แปล The-Wrestler partที่ 1

คำแนะนำในการใช้งาน

- ให้แปลจากช่องด้านซ้าย(sub_eng) แล้วกรอกข้อมูลช่องขวา(sub_thai)

- การเซฟให้กดที่ปุ่มเซฟ หรือ enter ก้ได้

- แนะนำให้เปิดหนังแล้วแปลไปด้วย จะแปลรู้เรื่องกว่า

- ข้อความที่แปลจาก google translate เป็นapiจากgoogleทีนำมาใช้อีกทีการแปลอาจไม่สมบูรณ์ อาจจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม

- google translate จะล๊อกให้เลือกแปลจาก eng เป็น thai เท่านั้น ถ้าเป็นภาษาอื่นไม่จำเป็นต้องแปลก็ได้

- คำไหนที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้เว้นไว้ แอดมินจะทำการตรวจสอบให้อีกครั้งนึง

- เมื่อแปลครบ 100% จะหยุดให้แปลทันที แล้วจะทำการอัพเดทซับให้ทันที

<<<<< กลับไปหน้าแรก     ดูหนังเรื่องนี้NOTimeSub_EngSub_ThaiAction
100:00:45,211 --> 00:00:47,145...no introduction... save google translate
200:00:47,213 --> 00:00:52,310and a true American,the people's hero...' /> save google translate
300:00:52,385 --> 00:00:55,912Randy "The Ram"... save google translate
400:00:55,989 --> 00:00:59,186Robinson! save google translate
500:01:00,827 --> 00:01:03,057And the Ram is up immediately... save google translate
600:01:03,129 --> 00:01:05,222throwing haymakersand a pile driver! save google translate
700:01:05,298 --> 00:01:08,665Here tonight on August 1, 1984-mark it down- save google translate
800:01:08,735 --> 00:01:10,669Randy "The Ram" Robinson- save google translate
900:01:10,737 --> 00:01:12,671...18,500 fans in the nation's capital.' /> save google translate
1000:01:12,739 --> 00:01:16,436They want to see the Ram Jam! save google translate
1100:01:18,878 --> 00:01:22,814Ram Jam! Ram Jam! Ram Jam! save google translate
1200:01:29,522 --> 00:01:34,118March 23, 1988, and Randy "The Ram" Robinson... save google translate
1300:01:34,194 --> 00:01:36,560set to do battle with the Ayatollah. save google translate
1400:01:36,629 --> 00:01:39,063...slapping the Ram in his face.He doesn't realize...' /> save google translate
1500:01:39,132 --> 00:01:42,067what this can do to motivateRandy "The Ram" Robinson. save google translate
1600:01:42,135 --> 00:01:46,868Pounding the vice.And it could be time for Ram Jam. save google translate
1700:01:49,542 --> 00:01:52,272- The horns are out!- The horns are out! save google translate
1800:01:57,484 --> 00:02:00,419...of the Middle East, the Ayatollah! save google translate
1900:02:02,555 --> 00:02:04,489The Ayatollah will not let go. save google translate
2000:02:04,557 --> 00:02:08,425He is punishing the Ram.My goodness. How much can this man take? save google translate
2100:02:11,498 --> 00:02:15,366The Ram right wherewe have seen him so many times before... save google translate
2200:02:15,435 --> 00:02:18,871playing right to thissold-out Madison Square Garden. save google translate
2300:02:18,938 --> 00:02:22,396The horns are out. Here it comes.Ram Jam! My goodness! save google translate
2400:02:22,475 --> 00:02:24,409One, two, three! save google translate
2500:02:24,477 --> 00:02:26,741It's over!That's one for the ages.' /> save google translate
2600:02:26,813 --> 00:02:29,281April 6, 1989... save google translate
2700:02:29,349 --> 00:02:32,182will forever go down inprofessional wrestling history. save google translate
2800:02:38,057 --> 00:02:40,048Oh. save google translate
2900:02:51,037 --> 00:02:54,006Great show, Ram. save google translate
3000:02:54,073 --> 00:02:56,064You really put them over. save google translate
3100:03:01,080 --> 00:03:03,241Here you go. save google translate
3200:03:07,754 --> 00:03:10,382Sorry. I was surethe gate'd be bigger. save google translate
3300:03:11,858 --> 00:03:15,658But don't forget.Two months. Rahway. Legend signing. save google translate
3400:03:15,728 --> 00:03:18,253I need you, man. save google translate
3500:03:33,112 --> 00:03:35,410Yo, Ram. save google translate
3600:03:35,481 --> 00:03:37,813Think you could, uh,sign this for me? save google translate
3700:03:37,884 --> 00:03:39,818- Sure.- Thanks a lot, man. save google translate
3800:03:39,886 --> 00:03:42,912My first match ever was youversus Davey Diamond at the Spectrum. save google translate
3900:03:42,989 --> 00:03:44,923- Thanks a lot.- Oh, yeah. save google translate
4000:03:44,991 --> 00:03:46,925- 1985.- That was a good one. save google translate
4100:03:46,993 --> 00:03:50,019Yeah. You were awesome. save google translate
4200:03:50,096 --> 00:03:52,792- Appreciate it, bro. There you go.- Thanks. Thanks, Ram. save google translate
4300:03:54,934 --> 00:03:57,368Nice guy, don't you think? save google translate
4400:04:50,223 --> 00:04:52,214Oh. save google translate
4500:04:55,895 --> 00:04:57,886Oh, shit. save google translate
4600:05:24,357 --> 00:05:26,348Lenny. save google translate
4700:05:30,697 --> 00:05:32,688Lenny. save google translate
4800:05:35,068 --> 00:05:37,696Come on, Lenny.Open up. save google translate
4900:05:41,074 --> 00:05:43,372Goddamn it, Lenny. save google translate
5000:06:09,102 --> 00:06:11,093Fuck. save google translate
5100:06:40,600 --> 00:06:42,568Fuck. save google translate
5200:07:25,211 --> 00:07:26,644Ram! save google translate
5300:07:26,712 --> 00:07:29,044- Ram!- Wake up! Ram! save google translate
5400:07:29,115 --> 00:07:31,379- Ram!- Come on! Ram! Wake up! save google translate
5500:07:31,451 --> 00:07:33,578- Open up!- Ram! save google translate
5600:07:33,653 --> 00:07:36,554- Wake up!- Wake up! Wake up! save google translate
5700:07:36,622 --> 00:07:39,113- Ram!- Wake up! save google translate
5800:07:39,192 --> 00:07:41,888Who woke me up? save google translate
5900:07:45,264 --> 00:07:47,027Choke slam! save google translate
6000:07:54,140 --> 00:07:57,109- One more!- Come on, Ram! save google translate
6100:07:58,811 --> 00:08:00,904I'll see you maniacsin a little while. save google translate
6200:08:00,980 --> 00:08:03,039- All right? I'll be back.- Aw! Ram Jam! Ram Jam! save google translate
6300:08:03,115 --> 00:08:05,049I'll be back. save google translate
6400:08:05,117 --> 00:08:08,678- I ain't going anyplace.- Ram Jam! Ram Jam! Ram Jam!' /> save google translate
6500:08:08,754 --> 00:08:10,688- Lenny.- Yeah. save google translate
6600:08:10,756 --> 00:08:12,690Lenny, why are you doing this to me? save google translate
6700:08:12,758 --> 00:08:15,192- You'll get in when I get my money.- Aw, come on, Lenny. save google translate
6800:08:15,261 --> 00:08:17,195You know I'm always good for it. save google translate
6900:08:17,263 --> 00:08:19,527Yeah, you're always good for itevery time this happens. save google translate
7000:08:19,599 --> 00:08:22,864Come on, brother. My back went out.Let me just at least get my ice packs. save google translate
7100:08:22,935 --> 00:08:24,869- I cannot help you.- Come on, man. save google translate
7200:08:26,439 --> 00:08:28,600Oh, God. save google translate
7300:08:30,743 --> 00:08:33,541Do you need extra proteinwithout the extra calories? save google translate
7400:08:33,613 --> 00:08:35,604...to the front, please. save google translate
7500:08:35,681 --> 00:08:38,650Rafael- save google translate
7600:08:38,718 --> 00:08:40,709Hey, Rafael! save google translate
7700:08:47,026 --> 00:08:50,291- Hey, Wayne, you got a second?- Not really. Why? save google translate
7800:08:50,363 --> 00:08:53,355Well, I was wonderingif you could throw me some more hours. save google translate
7900:08:53,432 --> 00:08:55,696What's the matter?Did they raise the price of tights? save google translate
8000:08:55,768 --> 00:08:59,067Funny. save google translate
8100:08:59,138 --> 00:09:01,402Let's see what we got. save google translate
8200:09:01,474 --> 00:09:03,965Weekdays.I'm busy on the weekends. save google translate
8300:09:43,215 --> 00:09:46,116Whoa. Hey. Hey. save google translate
8400:09:46,185 --> 00:09:48,176- You know the boys.- What's up, Ram?' /> save google translate
8500:09:48,254 --> 00:09:50,188- Hey. What's up?- Good to see you. save google translate
8600:09:50,256 --> 00:09:52,884Hey, bro. Look at you.You're all diesel, man. How you doing, brother? save google translate
8700:09:52,959 --> 00:09:55,826- Good to see you, man.- Okay. Right here, you can change. save google translate
8800:09:55,895 --> 00:09:57,863- All right, man.- I want my money. save google translate
8900:09:57,930 --> 00:10:00,592There you go. save google translate
9000:10:00,666 --> 00:10:03,100All right, guys. Listen up. save google translate
9100:10:03,169 --> 00:10:05,228All right.S.L.G., where are you? save google translate
9200:10:05,304 --> 00:10:07,704- You're up first against T.D.S.- Thank you.' /> save google translate
9300:10:07,773 --> 00:10:11,140Second, we got Havoc and Cobianversus Billy the Kid and Lex Lethal. save google translate
9400:10:11,210 --> 00:10:14,008- Yo, I got you tonight.- Third, Sabian versus Devon Moore. save google translate
9500:10:14,080 --> 00:10:18,016Fourth, Judas the Traitor versus Rob Eckos.Intermission. save google translate
9600:10:18,084 --> 00:10:20,314Fifth, Kevin Matthewsversus Inferno. save google translate
9700:10:20,386 --> 00:10:24,516Sixth, we got Sugga and DJ Hydeversus the Funky Samoans. save google translate
9800:10:24,590 --> 00:10:28,617Seventh, Paul E. Normous and Andy Andersonversus Jim Powers and Papadon. save google translate
9900:10:28,694 --> 00:10:30,628And last but not least,for the strap... save google translate
10000:10:30,696 --> 00:10:32,721we got Tommy Rottenversus Randy the Ram. save google translate
10100:10:32,798 --> 00:10:35,323- All right. You guysgot it? - Yep. - Got it. save google translate
10200:10:35,401 --> 00:10:38,165- All right. Let's do this. Have a good time.- All right.' /> save google translate
10300:10:53,719 --> 00:10:55,653Hey, Ram. save google translate
10400:10:55,721 --> 00:10:57,655Hey, there.How you doing, man? save google translate
10500:10:57,723 --> 00:11:00,817Hey. Tommy. We're gonnabe working tonight. save google translate
10600:11:00,893 --> 00:11:04,294I know you, Tommy. I saw you out in, uh,Pennsylvania a couple months ago. save google translate
10700:11:04,363 --> 00:11:06,422- Allentown.- You were really good. You really brought it. save google translate
10800:11:06,499 --> 00:11:08,831- Thank you. Thank you.- Keep working, man. save google translate
10900:11:08,901 --> 00:11:11,529You know, peoplewho drive the Cadillacs... save google translate
11000:11:11,604 --> 00:11:13,538the ones with the politics-they run the show. save google translate
11100:11:13,606 --> 00:11:16,734- It ain't about ability, so you just hang in there.- Yeah, I know, I know. save google translate
11200:11:16,809 --> 00:11:19,107- All right.- But, uh, as far as tonight... save google translate
11300:11:19,178 --> 00:11:21,146I don't know what you wanna do. save google translate
11400:11:21,213 --> 00:11:24,239I had a few ideas. I was thinking,you know, maybe just for the heat... save google translate
11500:11:24,316 --> 00:11:27,945- I would give you a low blow, follow it up with a bulldog.- Just bring the cheap heat, bro. save google translate
11600:11:28,020 --> 00:11:30,181- You guys should get the heat on us right away.- All right. save google translate
11700:11:30,256 --> 00:11:33,225Keep the heat on us, beat the shit out of us.Boom, boom, boom, boom. save google translate
11800:11:33,292 --> 00:11:35,260We'll come up,we'll get on the ropes. save google translate
11900:11:35,327 --> 00:11:37,386- You guys bring us both in the hard way.- Okay. save google translate
12000:11:37,463 --> 00:11:40,296Then we get up, double dropkick,we powder out again. save google translate
12100:11:40,366 --> 00:11:42,300All right.So we're gonna really milk it tonight. save google translate
12200:11:42,368 --> 00:11:44,563- We're gonna milk it. Nice andslow, old-school, easy. - Old-school. save google translate
12300:11:44,637 --> 00:11:47,231Don't work his leg, man.That's - Everybody does that. save google translate
12400:11:47,306 --> 00:11:49,774- Work his neck. Work his neck.- No, no. We working the neck. save google translate
12500:11:49,842 --> 00:11:51,810- You're working the neck?- I already got the leg.' /> save google translate
12600:11:51,877 --> 00:11:54,471- All right. You guys got the leg?- Leg or neck. What you got? save google translate
12700:11:54,547 --> 00:11:57,380- Maybe make your comeback right off there.- Bang off the ropes... save google translate
12800:11:57,450 --> 00:12:00,078then super kick and, uh, Ram Jam... save google translate
12900:12:00,152 --> 00:12:02,086and we go have a beer, okay? save google translate
13000:12:02,154 --> 00:12:05,089- That sounds great, man.- You hang in there. You got a lot of ability. save google translate
13100:12:05,157 --> 00:12:06,590- All right. All right.- Okay? save google translate
13200:12:06,659 --> 00:12:07,648- Right.- Thank you. save google translate
13300:12:07,727 --> 00:12:08,819Bless you. save google translate
13400:12:40,860 --> 00:12:45,763...Randy "The Ram" Robinson! save google translate
13500:12:54,607 --> 00:12:56,575Yo, Ram! save google translate
13600:12:58,244 --> 00:13:01,702Yeah! Come on, Ram!You're the man! save google translate
13700:13:07,286 --> 00:13:12,280Ram Jam! Ram Jam! Ram Jam! save google translate
13800:13:12,358 --> 00:13:14,326Come on! Come on! save google translate
13900:13:38,517 --> 00:13:40,451You all right, Ram? save google translate
14000:13:40,519 --> 00:13:42,487Ram, you all right? save google translate
14100:13:42,555 --> 00:13:44,716- I'm gonna rip his arm off!- You want me to stop it?' /> save google translate
14200:13:44,790 --> 00:13:47,418- Check him, ref!- You want me to stop it? save google translate
14300:13:47,493 --> 00:13:49,484Are you sure? save google translate
14400:13:59,772 --> 00:14:01,763Come on. save google translate
14500:14:08,747 --> 00:14:12,080I'll give you something to boo about!' /> save google translate
14600:14:17,790 --> 00:14:20,850- Ram Jam! Ram Jam!- Yeah! save google translate
14700:14:20,926 --> 00:14:23,360Ram Jam! Ram Jam! save google translate
14800:14:33,205 --> 00:14:36,572You still suck!You still suck! save google translate
14900:14:36,642 --> 00:14:39,941You still suck!You still suck! save google translate
15000:14:40,012 --> 00:14:43,675You still suck!You still suck! save google translate
15100:14:50,389 --> 00:14:52,550Come on! Get up! save google translate
15200:14:52,625 --> 00:14:54,752Is that what you want to see? save google translate
15300:14:54,827 --> 00:14:57,887Come here, you fat piece of crap! save google translate
15400:14:57,963 --> 00:15:00,124Get out there withthe rest of the party! save google translate
15500:15:03,002 --> 00:15:07,268I'm coming out there, and I'll beat the hellout of each and every one of you!' /> save google translate
15600:15:11,110 --> 00:15:14,671You know who you're dealing with?I will destroy you people!' /> save google translate
15700:15:14,747 --> 00:15:18,274Shut the hell up!That's it, old man!' /> save google translate
15800:15:18,350 --> 00:15:21,513Ram Jam! Ram Jam! Ram Jam! save google translate
15900:15:21,587 --> 00:15:23,578Ram Jam! Ram Jam! Ram Jam! save google translate
16000:15:39,672 --> 00:15:41,663Yeah. save google translate
16100:15:50,015 --> 00:15:51,983Huh? save google translate
16200:15:55,354 --> 00:15:58,221Ram Jam! Ram Jam! save google translate
16300:16:02,361 --> 00:16:12,927Ram Jam! Ram Jam! Ram Jam! save google translate
16400:16:13,005 --> 00:16:15,405Ram Jam! Ram Jam! save google translate
16500:16:28,687 --> 00:16:31,417One, two, three! save google translate
16600:16:31,490 --> 00:16:34,152Ladies and gentlemen, here is your winner... save google translate
16700:16:34,226 --> 00:16:38,492Randy "The Ram" Robinson! save google translate
16800:16:47,373 --> 00:16:49,341Ram, you really popped that crowd. save google translate
16900:16:51,010 --> 00:16:52,944- I'm just gonna glue this up, okay?- Yep. save google translate
17000:16:53,012 --> 00:16:55,003Yo, Ram, you got a sec? save google translate
17100:16:55,080 --> 00:16:57,014Come on in. save google translate
17200:16:58,617 --> 00:17:00,608You realize what's coming up? save google translate
17300:17:00,686 --> 00:17:03,519- Huh?- April 6. save google translate
17400:17:03,589 --> 00:17:06,615Twentieth anniversaryof you and Ayatollah at the Garden. save google translate
17500:17:06,692 --> 00:17:09,354- I know. Hey. Mm-hmm.- Yeah. save google translate
17600:17:09,428 --> 00:17:11,623- Long time ago.- Time fucking flies, right? save google translate
17700:17:11,697 --> 00:17:13,688Here's what I'm thinkin' save google translate
17800:17:13,766 --> 00:17:16,792Two words: Re... match. save google translate
17900:17:16,869 --> 00:17:18,860Okay, Ram.You're all set. save google translate
18000:17:18,937 --> 00:17:22,236We're doing this big Fanfest thing downin Wilmington with Ring of Honor that weekend. save google translate
18100:17:22,307 --> 00:17:25,640I wanna main event it with you two guys. save google translate
18200:17:25,711 --> 00:17:28,646"Ram, Ayatollah II." save google translate
18300:17:28,714 --> 00:17:31,979Hey. I heard Bob was doing really goodwith his used car lot out in Arizona. save google translate
18400:17:32,051 --> 00:17:34,781- I don't know if he's gonna-You know.- Come on. For this? save google translate
18500:17:34,853 --> 00:17:37,117Bob's gonna dust off the old turban. save google translate
18600:17:37,189 --> 00:17:39,248- Yeah?- Yeah. save google translate
18700:17:39,324 --> 00:17:41,622- Hey, bring it.- Okay. save google translate
18800:17:44,997 --> 00:17:46,965Hey. save google translate
18900:17:47,032 --> 00:17:50,331- That's for Ram!- Ram! save google translate
19000:17:50,402 --> 00:17:53,565- Good stuff. Good stuff.- Good stuff. Just like the old days. save google translate
19100:17:55,407 --> 00:17:58,035- Come on, guys.Let's all go take a shower together. save google translate
19200:17:58,343 --> 00:18:00,311What's up, Ram?How you doing? save google translate
19300:18:00,379 --> 00:18:02,540- What's up, Big Chris? What's shaking?- I'm all right. save google translate
19400:18:02,614 --> 00:18:06,380Yo, baby, you still got that hookupwith that quack at your gym? The juice head? save google translate
19500:18:06,452 --> 00:18:08,420- What do you need?- Yo, my back is killing me. save google translate
19600:18:08,487 --> 00:18:10,421Vicodin, Perc, Nubain,whatever he's got. save google translate
19700:18:10,489 --> 00:18:15,517- Come by the mansion in a couple of days, I'll hook you up.- You the man, Ram. You the man. save google translate
19800:18:26,738 --> 00:18:29,434Grab some. Yeah. save google translate
19900:18:29,508 --> 00:18:32,807- Hey, Ruby. How you doing, baby?- Hey, Ram. How's it goin' save google translate
20000:18:32,878 --> 00:18:36,041- I'll take a cold one.- All right. save google translate
20100:18:38,750 --> 00:18:40,843There you go. save google translate
20200:18:40,919 --> 00:18:44,082- Cassidy around?- I think she's working the V.I.P. save google translate
20300:18:49,728 --> 00:18:51,719Yeah, thank you. save google translate
20400:19:14,153 --> 00:19:16,212Trust me, baby. You're gonna be so happy.' /> save google translate
20500:19:16,288 --> 00:19:18,756I'm sorry, sweetie. We said the other girl.' /> save google translate
20600:19:18,824 --> 00:19:21,588Yeah, the blonde girlwith the belly chain. Yeah, the other girl. save google translate
20700:19:21,660 --> 00:19:25,994- Well, yeah, but she's on break.- I'm sorry, but we really don't want you.' /> save google translate
20800:19:26,064 --> 00:19:29,033- How old are you anyway?- Oh, you're like my mom's age. save google translate
20900:19:29,101 --> 00:19:31,365Hey. There's nothing like experience.' /> save google translate
21000:19:31,436 --> 00:19:33,870I do things your fianc save google translate
21100:19:33,939 --> 00:19:36,430Yeah, like graduate in 1985! save google translate
21200:19:38,310 --> 00:19:40,801Hey, hey. You girls are beinga little rude to the lady. save google translate
21300:19:40,879 --> 00:19:42,870- How about an apology?- Who the fuck are you, man? save google translate
21400:19:42,948 --> 00:19:44,609Don't talk to the lady like that. save google translate
21500:19:44,683 --> 00:19:47,277- I'll talk to her like I wanna talk to her.- No, it's okay. Thanks. save google translate
21600:19:47,352 --> 00:19:49,912- You don't need to be talking to her like that.- It's cool. I got it. save google translate
21700:19:49,988 --> 00:19:53,446- I got it. It's all right, guys.- No. Let me tell you something. save google translate
21800:19:53,525 --> 00:19:57,256I guarantee you,this lady's a hundred times hotter... save google translate
21900:19:57,329 --> 00:19:59,456than any skank-ass pussyyou're gonna be marrying. save google translate
22000:19:59,531 --> 00:20:01,692- What the fuck? That's my fucking sister.- What you say? save google translate
22100:20:01,767 --> 00:20:03,428Oh, oh, oh, oh, oh! save google translate
22200:20:03,502 --> 00:20:05,936Are you fucking kidding me?Are you kidding me? save google translate
22300:20:06,004 --> 00:20:08,063- Fucker.- See you soon. save google translate
22400:20:09,074 --> 00:20:11,042200 fuckin' bucks walked out. save google translate
22500:20:11,109 --> 00:20:13,043Hey, I'm just trying to help. save google translate
22600:20:13,111 --> 00:20:15,909Oh, come on.They were punks. save google translate
22700:20:15,981 --> 00:20:18,074- You!- Hey. Whoa. Easy there. save google translate
22800:20:18,150 --> 00:20:19,708I'm sorry. save google translate
22900:20:19,785 --> 00:20:22,948I'm better-looking than them anyway.' /> save google translate
23000:20:23,021 --> 00:20:25,455I didn't mean to piss you off.Come on.' /> save google translate
23100:20:25,524 --> 00:20:27,890Yeah? Okay. save google translate
23200:20:27,960 --> 00:20:30,895- It's good to see you, Ram.- Good to see you. Goddamn. save google translate
23300:20:30,963 --> 00:20:33,625I haven't seen you in a while.How you been? save google translate
23400:20:33,699 --> 00:20:36,930Now, I'm telling you,it was one of the historic matches in history. save google translate
23500:20:37,002 --> 00:20:39,596It was 20,000 people. save google translate
23600:20:39,671 --> 00:20:43,539Another million and a halfsitting at home watching it on pay-per-view. save google translate
23700:20:43,609 --> 00:20:45,702We're slamming the pissout of each other. save google translate
23800:20:45,777 --> 00:20:49,713I mean, for God knows how long.We're both gassing. save google translate
23900:20:49,781 --> 00:20:52,409You ask any wrestling fan,they've heard about that one. save google translate
24000:20:52,484 --> 00:20:54,918- Million and a half. Shit.- Oh, yeah, it was big. save google translate
24100:20:54,987 --> 00:20:57,251And a rematch?Hey. This could be history all over again. save google translate
24200:20:59,391 --> 00:21:03,293Goddamn, look at you.You are one smoking baby. Mmm. save google translate
24300:21:03,362 --> 00:21:05,853Let me make an honestwoman out of you. save google translate
24400:21:05,931 --> 00:21:07,865Hmm? save google translate
24500:21:07,933 --> 00:21:10,163I mean, who knows?I'm in pretty good shape right now. save google translate
24600:21:10,235 --> 00:21:13,102You know, with a little luck,this could be my ticket back on top. save google translate
24700:21:13,171 --> 00:21:16,663- You never know who's in that crowd.- Yeah. Yeah. save google translate
24800:21:16,742 --> 00:21:18,733That would be a dream. save google translate
24900:21:20,178 --> 00:21:23,045Oh, Jesus. You're bleeding. save google translate
25000:21:23,115 --> 00:21:25,743- Oh!- Yeah, I got cut tonight. save google translate
25100:21:25,817 --> 00:21:27,751Oh! save google translate
25200:21:27,819 --> 00:21:29,787- Are you okay?- Yeah, it's nothin' save google translate
25300:21:29,855 --> 00:21:32,824- They say wrestling's fake, huh?- Fake? I'll show you fake. save google translate
25400:21:32,891 --> 00:21:35,416Look at this.1986, Denver Coliseum. save google translate
25500:21:35,494 --> 00:21:37,928Billy Bob Banjo hit mewith a two-by-four. save google translate
25600:21:37,996 --> 00:21:40,965It had a loose nail in it,split my bicep right the hell open. save google translate
25700:21:41,033 --> 00:21:43,866- Mmm. Mmm.- Look at that. I got a better one than that. save google translate
25800:21:43,935 --> 00:21:45,903Take a look at this here. save google translate
25900:21:45,971 --> 00:21:50,1011988, okay?Orlando Civic Center. save google translate
26000:21:50,175 --> 00:21:52,735Mr. Magnificent threw meover the top ropes. save google translate
26100:21:52,811 --> 00:21:56,144I landed on my shoulderand cracked my clavicle right in half. save google translate
26200:21:56,214 --> 00:21:58,478Oh, my God.Does it hurt? save google translate
26300:21:58,550 --> 00:22:02,213Well, it hurts when I breathe, but, I mean,you know, you hear the roar of the crowd... save google translate
26400:22:02,287 --> 00:22:04,585you just-you motor through, you know? save google translate
26500:22:06,158 --> 00:22:08,092"He was piercedfor our transgressions. save google translate
26600:22:08,160 --> 00:22:10,253"He was crushed for our iniquities. save google translate
26700:22:10,329 --> 00:22:12,889"The punishment that brought uspeace was upon him... save google translate
26800:22:12,964 --> 00:22:16,024and by his wounds we were healed. " save google translate
26900:22:16,101 --> 00:22:18,968Hmm. What was that all about? save google translate
27000:22:19,037 --> 00:22:22,097It's The Passion of the Christ.You have the same hair.' /> save google translate
27100:22:22,174 --> 00:22:24,608- You never seen it?- No. save google translate
27200:22:24,676 --> 00:22:27,076Dude, you gotta!It's - It's amazing. save google translate
27300:22:27,145 --> 00:22:30,546- They throw everything at him-whips, arrows, rocks. - Hmm. save google translate
27400:22:30,615 --> 00:22:33,584They beat the living fuck out of himthe whole two hours, and... save google translate
27500:22:33,652 --> 00:22:36,143- he just takes it.- Hmm. save google translate
27600:22:38,190 --> 00:22:40,283Tough dude. save google translate
27700:22:40,359 --> 00:22:43,556Sacrificial Ram. save google translate
27800:22:43,628 --> 00:22:45,755Next on the main stage will be Cassidy- save google translate
27900:22:45,831 --> 00:22:47,890- Aw.- with Harmony on the small stage. save google translate
28000:22:47,966 --> 00:22:49,957Aw, fuck. save google translate
28100:22:51,136 --> 00:22:53,127- Gotta go.- Where you going? save google translate
28200:22:53,205 --> 00:22:55,799What do I owe ya? save google translate
28300:22:55,874 --> 00:22:58,104- That's 60.- Sixty. save google translate
28400:22:58,176 --> 00:23:01,577- Keep the change.- Thank you. save google translate
28500:23:04,549 --> 00:23:06,540Goddamn. save google translate
28600:23:09,654 --> 00:23:14,091...to the stage, the lovely Cassidy! save google translate
28700:23:29,674 --> 00:23:32,142Bottle of Anadrol, 250.Bottle of E.Q., 75 bucks. save google translate
28800:23:32,210 --> 00:23:34,474Two bottles of tren,$75 each- a buck, 50. save google translate
28900:23:34,546 --> 00:23:37,140Bottle of insulin, 100 bucks.You got four boxes of Sustanon. save google translate
29000:23:37,215 --> 00:23:39,979There's three amps in a box,$30 on a box- a buck, 20. save google translate
29100:23:40,051 --> 00:23:43,851A bottle of DBOL, 100 bucks. For your bitch tits,I got you a bottle of Arimidex, 200 bucks. save google translate
29200:23:43,922 --> 00:23:47,323All together, 995.I know you only got 400. Give me the 400. save google translate
29300:23:47,392 --> 00:23:50,384- I know you're good for the rest.- Got any G.H.? save google translate
29400:23:50,462 --> 00:23:52,953Got Chinese and I got Serostim. save google translate
29500:23:53,031 --> 00:23:55,465I don't want anyof that Chinese stuff. save google translate
29600:23:57,135 --> 00:23:59,365You're my boy, Ram. save google translate
29700:23:59,438 --> 00:24:01,770- I'll hook you up, all right?- Okay. save google translate
29800:24:03,108 --> 00:24:05,167You gotta takethe bacteriostatic water with it too. save google translate
29900:24:05,243 --> 00:24:08,269It makes the growth last longer.Need anything else? save google translate
30000:24:08,346 --> 00:24:11,440Painkillers?Vics? Percs? save google translate
30100:24:11,516 --> 00:24:14,041- No, bro. I'm tapped.- Demerol? save google translate
30200:24:14,119 --> 00:24:16,917- OxyContins? You sure?- No, this'll do me. save google translate
30300:24:16,988 --> 00:24:20,116- Viagra? Maybe some blow?- No. save google translate
30400:24:20,192 --> 00:24:24,595- Got it all, man. Whatever you need, you know.- Opened up a pharmacy, brother. save google translate
30500:24:24,663 --> 00:24:27,689- You're my man. I gotta look out for you.- Yeah, I'm square. save google translate
30600:24:27,766 --> 00:24:29,859Just need the juice,and you're all right, then, right? save google translate
30700:24:29,935 --> 00:24:32,335- I'm just gonna get big and strong.- Yes, you are, my friend. save google translate
30800:24:32,404 --> 00:24:34,338- Okay.- All right? Anytime, man. save google translate
30900:24:34,406 --> 00:24:36,397- You're looking good, brother.- I'm trying, baby. I'm trying. save google translate
31000:24:36,475 --> 00:24:39,205- Show me what you got there.- Ah, come on, man. Come on. save google translate
31100:24:39,277 --> 00:24:42,110- Show me what you got.- Just a little something. There's not much there, baby. save google translate
31200:24:42,180 --> 00:24:44,808- Come on.- Bring it up. Bring it up. Look at that motherfucker. save google translate
31300:25:16,248 --> 00:25:18,944- Okay, right up there. See? Whatyou're doing right there. - Mm-hmm. save google translate
31400:25:19,017 --> 00:25:22,475Don't - Don't leave the foils on too long,because last time they broke off. save google translate
31500:25:22,554 --> 00:25:26,251I think they got too fried. save google translate
31600:25:26,324 --> 00:25:28,952Yeah. I got it. save google translate
31700:25:29,027 --> 00:25:31,928So, how's the old mandoing these days? save google translate
31800:25:31,997 --> 00:25:33,965Yeah? save google translate
31900:25:34,032 --> 00:25:36,091- Work, work, work.- Work, work, work. Well, hey. save google translate
32000:25:36,167 --> 00:25:39,603Hmm. At least he's got a job, right? save google translate
32100:25:42,440 --> 00:25:45,273- Hey, Gloria. How you doin'- Hey, babe. Five's open. save google translate
32200:26:18,143 --> 00:26:21,010- Thanks again for the lift, bro.- You got it. save google translate
32300:26:21,079 --> 00:26:23,343Here you go.Lay it on, brother. Lay it on. save google translate
32400:26:23,415 --> 00:26:25,576- Like- Like-- There you go. save google translate
32500:26:25,650 --> 00:26:27,777You're supposed to fall to your knees. save google translate
32600:26:27,852 --> 00:26:30,912- Ooh.- All right. Good. save google translate
32700:26:30,989 --> 00:26:33,958- Where's the bug spray in here? Huh?- Lane six on the right side. save google translate
32800:26:34,025 --> 00:26:35,959- The right side, bottom.- Right side, bug spray. save google translate
32900:26:40,632 --> 00:26:43,032- Hmm?- Go ahead. Once more. save google translate
33000:26:43,101 --> 00:26:45,501- Now give it to me, brother.- All right, man. save google translate
33100:26:47,572 --> 00:26:50,268Fuck. Come on. Let's - save google translate
33200:26:50,342 --> 00:26:52,606- Couple mousetraps?- Load 'em and set 'em in the ring, body slam. save google translate
33300:26:52,677 --> 00:26:54,611Hmm. Let's do it. save google translate
33400:26:54,679 --> 00:26:57,341- How you doing, sir?- How you doing? save google translate
33500:26:57,415 --> 00:27:00,942- What's going on, my man?- Tell me, what do you think? What do you think about this? save google translate
33600:27:01,019 --> 00:27:06,012Huh? save google translate
33700:27:06,091 --> 00:27:09,060- That'll work.- Okay. save google translate
33800:27:09,127 --> 00:27:11,254Come here. save google translate
33900:27:11,329 --> 00:27:13,297Ah! save google translate
34000:27:18,770 --> 00:27:21,705- I don't look good, but I feel good.- Yeah.' /> save google translate
34100:27:21,773 --> 00:27:25,209So, my- my knees, my back,anything you need me to do, sir. save google translate
34200:27:25,276 --> 00:27:27,301Just maybe, uh, keepthe running to a minimum. save google translate
34300:27:27,379 --> 00:27:31,247Like maybe I can hit the ropes once, take a bumpfor you, but, like, no crisscrossing, please. save google translate
34400:27:31,316 --> 00:27:35,912This hard-core stuff. What do you-Talk to meabout it. What do you wanna do tonight? save google translate
34500:27:35,987 --> 00:27:37,921Well, are you cool with the staples? save google translate
34600:27:37,989 --> 00:27:40,048- Staples?- Staple gun. save google translate
34700:27:40,125 --> 00:27:44,152- What do you mean?- Like... staple gun. save google translate
34800:27:44,229 --> 00:27:46,197- Staple gun.- Yeah. You never did it before? save google translate
34900:27:46,264 --> 00:27:48,824- Uh, no. Does that hurt?- Silly question, but yeah. save google translate
35000:27:48,900 --> 00:27:51,266- Man, uh, not so bad going in.- Yeah. save google translate
35100:27:51,336 --> 00:27:54,328Kind of scary. You know,you got a big metal thing up against you, but... save google translate
35200:27:54,406 --> 00:27:57,864pulling them out, they're gonna leave a couplelittle holes, a little bit of blood loss there. save google translate
35300:27:57,942 --> 00:28:01,036- Rock and roll.- Thank you, sir. It's an honor. Thank you.' /> save google translate
35400:28:01,112 --> 00:28:03,546- Take it easy with that staple gun.- No problem, sir. save google translate
35500:28:03,615 --> 00:28:06,015Dead! You're so dead!' /> save google translate
35600:28:06,084 --> 00:28:15,417You're so dead!You're so dead!' /> save google translate
35700:28:27,205 --> 00:28:30,197One, two, three! save google translate
35800:28:33,978 --> 00:28:37,277Ladies and gentlemen, your winner, the legend... save google translate
35900:28:37,348 --> 00:28:42,615Randy "The Ram" Robinson! save google translate
36000:28:45,223 --> 00:28:49,319Ram Jam! Ram Jam! Ram Jam! Ram Jam! save google translate
36100:28:49,394 --> 00:28:55,998Ram Jam! Ram Jam! Ram Jam! save google translate
36200:29:03,074 --> 00:29:05,065Ram Jam! Ram Jam! save google translate
36300:29:07,212 --> 00:29:10,147Great show, Ram. save google translate
36400:29:10,215 --> 00:29:12,206Great job. save google translate
36500:29:12,283 --> 00:29:15,013There he is. save google translate
36600:29:19,290 --> 00:29:21,724Hell of a match out there, man. Hell of a match. save google translate
36700:29:21,793 --> 00:29:25,058- Thank you.- Put yourself through hell, man. Great. Good work. Way to go. save google translate
36800:29:25,130 --> 00:29:27,894- It was fucking insane, Ram.- Let me just get some glue for that. save google translate
36900:29:27,966 --> 00:29:30,992Crazy shit, man. Crazy. save google translate
37000:29:31,069 --> 00:29:34,527Hey. You okay with that table hit? save google translate
37100:29:34,606 --> 00:29:37,598- I'll live, sir. I'll live.- Yeah. Okay. save google translate
37200:29:40,445 --> 00:29:42,675Ram Jam! Ram Jam! save google translate
37300:29:42,747 --> 00:29:46,911Ram Jam! Ram Jam! Ram Jam! save google translate
37400:30:09,073 --> 00:30:11,007Ah, shit. save google translate
37500:30:11,075 --> 00:30:14,306- Got a lot of staples. We gotta take 'em out.- Fuck it. Take it easy, Doc. save google translate
37600:30:14,379 --> 00:30:17,143- Hold still.- Ow! save google translate
37700:30:17,215 --> 00:30:19,206Goddamn it. save google translate
37800:30:33,031 --> 00:30:35,499You sick fuck! You sick fuck! save google translate
37900:30:35,567 --> 00:30:39,660You sick fuck! save google translate
38000:30:39,737 --> 00:30:42,399You sick fuck! You sick fuck! save google translate
38100:30:42,473 --> 00:30:44,464It's dinnertime!' /> save google translate
38200:30:47,779 --> 00:30:50,543Oh, fuck! save google translate
38300:30:50,615 --> 00:30:52,776Goddamn it! save google translate
38400:31:07,131 --> 00:31:09,759Yeah! Yeah! Hit him! save google translate
38500:31:25,450 --> 00:31:27,441Yeah, get him! save google translate
38600:31:28,887 --> 00:31:30,878Yeah! save google translate
38700:31:31,890 --> 00:31:34,222- Ram!- Yeah! Use his leg! save google translate
38800:31:34,292 --> 00:31:36,487Ram, use my leg!Use it! Use my leg! save google translate
38900:31:36,561 --> 00:31:39,359Use his leg! Use his leg! save google translate
39000:31:39,430 --> 00:31:41,762- Come on! Use my leg!- Use his leg! Use his leg! save google translate
39100:31:41,833 --> 00:31:45,132- Yeah! Yeah!- Use his leg! Use his leg! save google translate
39200:31:45,203 --> 00:31:49,963Use his leg!Use his leg! save google translate
39300:31:52,677 --> 00:31:55,305Yeah! Yeah! save google translate
39400:31:59,851 --> 00:32:02,285Fuck you, Necro! Fuck you! save google translate
39500:32:07,859 --> 00:32:10,760Okay. Let me get this out. save google translate
39600:32:10,828 --> 00:32:12,819This is in there pretty good, Ram. save google translate
39700:32:26,811 --> 00:32:28,870Ah, fuck. save google translate
39800:32:28,947 --> 00:32:30,938I'm gonna kill him!' /> save google translate
39900:32:31,015 --> 00:32:33,848Yeah. save google translate
40000:32:33,918 --> 00:32:35,852- You're good?- Yeah.' /> save google translate
40100:32:35,920 --> 00:32:38,115I'm almost done. save google translate
40200:32:53,004 --> 00:32:58,370Fuck you, Necro! save google translate
40300:33:24,736 --> 00:33:27,534You're so dead! You're so dead! save google translate
40400:33:27,605 --> 00:33:31,268You're so dead!You're so dead! save google translate
40500:33:32,410 --> 00:33:34,401Okay, Ram. You're good.Go take a shower. save google translate
40600:33:40,651 --> 00:33:42,642Good work, man. save google translate
40700:33:45,490 --> 00:33:49,051I think we did what we wanted to do. save google translate
40800:33:49,127 --> 00:33:51,561No, first time, coming off- save google translate
40900:33:54,465 --> 00:33:56,456Way over. save google translate
41000:34:36,808 --> 00:34:39,038Ram. Ram! save google translate
41100:34:50,955 --> 00:34:53,116Try and relax. Just try and relax. save google translate
41200:34:53,191 --> 00:34:55,751Marlene, can I havesome help in here, please? save google translate
41300:34:55,827 --> 00:34:59,285Put your arms down.Okay, try and relax. Calm down. save google translate
41400:35:05,403 --> 00:35:07,496Okay, just relax. save google translate
41500:35:07,572 --> 00:35:11,668Okay. Very good. Okay.Calm down. save google translate
41600:35:21,185 --> 00:35:24,052- Okay. Thanks, Marlene.- Okay. save google translate
41700:35:40,071 --> 00:35:41,971- Ah, fuck.- Mr. Ramzinski? save google translate
41800:35:42,039 --> 00:35:45,531Call me Randy. save google translate
41900:35:46,611 --> 00:35:49,011Randy, I'm Dr. Moayedizadeh. save google translate
42000:35:49,080 --> 00:35:51,014So, how's it all looking? save google translate
42100:35:51,082 --> 00:35:53,482Well, much betterthan before the bypass. save google translate
42200:35:53,551 --> 00:35:55,985Oh. So, we're in the clear?We're all good? save google translate
42300:35:56,053 --> 00:35:58,487Well, it's your heart. save google translate
42400:35:58,556 --> 00:36:00,615You need to starttaking better care of it. save google translate
42500:36:00,691 --> 00:36:02,625Like how?What do I do? save google translate
42600:36:02,693 --> 00:36:05,321Well, for starters,you're going to be on a slew of medications.' /> save google translate
42700:36:05,396 --> 00:36:09,492And the stuff that you're putting in your body-you need to cut it out.' /> save google translate
42800:36:10,601 --> 00:36:13,297I know. I know. I can- save google translate
42900:36:13,371 --> 00:36:15,862I can- I can do without that. save google translate
43000:36:15,940 --> 00:36:20,434When can I, uh,get back in the gym and, uh... save google translate
43100:36:20,511 --> 00:36:22,638start working out? save google translate
43200:36:22,713 --> 00:36:27,150As far as exercise goes, it's still okay,as long as it's moderate. save google translate
43300:36:27,218 --> 00:36:29,584Doc, I'm a professional wrestler. save google translate
43400:36:29,654 --> 00:36:31,417That's not a good idea. save google translate
43500:36:32,790 --> 00:36:34,781Well, what do you mean? save google translate
43600:36:34,859 --> 00:36:37,555Well, your hearthas been through a lot. save google translate
43700:36:37,628 --> 00:36:40,256It won't be able to handlea strenuous activity.' /> save google translate
43800:36:42,200 --> 00:36:46,261Well, I can slow my routine down.I can- I can just pace myself. save google translate
43900:36:46,337 --> 00:36:48,897- Mr. Ramzinski-- Randy. Call me Randy. save google translate
44000:36:48,973 --> 00:36:53,103Randy, you almost died. save google translate
44100:36:53,177 --> 00:36:55,509Next time,you might not be so lucky. save google translate
44200:37:00,184 --> 00:37:02,175Well, hey, Doc. save google translate
44300:37:02,253 --> 00:37:04,915Thanks for all the good news. save google translate
44400:37:26,310 --> 00:37:28,403This copy's for you. save google translate
44500:37:31,082 --> 00:37:33,516And somebody left this for you. save google translate
44600:37:33,584 --> 00:37:35,984He said he was your promoter. save google translate
44700:38:31,375 --> 00:38:33,536Robin Ramzinski, come to the pharmacy. save google translate
44800:38:33,611 --> 00:38:35,636- Your prescription's ready.- Oh.' /> save google translate
44900:38:43,454 --> 00:38:45,581- Robin Ramzinski?- Randy. save google translate
45000:38:46,590 --> 00:38:49,753Just sign here, please. save google translate
45100:38:53,097 --> 00:38:55,088Thank you. save google translate
45200:38:56,367 --> 00:38:58,801Here you go. save google translate
45300:38:59,103 --> 00:39:00,900My money. save google translate
45400:39:00,971 --> 00:39:03,940One, two, three, four, five- save google translate
45500:39:12,450 --> 00:39:14,441Welcome home. save google translate
45600:40:13,110 --> 00:40:15,101Oh, shit. save google translate
45700:40:57,021 --> 00:40:59,012Ooh. save google translate
45800:41:07,064 --> 00:41:09,464Hey, Adam! save google translate
45900:41:09,533 --> 00:41:12,696- You wanna play Nintendo?- All right. save google translate
46000:41:12,770 --> 00:41:14,704Okay. Let's see what you got there. save google translate
46100:41:14,772 --> 00:41:17,434- All right. Here comes the Ayatollah.- Shaking in my boots. save google translate
46200:41:17,508 --> 00:41:20,705- Here we go. Come on.- So, you hear about Call of Duty 4? save google translate
46300:41:20,778 --> 00:41:22,712Did I what? save google translate
46400:41:22,780 --> 00:41:24,714- Call of Duty 4?- What? save google translate
46500:41:24,782 --> 00:41:27,012- Call of Duty 4.- Call "It" Duty 4? save google translate
46600:41:27,084 --> 00:41:29,712- Call of Duty 4.- Call of Duty 4? save google translate
46700:41:29,787 --> 00:41:33,484- Yeah. It's pretty cool, actually.- Really? save google translate
46800:41:33,557 --> 00:41:37,323This game is so old. save google translate
46900:41:37,394 --> 00:41:41,922- Wh-What's it about?- It's a war game. Most all the other Call of Duties- save google translate
47000:41:41,999 --> 00:41:45,799they were, like, based on World War II,but this one's with Iraq. save google translate
47100:41:45,870 --> 00:41:47,804- Oh, yeah?- And-Yeah. save google translate
47200:41:47,872 --> 00:41:49,806You switch off between a Marine... save google translate
47300:41:49,874 --> 00:41:52,206and an "S" and "S" Britishspecial operative... save google translate
47400:41:52,276 --> 00:41:55,677- so it's pretty cool.- Wow. save google translate
47500:41:55,746 --> 00:41:57,839Hold on. All right. Hold on.There we go. save google translate
47600:41:57,915 --> 00:42:00,782All right. Here- There! There it is!Ram Jam! You're finished.' /> save google translate
47700:42:00,851 --> 00:42:02,785- Okay, one more.- I gotta go. save google translate
47800:42:02,853 --> 00:42:04,787- Huh?- I- I gotta leave. save google translate
47900:42:04,855 --> 00:42:07,881- I just gave you an ass-whipping. Don'tyou wanna get even? - Nah, that's okay. save google translate
48000:42:07,958 --> 00:42:10,449- All right.- I-I'll catch you later, all right? save google translate
48100:42:10,528 --> 00:42:12,462All right.See you later, man. save google translate
48200:42:12,530 --> 00:42:14,498- Do your push-ups, brother.- All right. save google translate
48300:42:56,807 --> 00:42:59,241Oh, fuck. save google translate
48400:43:22,199 --> 00:43:24,326- Hey!- Hey. save google translate
48500:43:24,401 --> 00:43:27,461Ram man!Been a while. save google translate
48600:43:27,538 --> 00:43:29,563- Hmm.- Hi. save google translate
48700:43:29,640 --> 00:43:33,440Yeah, I was in the neighborhood, thought maybewe could go grab a- a hamburger. save google translate
48800:43:33,510 --> 00:43:35,501I'm working. save google translate
48900:43:35,579 --> 00:43:39,015Okay. You know, maybe later. save google translate
49000:43:39,083 --> 00:43:41,074You okay? save google translate
49100:43:42,519 --> 00:43:44,578- Could we talk for a second?- Sure. save google translate
49200:43:44,655 --> 00:43:47,180Sure. What's up?What's up? save google translate
49300:43:47,257 --> 00:43:49,225No, I mean somewhere quiet, not- save google translate
49400:43:50,294 --> 00:43:52,285Randy- save google translate
49500:43:54,431 --> 00:43:57,832I can't leave witha customer, you know. save google translate
49600:43:57,901 --> 00:44:00,631Listen. I had a heart attack. save google translate
49700:44:03,607 --> 00:44:05,541I know. save google translate
49800:44:05,609 --> 00:44:08,077- Where you parked?- Out in the back. save google translate
49900:44:08,145 --> 00:44:10,978Good. Go to your car.I'll meet you out there in 15 minutes. save google translate
50000:44:11,048 --> 00:44:13,141So, they'rejust fucking,or what's the story?' /> save google translate
50100:44:18,422 --> 00:44:20,913You know what?I'm gonna- I'm gonna go on break. save google translate
50200:44:20,991 --> 00:44:23,755- I need a cigarette. I can't quit.- Okay. save google translate
50300:44:35,639 --> 00:44:37,937- Hey.- Thanks. I appreciate it. save google translate
50400:44:38,008 --> 00:44:40,408No, it's okay. save google translate
50500:44:40,477 --> 00:44:43,844- When was it?- Uh, a couple weeks ago. save google translate
50600:44:43,914 --> 00:44:47,077Oh. How are you feeling? save google translate
50700:44:47,151 --> 00:44:50,780Oh.I don't feel like Hercules. save google translate
50800:44:50,854 --> 00:44:53,880- What happened?- I just- save google translate
50900:44:53,957 --> 00:44:58,121I was walking in the dressing room,and the guys told me I just... save google translate
51000:44:58,195 --> 00:45:02,427dropped like a brick,and, you know, I don't remember nothin' save google translate
51100:45:02,499 --> 00:45:06,902Now the doctors tell me, uh... save google translate
51200:45:06,970 --> 00:45:08,904that I can't - save google translate
51300:45:08,972 --> 00:45:11,065that I can't wrestle no more. save google translate
51400:45:13,310 --> 00:45:15,301What are you gonna do? save google translate
51500:45:15,379 --> 00:45:19,611You know,it just don't feel... right. save google translate
51600:45:20,617 --> 00:45:23,142And that's why- save google translate
51700:45:23,220 --> 00:45:26,417That's why I wantedto talk to you, you know. save google translate
51800:45:26,490 --> 00:45:28,856'Cause I don't want to be alone. save google translate
51900:45:31,929 --> 00:45:34,397Randy. save google translate
52000:45:37,801 --> 00:45:40,634You should be with your family now. save google translate
52100:45:40,704 --> 00:45:44,071- Don't you have a daughter?Where's your daughter?' /> save google translate
52200:45:44,141 --> 00:45:47,133Uh, my daughter-she don't like me very much. save google translate
52300:45:47,211 --> 00:45:49,805I don't believe it.Everybody needs a father...' /> save google translate
52400:45:49,880 --> 00:45:52,314and... trust me... save google translate
52500:45:52,382 --> 00:45:54,646this kind of thingbrings people together. save google translate
52600:45:54,718 --> 00:45:57,414Ah- save google translate
52700:45:57,488 --> 00:46:00,082You should call her. save google translate
52800:46:00,157 --> 00:46:03,149I should go back in. save google translate
52900:46:03,227 --> 00:46:05,491You're gonna be okay, huh? save google translate
53000:46:05,562 --> 00:46:08,122- I'll be okay.- Okay. save google translate
53100:46:28,218 --> 00:46:30,209Stephanie. save google translate
53200:47:07,658 --> 00:47:10,752Hi, this is Stephanie. Leave a message. save google translate
53300:47:11,929 --> 00:47:13,920Ah- save google translate
53400:47:45,362 --> 00:47:47,353Man. save google translate
53500:47:58,475 --> 00:48:01,239Oh. Uh, is, uh, Stephanie home? save google translate
53600:48:02,613 --> 00:48:06,447- Who can I say it is?- Uh, tell her it's her father. save google translate
53700:48:24,568 --> 00:48:26,695Hey. Stephanie. save google translate
53800:48:28,005 --> 00:48:30,439- Where you goin'- What do you want? save google translate
53900:48:31,575 --> 00:48:34,203Well, I just- I have to talk to you. save google translate
54000:48:34,278 --> 00:48:36,212I can't really talk right now. save google translate
54100:48:36,280 --> 00:48:38,771- I really need to talk to you.- I have school. save google translate
54200:48:38,849 --> 00:48:40,783- You're going to school?- Yeah. save google translate
54300:48:40,851 --> 00:48:42,819Well, that's great. save google translate
54400:48:43,887 --> 00:48:48,051Listen. I had a heart attack... save google translate
54500:48:48,125 --> 00:48:51,356and I just thoughtI needed to tell you. save google translate
54600:48:54,431 --> 00:48:57,332You are such an asshole. save google translate
54700:48:57,401 --> 00:48:59,335What do you want from me? save google translate
54800:48:59,403 --> 00:49:01,394What do you want? save google translate
54900:49:01,471 --> 00:49:03,530I just been alone, and, uh... save google translate
55000:49:03,607 --> 00:49:07,338you're my daughter, and I love you, and I just-I just needed to see you. save google translate
55100:49:07,411 --> 00:49:09,402That's bullshit. save google translate
55200:49:09,479 --> 00:49:11,470You want me to take care of you. save google translate
55300:49:11,548 --> 00:49:13,209- No.- Yes. save google translate
55400:49:13,283 --> 00:49:16,912Well, I'm not gonna do that. save google translate
55500:49:16,987 --> 00:49:20,445'Cause where the fuck were youwhen I needed you to take care of me? save google translate
55600:49:20,524 --> 00:49:22,458You know, on all my birthdays... save google translate
55700:49:22,526 --> 00:49:24,517which you never even made one. save google translate
55800:49:24,594 --> 00:49:28,030You probably don't evenknow when it is.' /> save google translate
55900:49:28,098 --> 00:49:32,501So, you know what? No. I don't careif you had a heart attack. Fuck you! save google translate
56000:49:50,220 --> 00:49:52,654- Oh! Ram.- Hey. save google translate
56100:49:52,723 --> 00:49:54,748- Didn't think I'd see you here.- Why not? save google translate
56200:49:54,825 --> 00:49:55,849- Hey.- Hey. save google translate
56300:49:55,926 --> 00:49:58,224I heard you collapsedat the DiFusco show. save google translate
56400:49:58,295 --> 00:50:01,628Ah, man, I just overheatedand blacked out. That's all. save google translate
56500:50:01,698 --> 00:50:04,565- Really?- Yeah, I was out of the hospital in less than an hour. save google translate
56600:50:04,634 --> 00:50:07,432- So, you're fine?- Brother, I'm good to go.' /> save google translate
56700:50:07,504 --> 00:50:10,905That's excellent!I was just gonna cancel the minivan. save google translate
56800:50:10,974 --> 00:50:13,704- What minivan?- I rented one for Fanfest. save google translate
56900:50:13,777 --> 00:50:15,711Yeah, m-me and the wholegang's driving down. save google translate
57000:50:15,779 --> 00:50:18,111Terry C., Caggiano, Fatback. save google translate
57100:50:18,181 --> 00:50:20,149Oh, I'm so fucking psyched! save google translate
57200:50:20,217 --> 00:50:22,515Volpe gave me an assload offlyers. save google translate
57300:50:23,720 --> 00:50:27,349Yeah. It's gonna be epic. save google translate
57400:50:27,424 --> 00:50:30,552- Volpe said the scout fromthe show was gonna be there. save google translate
57500:50:30,627 --> 00:50:32,720- Uh-- Twenty years in the making. save google translate
57600:50:32,796 --> 00:50:35,629- It's gonna be something.- Yeah. Come on. I got you set up down here. save google translate
57700:50:35,699 --> 00:50:39,100- Hey, bro.- Hey. What's going on, bro? save google translate
57800:50:39,169 --> 00:50:41,637So, uh, yeah.Should get a pretty good crowd today. save google translate
57900:50:41,705 --> 00:50:44,606Oh. Great.I'll, uh- I'll loosen up. save google translate
58000:50:44,674 --> 00:50:46,642All right. save google translate
58100:50:46,710 --> 00:50:50,578- Hey, my man. How you doing, big guy? Good to see you. Wow.- Haven't seen you in a while. save google translate
58200:51:06,963 --> 00:51:10,455- Smile.- Who makes your T-shirts? save google translate
58300:51:10,534 --> 00:51:12,832I like your T-shirts. save google translate
58400:51:12,903 --> 00:51:14,837- How much for an autograph?- Ten dollars. save google translate
58500:51:14,905 --> 00:51:17,999- Ram. Been a big fan of yours for years.- Hey. How you doin', brother? save google translate
58600:51:18,075 --> 00:51:20,942- It's really great to meet you. Can I get a Polaroid?- All right. Absolutely. save google translate
58700:51:21,011 --> 00:51:22,979Okay. Ready, guys? save google translate
58800:51:23,046 --> 00:51:24,911Ram! save google translate
58900:51:24,981 --> 00:51:26,915- What's your name again?- Evan.' /> save google translate
59000:51:26,983 --> 00:51:30,919- Evan. E- E-V-- E-V-A-N. save google translate
59100:51:30,987 --> 00:51:34,320- One, two, Ram!- There we go. save google translate
59200:51:35,425 --> 00:51:38,019Okay, it's eight.There you go, Matthew. save google translate
59300:51:38,095 --> 00:51:40,029- Here you go.- Yeah, hold on. save google translate
59400:51:48,605 --> 00:51:52,666- Well, no. It's $30.- You gotta get the VHS. I'll give you the VHS.' /> save google translate
59500:52:24,241 --> 00:52:26,038Hi, I'm Cassidy.' /> save google translate
59600:52:26,109 --> 00:52:29,010- Henry.- Nice to meet you. Where you from? save google translate
59700:52:29,079 --> 00:52:31,138- Garfield.- Yeah? save google translate
59800:52:31,214 --> 00:52:33,148How you doing tonight? save google translate
59900:52:33,216 --> 00:52:35,309- Okay.- Mm-hmm? save google translate
60000:52:35,385 --> 00:52:38,013How about a private dance,make you feel a little better? save google translate
60100:52:38,088 --> 00:52:41,319- Mmm, no, not tonight.- No, Henry? save google translate
60200:52:41,391 --> 00:52:43,723- No.- No? Okay. save google translate
60300:52:43,793 --> 00:52:45,522And don't forget Tuesday night is-' /> save google translate
60400:52:53,069 --> 00:52:55,060Nah. save google translate
60500:52:56,673 --> 00:52:59,267On the main stage, the exotic- save google translate
60600:53:00,777 --> 00:53:02,768Hey. Hey, you. save google translate
60700:53:04,347 --> 00:53:06,941Hey. When'd you get here? save google translate
60800:53:07,017 --> 00:53:09,008- I just flew in.- You did? save google translate
60900:53:09,085 --> 00:53:12,521- How you been feeling?- I'm feeling good. save google translate
61000:53:12,589 --> 00:53:15,057- A lot better.- Good. save google translate
61100:53:15,125 --> 00:53:18,526And I took your advice.I went and saw my daughter. save google translate
61200:53:18,595 --> 00:53:20,756Yeah? How did that go? save google translate
61300:53:20,830 --> 00:53:22,764Uh, it didn't go very well. save google translate
61400:53:22,832 --> 00:53:25,357She sort of ripped me a new asshole. save google translate
61500:53:25,435 --> 00:53:27,369Oh. Oh.Sorry to hear that. save google translate
61600:53:27,437 --> 00:53:29,064Oh, hey.What are you gonna do? save google translate
61700:53:29,139 --> 00:53:30,970Oh, just- save google translate
61800:53:31,041 --> 00:53:34,875Maybe if I went outand did something special, you know? save google translate
61900:53:34,945 --> 00:53:37,937- Bought her a present.- That's a really great idea. save google translate
62000:53:38,014 --> 00:53:40,482- Well-- What's she into? save google translate
62100:53:40,550 --> 00:53:42,711Hmm. Yeah, I don't really-You know. save google translate
62200:53:42,786 --> 00:53:44,879What kind of music does she like? save google translate
62300:53:44,955 --> 00:53:46,980I really don't know. save google translate
62400:53:47,057 --> 00:53:51,118Well, is she into something else,like, well, cooking or books or something? save google translate
62500:53:51,194 --> 00:53:53,185Oh. save google translate
62600:53:54,464 --> 00:53:58,161- I don't know.- Okay. Well... save google translate
62700:53:58,235 --> 00:54:00,965you should get her clothes,like some kind of clothes. save google translate
62800:54:01,037 --> 00:54:02,937- All girls like that. Yeah.- Yeah? save google translate
62900:54:03,006 --> 00:54:05,839- Okay. Sounds good.- Hey. I know the right place. save google translate
63000:54:05,909 --> 00:54:09,845It's this kick-ass little vintage shopin Elizabeth. save google translate
63100:54:09,913 --> 00:54:12,438- Ah.- I think it's on Elizabeth Avenue. save google translate
63200:54:12,515 --> 00:54:15,211You should go on Saturday.That's when they get all the best shit. save google translate
63300:54:15,285 --> 00:54:17,446Hey, thanks.Thanks a lot. save google translate
63400:54:19,422 --> 00:54:21,447You want a dance? save google translate
63500:54:23,093 --> 00:54:26,028I don't thinkI'm quite ready for that yet. save google translate
63600:54:28,665 --> 00:54:30,656Okay. save google translate
63700:54:57,560 --> 00:54:59,824Well, that was fast. save google translate
63800:54:59,896 --> 00:55:02,524Listen. Why don't I meet youthere on Saturday... save google translate
63900:55:02,599 --> 00:55:05,534and, um- and help youpick something out? save google translate
64000:55:07,637 --> 00:55:09,696- Wow. I'd like that a lot.- Oh. save google translate
64100:55:09,773 --> 00:55:11,331- 1:00?- Yeah. save google translate
64200:55:11,408 --> 00:55:14,502- All right.- 1:00. save google translate
64300:55:14,577 --> 00:55:17,068Yeah, 1:00. save google translate
64400:55:30,393 --> 00:55:32,691Hey. Whoa. save google translate
64500:55:32,762 --> 00:55:34,730Did you forget how to knock? save google translate
64600:55:34,798 --> 00:55:37,596- No.- Let's try that again, all right? I'm serious. save google translate
64700:55:47,911 --> 00:55:49,845What do you want? save google translate
64800:55:49,913 --> 00:55:53,178Well, I was wondering if I couldget some more work- something, uh... save google translate
64900:55:53,249 --> 00:55:55,274- you know, steady, full-time.- Ah, cell phone. save google translate
65000:55:55,352 --> 00:55:57,286All I got is weekends. save google translate
65100:55:57,354 --> 00:55:59,379Yeah, well, that works. save google translate
65200:56:00,557 --> 00:56:02,582Isn't that when you sit onother dudes' faces? save google translate
65300:56:04,694 --> 00:56:07,891- So, what do you got?- Deli counter. save google translate
65400:56:07,964 --> 00:56:11,525- Deli counter. Dealing with the customers and stuff?- Yeah. save google translate
65500:56:11,601 --> 00:56:13,796A parade of hot, horny housewives... save google translate
65600:56:13,870 --> 00:56:15,804begging for your meat. save google translate
65700:56:17,207 --> 00:56:19,801- You got anything else?- No, I do not. save google translate
65800:56:19,876 --> 00:56:22,401You interested? save google translate
65900:56:24,647 --> 00:56:27,639Yeah. Sure. save google translate
66000:56:48,405 --> 00:56:50,737- Hey!- Hey. save google translate
66100:56:50,807 --> 00:56:53,037Goddamn.I almost didn't recognize you. save google translate
66200:56:53,109 --> 00:56:55,339You look-You look clean. save google translate
66300:56:55,412 --> 00:56:56,970Clean? save google translate
66400:56:57,046 --> 00:56:58,809No, I mean you look lovely. save google translate
66500:56:58,882 --> 00:57:01,749Okay. Thanks. save google translate
66600:57:01,818 --> 00:57:05,686Uh, listen. Should I call you, uh,Pam or Cassidy or what? save google translate
66700:57:05,755 --> 00:57:07,518- Pam.- Pam. save google translate
66800:57:07,590 --> 00:57:09,524Don't get used to it.' /> save google translate
66900:57:09,592 --> 00:57:11,719What is she? save google translate
67000:57:11,795 --> 00:57:14,093Goth? Punk? Hippie? save google translate
67100:57:14,164 --> 00:57:17,156- Preppy?- Oh, man, I ain't got a clue. save google translate
67200:57:19,002 --> 00:57:20,993Oh. Hey, Pam. save google translate
67300:57:21,070 --> 00:57:24,164- Pam.- Yeah. Mm-hmm? save google translate
67400:57:24,240 --> 00:57:27,038Thank you.I really appreciate this. save google translate
67500:57:29,012 --> 00:57:31,003You're welcome. save google translate
67600:57:31,080 --> 00:57:33,173Uh, listen. save google translate
67700:57:33,249 --> 00:57:35,376I think Stephanie is, uh... save google translate
67800:57:35,452 --> 00:57:37,386a lesbian. save google translate
67900:57:37,454 --> 00:57:38,978Uh-huh? save google translate
68000:57:39,055 --> 00:57:41,353Does that makea difference what she- save google translate
68100:57:41,424 --> 00:57:43,221No. save google translate
68200:57:43,293 --> 00:57:47,286- It's cool.- I mean, or maybe it's all in my head. I don't know.' /> save google translate
68300:57:50,433 --> 00:57:52,401Oh, wow. What about this? save google translate
68400:57:52,469 --> 00:57:54,994Look at this.Got an "S" on it. save google translate
68500:57:55,071 --> 00:57:57,301- Um-- That looks perfect, huh? save google translate
68600:57:58,308 --> 00:58:00,401Well- save google translate
68700:58:00,477 --> 00:58:04,504I mean, it's winter, so maybe you wantsomething warmer, like a peacoat. save google translate
68800:58:04,581 --> 00:58:06,708You got a point there. save google translate
68900:58:06,783 --> 00:58:09,650- If you know her size.- Yeah, that's pretty cool. save google translate
69000:58:09,719 --> 00:58:12,483I don't know, man.I think that's pretty rock and roll. save google translate
69100:58:12,555 --> 00:58:16,047- What do you think?- I- save google translate
69200:58:17,193 --> 00:58:19,127You should go with your gut, man. save google translate
69300:58:19,195 --> 00:58:20,685- Yeah?- Yeah. save google translate
69400:58:20,763 --> 00:58:24,426You know, you look so goddamn prettyin the daytime. save google translate
69500:58:24,501 --> 00:58:27,231Hey, have a beer with me? save google translate
69600:58:28,304 --> 00:58:30,397Uh, I gotta get going. save google translate
69700:58:30,473 --> 00:58:32,805- One beer.- I really- save google translate
69800:58:35,345 --> 00:58:37,279I got a- I got a kid. save google translate
69900:58:37,347 --> 00:58:40,248You have a kid? save google translate
70000:58:40,316 --> 00:58:42,250Well. save google translate
70100:58:42,318 --> 00:58:45,583- What do you have, a boy or girl?- Boy. Jameson. save google translate
70200:58:45,655 --> 00:58:48,215- So, how old?- Nine. save google translate
70300:58:49,292 --> 00:58:52,523Wow. Hmm.Who would figure, huh? save google translate
70400:58:52,595 --> 00:58:54,995Well, it's not somethingI usually tell the customers. save google translate
70500:58:55,064 --> 00:58:58,090It's not exactly-It's not a turn-on. save google translate
70600:58:59,636 --> 00:59:02,127Uh, hold on.Wait a second. save google translate
70700:59:11,648 --> 00:59:14,446I want you to give thisto your little guy. It's a- save google translate
70800:59:14,517 --> 00:59:16,917It's a Randy the Ram action figure.' /> save google translate
70900:59:16,986 --> 00:59:19,978Tell him not to lose it.It's a $300 collector's item. save google translate
71000:59:20,056 --> 00:59:22,957- Really?- No. save google translate
71100:59:23,026 --> 00:59:26,621Come on. Hey, one beer. save google translate
71200:59:28,731 --> 00:59:30,926Okay. save google translate
71300:59:31,000 --> 00:59:34,265That's a great-looking kidyou got there. save google translate
71400:59:34,337 --> 00:59:36,567I think so. save google translate
71500:59:36,639 --> 00:59:39,437Well, I can see wherehe got his good looks from. save google translate
71600:59:39,509 --> 00:59:42,808Yeah. Well, he doesn't get it from his father. save google translate
71700:59:46,182 --> 00:59:48,343What's that? save google translate
71800:59:48,418 --> 00:59:50,818Oh, that's this condo thingdown in Trenton. save google translate
71900:59:52,755 --> 00:59:54,780What are you thinking about,moving there? save google translate
72000:59:54,857 --> 00:59:56,791- Workin' on it. Yeah.- Yeah?' /> save google translate
72100:59:56,859 --> 00:59:59,020Mm-hmm. Yeah, the schoolsare really awesome... save google translate
72200:59:59,095 --> 01:00:02,428great neighborhood, and... cheaper. save google translate
72301:00:02,498 --> 01:00:04,796What about your gigover at, uh, Cheeques? save google translate
72401:00:04,867 --> 01:00:08,200Done. Quitting. save google translate
72501:00:11,007 --> 01:00:13,032- Oh, wow.- Yeah. save google translate
72601:00:16,646 --> 01:00:18,273Whoa! Hell, yeah! save google translate
72701:00:18,348 --> 01:00:20,111All right!Come on, baby. save google translate
72801:00:20,183 --> 01:00:22,481- Dance with me.- Here? save google translate
72901:00:22,552 --> 01:00:24,281- Yeah, right here. Come on.- Uh-uh. save google translate
73001:00:24,354 --> 01:00:26,151- Come on.- I-I've danced to this plenty.' /> save google translate
73101:00:26,222 --> 01:00:30,318Okay. I'll dance for you then.Here we go. save google translate
73201:00:33,029 --> 01:00:36,795- Think I can get you a shift.- Hey, man, I need a job. save google translate
73301:00:36,866 --> 01:00:38,800There we go. save google translate
73401:00:41,571 --> 01:00:44,870Ooh! It's a lap dance I'm getting. save google translate
73501:01:03,960 --> 01:01:08,056Yeah! Goddamn, they don'tmake 'em like they used to.' /> save google translate
73601:01:08,131 --> 01:01:10,929- Fuckin' '80s, man. Best shit ever.- Bet your ass, man. save google translate
73701:01:11,000 --> 01:01:12,934- Guns N' Roses fuckin' rules.- Cr save google translate
73801:01:13,002 --> 01:01:14,663- Yeah.- Def Lep. save google translate
73901:01:14,737 --> 01:01:17,171Then that Cobain pussyhad to come around and ruin it all. save google translate
74001:01:17,240 --> 01:01:19,265Like there's something wrongwith wanting to have a good time. save google translate
74101:01:19,342 --> 01:01:21,572I'll tell you something.I hated the fuckin' '90s. save google translate
74201:01:21,644 --> 01:01:24,909- Nineties fuckin' sucked.- Nineties fuckin' sucked. save google translate
74301:01:35,625 --> 01:01:38,059- Shit.- What's the matter? save google translate
74401:01:39,896 --> 01:01:42,694No contact with the customers.I gotta go. save google translate
74501:01:42,765 --> 01:01:44,790Hey. You said one beer. save google translate
74601:01:45,868 --> 01:01:46,960- I did?- Yeah. save google translate
74701:01:47,036 --> 01:01:49,596Oh, okay. save google translate
74801:01:57,613 --> 01:01:59,843 One beer. save google translate
74901:02:19,702 --> 01:02:21,636Here you go. save google translate
75001:02:23,740 --> 01:02:27,471Hey, bro.This is supposed to say "Randy. " save google translate
75101:02:27,543 --> 01:02:29,977I guess they got itoff your W-4 or something. save google translate
75201:02:30,046 --> 01:02:32,276So I really gotta wearone of these things? save google translate
75301:02:33,349 --> 01:02:35,874No, you're special. save google translate
75401:02:35,952 --> 01:02:38,716Well, uh, can you change it? save google translate
75501:02:38,788 --> 01:02:41,120Just wear the fuckin' thing,all right? save google translate
75601:02:41,190 --> 01:02:43,124Ah. save google translate
75701:03:09,352 --> 01:03:11,377Oh, fuck. save google translate
75801:04:13,082 --> 01:04:15,346Uh, here's your bologna, pal. save google translate
75901:04:19,088 --> 01:04:22,023Eighteen. save google translate
76001:04:22,091 --> 01:04:24,924Are-Are they all on sale,or just the regular ones? save google translate
76101:04:24,994 --> 01:04:28,191- The Hudson Acres. Uh-- Well, it wasn't very clear. save google translate
76201:04:28,264 --> 01:04:30,926- Let me check.- Okay. save google translate
76301:04:34,337 --> 01:04:36,271Wayne, to the deli counter. save google translate
76401:04:36,339 --> 01:04:38,637It'll just be a minute. save google translate
76501:04:38,708 --> 01:04:43,304Okay. So, uh, which, in your opinion,is the best smoked ham? save google translate
76601:04:43,379 --> 01:04:45,813- The best what?- Smoked ham. save google translate
76701:04:45,882 --> 01:04:48,180- Uh-- Which? save google translate
76801:04:49,452 --> 01:04:51,647I don't -Smoked ham, I guess- save google translate
76901:04:51,721 --> 01:04:53,882Uh, the maple-glazed is not bad. save google translate
77001:05:01,330 --> 01:05:03,457- Breasts, thighs.- Breasts, thighs. save google translate
77101:05:03,532 --> 01:05:05,090- Small pieces.- Right. save google translate
77201:05:05,167 --> 01:05:07,499- Lock it up. Push start.- Yes. save google translate
77301:05:21,417 --> 01:05:24,477Forty-six. save google translate
77401:05:24,553 --> 01:05:28,080- What would you like?- Can I have a half a pound of pesto pasta salad? save google translate
77501:05:28,157 --> 01:05:29,647Okay. Comin' up. save google translate
77601:05:32,194 --> 01:05:34,856Half a pound of pesto pastaon the button. save google translate
77701:05:36,165 --> 01:05:39,532- Can I get you anything else?- No, that's it.' /> save google translate
77801:05:39,602 --> 01:05:43,129- You have a lovely day, darling.- Thanks. You too. save google translate
77901:05:47,276 --> 01:05:49,210Forty-seven. save google translate
78001:05:52,581 --> 01:05:55,641- Let me get a eight-piece, uh, chicken.- What kind of chicken you want? save google translate
78101:05:55,718 --> 01:05:59,176I want a eight-piece.That's two breasts. save google translate
78201:05:59,255 --> 01:06:02,224- Give me two big breasts.- Two big breasts, coming up. save google translate
78301:06:02,291 --> 01:06:04,919That's what I want. Two big breasts. save google translate
78401:06:04,994 --> 01:06:08,862Two big breasts-Uh, something with a brain. save google translate
78501:06:08,931 --> 01:06:12,367- And two wings? Yeah, stay away from them thighs.- Yeah. save google translate
78601:06:12,435 --> 01:06:15,632A lot of chicken flying out the door.There you go, honey. Have a good day. save google translate
78701:06:15,705 --> 01:06:17,798- Thank you. Have a good day.- Who's next?' /> save google translate
78801:06:17,873 --> 01:06:19,807- Me.- What you having, good-looking? save google translate
78901:06:19,875 --> 01:06:22,935- Uh, half a pound of egg salad.- Half a pound of egg salad, coming up. save google translate
79001:06:24,981 --> 01:06:26,915- Here we go.- Fresh? save google translate
79101:06:26,983 --> 01:06:29,247- Fresh? Fresh as monkey's breath, brother.- Yeah.' /> save google translate
79201:06:29,318 --> 01:06:32,253Oh, yeah.This is the good stuff. save google translate
79301:06:32,321 --> 01:06:35,313Comin' up.Down and out. Come on. save google translate
79401:06:35,391 --> 01:06:37,382It's the fourth quarter.Come on. Come on. Come on. save google translate
79501:06:37,460 --> 01:06:40,361There's 12 seconds left.Go. Down and out. Here. Both hands.' /> save google translate
79601:06:40,429 --> 01:06:44,661Hey! Touchdown! Goddamn!How about them Cowboys? save google translate
79701:06:44,734 --> 01:06:46,668- What you having, spring chicken?- Hi. save google translate
79801:06:46,736 --> 01:06:48,670Okay. save google translate
79901:06:52,408 --> 01:06:54,205- Hey, Migg, how you doing?- Who is this? save google translate
80001:06:54,276 --> 01:06:57,871- Yeah, it's the Ram.- Hey, Ram. Good to hear from you. We gonna see you in two weeks? save google translate
80101:06:57,947 --> 01:07:01,246- Yeah, sure. Yeah. Yeah.- It's gonna be big. I got 12 calls already. save google translate
80201:07:01,317 --> 01:07:05,413Listen, uh, you're gonna have tocount me out of Utica. save google translate
80301:07:05,488 --> 01:07:08,480What do you mean?We've been selling tickets for a week! save google translate
80401:07:08,557 --> 01:07:11,025Nah, I'm retiring. save google translate
80501:07:14,930 --> 01:07:17,763- Hey, Frank, how you doin'- Good, Ram. Good. How are you? save google translate
80601:07:17,833 --> 01:07:21,564Nah, I'm good, man.I'm good. Uh, listen. save google translate
80701:07:27,877 --> 01:07:30,710Oh, come on. I'm sorry, Volpe.You know I'd kill to do it. save google translate
80801:07:30,780 --> 01:07:34,079- I already bought Bob's plane ticket.- No, I realize. I understand. save google translate
80901:07:34,150 --> 01:07:36,744- I think you're making a big mistake.- Nah, no more. I am done. save google translate
81001:07:36,819 --> 01:07:38,753- I'm retired.- Yeah, I-I-I know. save google translate
81101:08:10,019 --> 01:08:12,317Stephanie. save google translate
81201:08:12,388 --> 01:08:14,322What, are you stalking me? save google translate
81301:08:14,390 --> 01:08:18,486No. I, uh, brought you a present. save google translate
81401:08:19,962 --> 01:08:21,896Go ahead. Open it. save google translate
81501:08:33,209 --> 01:08:35,268The "S" stands for "Stephanie. " save google translate
81601:08:35,344 --> 01:08:37,437- Oh, yeah.- Yeah. save google translate
81701:08:37,513 --> 01:08:39,447Do you like it? save google translate
81801:08:40,516 --> 01:08:42,450It's, uh- It's shiny. save google translate
81901:08:42,518 --> 01:08:45,646That's not really your present.I got you something else. save google translate
82001:08:45,721 --> 01:08:47,655Hold on. save google translate
82101:08:51,927 --> 01:08:54,395This is your real present. save google translate
82201:09:04,240 --> 01:09:06,333- It's a peacoat.- Yeah. Well, it's wintertime... save google translate
82301:09:06,408 --> 01:09:09,206and I want you to keep warm. save google translate
82401:09:11,147 --> 01:09:14,844- Thank you.- Hey, anything for you, sweetheart. save google translate
82501:09:14,917 --> 01:09:17,579So what are you doing right now? save google translate
82601:09:17,653 --> 01:09:19,587What am I doing? save google translate
82701:09:19,655 --> 01:09:23,887You know, I thought maybe we could,you know, stop by our old favorite place. save google translate
82801:09:23,959 --> 01:09:26,928We have an old favorite place? save google translate
82901:09:26,996 --> 01:09:29,430You'll recognize it when you see it. save google translate
83001:09:32,067 --> 01:09:34,592Uh, now's not reallythe best time. I- save google translate
83101:09:34,670 --> 01:09:36,831I got some stuff I gotta do. save google translate
83201:09:37,873 --> 01:09:39,397What kind of stuff? save google translate
83301:09:39,475 --> 01:09:42,205Just stuff. save google translate
83401:09:42,278 --> 01:09:44,769Come on.I'm not gonna, like- save google translate
83501:09:44,847 --> 01:09:47,042I'm not gonna take a biteout of you or anything. save google translate
83601:09:47,116 --> 01:09:50,017Just, you know,hang out for a little while. save google translate
83701:09:55,024 --> 01:09:56,958I haven't been here in ages. save google translate
83801:09:59,628 --> 01:10:01,653You remember the fun house? save google translate
83901:10:03,199 --> 01:10:05,929Right there.Used to be the Monster Motel. save google translate
84001:10:06,001 --> 01:10:07,935- Kinda.- Oh, you loved it. save google translate
84101:10:08,003 --> 01:10:11,404We used to go in there,and they had this, uh, spooky-ass skeleton. save google translate
84201:10:11,473 --> 01:10:13,737It would pop out of a coffin. save google translate
84301:10:13,809 --> 01:10:16,243You'd get really scared and cry and wanna run out. save google translate
84401:10:16,312 --> 01:10:20,408And then- then you'd begto go back in again. save google translate
84501:10:20,482 --> 01:10:23,042Oh. Always was a gluttonfor punishment. save google translate
84601:10:23,118 --> 01:10:25,643Yeah, you wouldn't go inunless you could sit on my foot... save google translate
84701:10:25,721 --> 01:10:27,655and wrap your arms around my leg. save google translate
84801:10:27,723 --> 01:10:30,419And we'd walk all the waythrough like that. save google translate
84901:10:30,492 --> 01:10:34,360Ah, I don't even remember that. save google translate
85001:10:34,430 --> 01:10:36,421I do. save google translate
85101:10:45,741 --> 01:10:49,438I just want to tell you. save google translate
85201:10:49,511 --> 01:10:51,445I'm the one...' /> save google translate
85301:10:51,513 --> 01:10:54,448who was supposed totake care of everything. save google translate
85401:10:54,516 --> 01:10:59,476I'm the one who was supposed to makeeverything okay for everybody. save google translate
85501:11:01,857 --> 01:11:05,054But it just didn'twork out like that. save google translate
85601:11:05,127 --> 01:11:07,061And I left. save google translate
85701:11:07,129 --> 01:11:09,063I left you. save google translate
85801:11:10,299 --> 01:11:12,767You never did anything wrong. save google translate
85901:11:12,835 --> 01:11:16,100You know?I used to try to- save google translate
86001:11:16,171 --> 01:11:18,105Huh! Forget about you. save google translate
86101:11:18,173 --> 01:11:21,870I used to try to pretend that... save google translate
86201:11:21,944 --> 01:11:24,879you didn't exist. save google translate
86301:11:24,947 --> 01:11:26,881But I can't. save google translate
86401:11:29,385 --> 01:11:31,319You're my girl. save google translate
86501:11:31,387 --> 01:11:34,686You're my little-You're my little girl.' /> save google translate
86601:11:36,025 --> 01:11:38,084And now- save google translate
86701:11:41,530 --> 01:11:44,055I'm an old,broken-down piece of meat. save google translate
86801:11:46,101 --> 01:11:48,661And I'm alone. save google translate
86901:11:48,737 --> 01:11:50,830And I deserve to be all alone. save google translate
87001:11:52,708 --> 01:11:55,336I just don't want you to hate me. save google translate
87101:12:01,984 --> 01:12:03,918Okay? save google translate
87201:12:28,410 --> 01:12:30,344Hey. save google translate
87301:12:33,816 --> 01:12:35,750Oh. save google translate
87401:12:37,386 --> 01:12:39,752Oh, man, we can't go in there. save google translate
87501:12:39,822 --> 01:12:41,756Come on. save google translate
87601:12:44,960 --> 01:12:46,894Oh, God. save google translate
87701:12:49,998 --> 01:12:54,298- Whoo, man. Wow.- This must have been a ballroom or something. save google translate
87801:12:55,704 --> 01:12:58,036Oh, look at this.We can- save google translate
87901:12:58,107 --> 01:13:00,041Hey, here we go. save google translate
88001:13:01,577 --> 01:13:04,341- What is that?- It's my bow to you. save google translate
88101:13:05,748 --> 01:13:08,649Am I supposed to bow back?I bow to you? save google translate
88201:13:08,717 --> 01:13:10,651Ah. save google translate
88301:13:15,758 --> 01:13:20,127One, two, three.One, two, three. One, two, three. save google translate
88401:13:25,567 --> 01:13:27,501You can lead.You're not bad. save google translate
88501:13:27,569 --> 01:13:29,901Well, thank you. save google translate
88601:13:40,149 --> 01:13:42,640Hold on. save google translate
88701:13:42,718 --> 01:13:44,652Wait.Let me get the door. save google translate
88801:13:49,391 --> 01:13:52,019Well, I hope that wasn't too painful for you. save google translate
88901:13:52,094 --> 01:13:55,928- No, it was okay.- Yeah, well- save google translate
89001:13:55,998 --> 01:13:58,466Okay, uh, bye. save google translate
89101:13:58,534 --> 01:14:00,661Bye. save google translate
89201:14:00,736 --> 01:14:03,728Hey, maybe we couldgo out to dinner sometime. save google translate
89301:14:03,806 --> 01:14:06,206- Dinner?- You know, on Friday or something? save google translate
89401:14:07,910 --> 01:14:09,844Whatever works for you. save google translate
89501:14:11,213 --> 01:14:13,443Saturday would be better. save google translate
89601:14:13,515 --> 01:14:15,506- Saturday?- Yeah. save google translate
89701:14:15,584 --> 01:14:17,518You got it. save google translate
89801:14:22,124 --> 01:14:24,058Oh, wow. save google translate
89901:14:28,030 --> 01:14:30,464Wow. save google translate
90001:15:26,688 --> 01:15:29,213Hey, you there. Hey. save google translate
90101:15:40,168 --> 01:15:42,728Come on. Open it. save google translate
90201:15:42,804 --> 01:15:44,738I'll wait till laterwhen it's quiet. save google translate
90301:15:44,806 --> 01:15:47,536Oh, come on.I want to watch your face when you read it. save google translate
90401:16:01,523 --> 01:16:03,457Thank you.That's very sweet. save google translate
90501:16:03,525 --> 01:16:07,552Hey, thank you.I mean, come on, baby. You saved my ass. save google translate
90601:16:10,666 --> 01:16:12,964What? save google translate
90701:16:13,035 --> 01:16:14,969I can't... do this. save google translate
90801:16:15,037 --> 01:16:18,302Can't do what? save google translate
90901:16:18,373 --> 01:16:20,364This. save google translate
91001:16:21,843 --> 01:16:23,868I thought we hada little something going on here. save google translate
91101:16:23,946 --> 01:16:28,007No. W-Well- I- I think you're awesome.I think that you're a great guy.' /> save google translate
91201:16:28,083 --> 01:16:29,675So what's the problem? save google translate
91301:16:29,751 --> 01:16:33,551You think that I'm, like,this stripper, and I'm not. save google translate
91401:16:33,622 --> 01:16:35,647I'm a mom. save google translate
91501:16:35,724 --> 01:16:39,285I have responsibilities.I have a son. save google translate
91601:16:39,361 --> 01:16:42,023Anyway, you don't wantthat fuckin'luggage, so-' /> save google translate
91701:16:42,097 --> 01:16:44,793What if I do? save google translate
91801:16:44,866 --> 01:16:46,800I can't go there. save google translate
91901:16:46,868 --> 01:16:49,530- What about the other day?- It was a mistake. save google translate
92001:16:51,239 --> 01:16:53,173It didn't feel like a mistake to me. save google translate
92101:16:53,241 --> 01:16:56,335The club and the real world-they don't mix. save google translate
92201:16:56,411 --> 01:16:59,175I don't know. I'll tell you,I think that's a lot of bullshit... save google translate
92301:16:59,247 --> 01:17:02,512because I thinkyou still feel something. save google translate
92401:17:02,584 --> 01:17:07,214You're a customer, okay? You're a fuckingcustomer. I don't go out with customers. save google translate
92501:17:07,289 --> 01:17:09,621You got it? save google translate
92601:17:09,691 --> 01:17:11,625Yeah, I got it. save google translate
92701:17:11,693 --> 01:17:14,423- Hey, can I have some tequila over here, please?- Sure. save google translate
92801:17:14,496 --> 01:17:17,954I tell you what. Here. save google translate
92901:17:18,033 --> 01:17:21,002- What's that?- I want a dance.' /> save google translate
93001:17:21,069 --> 01:17:22,798Stop it. save google translate
93101:17:22,871 --> 01:17:25,339What's the matter?You gonna refuse a paying customer? save google translate
93201:17:25,407 --> 01:17:27,898- I want a goddamn dance, sweetheart.- Fuck you! save google translate
93301:17:27,976 --> 01:17:30,342- Get up there and move your ass. Squeeze your titties together.- Fuck off! save google translate
93401:17:30,412 --> 01:17:32,039- Shake your fucking ass-- Fuck you! save google translate
93501:17:32,114 --> 01:17:33,706- Ram!- and pretend you like me! save google translate
93601:17:33,782 --> 01:17:36,410- Gimme a goddamn dance!- Get the fuck outta here! save google translate
93701:17:36,485 --> 01:17:39,079- Ram! Let's take it outside.- Want a drink, my man?' /> save google translate
93801:17:39,154 --> 01:17:41,088No, I'm okay.' /> save google translate
93901:18:03,945 --> 01:18:05,936Oh, God. save google translate
94001:18:26,868 --> 01:18:28,995- Ram! Hey, man. What's happening?- Hey, Larry.' /> save google translate
94101:18:29,071 --> 01:18:31,471How ya doin' What are you doing here?I thought you retired. save google translate
94201:18:31,540 --> 01:18:33,940- I did. I just came to see the show.- Well, come in. save google translate
94301:18:34,009 --> 01:18:35,943Come on, man. Of course.Straight in. save google translate
94401:18:36,011 --> 01:18:38,445Ram! Ram! save google translate
94501:18:38,513 --> 01:18:41,311Hey, what's up there?I haven't seen you for a while. save google translate
94601:18:41,383 --> 01:18:43,749All good? save google translate
94701:19:07,876 --> 01:19:09,935Yeah! save google translate
94801:19:15,917 --> 01:19:19,512One, two, three! save google translate
94901:19:22,324 --> 01:19:24,258- Hey!- Ram! save google translate
95001:19:24,326 --> 01:19:26,317- You guys were great.- What's up? Did you like it? save google translate
95101:19:26,394 --> 01:19:28,760- Yeah, it was a hell of a show.- Appreciate it, man. save google translate
95201:19:28,830 --> 01:19:30,764- You were fast. You looked good.- 'Cause of this guy, man. save google translate
95301:19:30,832 --> 01:19:33,699- Nah, 'cause of this guy.- Hey. What's important- they liked you. save google translate
95401:19:33,769 --> 01:19:35,259- Exactly.- They did. They loved it. save google translate
95501:19:35,337 --> 01:19:38,306- So how you been, man?- Well, hanging and swinging, brother. save google translate
95601:19:38,373 --> 01:19:41,638- You swing. I get a couple drinks.- Get a drink? You buying? save google translate
95701:19:41,710 --> 01:19:43,200- I'll buy for you.- Yeah, you buying. save google translate
95801:19:43,278 --> 01:19:47,271Fifty even. save google translate
95901:19:54,122 --> 01:19:57,819Oh. Thanks, Meliss. save google translate
96001:19:57,893 --> 01:20:00,293- You know, I know who you are.- Well, cheers. save google translate
96101:20:00,362 --> 01:20:02,830Mmm. save google translate
96201:20:02,898 --> 01:20:05,696My brother used to haveyour poster on his door. save google translate
96301:20:05,767 --> 01:20:07,928Well, your brother's got good taste. save google translate
96401:20:08,003 --> 01:20:10,130Yeah, it was a pretty hot picture. save google translate
96501:20:10,205 --> 01:20:12,639So, what are you doingin our town of Rahway? save google translate
96601:20:12,707 --> 01:20:14,902We did a show over atthe rec center tonight. save google translate
96701:20:14,976 --> 01:20:17,206Wrestling.Wow. So you still wrestle? save google translate
96801:20:18,647 --> 01:20:21,411- Still jumping off the top rope.- Oh, wow. save google translate
96901:20:21,483 --> 01:20:23,713That's hot. save google translate
97001:20:23,785 --> 01:20:26,185So, uh, do you want to party? save google translate
97101:20:27,255 --> 01:20:29,917Party?What do you call party? save google translate
97201:20:29,991 --> 01:20:31,925I don't know. save google translate
97301:20:31,993 --> 01:20:33,927Party like a fireman party. save google translate
97401:20:36,832 --> 01:20:40,734Oh, shit, that's speedy. save google translate
97501:20:43,638 --> 01:20:44,798Oh! save google translate
97601:20:50,111 --> 01:20:52,045Oh, get a fucking room. save google translate
97701:20:52,113 --> 01:20:54,047Oh, yeah! save google translate
97801:21:11,533 --> 01:21:13,467Oh. save google translate
97901:21:37,359 --> 01:21:39,759Oh. Ooh. save google translate
98001:21:58,513 --> 01:22:00,447Oh, fuck. save google translate
98101:22:01,449 --> 01:22:04,907Oh. save google translate
98201:22:22,704 --> 01:22:25,798Oh, God. save google translate
98301:22:36,685 --> 01:22:38,619Oh, shit. save google translate
98401:22:53,101 --> 01:22:55,763Oh, sh- Oh, shit! save google translate
98501:22:58,440 --> 01:23:00,965Fuck! save google translate
98601:23:01,042 --> 01:23:02,976Goddamn it! save google translate
98701:23:14,289 --> 01:23:16,689Hey, uh, is Stephanie home? save google translate
98801:23:21,162 --> 01:23:25,258Steph, guess whofinally decided to show up. save google translate
98901:23:25,333 --> 01:23:27,528Yeah, he's standing outside.' /> save google translate
99001:23:30,372 --> 01:23:32,306No, I don't want to do that.' /> save google translate
99101:23:34,943 --> 01:23:38,743I've seen you get stressed out. I don't want youto be stressed. Let me get this asshole out.' /> save google translate
99201:23:38,813 --> 01:23:40,303- Just don't- don't say anything.- Hey.' /> save google translate
99301:23:40,382 --> 01:23:42,748- Who said you could come in?- What are you doing in here? save google translate
99401:23:42,817 --> 01:23:44,876- I'm sorry, Stephanie. I'm so sorry.- No, get the fuck out!' /> save google translate
99501:23:44,953 --> 01:23:47,387- I'm gonna handle this, okay? I can handle this.- Obviously not. save google translate
99601:23:47,455 --> 01:23:51,152- I can handle this!- Oh, come on. I'm sorry I screwed this up.' /> save google translate
99701:23:51,226 --> 01:23:52,887- I'm so sorry.- Wait. Don't worry.' /> save google translate
99801:23:52,961 --> 01:23:55,589- I just- You don't have to leave.- I'll be back.' /> save google translate
99901:23:55,663 --> 01:23:57,688Fuck. save google translate
100001:23:57,766 --> 01:24:00,394I waited in that restaurant for two hours-Two fucking hours- save google translate
100101:24:00,468 --> 01:24:02,902telling myself, " Maybe something happened.Maybe he's stuck in traffic. " save google translate
100201:24:02,971 --> 01:24:05,565But, no! You just keep doingthe same shit to me over and over again! save google translate
100301:24:05,640 --> 01:24:07,267I know, and I apologize.Look, I apologize. save google translate
100401:24:07,342 --> 01:24:09,469I got a lot of stuffswimming around in my head... save google translate
100501:24:09,544 --> 01:24:12,104and I went out and had a drink,and another drink, and I just spaced. save google translate
100601:24:12,180 --> 01:24:15,616- That is tough shit!- Goddamn it. Why do I do this to you? save google translate
100701:24:15,683 --> 01:24:18,618Because you are a fuck-up! save google translate
100801:24:19,888 --> 01:24:22,516You're a living,breathing fuck-up...' /> save google translate
100901:24:22,590 --> 01:24:24,717and I cannot fucking do it anymore! save google translate
101001:24:24,793 --> 01:24:28,320I can't stand it! I can't fucking cry for you!I can't fucking do it anymore! save google translate
101101:24:28,396 --> 01:24:29,590I can't fucking- save google translate
101201:24:29,664 --> 01:24:32,827- You are a fucking asshole!- Calm down. Stop. save google translate
101301:24:32,901 --> 01:24:35,199- You are an asshole! You're a fucking asshole!- Calm down. Calm down. save google translate
101401:24:35,270 --> 01:24:37,465- Go fuck yourself! Go fuck-- Calm down. Calm down. save google translate
101501:24:37,539 --> 01:24:39,939- Do not touch me! I fucking hate you!- I'm sorry. I know. save google translate
101601:24:40,008 --> 01:24:43,307- I fucking hate you!- I know you hate me. I know you do. save google translate
101701:24:43,378 --> 01:24:45,471I know you hate me. save google translate
101801:24:45,547 --> 01:24:49,347- Calm down.- You know what? I don't care. save google translate
101901:24:49,417 --> 01:24:52,511I don't hate you.I don't love you. save google translate
102001:24:52,587 --> 01:24:54,782I don't even like you. save google translate
102101:24:54,856 --> 01:24:57,950- And I was stupid to think that you could change.- I can- I can change. save google translate
102201:24:58,026 --> 01:25:01,427- I don't care.- Come on. save google translate
102301:25:01,496 --> 01:25:05,330There is no more fixing this. save google translate
102401:25:05,400 --> 01:25:08,733It's broke. Permanently. save google translate
102501:25:10,004 --> 01:25:13,997And I'm okay with that.It's better. save google translate
102601:25:14,075 --> 01:25:17,044I'm sorry. I'm really sorry. save google translate
102701:25:20,949 --> 01:25:24,350I don't ever want to see you again. save google translate
102801:25:25,687 --> 01:25:28,520Look at me. save google translate
102901:25:28,590 --> 01:25:30,581I don't want to see you. save google translate
103001:25:30,658 --> 01:25:33,627I don't want to hear you. save google translate
103101:25:33,695 --> 01:25:35,629I am done. save google translate
103201:25:35,697 --> 01:25:39,189Do you understand?Done. save google translate
103301:25:41,703 --> 01:25:43,694Get out. save google translate
103401:26:11,933 --> 01:26:13,662Twenty-seven. save google translate
103501:26:13,735 --> 01:26:17,694Here. Apound ofGerman potato salad, please. save google translate
103601:26:22,243 --> 01:26:24,803Okay. save google translate
103701:26:27,215 --> 01:26:29,183A little less. save google translate
103801:26:29,250 --> 01:26:31,184Less. save google translate
103901:26:36,591 --> 01:26:38,525A little less. save google translate
104001:26:41,129 --> 01:26:43,120A little more. save google translate
104101:26:43,198 --> 01:26:45,496Little more, little more. save google translate
104201:26:45,567 --> 01:26:47,228Okay. save google translate
104301:26:47,302 --> 01:26:49,236Hey, Stevie. save google translate
104401:26:55,810 --> 01:26:58,335A little more. save google translate
104501:26:58,413 --> 01:27:03,711A little less. save google translate
104601:27:03,785 --> 01:27:05,719Little less. save google translate
104701:27:13,161 --> 01:27:15,994Quarter pound of Swiss. save google translate
104801:27:17,232 --> 01:27:19,166A little less. save google translate
104901:27:23,037 --> 01:27:25,699At last. save google translate
105001:27:25,773 --> 01:27:29,732What's with the line? Let's pick things up.All right? It's rush hour.' /> save google translate
105101:27:29,811 --> 01:27:32,974Come on, people.Let's pick it up. Where's Katie? save google translate
105201:27:33,047 --> 01:27:36,414- I'm here.- Oh, you're here. You're at yourjob. Great.' /> save google translate
105301:27:36,484 --> 01:27:38,816Have a nice day, lady. save google translate
105401:27:38,886 --> 01:27:43,323Go. Go, go, go. save google translate
105501:27:45,960 --> 01:27:47,325Thirty-one. save google translate
105601:27:47,395 --> 01:27:50,193Thirty-one.Yeah, can I get- save google translate
105701:27:50,265 --> 01:27:53,029- Do I know you from somewheres?- No. save google translate
105801:27:53,101 --> 01:27:55,729You just look so damn familiar. save google translate
105901:27:55,803 --> 01:27:58,271- You Teamsters?- What are you having? save google translate
106001:27:59,674 --> 01:28:01,699Uh, can I geta half-pound of Virginia ham... save google translate
106101:28:01,776 --> 01:28:04,836- half-pound of theJarlsberg?- Yeah. save google translate
106201:28:06,080 --> 01:28:08,014I know I know you from someplace. save google translate
106301:28:08,082 --> 01:28:09,572I don't know. save google translate
106401:28:09,651 --> 01:28:12,313- You play softball?- Nah. save google translate
106501:28:12,387 --> 01:28:15,652And you're not oneof Mikey Bosch's buddies, right?' /> save google translate
106601:28:15,723 --> 01:28:17,884Never heard of the guy. save google translate
106701:28:19,327 --> 01:28:22,956Wait a second.Randy the Ram? save google translate
106801:28:24,332 --> 01:28:26,960- No.- The wrestler from the '80s? save google translate
106901:28:27,035 --> 01:28:29,526- Ram Jam?- No. save google translate
107001:28:31,105 --> 01:28:33,096That's freaky.' /> save google translate
107101:28:33,174 --> 01:28:35,472- You look just like the dude.- Yeah? save google translate
107201:28:35,543 --> 01:28:37,477Except older. save google translate
107301:28:42,450 --> 01:28:43,849Ah! save google translate
107401:28:43,918 --> 01:28:46,386Ah! Ah! Goddamn it! save google translate
107501:28:46,454 --> 01:28:48,251Blood! save google translate
107601:28:48,323 --> 01:28:50,086Randy- Randy, there are customers! save google translate
107701:28:50,158 --> 01:28:54,094- You little prick! You gonna talk to me the way you do? Huh?- Randy! save google translate
107801:28:54,162 --> 01:28:55,993I fucking quit! save google translate
107901:28:56,064 --> 01:28:57,395- I quit. All right?- What the fuck, man? save google translate
108001:28:57,465 --> 01:28:59,092Want some fucking cheese, lady? save google translate
108101:28:59,167 --> 01:29:03,661- Huh? Get your own fucking cheese!- Fucking lunatic! save google translate
108201:29:04,605 --> 01:29:08,200- Oh, fuck!- Are you crazy? save google translate
108301:29:08,276 --> 01:29:09,868Ah, fuck! I quit! save google translate
108401:29:09,944 --> 01:29:12,071Goddamn it, I quit! save google translate
108501:29:13,281 --> 01:29:16,079God- I'm out of here! save google translate
108601:29:20,455 --> 01:29:22,923Ah, shit. save google translate
108701:29:22,990 --> 01:29:25,458Ah, fuck. save google translate
108801:29:25,526 --> 01:29:28,120Oh, Robin. save google translate
108901:29:28,196 --> 01:29:33,099Robin. Robin, man.It's Randy. Randy. save google translate
109001:29:33,301 --> 01:29:35,531- Listen. I want to do it.- You want to do what? save google translate
109101:29:35,603 --> 01:29:37,537- I want back in. Fanfest.- With Bob? save google translate
109201:29:37,605 --> 01:29:40,165- Just tell him it's back on.- I have no money to pay you. save google translate
109301:29:40,241 --> 01:29:44,109Hey, man, I don't give a shit.I just wanna wrestle. That's right. save google translate
109401:29:44,178 --> 01:29:46,646Okay. You got it, brother. save google translate
109501:30:51,112 --> 01:30:54,343- I want him in bed by 11:00. Okay? Yeah.- 11:00. save google translate
109601:30:54,415 --> 01:30:56,440I don't want him to bargain.' /> save google translate
109701:30:56,517 --> 01:30:59,145Hey. Bye, monkey. save google translate
109801:30:59,220 --> 01:31:02,883Bounce back on the ropes,flips him out to the stands! save google translate
109901:31:02,957 --> 01:31:05,289Ali gets back up, kicks him! save google translate
110001:31:05,359 --> 01:31:09,295Kick! Ah! Oh! save google translate
110101:31:13,668 --> 01:31:17,832One, two, three. You're out. Yea! save google translate
110201:31:25,746 --> 01:31:28,078Hi. save google translate
110301:31:28,149 --> 01:31:30,083Hey. save google translate
110401:31:32,487 --> 01:31:34,751How'd you find me? save google translate
110501:31:34,822 --> 01:31:36,949- Big Chris.- Big Chris? save google translate
110601:31:37,024 --> 01:31:41,723- Cheeques bouncer.- Right. Big Chris. Yeah. save google translate
110701:31:41,796 --> 01:31:46,563Look, I'm - I'm - I know I came offlike a bitch the other day, and I'm really sorry. save google translate
110801:31:46,634 --> 01:31:49,432I didn't mean all those thingsthat I said, 'cause-' /> save google translate
110901:31:49,504 --> 01:31:53,201you're not just another customer. save google translate
111001:31:58,179 --> 01:32:01,012But, you know, at the same time,I have this line... save google translate
111101:32:01,082 --> 01:32:03,846and I just- save google translate
111201:32:03,918 --> 01:32:08,355- I can't cross it.- No, I understand that. That's okay. save google translate
111301:32:08,422 --> 01:32:11,858- I gotta go.- Where are you going? save google translate
111401:32:11,926 --> 01:32:14,759- I got a match.- A match? save google translate
111501:32:14,829 --> 01:32:16,694It's in Wilmington.' /> save google translate
111601:32:16,764 --> 01:32:18,197Come by. save google translate
111701:32:18,266 --> 01:32:20,461When is it? What? save google translate
111801:32:49,230 --> 01:32:51,164Phoenix is not out of the question. save google translate
111901:32:51,232 --> 01:32:53,962- I'm taking over Arizona. You hear me?- Looks like it. save google translate
112001:32:54,035 --> 01:32:55,969Ram-a-lam! save google translate
112101:32:56,037 --> 01:32:58,301- Hey, Bob.- What's up, man? save google translate
112201:32:58,372 --> 01:33:00,431Hey, Nigel. How you doing, brother?Long time. save google translate
112301:33:00,508 --> 01:33:01,998- Yeah, man.- Feeling all right? save google translate
112401:33:02,076 --> 01:33:05,204- Yeah. Hey, look out.- Good to see you, bro. save google translate
112501:33:05,279 --> 01:33:08,612- Yeah, look at you. Wow.- You know what? I didn't think we were gonna do this. save google translate
112601:33:08,683 --> 01:33:11,447Yeah. You and everybody else. save google translate
112701:33:11,519 --> 01:33:14,511Sunday night, I get a call and they say,"He's back in. It's on again. " save google translate
112801:33:14,589 --> 01:33:16,523I'm like, "What?"' /> save google translate
112901:33:16,591 --> 01:33:19,958Listen, uh, when you get settled in,you want to go over some of the things? save google translate
113001:33:20,027 --> 01:33:23,155- What things?- Some of the spots. save google translate
113101:33:23,230 --> 01:33:26,825Okay. How's this right here?I'm the heel and you're the face. Done. save google translate
113201:33:26,901 --> 01:33:30,860Hey, Bob. I'm glad to see things haven't changed.' /> save google translate
113301:33:30,938 --> 01:33:32,872Yeah. I love you too. save google translate
113401:33:32,940 --> 01:33:35,704Now, back to you. Listen.What kind of car do you want, man? save google translate
113501:33:35,776 --> 01:33:38,336- I don't know. Uh, something affordable.- How about something pink? save google translate
113601:34:36,937 --> 01:34:39,497Cassidy. Come on, Cassidy. Get back up there. save google translate
113701:34:39,573 --> 01:34:41,837They're not done with you yet.' /> save google translate
113801:34:51,419 --> 01:34:53,979You left your shoes. save google translate
113901:34:54,055 --> 01:34:56,546Cassidy. Cassidy! save google translate
114001:34:56,624 --> 01:34:58,558Hey, Pam! save google translate
114101:35:02,163 --> 01:35:04,097Pam. save google translate
114201:35:16,444 --> 01:35:20,175Three more miles.Three more miles. save google translate
114301:35:22,616 --> 01:35:27,485Weighing in at 252 pounds- save google translate
114401:35:27,555 --> 01:35:30,149- You ready to do this thing?- I think so. save google translate
114501:35:30,224 --> 01:35:33,091- The Beast of the Middle East-- See you out there. save google translate
114601:35:33,160 --> 01:35:37,426The Ayatollah! save google translate
114701:35:37,498 --> 01:35:41,264- Hey, hey, hey. How much? How much? How much?- Twenty dollars. save google translate
114801:35:47,308 --> 01:35:49,572Which way's backstage? save google translate
114901:35:57,017 --> 01:35:59,110This is backstage? save google translate
115001:36:05,926 --> 01:36:08,360That's what he said, huh? save google translate
115101:36:29,617 --> 01:36:31,949Randy. save google translate
115201:36:32,019 --> 01:36:34,544- Hey.- Oh. What are you doing here? save google translate
115301:36:34,622 --> 01:36:36,852What the fuck are you doing? save google translate
115401:36:36,924 --> 01:36:38,858I'm doing my thing.I'm going to work. save google translate
115501:36:38,926 --> 01:36:41,554- Yeah, but- but your heart.- My heart? save google translate
115601:36:41,629 --> 01:36:43,460My heart's still tickin' save google translate
115701:36:43,531 --> 01:36:46,762- Yeah, but the doctor said-- Listen. I know what I'm doing. save google translate
115801:36:46,834 --> 01:36:51,066And, you know, the only placeI get hurt is out there. save google translate
115901:36:51,138 --> 01:36:53,470The world don'tgive a shit about me. save google translate
116001:36:56,443 --> 01:36:59,173I'm here. save google translate
116101:37:00,714 --> 01:37:03,182I'm really here. save google translate
116201:37:03,250 --> 01:37:07,152- What do you call that?- U.S. A..! U.S. A..! U.S. A..! save google translate
116301:37:09,924 --> 01:37:12,154And his opponent,from Elizabeth, NewJersey weighing in at- save google translate
116401:37:12,226 --> 01:37:14,251- Hey.- 225 pounds- save google translate
116501:37:14,328 --> 01:37:17,195- You hear them? This is where I belong.- a true wrestling immortal- save google translate
116601:37:17,264 --> 01:37:20,722- Randy "The Ram"-- I gotta go. save google translate
116701:37:20,801 --> 01:37:22,200Robinson! save google translate
116801:37:22,269 --> 01:37:24,829No, no, no. Randy! Randy! save google translate
116901:38:26,600 --> 01:38:29,626I just want to say... save google translate
117001:38:29,703 --> 01:38:31,898to you all tonight... save google translate
117101:38:31,972 --> 01:38:35,874I'm very grateful to be here. save google translate
117201:38:35,943 --> 01:38:40,437A lot of people told methat I'd never wrestle again. save google translate
117301:38:41,515 --> 01:38:43,983And that's all I do. save google translate
117401:38:44,051 --> 01:38:49,284You know, if you live hard,and you play hard... save google translate
117501:38:49,356 --> 01:38:52,223- and you burn the candle at both ends-- Love you, Ram! save google translate
117601:38:52,293 --> 01:38:54,921you pay the price for it. save google translate
117701:38:54,995 --> 01:38:57,395You know, in this lifeyou can lose everything that you love... save google translate
117801:38:57,464 --> 01:38:59,830and everything that loves you. save google translate
117901:38:59,900 --> 01:39:02,767Now I don't hearas good as I used to...' /> save google translate
118001:39:02,836 --> 01:39:05,304and I forget stuff... save google translate
118101:39:05,372 --> 01:39:07,499and I ain't as prettyas I used to be. save google translate
118201:39:07,574 --> 01:39:11,510But goddamn it,I'm still standing here, and I'm the Ram. save google translate
118301:39:11,578 --> 01:39:17,073You know, as time goes by- save google translate
118401:39:17,151 --> 01:39:20,609as time goes by, they say,"He's washed up. save google translate
118501:39:20,688 --> 01:39:24,283"He's finished.He's a loser. save google translate
118601:39:24,358 --> 01:39:26,349He's all through. " save google translate
118701:39:26,427 --> 01:39:28,361- But you know what?- Twenty more years! save google translate
118801:39:28,429 --> 01:39:32,661The only ones who are gonna tell mewhen I'm through doing my thing... save google translate
118901:39:32,733 --> 01:39:36,567is you people here. save google translate
119001:39:36,637 --> 01:39:41,233You people here-You people here are the ones... save google translate
119101:39:41,308 --> 01:39:44,675who are worth bringing it for,because you're my family. save google translate
119201:39:44,745 --> 01:39:48,476I love all of you.Thank you so much! save google translate
119301:39:48,549 --> 01:39:51,382Great talk, Randy. save google translate
119401:39:53,120 --> 01:39:55,179Thank you. save google translate
119501:40:00,594 --> 01:40:02,994Yeah! save google translate
119601:40:07,768 --> 01:40:10,100Pick it up, baby. save google translate
119701:40:22,850 --> 01:40:25,819Take it easy! Ah! save google translate
119801:40:41,201 --> 01:40:44,466- What are you doing? This is my move!- Giving up? save google translate
119901:40:45,572 --> 01:40:48,939Steal my move, Randy?This is how you do it! save google translate
120001:40:49,009 --> 01:40:51,807This is how you do it! save google translate
120101:40:51,879 --> 01:40:54,541One, two, th- Hey! Who you pushing? save google translate
120201:40:54,615 --> 01:40:56,810- Do not tell me what to do!- You can't push me! save google translate
120301:40:56,884 --> 01:40:58,909Don't tell me! save google translate
120401:41:19,039 --> 01:41:23,203U.S. A..! U.S. A..! U.S. A..! save google translate
120501:41:26,180 --> 01:41:29,115I forgot how much fun this was, Ram! save google translate
120601:41:29,183 --> 01:41:31,413Bring it, Bob! save google translate
120701:41:38,125 --> 01:41:41,117Asshole! Come on! save google translate
120801:41:41,195 --> 01:41:43,129Infidel! save google translate
120901:41:51,305 --> 01:41:55,173Holy shit! Holy shit! Holy shit! save google translate
121001:41:55,242 --> 01:41:57,676Hey, you okay, ref? save google translate
121101:42:11,625 --> 01:42:13,923Now I'm gonna take you out, baby! save google translate
121201:42:22,169 --> 01:42:25,468U.S.A! U.S.A! U.S.A! save google translate
121301:42:28,542 --> 01:42:30,476Let's take it home. save google translate
121401:42:53,934 --> 01:42:56,129Ram? Are you all right? save google translate
121501:42:56,203 --> 01:42:58,262You okay, Ram? save google translate
121601:43:09,483 --> 01:43:10,541Ram? save google translate
121701:43:11,952 --> 01:43:14,420I'll take it from here.' /> save google translate
121801:43:17,591 --> 01:43:20,788Pin me!Come on, Ram. Pin me! save google translate
121901:43:21,795 --> 01:43:23,729We gave 'em enough.' /> save google translate
122001:43:41,648 --> 01:43:45,106Ram- Ram, you okay?You all right? save google translate
122101:43:50,424 --> 01:43:52,688It's okay, Ram.Take it home. save google translate