แปล True-Romance partที่ 1

คำแนะนำในการใช้งาน

- ให้แปลจากช่องด้านซ้าย(sub_eng) แล้วกรอกข้อมูลช่องขวา(sub_thai)

- การเซฟให้กดที่ปุ่มเซฟ หรือ enter ก้ได้

- แนะนำให้เปิดหนังแล้วแปลไปด้วย จะแปลรู้เรื่องกว่า

- ข้อความที่แปลจาก google translate เป็นapiจากgoogleทีนำมาใช้อีกทีการแปลอาจไม่สมบูรณ์ อาจจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม

- google translate จะล๊อกให้เลือกแปลจาก eng เป็น thai เท่านั้น ถ้าเป็นภาษาอื่นไม่จำเป็นต้องแปลก็ได้

- คำไหนที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้เว้นไว้ แอดมินจะทำการตรวจสอบให้อีกครั้งนึง

- เมื่อแปลครบ 100% จะหยุดให้แปลทันที แล้วจะทำการอัพเดทซับให้ทันที

<<<<< กลับไปหน้าแรก     ดูหนังเรื่องนี้NOTimeSub_EngSub_ThaiAction
100:00:41,500 --> 00:00:45,000Yeah save google translate
200:00:45,200 --> 00:00:48,100Yes, I've never been to Graceland' /> save google translate
300:00:48,200 --> 00:00:50,500Never took that trip save google translate
400:00:55,500 --> 00:01:00,400No, I never been to Vegas'cept once on a plane' /> save google translate
500:01:00,600 --> 00:01:03,300I never left the airport save google translate
600:01:03,500 --> 00:01:06,300Ain't goin' back again' /> save google translate
700:01:09,900 --> 00:01:12,900Yes, I've never been to Graceland' /> save google translate
800:01:13,200 --> 00:01:16,400In Jailhouse Rock, he waseverything rockabilly's about. save google translate
900:01:16,500 --> 00:01:19,300Nah, nah. I mean, he is rockabilly. save google translate
1000:01:19,500 --> 00:01:22,900Mean, surly, nasty, rude. save google translate
1100:01:23,100 --> 00:01:26,500In that movie, he couldn't give a fuckabout nothin'. It's, like, rockin' and rollin', save google translate
1200:01:26,700 --> 00:01:30,000livin' fast, dying young andleaving a good-lookin' corpse. save google translate
1300:01:30,300 --> 00:01:34,800Some people said he's crazy save google translate
1400:01:35,000 --> 00:01:38,600I watched that hillbilly, andI would wanna be him so bad. save google translate
1500:01:38,900 --> 00:01:42,500Elvis looked good. save google translate
1600:01:42,700 --> 00:01:47,400I mean, I ain't no fag, but Elvis wasprettier than most women, you know? save google translate
1700:01:47,600 --> 00:01:49,700Most women. save google translate
1800:01:52,000 --> 00:01:55,100You know, I always saidif I had to fuck a guy-- save google translate
1900:01:55,400 --> 00:01:58,900you know, I mean, had to--if my life depended on it-- save google translate
2000:01:59,100 --> 00:02:02,300I'd fuck Elvis. save google translate
2100:02:02,500 --> 00:02:06,200I'd fuck Elvis. save google translate
2200:02:06,300 --> 00:02:09,800- Really?- Well, when he was alive. Not now. save google translate
2300:02:10,100 --> 00:02:15,700Well, I don't blame you.So we'd, uh, we'd both fuck Elvis. save google translate
2400:02:16,000 --> 00:02:20,700It's nice to meet people withcommon interests, ain't it? Yeah. save google translate
2500:02:22,900 --> 00:02:26,200Well, enough about the King.How 'bout-- How 'bout you? save google translate
2600:02:26,500 --> 00:02:30,600How 'bout me, what? save google translate
2700:02:30,800 --> 00:02:33,700How 'bout you go to themovies with me tonight? save google translate
2800:02:35,300 --> 00:02:39,500- What are we gonna see?- A Sonny Chiba triple feature. save google translate
2900:02:39,700 --> 00:02:43,800The Street Fighter, Return of theStreet Fighter and Sister Street Fighter. save google translate
3000:02:44,100 --> 00:02:48,600- Who's Sonny Chiba?- Who is Sonny Chiba? save google translate
3100:02:48,900 --> 00:02:53,800He is, bar none, the finest actorworking in martial arts movies today. save google translate
3200:02:54,100 --> 00:02:57,300You wanna take me to a Kung Fu movie? save google translate
3300:02:59,400 --> 00:03:02,1003 Kung Fu movies. save google translate
3400:03:06,100 --> 00:03:10,700I don't think so. Not really my cup of tea. save google translate
3500:03:11,000 --> 00:03:13,900Ah, all right. save google translate
3600:04:53,400 --> 00:04:57,800I had to come all the way from the highwayand byways of Tallahassee, Florida... save google translate
3700:04:58,100 --> 00:05:02,000to Motor City, Detroit,to find my true love. save google translate
3800:05:02,200 --> 00:05:05,200If you gave me a million years to ponder, save google translate
3900:05:05,500 --> 00:05:10,000I would never have guessed that trueromance and Detroit would ever go together. save google translate
4000:05:10,300 --> 00:05:15,000And to this day, the events thatfollowed all seem like a distant dream. save google translate
4100:05:15,300 --> 00:05:20,900But the dream was real and wasto change our lives forever. save google translate
4200:05:24,200 --> 00:05:27,700I kept asking Clarence why ourworld seemed to be collapsing... save google translate
4300:05:27,900 --> 00:05:31,500and everything seemedso shitty, and he'd say,' /> save google translate
4400:05:31,700 --> 00:05:34,100"That's the way it goes.' /> save google translate
4500:05:34,400 --> 00:05:38,300But don't forget: Itgoes the other way too."' /> save google translate
4600:05:38,500 --> 00:05:44,100That's the way romance is.Usually, that's the way it goes.' /> save google translate
4700:05:44,400 --> 00:05:49,200But every once in a while,it goes the other way too. save google translate
4800:05:55,500 --> 00:05:58,500My heart beats, and there's time.' /> save google translate
4900:06:16,100 --> 00:06:21,200Don't move, Tojo. You'll be unconscioussoon through lack of oxygen. save google translate
5000:06:21,400 --> 00:06:26,400- It's an ancient technique.- An oxygen--' /> save google translate
5100:06:31,700 --> 00:06:35,100Oh, look what happened.Oh, God, I'm so sorry. save google translate
5200:06:35,300 --> 00:06:37,600- That's okay. I'm fine.- You okay? save google translate
5300:06:37,800 --> 00:06:41,200Oh, Jesus. I'm the clumsiestperson in the world. save google translate
5400:06:41,300 --> 00:06:43,900It's all right. Accidents happen. save google translate
5500:06:44,100 --> 00:06:47,400What a wonderful philosophy.Thanks for being a sweetheart, save google translate
5600:06:47,700 --> 00:06:49,900'cause you could've been a real dick. save google translate
5700:06:50,100 --> 00:06:53,000- Come on. Ready?- Yes. save google translate
5800:06:53,200 --> 00:06:56,300Larry, where are we going? save google translate
5900:07:07,200 --> 00:07:09,800Look, we don't know what'sgoing to be coming next.' /> save google translate
6000:07:10,000 --> 00:07:12,900- You mean, you're scared?- Aren't you?' /> save google translate
6100:07:13,000 --> 00:07:14,900Hey, laundromat clothes! save google translate
6200:07:15,100 --> 00:07:18,900- Mind if I smoke?- No, no. save google translate
6300:07:19,000 --> 00:07:21,800Listen, do you mind fillingme in on what I missed? save google translate
6400:07:23,100 --> 00:07:25,400No, no. Um-- save google translate
6500:07:27,200 --> 00:07:30,700Let's see. Uh, that guy up there,that's Sonny Chiba. save google translate
6600:07:30,900 --> 00:07:35,100- The Oriental?- Yeah. The one in black. save google translate
6700:07:35,400 --> 00:07:40,200- Want a Goober?- Uh, no-- Yeah. save google translate
6800:07:40,500 --> 00:07:43,000In the beginning of the movie,he was hired to get this guy-- save google translate
6900:07:43,200 --> 00:07:48,100- You've got popcorn all over you.- Thanks. That's all right. save google translate
7000:07:49,800 --> 00:07:52,800- Is he supposed to be a good guy?- Uh, well, save google translate
7100:07:53,000 --> 00:07:55,700he ain't so much a good guy ashe is just a bad motherfucker. save google translate
7200:07:56,000 --> 00:07:59,800He gets paid by peopleto fuck guys up, you know? save google translate
7300:08:04,700 --> 00:08:06,900You came to see 3 Kung Fu movies? save google translate
7400:08:07,000 --> 00:08:10,000- Sure. Why not?- Nothin', nothin'. save google translate
7500:08:10,200 --> 00:08:13,200It's just you're a girl aftermy own heart, that's all. save google translate
7600:08:13,400 --> 00:08:17,300- Do you know what time it is?- It's about 12:00. save google translate
7700:08:17,500 --> 00:08:20,900I suppose you gotta get up early, huh? save google translate
7800:08:21,200 --> 00:08:24,100No, not particularly. How come? save google translate
7900:08:24,300 --> 00:08:29,100It's just after I see a movie, I like togo get a piece of pie and talk about it. save google translate
8000:08:29,400 --> 00:08:33,800It's sort of a little tradition I have. Do youlike to get pie after you see a good movie? save google translate
8100:08:35,800 --> 00:08:39,300Yeah, I love to get pie after a movie. save google translate
8200:08:39,400 --> 00:08:42,800Would like to go get some pie with me? save google translate
8300:08:43,000 --> 00:08:45,300Yeah, I'd love some pie. save google translate
8400:08:45,700 --> 00:08:49,700In my life save google translate
8500:08:49,900 --> 00:08:52,600In that movie, he didn'tgive a fuck about nothin'... save google translate
8600:08:52,800 --> 00:08:57,300except rock 'n' roll, livin' fast, dyin'young and leavin' a good-lookin' corpse. save google translate
8700:08:57,600 --> 00:09:01,100Enough about the King. How about you? save google translate
8800:09:01,300 --> 00:09:05,600- How about me, what?- Tell me-- Tell me about yourself. save google translate
8900:09:05,900 --> 00:09:08,700What do you wanna know? save google translate
9000:09:08,900 --> 00:09:13,400Well, for starters, uh, what do you do,where are you from, what's your favorite color, save google translate
9100:09:13,700 --> 00:09:17,400who's your favorite movie star,what kind of music do you like, save google translate
9200:09:17,600 --> 00:09:20,300what are your turn-ons, your turnoffs? save google translate
9300:09:20,500 --> 00:09:23,400I guess the big questionis do you have a fella? save google translate
9400:09:23,700 --> 00:09:27,000Okay. Ask me again, one by one. save google translate
9500:09:27,100 --> 00:09:29,600- What do you do?- I don't remember. save google translate
9600:09:29,700 --> 00:09:31,700- Where are you from?- I don't know. save google translate
9700:09:31,800 --> 00:09:36,300- What's your favorite color?- I don't know. Black? save google translate
9800:09:36,600 --> 00:09:39,400- Who's your favorite movie star?- Burt Reynolds. save google translate
9900:09:39,600 --> 00:09:43,400- You want a bite of my pie?- Yes, I would. A little one. save google translate
10000:09:43,700 --> 00:09:46,700All right. Oop. You all right? save google translate
10100:09:46,900 --> 00:09:50,400- It's good. You like it?- Mm-hmm. Mm-hmm. save google translate
10200:09:50,700 --> 00:09:55,300- What kind of music you like?- Phil Spector. Girl group stuff like "He's a Rebel." save google translate
10300:09:55,600 --> 00:09:58,100What are your turn-ons? save google translate
10400:09:58,300 --> 00:10:03,200Mm, Mickey Rourke. A man who can appreciatethe finer things in life, like sugar. save google translate
10500:10:04,800 --> 00:10:07,600Elvis's voice, Kung Fu, pot. save google translate
10600:10:08,000 --> 00:10:11,300- Turnoffs?- Turnoffs. save google translate
10700:10:11,500 --> 00:10:15,000- Mm-hmm.- Persians. save google translate
10800:10:17,500 --> 00:10:20,400Do you, uh, have a fella? save google translate
10900:10:20,600 --> 00:10:23,600Ask me that one a little bit later. save google translate
11000:10:23,800 --> 00:10:28,700In a theater full of emptyseats, why did you sit by me? save google translate
11100:10:30,200 --> 00:10:34,200'Cause you looked like a nice guy. save google translate
11200:10:34,500 --> 00:10:37,900So I had to dump my popcorn all over you. save google translate
11300:10:40,100 --> 00:10:43,200I'll get the check. Where to next? save google translate
11400:10:43,700 --> 00:10:47,000- Can I peek?- Don't peek. Keep your eyes shut. save google translate
11500:10:47,300 --> 00:10:50,100All right? All right.I'm turnin' the lights on. save google translate
11600:10:50,200 --> 00:10:53,000Okay. Open 'em. save google translate
11700:10:53,200 --> 00:10:58,300Oh, wow! Wow, what a swell place to work! save google translate
11800:10:58,600 --> 00:11:03,500Yeah, it's pretty cool. I got the keys,so I just come in, read comics, play music. save google translate
11900:11:03,800 --> 00:11:07,500- You worked here a long time?- Almost 4 years. save google translate
12000:11:07,700 --> 00:11:09,700That's a long time. save google translate
12100:11:10,600 --> 00:11:13,900I know, but it's not so bad. I mean,I'm pretty friendly with most of the customers, save google translate
12200:11:14,100 --> 00:11:17,400so I just hang out, you know,bullshit, read comic books. save google translate
12300:11:17,900 --> 00:11:19,000You get paid a lot? save google translate
12400:11:19,100 --> 00:11:23,300Uh, no. That's where the troublecomes into paradise. But-- save google translate
12500:11:23,700 --> 00:11:28,100the boss, he's a pretty nice guy.He lets you borrow money from time to time. save google translate
12600:11:29,400 --> 00:11:32,300To be lonely save google translate
12700:11:32,700 --> 00:11:34,900You wanna see what Spider-Mannumber 1 looks like? save google translate
12800:11:36,300 --> 00:11:37,200You bet. save google translate
12900:11:37,900 --> 00:11:41,300Just great stories, greatcharacters, beautiful artwork. save google translate
13000:11:41,500 --> 00:11:45,000See, in this one here, Nick,he's gotten this ring for his sweetheart, save google translate
13100:11:45,300 --> 00:11:48,100and he wears it around his neck on a chain. save google translate
13200:11:48,300 --> 00:11:52,800And later on in the story, he getsin this fight with this Nazi bastard. save google translate
13300:11:53,000 --> 00:11:56,200And the Kraut, he grabs ahold ofthe chain. The ring goes overboard. save google translate
13400:11:56,400 --> 00:11:58,800But I just don't know' /> save google translate
13500:11:58,900 --> 00:12:00,900Nick, he dives into the ocean to get it. save google translate
13600:12:02,100 --> 00:12:03,900Isn't that cool? save google translate
13700:12:04,000 --> 00:12:07,000- Haven't you heard- Haven't you heard' /> save google translate
13800:12:07,300 --> 00:12:10,100Guess we're just 2 wounded birds' /> save google translate
13900:12:11,600 --> 00:12:15,400Now we're both here' /> save google translate
14000:12:15,700 --> 00:12:18,500And we're alone' /> save google translate
14100:12:23,600 --> 00:12:27,600We still don't know' /> save google translate
14200:12:27,800 --> 00:12:31,800What it takes Oh, girl save google translate
14300:12:36,000 --> 00:12:40,200We wanna feel love save google translate
14400:12:42,000 --> 00:12:45,700We're just so scared' /> save google translate
14500:12:47,000 --> 00:12:50,000I know we've got nothing' /> save google translate
14600:12:50,100 --> 00:12:53,100- But haven't you heard- Haven't you heard' /> save google translate
14700:12:53,300 --> 00:12:57,800I guess we're just 2 wounded birds' /> save google translate
14800:13:01,700 --> 00:13:05,200Oh, we wanna say it save google translate
14900:13:05,400 --> 00:13:08,600- And can't find the words- Can't find the words' /> save google translate
15000:13:08,800 --> 00:13:12,000I guess we're just 2 wounded birds' /> save google translate
15100:13:48,400 --> 00:13:51,700What is it? Are you cryin'?What'd I do? Did I do somethin'? save google translate
15200:13:51,800 --> 00:13:55,000- You didn't do nothin'.- What is it? save google translate
15300:13:57,100 --> 00:14:00,000I have something I gotta tell you. save google translate
15400:14:02,400 --> 00:14:05,900I didn't just happen to be at thattheater. I was paid to be there. save google translate
15500:14:08,000 --> 00:14:11,300You were paid to be there? Are you atheater checker? You get paid to check up... save google translate
15600:14:11,600 --> 00:14:14,300on the box office girls, make surethey're not ripping the place off? save google translate
15700:14:14,500 --> 00:14:17,400I'm not a theater checker. I'm a call girl. save google translate
15800:14:19,300 --> 00:14:23,300- You're a whore?- No, I'm a call girl, and there's a difference. save google translate
15900:14:26,700 --> 00:14:32,200Here it goes. You know the place youtook me last night, the place you work? save google translate
16000:14:32,500 --> 00:14:35,100- Heroes for Sale?- You got a boss, right? save google translate
16100:14:35,200 --> 00:14:37,400- Yeah.- What's his name? save google translate
16200:14:37,600 --> 00:14:41,300- Lance.- That's him. He called the place where I work. save google translate
16300:14:41,600 --> 00:14:44,400He ordered a girl for you.He said he wanted you to get laid, save google translate
16400:14:44,500 --> 00:14:48,000seein' you didn't get out muchand it was your birthday and all. save google translate
16500:14:50,200 --> 00:14:53,800He wanted me to act like I just showed up. Howdid he know you were gonna be at that theater? save google translate
16600:14:54,100 --> 00:14:56,900Uh, well, I go to the moviesevery year on my birthday. save google translate
16700:14:57,100 --> 00:15:01,100In fact, he called me up this week to findout what my birthday movie was gonna be. save google translate
16800:15:01,300 --> 00:15:05,300- You're not mad?- No, man. save google translate
16900:15:05,600 --> 00:15:09,700I can't tell you-- That's one ofthe best times I ever had. It was. save google translate
17000:15:09,900 --> 00:15:13,700I knew something must be rotten in Denmark.There was no way you could like me that much. save google translate
17100:15:14,000 --> 00:15:18,600I can't tell you how relieved I was when youtook off your dress, you didn't have a dick. save google translate
17200:15:18,900 --> 00:15:22,400Stop being so fucking calm aboutall this! Go look in your house! save google translate
17300:15:22,700 --> 00:15:26,000There's a note on your TV. It says "DearClarence," 'cause I couldn't write any more. save google translate
17400:15:26,100 --> 00:15:30,400So I just said, "Alabama, comeclean and just tell him what's what. save google translate
17500:15:30,700 --> 00:15:35,300And if he tells you to go back to Drexl andfuck yourself, then go back and fuck yourself." save google translate
17600:15:35,600 --> 00:15:39,600- Drexl? What's a Drexl?- Please shut up! I'm trying to come clean, okay? save google translate
17700:15:39,900 --> 00:15:43,600I've been a call girl for exactly 4 days,and you're my 3rd customer. save google translate
17800:15:43,800 --> 00:15:47,000I want you to know thatI am not damaged goods. save google translate
17900:15:47,300 --> 00:15:51,800I'm not what they call in Florida"white trash." I'm a really good person. save google translate
18000:15:52,100 --> 00:15:55,200And when it comes to relationships, save google translate
18100:15:55,400 --> 00:15:58,200I'm 100%-- save google translate
18200:15:58,400 --> 00:16:02,600I'm 100% monogamous. save google translate
18300:16:02,800 --> 00:16:06,500- You stay with one guy?- Exactly. save google translate
18400:16:06,800 --> 00:16:11,300If I'm with you, then I'm withyou, and I don't want anybody else. save google translate
18500:16:13,900 --> 00:16:18,300Now, I gotta tell you somethingelse. When you said last night... save google translate
18600:16:18,500 --> 00:16:21,400was one of the best times youever had, did you mean physically? save google translate
18700:16:21,500 --> 00:16:25,000Well, yeah. Yeah, but I'mtalking about the whole night. save google translate
18800:16:25,200 --> 00:16:28,900I mean, I never had as much fun with agirl as I had with you in my whole life. save google translate
18900:16:29,200 --> 00:16:33,300It's true. You like Elvis. You like Janis. save google translate
19000:16:33,600 --> 00:16:37,200You like Kung Fu movies. Youlike The Partridge Family. save google translate
19100:16:37,400 --> 00:16:41,300- Star Trek.- Actually, I don't like The Partridge Family. save google translate
19200:16:41,600 --> 00:16:46,000That was part of the act. save google translate
19300:16:46,200 --> 00:16:51,300Clarence-- and I feelreally goofy saying this... save google translate
19400:16:51,500 --> 00:16:54,700after only knowing you one night... save google translate
19500:16:54,900 --> 00:16:58,100and me being a call girl and all-- save google translate
19600:16:58,300 --> 00:17:01,200but I think I love you. save google translate
19700:17:08,000 --> 00:17:11,000Wait a second. save google translate
19800:17:11,100 --> 00:17:15,700Look, I've been tryin' to keepthis whole thing in perspective. save google translate
19900:17:15,900 --> 00:17:19,300You just said you love me. Now, if I say Ilove you and just throw caution to the wind... save google translate
20000:17:19,500 --> 00:17:22,800and let the chips fall where they may,and you're lyin' to me, I'm gonna fuckin' die. save google translate
20100:17:22,900 --> 00:17:27,900I'm not lyin' to you, and Iswear from this moment forth, save google translate
20200:17:28,200 --> 00:17:31,400I'll never lie to you again. save google translate
20300:17:42,000 --> 00:17:46,700- Whoo-hoo! Well, hello, Mrs.Worley.- How do you do, Mr.Worley? save google translate
20400:17:46,900 --> 00:17:50,800- Top of the mornin' to ya, Mrs.Worley.- Bottom of the ninth, Mr.Worley. save google translate
20500:17:50,900 --> 00:17:53,700- By the way, have you seen your lovely little wife today?- Are you speaking... save google translate
20600:17:53,900 --> 00:17:56,700of my beautiful, charming,sexy wife, Mrs. Alabama Worley? save google translate
20700:17:56,900 --> 00:17:59,500- Why, are there any others, Mr.Worley?- No. None for me. No. save google translate
20800:17:59,700 --> 00:18:02,500- No. No.- Yes. Yes. save google translate
20900:18:07,800 --> 00:18:10,900- It's a nice day for a white wedding- Excuse me. save google translate
21000:18:11,200 --> 00:18:14,200Do you think you could turndown the heat just a teeny bit? save google translate
21100:18:14,300 --> 00:18:18,600It's a nice day to start again save google translate
21200:18:18,800 --> 00:18:21,400'Bama, I gotta ask you aquestion. Who and what is a Drexl? save google translate
21300:18:24,400 --> 00:18:28,100- He was my pimp.- You had a pimp? save google translate
21400:18:29,600 --> 00:18:34,400- I was a call girl. Call girls have pimps.- Was he black? save google translate
21500:18:34,700 --> 00:18:38,900He thinks he is. He said his mama wasan Apache, but I suspect he's lyin'. save google translate
21600:18:39,200 --> 00:18:43,500- Is he nice?- I wouldn't go so far as to call him nice, save google translate
21700:18:43,800 --> 00:18:46,200but he treated me pretty decent. save google translate
21800:18:46,400 --> 00:18:49,300I was only there for 4 days. He gota little bit rough the other day. save google translate
21900:18:49,400 --> 00:18:52,300- What do you mean? With you?- No. My friend Arlene. save google translate
22000:18:52,600 --> 00:18:57,400- What did he do to Arlene?- Slapped her around a little bit, kicked her. save google translate
22100:18:57,700 --> 00:19:01,900- It was pretty scary.- This motherfucker sounds beautiful. save google translate
22200:19:02,200 --> 00:19:06,700What'd you do to end up witha son of a bitch like that? save google translate
22300:19:10,200 --> 00:19:14,400- What you motherfuckers talkin' about?- Floyd say he don't be eatin' pussy. save google translate
22400:19:14,700 --> 00:19:18,600Drexl, shit. Any nigga say he don'teat pussy is lyin' his ass off. save google translate
22500:19:18,800 --> 00:19:22,900- I heard that.- Hold on a second, Big "D." You sayin' you eat pussy? save google translate
22600:19:23,100 --> 00:19:26,100Yeah, motherfucker. I eat everything.I eat pussy. I eat the butt. save google translate
22700:19:26,400 --> 00:19:29,500- I eat every motherfuckin' thing.- If I ever did eat some pussy-- save google translate
22800:19:29,700 --> 00:19:33,500I would never eat any pussy, right?But if I did eat some pussy, save google translate
22900:19:33,800 --> 00:19:36,500I sure as hell wouldn't tellno-goddamn-body about it. save google translate
23000:19:36,700 --> 00:19:40,000- I'd be ashamed as a motherfucker, man.- Nigga, you smoke enough Sherm, save google translate
23100:19:40,100 --> 00:19:43,000your dumb ass'll do a lotof motherfuckin' things. save google translate
23200:19:43,100 --> 00:19:46,600You'd be up in there suckin' niggas' dicks! save google translate
23300:19:47,800 --> 00:19:50,700- Oh.- Yo, man! Fuck you guys! save google translate
23400:19:51,000 --> 00:19:55,200- You guys is fucked up.- Yo, yo, why you trippin'? We just fuckin' with you. save google translate
23500:19:55,400 --> 00:20:00,000In fact, I'm gonna show you whatI mean with a little demonstration. save google translate
23600:20:00,300 --> 00:20:03,300Toss me the burner. save google translate
23700:20:04,600 --> 00:20:06,300All right. Peep this. save google translate
23800:20:08,100 --> 00:20:11,500Pretend it's that fine centerfold bitch. save google translate
23900:20:11,600 --> 00:20:15,900Know what I'm sayin'? And you're you. save google translate
24000:20:26,200 --> 00:20:30,500You say it ain't tough I gotya I can't get enough, Get it save google translate
24100:20:30,800 --> 00:20:34,900Get it, get it save google translate
24200:20:35,200 --> 00:20:38,000Get it save google translate
24300:20:59,400 --> 00:21:03,100- Honey, where are you going?- Bathroom. save google translate
24400:21:12,600 --> 00:21:15,800Johnny! save google translate
24500:21:16,000 --> 00:21:20,900- Oh.- I'm so lonely save google translate
24600:21:21,400 --> 00:21:24,100I'm so lonely save google translate
24700:21:24,300 --> 00:21:27,100I'm so lonely I could die save google translate
24800:21:27,400 --> 00:21:31,800- Well, can you live with it?- What? save google translate
24900:21:32,100 --> 00:21:34,600- I said, can you live with it?- Live with what? save google translate
25000:21:34,700 --> 00:21:37,900That son of a bitch walkin' around,breathing the same air as you, save google translate
25100:21:38,200 --> 00:21:41,100gettin' away with it every day. save google translate
25200:21:41,300 --> 00:21:44,900- Are you haunted?- Yeah. save google translate
25300:21:45,000 --> 00:21:48,500- You wanna get un-haunted?- Oh, yeah. save google translate
25400:21:48,800 --> 00:21:52,500Well, I'd kill him, shoot him in the face, save google translate
25500:21:52,800 --> 00:21:55,000put him down like a dog. save google translate
25600:21:55,000 --> 00:21:58,400- I can't believe what you're tellin' me.- I'm just sayin' what I'd do. save google translate
25700:21:58,700 --> 00:22:02,900- You'd do that?- Fuck don't deserve to live. save google translate
25800:22:03,200 --> 00:22:06,600Look, he's hauntin' me, you know? I mean, save google translate
25900:22:06,800 --> 00:22:10,000I do wanna kill him, but I don't wannaspend the rest of my life in jail. save google translate
26000:22:10,300 --> 00:22:13,300- Hey, man, I don't blame you.- If I thought I'd get away with it-- save google translate
26100:22:13,400 --> 00:22:17,300Get away with it? Killing's the hard part. save google translate
26200:22:17,600 --> 00:22:21,700Gettin' away with it, that's easy.You think a cop gives a fuck about a pimp? save google translate
26300:22:23,200 --> 00:22:26,100Listen. Every pimp in the world gets shot. save google translate
26400:22:26,200 --> 00:22:30,3002 in the back of the fuckin' head.Cops'd throw a party, man. save google translate
26500:22:33,700 --> 00:22:37,300As long as you're not at the scene ofthe crime, smokin' gun in your hand, save google translate
26600:22:37,600 --> 00:22:39,700you'd get away with it. save google translate
26700:22:39,900 --> 00:22:43,300Clarence, I like you. I always have. save google translate
26800:22:43,500 --> 00:22:46,300Always will. save google translate
26900:23:09,500 --> 00:23:14,300- 'Bama.- Where are you goin'? save google translate
27000:23:15,200 --> 00:23:17,800I need you to write downyour former address. save google translate
27100:23:18,800 --> 00:23:19,800Why? save google translate
27200:23:19,900 --> 00:23:23,000Well, so I can go over there andpick up your stuff. That's why. save google translate
27300:23:23,300 --> 00:23:26,900Oh, baby. Come on, Clarence.I just wanna disappear from there. save google translate
27400:23:27,100 --> 00:23:30,300Look, 'Bama, I know he scares the shit out ofyou, but I'm not scared of that motherfucker. save google translate
27500:23:30,600 --> 00:23:33,900You are completely out of his reach.He poses no threat to you. save google translate
27600:23:34,100 --> 00:23:38,200If he doesn't matter, which he doesn't, itwould seem silly, you to lose all your things. save google translate
27700:23:38,500 --> 00:23:41,100- Now, that's all.- Listen. save google translate
27800:23:41,200 --> 00:23:45,300- You don't know him.- No. You don't know me, save google translate
27900:23:45,500 --> 00:23:48,400not when it comes to shit like this. save google translate
28000:23:48,600 --> 00:23:54,100I need to do this. I want you to knowthat you can count on me to protect you. save google translate
28100:23:56,700 --> 00:24:00,200Come on. Please. Just write it down. save google translate
28200:24:08,200 --> 00:24:12,100- This isn't a good idea.- I tell ya, it's gonna be fine. save google translate
28300:24:12,400 --> 00:24:15,500I'll be in and out of there. save google translate
28400:24:17,400 --> 00:24:20,200- Be careful.- I will. save google translate
28500:24:23,400 --> 00:24:27,000- I love you.- Love you too. save google translate
28600:25:30,000 --> 00:25:33,000- You want something?- Hey. You Drexl? save google translate
28700:25:33,100 --> 00:25:36,800- No, man. I'm Marty.- Well, I wanna talk to Drexl. save google translate
28800:25:36,900 --> 00:25:42,200- What the fuck you wanna talk to him about?- It's about Alabama. save google translate
28900:25:57,100 --> 00:25:59,900He was askin' about Alabama. save google translate
29000:26:01,400 --> 00:26:04,800- Where the fuck is that bitch?- She's with me. save google translate
29100:26:05,000 --> 00:26:08,400- Who the fuck are you?- I'm her husband. save google translate
29200:26:13,300 --> 00:26:16,200Well, that makes us practically related. save google translate
29300:26:18,000 --> 00:26:20,700You have a seat, boy.Grab yourself a'egg roll. save google translate
29400:26:20,800 --> 00:26:23,700We got everything here from aLittle-Eyed Joe to damned if I know. save google translate
29500:26:24,000 --> 00:26:26,300No, thanks. save google translate
29600:26:30,100 --> 00:26:34,400"No, thanks"? What that mean, hmm? save google translate
29700:26:34,600 --> 00:26:37,400I think you're too scared to be eatin'. save google translate
29800:26:44,200 --> 00:26:48,800Now, see, we're sittin' downhere, ready to negotiate, save google translate
29900:26:49,100 --> 00:26:51,900and you've already given up your shit. save google translate
30000:26:52,100 --> 00:26:57,000I'm still a mystery to you, but I knowexactly where your white ass is comin' from. save google translate
30100:26:57,300 --> 00:27:01,500See, if I ask if you want some dinner andyou grab a' egg roll and start to chow down, save google translate
30200:27:01,700 --> 00:27:04,500I say to myself, this motherfucker,he's carryin' on like he ain't got a care. save google translate
30300:27:04,700 --> 00:27:07,900And who knows? Maybe he don't. save google translate
30400:27:08,200 --> 00:27:13,700Maybe this fool is such a bad motherfucker,he don't got to worry about nothin'. save google translate
30500:27:13,900 --> 00:27:17,700He just sit down, watch my motherfuckin' TV. save google translate
30600:27:17,900 --> 00:27:19,800See? save google translate
30700:27:22,200 --> 00:27:25,100You ain't even sat down yet. save google translate
30800:27:25,300 --> 00:27:28,500Man, that TV over there-- Since you been in theroom, there's a woman with her "breastuses"... save google translate
30900:27:28,700 --> 00:27:33,000hangin' out, and you ain'teven bothered to look. save google translate
31000:27:33,300 --> 00:27:36,800You just been clockin' me. save google translate
31100:27:38,700 --> 00:27:41,600I know I'm pretty, save google translate
31200:27:41,900 --> 00:27:44,800but I ain't as pretty as a couple of titties. save google translate
31300:27:45,000 --> 00:27:49,200Ooh, wee! This child be fierce. save google translate
31400:28:01,000 --> 00:28:05,000I'm not eatin' 'cause I'm not hungry.I'm not sittin' 'cause I'm not stayin'. save google translate
31500:28:05,300 --> 00:28:09,000I ain't lookin' at the movie 'causeI already seen it 7 years ago. save google translate
31600:28:09,300 --> 00:28:13,100It's The Mack. Max Julian,Carol Speed and Richard Pryor. save google translate
31700:28:13,200 --> 00:28:17,000I ain't scared of ya. I just don't like ya. save google translate
31800:28:17,300 --> 00:28:21,000In that envelope right there is some payoffmoney. Alabama is movin' to greener pastures. save google translate
31900:28:21,300 --> 00:28:25,300We're not negotiatin'. I don't barter. What'sin that envelope is for my peace of mind. save google translate
32000:28:25,600 --> 00:28:29,600My peace of mind is worththat much, not one penny more. save google translate
32100:28:39,700 --> 00:28:41,600It's empty. save google translate
32200:28:50,400 --> 00:28:53,200Marty, you know what we got here? save google translate
32300:28:53,400 --> 00:28:56,500Motherfuckin' Charlie Bronson. save google translate
32400:28:56,700 --> 00:28:59,000Mr.Majestyk? save google translate
32500:28:59,100 --> 00:29:02,400Lookie here, Charlie. save google translate
32600:29:02,600 --> 00:29:07,600None of this bullshit is necessary.I don't got no hold over Alabama. save google translate
32700:29:07,900 --> 00:29:10,700I was just tryin' to lendthe girl a helpin' hand. save google translate
32800:29:43,700 --> 00:29:46,800- Come here, you mother-- save google translate
32900:30:09,000 --> 00:30:12,000This is what you get... save google translate
33000:30:12,200 --> 00:30:14,900if you fuck with me, white boy! save google translate
33100:30:15,100 --> 00:30:18,100Talkin' that smack in frontof my motherfuckin' freaks! save google translate
33200:30:18,400 --> 00:30:21,900Shit, motherfucker! Your ass gotta be crazy! save google translate
33300:30:31,000 --> 00:30:35,300You must've thought itwas white boy day, huh? save google translate
33400:30:35,600 --> 00:30:39,200- It ain't white boy day, is it?- No, man. It ain't white boy day. save google translate
33500:30:39,400 --> 00:30:44,500Shit, man. You done fucked up again. Huh? save google translate
33600:30:58,600 --> 00:31:03,300Well, well, well. Lookie what we got here. save google translate
33700:31:03,600 --> 00:31:07,000"Clarence Worley"? save google translate
33800:31:08,600 --> 00:31:14,300It sounds almost like a niggername. And I know where you live. save google translate
33900:31:20,400 --> 00:31:24,400And I make a million-dollar betthat Alabama is at the same address. save google translate
34000:31:24,700 --> 00:31:29,900Marty, take the car. Go get her.Bring her dumb ass back here. save google translate
34100:31:30,100 --> 00:31:34,500- I think I'll keep lover boy here entertained.- Roxanne, where's my jacket? save google translate
34200:31:34,700 --> 00:31:40,000- Hey, Roxanne!- Hey, Marty, what the fuck are you doin'? save google translate
34300:31:40,300 --> 00:31:44,300- I gotta find my jacket.- Look in the fuckin' hamper. save google translate
34400:31:47,300 --> 00:31:49,700Drexl? save google translate
34500:31:52,900 --> 00:31:56,000You! Get a bag and putAlabama's things in it. save google translate
34600:31:56,300 --> 00:31:59,600Wanna get fuckin' shot? Get a bagand put Alabama's things in it. save google translate
34700:31:59,800 --> 00:32:03,900I just did you the biggestfuckin' favor of your life! save google translate
34800:32:04,200 --> 00:32:09,100Open your eyes. I said,open your fuckin' eyes! save google translate
34900:32:09,300 --> 00:32:12,700You thought it was prettyfuckin' funny, didn't you? save google translate
35000:32:13,000 --> 00:32:17,200Well, fuck you! Fuck you, you piece of shit! save google translate
35100:32:20,300 --> 00:32:22,100Don't fuckin' move! save google translate
35200:32:22,100 --> 00:32:24,900I was selfish. I know I was selfish. save google translate
35300:32:25,200 --> 00:32:30,300I was, but I was carrying your child. save google translate
35400:32:32,300 --> 00:32:34,600Please don't leave.' /> save google translate
35500:32:36,200 --> 00:32:39,000And if I told you-- save google translate
35600:32:41,300 --> 00:32:45,800I killed him. Want a hamburger orsomethin'? I'm fuckin' starvin' to death. save google translate
35700:32:46,000 --> 00:32:50,200- Is this a joke?- No joke. save google translate
35800:32:52,100 --> 00:32:55,000That's probably the best goddamn fuckin'hamburger I ever had in my entire life. save google translate
35900:32:55,200 --> 00:32:58,100I've never had a hamburger taste this good. save google translate
36000:32:58,200 --> 00:33:01,400Come on. Eat something. You'll feel better. save google translate
36100:33:02,800 --> 00:33:06,300You and I had this one night. save google translate
36200:33:06,500 --> 00:33:08,200What the fuck you cryin' for, huh? save google translate
36300:33:10,400 --> 00:33:12,600I mean, Christ, he's notworth one of your tears. save google translate
36400:33:12,700 --> 00:33:15,700Would you rather it havebeen me? Is that it, huh? save google translate
36500:33:15,800 --> 00:33:19,400Is that what you want? I mean,do you love him? Do you love him? save google translate
36600:33:19,700 --> 00:33:22,300I said, do you fuckin' love him, huh? save google translate
36700:33:22,500 --> 00:33:26,000- I think what you did wa-- - What?- I think what you did... save google translate
36800:33:26,300 --> 00:33:31,300- What?- was so romantic. save google translate
36900:33:34,800 --> 00:33:35,800Yeah. save google translate
37000:33:37,600 --> 00:33:41,000- Oh, baby, you're bleeding.- Yeah. save google translate
37100:33:43,100 --> 00:33:46,300I got your things right here. save google translate
37200:33:48,700 --> 00:33:50,000Clean clothes. save google translate
37300:33:51,700 --> 00:33:53,700- I love you.- I love you. save google translate
37400:33:53,900 --> 00:33:57,000There's a God. save google translate
37500:34:19,500 --> 00:34:23,800The-- These aren't my clothes. save google translate
37600:34:24,400 --> 00:34:27,200A little bitty tear let me down save google translate
37700:34:27,300 --> 00:34:30,300Spoilin' my act as a clown save google translate
37800:34:30,500 --> 00:34:33,200I was all made up not to frown save google translate
37900:34:33,400 --> 00:34:36,700But a little bitty tear let me down save google translate
38000:34:37,000 --> 00:34:40,100A little bitty tear let me down save google translate
38100:34:40,200 --> 00:34:43,200Spoilin' my act as a clown save google translate
38200:34:43,300 --> 00:34:45,800Rommel, where are you?Come here. Come on, boy. save google translate
38300:34:45,900 --> 00:34:49,300Get in here. You get in herenow. Get in there. Go on. save google translate
38400:34:49,600 --> 00:34:52,800You said you were leavin' tomorrow' /> save google translate
38500:34:53,000 --> 00:34:56,400That today was our last day save google translate
38600:34:56,700 --> 00:35:00,000I said there'd be no sorrow' /> save google translate
38700:35:00,100 --> 00:35:02,900That I'd laugh when you walked away' /> save google translate
38800:35:03,000 --> 00:35:06,300A little bitty tear let me down save google translate
38900:35:06,600 --> 00:35:09,400Spoiled my act as a clown save google translate
39000:35:09,600 --> 00:35:12,300I had it made up not to make a frown save google translate
39100:35:12,500 --> 00:35:16,100But a little bitty tear let me down save google translate
39200:35:18,900 --> 00:35:22,600Good mornin', Daddy. Hey, Rommel. save google translate
39300:35:22,900 --> 00:35:26,800Long time, no see, huh? Oh,yeah. Good boy. Good boy. save google translate
39400:35:30,500 --> 00:35:34,500Now, you're gonna have to excuse the place. save google translate
39500:35:34,700 --> 00:35:38,100I haven't been exactly doin'a lot of entertainment... save google translate
39600:35:38,400 --> 00:35:41,200of company as of late. save google translate
39700:35:41,400 --> 00:35:44,400I'm sorry if I seem a little tense, save google translate
39800:35:44,600 --> 00:35:48,800but you're the last person in the worldthat I expected to see this morning. save google translate
39900:35:49,100 --> 00:35:52,000That's okay, Dad. I tend tohave that effect on people. save google translate
40000:35:52,300 --> 00:35:55,900You, uh, you got anything to drinkaround here? I'm dyin' of thirst. save google translate
40100:35:56,000 --> 00:36:00,600There should be-- Thereshould be a 7 UP in there. save google translate
40200:36:00,900 --> 00:36:06,000Anything stronger? Probably not.Beer? You can drink beer, can't you? save google translate
40300:36:06,300 --> 00:36:10,700I can, but I don't. save google translate
40400:36:11,000 --> 00:36:14,700Yeah, that's about all I ever eat. save google translate
40500:36:16,000 --> 00:36:17,200Excuse me. save google translate
40600:36:18,200 --> 00:36:21,300Hello, hello, hello. I'm his father. save google translate
40700:36:21,500 --> 00:36:26,000- How are you?- That's all right. I'm his wife, Alabama Worley. save google translate
40800:36:26,400 --> 00:36:30,300- Pleased to meet ya.- We got married. save google translate
40900:36:32,800 --> 00:36:33,800Yeah. save google translate
41000:36:46,700 --> 00:36:50,400Well, lover, why don't you bea sport and go get us some beer? save google translate
41100:36:50,700 --> 00:36:54,200You want some beer? I mean, ifyou want some, it'll be here. save google translate
41200:36:54,400 --> 00:36:57,000All right? Where is therea liquor store around here? save google translate
41300:36:57,200 --> 00:36:59,900There's a party store down on 54th Street. save google translate
41400:37:00,100 --> 00:37:03,500Get a 6-pack of somethin' imported. save google translate
41500:37:03,800 --> 00:37:07,900Hard to tell you what to get, 'causedifferent places have different things. Here. save google translate
41600:37:08,200 --> 00:37:11,200- That should cover it. Okey-dokey.- Okey-dokey, Doggy Daddy. save google translate
41700:37:11,400 --> 00:37:14,000Okay. save google translate
41800:37:22,300 --> 00:37:26,100Ain't she the sweetest goddamn thingyou ever saw in your whole life? save google translate
41900:37:26,400 --> 00:37:29,100I mean, she-- she a 4-alarm fire or what? save google translate
42000:37:31,100 --> 00:37:35,000- She seems very nice.- Nice? save google translate
42100:37:35,200 --> 00:37:38,200Daddy, "nice" ain't the word. I mean,this girl, she's a peach, you know? save google translate
42200:37:38,300 --> 00:37:41,400She even tastes like a peach. save google translate
42300:37:41,700 --> 00:37:45,600You can tell I'm inlove with her, can't you? save google translate
42400:37:45,900 --> 00:37:48,600No. Wait. I gotta talk. save google translate
42500:37:48,700 --> 00:37:52,900Clarence, sit down, shut up. save google translate
42600:37:53,200 --> 00:37:55,700You're givin' me a fuckin' headache. save google translate
42700:37:55,800 --> 00:37:59,500I mean, you're so much likeyour mother I can't believe it. save google translate
42800:37:59,800 --> 00:38:05,000You're your fuckin' mother through andthrough. I haven't heard from you in 3 years. save google translate
42900:38:05,300 --> 00:38:09,000You show up all of a suddenat 8:00 in the morning. save google translate
43000:38:09,300 --> 00:38:12,600You walk in here like a goddamn bulldozer. save google translate
43100:38:12,700 --> 00:38:16,100And don't get me wrong. Ilove you. I'm glad to see you. save google translate
43200:38:17,900 --> 00:38:21,200But slow it down, man. save google translate
43300:38:21,900 --> 00:38:23,200All right? save google translate
43400:38:25,000 --> 00:38:26,800Now, save google translate
43500:38:29,500 --> 00:38:31,900when did you get married? save google translate
43600:38:33,000 --> 00:38:35,800Daddy, uh... save google translate
43700:38:38,100 --> 00:38:41,400I'm in big fuckin' trouble. save google translate
43800:38:41,500 --> 00:38:44,000I really need your help. save google translate
43900:38:44,100 --> 00:38:47,800No, no, no, no. Stop talking. save google translate
44000:38:48,100 --> 00:38:51,300- What do you want from me?- What? save google translate
44100:38:51,400 --> 00:38:54,900What do you want from me?Stop acting like an infant. save google translate
44200:38:55,200 --> 00:39:00,300You're here because you want me to help youin some way. What do you need from me? Money? save google translate
44300:39:00,600 --> 00:39:04,800- No. You still have friends on the force?- Yes, I still have friends. save google translate
44400:39:05,100 --> 00:39:07,700Well, then, could you just find out if theyknow anything about us? I don't think... save google translate
44500:39:07,900 --> 00:39:10,200they know shit, but I don't wannathink; I wanna know for sure. save google translate
44600:39:10,400 --> 00:39:14,200- You could do that, right?- What makes you think that I could do that? save google translate
44700:39:14,400 --> 00:39:18,700- 'Cause you were a cop.- But what makes you think that I would do that? save google translate
44800:39:18,900 --> 00:39:23,600- 'Cause I'm your son.- Oh, you're my son. save google translate
44900:39:23,900 --> 00:39:27,500Oh, you got it, huh, allworked out, don't you, huh? save google translate
45000:39:27,800 --> 00:39:31,000- Oh, yeah.- Look. I mean, goddamn, I have neverasked you for a goddamn thing. save google translate
45100:39:31,200 --> 00:39:36,100But Jesus fuckin' Christ, after Mom divorcedyou, did I ever ask you for anything? save google translate
45200:39:36,300 --> 00:39:40,100No, I didn't. When I wouldn't seeyou for a year and a half to 2 years, save google translate
45300:39:40,300 --> 00:39:42,200did I ever get in your shit about it? save google translate
45400:39:42,300 --> 00:39:45,300And that whole fuckin' time you were drunk,did I ever get mad and point my finger at you? save google translate
45500:39:45,500 --> 00:39:48,300No, I never did. Everybodyelse did, but I didn't. save google translate
45600:39:48,400 --> 00:39:51,700Now, look. I just need help, andyou can fuckin' help me, all right? save google translate
45700:39:52,000 --> 00:39:56,600Now, I'm basically a pretty resourceful guy.If I didn't need it, I wouldn't ask. save google translate
45800:39:58,400 --> 00:40:02,200I mean, if you wanna sayno, then fine, forget it. save google translate
45900:40:02,500 --> 00:40:05,300Don't worry about it. Noproblem. I'm goin'. All right? save google translate
46000:40:11,200 --> 00:40:12,900The Virgin's back! save google translate
46100:40:14,700 --> 00:40:16,900Thank God. I could eat a horse ifyou slapped enough ketchup on it. save google translate
46200:40:17,100 --> 00:40:20,200- I didn't get you any chicken.- Well, how come? save google translate
46300:40:20,400 --> 00:40:23,300Honey, it's too early inthe morning. It's only 9:00. save google translate
46400:40:23,500 --> 00:40:25,400Son of a bitch. save google translate
46500:40:32,400 --> 00:40:36,600- Dick Ritchie. Dick Ritchie!- That's me. I'm me. save google translate
46600:40:36,900 --> 00:40:39,800- Come inside.- Okay. save google translate
46700:40:45,600 --> 00:40:48,600Sit. Sit, sit, sit. save google translate
46800:40:48,700 --> 00:40:52,100Now, the part you'll be readingfor is one of the bad guys. save google translate
46900:40:52,400 --> 00:40:54,500- There's Brian and Marty.- Who? save google translate
47000:40:54,700 --> 00:40:57,800- Is there a problem?- No. No. save google translate
47100:40:57,900 --> 00:41:00,500Peter Breck has already beencast in the part of Brian. save google translate
47200:41:00,700 --> 00:41:02,900So you'll be reading for the role of Marty. save google translate
47300:41:03,000 --> 00:41:04,900In this scene, you're both in a car, save google translate
47400:41:05,000 --> 00:41:07,600and Bill Shatner is hanging on the hood. save google translate
47500:41:07,700 --> 00:41:10,400What you wanna do is get him off. save google translate
47600:41:10,500 --> 00:41:12,300All right. I'm Marty. save google translate
47700:41:14,000 --> 00:41:17,800- Ready?- Yeah. Okay. save google translate
47800:41:18,100 --> 00:41:21,400I'm driving. Okay. save google translate
47900:41:21,700 --> 00:41:24,800- Where the fuck did he come from?- I don't know. save google translate
48000:41:24,900 --> 00:41:27,700- He just appeared like magic.- Well, don't just sit there. save google translate
48100:41:27,900 --> 00:41:29,200Shoot him. save google translate
48200:41:29,400 --> 00:41:31,000Get him! save google translate
48300:41:31,100 --> 00:41:36,700Thank you, Mr.Ritchie. I'm veryimpressed. You're a very fine actor. save google translate
48400:41:37,000 --> 00:41:40,100- Thank you.- Thank you. save google translate
48500:41:40,300 --> 00:41:43,600- We'll let you know.- Okay. save google translate
48600:41:44,100 --> 00:41:46,800- Okay, one-handed.- One-handed. There we go. save google translate
48700:41:47,600 --> 00:41:49,000Then the other one there. save google translate
48800:41:49,100 --> 00:41:51,500Here comes the train. save google translate
48900:42:00,100 --> 00:42:02,600Well, they found nothing. save google translate
49000:42:02,800 --> 00:42:05,900In fact, they think it's drug related. save google translate
49100:42:06,200 --> 00:42:09,000Uh, drug related? Why drug related? save google translate
49200:42:09,200 --> 00:42:11,800Well, apparently, Drexl hadhis big toe stuck in that shit. save google translate
49300:42:11,900 --> 00:42:16,700- Really?- Drexl had an association with a fellow named Blue Lou Boyle. save google translate
49400:42:16,900 --> 00:42:20,100- Name mean anything to you?- No. save google translate
49500:42:20,400 --> 00:42:22,500Well, if you don't hang aroundhis circle, no reason it should. save google translate
49600:42:22,700 --> 00:42:24,700- Why? Who is he?- Gangster, drug dealer. save google translate
49700:42:24,800 --> 00:42:27,700Somebody that you don't want onyour ass. Now, look, Clarence, save google translate
49800:42:28,000 --> 00:42:31,100the more I hear about this Drexl fucker, save google translate
49900:42:31,300 --> 00:42:33,100the more I think you did the right thing. save google translate
50000:42:33,300 --> 00:42:35,200This guy wasn't just some wild flake. save google translate
50100:42:35,300 --> 00:42:37,900No, man. That's what I wastrying to tell you before. save google translate
50200:42:38,100 --> 00:42:40,800The guy was like a mad dog. save google translate
50300:42:41,000 --> 00:42:43,800So, the cops, they don'tthink-- They're not after us. save google translate
50400:42:44,000 --> 00:42:46,300No. Until they hear something better, save google translate
50500:42:46,500 --> 00:42:50,000they'll just assume Drexl hada falling-out with Blue Lou. save google translate
50600:42:50,300 --> 00:42:54,100And once you leave town, Iwouldn't even worry about it. save google translate
50700:42:55,800 --> 00:42:58,500Thanks a lot, Daddy. Youreally came through for me. save google translate
50800:43:01,200 --> 00:43:03,000I got some money I could give you. save google translate
50900:43:03,200 --> 00:43:05,300No. Keep it. Keep it. save google translate
51000:43:06,700 --> 00:43:08,900Well, now, son, save google translate
51100:43:09,100 --> 00:43:11,600I want you to know that, uh, save google translate
51200:43:11,700 --> 00:43:15,000I hope everything worksout with you and Alabama. save google translate
51300:43:15,200 --> 00:43:17,000I like her. save google translate
51400:43:18,800 --> 00:43:22,200And I think you... make a real cute couple. save google translate
51500:43:23,900 --> 00:43:27,600Yeah, well, now, you--you stay out of trouble. save google translate
51600:43:27,700 --> 00:43:29,700Hmm? save google translate
51700:43:29,800 --> 00:43:34,400Remember, you got a--you gota wife to think about now. save google translate
51800:43:34,700 --> 00:43:37,500Quit fuckin' around. save google translate
51900:43:39,300 --> 00:43:41,300Son... save google translate
52000:43:43,600 --> 00:43:45,700I love you. save google translate
52100:43:54,000 --> 00:43:56,400- All right.- All right. save google translate
52200:43:56,600 --> 00:44:00,500This is my friend Dick Ritchie'snumber and address in Hollywood. save google translate
52300:44:00,700 --> 00:44:02,600That's where we're gonna be. save google translate
52400:44:02,700 --> 00:44:04,600You can get in touch with me through him. save google translate
52500:44:04,700 --> 00:44:07,500Come on, Alabama. We'retaking off. Kiss Pops good-bye. save google translate
52600:44:11,500 --> 00:44:14,600Bye, Daddy. Hope to see you again soon. save google translate
52700:44:17,800 --> 00:44:21,300Hey! Hey! What kind of smackaroo is that? save google translate
52800:44:25,200 --> 00:44:27,900- We'll send you a postcard from Hollywood, all right?- Alabama. save google translate
52900:44:28,000 --> 00:44:29,600- Alabama.- Yes, sir? save google translate
53000:44:29,800 --> 00:44:32,200- Take care of that one for me.- Don't worry, Daddy. save google translate
53100:44:32,400 --> 00:44:35,300- I'm gonna keep this fellow on a short leash.- As the sun sets... save google translate
53200:44:35,500 --> 00:44:38,600slowly in the West, webid you a fond farewell. save google translate
53300:44:42,800 --> 00:44:45,200- Bye, Daddy!- See you later, Pops! save google translate
53400:44:45,400 --> 00:44:47,600Son of a bitch was right. save google translate
53500:44:47,800 --> 00:44:50,700She tastes like a peach. Come on, Rommel! save google translate
53600:44:50,900 --> 00:44:53,300Come on, boy! Come on! Come on! save google translate
53700:45:09,300 --> 00:45:10,000Hello. save google translate
53800:45:10,300 --> 00:45:12,300- Hello, baby!- Hello, baby! save google translate
53900:45:12,500 --> 00:45:14,100- Clarence?- You got it. save google translate
54000:45:14,300 --> 00:45:17,000Clarence, it's great to hearfrom you. What's going on? save google translate
54100:45:17,200 --> 00:45:20,900- Well, you are gonna be seeing me shortly.- You're coming to L.A.? When? save google translate
54200:45:21,200 --> 00:45:23,000Uh, tomorrow. save google translate
54300:45:23,200 --> 00:45:26,000There is a story behind all that.I will tell you when I see you. save google translate
54400:45:26,100 --> 00:45:29,100And by the way, I ain't gonna bealone. I am bringing my lovely wife. save google translate
54500:45:29,300 --> 00:45:31,900Get the fuck out of here.Clarence, you got married? save google translate
54600:45:32,100 --> 00:45:34,500- I'm a married man, buddy.- Chantilly lace save google translate
54700:45:34,600 --> 00:45:37,200I'm a married man. You wanna sayhello to my better half? Come here. save google translate
54800:45:37,400 --> 00:45:41,200- Hi, Dick. This is Alabama Worley.- How you doing, Alabama? save google translate
54900:45:41,500 --> 00:45:45,300Hi. Clarence told me all about you.He said you were his best friend. save google translate
55000:45:45,500 --> 00:45:49,500- So I guess that makes you my best friend too.- Tell him we gotta go. save google translate
55100:45:49,600 --> 00:45:52,600- Clarence says we gotta be going.- Can I speak to Clarence? save google translate
55200:45:52,900 --> 00:45:55,500- Ask him if he got the letter.- Did you get the letter? save google translate
55300:45:55,700 --> 00:45:57,800- What letter?- What letter? save google translate
55400:45:58,000 --> 00:45:59,500- Letters.- Letters. save google translate
55500:45:59,600 --> 00:46:02,000- I didn't get any letter.- Has he gotten his mail yet? save google translate
55600:46:02,200 --> 00:46:05,500- Have you gotten your mail yet?- Well, no. My roommate Floyd-- save google translate
55700:46:05,700 --> 00:46:11,000- Has he looked through it?- Have you looked through it? No. save google translate
55800:46:11,300 --> 00:46:13,400Tell him to go look through it. save google translate
55900:46:13,600 --> 00:46:16,100Go and, uh-- Go look through it. save google translate
56000:46:16,300 --> 00:46:20,000Wait. Can I speak to Clarence, please? save google translate
56100:46:20,300 --> 00:46:23,400- He wants to talk to you.- No time. Tell him we gotta go. save google translate
56200:46:23,600 --> 00:46:25,900- No time. Read the letter.- Read the letter. save google translate
56300:46:26,100 --> 00:46:28,200Tell him I love him.Tell him as of tomorrow-- save google translate
56400:46:28,400 --> 00:46:30,700- He loves you. Honey, hold this.- All right. save google translate
56500:46:30,900 --> 00:46:32,700- As of tomorrow, all of his money problems...- As of tomorrow, save google translate
56600:46:32,900 --> 00:46:37,400- are gonna be over.- all your money problems are gonna be... over. save google translate
56700:46:37,600 --> 00:46:39,900Hello? What money problems? save google translate
56800:46:44,700 --> 00:46:47,500Hello? Hello? save google translate
56900:46:47,700 --> 00:46:49,400You know what I like save google translate
57000:46:49,500 --> 00:46:53,100Chantilly lace and a pretty face save google translate
57100:46:53,200 --> 00:46:55,800A ponytail hangin' down save google translate
57200:46:56,000 --> 00:46:58,600A wiggle in the walk anda giggle in the talk, Lord save google translate
57300:46:58,700 --> 00:47:00,500Make the world go 'round save google translate
57400:47:00,500 --> 00:47:03,600Floyd, you used up thelast piece of toilet paper! save google translate
57500:47:03,900 --> 00:47:06,900Make me act so funny Make me spend my money save google translate
57600:47:07,100 --> 00:47:09,400Make me feel real looselike a long-necked goose save google translate
57700:47:09,600 --> 00:47:12,900Oh, baby that's-a what I like save google translate
57800:47:25,200 --> 00:47:27,100Hey! Hey! Rommel! save google translate
57900:47:27,200 --> 00:47:30,000Hey, come here! Rommel! Rommel! save google translate
58000:47:50,700 --> 00:47:54,700Frankie, tell Luca to gooutside and do you know what. save google translate
58100:48:02,500 --> 00:48:05,900Do you know who I am, Mr.Worley? save google translate
58200:48:07,800 --> 00:48:09,900I give up. Who are you? save google translate
58300:48:10,100 --> 00:48:14,700I'm the Antichrist. You gotme in a vendetta kind of mood. save google translate
58400:48:15,000 --> 00:48:18,900You tell the angels in heaven you've neverseen evil so singularly personified... save google translate
58500:48:19,200 --> 00:48:21,600as you did in the faceof the man who killed you. save google translate
58600:48:21,800 --> 00:48:25,800My name is Vincent Coccotti. I workas counsel for Mr. Blue Lou Boyle, save google translate
58700:48:26,000 --> 00:48:27,900the man your son stole from. save google translate
58800:48:28,000 --> 00:48:32,700I hear you were once a cop, so I canassume you have heard of us before. save google translate
58900:48:33,000 --> 00:48:36,200- Am I correct?- I've heard of Blue Lou Boyle. save google translate
59000:48:36,500 --> 00:48:38,400I'm glad. save google translate
59100:48:38,600 --> 00:48:42,600Hopefully, that will clear up the"how full of shit am I" question... save google translate
59200:48:42,700 --> 00:48:45,400you've been asking yourself. save google translate
59300:48:45,500 --> 00:48:47,400We're gonna have a little Q and A. save google translate
59400:48:47,500 --> 00:48:50,700And at the risk of sounding redundant, save google translate
59500:48:50,900 --> 00:48:53,400please make your answers genuine. save google translate
59600:48:53,600 --> 00:48:55,900You want a Chesterfield? save google translate
59700:48:56,000 --> 00:48:58,000No. save google translate
59800:48:58,200 --> 00:49:01,700I have a son of my own,about your boy's age. save google translate
59900:49:01,800 --> 00:49:04,700I can imagine how painfulthis must be for you. save google translate
60000:49:04,800 --> 00:49:07,000But Clarence... save google translate
60100:49:07,200 --> 00:49:10,100and that bitch of a girlfriend ofhis brought this all on themselves. save google translate
60200:49:10,400 --> 00:49:14,000I implore you not to godown that road with them. save google translate
60300:49:14,200 --> 00:49:17,800You could always take comfort inthe fact you never had a choice. save google translate
60400:49:19,800 --> 00:49:24,000Look, I'd like to help you if Icould, but I haven't seen Clarence. save google translate
60500:49:28,200 --> 00:49:31,100- You see that?- Ah, shit! save google translate
60600:49:31,300 --> 00:49:33,900- Fuck!- That smarts, doesn't it? save google translate
60700:49:34,100 --> 00:49:36,300To get slammed in the nose. save google translate
60800:49:36,500 --> 00:49:38,300Fucks you all up. save google translate
60900:49:38,400 --> 00:49:41,200You get that pain shooting through your brain.Your eyes fill up with water. save google translate
61000:49:41,400 --> 00:49:44,300That ain't any kind of fun. save google translate
61100:49:44,600 --> 00:49:49,200But what I have to offer you,that's as good as it's gonna get. save google translate
61200:49:49,500 --> 00:49:52,300And it won't ever get that good again. save google translate
61300:49:52,500 --> 00:49:57,000We talked to your neighbors.They saw a Cadillac. save google translate
61400:49:57,300 --> 00:49:59,100Purple Cadillac. save google translate
61500:49:59,300 --> 00:50:03,800Clarence's purple Cadillac, parkedin front of your trailer yesterday. save google translate
61600:50:04,100 --> 00:50:08,100Mr.Worley, you seen your son? save google translate
61700:50:08,200 --> 00:50:11,000- I've seen him.- I can't be sure... save google translate
61800:50:11,200 --> 00:50:13,400of how much of what he told you, so... save google translate
61900:50:13,600 --> 00:50:15,600in the chance you're inthe dark about some of this, save google translate
62000:50:15,800 --> 00:50:17,600let me shed some light. save google translate
62100:50:17,800 --> 00:50:19,600That whore your boy hangs around with, save google translate
62200:50:19,800 --> 00:50:22,500her pimp is an associate of mine. save google translate
62300:50:22,700 --> 00:50:24,500Among his pimping and other affairs, save google translate
62400:50:24,700 --> 00:50:26,600he works for me in a courier capacity. save google translate
62500:50:26,800 --> 00:50:28,700Well, apparently, save google translate
62600:50:28,800 --> 00:50:32,200that dirty little whore found outwe were gonna do some business... save google translate
62700:50:32,400 --> 00:50:35,200'cause your son, thecowboy, and his flame... save google translate
62800:50:35,500 --> 00:50:38,400came into the roomblazing and didn't stop... save google translate
62900:50:38,500 --> 00:50:40,700until they were prettysure everybody was dead. save google translate
63000:50:42,100 --> 00:50:44,300What are you talking about? save google translate
63100:50:44,500 --> 00:50:46,800I'm talking about a massacre. save google translate
63200:50:47,000 --> 00:50:49,000They snatched my narcotics. save google translate
63300:50:49,200 --> 00:50:51,900Hightailed it out of there.Would have got away with it, save google translate
63400:50:52,000 --> 00:50:55,200but your son, fuck-head that he is, save google translate
63500:50:55,500 --> 00:50:59,700left his driver's licensein the dead guy's hand. save google translate
63600:51:01,700 --> 00:51:05,900- You know, I don't believe you.- That's of minor importance. save google translate
63700:51:06,200 --> 00:51:10,400What is of major fuckingimportance is that I believe you. save google translate
63800:51:10,700 --> 00:51:13,200Where did they go? save google translate
63900:51:13,400 --> 00:51:16,000On their honeymoon. save google translate
64000:51:21,400 --> 00:51:24,200I'm getting angry askingthe same question a 2nd time. save google translate
64100:51:24,500 --> 00:51:26,800- Where did they go?- They didn't tell me. save google translate
64200:51:27,000 --> 00:51:29,400You just wait a minute and listen to me. save google translate
64300:51:29,600 --> 00:51:32,000I haven't seen Clarence in 3 years. save google translate
64400:51:32,200 --> 00:51:34,500He shows up yesterday... save google translate
64500:51:34,600 --> 00:51:38,100with a young girl, sayingthat he got married. save google translate
64600:51:39,700 --> 00:51:42,300He asked for, uh, save google translate
64700:51:42,500 --> 00:51:46,400some quick cash to go on a honeymoon. save google translate
64800:51:46,700 --> 00:51:50,400He asked me if he could borrow $500. save google translate
64900:51:50,500 --> 00:51:53,700I felt like helping him,so I wrote him out a check. save google translate
65000:51:54,000 --> 00:51:57,400We went to breakfast in the morning. save google translate
65100:51:57,600 --> 00:52:00,400And that's the last I saw of him, save google translate
65200:52:00,500 --> 00:52:03,200so help me God. save google translate
65300:52:03,500 --> 00:52:06,700They never thought to tellme where they were going. save google translate
65400:52:08,500 --> 00:52:11,200And I never thought to ask. save google translate
65500:52:24,100 --> 00:52:25,700No! save google translate
65600:52:33,600 --> 00:52:37,400Don Vincenzo. save google translate
65700:52:42,700 --> 00:52:48,100You know, Sicilians are great liars. save google translate
65800:52:48,300 --> 00:52:51,100The best in the world. save google translate
65900:52:53,000 --> 00:52:54,800I'm Sicilian. save google translate
66000:52:55,000 --> 00:52:59,100My father was the world heavyweight champion of Sicilian liars. save google translate
66100:52:59,400 --> 00:53:03,600From growing up with him,I learned the pantomime. save google translate
66200:53:03,800 --> 00:53:07,800There are 17 different things a guy cando when he lies to give himself away. save google translate
66300:53:08,000 --> 00:53:11,400A guy's got 17 pantomimes. A woman's got 20. save google translate
66400:53:11,700 --> 00:53:15,900A guy's got 17. But if you knowthem like you know your own face, save google translate
66500:53:16,000 --> 00:53:18,000they'd beat lie detectors all to hell. save google translate
66600:53:18,100 --> 00:53:21,700Now, what we got here is alittle game of show-and-tell. save google translate
66700:53:21,900 --> 00:53:24,600You don't wanna show me nothing,but you're telling me everything. save google translate
66800:53:26,400 --> 00:53:30,400I know you know wherethey are, so... tell me... save google translate
66900:53:30,700 --> 00:53:34,000before I do some damageyou won't walk away from. save google translate
67000:53:37,200 --> 00:53:40,100Could I have one of those Chesterfields now? save google translate
67100:53:42,400 --> 00:53:44,900Sure. save google translate
67200:53:49,200 --> 00:53:52,900You got a... match? No. Wait. No, no. save google translate
67300:53:53,200 --> 00:53:55,300Don't bother. I got one. save google translate
67400:54:05,300 --> 00:54:09,200- You're Sicilian, huh?- Yeah. Sicilian. save google translate
67500:54:13,500 --> 00:54:14,500You know... save google translate
67600:54:16,600 --> 00:54:18,700I read a lot, save google translate
67700:54:18,900 --> 00:54:21,300especially about things-- about history. save google translate
67800:54:23,100 --> 00:54:25,800I find that shit fascinating. save google translate
67900:54:25,900 --> 00:54:29,400Here's a fact I don't knowwhether you know or not. save google translate
68000:54:34,100 --> 00:54:37,800Sicilians were spawned by niggers. save google translate
68100:54:45,200 --> 00:54:47,400Come again? save google translate
68200:54:47,500 --> 00:54:50,900No, it's-- it's a fact.Yeah. You see, uh, save google translate
68300:54:51,100 --> 00:54:53,800Sicilians have, uh, save google translate
68400:54:53,900 --> 00:54:56,400black blood pumping through their hearts. save google translate
68500:54:56,700 --> 00:55:01,200If you-- If you don't believeme, uh, you can look it up. save google translate
68600:55:01,500 --> 00:55:04,800Hundreds and hundreds ofyears ago, uh, you see, um, save google translate
68700:55:04,900 --> 00:55:07,600the Moors conquered Sicily. save google translate
68800:55:07,800 --> 00:55:09,600And the Moors are niggers. save google translate
68900:55:09,800 --> 00:55:13,200You see, way back then, uh, save google translate
69000:55:13,400 --> 00:55:16,700Sicilians were like, uh,wops from northern Italy. save google translate
69100:55:16,900 --> 00:55:18,900They all had blond hair and blue eyes. save google translate
69200:55:19,100 --> 00:55:21,800But, uh, well-- save google translate
69300:55:22,000 --> 00:55:24,800then the Moors moved in there, and... save google translate
69400:55:26,200 --> 00:55:29,000well, they changed the whole country. save google translate
69500:55:29,100 --> 00:55:33,700They did so much fuckingwith Sicilian women... save google translate
69600:55:34,000 --> 00:55:37,400that they changed thewhole bloodline forever. save google translate
69700:55:37,500 --> 00:55:39,600That's why... save google translate
69800:55:39,700 --> 00:55:44,800blond hair and blue eyesbecame black hair and dark skin. save google translate
69900:55:45,100 --> 00:55:48,700You know, it's absolutely amazing to me... save google translate
70000:55:50,900 --> 00:55:54,400to think that to this day,hundreds of years later, save google translate
70100:55:54,600 --> 00:55:58,800that-- that Sicilians... save google translate
70200:55:59,100 --> 00:56:01,900still carry that nigger gene. save google translate
70300:56:03,300 --> 00:56:05,200Now, this-- save google translate
70400:56:05,300 --> 00:56:07,300No, I'm quoting history. save google translate
70500:56:08,900 --> 00:56:12,400It's written. It's a fact. It's written. save google translate
70600:56:12,700 --> 00:56:15,200- I love this guy.- No. save google translate
70700:56:20,000 --> 00:56:22,400Your ancestors are niggers. Huh? save google translate
70800:56:23,900 --> 00:56:25,100Hey. save google translate
70900:56:25,300 --> 00:56:27,300Yeah. save google translate
71000:56:27,500 --> 00:56:31,500And-- And yourgreat-great-great-great- grandmother save google translate
71100:56:31,800 --> 00:56:34,700fucked a nigger. save google translate
71200:56:34,900 --> 00:56:37,800Yeah. And she had a half-nigger kid. save google translate
71300:56:38,000 --> 00:56:43,100Now, if that's a fact, tell me, save google translate
71400:56:43,400 --> 00:56:45,800am I lying? save google translate
71500:56:49,200 --> 00:56:51,100'Cause you-- save google translate
71600:56:53,100 --> 00:56:56,300you're part eggplant. save google translate
71700:57:01,600 --> 00:57:05,300Huh? Hey, hey, hey. save google translate
71800:57:05,400 --> 00:57:08,000You're a cantaloupe. save google translate
71900:57:18,400 --> 00:57:20,800That's beautiful. save google translate
72000:57:41,400 --> 00:57:44,600I haven't killed anybody... save google translate
72100:57:44,900 --> 00:57:46,700since 1984. save google translate
72200:57:50,200 --> 00:57:52,100Go to this comedian's son's apartment. save google translate
72300:57:52,300 --> 00:57:56,700Come back with something thattells me where that asshole went... save google translate
72400:57:56,900 --> 00:57:58,700so I can wipe this egg off my face. save google translate
72500:58:12,800 --> 00:58:15,900Fix this fucked-up family for good. save google translate
72600:58:21,200 --> 00:58:23,100Hey, boss. save google translate
72700:58:23,200 --> 00:58:26,400Get ready to be happy. save google translate
72800:58:27,200 --> 00:58:29,500Morning, everybody.It's 6:22 here in L.A.' /> save google translate
72900:58:29,600 --> 00:58:31,600I'm David Perry at K.B.L.U.' /> save google translate
73000:58:48,400 --> 00:58:51,400Hello? Hi. save google translate
73100:58:56,800 --> 00:58:57,900Floyd. save google translate
73200:59:00,200 --> 00:59:03,000Floyd. Can't you answerthe door at least for me? save google translate
73300:59:03,300 --> 00:59:05,100Oh, man, I didn't even hear it. save google translate
73400:59:06,900 --> 00:59:07,800Hello? save google translate
73500:59:07,900 --> 00:59:10,100- You can't help me out every now and then?- Hi. save google translate
73600:59:10,100 --> 00:59:12,000Yes. save google translate
73700:59:14,100 --> 00:59:15,900You call for a date? save google translate
73800:59:16,900 --> 00:59:20,100- Hey!- I knew it was you! How you doing? save google translate
73900:59:22,000 --> 00:59:24,700- Dick, this is Alabama. Alabama, this is Dick.- Nice to meet you. save google translate
74000:59:25,000 --> 00:59:27,400- How long have you been living here?- Hi. I'm Alabama. save google translate
74100:59:27,600 --> 00:59:30,200- Clarence, you look good.- This is a great place. This is nice. save google translate
74200:59:30,400 --> 00:59:32,900I'm starving. Let's getsomething to eat. Who's this? save google translate
74300:59:33,100 --> 00:59:34,900- It's Floyd.- Floyd. Let's go. save google translate
74400:59:35,100 --> 00:59:38,500Okay, Floyd, watch yourself. Be careful. save google translate
74500:59:38,600 --> 00:59:40,600Hey. save google translate
74600:59:54,500 --> 00:59:56,300Hey, I didn't tell you guys yet? save google translate
74700:59:56,400 --> 00:59:59,900I had this really, really goodaudition for TJ Hooker the other day. save google translate
74801:00:00,200 --> 01:00:03,900- You're gonna be on TJ Hooker?- Yeah. It's the new TJ Hooker. save google translate
74901:00:04,100 --> 01:00:07,000- Knock on wood.- You get to meet Captain Kirk? save google translate
75001:00:07,100 --> 01:00:09,200Well, you don't get tomeet him in the audition. save google translate
75101:00:09,400 --> 01:00:11,800But if I get the part-- Hope, hope. save google translate
75201:00:11,900 --> 01:00:14,600- That would be amazing.- It would be cool. It would be a real-- save google translate
75301:00:14,800 --> 01:00:16,500Meeting Captain Kirk, that would be cool. save google translate
75401:00:26,300 --> 01:00:28,200Here we are. save google translate
75501:00:31,600 --> 01:00:33,400The honeymoon suite. save google translate
75601:00:35,800 --> 01:00:37,800You're really in love, aren't you? save google translate
75701:00:37,900 --> 01:00:41,200Very first time in my life.You know what that's like? save google translate
75801:00:41,500 --> 01:00:44,300No. save google translate
75901:00:44,500 --> 01:00:46,900- Nah.- Shut the fuck up. Hey. save google translate
76001:00:47,100 --> 01:00:49,000What are you doing in L.A. anyway, huh? save google translate
76101:00:55,000 --> 01:00:57,800Holy Mary, Mother of God. save google translate
76201:00:58,000 --> 01:00:59,900This shit can't be real. save google translate
76301:01:00,100 --> 01:01:02,200- It'll get you high.- What? save google translate
76401:01:02,300 --> 01:01:06,000- I said, it'll get you high.- Hey, we got cable. save google translate
76501:01:06,200 --> 01:01:08,800- You want some wine, sweetheart?- Yeah, just a little bit. save google translate
76601:01:09,000 --> 01:01:12,000I'm not much of a wine gal. save google translate
76701:01:12,100 --> 01:01:15,800This stuff is fucking real.This is fucking real, Clarence. save google translate
76801:01:16,100 --> 01:01:20,400- I certainly hope so.- You've got a hell of a lot of cocaine here, man. save google translate
76901:01:20,700 --> 01:01:24,100- I know.- Do you realize how much fucking coke you have here? save google translate
77001:01:24,200 --> 01:01:26,100No. Tell me. save google translate
77101:01:26,300 --> 01:01:29,800I don't know, but it's a fucking lot. save google translate
77201:01:30,100 --> 01:01:32,200This is-- This is Drexl's coke? save google translate
77301:01:32,400 --> 01:01:34,700No, Drexl's dead, yousee. It's Clarence's coke. save google translate
77401:01:34,900 --> 01:01:36,900And Clarence, he can dowhatever he wants with it. save google translate
77501:01:37,100 --> 01:01:39,000What Clarence wants to do is to sell it. save google translate
77601:01:39,200 --> 01:01:42,500Then me and 'Bama, we're gonna jump a jet planeand spend the rest of our lives spending it. save google translate
77701:01:42,700 --> 01:01:44,800You got my letter? Youlined up buyers for me? save google translate
77801:01:45,000 --> 01:01:48,700- Listen, Clarence, I'm not Joe Cocaine, okay?- You're an actor. save google translate
77901:01:48,900 --> 01:01:51,100I hear these Hollywood guys get itdelivered to the set all the time. save google translate
78001:01:51,200 --> 01:01:53,300Well, they do, all right? They do. save google translate
78101:01:53,500 --> 01:01:57,200And maybe one day, when I start being asuccessful actor, I'll be like one of those guys. save google translate
78201:01:57,500 --> 01:02:00,700But until that day, I ain't got nothing. save google translate
78301:02:00,900 --> 01:02:04,700I don't have a pot to piss in or a windowto throw it out. All I got is fucking Floyd. save google translate
78401:02:05,000 --> 01:02:07,600If you want me to help you sell a littlebit at a time, that's all I can do. save google translate
78501:02:07,800 --> 01:02:10,200No, no. None of thatlittle-bit-at-a-time shit. save google translate
78601:02:10,400 --> 01:02:13,100It's got to be the whole enchilada in oneshot, and that's the way it's gotta be. save google translate
78701:02:13,400 --> 01:02:16,200Clarence, do you have any ideahow difficult that's gonna be? save google translate
78801:02:16,300 --> 01:02:18,500What the fuck are you talking about? save google translate
78901:02:18,700 --> 01:02:21,700I'm offering half a million dollars' worthof white for 200 grand. That's difficult? save google translate
79001:02:21,900 --> 01:02:25,600Very difficult. That's verydifficult, do you understand? save google translate
79101:02:25,900 --> 01:02:29,400It's difficult because you'reselling to a particular group. save google translate
79201:02:29,500 --> 01:02:33,000Fat cats. Big shots. Guyswho can afford $200,000. save google translate
79301:02:33,300 --> 01:02:35,600And guys who can use a wholefucking suitcase full of cocaine. save google translate
79401:02:35,800 --> 01:02:37,800Basically, Clarence, guys I don't know. save google translate
79501:02:38,000 --> 01:02:42,500And guys you don't know. And moreimportantly, they don't know you. save google translate
79601:02:45,700 --> 01:02:47,600Come on, Dick. save google translate
79701:02:52,900 --> 01:02:56,200Okay, Clarence. Listen. save google translate
79801:02:56,300 --> 01:03:00,100There's one guy that I knowthat can help you out, Clarence, save google translate
79901:03:00,300 --> 01:03:03,200but... I'm not guaranteeing you anything. save google translate
80001:03:03,400 --> 01:03:06,000Is he big league? save google translate
80101:03:06,200 --> 01:03:09,700No. He's not big league. Okay? save google translate
80201:03:10,000 --> 01:03:15,100But he works as an assistant to a verybig movie producer named Lee Donowitz. save google translate
80301:03:15,400 --> 01:03:18,300Lee Donowitz could afford and can use... save google translate
80401:03:18,500 --> 01:03:20,800$200,000 worth of coke, save google translate
80501:03:21,000 --> 01:03:24,200- being that that's what you have.- So what did you tell him? save google translate
80601:03:26,200 --> 01:03:28,200What the fuck you expectme to tell him, huh? save google translate
80701:03:28,400 --> 01:03:30,700I didn't know what the hellwas bullshit and what wasn't. save google translate
80801:03:30,900 --> 01:03:34,100And besides, Floyd smoked the2nd page of the letter. Okay? save google translate
80901:03:34,400 --> 01:03:37,000What's this acting class guy's name? save google translate
81001:03:37,200 --> 01:03:38,800Elliot. save google translate
81101:03:39,000 --> 01:03:40,900Elliot what? save google translate
81201:03:40,900 --> 01:03:43,900Elliot Blitzer. save google translate
81301:03:44,200 --> 01:03:46,300Okay, we'll get him on the phoneand we'll arrange a meeting... save google translate
81401:03:46,500 --> 01:03:48,800so we can get through allthis getting-to-know-you stuff. save google translate
81501:03:50,700 --> 01:03:53,900- Where?- Where should we meet? save google translate
81601:03:57,200 --> 01:04:00,000- Roller coaster.- Roller coasters. save google translate
81701:04:04,900 --> 01:04:08,200So, you got, uh--you got$500,000 worth of cola... save google translate
81801:04:08,500 --> 01:04:10,300that you're unloading for $200,000. save google translate
81901:04:10,500 --> 01:04:13,900- You want an animal cracker?- Um, thanks. save google translate
82001:04:15,800 --> 01:04:17,900Wait. Save the gorillas. save google translate
82101:04:18,000 --> 01:04:19,900Thanks. save google translate
82201:04:20,000 --> 01:04:22,000That's all right. Anyway, thanks. save google translate
82301:04:22,200 --> 01:04:26,900So, you got--you got$500,000 worth of cola... save google translate
82401:04:27,100 --> 01:04:29,400that you're unloading for $200,000. save google translate
82501:04:29,500 --> 01:04:32,700"Unloading." That is a hell of a wayto describe the bargain of a lifetime. save google translate
82601:04:33,000 --> 01:04:35,100Where did you get it? save google translate
82701:04:35,300 --> 01:04:37,700Where did I get it? save google translate
82801:04:37,800 --> 01:04:39,800I, uh-- I grow it on my windowsill. save google translate
82901:04:40,000 --> 01:04:43,200See, the light's really good up there.I'm up high enough off the street... save google translate
83001:04:43,300 --> 01:04:45,200so you can't see it. save google translate
83101:04:45,300 --> 01:04:47,100- It works perfectly.- Yeah. save google translate
83201:04:48,600 --> 01:04:50,900Where, really-- wheredoes it come from? save google translate
83301:04:51,200 --> 01:04:53,800- Where does it come from? Coca leaves.- Yeah. save google translate
83401:04:54,000 --> 01:04:56,800- You know what? I'm out of here.- Elliot, chill out. save google translate
83501:04:57,100 --> 01:04:59,700Sit down here. All right? We're both here. save google translate
83601:04:59,800 --> 01:05:04,000We might as well enjoy the ride. I'lltell you, okay? But keep it quiet. save google translate
83701:05:04,300 --> 01:05:07,000If Dick didn't ensure me you're good people,I'd just tell ya, "None of your fucking business." save google translate
83801:05:07,200 --> 01:05:10,300- Okay, okay, okay.- This is gonna be fun. save google translate
83901:05:10,600 --> 01:05:12,400Let's go! save google translate
84001:05:12,600 --> 01:05:15,300The truth of the matter is,I got a friend in the department. save google translate
84101:05:15,400 --> 01:05:17,200What department? save google translate
84201:05:17,400 --> 01:05:20,800"What department?" Whatdo you think, 8 ball? save google translate
84301:05:21,000 --> 01:05:24,100- The police department?- Give the man a prize! save google translate
84401:05:24,400 --> 01:05:27,600About a year and a half ago, this friendof mine got access to the evidence room, save google translate
84501:05:27,900 --> 01:05:30,700and he snagged this coke, but he'sa good cop with a wife and a kid. save google translate
84601:05:30,800 --> 01:05:32,700So he held on to it forabout a year and a half, save google translate
84701:05:32,900 --> 01:05:35,500- until he found a guy he could trust.- And he trusts you? save google translate
84801:05:35,700 --> 01:05:40,400Yeah. We were in 4-H together. We've knowneach other since childhood. I'm handling sales. save google translate
84901:05:40,700 --> 01:05:43,700He's my silent partner. He knows if Iget fucked up, I won't drop dime on him. save google translate
85001:05:44,500 --> 01:05:46,500Okay? Now, no further, you understand? save google translate
85101:05:46,600 --> 01:05:49,500He's kind of paranoid. I didn't tellyou nothing. You didn't hear nothing. save google translate
85201:05:49,700 --> 01:05:51,500I didn't hear nothing! save google translate
85301:05:51,700 --> 01:05:53,600Here we go! save google translate
85401:05:59,100 --> 01:06:00,600Ride it out, baby! save google translate
85501:06:11,000 --> 01:06:13,000Yeah! save google translate
85601:06:13,200 --> 01:06:17,300We're going in for anotherone! Hang on, Elliot! Whoo! save google translate
85701:06:31,300 --> 01:06:34,900Oh, yeah, we got thispuppy. This was a good idea. save google translate
85801:06:41,100 --> 01:06:43,500Elliot looks a little green. save google translate
85901:06:48,900 --> 01:06:51,900Elliot, do I look like abeautiful blond with big tits... save google translate
86001:06:52,200 --> 01:06:55,000and an ass that tastes likeFrench vanilla ice cream? save google translate
86101:06:55,200 --> 01:06:57,100What? save google translate
86201:06:57,200 --> 01:06:59,700Do I look like a beautifulblond with big tits... save google translate
86301:06:59,800 --> 01:07:01,700and an ass that tastes likeFrench vanilla ice cream? save google translate
86401:07:01,900 --> 01:07:03,700No. save google translate
86501:07:03,900 --> 01:07:06,500No. Okay, then why are youtelling me all this bullshit, huh? save google translate
86601:07:06,600 --> 01:07:09,100- What, you wanna fuck me?- Clarence. save google translate
86701:07:09,300 --> 01:07:11,500- He's sick.- Let me handle this, all right? save google translate
86801:07:11,600 --> 01:07:14,400Look. You know what? Just get it straight. save google translate
86901:07:14,600 --> 01:07:18,700Lee is not into taking risks, okay? save google translate
87001:07:19,000 --> 01:07:23,200He's got a couple of guys. He'sbeen dealing with them for years. save google translate
87101:07:23,400 --> 01:07:26,600They're reliable, they'redependable, and they're safe. save google translate
87201:07:26,700 --> 01:07:29,000Riddle me this, Batman. save google translate
87301:07:29,200 --> 01:07:32,200If you're all so much in love with each other,what the hell are you doing here? save google translate
87401:07:32,400 --> 01:07:34,200I'm sure you got betterthings to do with your time... save google translate
87501:07:34,400 --> 01:07:37,200than hang around upside downon a roller coaster all day. save google translate
87601:07:37,300 --> 01:07:40,600Your guy is interested because withthat much shit at his fingertips, save google translate
87701:07:40,800 --> 01:07:43,100he could play Joe-fucking-Hollywooduntil the wheels come off. save google translate
87801:07:43,300 --> 01:07:45,400He can sell it. He can snort it. save google translate
87901:07:45,500 --> 01:07:48,000He can play Santa Claus withit as far as I'm concerned. save google translate
88001:07:48,100 --> 01:07:50,900At the price he's paying, he's gonna beable to afford to just throw it around. save google translate
88101:07:51,100 --> 01:07:53,600He's gonna be everybody'sbest friend, all right? save google translate
88201:07:53,700 --> 01:07:55,600I mean, I'm not putting him down here. save google translate
88301:07:55,700 --> 01:07:57,600It's his money. Let him dowhatever the hell he wants. save google translate
88401:07:57,800 --> 01:07:59,600But don't expect me and myfriends to hang around forever, save google translate
88501:07:59,800 --> 01:08:03,500waiting for you guys to grow some guts. save google translate
88601:08:06,500 --> 01:08:09,000- Yeah, hello?- Hi, Lee. save google translate
88701:08:09,200 --> 01:08:13,100Elliot, it's Sunday. Can you tellme why I'm talking to you on Sunday? save google translate
88801:08:13,400 --> 01:08:15,700I don't see enough of you all week,I gotta talk to you on Sunday too? save google translate
88901:08:15,900 --> 01:08:19,700I'm with that party that youwanted me to get together with, Lee. save google translate
89001:08:19,900 --> 01:08:21,900- You know who I'm talking about?- I don't believe this. save google translate
89101:08:22,100 --> 01:08:25,700Elliot, why the hell are youtalking to me on my phone about that? save google translate
89201:08:25,900 --> 01:08:29,000Well, because I'm standing--I'm standing with the guy, save google translate
89301:08:29,300 --> 01:08:31,100and he insists on talking to you. save google translate
89401:08:31,200 --> 01:08:33,300Are you out of your fucking mind? save google translate
89501:08:34,900 --> 01:08:39,200He said that if I didn't getyou on the phone, he would-- save google translate
89601:08:39,500 --> 01:08:42,500Hello, Lee. It's Clarence. At last we speak. save google translate
89701:08:42,600 --> 01:08:45,000First of all, Lee,I'm a really big fan of yours. save google translate
89801:08:45,200 --> 01:08:47,700That's why I wanna open Dr.Zhivago in L.A. save google translate
89901:08:47,900 --> 01:08:49,800And I need you and yourabilities to distribute it. save google translate
90001:08:50,000 --> 01:08:53,000Uh, Clarence. Uh-- save google translate
90101:08:53,200 --> 01:08:56,500I don't know, Clarence.Dr.Zhivago is a pretty big movie. save google translate
90201:08:56,800 --> 01:08:58,900The biggest movie you'veever dealt with, Lee. save google translate
90301:08:59,100 --> 01:09:00,900We're talking a lot of film here. save google translate
90401:09:01,100 --> 01:09:04,500A man would have to be an idiot not to be alittle bit cautious about a movie like that. save google translate
90501:09:04,600 --> 01:09:06,500And, Lee, you are no idiot. save google translate
90601:09:06,700 --> 01:09:09,000No, no. I'm not saying I'mnot interested, Clarence. save google translate
90701:09:09,200 --> 01:09:12,400Being a distributor is not what I'm allabout. I'm a movie producer, you know? save google translate
90801:09:12,500 --> 01:09:14,400I am on this earth to make good movies. save google translate
90901:09:14,600 --> 01:09:17,200Nothing more and nothing--well, maybe less sometimes. save google translate
91001:09:17,400 --> 01:09:19,200Hey! save google translate
91101:09:19,400 --> 01:09:21,900Choose a fucking lane! save google translate
91201:09:22,100 --> 01:09:24,900No, not you. Just some idiot--Don't give me the finger! save google translate
91301:09:25,200 --> 01:09:27,600I'll fucking have you killed! save google translate
91401:09:27,800 --> 01:09:31,200The bottom line is, I am not Paramount.You know what I'm saying? save google translate
91501:09:31,400 --> 01:09:33,200I got a select few distributors I deal with. save google translate
91601:09:33,400 --> 01:09:36,000I buy their little movies, and Iaccomplish what I wanna accomplish... save google translate
91701:09:36,200 --> 01:09:38,100and get the fuck out of there. save google translate
91801:09:38,200 --> 01:09:40,400Very businesslike, very easyand very little risk, Clarence. save google translate
91901:09:40,600 --> 01:09:43,900Lee, we're talking Dr.Zhivago. This willbe packing 'em in for a year and a half. save google translate
92001:09:44,100 --> 01:09:46,0002 years. That is 2 yearsyou're not gonna have to deal... save google translate
92101:09:46,100 --> 01:09:48,000with anybody else's movie but mine. save google translate
92201:09:48,200 --> 01:09:51,200Nobody's but yours. Well,what is the rush here? save google translate
92301:09:51,400 --> 01:09:54,300I just wanna be able toannounce this deal at Cannes. save google translate
92401:09:54,600 --> 01:09:58,400If I had time for a courtship, Lee, I would.I'd take ya out, hold your hand, kiss your cheek. save google translate
92501:09:58,600 --> 01:10:00,400But I'm not in that position. save google translate
92601:10:00,600 --> 01:10:03,700I need to know right now if youand I are in bed together or not. save google translate
92701:10:03,900 --> 01:10:07,500If you want my movie, you're gonna haveto come to terms with your fear and desire. save google translate
92801:10:07,800 --> 01:10:11,200Uh-huh. Fear and desire, huh, Clarence? save google translate
92901:10:13,100 --> 01:10:16,700Don't you know that my films havegrossed more than 2.8 billion, Clarence? save google translate
93001:10:16,900 --> 01:10:20,600- Let me talk to Elliot. Let me talk to Elliot.- You wanna talk to Elliot? save google translate
93101:10:20,700 --> 01:10:23,400Elliot, he wants to talk to you. save google translate
93201:10:25,500 --> 01:10:28,700- Hi, Lee.- Elliot, where do you know this guy from? save google translate
93301:10:29,000 --> 01:10:31,600He's, uh-- He's a friend of Dick's, remember? save google translate
93401:10:31,800 --> 01:10:33,600Who the fuck is Dick? save google translate
93501:10:35,300 --> 01:10:39,600You-- You--You want me to... suck his dick? save google translate
93601:10:39,900 --> 01:10:42,600- No. Who the fuck is Dick?- Oh, who the fuck is Dick? save google translate
93701:10:42,700 --> 01:10:45,500- Yeah.- Dick is my friend. He's in my acting class. save google translate
93801:10:45,700 --> 01:10:49,900- You told him I'm an actor?- Is he any good? Is he talented? save google translate
93901:10:50,100 --> 01:10:52,800Really? How does Dick know this guy? save google translate
94001:10:53,100 --> 01:10:55,900- Tell him--- They--They grew up together. save google translate
94101:10:56,100 --> 01:10:59,500Okay, uh, Wednesday at the hotel, 3:00. save google translate
94201:10:59,700 --> 01:11:01,500Bring the whole fucking cast, all right? save google translate
94301:11:01,700 --> 01:11:05,500Elliot, don't call me here anymore,especially not on Sunday, all right? save google translate
94401:11:05,800 --> 01:11:08,100- What did he say?- Just hold on a second. save google translate
94501:11:08,300 --> 01:11:10,600- Did you tell him--- Shut up for a second. Hey, you guys. save google translate
94601:11:10,800 --> 01:11:12,600This is what's gonna happen. save google translate
94701:11:12,800 --> 01:11:16,4003:00, Beverly Ambassador. Hewants to see everybody. Okay? save google translate
94801:11:16,600 --> 01:11:20,100And he'll talk to you. If aftertalking to you he likes you, save google translate
94901:11:20,400 --> 01:11:22,300wants to deal with you, he'll deal with you. save google translate
95001:11:22,400 --> 01:11:25,400If he doesn't, he'll say fuck you,and he'll walk out of the room. save google translate
95101:11:25,600 --> 01:11:27,500- Did you tell him--- Shut up for a second. save google translate
95201:11:27,600 --> 01:11:29,700And he wants a sample bag. save google translate
95301:11:29,900 --> 01:11:32,300- No problem on all counts.- Great. save google translate
95401:11:32,400 --> 01:11:34,700Did you tell him I was an actor? save google translate
95501:11:34,900 --> 01:11:37,700- Yes, I told him.- You told him I was good? save google translate
95601:11:37,800 --> 01:11:39,900Yeah, I lied. save google translate
95701:11:55,800 --> 01:11:57,300- Hi.- How you doing? save google translate
95801:11:57,500 --> 01:12:00,100- Oh, pretty good.- You Dick? Dick Ritchie? save google translate
95901:12:00,200 --> 01:12:02,700No. No, he's not here right now. save google translate
96001:12:04,900 --> 01:12:08,000- You live here?- Yes, I do. save google translate
96101:12:08,200 --> 01:12:10,500You're sort of, uh, roommates? save google translate
96201:12:10,600 --> 01:12:12,500Exactly roommates. save google translate
96301:12:12,700 --> 01:12:15,000Maybe you can help me. I'mlooking for a friend of mine. save google translate
96401:12:15,100 --> 01:12:17,000- Sure.- Clarence Worley from Detroit? save google translate
96501:12:17,100 --> 01:12:20,600- He's traveling with a real pretty girl named Alabama?- Oh, yeah, man, I know 'em. save google translate
96601:12:20,700 --> 01:12:22,600- They've been by here.- You've seen 'em? save google translate
96701:12:22,800 --> 01:12:24,600- Mm-hmm.- They staying here? save google translate
96801:12:24,800 --> 01:12:26,900No, they're staying at the... save google translate
96901:12:27,000 --> 01:12:29,600Safari Motor-- Motel Inn. save google translate
97001:12:29,700 --> 01:12:32,900- Safari Motel.- Safari Motel? save google translate
97101:12:33,200 --> 01:12:35,400Yeah. save google translate
97201:12:35,600 --> 01:12:37,700How do you know that?Have you been over there? save google translate
97301:12:37,800 --> 01:12:40,100No. They were here, save google translate
97401:12:40,200 --> 01:12:44,200and they said that theywere going to go there. save google translate
97501:12:44,500 --> 01:12:46,400Then they went. save google translate
97601:12:46,500 --> 01:12:49,300- Yeah?- Yeah. Safari-- Safari Motel. save google translate
97701:12:49,400 --> 01:12:50,800Safari Motel. save google translate
97801:12:51,500 --> 01:12:53,700Hey, you wanna watch someTV? They might be back here. save google translate
97901:12:53,900 --> 01:12:56,100- No. No, thank you. Thank you, though.- Okay. save google translate
98001:12:56,300 --> 01:12:59,300- You take care. I might be back.- Yeah. save google translate
98101:12:59,400 --> 01:13:02,300Good. Be cool. save google translate
98201:13:05,000 --> 01:13:07,700Don't condescend to me, man. save google translate
98301:13:07,800 --> 01:13:10,700I'll fucking kill you, man. save google translate
98401:13:17,200 --> 01:13:20,200I'm so proud of you. Did I do my part okay? save google translate
98501:13:20,400 --> 01:13:23,400- Alabama, you were perfect.- Like a ninja? save google translate
98601:13:23,500 --> 01:13:25,500Like a ninja. I'm gonna gograb us something to eat. save google translate
98701:13:27,400 --> 01:13:30,500I'm gonna go jump in the tub andget all wet and slippery and soapy... save google translate
98801:13:30,600 --> 01:13:33,600and hop in that water bedand watch X-rated movies... save google translate
98901:13:33,700 --> 01:13:36,000till you get your assback in my lovin' arms. save google translate
99001:13:39,400 --> 01:13:41,800Hurry back now. save google translate
99101:13:48,500 --> 01:13:51,300We now return to Bullitt,already in progress. save google translate
99201:13:56,400 --> 01:13:59,100You give your love save google translate
99301:13:59,200 --> 01:14:01,800So sweetly save google translate
99401:14:02,000 --> 01:14:03,900Hi. save google translate
99501:14:06,100 --> 01:14:07,000Hi! save google translate
99601:14:07,700 --> 01:14:09,100Hi. save google translate
99701:14:16,700 --> 01:14:19,500- Cigarette?- No. save google translate
99801:14:24,600 --> 01:14:26,400That's a very nice outfit. save google translate
99901:14:26,600 --> 01:14:28,800Oh. This? save google translate
100001:14:30,300 --> 01:14:34,300I got this in Las Vegas, Nevada. save google translate
100101:14:44,000 --> 01:14:48,100Alabama, where's our coke,and, uh, where's Clarence? save google translate
100201:14:48,400 --> 01:14:51,000When's he coming back? save google translate
100301:14:51,200 --> 01:14:53,100I'm sorry. I think you have the wrong room. save google translate
100401:14:53,300 --> 01:14:55,500My name is Sadie. save google translate
100501:14:57,500 --> 01:15:01,200We don't have any Coke, but there'sa Pepsi machine down the hall. save google translate
100601:15:01,400 --> 01:15:04,700I don't know anybody named Clarence,but perhaps my husband does. save google translate
100701:15:05,000 --> 01:15:07,400You can ask him,'cause he'll be home in a minute. save google translate
100801:15:07,600 --> 01:15:09,600He plays football. save google translate
100901:15:11,700 --> 01:15:14,700He's just at practice. save google translate
101001:15:23,000 --> 01:15:25,900- Give me your hand.- Okay. save google translate
101101:15:32,100 --> 01:15:34,100You are unbelievably cute. save google translate
101201:15:34,200 --> 01:15:37,700Thank you. Thanks. save google translate
101301:15:40,100 --> 01:15:42,200Let me see those eyes. save google translate
101401:15:44,200 --> 01:15:46,700What a face. save google translate
101501:15:48,700 --> 01:15:51,400Do me a favor. Turn around for me. save google translate
101601:15:51,500 --> 01:15:53,400Okay. save google translate
101701:15:53,600 --> 01:15:55,400No, go the other way. save google translate
101801:15:55,600 --> 01:15:58,200Okay. save google translate
101901:16:14,400 --> 01:16:16,800Ooh. That hurts, don't it? save google translate
102001:16:17,400 --> 01:16:20,800Get on your feet, sweetie.You ain't hurt that bad. save google translate
102101:16:23,300 --> 01:16:27,600Now, where's our coke? Where's Clarence?And when's he coming back? save google translate
102201:16:27,800 --> 01:16:30,700Okay. Okay. save google translate
102301:16:33,800 --> 01:16:35,300Fuck you. save google translate
102401:16:37,200 --> 01:16:40,200Fuck me. save google translate
102501:16:45,800 --> 01:16:48,600What's the matter, baby, huh? save google translate
102601:16:48,800 --> 01:16:51,400Can't breathe? save google translate
102701:16:54,700 --> 01:16:57,900You better get used to that. save google translate
102801:16:58,000 --> 01:17:01,500- Mmm. Smells like hamburgers in here.- Hi. save google translate
102901:17:01,800 --> 01:17:04,400Tell me, what is the biggest,fattest hamburger you guys got? save google translate
103001:17:04,600 --> 01:17:07,000That would be Steve'sdouble chili cheeseburger. save google translate
103101:17:07,200 --> 01:17:09,100Give me 2 of them bad boys, 2 chili fries save google translate
103201:17:09,700 --> 01:17:14,200- and, uh, 2 large Diet Cokes.- Anything else? save google translate
103301:17:16,800 --> 01:17:20,600Come here. Look at yourself!Look! Take a good look! save google translate
103401:17:20,700 --> 01:17:24,800You think your boyfriend would go for thisshit? If you do, you're fucking stupid. save google translate
103501:17:25,100 --> 01:17:28,800You're a very pretty girl, but youain't gonna be very pretty for very long. save google translate
103601:17:29,000 --> 01:17:31,100I'm gonna ask you a fucking question, save google translate
103701:17:31,200 --> 01:17:34,100and you give me the right fucking answer! save google translate
103801:17:34,300 --> 01:17:36,300Now, save google translate
103901:17:36,500 --> 01:17:38,500where's my coke? save google translate
104001:17:44,000 --> 01:17:47,000Turn around. Turn around. save google translate
104101:17:47,200 --> 01:17:49,100Answer me! save google translate
104201:17:53,300 --> 01:17:54,500Come on. save google translate
104301:17:59,800 --> 01:18:02,000You got a lot of heart, kid. save google translate
104401:18:04,400 --> 01:18:06,900Now, that is a great issue. save google translate
104501:18:07,000 --> 01:18:10,600You gotten to the story on Elvis yet? save google translate
104601:18:10,800 --> 01:18:13,400No, I hadn't. save google translate
104701:18:13,600 --> 01:18:15,900That is probably the single best pieceI have ever read on Elvis Presley... save google translate
104801:18:16,000 --> 01:18:18,700in my entire life. save google translate
104901:18:18,900 --> 01:18:23,200Look. It tries to pin down what theattraction is after all these years. save google translate
105001:18:23,400 --> 01:18:25,400It covers the whole spectrum. save google translate
105101:18:25,600 --> 01:18:29,200Talks to the fans, people who grew upwith him, people who love his music. save google translate
105201:18:29,500 --> 01:18:32,300Then there's the fanatics. Right? save google translate
105301:18:32,600 --> 01:18:36,200I don't know about you,but they give me the creeps. save google translate
105401:18:36,400 --> 01:18:39,300- Yeah, yeah, I see what you mean.- I mean, look at her. save google translate
105501:18:39,600 --> 01:18:43,200It looks like she fell off the ugly treeand hit every branch on the way down. save google translate
105601:18:50,900 --> 01:18:54,300Now, the first time you killsomebody, that's the hardest. save google translate
105701:18:56,500 --> 01:18:59,700I don't give a shit if you'refucking wired up or Jack the Ripper. save google translate
105801:19:06,200 --> 01:19:09,800Remember that guy in Texas? The guy inthat fucking tower, killed all them people? save google translate
105901:19:11,600 --> 01:19:14,800I bet you green money, that firstlittle black dot he took a bead on, save google translate
106001:19:15,000 --> 01:19:17,400that was the bitch of the bunch. save google translate
106101:19:18,800 --> 01:19:21,5001st one is tough. No fucking fooling. save google translate
106201:19:21,600 --> 01:19:24,700The 2nd one ain't nofucking Mardi Gras either, save google translate
106301:19:24,900 --> 01:19:30,000but it's better than the 1st, 'cause youstill feel the same thing, except it's diluted. save google translate
106401:19:30,200 --> 01:19:33,200You know, it's-- it's better. save google translate
106501:19:33,400 --> 01:19:35,600I threw up on the 1st one. You believe that? save google translate
106601:19:37,400 --> 01:19:38,900Then the 3rd one-- save google translate
106701:19:39,400 --> 01:19:41,900The 3rd one is easy. You level right off. save google translate
106801:19:44,500 --> 01:19:47,000That's no problem. Now-- save google translate
106901:19:47,200 --> 01:19:49,100Shit. save google translate
107001:19:49,200 --> 01:19:52,500Now I do it just to watchtheir fucking expression change. save google translate
107101:20:02,500 --> 01:20:04,900I don't fucking believe it. save google translate
107201:20:05,100 --> 01:20:07,700Did you put it under the bed? save google translate
107301:20:10,800 --> 01:20:13,800I can't believe it. You putit under the fucking bed. save google translate
107401:20:14,000 --> 01:20:16,600I didn't look under the fucking bed. save google translate
107501:20:21,400 --> 01:20:23,200I can't believe you putit under the fuckin' bed, save google translate
107601:20:23,400 --> 01:20:25,800and I can't believe I didn'tlook under the fuckin' bed. save google translate
107701:20:26,000 --> 01:20:28,000I'm gettin' fuckin' old. save google translate
107801:20:28,200 --> 01:20:30,300Journey's end, baby. save google translate
107901:20:30,500 --> 01:20:33,000Snow at the end of the rainbow. save google translate
108001:20:35,300 --> 01:20:38,000One less thing I gotta fuckin' worry about. save google translate
108101:20:48,000 --> 01:20:49,800This is it, baby. save google translate
108201:20:50,000 --> 01:20:52,400Moment of truth. save google translate
108301:21:02,300 --> 01:21:04,200You got a lot of heart, kid. You know that? save google translate
108401:21:06,600 --> 01:21:08,400Wanna play? save google translate
108501:21:10,800 --> 01:21:11,900Is that what you want? save google translate
108601:21:13,100 --> 01:21:14,400You wanna play with Daddy? save google translate
108701:21:14,500 --> 01:21:17,600Come on. Come on. I'll giveyou one shot 'cause I like you. save google translate
108801:21:17,900 --> 01:21:20,900Stick it in me, baby.Come on. Stick it in Daddy. save google translate
108901:21:21,500 --> 01:21:24,200Stick it in me. Go ahead. save google translate
109001:21:25,000 --> 01:21:27,100Come on! Come on! Come on! save google translate
109101:21:33,700 --> 01:21:35,300Motherfucker! save google translate
109201:21:47,800 --> 01:21:52,100- All right. No more Mr. Fuckin' Nice Guy.- Oh, God. save google translate
109301:21:59,300 --> 01:22:01,700What do you think of that, baby? save google translate
109401:22:01,900 --> 01:22:04,600What do you think about that?What do you think about that? save google translate
109501:22:04,700 --> 01:22:06,500Wait! Wait! save google translate
109601:22:06,700 --> 01:22:07,700What? save google translate
109701:22:08,600 --> 01:22:12,000- Hey, what the fuck are you laughing at?- You look ridiculous! save google translate
109801:22:16,400 --> 01:22:19,900Come here! I look fuckin'ridiculous? Get up! Laugh it up! save google translate
109901:22:20,100 --> 01:22:24,000Come on, laugh it up! You werein hysterics a minute ago! Laugh! save google translate
110001:22:24,300 --> 01:22:26,600- You like that, don't you?- Fuck you! save google translate
110101:22:26,700 --> 01:22:28,500Shit! Fuck! save google translate
110201:23:28,500 --> 01:23:32,400Fuck! Come on. We gottago. Baby, we gotta go. save google translate
110301:23:32,700 --> 01:23:34,500Jesus Christ! save google translate
110401:23:34,700 --> 01:23:36,800Come on, darlin'. We gottaget the fuck out of here. save google translate
110501:23:36,900 --> 01:23:39,000Come on. save google translate
110601:23:39,200 --> 01:23:41,400Come on. The cops are gonnabe here any fuckin' second. save google translate
110701:23:41,400 --> 01:23:43,000Fuck! save google translate
110801:23:43,200 --> 01:23:45,200Fuck! Come on. save google translate
110901:23:45,300 --> 01:23:47,800Fuck. Come on. I'm sorry. save google translate
111001:24:01,300 --> 01:24:04,400Fuck! Fuck! save google translate
111101:24:04,500 --> 01:24:06,500I'm sorry. Oh, fuck! save google translate
111201:24:06,600 --> 01:24:08,500I'm sorry. I'm sorry. save google translate
111301:24:08,600 --> 01:24:11,400Get the fuck out of the way! save google translate
111401:24:11,800 --> 01:24:14,800Those eyes, those thighs They're part save google translate
111501:24:23,300 --> 01:24:24,800Oh, fuck! save google translate
111601:24:25,400 --> 01:24:26,800- Fuck!- What? save google translate
111701:24:26,900 --> 01:24:30,500I don't fuckin' believe this!Goddamn it! I fucking knew it! save google translate
111801:24:43,600 --> 01:24:46,500I should have my goddamn headexamined for driving like this. save google translate
111901:24:46,700 --> 01:24:50,800Look, Carla-- Kandi,you've gotta help me. save google translate
112001:24:51,100 --> 01:24:53,500- What can I do?- Take this. Hold this. save google translate
112101:24:53,700 --> 01:24:56,400- What, are you high? No.- Fucking put this in your purse. save google translate
112201:24:56,600 --> 01:24:58,900- I'm not gonna put that shit in my purse.- He's not gonna search you. save google translate
112301:24:59,200 --> 01:25:01,300You didn't do anything.Just put it in your bra. save google translate
112401:25:01,500 --> 01:25:06,300- I'm not wearing one.- Please! He's almost here! Just put it in your pants! save google translate
112501:25:06,600 --> 01:25:10,200- No.- You are the one that wanted to drive fast. save google translate
112601:25:10,500 --> 01:25:13,000Read my lips. No! save google translate
112701:25:13,700 --> 01:25:17,000- After all I did for you, you fucking whore.- Asshole. save google translate
112801:25:17,300 --> 01:25:19,400Who the fuck do you think you're-- save google translate
112901:25:25,400 --> 01:25:26,300Hi. save google translate
113001:25:26,900 --> 01:25:29,900Look, dick-head, it's your badluck that we caught you speeding, save google translate
113101:25:30,100 --> 01:25:32,700and it's your bad luck thatyou had a bag of uncut cocaine. save google translate
113201:25:32,800 --> 01:25:35,700- Not a tiny little vial.- A fuckin' baggy. save google translate
113301:25:35,800 --> 01:25:39,200Hey, you got caught. It's all funand fuckin' games till you get caught. save google translate
113401:25:39,500 --> 01:25:43,000But now we got you, okay, Mr. ElliotFuckin' Actor. You just made the big time. save google translate
113501:25:43,200 --> 01:25:45,500- You're no longer an extra.- Or a bit player. save google translate
113601:25:45,600 --> 01:25:47,500- Or a supporting actor.- You're a fuckin' star. save google translate
113701:25:47,700 --> 01:25:50,900You're a fucking star, and you're gonnabe playing your one-man show nightly... save google translate
113801:25:51,200 --> 01:25:55,000for the next 2 fuckin'years for a captive audience! save google translate
113901:25:55,100 --> 01:25:57,800Listen to this. You get out ina few years, meet some old lady, save google translate
114001:25:58,000 --> 01:26:00,700you'll get married, and you'll be sounderstanding to your wife's needs... save google translate
114101:26:00,900 --> 01:26:03,100because you'll know whatit feels like to be a woman. save google translate
114201:26:03,300 --> 01:26:07,100You'll only want to fuck her in the ass becausethat pussy won't be tight enough anymore. save google translate
114301:26:07,300 --> 01:26:10,700Good point, Detective.Right? Fuckin' faggot. save google translate
114401:26:11,000 --> 01:26:13,500Krinkle, this is it. Wegot it, and it's all ours. save google translate
114501:26:13,700 --> 01:26:15,500- You talk about fallin' into something.- We got it. save google translate
114601:26:15,800 --> 01:26:18,300Will both you idiots shutup? I can't understand shit. save google translate
114701:26:18,400 --> 01:26:20,500What happened? What are you talking about? save google translate
114801:26:20,700 --> 01:26:25,800Okay. A patrol car pulls a guy over forspeedin', right? Suspect's covered with coke. save google translate
114901:26:26,100 --> 01:26:28,200They bring the suspect to me andNicholson, and we go to work on him. save google translate
115001:26:28,400 --> 01:26:32,100- "Nicholson and I."- What's the fuckin' difference? save google translate
115101:26:32,300 --> 01:26:35,100So we go to work on the guy, and weknow something's rotten in Denmark, save google translate
115201:26:35,400 --> 01:26:38,700'cause this guy's fuckin' stupid, andhe's got a big bag of coke and it's uncut. save google translate
115301:26:38,800 --> 01:26:42,200And you ain't gonna fuckin'believe what he's got to say. save google translate
115401:26:42,400 --> 01:26:45,600Seems a cop from some department--we don't know which one-- save google translate
115501:26:45,700 --> 01:26:48,000stole a half a million dollarsof coke from the property cage. save google translate
115601:26:48,200 --> 01:26:50,200Had been sittin' on theshit for a year and a half. save google translate
115701:26:50,300 --> 01:26:53,700- The cops got this weirdo who's a front for him.- Suspect's words. save google translate
115801:26:53,900 --> 01:26:57,300Our guy, Elliot Blitzer, he's makinga deal between them and his boss, save google translate
115901:26:57,600 --> 01:27:00,700a big-time fuckin' movieproducer named Lee Donowitz. save google translate
116001:27:00,900 --> 01:27:03,300He did the movie Coming Home in a Body Bag. save google translate
116101:27:03,500 --> 01:27:05,900- A Vietnam movie? Good fuckin' movie.- Yeah. save google translate
116201:27:06,100 --> 01:27:08,400- Fuckin' "A."- Great fuckin' movie. save google translate
116301:27:08,600 --> 01:27:11,300- So, you believe him?- I believe he believes him. save google translate
116401:27:11,500 --> 01:27:13,900This guy's too fuckin' rattledto be lyin'. He'd roll over... save google translate
116501:27:14,100 --> 01:27:18,100on his mommy, daddy, 2-pantied granny andthe King of Siam if he had anything on them. save google translate
116601:27:18,200 --> 01:27:22,900This guy was a sissy. This rabbitwill do anything not to do any time. save google translate
116701:27:23,100 --> 01:27:25,700You know what he'll do? He'll wear a wire. save google translate
116801:27:25,900 --> 01:27:29,000- He'll wear a wire?- He'll wear a wire. We talked to him. save google translate
116901:27:31,600 --> 01:27:34,100Dirty cops. We gotta getInternal Affairs on this. save google translate
117001:27:34,300 --> 01:27:37,000I don't give a shit who you bring in.You can bring in the militia, L.A. Thunderbirds, save google translate
117101:27:37,200 --> 01:27:39,700the ghost of Steve fuckin' McQueen,10 fuckin' Roman gladiators. save google translate
117201:27:39,900 --> 01:27:42,600I don't give a shit as long as meand Todd get credit for the bust. save google translate
117301:27:42,800 --> 01:27:46,100Listen, we found him. Wejust want the fuckin' collar. save google translate
117401:27:46,400 --> 01:27:48,100That's it. End of story. save google translate
117501:27:49,700 --> 01:27:51,800- You got it.- Fuckin' "A." save google translate
117601:27:56,400 --> 01:27:59,300Have I ever told you how much I hate airports? save google translate
117701:28:00,700 --> 01:28:04,700See, I used to live by oneback in Dearborn, you know? save google translate
117801:28:05,500 --> 01:28:08,800Really frustrating living next toan airport when you ain't got shit. save google translate
117901:28:12,500 --> 01:28:15,400All day long I'm seeingand hearing people... save google translate
118001:28:15,500 --> 01:28:18,300doing exactly what I wannabe doing but couldn't. save google translate
118101:28:18,500 --> 01:28:20,900What? save google translate
118201:28:21,200 --> 01:28:24,200Starting new lives, leaving Detroit. save google translate
118301:28:24,400 --> 01:28:26,300Vacations, business trips. save google translate
118401:28:26,400 --> 01:28:28,300Fun, fun, fun. save google translate
118501:28:28,500 --> 01:28:29,700You all right? save google translate
118601:28:34,600 --> 01:28:38,100You and me, we can jump on any one of thoseplanes out there and go anywhere we want. save google translate
118701:28:38,200 --> 01:28:41,700It gives me a whole newoutlook. Love airports now. save google translate
118801:28:42,000 --> 01:28:44,400Yeah, you ain't kiddin'. Wegot our lives to start over. save google translate
118901:28:44,600 --> 01:28:47,200We should go somewhere where wecan really start from scratch. save google translate
119001:28:47,400 --> 01:28:50,500I've been in America all my life. save google translate
119101:28:51,100 --> 01:28:53,400I've always wanted to see whatTV in other countries looks like. save google translate
119201:28:53,500 --> 01:28:56,900Where do you think we shouldgo, my little turtle dove? save google translate
119301:28:58,700 --> 01:29:00,800Cancun. save google translate
119401:29:01,000 --> 01:29:03,100Cancun? Why Cancun? save google translate
119501:29:03,300 --> 01:29:06,800It's got a nice ring toit. It sounds like a movie. save google translate
119601:29:07,100 --> 01:29:10,200Clarence and Alabama Goto Cancun. Don't you think? save google translate
119701:29:11,700 --> 01:29:14,800In my movie, darling, you get top billing. save google translate
119801:29:16,100 --> 01:29:18,900Don't you worry about nothin', all right? save google translate
119901:29:19,000 --> 01:29:21,800It's all gonna work out for us. save google translate
120001:29:22,000 --> 01:29:23,800We deserve it. save google translate
120101:29:35,700 --> 01:29:38,300Floyd, you're sure that's howyou get to the Beverly Ambassador? save google translate
120201:29:38,500 --> 01:29:41,500Yeah, man, I'm positive. save google translate
120301:29:41,700 --> 01:29:44,700- Yeah, well, if we get lost, that's your ass.- Clarence-- save google translate
120401:29:44,900 --> 01:29:48,000- Why don't you get out of my beer and get a fuckin' job?- Yeah, okay. save google translate
120501:29:48,200 --> 01:29:49,600- Can we go?- We're out the door. save google translate
120601:29:49,700 --> 01:29:52,000I gotta meet Elliot in thelobby. I don't want to be late. save google translate
120701:29:52,200 --> 01:29:55,600I just want to make surewe got everything. Let's go. save google translate
120801:29:57,700 --> 01:29:59,600- Yes?- I'm out. I'm out, Floyd. save google translate
120901:29:59,600 --> 01:30:01,500- Are you here? No, he's not here.- I'm out. save google translate
121001:30:01,600 --> 01:30:04,200- Wait, wait. Let me get this.- Come on! save google translate
121101:30:04,300 --> 01:30:07,200- Okay, I-- Fuck!- Hello? save google translate
121201:30:07,500 --> 01:30:09,700Hi, Catherine. I was just walkin' out-- save google translate
121301:30:09,800 --> 01:30:12,800- What?- Do you know what time it is? save google translate
121401:30:13,000 --> 01:30:16,200Serious? She said that? save google translate
121501:30:16,400 --> 01:30:18,100What'd she say? Come on. save google translate
121601:30:18,200 --> 01:30:22,600- Yo, Catherine, thank you. Thank you.- Ask him what time it is. save google translate
121701:30:22,900 --> 01:30:24,800- You got the time?- I'm gonna talk to you tomorrow. save google translate
121801:30:25,000 --> 01:30:27,100- Hey, man, can you get me some food?- All right. save google translate
121901:30:27,300 --> 01:30:30,400Come on. We gotta go. Come on. save google translate
122001:30:30,500 --> 01:30:32,400I got the part. save google translate
122101:30:32,600 --> 01:30:34,900- Wow!- I got the part! save google translate
122201:30:35,000 --> 01:30:37,900- That's great, man.- That's great. That's wonderful. save google translate
122301:30:38,100 --> 01:30:40,100They didn't even want a callback. save google translate
122401:30:40,200 --> 01:30:42,800I can't believe it. That's great. save google translate
122501:30:43,000 --> 01:30:45,600That's so cool. Way to go. save google translate
122601:30:45,700 --> 01:30:47,700- I got a 7:00 call.- That's great. save google translate
122701:30:47,900 --> 01:30:51,400Come on, let's go. I want to hearall about it in the car, okay? Come on. save google translate
122801:30:51,600 --> 01:30:55,600- Hey, Clarence.- What? save google translate
122901:30:57,400 --> 01:30:59,200Nothin'. save google translate
123001:30:59,400 --> 01:31:01,800- Forget it.- All right. Come on. save google translate
123101:31:02,500 --> 01:31:04,300Come on! save google translate
123201:31:04,500 --> 01:31:07,300Hey, get some-- get some beer... save google translate
123301:31:07,400 --> 01:31:08,900and some-- save google translate
123401:31:09,900 --> 01:31:11,900and some cleaning products. save google translate
123501:31:13,200 --> 01:31:15,500His legacy lives on. save google translate
123601:31:15,700 --> 01:31:17,800That was Bob Henderson with a touchdown. save google translate
123701:31:22,600 --> 01:31:25,200I'm losin' a fuckin' fortune over here. save google translate
123801:31:32,400 --> 01:31:34,600You talkin' to me, you fuckin' wop, you? save google translate
123901:31:35,300 --> 01:31:36,700Fuckin'-- save google translate
124001:31:56,500 --> 01:31:57,900You're okay. save google translate
124101:31:58,400 --> 01:32:00,200- Put your jacket on.- Put your jacket on. save google translate
124201:32:00,400 --> 01:32:02,300- Ready?- Yeah. save google translate
124301:32:02,400 --> 01:32:06,300Put your jacket on. One sleeve at a time. save google translate
124401:32:06,500 --> 01:32:08,700It's a big game now, Elliot. save google translate
124501:32:08,900 --> 01:32:11,800- It's okay. Come on. You all right?- No. save google translate
124601:32:12,100 --> 01:32:14,100Elliot, look at me. save google translate
124701:32:14,300 --> 01:32:16,200Look at me. You comfortable? save google translate
124801:32:16,200 --> 01:32:19,000Am I comfortable? I've got a, save google translate
124901:32:19,300 --> 01:32:22,700like, you know, brick in... my scrotum. save google translate
125001:32:22,800 --> 01:32:26,200That's the best place for it. If they pat youdown, they're not gonna search your balls. save google translate
125101:32:26,500 --> 01:32:29,400- Okay. You think they might see this, perhaps?- No, it's okay. save google translate
125201:32:29,600 --> 01:32:31,900- When you stand up, it'll be okay. Elliot.- Okay. Yeah. save google translate
125301:32:32,000 --> 01:32:34,600Elliot, say something. save google translate
125401:32:34,800 --> 01:32:37,400- Just--- Okay. Hi. How are you? save google translate
125501:32:37,500 --> 01:32:40,300My name's Elliot, and I'mwith the Cub Scouts of America. save google translate
125601:32:40,400 --> 01:32:45,600We're selling uncut cocaineto get to the jamboree. save google translate
125701:32:45,900 --> 01:32:48,500- Just talk regular.- Stop fuckin' around. save google translate
125801:32:50,400 --> 01:32:53,000- I can't believe I'm doing this.- You get that shit? save google translate
125901:32:53,300 --> 01:32:56,300We're gonna be right down the hall,monitoring you the whole time. save google translate
126001:32:56,400 --> 01:32:58,900What happens if somebodydoes something you can't hear, save google translate
126101:32:59,000 --> 01:33:01,400like pulls out a gun andputs it to my fucking eye? save google translate
126201:33:01,600 --> 01:33:03,600We've done this a thousand times. save google translate
126301:33:03,800 --> 01:33:06,300We know what we're doing,okay? We're the best. save google translate
126401:33:06,400 --> 01:33:08,300Now, listen. No fuckin' around. save google translate
126501:33:08,500 --> 01:33:11,100Anything happens, we'll be inthere like fuckin' gangbusters. save google translate
126601:33:11,300 --> 01:33:15,000You gotta remember something. You don'twanna go to jail. Do you wanna go to jail? save google translate
126701:33:15,300 --> 01:33:17,200No, I don't wanna go to jail. save google translate
126801:33:17,200 --> 01:33:20,600So what do we gotta do? We gottaput your boss in jail, okay? save google translate
126901:33:20,800 --> 01:33:23,600And to do that,we've got to show in court, save google translate
127001:33:23,800 --> 01:33:26,300beyond a reasonable doubt, that this man, save google translate
127101:33:26,500 --> 01:33:29,300a very respectable man in the Hollywoodcommunity, is also dealing cocaine. save google translate
127201:33:29,400 --> 01:33:31,600We've got to prove it in court,and you've gotta do it. save google translate
127301:33:31,700 --> 01:33:32,900That's what we're doing here. save google translate
127401:33:33,000 --> 01:33:35,600Okay? You're gonna be okay.You're not gonna get hurt. save google translate
127501:33:35,800 --> 01:33:39,000So what you've gotta do--you've gotta get him to admit... save google translate
127601:33:39,100 --> 01:33:40,600on tape, all right? save google translate
127701:33:41,300 --> 01:33:43,600That he's buyin' this coke. Okay, champ? save google translate
127801:33:43,800 --> 01:33:46,500- Get ahold of yourself. You'll be okay.- Okay. save google translate
127901:33:46,800 --> 01:33:48,800I'm gonna get some coffee. save google translate
128001:33:51,400 --> 01:33:54,300You really got that playin' basketball? save google translate
128101:33:54,500 --> 01:33:56,400Yep, I got elbowed right in the eye. save google translate
128201:33:56,400 --> 01:34:00,700Then, as it that's not enough, I got hurledthe ball right when I'm not lookin'. Wham! save google translate
128301:34:00,900 --> 01:34:03,700- Right in my face.- You should be careful. save google translate
128401:34:05,200 --> 01:34:06,900I should. save google translate
128501:34:18,800 --> 01:34:21,500Clarence, what the fuckdid you bring that for? save google translate
128601:34:21,600 --> 01:34:24,300- In case.- In case of what? save google translate
128701:34:24,500 --> 01:34:27,000I don't know. What thehell do you want me to say? save google translate
128801:34:27,200 --> 01:34:30,100Look, Clarence, Lee Donowitz is not a pimp. save google translate
128901:34:30,300 --> 01:34:33,100I know that. But one thingthis last week has taught me, save google translate
129001:34:33,400 --> 01:34:37,200it's better to have a gun and not needit than to need a gun and not have it. save google translate
129101:34:37,400 --> 01:34:40,400Paging Mr.Sherek. save google translate
129201:34:40,600 --> 01:34:42,600- Sherek.- He's over at the bar. save google translate
129301:34:42,600 --> 01:34:44,900There he is. save google translate
129401:34:53,400 --> 01:34:57,600Elliot, your motivationis to stay out of jail. save google translate
129501:34:57,900 --> 01:35:00,600- Easy, easy, easy.- Hey. save google translate
129601:35:02,200 --> 01:35:04,800- Hi.- Hi. save google translate
129701:35:05,100 --> 01:35:07,100I guess it's about that time, huh? save google translate
129801:35:07,300 --> 01:35:09,600Yeah. save google translate
129901:35:09,600 --> 01:35:11,500Here we go. save google translate
130001:35:20,100 --> 01:35:22,700You're an actor. Act, motherfucker. save google translate
130101:35:29,100 --> 01:35:31,100- Elliot?- Yeah? save google translate
130201:35:32,400 --> 01:35:34,900- Get on your knees.- Oh, no. save google translate
130301:35:35,000 --> 01:35:38,900- What?- I said, get on your fuckin' knees! save google translate
130401:35:39,100 --> 01:35:42,000Shut the fuck up! I knowwhat the fuck I'm doin'. save google translate
130501:35:42,200 --> 01:35:45,000- You think I'm pretty fuckin' stupid, don't you?- No. save google translate
130601:35:45,200 --> 01:35:47,600Don't you fuckin' lieto me, you motherfucker! save google translate
130701:35:47,800 --> 01:35:50,700He's bluffing you,Elliot! Can't you see that? save google translate
130801:35:50,900 --> 01:35:53,900I want to hear you say,"Clarence, you are--" save google translate
130901:35:54,200 --> 01:35:56,700Shut up! Say it, goddamnit! I wanna hear you say it! save google translate
131001:35:56,900 --> 01:36:00,600"Clarence, you are without a doubt,the dumbest motherfucker I've ever seen!" save google translate
131101:36:00,800 --> 01:36:04,500- Say it!- Dumb fucker! save google translate
131201:36:04,800 --> 01:36:07,500- Apparently, I'm not as dumb-- Shut up!- He didn't do nothin'! save google translate
131301:36:07,700 --> 01:36:09,900Apparently, I'm not as dumb asyou fuckin' think I am, am I? save google translate
131401:36:10,100 --> 01:36:12,200- No.- What the fuck is waiting for us up there? save google translate
131501:36:12,300 --> 01:36:15,500- What the fuck's waiting for us?- He's gonna shoot him. save google translate
131601:36:15,800 --> 01:36:18,000Tell me, or I'm gonna pump2 in your face right here. save google translate
131701:36:18,200 --> 01:36:20,700He's not gonna shoot him. save google translate
131801:36:20,900 --> 01:36:23,100- Motherfuck--- He's gonna shoot him. save google translate
131901:36:23,200 --> 01:36:27,400Like Nick Curry used to say, if I'm wrong,I swear to God I'll fucking apologize! save google translate
132001:36:27,600 --> 01:36:31,100Something's amiss. I can feel it.If anything out of the ordinary goes down, save google translate
132101:36:31,300 --> 01:36:33,000you are gonna be the first one shot. save google translate
132201:36:33,100 --> 01:36:35,600- He didn't do anything! What the fuck--- Shut up! save google translate
132301:36:35,700 --> 01:36:37,600I'm gonna blow thismotherfucker away. Fuck you! save google translate
132401:36:37,800 --> 01:36:40,900I wish somebody wouldjust come and get me, save google translate
132501:36:41,000 --> 01:36:42,800because I don't like this anymore! save google translate
132601:36:43,000 --> 01:36:45,000Get ahold of yourself, you fuckin' sissy! save google translate
132701:36:45,200 --> 01:36:49,700I really wish somebody would just comeand take me away! Just take me away! save google translate
132801:36:49,900 --> 01:36:51,900Hang in there, will you? Goddamn it! save google translate
132901:36:52,000 --> 01:36:56,200I can't take this! I'm sorry,but I just can't! I wish somebody... save google translate
133001:36:56,500 --> 01:37:01,200would just come to my rescue,and everything would be all right! save google translate
133101:37:01,400 --> 01:37:03,600Elliot? Elliot? save google translate
133201:37:03,800 --> 01:37:05,700- What?- I'm sorry, all right? save google translate
133301:37:07,900 --> 01:37:10,700I'm sorry. I'm sorry. Friends? save google translate
133401:37:10,900 --> 01:37:12,700I'm sorry. save google translate
133501:37:12,800 --> 01:37:16,200- What's with this guy?- Quit playing around. save google translate
133601:37:16,400 --> 01:37:18,200I wasn't playing around.I just had to be sure. save google translate
133701:37:18,400 --> 01:37:21,200That's all. I'm sure now, okay? save google translate
133801:37:21,500 --> 01:37:24,100I'm sorry. I didn't mean to scare you. save google translate
133901:37:24,300 --> 01:37:26,100Oh, man! save google translate
134001:37:26,100 --> 01:37:29,000I like this Clarence kid.This fuckin' guy's crazy. save google translate
134101:37:39,100 --> 01:37:41,000Yeah. save google translate
134201:37:46,400 --> 01:37:50,200I got up feelin' so down' /> save google translate
134301:37:51,300 --> 01:37:56,200- Oh, man.- I got off bein' sold out save google translate
134401:37:56,500 --> 01:38:00,500- Are you Dick Ritchie?- Uh, no. save google translate
134501:38:00,800 --> 01:38:04,600- But the story's getting old now- Do you know a Clarence Worley? save google translate
134601:38:04,800 --> 01:38:07,500- Yes.- Do you know where we can find him? save google translate
134701:38:07,700 --> 01:38:11,700- Yes, I do. Oh.- I just looked in the mirror save google translate
134801:38:12,000 --> 01:38:14,200Well, where? save google translate
134901:38:14,400 --> 01:38:17,400At the Beverly Ambassador. save google translate
135001:38:17,700 --> 01:38:20,900- Where's that?- Well, save google translate
135101:38:21,100 --> 01:38:23,100you go-- save google translate
135201:38:23,300 --> 01:38:25,600No. Yeah. Go down--Go down Beach-- save google translate
135301:38:25,800 --> 01:38:28,700You guys want to smoke a bowl or-- save google translate
135401:38:28,800 --> 01:38:33,000Oh. Go down Beachwood and drive a while, save google translate
135501:38:33,200 --> 01:38:36,200and then you're gonna turn right, okay? save google translate
135601:38:36,400 --> 01:38:40,200And then you go, and you keep drivin',and you keep drivin'. save google translate
135701:38:47,600 --> 01:38:49,400- Hello, Elliot.- Monty. save google translate
135801:38:49,600 --> 01:38:51,800Are these your friends? save google translate
135901:38:51,900 --> 01:38:54,400Yeah. Yeah. save google translate
136001:38:54,500 --> 01:38:56,900You could say that.Everybody, this is Monty. save google translate
136101:38:57,100 --> 01:39:01,600Hi. Come on in. Lee's in thecan. He'll be out in a quick. save google translate
136201:39:04,800 --> 01:39:06,800Holy shit. Look at this.Do you believe this? save google translate
136301:39:06,900 --> 01:39:10,600- It's a helicopter.- Sorry. Nothing personal. save google translate
136401:39:11,800 --> 01:39:13,200Clarence. save google translate
136501:39:14,900 --> 01:39:19,700There ain't gonna be a need to search me.All you're gonna find is this right here. save google translate
136601:39:19,900 --> 01:39:21,800What compelled you to bring that along? save google translate
136701:39:22,000 --> 01:39:23,900I guess the same thingthat compelled you guys... save google translate
136801:39:24,000 --> 01:39:27,000to bring heavy artilleryto a business meeting. save google translate
136901:39:27,200 --> 01:39:30,000- I'll take that.- Well, you're gonna have to. save google translate
137001:39:30,100 --> 01:39:33,000Oh, hi. save google translate
137101:39:33,300 --> 01:39:37,000Everybody's here. Elliot, who's who? save google translate
137201:39:40,300 --> 01:39:42,800Uh, that's Dick on the end there. save google translate
137301:39:42,900 --> 01:39:45,600Oh, that's Dick! Elliottells me you're quite gifted. save google translate
137401:39:45,900 --> 01:39:48,700And, uh, Alabama in the middle. save google translate
137501:39:48,800 --> 01:39:51,000- Hello.- Clarence on the end. save google translate
137601:39:51,200 --> 01:39:54,100- Lee, this guy is--- Boris, please. I'm meeting people right now. save google translate
137701:39:54,300 --> 01:39:58,300- Mr.Donowitz?- Come on, Clarence. Don't insult me. Call me Lee. save google translate
137801:39:58,600 --> 01:40:00,600- Lee?- Boris, shut the fuck up. save google translate
137901:40:00,800 --> 01:40:02,900Come on, everybody.Don't be shy. Come on in. save google translate
138001:40:03,100 --> 01:40:05,000Okay, uh, Lee. save google translate
138101:40:05,300 --> 01:40:06,700- Lee.- Lee. save google translate
138201:40:06,800 --> 01:40:10,400- That's right, Lee.- I gotta tell you, I really am a big fan. save google translate
138301:40:10,700 --> 01:40:13,100Coming Home in a Body Bag ismy favorite movie of all time. save google translate
138401:40:13,400 --> 01:40:16,700After Apocalypse Now, I think thatis the best Vietnam movie ever made. save google translate
138501:40:16,800 --> 01:40:19,200- Wow. Thank you very much, Clarence.- Lee. save google translate
138601:40:19,300 --> 01:40:21,600- What?- This guy's packin'. save google translate
138701:40:21,800 --> 01:40:24,000Really? save google translate
138801:40:24,100 --> 01:40:26,900Well, I've been prettyscared about this whole thing. save google translate
138901:40:27,200 --> 01:40:31,900But I'm fairly confident you're just here todo business. I don't want to be a wise guy. save google translate
139001:40:32,200 --> 01:40:34,400If you want, I'll take mygun out, lay it on the table. save google translate
139101:40:34,600 --> 01:40:37,000It's up to you. save google translate
139201:40:38,900 --> 01:40:42,000Mm, no, I don't think that'snecessary. Boris, be nice. save google translate
139301:40:42,300 --> 01:40:44,300Make everybody some coffee, okay? save google translate
139401:40:44,400 --> 01:40:46,900- It's a pleasure to meet you.- Nice to meet you too. save google translate
139501:40:47,100 --> 01:40:49,500Honey, sit down. Relax. Relax. save google translate
139601:40:49,700 --> 01:40:52,700- Elliot, you look like shit.- Oh, I'm sorry. save google translate
139701:40:52,900 --> 01:40:55,100I mean, it's completely disgusting. save google translate
139801:40:55,300 --> 01:40:58,700Um, I need to get a quicksignature. It would be great-- save google translate
139901:40:59,000 --> 01:41:03,200- Whatever Bonnie wants.- Okay. save google translate
140001:41:03,300 --> 01:41:05,400- Like my dailies there, Clar? save google translate
140101:41:05,600 --> 01:41:08,200- Is that what these are? Yeah, they're great.- You like 'em? save google translate
140201:41:08,300 --> 01:41:10,400Better fuckin' be great.They cost me enough. save google translate
140301:41:10,500 --> 01:41:13,700- What'd that day cost me?- $357,000. save google translate
140401:41:14,000 --> 01:41:17,300Elliot, I swear to God,somebody is stealing from me. save google translate
140501:41:17,500 --> 01:41:19,900What's this one called anyway? save google translate
140601:41:20,100 --> 01:41:23,400- It's a sequel to Body Bag.- Really? save google translate
140701:41:23,600 --> 01:41:25,800We don't have a titleyet. What does Joe like? save google translate
140801:41:26,100 --> 01:41:29,200Uh, Body Bags II. save google translate
140901:41:29,300 --> 01:41:33,100Ooh, that's imaginative. I'vegot more taste in my penis. save google translate
141001:41:34,700 --> 01:41:36,800This guy's really fuckin' funny. save google translate
141101:41:37,000 --> 01:41:40,100You know, most of these movies thatwin a lot of Oscars, I can't stand them. save google translate
141201:41:40,400 --> 01:41:43,100They're all safe, geriatriccoffee-table dogshit. save google translate
141301:41:43,200 --> 01:41:46,400We park our cars in thesame garage. It's all right. save google translate
141401:41:46,600 --> 01:41:49,700All those assholes make are unwatchablemovies from unreadable books. save google translate
141501:41:50,000 --> 01:41:53,600Mad Max, that's a movie. The Good,the Bad and the Ugly, that's a movie. save google translate
141601:41:53,700 --> 01:41:57,900Rio Bravo, that's a movie. And Coming Homein a Body Bag, that was a fuckin' movie. save google translate
141701:41:58,200 --> 01:42:01,000It was the only movie up to that timethat won a lot of Oscars with balls. save google translate
141801:42:01,100 --> 01:42:04,500- I mean, since Deer Hunter.- I don't believe you. save google translate
141901:42:06,800 --> 01:42:09,800Do you like a little coffeewith your sugar, or what? save google translate
142001:42:10,000 --> 01:42:12,300Lee, I'm not satisfied tillthe spoon stands straight up. save google translate
142101:42:12,500 --> 01:42:15,300Give me a coffee, will you? save google translate
142201:42:15,500 --> 01:42:21,200My Uncle Roger and Uncle Jerry, both of whomwere in 'Nam, saw Coming Home in a Body Bag. save google translate
142301:42:21,500 --> 01:42:25,800They said to me, Clarence, that is the mostaccurate Vietnam film they'd ever seen. save google translate
142401:42:26,100 --> 01:42:29,200When veterans in that bullshitwar say that about my project, save google translate
142501:42:29,400 --> 01:42:31,500it makes the whole thing worthwhile. save google translate
142601:42:31,700 --> 01:42:33,500Here's to you. save google translate
142701:42:33,600 --> 01:42:36,700My friend-- I'm calling you myfriend. I just met you. You know why? save google translate
142801:42:36,900 --> 01:42:39,000I think 'cause we got the same interests. save google translate
142901:42:39,100 --> 01:42:43,600You know what I'd like to do right now?I'd like to see Dr.Zhivago. save google translate
143001:42:45,000 --> 01:42:46,300Where is it? save google translate
143101:42:46,500 --> 01:42:48,900Is there a fucking doctorin the house, or what? save google translate
143201:42:49,100 --> 01:42:51,600Hang on a second. Lee, when yousee this, you are gonna shit. save google translate
143301:42:51,700 --> 01:42:53,600- I better.- Bingo. save google translate
143401:42:57,900 --> 01:43:00,100- What's the guy's name?- Donowitz. save google translate
143501:43:05,000 --> 01:43:07,700When somebody loves you save google translate
143601:43:08,000 --> 01:43:12,200It's no good unless you love them save google translate
143701:43:14,300 --> 01:43:16,600Uh, Lee, that is all practically uncut. save google translate
143801:43:16,800 --> 01:43:19,400If you so desire, you cancut that a hell of a lot more. save google translate
143901:43:19,600 --> 01:43:22,700Don't worry. I'll desire. Boris,get me another cup of coffee, will you? save google translate
144001:43:22,900 --> 01:43:26,900- Me too, Boris.- I have to hand it to you, this is not nose garbage. save google translate
144101:43:27,000 --> 01:43:29,300It's quality stuff. save google translate
144201:43:29,500 --> 01:43:31,600Perfect merchandise. save google translate
144301:43:31,800 --> 01:43:35,600The only trouble is, whenever I'moffered a deal that's too good to be true, save google translate
144401:43:35,900 --> 01:43:39,200it's because it's a lie. save google translate
144501:43:39,500 --> 01:43:42,100Jesus, what's going on? save google translate
144601:43:46,600 --> 01:43:49,200- Why don't you convince me you're on the level?- Convince him. save google translate
144701:43:49,300 --> 01:43:51,500If he don't bite, we ain'tgot shit except possession. save google translate
144801:43:51,700 --> 01:43:55,100Boris, we got all kinds of sandwich shitback there. Make something for somebody. save google translate
144901:43:55,400 --> 01:43:57,300We got lean pastrami, nicerye. Anybody want anything? save google translate
145001:43:57,500 --> 01:44:01,900- You got any aspirin?- Yeah, sure. Get him that. save google translate
145101:44:02,200 --> 01:44:04,700Well, uh, Lee, it's like this. save google translate
145201:44:04,900 --> 01:44:08,600You're getting the bargain of a lifetimebecause I don't know what the fuck I'm doing. save google translate
145301:44:08,800 --> 01:44:12,600You're used to dealing with professionals,and I'm not. I'm a rank amateur. save google translate
145401:44:13,400 --> 01:44:16,300What the fuck's goin' on?What the fuck's goin' on? save google translate
145501:44:16,600 --> 01:44:21,200I can take that and sell it a littlebit at a time. Make a lot more money. save google translate
145601:44:21,400 --> 01:44:24,300- What's going on, Joe?- Elliot's too far away. save google translate
145701:44:24,400 --> 01:44:27,300- This is the whole ball game. The game is set!- He's too far away! save google translate
145801:44:27,500 --> 01:44:29,600I'm not a drug dealer. I'm notsaying you're a drug dealer. save google translate
145901:44:29,800 --> 01:44:34,000But you're a movie producer. You got accessto all kinds of money and shit like that. save google translate
146001:44:35,200 --> 01:44:36,500Shit! save google translate
146101:44:36,700 --> 01:44:40,600- Joe, you are fuckin' killing me. Joe--- Wait, wait. Wait. save google translate
146201:44:40,900 --> 01:44:43,300I cannot get a million for it, but you can. save google translate
146301:44:43,500 --> 01:44:45,800All right? So I'll sellit to you for 200,000. save google translate
146401:44:46,000 --> 01:44:47,800You go make a million with it. save google translate
146501:44:48,400 --> 01:44:51,500Shit, it's all found moneyto me anyway, you know? save google translate
146601:44:52,500 --> 01:44:53,400There he is. save google translate
146701:44:55,900 --> 01:44:59,100Me- Me and my wife,we're minimum-wage kids. save google translate
146801:44:59,200 --> 01:45:03,100$200,000, that means the world to us. save google translate
146901:45:03,400 --> 01:45:07,100Elliot tells me that you'refronting for a dirty cop. save google translate
147001:45:07,200 --> 01:45:10,400Uh, Elliot wasn't supposedto tell you anything. save google translate
147101:45:10,700 --> 01:45:13,100He's not a dirty cop. He's a good cop. save google translate
147201:45:13,300 --> 01:45:15,500He saw his chance, andhe took it, that's all. save google translate
147301:45:15,600 --> 01:45:17,800Why does he trust you? save google translate
147401:45:18,000 --> 01:45:20,700Well, we grew up together, that's why. save google translate
147501:45:20,900 --> 01:45:22,900Clarence, if you don't know shit, save google translate
147601:45:23,200 --> 01:45:26,300then why does he think that you can sell it? save google translate
147701:45:28,400 --> 01:45:29,900I bullshitted him. save google translate
147801:45:33,600 --> 01:45:35,500You are nuts! save google translate
147901:45:35,600 --> 01:45:38,600He's a wild man, thiskid Clarence. I like him. save google translate
148001:45:38,900 --> 01:45:42,100- You're wild! I love you! I love this guy.- Hey, Lee. save google translate
148101:45:42,300 --> 01:45:44,900He bullshitted him. Youbelieve this kid? I love him. save google translate
148201:45:45,000 --> 01:45:47,500Elliot, I love this kid.Monty, get the money. save google translate
148301:45:47,600 --> 01:45:50,000That's it, fellas. Let'sget these sons of bitches. save google translate
148401:45:52,500 --> 01:45:53,600Now, wait, wait. save google translate
148501:45:53,600 --> 01:45:56,200I forgot. Excuse me. Whatis your part in this again? save google translate
148601:45:56,500 --> 01:45:59,700- I'm his wife.- Oh, you're the wife! Right. save google translate
148701:45:59,900 --> 01:46:02,300Clarence, what, did youbeat her or something? save google translate
148801:46:02,500 --> 01:46:04,600No, no. She got that playing basketball. save google translate
148901:46:06,600 --> 01:46:09,000- What's the matter with you?- I'm sorry. save google translate
149001:46:09,200 --> 01:46:11,900- Why are you here?- I'm an actor. save google translate
149101:46:12,100 --> 01:46:15,800Dick, if you were just a fuckin' actor,you never would've got in the room. save google translate
149201:46:16,100 --> 01:46:18,600I'm-- I'm friends with Elliot. save google translate
149301:46:18,800 --> 01:46:21,100He's your friend? You got problems. save google translate
149401:46:21,300 --> 01:46:24,200All right, all right. It'sall right. And Elliot knows me. save google translate
149501:46:24,400 --> 01:46:27,000- Elliot, here. Call Joe.- Sorry. save google translate
149601:46:27,200 --> 01:46:29,100Tell that cocksucker theproduction manager reports... save google translate
149701:46:29,300 --> 01:46:32,400that he's taking 30 cents of everydollar and putting it in his own pocket. save google translate
149801:46:34,300 --> 01:46:36,100Don't you want to count your money? save google translate
149901:46:36,300 --> 01:46:39,100No, that's all right. She can countit. I'm gonna go to the bathroom. save google translate
150001:46:39,200 --> 01:46:41,300Give it to her. save google translate
150101:46:43,300 --> 01:46:45,500Well, since my baby left me save google translate
150201:46:45,700 --> 01:46:47,500I found a new place to dwell save google translate
150301:46:47,700 --> 01:46:50,600It's down at the end of Lonely Street save google translate
150401:46:50,800 --> 01:46:53,300The Heartbreak Hotel save google translate
150501:46:53,500 --> 01:46:55,800- I gotta hand it to you, Clarence.- I was cool? save google translate
150601:46:56,000 --> 01:46:57,900Man, you were cooler than cool. save google translate
150701:46:58,000 --> 01:47:00,200Oh, my God. I forgot my fuckin' vest. save google translate
150801:47:00,300 --> 01:47:02,200- Stupid.- Cody, on 3. save google translate
150901:47:02,400 --> 01:47:06,000- Yeah.- 1, 2, 3 save google translate
151001:47:17,600 --> 01:47:20,300Both of you, put the fuckingguns on the floor now! save google translate
151101:47:20,500 --> 01:47:24,000Fuck you! All you pigs, put yourguns on the floor and back away. save google translate
151201:47:24,300 --> 01:47:27,200- Are you fucking nuts? Just do what they say.- This is your last chance! save google translate
151301:47:27,300 --> 01:47:31,300Fuck you! This is your last chance!We could kill all of you and you know it! save google translate
151401:47:31,400 --> 01:47:35,100- Get down on the fucking floor!- Boris, shut the fuck up. save google translate
151501:47:35,400 --> 01:47:38,900- We're all gonna die here. These are cops.- So? Who gives a shit? save google translate
151601:47:39,200 --> 01:47:42,600Something I never told youabout me. I hate fucking cops! save google translate
151701:47:42,800 --> 01:47:45,500Let's be nice, guys. Come on.Let's be nice. We don't want to die. save google translate
151801:47:45,600 --> 01:47:47,500We don't want any of you guys to die.