meeting you. save google translate
65300:34:54,760 --> 00:34:57,430You, too. I hope Isee you again soon. save google translate
65400:34:57,763 --> 00:34:59,265Carmela? Really? save google translate
65500:34:59,515 --> 00:35:01,743Did you and Tonyenjoy Hong Kong? save google translate
65600:35:01,767 --> 00:35:03,412Or did Big Pussy andMeadow miss you too much? save google translate
65700:35:03,436 --> 00:35:06,272You will thank me for using a fake name.You want Phil... save google translate
65800:35:06,522 --> 00:35:09,191mentioning your newfriend Carly to Mark? save google translate
65900:35:09,442 --> 00:35:11,444No. So you're welcome.By the way, save google translate
66000:35:11,569 --> 00:35:13,613what is up withyour hot brother? save google translate
66100:35:13,863 --> 00:35:17,450No! No, you can't have myhusband and my brother! save google translate
66200:35:17,783 --> 00:35:20,786No! That's being very greedy. save google translate
66300:35:21,120 --> 00:35:22,955I think you're being greedy. Me? save google translate
66400:35:23,205 --> 00:35:24,874He's your brother. Whatwould you do with him? save google translate
66500:35:25,124 --> 00:35:28,270So is everybody like hot-hotPhil in your family, save google translate
66600:35:28,294 --> 00:35:29,855or are most of them like you? save google translate
66700:35:29,879 --> 00:35:31,213I'm cute-cute Kate. save google translate
66800:35:31,464 --> 00:35:33,466What about your father?Leave Dad out of this! save google translate
66900:35:33,716 --> 00:35:34,717I bet he's hot. save google translate
67000:35:34,967 --> 00:35:37,303You and your vaginaneed to just... save google translate
67100:35:51,609 --> 00:35:52,777Kate? save google translate
67200:36:02,286 --> 00:36:03,621Surprise! save google translate
67300:36:04,121 --> 00:36:07,249I started redecorating.What do you think? save google translate
67400:36:07,416 --> 00:36:09,418What happened to justpainting it red? save google translate
67500:36:09,585 --> 00:36:11,146Oh, red is so cliché. save google translate
67600:36:11,170 --> 00:36:14,423I would expect that from other guysin their offices, but not you. save google translate
67700:36:14,632 --> 00:36:19,470You deserve something different,something better than that. save google translate
67800:36:19,595 --> 00:36:21,472Oh. It's good, right? save google translate
67900:36:22,431 --> 00:36:24,141I think it's great. You do? save google translate
68000:36:24,975 --> 00:36:26,811I love it. Really? save google translate
68100:36:27,103 --> 00:36:30,272Because you know how I get carriedaway with all the colors... save google translate
68200:36:34,944 --> 00:36:36,320I missed you. save google translate
68300:36:38,823 --> 00:36:40,491How was Miami? save google translate
68400:36:40,783 --> 00:36:42,785Miami was amazing. save google translate
68500:36:42,993 --> 00:36:45,496The guys loved yourgift card swap idea. save google translate
68600:36:45,788 --> 00:36:46,831SwipeSwitch? save google translate
68700:36:47,123 --> 00:36:48,290And guess what? What? save google translate
68800:36:48,499 --> 00:36:49,500Guess. save google translate
68900:36:49,792 --> 00:36:51,335What? What? save google translate
69000:36:51,669 --> 00:36:55,464They're going to put in halfa million as seed money. save google translate
69100:36:55,673 --> 00:36:57,341Really?! That's right! save google translate
69200:36:57,633 --> 00:36:59,969(SHRIEKS)We did it, we did it! save google translate
69300:37:00,511 --> 00:37:02,179Oh! Team King! save google translate
69400:37:03,639 --> 00:37:05,683I'll tell you allabout it at dinner. save google translate
69500:37:05,850 --> 00:37:06,976With me? save google translate
69600:37:07,184 --> 00:37:09,854Yes. We're celebrating.Just let me clean up. save google translate
69700:37:13,983 --> 00:37:15,693(CELL PHONE RINGING) save google translate
69800:37:19,321 --> 00:37:20,823How's it going? Not good.' /> save google translate
69900:37:21,031 --> 00:37:22,032What's wrong?' /> save google translate
70000:37:22,158 --> 00:37:23,200We have a situation. save google translate
70100:37:23,492 --> 00:37:25,286If you killed him,don't tell me. save google translate
70200:37:25,411 --> 00:37:27,204I can't defend you ifI know you did it. save google translate
70300:37:27,538 --> 00:37:29,039No, I didn't kill him.' /> save google translate
70400:37:29,540 --> 00:37:32,042It's something thatrhymes with... save google translate
70500:37:32,543 --> 00:37:33,878schlintercourse. save google translate
70600:37:34,170 --> 00:37:36,172What?! You had sex with him? save google translate
70700:37:36,380 --> 00:37:39,216No! Of course not. It'sbarely dark outside. save google translate
70800:37:39,508 --> 00:37:42,845He's just on a high fromthe business trip and...' /> save google translate
70900:37:45,055 --> 00:37:47,492he's got that lookin his eyes, that... save google translate
71000:37:47,516 --> 00:37:48,517(GRUNTS) save google translate
71100:37:49,393 --> 00:37:50,728you know, that... save google translate
71200:37:51,020 --> 00:37:54,023I just don't knowif I can hold out. save google translate
71300:37:54,231 --> 00:37:55,566What is going on? save google translate
71400:37:55,858 --> 00:37:58,694I don't know! There'sbeen wine, and... save google translate
71500:37:58,903 --> 00:38:00,863hand-holding during dinner. save google translate
71600:38:00,988 --> 00:38:02,907It just felt so good tobe touched, you know? save google translate
71700:38:03,240 --> 00:38:06,243Yeah, I do, because heused to touch me, too. save google translate
71800:38:06,368 --> 00:38:08,204Ugh! Why do you say that? save google translate
71900:38:08,412 --> 00:38:10,080A lot. I don'twant to hear that. save google translate
72000:38:10,372 --> 00:38:11,415Then why call me?For permission? save google translate
72100:38:11,540 --> 00:38:12,583No! save google translate
72200:38:12,750 --> 00:38:14,877If you want to have sexwith your husband, do it save google translate
72300:38:15,044 --> 00:38:17,379I'm wondering, what if Ikeep my clothes on... save google translate
72400:38:17,713 --> 00:38:19,215while we're having sex? Really? Really?' /> save google translate
72500:38:19,423 --> 00:38:24,386What if the top part of me hatedhim, while the bottom part of me... save google translate
72600:38:24,595 --> 00:38:26,055did all the dirty work? save google translate
72700:38:26,222 --> 00:38:27,532What if he just putit in halfway... save google translate
72800:38:27,556 --> 00:38:30,434and then I took a really hot bathafter and really cleaned up? save google translate
72900:38:30,935 --> 00:38:32,061You're making a mistake. save google translate
73000:38:32,186 --> 00:38:33,270I'm trying not to. save google translate
73100:38:33,562 --> 00:38:34,897Not really. Lam! save google translate
73200:38:35,105 --> 00:38:38,609If you're going to cave everytime he pays attention to you... save google translate
73300:38:38,901 --> 00:38:40,110leave me out of it. save google translate
73400:38:40,277 --> 00:38:42,380You can waste your owntime, but I'm done. save google translate
73500:38:42,404 --> 00:38:43,948Fine! Be done. save google translate
73600:38:44,240 --> 00:38:45,574I am done. I'm done. save google translate
73700:38:45,741 --> 00:38:47,076This is me being done. Fine. save google translate
73800:38:47,243 --> 00:38:48,244Good-bye. save google translate
73900:38:48,410 --> 00:38:49,411Forget I called. save google translate
74000:38:49,620 --> 00:38:50,830Good-bye. save google translate
74100:38:52,581 --> 00:38:53,916(EXHALES SHARPLY) save google translate
74200:38:56,377 --> 00:38:57,753(SIGHS) save google translate
74300:38:59,463 --> 00:39:00,464Kate... save google translate
74400:39:01,465 --> 00:39:03,467you hold it together. save google translate
74500:39:03,801 --> 00:39:05,970He is awful. save google translate
74600:39:07,096 --> 00:39:08,597(LAUGHING) save google translate
74700:39:19,108 --> 00:39:20,418Oh, my God. save google translate
74800:39:20,442 --> 00:39:21,443(BOTH MOANING) save google translate
74900:39:21,652 --> 00:39:23,320I've missed you. save google translate
75000:39:26,365 --> 00:39:28,033You taste good. save google translate
75100:39:28,284 --> 00:39:29,618Oh, my God. save google translate
75200:39:29,952 --> 00:39:31,787And you smell so good. save google translate
75300:39:36,125 --> 00:39:38,961Okay, hold on one second.Just one second. save google translate
75400:39:39,628 --> 00:39:41,755(BREATHING HEAVILY) save google translate
75500:39:44,800 --> 00:39:46,468I'll be right back. save google translate
75600:39:47,636 --> 00:39:49,138Don't move. save google translate
75700:39:51,640 --> 00:39:52,641(GROANS) save google translate
75800:40:09,366 --> 00:40:10,910(CELL PHONE BUZZING) save google translate
75900:40:21,837 --> 00:40:23,005Hey, baby. save google translate
76000:40:23,172 --> 00:40:24,715WOMAN: Hi. What are you doing? save google translate
76100:40:25,007 --> 00:40:26,383Oh, I'm still working. save google translate
76200:40:26,550 --> 00:40:30,554WOMAN: Well, I'm not working.And I am so freaking hot.' /> save google translate
76300:40:32,389 --> 00:40:33,390Um... save google translate
76400:40:44,068 --> 00:40:47,404MARK: I wish. Whatare you doing? save google translate
76500:40:48,864 --> 00:40:51,533Oh, baby, send me apicture, will you? save google translate
76600:40:52,201 --> 00:40:53,661Send me a few pictures. save google translate
76700:40:53,786 --> 00:40:55,245I'll send tons.' /> save google translate
76800:40:56,413 --> 00:40:59,541We'll have the whole weekend inthe Hamptons to work that out. save google translate
76900:40:59,750 --> 00:41:01,210I miss you. save google translate
77000:41:01,335 --> 00:41:02,753Oh, I miss you, too. save google translate
77100:41:03,420 --> 00:41:04,922I miss you. save google translate
77200:41:05,255 --> 00:41:06,715I miss you. save google translate
77300:41:10,886 --> 00:41:14,056I I got to go. Igot to go, baby. save google translate
77400:41:22,314 --> 00:41:25,567Bill, I told you, don'tcall me at night! save google translate
77500:41:25,901 --> 00:41:27,569I'll call you tomorrow. save google translate
77600:41:28,904 --> 00:41:30,572I'm sorry, honey. save google translate
77700:41:30,823 --> 00:41:33,993It's okay. The wine hit me wrong...I have a splitting headache. save google translate
77800:41:34,243 --> 00:41:35,577Really? save google translate
77900:41:36,412 --> 00:41:39,248Maybe I can makeit go away, huh? save google translate
78000:41:39,498 --> 00:41:41,500Sorry, honey, not tonight. save google translate
78100:42:05,524 --> 00:42:06,859Kate". "Sorry forthe tough love." save google translate
78200:42:07,109 --> 00:42:10,279"Do what you need to do. I support you"?Yeah, right. save google translate
78300:42:10,612 --> 00:42:11,613Bitch. save google translate
78400:42:11,864 --> 00:42:13,532You Okay? Yep. save google translate
78500:42:13,782 --> 00:42:15,951You sure? You'retalking to your phone. save google translate
78600:42:16,201 --> 00:42:17,536I'm fine. save google translate
78700:42:18,787 --> 00:42:20,122So, how's Carmela? save google translate
78800:42:20,456 --> 00:42:22,124Bad! How come? save google translate
78900:42:23,292 --> 00:42:27,212Because I said so. Why, do you like her?Because she is fired! save google translate
79000:42:27,463 --> 00:42:29,298What's going on with you? save google translate
79100:42:29,548 --> 00:42:31,341I'll take a stab andsay it's because save google translate
79200:42:31,467 --> 00:42:33,302you realized fengshui is bullshit. save google translate
79300:42:34,803 --> 00:42:36,513You shouldn't pay for that. save google translate
79400:42:37,306 --> 00:42:39,641Okay, you know what?Feng shui rules. save google translate
79500:42:39,975 --> 00:42:42,144There are so manypeople in the world save google translate
79600:42:42,311 --> 00:42:44,480and in China wholove feng shui. (SOBS) save google translate
79700:42:44,730 --> 00:42:47,149Feng shui is not whatyou think it is! save google translate
79800:42:47,274 --> 00:42:49,651And I hate that youkeep saying it's dumb! save google translate
79900:42:49,985 --> 00:42:50,986I didn't mean it. save google translate
80000:42:51,236 --> 00:42:53,572Feng shui is good 'causeit's important... save google translate
80100:42:53,822 --> 00:42:55,449to know where to place things save google translate
80200:42:55,574 --> 00:42:57,159in order to makeyourself feel better. save google translate
80300:42:58,035 --> 00:42:59,036(SESAME) save google translate
80400:42:59,495 --> 00:43:01,538Katie. Sweetheart? save google translate
80500:43:03,165 --> 00:43:04,333Katie? save google translate
80600:43:04,666 --> 00:43:05,834What are you doing? save google translate
80700:43:06,168 --> 00:43:07,419See? See?! save google translate
80800:43:07,669 --> 00:43:10,130This is what happenswhen Carly makes save google translate
80900:43:10,255 --> 00:43:12,674me cry on the insidelike a winner! save google translate
81000:43:14,009 --> 00:43:15,344Who's Carly? save google translate
81100:43:15,677 --> 00:43:17,197She's Mark's girlfriend... save google translate
81200:43:17,221 --> 00:43:19,491and not "friend friend,"like "boning friend!" save google translate
81300:43:19,515 --> 00:43:20,849Mark's cheating on you?! save google translate
81400:43:21,058 --> 00:43:22,392Like fifty times at least. save google translate
81500:43:22,601 --> 00:43:23,602Are you serious? Or more! save google translate
81600:43:23,852 --> 00:43:25,521With who? Carmela! save google translate
81700:43:25,687 --> 00:43:27,356But her real name is Carly. save google translate
81800:43:27,606 --> 00:43:29,525Is this some TylerDurden Fight Club thing? save google translate
81900:43:30,359 --> 00:43:31,693Are you Carly? No. save google translate
82000:43:31,902 --> 00:43:32,903Is anyone Carly? save google translate
82100:43:33,195 --> 00:43:34,863Please focus. I am focused! save google translate
82200:43:35,114 --> 00:43:38,700I don't want to keep explaining this.Carmela is Carly! save google translate
82300:43:38,951 --> 00:43:40,953The feng shui spatialist chick. save google translate
82400:43:41,203 --> 00:43:42,538Yes. Oh, my God! save google translate
82500:43:44,540 --> 00:43:45,624Are you okay? save google translate
82600:43:46,041 --> 00:43:47,376Yeah, I'm fine. save google translate
82700:43:48,210 --> 00:43:50,879I never liked that guy.I never liked him. save google translate
82800:43:51,130 --> 00:43:54,967I told you that before you married him.What a piece of shit! save google translate
82900:43:55,217 --> 00:43:58,637Did you know she was his mistresswhen she was in the house? save google translate
83000:43:58,887 --> 00:44:01,390I thought she was hisex-mistress, but... save google translate
83100:44:01,723 --> 00:44:03,892it turns out they'restill seeing each other. save google translate
83200:44:04,143 --> 00:44:05,561That makes sense. save google translate
83300:44:05,686 --> 00:44:07,062I heard him on thephone with her... save google translate
83400:44:07,312 --> 00:44:10,065then he comes to me, "Oh,I have to go golfing." save google translate
83500:44:10,315 --> 00:44:14,570In Connecticut. "With theCanadian crew." Which is code. save google translate
83600:44:14,820 --> 00:44:16,488For what? Ca. save google translate
83700:44:16,905 --> 00:44:18,824Ca? Ca. save google translate
83800:44:19,408 --> 00:44:20,993Ca? Caaarly. save google translate
83900:44:21,243 --> 00:44:24,079Carly. Carmela. You'retalking about Carmela. save google translate
84000:44:24,413 --> 00:44:27,749She doesn't even know that Iknow they're still together. save google translate
84100:44:28,000 --> 00:44:29,751She pretends to be my friend, save google translate
84200:44:29,918 --> 00:44:31,670but she's spying on me,like a double agent. save google translate
84300:44:31,920 --> 00:44:33,088And you let her because...? save google translate
84400:44:33,338 --> 00:44:35,007That's how you runa double agent. save google translate
84500:44:35,257 --> 00:44:38,760I don't even know if she's American.I don't know. save google translate
84600:44:39,011 --> 00:44:41,847Katie, if she's full ofshit, call her out on it. save google translate
84700:44:42,097 --> 00:44:44,766Deal with her. And thendeal with the real problem. save google translate
84800:44:45,100 --> 00:44:47,102Oh, Mark. Yes! Mark. save google translate
84900:44:47,936 --> 00:44:50,939Yes. Okay. Right. Mmm-hmm. save google translate
85000:44:51,106 --> 00:44:53,108Where are you going?I don't know. save google translate
85100:44:55,027 --> 00:44:56,361I'm really happywe're doing this. save google translate
85200:44:56,486 --> 00:44:57,863Are you? save google translate
85300:44:59,781 --> 00:45:01,950How do you feel? I don't know.How do you feel? save google translate
85400:45:02,201 --> 00:45:04,536I fee like I owe you anapology for the other night. save google translate
85500:45:04,786 --> 00:45:06,455Do you? Yeah. save google translate
85600:45:06,788 --> 00:45:09,041Sometimes I can bemore tough than love. save google translate
85700:45:09,291 --> 00:45:10,375Can you? save google translate
85800:45:11,793 --> 00:45:15,130Yeah. I just wanted to clearthe air, and say that... save google translate
85900:45:15,881 --> 00:45:18,717whatever happens between youand Mark is your business. save google translate
86000:45:19,051 --> 00:45:20,802Oh, is it? save google translate
86100:45:21,803 --> 00:45:23,305Yeah. Are you okay? save google translate
86200:45:23,680 --> 00:45:25,807Are you still sleepingwith my husband? save google translate
86300:45:25,974 --> 00:45:27,643What? You heard me. save google translate
86400:45:28,393 --> 00:45:29,561Unbelievable. save google translate
86500:45:30,729 --> 00:45:32,397I was crazy to thinkwe could be friends. save google translate
86600:45:32,648 --> 00:45:34,650You don't get to walk out.Don't ice me out. save google translate
86700:45:35,651 --> 00:45:37,486No. No. You can't... What? What? save google translate
86800:45:37,819 --> 00:45:40,322You can't ice me out. I'mgoing to ice you out. save google translate
86900:45:40,572 --> 00:45:42,157Here's my ice shield. save google translate
87000:45:42,407 --> 00:45:43,742Then what, youpull out my weave? save google translate
87100:45:43,867 --> 00:45:45,244Just tell me the truth! save google translate
87200:45:45,494 --> 00:45:48,413You want to know the truth?Your husband sucks! save google translate
87300:45:48,664 --> 00:45:53,168I am not sleeping with him! And thefact you think I would, really hurts! save google translate
87400:45:54,169 --> 00:45:56,546Well, shit! I don't know!All I know is what save google translate
87500:45:56,672 --> 00:45:59,049I heard, and he'smeeting somebody! save google translate
87600:45:59,341 --> 00:46:01,677Well, not me! So he'scheating on both of us. save google translate
87700:46:01,885 --> 00:46:04,179Oh, my God, that's it!He's cheating on us! save google translate
87800:46:04,388 --> 00:46:06,056I was kidding about that. save google translate
87900:46:06,348 --> 00:46:09,851If he's not seeing you... I'm sosorry I said that, that sucks... save google translate
88000:46:10,060 --> 00:46:13,522but if he isn't seeing you,he's seeing someone else. save google translate
88100:46:13,730 --> 00:46:16,191Think about it. Betweenthe two of us... save google translate
88200:46:16,400 --> 00:46:19,236he has the perfect woman.What else would he need? save google translate
88300:46:19,528 --> 00:46:22,239The one thing we're notgiving him... sex. save google translate
88400:46:36,378 --> 00:46:37,546Katie? save google translate
88500:46:37,713 --> 00:46:38,714Time to go, sweetie. save google translate
88600:46:38,922 --> 00:46:42,551Okay. Are you all packed foryour business meetings? save google translate
88700:46:43,385 --> 00:46:45,095I hate working on the weekends. save google translate
88800:46:46,054 --> 00:46:48,432I feel bad for you.Let me walk you out. save google translate
88900:46:56,231 --> 00:46:57,733Have a great weekend. save google translate
89000:46:57,899 --> 00:46:59,401You, too! save google translate
89100:46:59,735 --> 00:47:01,069Bye! save google translate
89200:47:01,737 --> 00:47:03,739You look gorgeous today.Thanks, honey. save google translate
89300:47:05,407 --> 00:47:06,408Safe flight! save google translate
89400:47:06,616 --> 00:47:08,452I'll call you when I get in. save google translate
89500:47:09,244 --> 00:47:10,412Don't forget.(ENGINE STARTS) save google translate
89600:47:27,929 --> 00:47:29,556(CELL PHONE CHIMING) save google translate
89700:47:40,567 --> 00:47:42,152(TIRES SCREECHING) save google translate
89800:47:52,788 --> 00:47:56,291Let's go! He's probablyhalfway there already! save google translate
89900:47:57,000 --> 00:47:58,460We're going to lose him. save google translate
90000:47:58,960 --> 00:48:00,337What's Thunder doing? save google translate
90100:48:00,629 --> 00:48:03,465No, no, no, no, no! Areyou kidding me? No! save google translate
90200:48:04,966 --> 00:48:05,967Sorry. save google translate
90300:48:06,134 --> 00:48:09,971Jesus, that was... I think thatmight have been his balls. save google translate
90400:48:10,305 --> 00:48:12,140It was... Ugh! save google translate
90500:48:55,225 --> 00:48:58,687CARLY: I don't think we should rushinto anything. What are you doing? save google translate
90600:49:04,526 --> 00:49:07,612When you're divvying up friendsin the divorce, keep this one. save google translate
90700:49:13,118 --> 00:49:15,454You won't see anythingthrough those hedges. save google translate
90800:49:15,787 --> 00:49:19,291You're being a very negative detective.Give me a boost up. save google translate
90900:49:19,541 --> 00:49:21,626KATE: Look, he won't catch us. save google translate
91000:49:22,711 --> 00:49:24,087(BOTH GRUNTING) save google translate
91100:49:24,421 --> 00:49:25,714KATE: Go higher. save google translate
91200:49:28,133 --> 00:49:32,137Oh, hell, no! Now he'scrossed the line! save google translate
91300:49:33,305 --> 00:49:34,890What? What is it? save google translate
91400:49:35,140 --> 00:49:36,475It's a Jetta. save google translate
91500:49:36,725 --> 00:49:38,059It's a Jetta! So? save google translate
91600:49:38,310 --> 00:49:40,145Only young, hotgirls drive Jettas! save google translate
91700:49:40,479 --> 00:49:41,480I had a Jetta. save google translate
91800:49:41,730 --> 00:49:43,791That's what I'm talking about. save google translate
91900:49:43,815 --> 00:49:44,816(BEEPING) save google translate
92000:49:47,235 --> 00:49:48,236(YELPS) save google translate
92100:49:56,953 --> 00:49:58,121Hi, there. save google translate
92200:49:58,622 --> 00:50:01,500I was out for a jog andmy hammies locked up. save google translate
92300:50:01,833 --> 00:50:04,669When that happens,I have to stretch. save google translate
92400:50:05,003 --> 00:50:06,004CARLY: I'm not Gumby! save google translate
92500:50:06,254 --> 00:50:08,256Just pulled over fora little stretch. save google translate
92600:50:08,548 --> 00:50:09,549(GRUNTS) save google translate
92700:50:11,301 --> 00:50:13,136That feels so much better. save google translate
92800:50:15,430 --> 00:50:18,600Yup. That's a lot better. save google translate
92900:50:20,268 --> 00:50:21,561(MAN SPEAKING SPANISH) save google translate
93000:50:21,937 --> 00:50:25,941You got to stretch it out.Stretch it out. save google translate
93100:50:26,858 --> 00:50:28,026(GRUNTING) save google translate
93200:50:35,700 --> 00:50:37,369That is it! save google translate
93300:50:37,619 --> 00:50:38,954From now on, you have to tell me save google translate
93400:50:39,079 --> 00:50:40,372what we're doing,where we're going... save google translate
93500:50:40,622 --> 00:50:43,208and what's happening, 'causeI can't take it anymore! save google translate
93600:50:43,458 --> 00:50:44,793Let's go! save google translate
93700:50:45,544 --> 00:50:47,045Oh, God! save google translate
93800:51:02,310 --> 00:51:06,231PHIL: Well, well. Look who's here...the wife and the mistress. save google translate
93900:51:06,481 --> 00:51:07,816I'm not a mistress. save google translate
94000:51:08,233 --> 00:51:09,901Not technically, anyway. save google translate
94100:51:10,151 --> 00:51:11,987KATE: She comes inpeace, so be nice. save google translate
94200:51:12,153 --> 00:51:14,155All right. Come on in. save google translate
94300:51:15,240 --> 00:51:18,410So can I ask, what thehell are you two up to? save google translate
94400:51:18,743 --> 00:51:20,412Don't say it's a socialcall, because you save google translate
94500:51:20,537 --> 00:51:22,247haven't been here sinceI bought the place. save google translate
94600:51:22,497 --> 00:51:25,810We think Mark has another mistress...we're going to find her. save google translate
94700:51:25,834 --> 00:51:26,835Mmm-hmm. save google translate
94800:51:29,254 --> 00:51:32,674And what do you plan on doingif you find this girl? save google translate
94900:51:33,091 --> 00:51:35,427Don't come at mewith all your... save google translate
95000:51:35,677 --> 00:51:37,929weird little man logic.This is a... save google translate
95100:51:38,179 --> 00:51:42,183one-day-at-a-time operation.Today is light recon day. save google translate
95200:51:42,684 --> 00:51:45,020A grappling hook? Really? save google translate
95300:51:46,771 --> 00:51:47,939Damn. save google translate
95400:52:01,953 --> 00:52:04,205Look, I don't know ifyou're here out of... save google translate
95500:52:04,539 --> 00:52:06,124morbid curiosity,or you and Kate save google translate
95600:52:06,249 --> 00:52:07,792are the weirdest friends ever... save google translate
95700:52:08,209 --> 00:52:09,878We are. The weirdestfriends ever. save google translate
95800:52:10,462 --> 00:52:11,880But she's a good person. save google translate
95900:52:12,130 --> 00:52:15,050And though Mark's an asshole,they had something real. save google translate
96000:52:15,300 --> 00:52:17,093And when she's donerunning around with you, save google translate
96100:52:17,218 --> 00:52:19,071she'll realize that's gone. save google translate
96200:52:19,095 --> 00:52:20,305And it's going to suck. save google translate
96300:52:20,972 --> 00:52:22,057So... save google translate
96400:52:22,641 --> 00:52:24,726try not to make thatpart any worse for her. save google translate
96500:52:25,810 --> 00:52:27,062Okay. save google translate
96600:52:30,148 --> 00:52:31,149KATE: Okay. save google translate
96700:52:31,816 --> 00:52:32,901They are on the move. save google translate
96800:52:33,902 --> 00:52:35,070KATE: Okay. save google translate
96900:52:35,570 --> 00:52:36,905Nothing. save google translate
97000:52:39,574 --> 00:52:40,909Okay. save google translate
97100:52:42,577 --> 00:52:44,579HE'S UP! CARLY: Really?What's he doing? save google translate
97200:52:44,871 --> 00:52:45,914Kissing. Uh-huh. save google translate
97300:52:48,083 --> 00:52:49,477KATE: Probably tongue. save google translate
97400:52:49,501 --> 00:52:50,502CARLY: Mmm-hmm. save google translate
97500:52:51,086 --> 00:52:52,754KATE: Probably enjoying. save google translate
97600:52:53,046 --> 00:52:54,047CARLY: Great. save google translate
97700:52:54,255 --> 00:52:57,759KATE: Okay, target is moving!Target is on the move. save google translate
97800:52:58,093 --> 00:52:59,236All right. save google translate
97900:52:59,260 --> 00:53:01,262Oh, he's wearingthose cute shorts save google translate
98000:53:01,429 --> 00:53:03,449I got him for Christmas.They look good. save google translate
98100:53:03,473 --> 00:53:04,700Okay. save google translate
98200:53:04,724 --> 00:53:06,393I can't believe you'renot interested. save google translate
98300:53:06,601 --> 00:53:08,287Just promise whenyou meet her... save google translate
98400:53:08,311 --> 00:53:11,916you won't lose your shit like youdid with me. Don't say you didn't. save google translate
98500:53:11,940 --> 00:53:16,253I did, because I was a mistress-virginand you were the first. save google translate
98600:53:16,277 --> 00:53:18,923Now I'm all worn inlike an old glove. save google translate
98700:53:18,947 --> 00:53:20,740She's getting UP! save google translate
98800:53:21,533 --> 00:53:22,534(GASPS) save google translate
98900:53:23,785 --> 00:53:24,953Oh, my God. save google translate
99000:53:25,787 --> 00:53:27,288Holy shit! What? save google translate
99100:53:28,081 --> 00:53:30,083Oh, come on! save google translate
99200:53:30,583 --> 00:53:31,918What is that? save google translate
99300:53:32,085 --> 00:53:34,003Let me see. Let me see! save google translate
99400:53:34,337 --> 00:53:36,565Okay, but you're notgoing to like it. save google translate
99500:53:36,589 --> 00:53:37,590Ah! save google translate
99600:53:46,307 --> 00:53:48,476She makes me look likeI'm wearing a diaper! save google translate
99700:53:48,768 --> 00:53:50,437You think she had that made? save google translate
99800:53:50,645 --> 00:53:54,774No. When you have a body like that,everything fits you perfectly. save google translate
99900:54:01,990 --> 00:54:06,369This is just so unoriginal, Mark!So cliché! save google translate
100000:54:12,667 --> 00:54:14,836She's the perfectten lemon tart... save google translate
100100:54:15,044 --> 00:54:16,147Maybe an eleven. save google translate
100200:54:16,171 --> 00:54:18,298Double-D, natural double-D.A triple-D. save google translate
100300:54:18,506 --> 00:54:20,359CARLY: It's like amidlife crisis mistress! save google translate
100400:54:20,383 --> 00:54:23,344She's like a cliché of everywife's waking nightmare! save google translate
100500:54:23,636 --> 00:54:26,306You have to admit, that's pretty good.Seriously. save google translate
100600:54:26,514 --> 00:54:28,516Okay, fine. She's beautiful. save google translate
100700:54:28,808 --> 00:54:31,478At some point you say...I play tennis, right? save google translate
100800:54:31,686 --> 00:54:34,856But if I play against JohnMcEnroe, I expect to lose. save google translate
100900:54:35,190 --> 00:54:36,524You know what? Right? save google translate
101000:54:36,816 --> 00:54:38,193I am McEnroe! save google translate
101100:54:38,693 --> 00:54:40,695What are you doing?! save google translate
101200:54:41,029 --> 00:54:43,698Where are you going?! Wait! save google translate
101300:54:44,199 --> 00:54:45,533No! save google translate
101400:54:46,701 --> 00:54:49,037Stop! save google translate
101500:54:52,874 --> 00:54:55,210What happened to being calm?! save google translate
101600:55:05,053 --> 00:55:06,387Carlyl! save google translate
101700:55:06,721 --> 00:55:07,847Carly! save google translate
101800:55:08,723 --> 00:55:10,725Stop! save google translate
101900:55:23,404 --> 00:55:25,740CARLY: I can't believehe was cheating on me! save google translate
102000:55:26,074 --> 00:55:28,368KATE: Oh, boo-hoo! Hecheated on me, too! save google translate
102100:55:28,535 --> 00:55:30,870CARLY: You're the wife! He'ssupposed to cheat on you! save google translate
102200:55:31,079 --> 00:55:32,223Oh, my God! save google translate
102300:55:32,247 --> 00:55:34,249Stop, you crazy housewife! save google translate
102400:55:34,415 --> 00:55:38,253Stop the grappling! I'mstrong when I'm mad! save google translate
102500:55:40,255 --> 00:55:41,923(BOTH SCREAMING) save google translate
102600:55:43,716 --> 00:55:45,718What's going on? save google translate
102700:55:48,805 --> 00:55:50,265(BOTH PANTING) save google translate
102800:55:52,433 --> 00:55:53,601BOTH: Hi. save google translate
102900:55:56,104 --> 00:55:58,565I just can't believehe'd lie to me. save google translate
103000:55:58,773 --> 00:56:00,942I really thoughtwe were soulmates. save google translate
103100:56:01,609 --> 00:56:04,612Oh, my God, lam so sorry. Ican't believe I said that. save google translate
103200:56:04,946 --> 00:56:07,240You're his soulmate.I'm a whore. save google translate
103300:56:07,448 --> 00:56:11,411You must hate me so much. If it'sany consolation, I hate me more. save google translate
103400:56:11,619 --> 00:56:13,913I don't hate you at all. save google translate
103500:56:14,122 --> 00:56:16,457I got all that out of mysystem with that one. save google translate
103600:56:16,749 --> 00:56:20,295You're so amazing, to be friendswith your husband's mistress. save google translate
103700:56:20,587 --> 00:56:23,089Yeah, it's like adream come true. save google translate
103800:56:23,298 --> 00:56:26,801Ignore her. She's workingthrough some stuff right now. save google translate
103900:56:27,093 --> 00:56:31,139She's kind of troubled. But yousmell amazing. What is that? save google translate
104000:56:31,472 --> 00:56:32,932I think it's just sweat. save google translate
104100:56:33,975 --> 00:56:36,477The worst part about thisis, you seem so nice... save google translate
104200:56:36,603 --> 00:56:38,980and he had me believingyou were the devil. save google translate
104300:56:39,272 --> 00:56:40,273Wait, what? save google translate
104400:56:40,481 --> 00:56:43,026He said you cheated on him,then asked for a divorce. save google translate
104500:56:43,651 --> 00:56:46,487He said that... Iwas the cheater? save google translate
104600:56:46,821 --> 00:56:49,324That's what he said?That I cheated? save google translate
104700:56:49,616 --> 00:56:50,617I'm so sorry. save google translate
104800:56:50,825 --> 00:56:54,329That is so... Okay. That's...What an asshole! save google translate
104900:56:54,621 --> 00:56:56,122He's a liar, Kate. Who cares? save google translate
105000:56:56,331 --> 00:56:57,999Because it's not fair. save google translate
105100:56:58,333 --> 00:57:00,627He made me the bad guy.And he's divorcing me? save google translate
105200:57:00,835 --> 00:57:02,670You know it's not actuallyhappening, right? save google translate
105300:57:02,962 --> 00:57:05,441He could pick any scenario,and he picks that? save google translate
105400:57:05,465 --> 00:57:06,942And makes me the villain? save google translate
105500:57:06,966 --> 00:57:09,344And then divorces mefor fake-cheating? save google translate
105600:57:09,636 --> 00:57:11,638I shouldn't have told you.I'm sorry. save google translate
105700:57:11,846 --> 00:57:14,182It's not your fault Imarried a monster. save google translate
105800:57:14,474 --> 00:57:18,019You are innocent in all this.Let's go back to Phil's. save google translate
105900:57:18,311 --> 00:57:19,312Okay, let's go. save google translate
106000:57:19,520 --> 00:57:21,689Wait! What do I do? Youcan't just leave me. save google translate
106100:57:21,856 --> 00:57:23,983Mark will be back any minute! save google translate
106200:57:24,317 --> 00:57:25,693We'll get your number.Can we keep her? save google translate
106300:57:25,985 --> 00:57:28,488No, we can't keep her!We have a dog at home! save google translate
106400:57:28,696 --> 00:57:30,865You pulled my hair,which is totally... save google translate
106500:57:31,199 --> 00:57:33,368PHIL: Hey, hey, hey! save google translate
106600:57:33,660 --> 00:57:34,994Watch what I taught Thunder. save google translate
106700:57:35,370 --> 00:57:36,496Thunder, get me a beer. save google translate
106800:57:38,665 --> 00:57:40,333- KATE: Unbelievable.- CARLY: Wow! save google translate
106900:57:40,541 --> 00:57:41,876- KATE: That's crazy.- CARLY: It's a miracle. save google translate
107000:57:42,168 --> 00:57:43,878- KATE: That dog is trying to break me.- CARLY: He really is. save google translate
107100:57:45,546 --> 00:57:46,714Good boy. save google translate
107200:57:47,048 --> 00:57:48,883So, how was the stalking? save google translate
107300:57:49,342 --> 00:57:50,927Thunder! Traitor. save google translate
107400:57:51,219 --> 00:57:52,679How'd it go, weirdo? save google translate
107500:57:53,346 --> 00:57:57,058It was good! We ran on the beach,met Mark's new mistress... save google translate
107600:57:57,350 --> 00:57:58,351CARLY: Amber. save google translate
107700:57:58,559 --> 00:57:59,560Twenty-two, super hot. save google translate
107800:57:59,852 --> 00:58:00,853Are you jealous? save google translate
107900:58:01,062 --> 00:58:03,690No, I'm not jealous. I just don'thave an insane girl crush. save google translate
108000:58:03,898 --> 00:58:05,525I think it's goodshe's super hot. save google translate
108100:58:05,650 --> 00:58:07,235It brings up our group average. save google translate
108200:58:07,527 --> 00:58:09,362This isn't frickin'Sister Wives.' /> save google translate
108300:58:09,570 --> 00:58:11,030You sure you're not angry? save google translate
108400:58:11,239 --> 00:58:13,217Letting it out is betterthan having to tell the cops save google translate
108500:58:13,241 --> 00:58:14,259you didn't mean tohug her to death. save google translate
108600:58:14,283 --> 00:58:15,344(LAUGHS SARCASTICALLY) save google translate
108700:58:15,368 --> 00:58:18,204You're so funny! You'llsee when you meet her. save google translate
108800:58:18,413 --> 00:58:20,581What? When I meet her?(LAUGHS) save google translate
108900:58:22,583 --> 00:58:23,978KATE: Up high. save google translate
109000:58:24,002 --> 00:58:25,003(LAUGHS) save google translate
109100:58:26,045 --> 00:58:27,380You look so pretty! save google translate
109200:58:27,547 --> 00:58:28,941AMBER: You look so pretty. save google translate
109300:58:28,965 --> 00:58:30,258CARLY: It's really annoying. save google translate
109400:58:30,383 --> 00:58:31,592PHIL: It's just bad. save google translate
109500:58:33,094 --> 00:58:34,929What's that up there? save google translate
109600:58:35,263 --> 00:58:37,390That's the bestpart of the house. save google translate
109700:58:37,515 --> 00:58:39,600You'll like it. Come on.I'll show you. save google translate
109800:58:40,893 --> 00:58:42,103KATE: You're such a good girl. save google translate
109900:58:42,395 --> 00:58:43,521AMBER: Mark's an asshole! save google translate
110000:58:43,646 --> 00:58:44,772KATE: He is. save google translate
110100:58:51,612 --> 00:58:52,947Wow. save google translate
110200:59:03,624 --> 00:59:05,960I know exactly whatI would do with it. save google translate
110300:59:08,463 --> 00:59:11,632I would put a coffeetable right here... save google translate
110400:59:11,966 --> 00:59:14,469so I could have mymorning coffee. save google translate
110500:59:14,969 --> 00:59:18,431You can't. There's too much morning sun.It would blast you. save google translate
110600:59:18,639 --> 00:59:22,477No, this is where I wouldwant to exist, right here... save google translate
110700:59:23,478 --> 00:59:24,812looking at that. save google translate
110800:59:25,313 --> 00:59:26,314You sure? save google translate
110900:59:27,315 --> 00:59:28,316Yeah. save google translate
111000:59:29,650 --> 00:59:31,110I'll think about it. save google translate
111100:59:31,444 --> 00:59:32,779You better. save google translate
111200:59:33,821 --> 00:59:34,989Okay. save google translate
111300:59:36,616 --> 00:59:38,743(HIP HOP MUSIC PLAYING) save google translate
111400:59:49,462 --> 00:59:51,672Kate might actuallyhave a point about save google translate
111500:59:51,798 --> 00:59:53,966her bringing up thegroup average. save google translate
111600:59:55,802 --> 00:59:57,804Do you care if I smoke? save google translate
111700:59:58,012 --> 01:00:00,139No! I kind of want one, too. save google translate
111801:00:00,348 --> 01:00:01,474Since when do you smoke? save google translate
111901:00:01,682 --> 01:00:03,351Since whenever I want to. save google translate
112001:00:03,643 --> 01:00:05,186PHIL: This should be good. save google translate
112101:00:05,520 --> 01:00:07,063If we find any more mistresses, save google translate
112201:00:07,188 --> 01:00:08,689I'll have to send her to rehab. save google translate
112301:00:31,546 --> 01:00:32,547(GROANS) save google translate
112401:00:40,221 --> 01:00:41,222(SIGHS) save google translate
112501:00:43,391 --> 01:00:44,892PHIL: Don't worry,we didn't hook up. save google translate
112601:00:45,059 --> 01:00:47,353We didn't? Oh, thank God. save google translate
112701:00:47,687 --> 01:00:49,897You took off your clothesto go skinny dipping. save google translate
112801:00:50,565 --> 01:00:51,983Really? save google translate
112901:00:52,108 --> 01:00:53,526You girls started inon the Tequila... save google translate
113001:00:53,734 --> 01:00:55,403and it all wentdownhill from there. save google translate
113101:00:56,362 --> 01:00:58,865You wouldn't get dressed, soI buttoned you in backwards. save google translate
113201:00:59,073 --> 01:01:00,366Shut up. save google translate
113301:01:01,075 --> 01:01:04,429So let me get this straight. Icame into your bed naked... save google translate
113401:01:04,453 --> 01:01:05,639and tried to molest you, save google translate
113501:01:05,663 --> 01:01:09,709so you made a straitjacket and apillow fort to protect yourself. save google translate
113601:01:09,917 --> 01:01:11,043Yeah. save google translate
113701:01:11,919 --> 01:01:13,880(SIGHS) Oh, my God,I've hit rock bottom. save google translate
113801:01:14,088 --> 01:01:15,256Nah. Don't worry about it. save google translate
113901:01:15,923 --> 01:01:17,884We were pretty out of our heads, save google translate
114001:01:18,009 --> 01:01:19,927and I like to thinkI'm a good guy, so... save google translate
114101:01:20,887 --> 01:01:23,764So you needed thepillows to resist me. save google translate
114201:01:24,473 --> 01:01:26,767Let's say I washedging my willpower. save google translate
114301:01:29,770 --> 01:01:31,272I'm going to take a shower. save google translate
114401:01:41,616 --> 01:01:42,950Good morning! save google translate
114501:01:44,452 --> 01:01:45,453What are you guys doing? save google translate
114601:01:46,287 --> 01:01:49,457Phil went for a run andAmber's making frittatas. save google translate
114701:01:49,790 --> 01:01:51,292Have you packed?I want to get on save google translate
114801:01:51,459 --> 01:01:52,919the road before traffic starts. save google translate
114901:01:53,127 --> 01:01:55,963No, 'cause then I have togo home and deal with Mark. save google translate
115001:01:56,756 --> 01:01:58,424I was thinking, what sucks... save google translate
115101:01:58,633 --> 01:02:02,637is that he should be the one freakingout, not me. I didn't do anything. save google translate
115201:02:02,929 --> 01:02:06,641Instead, he's totally fine and I'msitting here with the two of you... save google translate
115301:02:06,933 --> 01:02:08,768pretending not to know you... save google translate
115401:02:08,976 --> 01:02:12,146and on top of it, I haveto get my ducks in a row. save google translate
115501:02:12,438 --> 01:02:13,773What do you want to do? save google translate
115601:02:13,981 --> 01:02:17,318This may sound wrong, but Ikind of want him to hurt. save google translate
115701:02:17,652 --> 01:02:19,320I want to be the one... save google translate
115801:02:19,612 --> 01:02:21,489who makes him start a new life save google translate
115901:02:21,614 --> 01:02:23,449because I took it away from him. save google translate
116001:02:23,658 --> 01:02:26,994I want him to feel whatI feel, but worse. save google translate
116101:02:27,161 --> 01:02:29,330So you're talking aboutmaximum pain, right? save google translate
116201:02:29,956 --> 01:02:31,332We should kick him in the balls! save google translate
116301:02:32,833 --> 01:02:34,961That's like a reallygood thought, and save google translate
116401:02:35,086 --> 01:02:37,171I like the way yourbrain works, but... save google translate
116501:02:37,463 --> 01:02:40,341we're thinking about somethinga little bigger than that. save google translate
116601:02:40,633 --> 01:02:42,510It doesn't matter anyway. save google translate
116701:02:42,635 --> 01:02:44,011He's always goingto wind up on top save google translate
116801:02:44,178 --> 01:02:45,554because he's akiller and I'm not. save google translate
116901:02:45,888 --> 01:02:47,807That's not true.You're not alone. save google translate
117001:02:48,015 --> 01:02:49,350You have us. Exactly. save google translate
117101:02:49,684 --> 01:02:52,037Put the Lawyer, the Wifeand the Boobs together... save google translate
117201:02:52,061 --> 01:02:53,479you have a perfectkilling machine. save google translate
117301:02:53,646 --> 01:02:54,647Yes! I do? save google translate
117401:02:54,855 --> 01:02:57,149I know how assholes doasshole-y things... save google translate
117501:02:57,358 --> 01:03:00,861you know how Mark doeseverything, and Amber knows... save google translate
117601:03:02,697 --> 01:03:04,365We'll find out what Amber knows. save google translate
117701:03:04,657 --> 01:03:05,658What are you saying? save google translate
117801:03:05,866 --> 01:03:08,202I'm saying that if youwant to take him down... save google translate
117901:03:08,494 --> 01:03:11,372then let's take him down.We have him surrounded. save google translate
118001:03:11,539 --> 01:03:12,599Surrounded! save google translate
118101:03:12,623 --> 01:03:14,709If we put our brains together... save google translate
118201:03:14,834 --> 01:03:16,669The three of us... save google translate
118301:03:16,794 --> 01:03:18,421can be just as shady as he can. save google translate
118401:03:19,005 --> 01:03:20,023I am in. save google translate
118501:03:20,047 --> 01:03:21,716Are you in? I'm in! save google translate
118601:03:47,241 --> 01:03:48,743Hi, honey! save google translate
118701:03:52,747 --> 01:03:53,748Mmm... save google translate
118801:03:56,208 --> 01:03:57,543it tastes different today. save google translate
118901:03:57,752 --> 01:03:59,086I added kiwi. save google translate
119001:04:00,755 --> 01:04:02,089I like it. save google translate
119101:04:02,256 --> 01:04:03,549I'll keep adding it! save google translate
119201:04:07,261 --> 01:04:09,263(MOUTHING)Fuck you! Fuck you! save google translate
119301:04:32,578 --> 01:04:35,623I was going crazy without you.I'm sorry for being a jerk. save google translate
119401:04:35,956 --> 01:04:38,459No, no. You know what?I overreacted. save google translate
119501:04:38,793 --> 01:04:40,628I did. I really did. save google translate
119601:04:40,961 --> 01:04:43,422It's just that you weregoing to meet my dad... save google translate
119701:04:43,631 --> 01:04:45,192and I've been soworried about him. save google translate
119801:04:45,216 --> 01:04:46,276(CELL PHONE BUZZING) save google translate
119901:04:46,300 --> 01:04:48,636He's going through so muchwith this divorce, and... save google translate
120001:04:48,969 --> 01:04:51,639Sorry. Do you mind?I'll just be a sec. save google translate
120101:04:51,972 --> 01:04:53,307No, that's fine. save google translate
120201:04:54,642 --> 01:04:55,768Mike. save google translate
120301:04:58,312 --> 01:05:01,148No, I was setting the Mike.What do you want? save google translate
120401:05:08,781 --> 01:05:10,783I love this tie. save google translate
120501:05:26,674 --> 01:05:28,175Hold that thought. save google translate
120601:05:29,468 --> 01:05:30,845(CLEARS TH THROAT) save google translate
120701:05:34,056 --> 01:05:37,226I'm sorry. Um... where were we? save google translate
120801:05:37,476 --> 01:05:38,477My dad's divorce. save google translate
120901:05:38,727 --> 01:05:39,895Right. save google translate
121001:05:40,396 --> 01:05:42,064You're worried about him. I am. save google translate
121101:05:42,356 --> 01:05:44,775He's going to have to givethis woman half his money. save google translate
121201:05:44,900 --> 01:05:47,361Half of everything he has. save google translate
121301:05:47,695 --> 01:05:51,240And she does nothing. Just laysaround the house all day long. save google translate
121401:05:51,574 --> 01:05:53,534He has been workinghis whole life... save google translate
121501:05:53,742 --> 01:05:57,037and she is going to take half of it!It's not fair. save google translate
121601:05:57,246 --> 01:06:00,082He can't give awaywhat he doesn't have. save google translate
121701:06:00,416 --> 01:06:02,418You mean he shouldhide his money? save google translate
121801:06:02,710 --> 01:06:04,420Not hide. Lose. save google translate
121901:06:04,753 --> 01:06:06,422I don't understand. save google translate
122001:06:07,214 --> 01:06:09,842Maybe I should justtell him in person. save google translate
122101:06:11,385 --> 01:06:12,863You would do that? save google translate
122201:06:12,887 --> 01:06:13,947(GRUNTS) save google translate
122301:06:13,971 --> 01:06:16,056(CHUCKLES)Whoa! save google translate
122401:06:16,849 --> 01:06:17,850(GROANS) save google translate
122501:06:19,852 --> 01:06:21,562Are you okay? Actually, no. save google translate
122601:06:21,854 --> 01:06:23,856We should go. Now. save google translate
122701:06:24,190 --> 01:06:26,192Really? Please. save google translate
122801:06:35,659 --> 01:06:37,077(FARTING) save google translate
122901:06:38,704 --> 01:06:39,747Are you okay? save google translate
123001:06:39,872 --> 01:06:40,873Something's not right. save google translate
123101:06:43,083 --> 01:06:44,418You go. I'll call you later. save google translate
123201:06:44,710 --> 01:06:46,420I can wait for you.I don't mind. save google translate
123301:06:46,712 --> 01:06:48,714No, it's fine. It's good. save google translate
123401:06:49,215 --> 01:06:51,300Oh, shit! Oh! save google translate
123501:06:53,594 --> 01:06:55,095Oh! Come on! save google translate
123601:06:56,764 --> 01:06:58,140Oh! save google translate
123701:07:00,768 --> 01:07:02,102(GROANING) save google translate
123801:07:05,814 --> 01:07:07,441(FARTING) save google translate
123901:07:08,108 --> 01:07:09,735(EXCLAIMING) save google translate
124001:07:12,071 --> 01:07:13,697(GASPING) save google translate
124101:07:15,115 --> 01:07:16,760(PANTING)Oh, God! save google translate
124201:07:16,784 --> 01:07:18,118Oh! That was painful. save google translate
124301:07:20,120 --> 01:07:22,182Oh, my God! save google translate
124401:07:22,206 --> 01:07:23,791No! No! save google translate
124501:07:24,625 --> 01:07:26,418(SESAME)on, no. save google translate
124601:07:31,590 --> 01:07:32,925Hey, buddy? save google translate
124701:07:34,635 --> 01:07:36,011Can you help me out? save google translate
124801:07:36,303 --> 01:07:38,305I need you to buy me some pants. save google translate
124901:07:38,639 --> 01:07:40,808Things got reallytough in here, huh? save google translate
125001:07:41,267 --> 01:07:43,143I'm a 34-inch waist.The fit doesn't save google translate
125101:07:43,269 --> 01:07:45,104have to be perfect. I like blue. save google translate
125201:07:46,105 --> 01:07:47,147Or green! save google translate
125301:07:47,481 --> 01:07:48,482(FARTING) save google translate
125401:07:49,191 --> 01:07:50,609You still there? save google translate
125501:07:53,279 --> 01:07:54,613Hello? save google translate
125601:07:56,323 --> 01:07:57,324(DOOR OPENS) save google translate
125701:07:58,033 --> 01:07:59,451(BREATHING HEAVILY) save google translate
125801:08:07,001 --> 01:08:08,669What happened to you? save google translate
125901:08:09,003 --> 01:08:11,338I had a fecal incident. save google translate
126001:08:11,672 --> 01:08:13,966I needed some pantsand the only person save google translate
126101:08:14,091 --> 01:08:16,343who didn't try to robme was a hipster. save google translate
126201:08:16,677 --> 01:08:19,864I'm sorry, did you say youhad a fecal incident? save google translate
126301:08:19,888 --> 01:08:21,324Like you pooped your pants? save google translate
126401:08:21,348 --> 01:08:24,852Yes, Kate. Exactly like that.I shit my pants. save google translate
126501:08:25,477 --> 01:08:29,356And you know what? It's about tohappen again, so if you don't mind... save google translate
126601:08:29,648 --> 01:08:32,359I'm going to go see if ourtoilet can take a punch. save google translate
126701:08:33,444 --> 01:08:35,237(LAUGHING) save google translate
126801:08:36,030 --> 01:08:37,406(INDISTINCT CONVERSATIONS) save google translate
126901:08:37,531 --> 01:08:39,325(INDISTINCT SHOUTING) save google translate
127001:08:56,884 --> 01:08:58,552You found it! I did. save google translate
127101:08:59,219 --> 01:09:00,554Come sit down. save google translate
127201:09:01,055 --> 01:09:03,057Is your shirt see-through? save google translate
127301:09:03,265 --> 01:09:06,393The girl at the shop told me thatsheer is the next big thing. save google translate
127401:09:06,602 --> 01:09:08,270Your Indian girldidn't veto that? save google translate
127501:09:08,604 --> 01:09:11,440Ah! I haven't seen her. Wedidn't have that twinkle. save google translate
127601:09:11,857 --> 01:09:13,233I like sheer shirts. save google translate
127701:09:13,567 --> 01:09:15,361Dad, this is Amber. save google translate
127801:09:16,362 --> 01:09:17,363Hi, Amber. save google translate
127901:09:18,405 --> 01:09:19,948Hi. Um... save google translate
128001:09:20,741 --> 01:09:22,159Mmm... save google translate
128101:09:24,453 --> 01:09:26,121I'm fine, thank you. save google translate
128201:09:27,915 --> 01:09:30,918I'm really okay. Thank you.I hate being touched. save google translate
128301:09:31,377 --> 01:09:34,380Where are we? Seriously.What is this, Saigon? save google translate
128401:09:34,588 --> 01:09:37,591Don't make fun of 'Nam.Best years of my life. save google translate
128501:09:37,925 --> 01:09:40,094This place is awesome.My neck was so tight. save google translate
128601:09:40,260 --> 01:09:42,930What's it called? "NoHands." Isn't it great? save google translate
128701:09:43,263 --> 01:09:44,306Watch this. save google translate
128801:09:45,516 --> 01:09:46,725(SPEAKING MANDARIN) save google translate
128901:09:52,648 --> 01:09:54,650You see? No hands. save google translate
129001:09:54,983 --> 01:09:56,985I can't put my finger on it, save google translate
129101:09:57,111 --> 01:09:59,154but there's somethingvery wrong with that. save google translate
129201:09:59,446 --> 01:10:03,575So, what's up? What's this bigmystery you want me to solve? save google translate
129301:10:03,909 --> 01:10:05,285Hypothetically... save google translate
129401:10:05,452 --> 01:10:07,454if I wanted to protect my money save google translate
129501:10:07,621 --> 01:10:09,623by "losing" it, what would I do? save google translate
129601:10:09,957 --> 01:10:11,291Losing it? save google translate
129701:10:12,459 --> 01:10:14,795You're not working withhypothetical Feds, are you? save google translate
129801:10:15,003 --> 01:10:17,148No! Do you have aproblem with the Feds? save google translate
129901:10:17,172 --> 01:10:18,274Actually, don't tell me. save google translate
130001:10:18,298 --> 01:10:19,442What's this guy do? save google translate
130101:10:19,466 --> 01:10:20,968Develops start-up companies. save google translate
130201:10:21,260 --> 01:10:23,262Ah, the Chuzzlewit Pinch. save google translate
130301:10:23,554 --> 01:10:24,555Oh. save google translate
130401:10:24,763 --> 01:10:26,866He ain't losing money,he's robbing it. save google translate
130501:10:26,890 --> 01:10:27,891Hmm... save google translate
130601:10:28,142 --> 01:10:31,270Here's what you do... lookfor blind offshore filings. save google translate
130701:10:31,812 --> 01:10:34,273Like in Switzerlandor the Bahamas. save google translate
130801:10:34,648 --> 01:10:37,317If I was going to "lose"money, that's where I'd do it. save google translate
130901:10:37,609 --> 01:10:39,153Can I have another drink? save google translate
131001:10:40,154 --> 01:10:43,323You okay, baby? Youneed my help on this? save google translate
131101:10:43,782 --> 01:10:46,994No. I got this. save google translate
131201:10:51,331 --> 01:10:53,500Stop frowning beforeyou break your face. save google translate
131301:10:54,835 --> 01:10:55,937Better? save google translate
131401:10:55,961 --> 01:10:59,506That's your Evil Genius smile. Issomebody about to get screwed? save google translate
131501:10:59,798 --> 01:11:03,177You screw me, I screw you back.I'm a lady like that. save google translate
131601:11:03,844 --> 01:11:05,179(UPBEAT MUSIC PLAYING) save google translate
131701:11:07,055 --> 01:11:08,849A three-way? Yeah. save google translate
131801:11:09,850 --> 01:11:10,851I don't know. save google translate
131901:11:11,143 --> 01:11:12,144Please? save google translate
132001:11:12,686 --> 01:11:15,355Come on. You'll love Dana. save google translate
132101:11:15,856 --> 01:11:16,857Dana? save google translate
132201:11:17,357 --> 01:11:22,196It'll be so hot. I think it'dbe a game changer for us. save google translate
132301:11:23,989 --> 01:11:25,783(GROANS) save google translate
132401:11:28,494 --> 01:11:29,995All right. If youreally want to. save google translate
132501:11:30,329 --> 01:11:32,039Yay! Thank you!(LAUGHS) save google translate
132601:11:32,331 --> 01:11:33,665Dana! save google translate
132701:11:35,375 --> 01:11:37,169Baby, this is Dana. Hmm? save google translate
132801:11:41,590 --> 01:11:42,591What? save google translate
132901:11:42,716 --> 01:11:44,051(G ROANS AND SCREAMS) save google translate
133001:11:46,386 --> 01:11:48,222I knew you'd love her! save google translate
133101:11:49,473 --> 01:11:50,474Ah! save google translate
133201:11:59,733 --> 01:12:00,734(GASPS) save google translate
133301:12:07,658 --> 01:12:08,659Oh! save google translate
133401:12:10,536 --> 01:12:12,204What the hell? save google translate
133501:12:12,579 --> 01:12:13,580Kate! save google translate
133601:12:14,206 --> 01:12:16,041Yes? Kate! save google translate
133701:12:16,875 --> 01:12:18,001Look at this. save google translate
133801:12:18,126 --> 01:12:19,253It looks like you put on weight. save google translate
133901:12:19,545 --> 01:12:21,880Yes. And have you everseen shit like this? save google translate
134001:12:23,715 --> 01:12:25,050Oh, yeah! save google translate
134101:12:25,217 --> 01:12:26,218Don't do that. save google translate
134201:12:26,552 --> 01:12:28,095Are they sensitive?Does that hurt? save google translate
134301:12:28,428 --> 01:12:30,222Ah! Tune in Tokyo. save google translate
134401:12:30,430 --> 01:12:32,015(LAUGHS) save google translate
134501:12:32,558 --> 01:12:35,102it just looks likeyou're a little bloated. save google translate
134601:12:35,644 --> 01:12:36,788I have boobs! save google translate
134701:12:36,812 --> 01:12:38,438These nipples looklike they've done save google translate
134801:12:38,605 --> 01:12:40,232hard time in Africafeeding a village. save google translate
134901:12:40,440 --> 01:12:41,608You're overreacting. save google translate
135001:12:41,775 --> 01:12:42,943They're straightout of the Congo! save google translate
135101:12:43,235 --> 01:12:44,570Just tape them up. save google translate
135201:12:44,778 --> 01:12:47,739No! I can't go to workwith my tits taped! save google translate
135301:12:47,948 --> 01:12:49,950Where are you going?To do push-ups. save google translate
135401:12:50,409 --> 01:12:52,244Did you want this smoothie? save google translate
135501:12:52,452 --> 01:12:54,121AMBER: He's back tosexting like a freak. save google translate
135601:12:54,413 --> 01:12:56,164CARLY: And the pictures! save google translate
135701:12:56,290 --> 01:12:58,083Picking up my phone is likebeing flashed on the subway. save google translate
135801:12:58,292 --> 01:13:01,920KATE: Try living in the same housewith him. All I get is surprise penis. save google translate
135901:13:02,129 --> 01:13:04,566It's like his sexdrive is tripled. save google translate
136001:13:04,590 --> 01:13:06,234Non-stop. save google translate
136101:13:06,258 --> 01:13:07,467I thought you weregiving him hormones. save google translate
136201:13:07,593 --> 01:13:08,802I am! save google translate
136301:13:09,094 --> 01:13:11,096Enough for a pre-op transsexual. save google translate
136401:13:11,305 --> 01:13:12,973He must be taking Viagra. save google translate
136501:13:13,265 --> 01:13:15,601Well, now that sexis off the table... save google translate
136601:13:15,809 --> 01:13:17,811we have to speak to one another, save google translate
136701:13:17,936 --> 01:13:19,938and I think he'sgetting suspicious. save google translate
136801:13:20,314 --> 01:13:21,648Really? Yeah. save google translate
136901:13:22,149 --> 01:13:23,942Maybe one of us shouldsleep with him. save google translate
137001:13:24,151 --> 01:13:25,986Are you crazy? save google translate
137101:13:26,153 --> 01:13:27,988Just to let some steamout of the pot. save google translate
137201:13:28,280 --> 01:13:30,616No. Please keep thelid on the pot. save google translate
137301:13:30,824 --> 01:13:33,285You don't think I can handle it? save google translate
137401:13:33,619 --> 01:13:35,621You know what? I'll do it. save google translate
137501:13:36,330 --> 01:13:37,664I'll take one for the team. save google translate
137601:13:37,956 --> 01:13:40,125No. You think he'san evil sociopath. save google translate
137701:13:40,334 --> 01:13:42,336He is! But better me than you. save google translate
137801:13:42,461 --> 01:13:44,129I can weather a little hate sex. save google translate
137901:13:44,338 --> 01:13:46,340I'll do it. I don'thave a lot of feelings. save google translate
138001:13:46,632 --> 01:13:47,716Come on. save google translate
138101:13:47,841 --> 01:13:48,967You guys have no faith in me. save google translate
138201:13:49,176 --> 01:13:50,844I have a friend who could do it. save google translate
138301:13:51,136 --> 01:13:55,474No, no, no. We are not hiring ahooker to sleep with my husband. save google translate
138401:13:55,682 --> 01:13:57,476She's not a hooker.She's just a slut. save google translate
138501:13:57,684 --> 01:14:00,354Okay, we're done here.I'm going to do it. save google translate
138601:14:00,646 --> 01:14:02,648I'll do it. If youdo it, I do it. save google translate
138701:14:02,981 --> 01:14:03,982Me, too. save google translate
138801:14:04,191 --> 01:14:07,819Fine. Rock, paper, scissors.Winner has sex with my husband. save google translate
138901:14:08,654 --> 01:14:09,821Really? save google translate
139001:14:10,155 --> 01:14:11,490It's the only way. save google translate
139101:14:11,698 --> 01:14:12,950One time, or two out of three? save google translate
139201:14:13,075 --> 01:14:14,326One time. save google translate
139301:14:20,999 --> 01:14:22,334Well, Amber wins. save google translate
139401:14:22,542 --> 01:14:23,710You okay with that? save google translate
139501:14:23,877 --> 01:14:27,172Yeah. I couldn't be more okay.What? save google translate
139601:14:29,216 --> 01:14:30,676(SESAME) save google translate
139701:14:41,895 --> 01:14:44,398You're so full of shit. save google translate
139801:14:46,400 --> 01:14:48,068(RATTLING) save google translate
139901:14:49,736 --> 01:14:50,737Kate! save google translate
140001:14:50,904 --> 01:14:51,905Pst! save google translate
140101:14:54,199 --> 01:14:55,200Hey! save google translate
140201:14:56,576 --> 01:14:57,577Where have you been? save google translate
140301:14:57,911 --> 01:15:00,747Are you okay? I've beentrying you all day! save google translate
140401:15:01,248 --> 01:15:03,458Can you open the door for me? save google translate
140501:15:03,959 --> 01:15:05,377(SHRIEKING)Wow. save google translate
140601:15:06,169 --> 01:15:07,587(SESAME) save google translate
140701:15:11,258 --> 01:15:13,260What is going on? save google translate
140801:15:14,428 --> 01:15:15,762Wow. save google translate
140901:15:16,263 --> 01:15:17,889This is what it's come to, huh? save google translate
141001:15:19,057 --> 01:15:21,935I think I'm having anervous breakdown. save google translate
141101:15:25,772 --> 01:15:27,941Is it ever goingto get any easier? save google translate
141201:15:28,775 --> 01:15:29,776(SIGHS) save google translate
141301:15:30,402 --> 01:15:32,738Yeah. It Will. save google translate
141401:15:34,072 --> 01:15:35,240When? save google translate
141501:15:36,241 --> 01:15:38,910Well, it's going to suckfor a little while. save google translate
141601:15:39,286 --> 01:15:41,288Then it's going tosuck a little less. save google translate
141701:15:41,788 --> 01:15:45,459And then one day thatring will just be a ring. save google translate
141801:15:46,126 --> 01:15:50,797You'll take it off and it'll justbe something you used to wear. save google translate
141901:15:51,798 --> 01:15:53,425I hope so. save google translate
142001:15:58,430 --> 01:15:59,431MARK: Katie? save google translate
142101:15:59,639 --> 01:16:01,475He's supposed to be with Amber!Shit! save google translate
142201:16:01,641 --> 01:16:02,642MARK: I'm home! save google translate
142301:16:03,643 --> 01:16:05,645No, there's no roomunder the bed. save google translate
142401:16:12,194 --> 01:16:14,362No, I can see you.Go out the window. save google translate
142501:16:14,654 --> 01:16:15,989Go out the window. save google translate
142601:16:16,114 --> 01:16:17,133MARK: Honey? save google translate
142701:16:17,157 --> 01:16:18,492CARLY: I'm not goingout the window! save google translate
142801:16:18,700 --> 01:16:20,077(STUTTERING) save google translate
142901:16:21,453 --> 01:16:23,997No! You can't get in there.I'm ticklish. save google translate
143001:16:26,208 --> 01:16:29,002Hi, sweetie! You're home early! save google translate
143101:16:30,045 --> 01:16:32,506I canceled. What's all this? save google translate
143201:16:32,714 --> 01:16:36,343Oh, you know, sometimes Ilike to put on my dress. save google translate
143301:16:37,511 --> 01:16:38,887It's pretty. You do? save google translate
143401:16:39,179 --> 01:16:43,016You know when you just feel like,"Normal clothes are blah"... save google translate
143501:16:43,225 --> 01:16:45,894and you're just like, "Iwish I had a costume!" save google translate
143601:16:46,186 --> 01:16:47,521You know when you get like that? save google translate
143701:16:48,146 --> 01:16:50,148No. Not really. save google translate
143801:16:51,024 --> 01:16:53,527Why don't you come to myinvestor dinner this weekend? save google translate
143901:16:53,985 --> 01:16:55,862We'll get dressed upand you can see... save google translate
144001:16:56,029 --> 01:16:57,197what I'm doing withall your great ideas. save google translate
144101:16:57,364 --> 01:16:58,532Okay! save google translate
144201:16:59,324 --> 01:17:01,368MARK: I'll get us some drinks.Scotch okay? save google translate
144301:17:01,701 --> 01:17:03,870That'd be perfect, thank you. save google translate
144401:17:04,871 --> 01:17:05,872Get out! save google translate
144501:17:08,875 --> 01:17:10,210Be careful. save google translate
144601:17:10,710 --> 01:17:12,045Hold on! Wait, wait! save google translate
144701:17:12,712 --> 01:17:14,297Ah! (GRUNTS) save google translate
144801:17:14,840 --> 01:17:16,174Sorry! save google translate
144901:17:19,761 --> 01:17:20,762Ow! save google translate
145001:17:21,346 --> 01:17:23,181(INDISTINCT CONVERSATIONS) save google translate
145101:17:28,728 --> 01:17:29,729Big year. Great job. save google translate
145201:17:29,938 --> 01:17:32,065Kate, you remembermy partner, Nick. save google translate
145301:17:32,357 --> 01:17:34,067Yes! Hi. It's been ages. save google translate
145401:17:34,401 --> 01:17:35,735Good to see you again. save google translate
145501:17:35,944 --> 01:17:38,071This is Cece. Kate's the one who save google translate
145601:17:38,196 --> 01:17:40,282had the idea forSwipeSwitch.com. save google translate
145701:17:40,574 --> 01:17:42,909Oh, my God! I amobsessed with that idea. save google translate
145801:17:43,118 --> 01:17:44,953I can't wait forthe site to go up. save google translate
145901:17:45,245 --> 01:17:47,914Wow! Thank you. Thatreally means a lot. save google translate
146001:17:48,248 --> 01:17:50,250She's my little idea factory.(LAUGHS) save google translate
146101:17:50,458 --> 01:17:52,419Maybe you should ask herabout ServiceCircuit. save google translate
146201:17:52,544 --> 01:17:53,753Is that stillcircling the drain? save google translate
146301:17:54,087 --> 01:17:58,091More like the toilet. But the potential'sthere... we could make it work. save google translate
146401:17:58,300 --> 01:17:59,467How much? save google translate
146501:18:00,427 --> 01:18:01,469Two million. save google translate
146601:18:03,597 --> 01:18:04,764We'll talk about it. save google translate
146701:18:04,973 --> 01:18:07,434But if two million doesn'twork, we shut it down. save google translate
146801:18:07,642 --> 01:18:08,894Thanks. I appreciate it. save google translate
146901:18:09,102 --> 01:18:12,439You made us a ton of money this year.Nobody bats a thousand. save google translate
147001:18:12,606 --> 01:18:13,607True. save google translate
147101:18:13,815 --> 01:18:16,109On that happy note,who needs a drink? save google translate
147201:18:16,318 --> 01:18:17,485I do. save google translate
147301:18:18,945 --> 01:18:20,030You want another? save google translate
147401:18:20,155 --> 01:18:21,281Sure. save google translate
147501:18:22,616 --> 01:18:24,117See you in a bit. save google translate
147601:18:26,912 --> 01:18:28,955She's lovely. She is. save google translate
147701:18:29,289 --> 01:18:30,373Is it serious? save google translate
147801:18:30,498 --> 01:18:31,625Uh, no. save google translate
147901:18:32,334 --> 01:18:34,770Well, I was sorry to hearabout you and Julie. save google translate
148001:18:34,794 --> 01:18:35,921Me, too. save google translate
148101:18:36,254 --> 01:18:39,007But the lawyers sayit's all very amicable. save google translate
148201:18:39,299 --> 01:18:41,134So fake it until you make it. save google translate
148301:18:41,426 --> 01:18:42,469Something like that. save google translate
148401:18:42,677 --> 01:18:43,678MARK: Katie! save google translate
148501:18:43,845 --> 01:18:45,305(MOUTHING)Come on. save google translate
148601:18:47,057 --> 01:18:48,475(GIGGLING) save google translate
148701:18:49,601 --> 01:18:51,770Oh, this is beautiful! save google translate
148801:18:53,480 --> 01:18:55,148Wow. Mmm. save google translate
148901:18:58,109 --> 01:18:59,110(SIGHS) save google translate
149001:18:59,819 --> 01:19:01,279Whoa! Nice. save google translate
149101:19:02,155 --> 01:19:03,740(BOTH SIGH) save google translate
149201:19:04,324 --> 01:19:05,992This is pretty. save google translate
149301:19:07,327 --> 01:19:08,954Hmm. Hmm. save google translate
149401:19:09,329 --> 01:19:11,456Did you ever think whenwe had that shitty save google translate
149501:19:11,581 --> 01:19:13,667little apartment onCharles Street... save google translate
149601:19:13,959 --> 01:19:15,293we'd end up here? save google translate
149701:19:15,502 --> 01:19:19,339That wasn't a shitty apartment.That was a great apartment. save google translate
149801:19:19,631 --> 01:19:22,133Remember how tiny it was? save google translate
149901:19:22,342 --> 01:19:24,678And we had the bathroomin the kitchen? save google translate
150001:19:25,011 --> 01:19:27,973And every time I flushed thetoilet, the shower got cold? save google translate
150101:19:28,181 --> 01:19:29,766I hated it.(CHUCKLES) save google translate
150201:19:31,017 --> 01:19:33,019I loved that apartment. save google translate
150301:19:33,353 --> 01:19:37,190It just seems like everythingwas so simple then. You know? save google translate
150401:19:37,315 --> 01:19:38,316Mmm-hmm. save google translate
150501:19:38,483 --> 01:19:40,193I was happy- save google translate
150601:19:40,402 --> 01:19:41,444And I just wantedyou to be happy. save google translate
150701:19:41,569 --> 01:19:42,570I am. save google translate
150801:19:44,572 --> 01:19:45,907Are you? save google translate
150901:19:47,242 --> 01:19:49,202You can tell me. I won't be mad. save google translate
151001:19:49,869 --> 01:19:53,039I wouldn't even beme without you. save google translate
151101:19:54,374 --> 01:19:56,543I might not alwaysget it right, but... save google translate
151201:19:57,377 --> 01:20:00,547I'm exactly where I want to be. save google translate
151301:20:02,549 --> 01:20:04,217Do you promise? save google translate
151401:20:08,054 --> 01:20:10,223I'm so glad you're here. Wehave so much to tell you! save google translate
151501:20:10,348 --> 01:20:12,559Major breakthroughs. save google translate
151601:20:12,892 --> 01:20:13,911What is all this? save google translate
151701:20:13,935 --> 01:20:15,562Amber got Mark's passwordoff the nanny cam. save google translate
151801:20:15,729 --> 01:20:16,896Hacked into hiscomputer the night save google translate
151901:20:17,063 --> 01:20:18,249she was supposed tohave sex with him. save google translate
152001:20:18,273 --> 01:20:19,566You saw him? save google translate
152101:20:19,691 --> 01:20:20,942He came over after work. save google translate
152201:20:21,443 --> 01:20:23,111Did you have sex? No! save google translate
152301:20:23,403 --> 01:20:26,740I know I said I would, but you lookedso sad when I won, I couldn't. save google translate
152401:20:26,948 --> 01:20:29,617I chickened out andsaid I had Chlamydia! save google translate
152501:20:29,909 --> 01:20:32,746That's right, bitch! Chlamydia! save google translate
152601:20:32,954 --> 01:20:35,123He can't have sex tillhe finishes his Z-Pak! save google translate
152701:20:36,082 --> 01:20:38,460CARLY: Mark's not just a cheating scumbag.He's a thief. save google translate
152801:20:38,752 --> 01:20:41,921Look what I found. This is a listof all the start-up companies... save google translate
152901:20:42,255 --> 01:20:45,800Mark's invested in. Three areoffshore and one's a blind filing. save google translate
153001:20:46,092 --> 01:20:49,429No board of directors, a P.O.box for an address... save google translate
153101:20:49,763 --> 01:20:52,366and it's been operating at atotal loss in the Bahamas. save google translate
153201:20:52,390 --> 01:20:54,285ServiceCircuit. save google translate
153301:20:54,309 --> 01:20:57,437That's not right. I heard aboutServiceCircuit last night. save google translate
153401:20:57,562 --> 01:20:59,272They're puttingmore money into it. save google translate
153501:20:59,481 --> 01:21:00,857That's part of the con. save google translate
153601:21:00,982 --> 01:21:02,317We just need to findthe bank he's using. save google translate
153701:21:02,609 --> 01:21:03,919KATE: I was with theboard last night. save google translate
153801:21:03,943 --> 01:21:06,863They seem really happy.Mark is making them rich! save google translate
153901:21:07,113 --> 01:21:10,658He's stealing, Kate. Making moneyfor them is the way he does it. save google translate
154001:21:10,992 --> 01:21:12,452Kate, what's going on? save google translate
154101:21:12,994 --> 01:21:16,998Nothing. I just think it's morecomplicated than we thought. save google translate
154201:21:18,792 --> 01:21:20,603You slept with him. save google translate
154301:21:20,627 --> 01:21:23,147One night, and you goback to being a Stepford? save google translate
154401:21:23,171 --> 01:21:24,297What am I supposed to do? save google translate
154501:21:24,506 --> 01:21:27,175He must have literallyscrewed your brains out! save google translate
154601:21:27,467 --> 01:21:30,970Maybe you just have to forgivepeople to move forward. save google translate
154701:21:31,179 --> 01:21:32,847But he didn't ask forforgiveness, did he? save google translate
154801:21:33,139 --> 01:21:35,809If you had something to lose, you'dunderstand how hard this is. save google translate
154901:21:36,017 --> 01:21:38,853Like what, a cheatinghusband of my own? Stop. save google translate
155001:21:39,145 --> 01:21:42,524Things shifted this weekend. Itwas different. You don't know. save google translate
155101:21:42,816 --> 01:21:43,983Really? save google translate
155201:21:47,529 --> 01:21:49,948What are you doing? Seeingif Mark wants to hang out. save google translate
155301:21:50,323 --> 01:21:51,449What's wrong with you? save google translate
155401:21:51,574 --> 01:21:52,659KATE: Everything!